TransEco-tutkimusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TransEco-tutkimusohjelma 2009-2013"

Transkriptio

1 TransEco-tutkimusohjelma Tutkimus, demonstraatiot ja markkinoille saattaminen Nils-Olof Nylund TransEco aloitusseminaari

2 Toimintaympäristö EU:n 20/20/20 tavoitteet vuodelle 2020 Kööpenhaminan ilmastokokous joulukuussa 2009 Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia marraskuu 2008 LVM:n ILPO-ohjelma TEM:in sähköajoneuvotyöryhmän mietintö Valtioneuvoston esitys biopolttoaineiden edistämiseksi syksy 2009 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (TuSe)

3 Kehitystrendejä Haitalliset lähipäästöt hoituvat ajoneuvotekniikan, hyvälaatuisten polttoaineiden ja yhä kiristyvien pakokaasumääräysten ansiosta Tulevaisuuden haasteet liittyvätkin ensisijaisesti energian käytön ja CO 2 -päästöjen vähentämiseen Energian käytön vähentäminen tarkoittaa sekä energian käytön tehostamista että myös kuljetussuoritteen vähentämistä Tekniikka monipuolistuu uudet ajoneuvotekniset ratkaisut uudet polttoainelaadut ml. biopolttoaineet sähkö polttomoottorikäytön rinnalla tai tilalla valinnan vaikeudet kaikilla päätöksen teon tasoilla lisääntyvät

4 Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä

5 TransEcon toimintamalli Verkottuminen: keskeiset ministeriöt ja virastot kuntasektori yritykset tutkimusosapuolet Elementit: tutkimus- ja kehitystoiminta demonstraatiot vaihtoehtoisten toimintapolkujen arviointi ohjauskeinot markkinoille saattaminen

6 TransEco tavoitteet... TransEco toimii työkaluna sopeutettaessa Suomen tieliikenne mahdollisimman kustannustehokkaasti tulevaisuuden ilmasto- ja energiatavoitteisiin Viranomaisten, tutkijoiden ja liikennealan muiden toimijoiden yhteistyö Kokonaisvaltainen lähestymistapa Tehokas vaikuttaminen EU:n direktiivivalmisteluun ja Suomelle sopivimpien ratkaisujen ja teknologiaviennin kehittämiseen

7 ..TransEco tavoitteet Keskeisiä tavoitteita ovat energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan (hiilidioksidipäästöttömän) energian käyttöönotto tieliikenteessä Tutkimuksen painopisteitä ovat uusi ajoneuvotekniikka, liikenteen biopolttoaineet, sähköajoneuvot ja ajoneuvoihin liittyvät ICT-sovellukset Lisäksi kehitetään seurantajärjestelmiä ja mittareita eri toimenpiteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin

8 TransEco:n johtoryhmä TEM: Jukka Saarinen (Erkki Eskola) VM: Leo Parkkonen (Merja Sandell) LVM: Saara Jääskeläinen (Juha Valtonen) YM: Tarja Lahtinen (Seppo Sarkkinen) Tekes: Martti Korkiakoski (Tom Warras) AKE: Juhani Intosalmi (Björn Ziesler) Autotuojat: Mikael Rehula (Pekka Puputti) Neste Oil: Ari Juva, puheenjohtaja (Jukka-Pekka Nieminen) ÖKKL: Jarmo Nupponen YTV: Reijo Mäkinen VTT: Kai Sipilä (Nils-Olof Nylund)

9 Tutkijaosapuolet käynnistysvaiheessa VTT (aloitteen tekijä ja koordinaattori) Metropolia AMK Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lahden AMK Metropolian kumppaneina Oulun Yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun AMK VATT (VTT:n alihankkijana) Motiva (viestintä)

10 Tutkimushankkeet 2009 alkaen Ajoneuvohankkeet (VTT, OY, Metropolia, TKK, TTY, Turku AMK) Polttoainehankkeet (VTT) Toimintamallit ja ohjauskeinot (VTT, TTY, VATT) Kansainvälinen toiminta ja verkottuminen (VTT) Koordinaatio ja viestintä (VTT, Motiva)

11 Rahoittajat 2009 Tekes LVM TEM VM AKE YTV HKL Transpoint Itella Veolia Kabus Neste Oil St1 Gasum Fortum FEVT Vibsolas Proventia Emission Control Nokian Renkaat Valmet Automotive Vacon Elektrobit Automotive Ensto Sandvik Mining & Construction, Axco Motors AeroVironment Autotuojat Öljy- ja kaasualan keskusliitto VTT Metropolia Oulun Yliopisto Teknillinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Turun ammattikorkeakoulu

12 Ohjelmaan liittyvät demonstraatiot yrityshankkeina Kaasukuorma-autot (HKR & L&T, käynnissä ClimBus-hankkeena) Optibio uusiutuvan dieselin bussikokeet (HKL, Neste Oil, Proventia, YTV, käynnissä BioRefine-hankkeena) FFV-autojen kenttäkoe (St1, käynnissä) Sähköautojen kenttäkoe (Fortumin oma rahoitus, käynnissä) Hybridibussien esisarja (Koiviston Auto Yhtymä, suunnitteilla) Sähköautojen muut demonstraatiohankkeet (suunnitteilla)

13 TransEco-kokonaisuus

14 Ajoneuvojen ja työkoneiden sähköisen voimansiirron kehittäminen Hankkeen keskeisimmät tavoitteet Kehittää ja demonstroida sähköistä voimansiirtoa kokonaisuutena ajoneuvokäyttöön Edesauttaa sähköajoneuvotoimialan syntyä Demonstroida ja tutkia pikalatauksen mahdollisuuksia ajoneuvokäytössä Käynnissä olevat tehtävät Sähkömoottorien suunnittelu ja valmistus Invertterin sovitus ajoneuvokäyttöön ja ym. moottorille Akkuratkaisun valinta, suunnittelu ja tilaus Akuston ja voimalinjan integrointi ajoneuvoon Pikalatausaseman valinta, hankinta ja pystytys Ajoneuvon ohjausjärjestelmän kehittäminen Rahoittajat ja partnerit Tekes, Metropolia, Fortum, Valmet Automotive, Vacon, Elektrobit Automotive, Ensto, Sandvik M&C, St1, LUT, Axco Motors, AeroVironment Sami Ruotsalainen, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 14

15 Oulun yliopisto / TransEco / Ramses Älykkään raskaan ajoneuvon esiselvitys. Ajoneuvon tiedonkeruulaitteiston ja etäpalvelimen suunnittelu. Kuorman massan ja tien liukkauden estimointimenetelmien kehitys. Kehitettävien menetelmien testaus ja pilotointi. Kai Noponen,

16 TTY tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Henkilöautokannan ennustemalli - ennustemalli henkilöautokannan koostumuksen ja alueellisten liikennesuoritteiden arviointiin - erilaisten ohjaustoimenpiteiden kuten verotuksen ja lainsäädännön vaikutukset autokannan kehitykseen ja henkilöautosuoritteeseen Asiakaskohtainen kuljetusten päästöjen mittaaminen ja raportointi Tutkimuksen tavoitteena on toteuttaa rahtikirjakohtaisen päästöraportoinnin mahdollistavat toimintaprosessit ja tekniset järjestelmät Transpoint Oy:n käyttöön. - kirjallisuusselvitys - kysely kuljetusasiakkaille - tietojärjestelmien ja prosessien kehitys Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten arviointi Tutkimuksen tarkoituksena on luoda määrittelyt energiatehokkuustoimenpiteiden arviointimallille. - kirjallisuusselvitys - haastattelut, yritysten ja julkisen sektorin käyttötapaukset - tietosisällön ja käyttöliittymän määrittely Hanna Kalenoja & Heikki Liimatainen

17 TKK Auto- ja työkonetekniikka: 3 x DI-työ 1. HVAC heating, ventilation, air-conditioning - Kuinka paljon lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetään energiaa? - Minkälainen olisi lämmityksen ja jäähdytyksen kannalta matalaenergia-auto verrattuna matalaenergia taloon? Cool and green Onko mahdollista? 2. Auxliary power needs - Apulaitteiden energiakulutus ja pienimittakaavaisen sähköntuotannon kehitysnäkymät. - Apulaitteiden tarvitseman energian puskuroinnin vaikutus energian kulutukseen. 3. Renkaiden tasapainotuksen ja paineen vaikutuksista energiankulutukseen ja liikenneturvallisuuteen - Raskaiden ajoneuvojen renkaiden tasapainotus on usein vähemmälle huomiolla. - Vaikutusta polttoaineenkulutukseen sekä renkaiden ja ajoneuvon kulumiseen. - Samantyyppinen vaikutusmekanismi on väärillä rengaspaineilla. - Aiheessa yhdistyvät liikenneturvallisuus ja CO2 Panu Sainio

18 Turun ammattikorkeakoulu, Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma TransEco-aktiviteetit Raskaiden ajoneuvojen elinkaaren hallinta Katsastus osa elinkaaren hallintaa Tavoitteena katsastusmenettelyjen "virtaviivaistaminen" Ensimmäisenä kehityskohteena jarrutarkastus Lopputuloksena kustannustehokkuutta ja turvallisuutta Kuva: Turun Sanomat / Veikko Wahlroos Alkamassa myös: Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Kuva: Markku Ikonen TransEco-aloitusseminaari aloitusseminaari Markku Ikonen

19 Polttoainekehitys Energiavaihtoehdot Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus Uusi ajoneuvotekniikka Ajoneuvojen IT-sovellukset Toimintamallit ja ohjauskeinot Kansainvälinen toiminta Koordinaatio Juhani Laurikko, Kimmo Erkkilä & Nils-Olof Nylund

20

21 Alkoholipolttoainetutkimusta 30 vuoden takaa Motiivina huoltovarmuus ja rajoitteena mekaaniset ohjausjärjestelmät

22 Verottajaa ei tarvitse pelätä, mutta tietty kunnioitus on paikallaan! (H. Kuitunen) Kuvat: Karlsson/HS

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA TUTKIMUSRAPORTTI VTT R 04419 12 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2011 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juhani Laurikko, Nils Olof Nylund (toim.)

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE

TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE Nils-Olof Nylund 10.10.2013 2 Älyä peliin ja matka jatkuu! LIIKENTEEN SAATTAMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLULLE (IEA RETD RETRANS RAPORTTIA

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUS

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUS RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUS HDENERGIA HANKKEEN (2003 2005) YHTEENVETO RASTU- HANKKEEN (2006 2008) YLEISESITTELY Nils-Olof Nylund www.motiva.fi/raskaskalusto www.rastu.fi 1 SUOMI ON KUMIPYÖRIEN

Lisätiedot

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010

Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04847-11 Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo HDENIQ - Vuosiraportti 2010 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Matti Ahtiainen, Nils-Olof Nylund, Paula

Lisätiedot

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004 Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004 Seppo Pyrrö Motiva Oy Copyright Motiva Oy, 2005 2 Alkusanat Suomessa on harjoitettu teollisuuden, energiantuotannon ja -jakelun

Lisätiedot

älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne TransSmart Kärkiohjelma TransSmart on sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalusta. Vähähiilisen energian, puhtaiden

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010 Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA Loppuraportti Oy Swot Consulting Finland Ltd Markku Antikainen Mikael von Hertzen Jukka Järvinen Tommi

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Tietoa tarvitaan muustakin kuin energia- ja ympäristöominaisuuksia Mitä hyviä ja huonoja puolia eri autotyypeissä

Lisätiedot

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Julkaisuja 15/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähköautojen tulevaisuus Suomessa Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautojen tulevaisuus Suomessa Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautojen tulevaisuus Suomessa Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Julkaisuja 12/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ

HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ HEIKKI LIIMATAINEN TALOUDELLISEEN AJOTAPAAN KANNUSTAVAT JÄRJESTELMÄT KULJETUSYRITYKSISSÄ Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen on hyväksytty tarkastajaksi osastoneuvoston kokouksessa 13.9.2006 Tiivistelmä TAMPEREEN

Lisätiedot

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Heikki Liimatainen Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Sähköisen voimansiirron kehittämishanke

Sähköisen voimansiirron kehittämishanke Sähköisen voimansiirron kehittämishanke TransEco-tutkijaseminaari, Sami Ruotsalainen 18.11.2010 17/11/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hankkeen tavoitteet 1. Ajoneuvo- ja työkonekäyttöön

Lisätiedot

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005

RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 PROJEKTIRAPORTTI VTT-R-03125-06 27.03.2006 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN HDEnergia Yhteenvetoraportti 2003-2005 Kirjoittajat Toimittanut Nils-Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio

Lisätiedot

Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020

Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 Julkaisuja 43/2013 Liikenteen ympäristöstrategia 2013 2020 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Maatilat mukaan energiasavottaan

Maatilat mukaan energiasavottaan 4 2009 Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä. Maatilat mukaan energiasavottaan s. 8 Tuulta tutkimaan s. 4 Ammattikeittiöt ja energiamittarit s. 11 Näyteikkuna tulevaisuuteen

Lisätiedot

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa Energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskeva osaamispohja Suomessa Pirkko Kasanen Koordinet Oy 19.12.2008 Sisällys Raportissa käytetyt lyhenteet 3 1 Johdanto 4 2 Kohde ja toteutus 4 3 Rakennukset, rakentaminen

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Tutkimusraportti 63 Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Harri Rauhamäki, Lauri Viitanen & Matti Liedes Tampere 2006 Tampereen

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007. Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007. Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007 Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 27.4.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA

YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA 8 KOHTI YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ KULJETUKSIA Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan uutta teknologiaa, mutta myös uusia toimintamalleja. Pauligin ja Transpointin yhdessä tekemässä toimitusketjun tarkastelun

Lisätiedot