OULUNSALON KUNTA VARJAKAN MERIKESKUS YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNSALON KUNTA VARJAKAN MERIKESKUS YLEISSUUNNITELMA 2.9.2011"

Transkriptio

1

2 Varjakan Merikeskuksen yleissuunnitelman on Oulunsalon kunnalle laatinut VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy alikonsulttina Insinööritoimisto Ponvia Oy. Projektista vastaa arkkitehti Outi Palosaari, VSU Oy. Suunnitteluun osallistuivat arkkitehti Hanna-Maija Tervo ja maisema-arkkitehti Tommi Heinonen, VSU Oy, sekä DI Kari Kuusela ja insinööri Jouni Ikonen, Insinööritoimisto Ponvia Oy:stä. Oulunsalon kunnan tilaajan vastuuhenkilö on Varjakka seudullinen matkailukeskus koordinaatiohankkeen (EAKR) projektipäällikkö Ari Saine. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana Oulunsalon kunnasta tekninen johtaja Joko Leskinen ja asemakaava-arkkitehti Kirsti Reskalenko. Lisäksi ohjausryhmään on kuulunut yleiskaavasta vastaava arkkitehti Timo Takala Arkkitehtiasema Oy:stä. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana kolme kertaa. Lisäksi työn alkuvaiheessa oli Ari Saineen organisoima alueen veneilijöille tarkoitettu workshop, jonka tuloksia on tässä työssä hyödynnetty. Oulunsalon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan alin sallittava korkeusasema rakenteiden kastumiselle on (N60). Varjakan Merikeskuksen suunnitelma on laadittu korkeusjärjestelmässä N60. LIITTEET 1. Varjakan merikeskuksen yleissuunnitelman piirustukset, VSU Oy 2. kustannusarvio, VSU Oy + PONVIA Oy Tilaaja: Oulunsalon kunta, Varajakka seudullinen matkailukeskus koordinaatiohanke (EAKR), Ari Saine puh , fax oulunsalo.fi, Kauppiaantie 5, PL 4, Oulunsalo Konsultti: VSU, Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy Outi Palosaari puh , vsu.fi, Kirkkokatu 8 A 8, Oulu Alikonsultti: Insinööritoimisto Ponvia Oy Kari Kuusela puh , fax Taka-Lyötyn katu 4, OULU Kuvia Varjakan satama-alueen nykytilanteesta, Varjakan saaresta ja mantereen puolelta Varjakan Kartanolta ja uimarannalta. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

3 NYKYTILANNE JA TAUSTAA Varjakassa eli Varjakan niemessä ja Varjakan saarella Oulunsalon pohjoisosassa Perämerenrannalla sijaitsee suosittu virkistys- ja veneilykeskus. Alue on valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja siellä on runsaasti suojeltuja vuosina toiminnassa olleen sahan rakennuksia, myös miljöö on suojeltu. Alue rajautuu lounaassa Natura- luonnonsuojelualueeseen. Varjakan luonto on monipuolista ja eri kasvillisuustyyppejä sijaitsee pienellä pinta-alalla runsaasti. Varjakan saari on osa Oulun seudun saaristoa ja yksi merkittävimmistä retkisatamista, seudun ainoa luonnonsatama. Mantereen puolella on pienvenesatama, oulunsalolaisten kotisatama, jossa sijaitsee myös pieni vieraslaituri päiväkävijöitä varten. Saaressa sijaitsee vieraslaituri ja Varjakan veneilijöiden hallinnoima pieni saunarakennus. Varsinaista vierassatamaa ei alueella ole. Sataman läheisyydessä sijaitsee vuonna 1900 rakennettu Varjakan kartano, jossa on muutama majoitushuone, ravintola ja juhlatilat sekä tanssilava. Sataman ja kartanon välissä on umpeenkasvanut hoitamaton hiekkaranta. Alueella on viisi kappaletta kunnan vuokraamia pieniä kalastajamajoja. Kotisataman laajentaminen ja käytön tehostaminen on ollut jo pitkään suunnitelmissa ja paine siihen kasvaa jatkuvasti. Vierasatamalle Varjakassa, mantereella ja saaressa, on loistavat puitteet jo valmiiksi. Sataman ja saaren palveluvarusteet eivät täytä nykyisiä ympäristö- ja käyttövaatimuksia. Satamasta puuttuu mm. septitankin tyhjennyspiste, wc, polttoaineen jakelupiste ja jätteiden asianmukainen keräysja lajittelupaikka. Kotisataman venepaikkoja ei ole riittävästi, eivätkä ne aina ole mitoitettu käytön kannalta järkevästi, vaan isolla paikalla saatetaan pitää pientä venettä. Lähin polttoaineen jakelupiste on Oulun Kiikelinsaaressa, vesiteitse noin 6 kilometrin päässä. Aallonmurtajien kunto on hyvä ja siitä voidaan päätellä, ettei satamaan kohdistu kovin voimakasta aallokkoa. Sataman pysäköintialueet ovat jäsentymättömät, veneiden talvisäilytyspaikkoja ei ole riittävästi ja osa paikoista on liian pehmeällä alustalla. Alueen virkistyskäytön palveluvarusteet, mm. nuotiopaikat, lentopallokenttä, uimaranta, opasteet, infotaulu jne. ovat huonossa kunnossa. Kuvia Varjakan satama-alueen nykytilanteesta, Varjakannokalta, satama-altaasta ja luonnonsuojelualueelta. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

4 Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma Suunnittelualueen nykytilanteen kartta.

5 SUUNNITELMA JA VISIOITA Tässä Varjakan Merikeskuksen suunnitelmassa on esitetty veneilyyn ja vesillä liikkumiseen sekä vesistön äärellä tapahtuvien toimintojen puitteiden nykyisen tilanteen kehittämistä ja uusien rakentamista. Varjakan Merikeskuksen suunnitelma perustuu Perämereen, sen luontoon, sekä Varjakan alueen kulttuurihistoriaan. Varjakan satamakylän ja saaren pienemmän kylän rakenteessa on yhtymäkohtia alueen kalasatamiin, mm. Kellon Kiviniemen kalastamaan. Rakennusten harjakattoiset päädyt ovat merelle, rakennustyyppi on niukka ja rakeisuus on sattumanvarainen. Rakennukset ovat puurakenteisia ja niiden värisävy on perinteeseen nojaava punamulta tai jokin muu maaväri. Rakeisuus edesauttaa pienten suojaisten pienilmastoltaan miellyttävien tilojen muodostumista.varjakan Merikeskusta suunniteltaessa on yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi noussut alueen ympärivuorokautinen kontrolli. Suunnitellun tasoinen Merikeskus tarvitsee satamaan satamakapteenin, jotta tarjotut palvelut ovat standardien mukaiset. Tavoitteena on saada Varjakan Merikeskukselle Vierassatama- luokitus. Varjakan Merikeskus on jaettu kolmen osaan: monitoimialue, rakennettu kylämäinen satamamiljöö ja virkistyskäyttöön varattu ranta-alue. Natura- ja lintujen pesimäalueeseen rajautuvalla monitoimialueella sijaitsevat veneiden talvisäilytyspaikat sekä tilavaraus veneiden kunnostukseen ja satama-toimintoihin liittyville varastoille sekä oleva kukkula näköalapaikkana palveluvarusteineen. Satama-alueelle esitetään uudisrakentamista (ravintola, majoitus, palvelurakennus, kioski, kahvila, kauppa, veneseurojen tiloja, kevytveneiden säilytysvaja, kalamyymälä, savusauna yms.). Sataman veneilytoimintoja monipuolistetaan ja uusia laitureita rakennetaan. Satama-aluetta on myös Varjakan salmen pohjoisrannalla sijaitseva Varjakan saaren ranta-alue, jonne esitetään pienempimuotoista satamaa uudisrakennuksineen. Virkistysalueelle rakennetaan merikylpylä: uimaranta, aallonmurtajalle rakennettava uimalaituri, savusauna ja avantouintikeskus. Virkistysalue jatkuu satamalta Varjakan kartanon rantaan aina kartanon saunalle saakka. Uimarannan ja tien välissä on olevien kalastajamajojen rivi, jota täydennetään uusilla pienillä moderneilla kalastajamajoilla ja matkailuautopaikoilla. Varjakan Merikeskus käsittää koko Varjakan salmen alueen rantavyöhykkeineen, satamien lisäksi kunnostetaan olevat laiturit retkilaitureiksi. Varjakan salmeen asennetaan 10 poijua veneiden kiinnittymistä ja yöpymistä varten. Tavoitteena on saada ruopattua Varjakansalmesta Riutunkariin kulkeva väylä 3m väyläksi koko matkalta, mikä lisää Varjakan Merikeskuksen käytettävyyttä ja monipuolisuutta. Suunnitelman taustalla on ollut myös ajatus Varjakan salmen ylittävästä sillasta, joka on merkitty varauksena suunnitelmakarttoihin. Suunnitelmassa ei ole kuitenkaan otettu huomioon siltaa, sillä sillan tyyppi ei ole vielä tiedossa. Jatkossa tuleekin mahdolliset siltasuunnitelmat ja Merikeskussuunnitelmat sovittaa yhteen, sillä valittava siltatyyppi vaikuttaa pitkälti Merikeskuksen rakenteeseen sekä Varjakan saaren vierassataman sijaintiin. Ilmakuvaistutus Varjakan sataman laajennuksesta. Muoto mukailee ympäristön luonnonniemiä. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

6 VAIHEITTAINEN TOTEUTUMINEN Varjakan Merikeskuksen suunnitelma on jaksotettu kolmeen vaiheeseen. 1. vaiheessa parannetaan nykyisen kotisataman ja vieraslaiturin rakenteita ja toteutetaan rakennuksia satamakylään, rakennusten takana oleva huolto- ja pysäköintialue, sekä rakennuksia yhdistävä kävely- ja tapahtumalaituri. Rakennusten ja sataman välissä oleva laiturialue toimii reittinä, julkisena ulkotilana: terassina kahviloille ja ravintoloille, veistostaiteen sijoituspaikkana sekä vapaan oleskelun alueena. Laiturilta rakennusiin johtavat esteettömät luiskat sijoittuvat tälle alueelle. Ensimmäisten joukossa toteutetaan palvelurakennus, jossa on wc, suihku, sauna, keittiö- ja taukotilat. Palvelurakennusta voivat käyttää kotisataman veneilijät, vierasveneilijät, kalastajamajojen asukkaat, matkailuautoilla alueelle majoittuvat, avantouimarit sekä muut erilaiset matkailijaryhmät. Sataman huoltotoiminnat tehdään määräysten mukaisiksi ja rakennetaan huoltolaituri läntisen aallonmurtajan reunaan. Merikylpylän uimaranta kunnostetaan ja uusi uimalaituri rakennetaan itäisen aallonmurtajan päähän. Uusia kalastajamajoja rakennetaan kysynnän mukaan esimerkiksi viikkovarausmökeiksi kuntalaisille. Monitoimialue kunnostetaan ja veneille toteutetaan asianmukaiset talvisäilytyspaikat. Läjitetty kukkula kunnostetaan virkistykseen ja lintujen tarkkailuun. Merikeskuksen autoliikenne ohjataan pääasiallisesti monitoimialueen pysäköintiin, jolloin ranta-alue rauhoittuu kävelykäyttöön. Franzenin kujan linjausta sisennetään muutamalla metrillä metsään päin, jolloin tie ohjaa kulkijan satama-alueen sijaan Kartanolle ja satama-alue saa lisää tilaa. On huolehdittava, että vanhat männyt säilyvät. Varjakan saareen toteutetaan pieni palvelurakennus sekä kysynnän mukaan kalastajamajoja samalla periaatteella kuin mantereelle. Alueen palveluvarusteet uusitaan: nuotiopaikat, piknikpöydät, penkit, pelialue, leikkipaikka, opasteet ja muut mahdollisesti tarvittavat varusteet. Kasvillisuusalueet kunnostetaan ja uudet rakennetaan. Alueella käytetään Varjakan ympäristön luonnollisia kasvilajeja. Sataman länsipuolen aallonmurtajaa muotoillaan ja sinne sijoitetaan soutuveneiden telaranta ja veneiden laskuluiska, joka poistetaan satama-altaasta. Laskuluiskaa voivat käyttää ennen toista rakennusvaihetta myös kevytveneilijät ja lapset. Tien kääntösäde on alustavasti mitoitettu pakettiauto-traileri- yhdistelmälle. Aallonmurtajan sataman puolelle toteutetaan yhteysliikennelaituri, huoltolaituri sekä laituritilaa viranomaisille ja meripelastukselle. Varjakan Merikeskuksen kaksi retkisatamaa (Pyydyskari ja Varjakan saaren itäinen niemi) sekä Varjakansalmen poijupaikat toteutetaan 1. vaiheessa samoin Riutunkarin väylän syventäminen. Ote merikartasta Varjakan ympäristöstä. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

7 Toisessa vaiheessa satama-altaan idän puoleinen aallonmurtaja puretaan ja materiaali hyödynnetään uudessa aallonmurtajassa, joka rakennetaan nykyisen itäpuolelle. Satama-allas suurenee noin kaksinkertaiseksi. Uusi aallonmurtaja muotoillaan satama-altaan puolella suoraviivaiseksi, sataman ulkopuolella puolestaan matalaksi ja luonnonmukaiseksi saariston maisemarakennetta, ympäristön niemien muotoja ja kasvillisuutta mukaillen. Aallonmurtajalle sijoitetaan eri satama- ja virkistystoimintoja, kuten uimaranta ja -laituri, veneluiska, kevytvenesäilytys ja laitureita. Lasten ja muiden kevytveneily keskistetään aallonmurtajan päähän. Aallonmurtajalta on kulku kahteen uuteen kotisatamalaituriin. Aallonmurtajan rakentamisessa huomioidaan veden vaihtuvuus siltojen ja tai rumpujen avulla. Vieraslaituri toteutetaan kävelyrannan yhteyteen lähelle palvelurakennusta pystysuorana rakenteena. Kävely- ja tapahtumalaituria jatketaan ja aluetta täydennetään uusin rakennuksin ja toiminnoin. Kolmannessa vaiheessa laajennetaan vierassatama-, retkeily- ja majoituspalveluita Varjakan saareen. Toteutetaan laiturit yhteysalusta ja viranomaisia varten sekä laajennetaan vierasvenelaituria. Rannan suunnassa rakennetaan laitureiden ja rimamöljän päällä kulkeva n. 0,5 km pituinen kävelyreitti saaren uimarannalta itäiselle retkisatamalaiturille. Kävelyreitti toimii mm. piknikpaikkana ja onkilaiturina, johon soutuveneillä ja kanooteilla kiinnittyminen on mahdollista. Saareen rakennetaan 1½- kerroksiset palvelu- ja majatalorakennukset (yht. n kem²). Mantereen puolelle toteutetaan lisää rakennuksia. Suunnitelman mukaan rakennusoikeus voisi olla n kem². Rakennuksia rakennetaan tarpeen ja kysynnän mukaan ja niiden koko voi olla suurempi tai pienempi kuin yleissuunnitelmassa on esitetty. AALLONMURTAJAT JA LAITURIT Olevia aallonmurtajia muotoillaan ensimmäisessä vaiheessa ja niille rakennetaan erilaisia toiminnallisia paikkoja. Toisessa vaiheessa rakennetaan kokonaan uusi aallonmurtaja. Kotisataman kaikki laiturit uusitaan ja ne ovat tyypiltään kelluvia puukantisia teräsponttonilaitureita, jotka yhdistetään kaltureilla aallonmurtajaan tai mantereen laituriin. Kotisataman kalturit varustetaan tarvittaessa lukittavilla porteilla. Muut laiturit ovat kiinteitä pystyseinäisiä teräspilarilaitureita, jotka on vuorattu puulla. Havainnekuva aallonmurtajalta satamaan päin. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

8 VENEPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ Suunnitelman mukaan optimi venepaikkamäärä Varjakan mantereen satamassa on yhteensä 260. Ne jakautuvat kotisataman kolmeen 70 metrin ja kahteen 76 metrin aisapaikkalaituriin sekä vierassataman 20 poijupaikkaan. Kolme 70 metrin laituria rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa ja näistä keskimmäinen on haluttaessa mahdollista jatkaa pidemmäksi, loput rakennetaan toisessa vaiheessa. Suunnitelman kotisataman aisapaikat (240 kpl) jakautuvat 2, 3 ja 4 metrin levyisiin paikkoihin, venepaikkojen määrä voi vaihdella riippuen valittavista paikkojen leveyksistä: maksimissaan 362 paikkaa (2 metrin paikoilla) ja minimissään 181 paikkaa (4 metrin paikoilla). Lisäksi salmeen tulee 10 poijupaikkaa ensimmäisessä rakennusvaiheessa ja saareen vierasvenepaikkoja toisessa rakennusvaiheessa. TALVI-, SYYS- JA KEVÄTKÄYTTÖ Talvella Varjakan Merikeskus toimii monipuolisena virkistysalueena. Läjitettyä mäkeä voidaan käyttää hiihto- ja pulkkamäkenä ja sen ympäristöön voidaan toteuttaa hiihtomaa. Varsinainen talvikylä -toiminta painottuu virkistysalueelle uimarannan tuntumaan. Talvikylässä voi olla lumirakentamista, napakelkkoja, luistelurata, liukumäkiä jne. Talvikylästä lähtevät hiihto- ja luistelureitit Ouluun ja Varjakan saareen. Hiihtoreitit on keskitetty Merikeskuksen itäpuolelle, koska Varjakan salmessa virtaukset estävät jään muodostumisen riittävän kestäväksi. Moottorikelkkareitti lähtee Varjakan Kartanon pysäköintialueiden tuntumasta, jossa on kelkkojen purkualue. Merikeskukseen voidaan tehdä erityyppisiä latuja sekä lumikenkäkävelyreittejä. Nuotiopaikat ovat käytössä myös talvisin. Merikeskuksen palvelurakennus voi toimia avantouintikeskuksena ja vuokrattavana sauna- ja kokoustilana yhdessä erillisen puu- tai savusaunan kanssa. Merikeskus voi toimia myös pitkien matkojen retkihiihdon tukikohtana. Merikeskuksella on hyvät lähtökohdat toimia erilaisten erityisryhmien virkistys- ja koulutuskeskuksena. Mm. leirikouluille alue tarjoaa toimivat puitteet syys- ja kevätkaudella. Aluueelle on suunnittelilla kulttuuri- ja luontopolku ja kalastusmatkailun järjestämiselle on erinomaiset mahdollisuudet. Erilaiset musiikki- ja konserttitapahtumat, kesäteatteri ja taidetapahtumat ovat hyviä esimerkkejä alueen hyödyntämisestä monipuolisesti. Jo nyt alueella on toimiva palvelurakenne ja hyvät edellytykset kehittyä esiluokkaiseksi virkistys- ja matkailukohteeksi. Havainnekuva virkistysalueen uimarannalta uudelle aallonmuratajalle päin. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

9 VIRKISTYSALUE URBAANI SATAMA-ALUE SUOJELTUUN LINTURUOVIKKOON LOMITTUVA MONITOIMIALUE VIRKISTYSALUE Suunnitelman toiminnallinen jaottelu ja ote 2. vaiheen suunnitelmakartasta. Havainnekuva virkistysalueen uimarannalta uudelle aallonmurtajalle päin talvella. Varjakan Merikeskus, yleissuunnitelma

10 PYYDYSKARI VAIHEISTUS SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:5000 SIMPPUKARI RETKILAITURIT - myös yhdysalus VÄYLÄ ruopataan Riutunkariin saakka 3m syvyiseksi. VARJAKAN SAARI VAIHE 1 - Olevan sataman ja virkistysalueen kunnostus - Pysäköintialue - Kukkulan kunnostus ja näköalalaituri - Urbaani Merikeskus rakennuksineen - Palvelurakennus ja uimaranta Varjakan saareen - Varjakan saaren retkilaiturit VAIHE 3 RETKILAITURI VÄYLÄ, 3 m syvä VAIHE 2 - Sataman laajennus ja uusi luonnonmuotoinen aallonmurtaja - Uusi uimaranta ja virkistysalue - Urbaanin Merikeskuksen laajennus ja täydennysrakentaminen POIJUPAIKAT VAIHE 2 VAIHE 3 - Merikeskus laajenee Varjakan saareen VAIHE 1 AKIO VARJAKANNOKKA

11 VAIHE 1 SUUNNITELMAKARTTA 1:2000

12 VAIHE 1 SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1000

13 VAIHE 1 SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1000

14 VAIHE 2 SUUNNITELMAKARTTA 1:2000

15 VAIHE 2 SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1000

16 VAIHE 3 SUUNNITELMAKARTTA 1:2000

17 VAIHE 3 SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1000

18 VAIHE 3 SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1000

19 LEIKKAUKSET 1:500

20 varjakan saari - polkuja ja hankilatuja - nuotiopaikkoja OULUNSALON KUNTA TALVI SUUNNITELMAKARTAN OSA 1:1500 Ei suositella kulkua suoraan Varjakan salmen yli, koska virtaukset estävät jään muodostumisen riittävän kestäväksi. mahdollinen kulkureitti Varjakan saareen nuotiopaikka avantouintikeskus - palvelurakennus muuntuu avantouintikeskukseksi ja vuokrattaviksi sauna- ja kokoustiloiksi - talvivälinevuokraus palvelurakennuksen yhteydessä hiihtoreitti Varjakan saareen P puusauna / savusauna napakelkat luistinrata TALVIKYLÄ hiihtohalsteri luistinreitti Ouluun hiihtoreitti Ouluun PYSÄKÖINTI huoltoreitti nuotiopaikat HIIHTOMÄKI nuotiopaikka pulkkamäki MOOTTORIKELKAT P KARTANO

KEINUKALLION URHEILUPUISTO

KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3.11.2014 0 KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 1 1 YLEISTÄ 3 1.1 HANKKEEN TAVOITTEET 3 1.2 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 3 1.3 TYÖRYHMÄ 4 2 OLEVA INFRA 4 2.1

Lisätiedot

VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR)

VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR) 1. VARJAKKA TAUSTA 1. Sijainti 2. Suunnittelualue 3. Varjakan salmen syväykset 4. Varjakan maaperä ja maisema 5. Varjakan luonto 2. VARJAKKA MASTERPLAN JA OSAYLEISKAAVA 3. AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA 1. Silta-ajatuksia

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista.

Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista. LIITE 4 Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista. Sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

KEIHÄSSALMEN KEHITTÄMINEN

KEIHÄSSALMEN KEHITTÄMINEN Illuusio Oy KEIHÄSSALMEN KEHITTÄMINEN PYHTÄÄN KUNTA Siltakyläntie 17549220 Siltakylä Hannu Lehtinen 26.6.2013 Sisällysluettelo Aluksi.. 3 1 Keihässalmesta haastattelujen ja workshop-työskentelyn pohjalta..

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

SAARISTOSELVITYS: SIMSALÖN KEHITTÄMINEN

SAARISTOSELVITYS: SIMSALÖN KEHITTÄMINEN SAARISTOSELVITYS: SIMSALÖN KEHITTÄMINEN Saaristoselvitys: Simsalön kehittäminen 1 (32) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Kehittämisen lähtökohdat... 3 2.1 Kaavatilanne... 4 2.2 Sipoon saariston maisemalliset

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ 16UTS0058.TR Loppuraportti 30.1.2012 KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ Esiselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo KANTIN KYLÄ, Karvia Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo Esipuhe Kantin kylä ei näytä kasvojaan ohikulkijalle. Sen luonne paljastuu vasta kyläteillä ja retkeilypoluilla, kun

Lisätiedot