SELVITYS PAAVONRINTEIDEN TOIMINNASTA JA ERI TOIMINTA- VAIHTOEHDOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS PAAVONRINTEIDEN TOIMINNASTA JA ERI TOIMINTA- VAIHTOEHDOISTA"

Transkriptio

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta liite 3 SELVITYS PAAVONRINTEIDEN TOIMINNASTA JA ERI TOIMINTA- VAIHTOEHDOISTA 1

2 SELVITYS PAAVONRINTEIDEN TOIMINNASTA JA ERI TOIMINTA-VAIHTOEHDOISTA PAAVONRINTEIDEN NYKYTILA JA FAKTAT 1. Yleistä Saarijärven Paavonrinteet perustettiin osakeyhtiömuotoisena v Yhtiö oli Kusiaismäen Laskettukeskus Oy. Tarkoitus oli edistää matkailun kehittämistä sekä parantaa liikuntamahdollisuuksia. Yhtiön pääomistaja oli kaupunki. Pieni määrä osakkeita oli yksityisillä. Yhtiö rakensi, investoi ja rahoitti toiminnan pääosin lainapääomalla, jonka kaupunki takasi. Yhtiön toiminta ei mennyt täysin suunnitelmien mukaan vaan velkamäärä oli 1990-luvun alkuun tultaessa niin suuri, että se vaati erinäisiä järjestelyjä. Yhtiö pantiin v vapaaehtoiseen selvitysmenettelyyn. Kaupunki maksoi tai otti kontolleen yhtiön velat, vastuut ja omaisuuden. Vähemmistöosakkaat ostettiin ulos yhtiöstä. Toiminta siirrettiin kaupungin toiminnaksi ja siitä vastasi vapaa-aikatoimi. Rinteestä tuli normaali kunnallinen liikuntapaikka. Kusiaismäen laskettelukeskus käsittää viisi rinnettä: 1-rinne, 2-rinne, 3-rinne, kahviorinne ja lastenrinne. Suurin korkeusero on 75m, rinnepituudet m. Lumetusta varten on rinneputkisto ja pumppuasema. Pumppuasema saa vetensä Pajulammesta. Toimivia lumitykkejä on kolme, joista kaksi uudempia Arecoja. Rinteen kunnostus tapahtuu Paana 200-rinnekoneella, joka on hankittu v Rinnekoneen järkevä käyttöikä on 7-8 vuotta. Sitä käytetään myös hiihtokeskuksen latujen kunnostukseen. Kaudesta riippuen tunteja tulee vuosittain n. 500, josta Paavonrinteiden osuus on n. 300 h/kausi. Hissejä on kaksi: lastenhissi ja varsinainen hissi. Hissit tarkistetaan vuosittain. Vaijerit ja vetolaitteet tulee olla hyväksytyssä kunnossa. Hissivaijerin käyttöikää voidaan pidentää siirtämällä vetolaitteiden kiinnitystä kuukausittain toiminta-aikana. Hissillä tulee olla vastuullinen, asianomaisen koulutuksen suorittanut käyttäjä. Paavonrinteillä hissivastuullisena toimi ulkoilualueiden isäntä. Paavonrinteisiin kuuluu suksivuokraamo ja kahviotila. Kahvion hoidosta, lippujen myynnistä ja lastenrinteen valvonnasta on vastannut yksityinen yrittäjä korvausta vastaa. Suksivuokraamosta vuokrataan välineitä ja hoidetaan rinteiden päävalvonta. Kaluston huolto ja kunnostus tapahtuu myös pääosin suksivuokraamossa. Rinnekoneen säilytystila on ko. rakennuksessa. Rinteiden hissivalvonta on hoidettava viranomaisohjeiden mukaan. Pääosin tämä tapahtuu suorana sekä kameravalvontana. Rinteeseen liittyy myös hyppyrimäet K-44 ja K-26. Mäet on muovitettu ja niitä käytetään ympärivuotisesti. Hyppyrimäistä vastaa Saarijärven Ponsi ry. Toiminnasta on tehty sopimus kaupungin ja ko. seuran kanssa. Vapaa-aikatoimi maksaa mäkitoiminnasta aiheutuneet sähkö, lumetus yms. kulut. 2. Toiminta ja asiakkaat 2.1. Toiminta Paavonrinteiden toimintakausi riippuu keliolosuhteista. Normaalisti kausi alkaa joulukuun aikana ja loppuu huhtikuussa pääsiäiseen. Rinne lumetetaan keinolumella. Rinteen avaamiseen tarvitaan kolmen viikon reipas pakkasjakso. Pakkasta pitäisi olla minimissään -6-7 astetta, jotta lumetus olisi 2

3 järkevää suurten energiakulujen takia. Mieluiten pakkasta tulisi olla asteen verran, tällöin lumen tuotto on hyvä. Lumetus tapahtuu kolmessa vuorossa. Rinteen aukioloaikana se jyrsitään päivittäin toimintakuntoon rinnekoneella. Rinteissä on erilaisia hyppyreitä ja reilejä. Kolmosrinteessä on reilipuisto. Kesällä 2011 hyppyreitä paranneltiin ja kunnostettiin mm. urheilukentän ylijäämämassoilla ja M-Realin kuitusavella. Samalla tasoitettiin lumetettavan alueen pohjaa niin, että jatkossa tullaan toimeen vähemmällä lumetuksella. Pelkkä laskettelu ei kiinnosta pääosaa nykykäyttäjistä. Lautailijoita onkin käyttäjistä arviolta n. 70 %. Tämä antaa elinmahdollisuuksia myös pienemmälle rinteelle Asiakkaat Rinteen pääasiakasryhmä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, enemmistönä ala- ja yläasteikäiset. Aikuiset tulevat usein rinteeseen lastensa kanssa. Seutukunnan koulut ovat suuri asiakasryhmä. On tärkeä huomata, että monille nuorille laskettelu on ainoa heitä kiinnostava talvinen liikuntamuoto. Tärkeä ryhmä ovat myös matkailijat. Sesonkiaikoja ovat joulu ja uusivuosi sekä Etelä- Suomen ja keskisen Suomen koululaisten hiihtolomat. Vuodenvaihteessa tärkeä asiakasryhmä ovat venäläiset turistit. Yritysasiakkaita rinteellä oli viime kautena 28. Yritykset ostavat henkilökunnalleen lasketteluedun. 3. Kustannukset 3.1. Käyttötalous Rinteiden käyttötalouden netto oli vv vuosittain keskimäärin n Liitteet käyttötaloudesta. Kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat monet seikat: kauden pituus, hinnoittelu, pakkaset, koneiden ja laitteiden rikkoutumiset. Kelien vaikutus on merkittävä. Alkutalven leuto sää siirtää lumetusta jopa tammikuun lopulle. Toisaalta kovat pakkaset kaudella hiljentävät rinteen toiminnan. Rinteen ylläpidossa on käytetty työllistettävää työvoimaa, mikä säästää henkilöstökuluissa. Ehtona on tietenkin, että henkilöillä on tehtäviin riittävä ammattitaito. Palveluhinnasto on pyritty pitämään hintalaatusuhteen mukaisena Investoinnit Rinteen investoinnit liittyvät koneisiin ja kalustoon sekä rinnealueen maatöihin. Suurimmat investoinnit kaudella olivat seuraavat: -v rinnekoneen uusiminen , konetta käytetään myös Kusiaismäen kunnostuksessa -v vaijerin uusiminen + hissilaitteisto v lippujärjestelmän uusiminen , ko. vuonna rinnettä tasoitettiin urheilukentältä ja M- Realilta saaduilla maamassoilla Tulevat investoinnit liittyvät pääosiltaan koneiden ja kaluston uusintaan. Rinnekone on hankittu v ja kolmen vuoden päästä v sen ikä on 8 vuotta. Tällöin olisi järkevää uusia se mahdollisten suurempien korjauskustannusten välttämiseksi. Hissilaitteisto ja vaijeri on kunnostettu, samoin pumppuaseman pumput ovat kunnossa. Rinnekahvion lattiapinnoite olisi vaihdettava, samoin kahvion ja välinevuokraamon rakenteet on tarkistettava. Suoja-aitoja tarvitaan lisää, ison rinteen alaosa on vielä tasoittamatta. Reilejä ja muita toimintavälineitä olisi hankittava lisää asiakaskiinnostuksen ylläpitämiseksi. 3

4 4. Paavonrinteiden toiminnan vaikutukset Paavonrinteet on osa Kusiaismäen hiihtokeskuksen toimintaa. Kusiaismäen hiihtokeskuksen kokonaisuus muodostuu hiihtokeskuksesta ja reiteistä, hyppyrimäistä ja Paavonrinteistä. Alue muodostaa jopa valtakunnallisesti tunnetun talviliikuntakeskuksen isojen hiihtokilpailujen ansiosta. Rinteen merkitys on tärkeä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen kannalta. Se tarjoaa hyvän vaihtoehdon varsinkin niille nuorille, joita eivät muut liikuntamuodot kiinnosta. Alueelle tuleville matkailijoille, erityisesti lapsiperheille, rinne on hyvä toimintapaikka. PAAVONRINTEIDEN TOIMINTAVAIHTOEHDOT Rinteen toimintavaihtoehdot tulevaisuuden kannalta ovat seuraavat: -jatketaan nykyisellä pohjalla, mikäli työ ym. resurssit ovat olemassa, toimintaa tehostaen -ulkoistetaan rinteen toiminta -lopetetaan rinteen toiminta Paavonrinne on tällä hetkellä lähiliikuntapaikka jossa palvelumaksuilla pyritään kattamaan mahdollisimman paljon kustannuksista. Paavonrinteiden tämänhetkisen toiminnan kustannukset tiedetään. Nykyinen toimintamalli jossa kahvio/lipunmyynti/lastenrinteen valvonta ja yritysmyynti on ulkoistettu yrittäjille ja kaupunki hoitaa rinnekunnostuksen, suksivuokraamon ja valvonnan on toimiva ratkaisu. Tämä tietenkin edellyttää että nykyiset ammattityöntekijät ovat töissä ja lisätyövoimaa saadaan työttömistä työnhakijoista. Rinteen koko, seutukunnan vähäinen väestömäärä ja huono tulotaso ovat ongelmia rinteen kannattavuuden parantamisessa hoitaa sitä kuka hyvänsä. Erityisesti pienessä rinteessä tulee panostaa toimintapaikkoihin kuten reilipuistot, hyppyrit yms. sekä asiakaspalveluun. Tällä hetkellä kustannustehokas toimintatapa on nykyinen toimintapa (oma toiminta+osan ulkoistettu), koska rinteen nettomenoon sisältyy nykyisten kahden vakinaisen työntekijän talviajan palkkamäärä. Synergiaedut Kusiaismäen hiihtokeskuksen kunnostuksessa puoltavat nykyistä mallia. Mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu muutos uutta toimintamallia kannattaa harkita. uuden tilanteen pohjalta. Ulkoistuksen hinta ja siihen liittyvät asiat selviävät vain tarjouskilpailun avulla. Mikäli lopetusvaihtoehto otetaan käyttöön tarkoittaa se uusia ratkaisuja mahdollisesti Kusiaismäen hiihtokeskuksen hoidossa. Mikäli nykyiset vakinaisten työkulut jäävät jäljelle säästöä ei juuri synny. VERTAILU ERI TOIMINTAVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSISTA 1. Oma toiminta Vaatii arviolta n nettopanostuksen/ vuosi ilman poistoja. (Keskimääräinen summa tilinpäätöksien mukaisesti.) Summa sisältää nykyisten 2 työntekijän 6 kuukauden palkat n /vuosi, Vaatii pieniä investointeja ja korjauksia vuosittain, suoja-aidat, reilit yms. Vaatii että työllistettäviä henkilöitä on saatavilla rinnetöihin (ammattitaitovaatimus). Rinnekoneen vaihto olisi järkevä tehdä 2015, tämänhetkinen hinta-arvio ilman vaihtokonetta. Pieniä hinnankorotuksia voidaan tehdä. Hinnoittelussa huomioitava kysyntä/hintajousto, palvelu ja käyttäjien tulotaso. (Rajoittava tekijä rinteiden koko, seutukunnan väestöpohja ja tulotaso.) Henkilökunnan kokonaiskäyttö myös hiihtokeskuksen ja latujen teossa puoltaa oman toiminnan jatkamista, synergiaedut. Osittainen ulkoistus: lipunmyynti/kahviotoiminta/lastenrinteen valvonta ja yrityskorttien myynti ulkoistettu. On toiminut. Kalusto tulee huollettua ja korjattua. Rinteiden korjaukset ja pienet parannukset tulee tehtyä työhön kuuluvana. 4

5 Kusiaismäen kokonaisuuden hoito selvempää yhden toimijan alla. Paavonrinteet osa Kusiaismäen hiihtokeskuksen kokonaisuutta. Muut kunnostukset pystytään hoitamaan jouheasti. Markkinointi/tiedotus ja varaukset yms. työllistää vapaa-aikatoimistoa. Ylläpitäjän vastuu palvelun tuottamisesta. Kaupunki voisi suoraan säädellä hintoja, aukioloaikoja ja tapahtumia. Ennustettavuus toiminnan järjestämisessä, mm. matkailutiedotus. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioitava. Edistää kuntalaisten hyvinvointia. Matkailun tarpeet. Rinteen hyvällä palvelulla ja toiminnalla merkitys kaupungin imagoon ja vetovoimaan. Työllistää työttömiä työnhakijoita, vaikutus perheen talouteen. 2. Ulkoistaminen Hinta riippuu millä hinnalla yrittäjä pystyisi palvelun tuottamaan. Näin pienehköä rinnettä jossa ei ole muita ansainmahdollisuuksia, kannattavaan toiminnan tekeminen ilman kaupungin subventiota ei ole mahdollinen. Subvention määrä on sopimusvarainen asia. Seutukunnan väestön määrä ja tulotaso sekä rinteen pieni koko ongelma. Investointien tekeminen ongelmallinen, kuka maksaa. Rinteellä merkitys kaupungin imagoon ja vetovoimaan. Edistää yrittäjyyttä. Yrittäjä vastaa palvelun tuottamisesta, hinnoittelusta, aikatauluista yms. toiminnasta ja ylläpitäjän vastuusta. Rinnetekniikan ja töiden hallinta ja siihen ammattitaitoisen työvoiman saannin vaikeudet. Miten Kusiaismäen latuverkosto/mahdollinen ensilumen latu hoidetaan? Rinnekoneella! Kuka hoitaa ja millä ja miten! Markkinointi/tiedotus ja varaukset hoitaa yrittäjä. Rinteen, koneiden ja laitteiston huolto ja kunnostus ja korjaukset. Kuka tekee ja miten! Palveluhintojen määrittely tärkeä. Jos hinnat nousevat liikaa loppuu käyttäjät. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioitava. Edistää kuntalaisten hyvinvointia. Matkailun tarpeet Rinteen hyvällä palvelulla ja toiminnalla merkitys kaupungin imagoon ja vetovoimaan 3. Rinteen toiminnan lopettaminen Kustannuksia saadaan alaspäin. Käyttömenoista jäisi kiinteät kulut. Rinteen maa-alueet ja rakennukset voidaan myydä mikäli ostajia löytyy!? Alueen käyttötarkoituksen muutos?! Nykyisen vakinaisen henkikunnan talviaikaisesta työpanoksesta ei saada euromääräistä tuloa. Kaupungin vetovoimaisuus vähenee. Toiminta loppuu. Kusiaismäen kokonaisuus heikkenee. Rinnekone tarvitaan hiihtokeskuksen latujen ajoon mikäli hiihtokeskuksen taso halutaan pitää että alueella on isoja kisoja. Ensilumen latua ei voi tehdä ilman rinnekonetta. Työtarve vain hiihtokeskuksen ladut+muut ladut. Harrastusmahdollisuudet vähenevät. Matkailijoilla toimintamahdollisuudet talvella vähenevät. Liikuntamahdollisuudet heikkenevät. 5

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot