Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista."

Transkriptio

1 LIITE 4 Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista. Sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 56 kpl. Sarvipäivien yhteydessä jaettuun ( ) kyselyyn saatiin vastauksia yht. 140 kpl. Poijupaikkoja halutaan enemmän eri kohteisiin Eri toimijoiden yhteistyö vaatii kehittämistä merialueella, esim. ruotsalaisten kanssa Saunallisia saaria kaivataan enemmän Turvallista rantautumista pidetään tärkeänä Saaren satamiin ehdotetaan vapaaehtoista (laituri- tai sauna) maksua Vanhoja ja huonoon kuntoon menneitä laitureita ja poijuja halutaan kunnostaa Saarten perusinfra vaatii kehittämistä Kaavoitusta halutaan muuttaa siten, että Perämerellä oleville luodoille ja saarille voi rakentaa vapaa-ajan asutusta Kohteista tiedottaminen vaatii kehittämistä Merialueelle halutaan lisää tapahtumia Alueen toimijoiden, mm. kunnat ja seudut, pitää lisätä merialueen kohteiden monipuolista käyttöä Olemassa olevien satamien palvelutasoa ja ylläpitoa halutaan parantaa, esim. hyvin hoidetut kävelyreitit, pitkospuupolut, wc:t, laavut, tuvat, nuotiopaikat ja kesäkahvilat, keittomahdollisuudet, suihkut ja sauna pienten käynti/vierassatamien ruoppaaminen nykyisen venekoon vaatimalle syvyydelle (2.5m tulisi olla minimisyvyys satamille) esim. Simoniemen Pappilanranta säännöllisesti tyhjennettäviä jätesäiliöitä halutaan lisää kohteisiin kulttuurin keräämistä ja tuotteistamista halutaan korostaa Alueen markkinointia halutaan parantaa Ankkuripaikkojen jne. syvyyksistä halutaan enemmän tietoa Saarten (kuten Röyttän) puustoa ja kasvillisuutta toivotaan raivattavan aukeammaksi sääskien vähentämiseksi Merenkulkua haittaavia hankkeita toivotaan tarkasteltavan kriittisesti, esim. siltojen alikulkukorkeus min. 18m Perämeren alueesta halutaan kunnon kartat, johon on merkitty palvelut (tankkauspisteet yms.) Rantautumiskohteita halutaan myös suurille veneille, mm. suurten kaupunkien (esim. Oulu) läheisyyteen Rantautumispaikkoja, laitureita sekä suoja-, käynti- ja retkisatamia kaivataan lisää Perämeren saariin, esim. Pensaskariin ja Vähä-Huituriin, Iso-Huituriin, Kallioon sekä Hietakallaan Rantaväylien ja pienten satama-altaiden ruoppaus ja merkkaus toisi lisää hyviä käyntija retkisatamia pienellä työllä

2 Olemassa olevia kohteita (Iin Röyttä, Kropsu, Kattilankalla) halutaan kehittää ja niiden ylläpitoa parantaa Selkä-Sarven kaltaisia paikkoja kaivataan lisää (Perämeren kansallispuisto) Selkä-Sarveen halutaan enemmän valvontaa (Perämeren kansallispuisto) Perämeren vetovoimaiset tekijät ovat puhdas vesi ja luonto, valoisat kesäyöt, monimuotoinen saaristo, rauhallinen vesiliikenne, pohjoisuus, hyväkuntoiset satamat, Perämeren kansallispuisto, Roope-satamat sekä mahdollisuus käydä Ruotsin puolella. Rannikkokaupunkien tapahtumat, hyvin merkityt väylät, Kemin rannat ja satamat, rantojen mataluus ja kivisyys sekä mahdollisuus kalastaa merellä ovat myös osa Perämeren vetovoimaa Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsin tavasta jakaa tietoa satamista, esim. Båttenvikaren kirja Tiedon löytäminen koetaan hankalaksi Tietoa toivotaan saatavan kohteen palveluista, reiteistä ja väylistä, rantautumis- ja laituripaikoista, tapahtumista, kalastuksesta, nuotio- ja leiripaikoista, ankkuripaikkojen ja satama-altaiden syvyyksistä, ohjelmapalveluyrityksistä, navigoinnista, vallitsevista sääolosuhteista ja kalasatamien sijainnista, luonnonsuojelualueista, käyttäytymissäännöistä sekä retki- ja käyntikohteista ja yhteystiedoista. Lisäksi meneillään olevista hankkeista ja kehittämissuunnitelmista halutaan tietoa opastetauluja voisi päivittää ja ehostaa, sekä kertoa niissä alueen luonnosta ja historiasta Tietoa Perämeren kohteista halutaan saada koko Perämeren kaaren kattavalta nettisivustolta (Perämeri-portaali) sekä opaskirjasta, jossa on Suomen lisäksi Ruotsin kohteet ja kohdetiedot sekä satamien väliset reitit. Lisäksi "merialuekartasta", jossa rantautumispaikat ja palvelut ovat useilla kielillä. Myös paikallislehtien kautta voidaan saada tietoa Satamatiedot halutaan nettiin helposti tulostettavassa muodossa, esim. pdf, ja sinne toivotaan linkkiä Metsähallituksen sivulta satamat, palvelut, tapahtumat, syvyystiedot, reiteistä, nähtävyyksistä, varoituksia matalikoista ja silloista, laituripaikoista, rajanylityskäytännöistä, septityhjennyspaikoista, rantautumispaikoista, retkikohteista, tankkauspaikoista) Ruotsinkieliset oppaat halutaan kääntää suomeksi Toppilan satamaa halutaan kehittää Oulun seudun ja kaikkien matkailijoiden veneilykeskukseksi laituripaikkoineen, merihotelleineen, veneilyklubeineen, telakointihalleineen, myymälöineen, koulutuskeskuksineen, ympärivuotisesti toimivaksi veneilijöiden tyyssijaksi, jonne keskustasta on hyvät liikenneyhteydet Perämeren alueesta ja saarista halutaan lisää esitteitä ja opasteita (mm. historiasta) saariin ja muihin kohteisiin Alueelle kaivataan aikataulutettua vesiliikennettä. Iin Röyttän laiturin korjaaminen tärkeää. Korjaamisessa tulisi ottaa huomioon, että myös isommat alukset voisivat käydä satamassa.

3 Pohjoiseen mentäessä entisen uittoväylän varrella olevat suojasatamat tulisi kartoittaa ja varustaa esim. ponttoonilaiturilla mahdollistamaan maihinnousu. (mm. Hylkikalla, Ulko-Kaapri, Hietakalla ja Liippa sekä Simon edustalla ovat vanhaa historiaa uhkuvat Montaja ja Kallio sekä Ykskivi) Ulkokrunnin, Pihlajakarin ja Härkäleton rantautumispaikat pitäisi korjata Septityhjennys- ja polttoainepisteitä halutaan useampiin kohteisiin Vierasveneiden kiinnittymismahdollisuuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota Veneilykursseja toivotaan enemmän Pienväylästö halutaan esim. Kraaselin taakse Kaivataan lisää retkisatamia, joissa olisi laiturit, tulentekopaikat, saunat, polut ja info, sekä huolehtia saarten retkeilykäytöstä (hyvät rantautumislaiturit ja nuotio- sekä laavupaikat, sauna, jätteenkeräys ja polttopuut sekä luontopolkuja) Kuntien tulisi ylläpitää satamia ja jakaa osittain ylläpitoa veneseuroille sekä tehdä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa esim. hankkeissa Veneseurojen tulisi osallistua satamien ylläpitoon ja kehittämiseen enemmän Matkailuyrittäjät ja muut voisivat osallistua sataman ylläpitämiseen tai ainakin sataman palveluiden toteuttamiseen Oulunsalon Varjakasta halutaan kehittää Perämeren veneilykeskus, koska se on suojainen, syvä ja lähellä päämerireittejä Kuivaniemen Vatungista voidaan kokonsa ja palvelujensa puolesta helposti kehittää vaatimukset täyttävä vierasvenesatama Perämeren vetovoimaisuutta lisääväksi tekijäksi ehdotetaan mm. rajasatamaa Tornio/Haparanda ja reittiä Kalajoki- Tornio/Haparanda-Skellefteå Simoniemen satamaan tulisi saada kunnon palvelut veneilijöille, satama-allas syvennettävä, koska on nyt liian matala Iin Röyttään ehdotettiin parempia palveluita muillekin kuin veneseuralaisille (mm. Luotsilaan tai Lastaajaan kesäkahvila, paremmat nuotiopaikat, saunat vierailijoiden käyttöön jne). Lisäksi ehdotettiin kuljetusten järjestämistä lähisaariin/röyttään, jotta nekin joilla ei ole venettä, pääsevät nauttimaan merielämästä Perämerelle sopiva aikataulutetun vesiliikenteen reitti voisi olla Oulu-Röyttä- Simoniemi-Kemi-Selkäsarvi-Ruotsi Meritullin vierassataman palvelut ovat vaikeasti käytettävissä Iin Rantakestilässä olisi paljon mahdollisuuksia, mutta ilman yrittäjävetoista toimintaa sen kehittäminen on vaikeaa Koirien pitäisi saada juosta vapaana merikohteissa Houkuttelevina asioina merellisissä kohteissa pidetään mm. historiasta kertovia luontopolkuja, laavuja ja nuotiopaikkoja polttopuineen, hyvin hoidettua wc:tä, peseytymismahdollisuutta, saunaa, kiinnittymismahdollisuutta, kaunista ympäristöä, palveluita, aallonmurtajaa, uimarantaa, autiotupaa ja mökkimajoitusta saarissa sekä jätehuoltoa. Lisäksi kohteen houkuttelevuutta lisää tarina tai historia, esim. majakka, luotsiasema, kalastajatukikohta tai joku muu nähtävyys Rantakohteilta vaaditaan enemmän palveluita kuin saarikohteilta, missä tavallisimmin riittää rantautumispaikka, nuotiopaikka ja wc (+sauna)

4 opasteita tarvitaan myös englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi Perämeren kalastajien verkot koetaan häiritsevän veneellä liikkumista ja ne haluttaisiin merkitä näkyvämmin Kalajoen Hiekkäsärkille pitäisi päästä myös purjeveneellä Iso-Huituria ehdotettiin suojasataman rakennuspaikaksi, siellä on myös Piispankivi, jolla voisi olla matkailullista merkitystä Kemin lähisaariston ja edustan väylämerkit (peilit) halutaan kunnostaa ja niiden näkyvyyttä parantaa Maa- ja Ulkokalla ovat paikkoja, joita veneilijöiden kannalta kannattaisi kehittää Perämeren virkistyskäytön lisääjänä voisi olla metsästys- ja kalastusmatkailu Krunnien luonnonsuojelualueelle ehdotetaan ohjelmapalveluja mm. luonto- ja lintumatkailuun Iijokisuiston Natura-alueita tulisi kehittää matkailullisesti, esim. vuokraamalla kanootteja Lumijoen Varjakasta on viitoitus Hailuotoa kohti, mutta se puuttuu merikartoista Varjakan saaressa oleva Pyydyskari olisi pienin toimin saatavissa esim. moottoriveneille Iihin toivotaan syvää väylää ja vierassatamaa keskustaan Kemin Selkäsaarea haluttaisiin kehittää Jokin saari (esim. Kyrönkari) voitaisiin rakentaa junioreiden ja aikuisten purjehduskilpailu tukikohdaksi Taskun saareen halutaan satama Laiturit Kyrönkariin, Hermanniin ja Kraaseliin avaisivat mahdollisuuksia lähiretkeilylle risteilyille (pienimuotoisille) Oulusta Luulajaan on kysyntää Kellon Kraaselia, Rapakaria ja niiden välissä olevaa Suenväylää halutaan hyödyntää veneilyssä ja retkeilyssä ulkopuolisen ja veneettömän on vaikea päästä merelle Oulu -laivalle halutaan Perämeri -lauluiltoja ja viljasiiloon kalamuseota ja ravintolaa Huiturinselältä halutaan suojattu väylä kauemmas merelle, Kemi-karttaan suunnitellut väylät halutaan virallistaa ja länsipuolelta Sarvenlahteen johtava väylä merkitä reimareilla tai näkyvillä maapeilingeillä Krunnien virkistyskäyttö on riippuvainen veneväylästön ja suojasatamaverkoston kehittämisestä Perämerestä halutaan kehittää brändi Alueen rantaväylä on nykyisellään liian matala purjeveneille Markkinoidaan Perämerta hiljaisuuden merenä

5 KEHITTÄMISIDEOITA Tällä hetkellä alueen yrittäjillä on varsin vähän yhteisiä tuotekokonaisuuksia. Yhteisten tuotekokonaisuuksien järjestäminen lisäisi automaattisesti sekä yhteistyötä että palveluita, mutta myös alueen ja palveluiden tunnettuutta. Tuotekokonaisuuksia voivat olla erilaiset merielämykset, joissa yhdistyvät kulttuuri-, luonto- ja ruokatoiminnot. Näitä tuotekokonaisuuksia voidaan yhdistää esimerkiksi hyvinvointituotteisiin ja viikonloppupaketteihin. Esimerkkejä tuoteideoista ym. ohessa. Kuljetus aikataulutettu vesiliikenne pilottikokeilulla joihinkin alueen saariin liikenneyhteydet paremmiksi Ruotsin puolelle (juna? bussi? laiva?) Oulu-Luulaja risteily laivayhteys Oulu-Hailuoto voisiko veneseurat pitää yllä kesällä venerenkiä, jonka kautta saisi kyytiä merelle kyytipalvelua suoraan kalastajilta Yritystoiminnot kalaravintola esim. Ouluun. Toppilansalmen vanha makasiini olisi sille oiva paikka. snorklauspolkuja kanootteja/veneitä vuokrattavaksi rannoille ja jokisuihin, joilla pääsee tutustumaan joen yläosiinkin kalaa tulisi pystyä ostamaan suoraan kalastajilta Perämeri Menu ravintoloihin satama/saari voisi alkaa profiloitumaan purjehduskilpailukohteeksi metsästys- ja kalastusmatkailu, hylkeet Perämeren kiertomerkki myyntiin luonto- tms. retriittimatkailija saa kokea yksin, mutta turvallisesti meren Tapahtumat merimarkkinat Ouluun Toppilan salmen alueelle Hailuotoon vuosittainen Soutu-Leenan valinta: ennen vanhaan naisia otettiin mukaan soutajiksi kun miehet lähti kalastamaan esim. pohjoiseen Hailuodosta. Kalasta taiteeksi -ympäristötaidetapahtuma esim. Iin Röyttään kilpailuja lisää, myös Ruotsi-Suomi välille: ennen vanhaan oli purjehduskilpailu Hailuodosta Piitimeen, kannattaisi herätellä vastaavanlaista uudestaan henkiin veneilyliiton lobbausta kilpailujen saamiseksi alueelle Perämeri lauluiltoja, esim. Oulu laivalla jääjumppaa, ym. liikuntaa meren jäällä jääkonsertti pitkin rannikkoa järjestetään meri tutuksi kiertue, jossa eri merelliset toimijat voivat esitellä toimintaansa Pidä Perämeri Puhtaana kampanja

Matkailun aluekokonaisuudet

Matkailun aluekokonaisuudet LIITE 3 Matkailun aluekokonaisuudet Kalajoen seutu Kalajoen Hiekkasärkkien monipuoliset matkailupalvelut tarjoavat palveluita myös alueen virkistyskäyttöön. Alueella on useita luontopolkuja, joiden varrella

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Sisältö 1. JOHDANTO 1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 2 1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

Järviseudun Tervareitin kehittämissuunnitelma

Järviseudun Tervareitin kehittämissuunnitelma Järviseudun Tervareitin kehittämissuunnitelma Pohjanmaan Järviseudun Tervareitti -hanke 2014 Pohjanmaan Järviseudun Tervareitti -hanke 1.7.2013 31.12.2014 Ähtävänjoen vesistö sekä alueen järvisyys on Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Tilaisuudessa olivat Metsähallituksen edustajina erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen ISBN 978-92-893-2489-2 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013:719 ANP 2013:719 Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois.

Markkina-alueet selkeät ja tarjonta laaja ja riittävä. Ehkä ei kannattaisi espanjaa, italiaa jättää pois. Markkinointiyhteistyö on tiimipeliä -tilaisuuden workshop: Mitä ajatuksia Visit Helsingin markkinointiyhteistyön nykytila herättää ja mitä markkinointiyhteistyökäsikirjasta puuttuu? Mitä uusia yhteistyömalleja

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

Retkenjärjestäjän opas

Retkenjärjestäjän opas Retkenjärjestäjän opas Teemu Saloriutta & Antti Salovaara Alkusanat Tämä opas on kirjoitettu Luonto-Liiton retkenvetäjien tueksi, mutta oppaaseen tutus tumista voi suositella lähes kaikille retkeilystä

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

T O R N I O - H A PA R A N D A

T O R N I O - H A PA R A N D A TORNIO-HAPARANDA COPENHAGEN MOSCOW RIGA ST.PETERSBURG TALLINN STOCKHOLM OSLO HELSINKI ARKHANGELSK HAPARANDATORNIO MURMANSK Tornio-Haparanda on yksi Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin nopeimmin kasvavista

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heli Rekiranta Linnansaaren kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 182 Heli Rekiranta heli.rekiranta@gmail.com Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013

Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013 Virolahti Hanko Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO Etukannen kartan lähde: MMM Kala- ja riistaosasto Kuva: Jukka Hakala Etelä-Suomen

Lisätiedot

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot