1.1. Tekonurmi ja areena asennettuna Koivuharjun koulun alueella jo sijaitsevan asfaltti-kivituhkakentän päälle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Tekonurmi ja areena asennettuna Koivuharjun koulun alueella jo sijaitsevan asfaltti-kivituhkakentän päälle."

Transkriptio

1 1 KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Valtakatu 22 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: Koivuharjun koulun (Vanhakatu 15, 9400 Kemi) lähiliikuntapaikan hiekkatekonurmesta, areenasta ja välineistöstä paikalleen toimitettuna ja asennettuna. Liitteenä piirustus Koivuharjun koulun lähiliikuntapaikasta. Areenan koko on 12 m x 21 m. 1. Tarjouspyynnön sisältö 1.1. Tekonurmi ja areena asennettuna Koivuharjun koulun alueella jo sijaitsevan asfaltti-kivituhkakentän päälle. Alueen käyttäjinä ovat koulupäivisin Koivuharjun koulun oppilaat ja muina aikoina vapaat käyttäjäryhmät sekä urheiluseurat ja järjestöt. Lähiliikuntapaikka tulee toimimaan monitoimikenttänä, jossa harrastetaan mm. jalkapalloa, sählyä ja koripalloa Tarjouspyynnön sisältö Tarjouksessa on mainittava ja kuvattava: - Hiekkatekonurmen materiaalit ja rakennekerrokset - Rajamerkintä (keskiviiva) hiekkatekonurmimateriaalista eri värillä kuin nurmi - Areenan mitat ja materiaalit - Areenan suljettavat sählymaalit, jalkapallomaalit, koripallokorit ja taustalevyt - Huoltoportti pienkoneelle - Muut tarvikkeet, jotka sisältyvät tarjoukseen - Tekonurmen ja areenan hoito-ohjeet - Tekonurmen ja areenan arvioitu käyttöikä vuosina - Vähintään kolme referenssiä tarjoajan vastaavista kohteista 2. Tilaaja KEMIN KAUPUNKI Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Valtakatu 22

2 2 Yhteyshenkilö Liikuntasihteeri Ilkka Kotala Kemin liikuntatoimisto Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kansallisen kynnysarvon. Tarjouskilpailussa käytetään avointa menettelyä. Hankintapäätös edellyttää Lapin aluehallintoviraston lähiliikuntapaikkaavustusta kyseiseen kohteeseen Kemin kaupungille vuonna Mikäli avustusta ei myönnetä, hankintaa ei tehdä ja kilpailutus keskeytetään. 4. Hankinnalle asetettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset -Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja runsaaseen liikuntakäyttöön suunniteltuja ja testattuja sekä niillä tulee olla EU-direktiivin mukainen CE-merkintä. -Tuotteiden käyttöohjeet tulee olla suomen kielellä. - Areenalle on oltava erillinen kuvallinen ja suomen kielinen ohjetaulu asiakkaita varten. -Tuotteiden tulee edustaa nykyaikaista ja turvallista muotoilua. -Toimitettavista tuotteista on oltava nelivärinen kuvallinen esite. -Toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteisiin varaosia 10 vuoden ajan. 5. Huolto ja varaosien saatavuus Tarjouksessa on selostettava huoltopalvelun sisältö, ilmoitettava huoltopalvelun tuottaja sekä ilmoitettava arvio vuosittaisista huoltokustannuksista. Huollon tulee olla saatavilla viimeistään 7 vrk:n kuluessa siitä, kun tuotteen toimittajaa on asiasta informoitu. Toimittajan on taattava alkuperäisvaraosien saatavuus tilaajalle kahden (2) viikon kuluessa varaosien tilauksesta vähintään 10 vuoden ajan.

3 3 6. Takuu Takuuaika valmistus- ja materiaalivirheistä on oltava vähintään 5 vuotta, muilta osin vähintään 24 kuukautta vastaanottotarkastuksesta lukien. Takuuaika ja takuun kattavuus on ilmoitettava tarjouksessa. 7. Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset 8. Toimitusehto Osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Toimitettuna perille, paikalleen asennettuna, pakkausmateriaalit poisvietynä ja toimitus- ja asennuspaikka siivottuna. 9. Toimitusaika ja sanktio toimitusajan ylityksestä 10. Tarjoushinta Toimitus ja asennus on suoritettava mennessä tai sopimuksessa mainittuna ajankohtana. Mikäli toimitus myöhästyy toimitusajankohdasta, laskusta vähennetään 300 /myöhästynyt päivä. Tarjoushinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana kokonaishintana, joka sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut kulut. Tilaaja ei hyväksy erillisiä toimitusmaksuja, käsittelykuluja, laskutuslisiä tai mitään muita vastaavia lisämaksuja. 11. Tarjouksen sisältö ja muotoseikat Tarjouksessa on oltava kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjouksessa on oltava seuraavat tiedot tarjouslomakkeella ja tarvittaessa erillisillä liitteillä: - Toimituksen ehdot - Tiedot tuotteista kuvien ja perustustietojen kanssa - Tiedot takuuehdoista ja varaosien saatavuudesta Tarjouksen muotoseikat: - Kansilehti, jossa on otsikko: Tarjous Koivuharjun lähiliikuntapaikasta sekä tarjouksen jättävän yrityksen nimi sekä yhteystiedot - Sisällysluettelo ja sivunumerot - Tarjouksen jäsentelyn on oltava mahdollisimman johdonmukainen tarjouspyynnön jäsentelyn kanssa 12. Vakuutukset ja vastuut Toimittaja vastaa vakuutuksista sekä kuljetuksen ja asennuksen aikana sattuneista vaurioista ja vahingoista siihen asti, kun tilaaja on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi.

4 4 13. Laskutus 14. Maksuehto Laskutus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Laskutuksen edellytyksenä on, että tuotteet on kokonaan hyväksytysti vastaanotettu. Laskutusosoite: Kemin kaupunki Talousosasto Valtakatu 26 Viite: Koivuharjun koulun lähiliikuntapaikka Kemin kaupungilla on käytössä sähköinen laskutus. Tavara voidaan laskuttaa, kun se on hyväksytysti toimitettu, asennettu ja vastaanotettu. Huomioi tarjouspyynnön kohta 9. Tarjouksen maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä. Maksujen viivästyessä viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 15. Tarjousten käsittely Tarjousvertailuun otetaan tarjoukset, jotka on tehty tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tilaaja varaa mahdollisuuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Tarjoukset käsitellään seuraavasti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätös 5. Hankintasopimus 16. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan on annettava tarjouksen yhteydessä liitteellä seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset : 1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote.

5 5 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. 17. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 18. Tarjousten vertailu 19. Hankintapäätös 20. Hankintasopimus Tarjoajan on annettava liitteellä seuraavat selvitykset: 1. Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt hankintaa koskevat ehdot ja vaatimukset. 2. Kuvalliset tuoteselvitykset, joista selviää tarjouspyynnön tuotteista esitettyjen teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarjouksista, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, tehdään hintavertailu. Hankinnan valintaperusteena on hinta. Tämän kilpailutuksen hankintapäätöksen tekee Kemin kaupungin kulttuurilautakunta tai hankintaoikeuden omaava viranhaltija. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tilaaja tekee valitulta toimittajalta kilpailutusasiakirjoihin perustuvan hankintasopimuksen. Asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen. 3. JYSE 2014 tavarat. 4. Tarjousasiakirjat liitteineen. 21. Liike- ja ammattisalaisuus Tarjousasiakirjat ovat siltä osin julkisia, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä ja ne tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksentekijä katsoo, että joku osa tarjouksessa on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia.

6 6 22. Tarjousten jättäminen 23. Tarjouskieli Tarjous on oltava perillä suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteessa: Kemin kaupunki Liikuntapalvelut Valtakatu 22 Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän tiedot sekä tunnus: "Tarjous Koivuharjun lähiliikuntapaikka" Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjouksen takuu- ja tuotetietojen laatimiskielen tulee olla suomi. 24. Tarjousten avaustilaisuus Tarjousten avaustilaisuus on suljettu. 25. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Kemin kaupunki Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntajohtaja Matti Molander

Hankintayksikkö on Inarin kunta, Liikuntatoimi (Piiskuntie 2, 99800 Ivalo), myöhemmin Tilaaja

Hankintayksikkö on Inarin kunta, Liikuntatoimi (Piiskuntie 2, 99800 Ivalo), myöhemmin Tilaaja TARJOUSPYYNTÖ 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: INARIN KUNTA, LÄHILIIKUNTA-AREENA Inarin kunta pyytää tarjoustanne lähiliikuntapaikan rakentamisesta sisältäen perustusten vaatimat maanmuokkaukset, hiekkatekonurmen,

Lisätiedot

- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi

- Hiekkatekonurmen materiaalitja rakennekerrokset - Rajamerkintd (keskivilva) hiekiatekonurmimateriailista eri varilld kuin nurmi KEMIN KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto Liikuntapalvelut Vallakatu 22 94100 KEM TARJOUSPYYNT6 09-04-2015 Kemin kaupunki pyytea tarjoustanne: Koivuharjun kourun (vanhakatu 15, 9400 Kemi) rdhiriikuntapaikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET Orimattilan kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyytää tarjouksia Orimattilan

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUS- LAITTEESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta digitaalisesta ortopantomografia- ja kefalostaattikuvauslaitteesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET

SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ Perusturva/ Suun terveydenhuolto Dno 669/02.08.00/2014 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 29.8.2014 09-29681 SUUN TERVEYDENHUOLLON HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT JA MUUT LAITTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA 1 Mäntsälän kunta TARJOUSPYYNTÖ 21.3.2011 Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA Mustijoen perusturvan osalta, Mäntsälän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Kannettava XRF -analysaattori. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Kannettava XRF -analysaattori. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 17/2014/XRF Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Kannettava XRF -analysaattori Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kannettava xrf-analysaattori...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 6.3.2015. 1. Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 6.3.2015. 1. Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 6.3.2015 1. Hankinnan kohde Länsirannikon Koulutus Oy Winnova pyytää tarjoustanne kiinteistötraktorista sen lisälaitteista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Kiinteistötraktori tulee opetuskäyttöön.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot