Hankintayksikkö on Inarin kunta, Liikuntatoimi (Piiskuntie 2, Ivalo), myöhemmin Tilaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintayksikkö on Inarin kunta, Liikuntatoimi (Piiskuntie 2, 99800 Ivalo), myöhemmin Tilaaja"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: INARIN KUNTA, LÄHILIIKUNTA-AREENA Inarin kunta pyytää tarjoustanne lähiliikuntapaikan rakentamisesta sisältäen perustusten vaatimat maanmuokkaukset, hiekkatekonurmen, areenan ja välineistön paikalleen toimitettuna ja asennettuna Ivalon yläasteen ja lukion piha-alueelle (Rantatie 10, Ivalo). 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde 1.1 Hankintayksikkö Hankintayksikkö on Inarin kunta, Liikuntatoimi (Piiskuntie 2, Ivalo), myöhemmin Tilaaja 1.2 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on myyjän toimesta rakennettu lähiliikunta-areena. Hankintaan sisältyy vanhan tenniskentän verkon purku, asfaltin poisto, tarvittavien maanmuokkausten tekeminen areenan alle, sekä uuden monitoimiareenan toimittaminen ja asentaminen. Hankinnasta käytetään myöhemmin nimitystä Tilaus. 1.3 Hankinnan kohteen tekniset vaatimukset Pyydämme tarjousta avaimet käteen periaatteella monitoimiareenasta asennuksineen: - Areenan koko on 13m*26m - Areenalla voi harrastaa useita lajeja, mm. koripallo, jalkapallo, lentopallo ja sähly - Kuntonsa puolesta areena on sellainen, että se ei vaadi hankintayksiköltä tavanomaista suurempia huolto- tai kunnostustoimenpiteitä. - Areena soveltuu ulkotiloihin, ja huomattaviin lämpötilavaihteluihin läpi vuoden. - Rakennustapa on ns. syväperusteinen malli Tarjouksessa on kuvattava: - Huoltoportti pienkoneille - Hiekkatekonurmen materiaalit ja rakennekerrokset - Areenan suljettavat sählymaalit, jalkapallomaalit, koripallokorit ja taustalevyt mittoineen - Areenan mitat ja materiaalit - Muut tarvikkeet, jotka sisältyvät tarjoukseen - Rajamerkinnät erivärisinä kuin nurmi - Tekonurmen ja areenan hoito-ohjeet ja huoltoväliarvio - Tekonurmen ja areenan arvioitu käyttöikä vuosina - Vähintään kolme (3) referenssiä tarjoajan vastaavista kohteista 2. Toimitusehto Toimitettuna perille (DDP Incoterms 2010). Kaikki laitteet paikalleen asennettuna, pakkausmateriaalit ja muu purkujäte poisvietynä, sekä toimitus- ja asennuspaikka siivottuna.

2 3. Toimitusaika ja sanktio toimitusajan ylityksestä TARJOUSPYYNTÖ 2(5) Toimitus ja asennus on suoritettava mennessä tai sopimuksessa mainittuna ajankohtana. Mikäli toimitus myöhästyy toimitusajankohdasta, laskusta vähennetään 300 /myöhästynyt päivä (alv 0 %). 4. Hankintailmoitus Hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi kansallinen hankintailmoitus HILMAilmoituskanavassa. Hankinnassa on kyse rakennusurakasta kokonaistoimituksena. 5. Hankintamenettely Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä hankintalaki ) ja lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, jäljempänä tilaajavastuulaki ). Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomenkielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä ja tarjoajia kuulematta. Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 6. Lisätiedot kilpailun aikana Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat suomenkieliset kysymykset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen mennessä. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan Lisäkysymys Lähiliikuntaareena Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelintiedusteluita ei voida ottaa vastaan. 7. Hankinnalle asetettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset - Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja runsaaseen liikuntakäyttöön suunniteltuja ja testattuja sekä niillä tulee olla EU-direktiivin mukainen CE-merkintä - Tuotteiden käyttöohjeet tulee olla suomenkielellä - Areenalle on oltava erillinen kuvallinen ja suomenkielinen ohjetaulu asiakkaita varten - Tuotteiden tulee edustaa nykyaikaista ja turvallista muotoilua - Toimitettavista tuotteista on oltava nelivärinen kuvallinen esite - Toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteisiin varaosia vähintään kolmen (3) vuoden ajan (tavoite 5-10 vuotta).

3 8. Huolto ja varaosien saatavuus TARJOUSPYYNTÖ 3(5) Tarjouksessa on märiteltävä huoltopalvelun sisällönkuvaus, ilmoitettava huoltopalvelun tuottaja sekä ilmoitettava arvio vuosittaisista huoltokustannuksista. Huollon tulee olla saatavilla viimeistään kolmen (3) vrk:n kuluessa siitä, kun tuotteen toimittajaa on asiasta informoitu. Toimittajan on taattava alkuperäisvaraosien saatavuus tilaajalle yhden (1) viikon kuluessa varaosien tilauksesta vähintään kolmen (3) vuoden ajan 9. Takuu Takuuaika valmistus- ja materiaalivirheistä on oltava vähintään kolme (3) vuotta, muilta osin vähintään 12 kuukautta vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuuaika ja takuun kattavuus on ilmoitettava tarjouksessa. 10. Tarjoushinta Tarjoushinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %) kokonaishintana, joka sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut kulut. Hyväksyttyään tarjouksen Tilaaja ei enää hyväksy erillisiä toimitusmaksuja, käsittelykuluja, laskutuslisiä tai mitään muita vastaavia lisämaksuja. 11. Tarjouksen sisältö ja muotoseikat Tarjouksessa on oltava kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset Tarjouksen muotoseikat: - Kansilehti, jossa otsikko: Tarjous Ivalon yläasteen lähiliikuntapaikasta sekä tarjouksen jättävän yrityksen nimi ja yhteystiedot - Tarjouksen jäsentelyn on oltava mahdollisimman johdonmukainen tarjouspyynnön jäsentelyn kanssa Tarjouksessa on oltava kaikki pyydetyt tiedot tarjouslomakkeella ja tarvittaessa erillisillä liitteillä. Tarjous laaditaan suomenkielellä. 12. Vakuutukset ja vastuut Toimittaja vastaa vakuutuksista sekä kuljetuksen ja asennuksen aikana sattuneista vaurioista ja vahingoista siihen asti, kun tilaaja on hyväksynyt koko tilauksen vastaanotetuksi. 13. Laskutus Laskutus- tai muita lisiä ei hyväksytä Laskutuksen edellytyksenä on, että tilaus on kokonaan hyväksytysti vastaanotettu Laskutusosoite: Inarin kunta Liikuntatoimi

4 Lähiliikunta-areena Piiskuntie IVALO TARJOUSPYYNTÖ 4(5) 14. Maksuehto Myyjä voi laskuttaa Tilauksen, kun se on toimitettu, asennettu ja hyväksytysti vastaanotettu Tilaajan toimesta. Huomioi tarjouspyynnön kohta kolme (3). Tarjouksen maksuehto on 30 päivää toimituksen vastaanotosta. Maksujen viivästyessä viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 15. Tarjousten käsittely Tarjousvertailuun otetaan tarjoukset, jotka on tehty tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjoukset käsitellään seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintasopimus (valitusajan jälkeen) 6. Tilaus Tilaaja varaa mahdollisuuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. 16. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on annettava tarjouksen yhteydessä liitteellä seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 17. Tarjousten vertailu Tarjouksista, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, tehdään hintavertailu. Hankinnan valintaperusteena on ensisijaisesti hinta, sen jälkeen laatu ja toimitusvarmuus. 18. Hankintapäätös Tämän kilpailutuksen hankintapäätöksen tekee Inarin kunnan liikuntatoimi tai hankintaoikeuden omaava viranhaltija.

5 19. Hankintasopimus TARJOUSPYYNTÖ 5(5) Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tilaaja tekee valitun toimittajan kanssa hankintasopimuksen. Asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tarjousasiakirjat ja tarjous 2. Hankintasopimus 3. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 4. JYSE 2014 tavarat 20. Liike- ja ammattisalaisuus Tarjousasiakirjat ovat siltä osin julkisia, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä ja ne tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksentekijä katsoo, että joku osa tarjouksessa on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia kunta-alan käytännön mukaisesti. 21. Tarjousten jättäminen Tarjous on jätettävä ensisijaisesti sähköpostilla, tai suljetussa kirjekuoressa viimeistään tämän tarjouspyynnön yhteyshenkilölle. Sähköpostin otsikko-/aihekenttään merkitään TARJOUS, Lähiliikunta-areena, Inarin kunta. Tarjouksen toimitusosoitteet Sähköposti: Käynti- ja postiosoite: Inarin kunta Liikuntatoimi Piiskuntie Ivalo Jättäessään tarjouksen sähköpostilla tai postitse tarjoajan on varmistuttava tarjouksen perille menemisestä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Tarjousten on oltava voimassa saakka. 22. Allekirjoitus Ivalossa Marke Rautiala LIITTEET 1. Pohjapiirrokset ja valokuvat

- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi

- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi KEMIN KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Vallakatu 22 94100 KEM TARJOUSPYYNT6 09-04-2015 Kemin kaupunki pyytea tarjoustanne: Koivuharjun kourun (vanhakatu 15, 9400 Kemi) rdhiriikuntapaikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Tarjouspyyntö 1 (5) 20.2.2013 Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Koillis-Vantaan kartoitusilmakuvaus Vantaan kaupungin mittausosasto pyytää tarjousta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot