VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR)"

Transkriptio

1

2 1. VARJAKKA TAUSTA 1. Sijainti 2. Suunnittelualue 3. Varjakan salmen syväykset 4. Varjakan maaperä ja maisema 5. Varjakan luonto 2. VARJAKKA MASTERPLAN JA OSAYLEISKAAVA 3. AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA 1. Silta-ajatuksia 2. Laituriajatuksia 3. Siltamäärittelyitä 4. Siltavaihtoehdot a, b ja c 5. Varjakan satamasta merikeskukseksi

3 1. TAUSTA: VARJAKAN ALUEEN SIJAINTI

4 1. TAUSTA: SUUNNITTELUALUE Aluerajaus: Varjakan saari, Varjakan mantere ja Akion saari. Alueen pinta-ala noin 200 ha (vesialueet mukaan lukien 370 ha) Maanomistus Oulunsalon kunta (ja Oulun kaupunki)

5 1. TAUSTA: VARJAKAN KOHTEET

6 1. TAUSTA: VARJAKAN SALMEN SYVÄYKSET 3 m 4 m Syväys 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m

7 1. TAUSTA: MAAPERÄ JA MAISEMA Oulunsalo kuuluu Muhoksen muodostumaan, joka on peruskallion päällä oleva kilometrin paksuinen savi- ja hiekkakivimuodostuma. Varjakan saari ja niemi ovat mannerjäätikön kerrostamia drumliineja eli pyöreitä ja pitkulaisia moreeniselänteitä. Erityispiirre Varjakan saaren maaperässä on sahaustoiminnan tuloksena syntynyt kuorellinen sahausjäte (loso), jota läjittämällä on kasvatettu saaren pinta-alaa sen etelärannalla. Varjakan alue on maisemarakenteeltaan hyvin pienipiirteinen koostuen matalista selänteistä, joita ympäröivät rinnevyöhykkeet.

8 1. TAUSTA: LUONTO Varjakan Akionlahti kuuluu kansainvälisesti arvokkaisiin Liminganlahden lintuvesiin. Kohde on Natura 2000 suojelualuetta, joka on luokiteltu myös luontodirektiivin (SCI) ja lintudirektiivin (SPA) mukaiseksi suojelukohteeksi sekä Euroopan tärkeiden lintualueiden (IBA) listalle. Kohdetta on ehdotettu myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen Ramsar luetteloon.

9 Tapahtumien ja elämysten Varjakka: ohjelma- ja elämyspalvelut, tapahtumat, seminaari- ja kokouspalvelut, näyttelytilat, työtilat, aktiviteetit sekä kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyvät ainutlaatuiset puitteet hyvällä sijainnilla. Terveellinen Varjakka: saunat ja kylvyt, hoidot, liikuntamahdollisuudet ja aktiviteetit, reitit, terveysmajoitus, terveellinen ja maukas ruoka sekä hiljentymisen ja henkisen hyvinvoinnin paikat. Loma-asuminen ja veneily Vetovoimaiset majoitusvaihtoehdot: laadukasta ja monipuolista majoitusta (yksityiset loma-asunnot/huoneistot ja operaattorin vuokraamat) lähellä Oulun keskustaa ja lentoasemaa merellisessä kulttuuri- ja luontoympäristössä. Loma-asunnon yhteydessä on venepaikka ja veneen talvisäilytys. Alueella on aktiviteettimahdollisuuksia. Tapahtumat Loma-asuminen Varjakan oppimisympäristö: oppimistilat, oppimisreitit ja virtuaaliympäristö teemoilla 1) kulttuurihistoria, 2) luonto, 3) kestävä kehitys 4) meri. Ympäristöä ja sisältöä räätälöidään käyttäjäryhmälähtöisesti. Oppimisesta saadaan reaaliaikaista Living Lab palautetta. Kouluille, oppilaitoksille, päiväkodeille, lähilomailijoille, työyhteisöille, yrityksille ja matkailijoille. Kulttuurimatkailu- ja elämyspalvelualue Merikeskus Merikeskus on ekologinen, esteetön ja esteettinen satama ja aktiviteettikeskus lähellä Oulun keskustaa. Keskuksessa on venepaikkoja (vuokra ja vierasvene), satamapalveluja, huolto- ja säilytystiloja, vesitapahtuma-alue, majoitustiloja, toimintatiloja, tapahtumatiloja ja aktiviteettirakenteita ja -toimintoja. Franzenin kartano

10 2. VARJAKKA 2020 osayleiskaavaluonnos 2009, Timo Takala ky

11 2. VARJAKKA MASTERPLAN: YLEISSUUNNITELMA

12 Varjakan silta avattavalla laivaluukulla 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Silta esiselvitys Minkälainen silta? Kuva. Varjakan saaren nokka (Arkkitehdit M3 Oy).

13 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA SILTA -AJATUKSIA - Puuta / osa puuta - Maamerkki - Paikkaan sopiva, ei liian teknisen näköinen - Silta jatkuu laiturirakenteeksi, sama muotokieli - Oleskelupaikkoja sillalla -Ponttoonisilta siirrettävissä tarpeen mukaan (lähde: Varjakka vaihtoehtoiset tyyliesimerkit 2010, M3 arkkitehdit Oy)

14 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA LAITURIAJATUKSIA - Satama-alueen ja sillan jatkeena - Mahdollisia tiloja laiturirakenteissa (Sauna?) - Oleskelupaikkoja, grilli-/nuotiopaikkoja -Luonnon ehdoilla (lähde: Varjakka vaihtoehtoiset tyyliesimerkit 2010, M3 arkkitehdit Oy)

15 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Varjakan silta määrittelyjä Varjakan silta on suunniteltu ennen kaikkea kevyenliikenteen sillaksi, mutta myös huoltoajoneuvojen tulee olla mahdollista käyttää sitä. Sillan pituus on 170 metriä. Sillassa on veneiden läpikulun mahdollistava avausmekanismi. Sillassa on mahdollisesti kiinni venelaitureita tai muita kelluvia rakenteita. Silta sallii veden virtauksen Varjakan salmessa. Sillassa on huolehdittu esteettömyydestä. Varjakan yleinen julkisivumateriaali on puu.

16 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Vaihtoehto A, kevyt budjettiylitys : Halvin mahdollinen tapa toteuttaa Varjakan salmen ylitys mahdollisimman kevyenä versiona. Esimerkiksi silta, joka mahdollistaa jalankulun, pyöräilyn ja golfautojen tms. ylitykset. Silta voi olla tyypiltään sellainen, joka kerätään talvella pois. Tyypiltään esimerkiksi ponttonisilta tai muu vastaava vaihtoehto. Vaihtoehto voi olla ensivaiheen toteutus, jolloin Varjakan saaressa ei vielä olisi loma-asuntoaluetta, mutta saaren kulttuuriympäristön nykyiset peruskorjatut rakennukset olisi varustettu matkailupalvelutoimintaan (sähkö/vesi/wc) ja saaressa kulkisi yleisiä virkistysreittejä. Tässä vaiheessa saareen ei kohdistuisi vielä uudisrakentamista. Sillassa voi olla kiinni venepaikkoja/laitureita, jos tuuliolot sen sallivat. Kustannustaso on esimerkiksi 0,5 1 M.

17 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Vaihtoehto B, kiinteä perusylitys Rakennettu yhteys Varjakan mantereen ja saaren välillä, joka mahdollistaa huoltoliikenteen ja kevyenliikenteen kulun sillalla. Tässä vaiheessa Varjakan saarelle on rakennettu loma-asuntoja ja kulttuuriympäristö on matkailupalvelukäytössä. Silta on leveydeltään sellainen, että (huolto)autoliikenteen ja kevyenliikenteen kaista ovat samoja eli ei ole erikseen kahta kaistaa. Tietysti turvallisuusnormit tulee täyttää. Ratkaisu on esimerkiksi sellainen, että autoliikenteen tulee avata portti sillalle päästäkseen. Sillan alta pääsee kulkemaan pienellä moottoriveneellä tms. Kustannustaso on 1-3 M. Kustannusten säästämistä voi tutkia jatkamalla aallonmurtajia/penkereitä sekä saaren että mantereen puolella.

18 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Vaihtoehto C, kruunujalokivi Rakennettu yhteys Varjakan mantereen ja saaren välillä, joka mahdollistaa huoltoliikenteen ja kevyenliikenteen kulun sillalla. Sillalla on kevyenliikenteen ja autoliikenteen kaista (huoltoajoa varten). Sillan alta pääsee kulkemaan isolla moottoriveneellä. Silta on esimerkiksi mallia Pikisaari. Lisäksi sillassa on purjeveneiden läpipääsyn mahdollistava luukku tai vastaava mekanismi. Kustannustaso on 3-6 M.

19 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Tutkitaan vaihtoehtoa, jossa sillan voi toteuttaa ensin ja sitten tarvittaessa/rahojen riittäessä lisäpalikan, jossa on avausmekanismi. Loma-asunnolle liikkuminen: a) Mökkiostokset voi ajaa autolla siltaa myöten lähelle omaa mökkiä. Kun auto on tyhjennetty tavarasta, ajetaan se parkkiin mantereen puolelle. Vaatii yhdystien mökkialueelle. Vastaavia toimintamalleja on löydettävistä esimerkiksi Saksasta Freiburghista, jossa asuinalueilla on keskitetty parkkitilaratkaisu, mutta tavaratoimitus autolla kotiovelle sallitaan, ei pysäköintiä kodin edustalle. b) Toinen vaihtoehto on se, että autot jätetään suoraan mantereelle ja tavarat kannetaan tai tuodaan jollakin apuvälineellä loma-asuntoon. Tällaisia saaressa olevia mökkejä, johon ei autolla pääse, on Suomi täynnä, eikä yleensä ole käytössä edes sitä apuvälinettä, vaan lihasvoima. c) Kolmas vaihtoehto, joka ei ole alueen hengen mukainen on autojen parkkeeraaminen saareen rakennettavan mökin yhteyteen. Nämä kaikki vaihtoehdot tulevat varmasti olemaan esillä jatkokeskusteluissa. Loma-asuntojen rakentamisvaiheessa tarvittavan salmen ylityksen näen voitavan ratkaista kolmella tavalla: a) siltaa myöten, b) jäätä myöten talvella c) salmeen rakennettavaa työmaapengertä myöten (joka puretaan pois rakentamisen jälkeen).

20 Varjakan silta 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA SATAMA Varjakan merikeskus yleissuunnitelma Venepaikat Parkkitilat Kiinteistöt Kestävä kehitys ja ekologisuus Esteettömyys Esteettisyys 2020

21 3. VARJAN SILTA AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA Satamaan liittyvät kehitystarpeet (veneseurojen esitykset) Puhdasvesipiste Huoltorakennus: WC-tilat, suihkutilat, tiskitilat, Sauna Laituripaikkoja, poijupaikkoja, vierasvenepaikkoja lisää (tarpeeksi leveitä (yli 3 m veneille)) Septitankin tyhjennyspiste Sähköpaikkoja enemmän Viemäröinti Venenosturi Aaltomerkit Pyydyskarin väylän merkitseminen Pyydyskarin väylän ruoppaus (köliveneet) Sataman ruoppaus Pienet soutuveneet kuriin, ettei niitä säilytetä keskellä vierasvenelaituria Venepaikkojen sijoitus järkevämmin (pienet veneet pois leveiltä, syviltä puomipaikoilta Makkaranpaistopaikka kunnollinen Uimapaikkoja Kioskipalvelut Varastotilat veneilijöille Satamaa tulisi kehittää palvelemaan veneily & ulkoilu harrastuksia Sataman alueen yleisilmeen kohottaminen Varjakan saaren satama-alueen kunnostus uusittuine saunoineen, nuotiopaikkoineen, luontopolkuineen Rauhallinen ulkoilua & merenkulkua hyvin tukeva huvivenepuisto keskittymä Loistava Perämeren paras huvivenesatama palveluineen Pyydyskarin satama käyttöön Satama myös saaressa Oulun seudun veneily ja retkeilykeskus Kunnolliset venepaikat Enempi vierasvenepaikkoja (torille ei enää mahdu ) Sataman palveluiden kehittäminen, sataman lähiympäristö pitäisi säilyttää rauhallisena metsämaisemana Vapaa-ajan ja veneilyn näkökulma Yhdysvenelaituri mantereen ja saaren puolelle. Riittävän iso, jotta sopii Alexardralle ja Oulu laivalle Merellinen vapaa-aika alue myös muille kuin veneilijöille Saari ja satama rakennettu virkistys, matkailukäyttöön Kuntalaisten virkistysalue, vapaa-ajan toimintaa Kuva: Ari Saine

22 Kiitos! Yhteystiedot: Ari Saine, Oulunsalon kunta, Kauppiaantie 5, PL 4, Oulunsalo, puh ,

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 3.10.2013 1 (6) Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 Aika 3.10.2013 klo 17.30-20 Paikka Tampereen Pantin auditorio, Puutarhakatu 11 Järjestäjät Osallistujat Leena Ivalo Elina

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani?

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani? Kysely syksy 2007 Vastauksia tuli yhteensä 100 kappaletta. Kysely toteutettiin netissä. Kyselystä tiedotettiin Nasta-lehden jutussa ja kaupungin nettisivujen aloitussivulla. Muutama vastaus tuli puhelimitse

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tulokset Tuusulan Rykmentinpuiston suunnitteluun liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset Tuusulan Rykmentinpuiston suunnitteluun liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset Tuusulan Rykmentinpuiston suunnitteluun liittyvästä pehmogis-kyselystä Lisätiedot: Anna Broberg anna.broberg@mapita.fi p. 050 538 8809 Maarit Kahila maarit.kahila@mapita.fi p. 040 562 6951 Lisätiedot

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista.

Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista. LIITE 4 Kooste REDI hankkeessa laadittujen kyselyjen vastauksista sekä hankkeen aikana eri tilaisuuksissa esiinnousseita kehittämisideoista. Sähköpostitse lähetettyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Pihtiputaan keskustan kehittäminen

Pihtiputaan keskustan kehittäminen Pihtiputaan keskustan kehittäminen 1. Pääasiallinen syy saapua keskustaan Vastaajien määrä: 125 2. Pääasiallinen saapumistapa keskustaan Vastaajien määrä: 123 Avoimet vastaukset: 7)jollain muulla potkurilla

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot