Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen"

Transkriptio

1 Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 1

2 1. Liikenteen käyttövoimien tiekarttatyö Komission liikenteen pääosasto DG MOVE => EU:n ja kansallisten liikenteen tiekarttojen valmistelu LVM:n työryhmä Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä helmikuu-joulukuu 2012 Tiekartta vuosille 2050 ja 2020 Sektoriraportteja polttoainekohtaisesti ja liikennemuodoittain 2012 Loppuraportti 2013 Uusiutuvan metaanin tiekartan julkistaminen Sisältää liikennesektorin kestävän kehityksen tiekartan vuoteen 2050 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 2

3 2. Lähtökohtia KEKE-tiekartalle Liikennesektori suurin ongelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja monien muiden päästöjen myös Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 3

4 YK:n (IPCC ja UNFCCC) ja EU:n tavoitteet teollisuusmaille: kasvihuonekaasupäästöjen vähennys % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990 Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko 2009: liikennesektorin päästöjen vähennys Suomessa % KEKE-polussa tavoitteeksi asetettu vähintään -95 % liikennesektorilla 100 % uusiutuva liikenne-energia vuonna 2050 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 4

5 Vain pieni osa uusiutuvista liikenteen käyttövoimista täyttää elinkaaripäästöiltään -95 % vaatimuksen, energiakasviperäiset eivät täytä Lisäksi hiukkaspäästöjen ja muiden lähipäästöjen vähentämisvaatimukset => nestemäiset biopolttoaineet eivät täytä vaatimuksia (mutta niiden käyttö erikoistapauksissa mahdollista) Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 5

6 Kolme käytettävissä olevaa kestävää vaihtoehtoa 1. Uusiutuvat kaasut, erityisesti UE-vety, UE-metaani ja bio- DME 2. UE-sähkö suoraan ja epäsuoraan, esim. paineilma, maglev 3. Muut päästöttömät, esim. mekaaninen tuuli- ja aaltovoima Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 6

7 EU-lainsäädännön ohjaus UE-direktiivi (2009/28/EY) => kaikkien jäsenvaltioiden liikenteen energiankäytöstä vuonna 2020 vähintään 10 % oltava uusiutuvaa, jatkossa velvoitetaso nousee Jäteperäisten biopolttoaineiden tuplalaskenta => esim. 5 % biojäteperäistä biokaasua täyttää velvoitteen kokonaan Polttoainelaatudirektiivi (98/70/EY) => tieliikenteen ja liikkuvien työkoneiden kasvihuonekaasuintensiteetin pudottaminen 6 %:lla vuoteen 2020 mennessä, jatkossa vaatimus nousee Molemmat direktiivit edellyttävät kestävyyskriteerien täyttämistä => tarkoittaa lähinnä energiakasvien käytön jatkuvasti tiukkenevaa rajoittamista, mutta myös eräiden jätteiden/sivutuotteiden kuten kantojen Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 7

8 EU:n kestävyyskriteerit: biodiversiteetti ja kasvihuonekaasupäästöt Osa energiakasviperäisistä nestemäisistä biopolttoaineista ei hyväksyttyjä nyt (KHK-päästövähenemän vaatimus -35 %) Vuodesta 2017 alkaen merkittävä osa energiakasviperäisistä nestemäisistä biopolttoaineista hylätään (KHKpäästövähenemän vaatimus -50 %) Vuodesta 2018 alkaen myös osa energiakasviperäisestä biokaasusta hylätään (KHK-päästövähenemän vaatimus -60 %) Tulossa -70 % vaatimus: lähes kaikki energiakasviperäiset tuotantoketjut hylätään Tulevaisuudessa vaatimukset kiristyvät edelleen Jäte/sivutuoteperäinen biometaani pysyy hyväksyttynä Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 8

9 UE-direktiivin ja polttoainelaatudirektiivin muutos 2012 Biojäteperäisten polttoaineiden painotus nousee 2:sta 4:ään => esim. 2,5 % biojäteperäistä biokaasua täyttää velvoitteen kokonaan Energiapuun painotus pysyy 2:ssa Energiakasveille (kestävyyskriteerit täyttäville) asetetaan yläraja 5 % valtioiden velvoitteiden täyttämisessä eli korkeintaan puolet valtioiden 10 % velvoitteesta vuonna 2020 Koskee myös energiakasviperäistä biokaasua Jatkossa energiakasvien osuus pienenee edelleen Suunnitteilla direktiivi metaanin, vedyn ja sähkön tankkauspaikkojen rakentamisvelvoitteeksi Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 9

10 3. Miksi UE-metaani KEKE-tiekartan runkona Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 10

11 Biojäteperäinen BG: Kalmarin maatila vuodesta 2002 Tuulimetaani: Werlte, Saksa vuodesta 2013 Puujäteperäinen SBG: Güssing, Itävalta vuodesta 2009 Aurinkometaani: Stuttgart, Saksa, vuodesta 2009 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 11

12 Biokaasua syntyy joka tapauksessa aina Metaani soveltuu kaikkien liikenteen voimanlähteiden käyttöön Metaani soveltuu kaikkiin liikennemuotoihin Orgaanisista polttoaineista pienimmät KHK- ja lähipäästöt Kaasuverkon avulla voidaan ratkaista tuuli- ja aurinkovoiman varastointiongelma, esim. Saksa Kaasuverkon varastointikapasiteetti 217 TWh Sähköverkon varastointikapasiteetti 0,04 TWh EU DG MOVE:n asettama asiantuntijaryhmä 2011: biometaanin resurssit riittäisivät kattamaan koko EU:n liikenteen energiatarpeen (myös Suomessa: Lampinen 2003, 2009); UE-metaanin resurssit kertalukuja biometaanin resursseja suuremmat Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 12

13 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari

14 Syyt Tiekartat 5 liikennemuodolle A. Kevyt tieliikenne B. Raskas tieliikenne C. Raideliikenne D. Vesiliikenne E. Ilmaliikenne 4. Tulokset Työkoneiden oletetaan seuraavan tieliikenteen kehitystä, koska moottoriteknologia on sama Työkalupakki tiekartan toteuttamiseksi Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 14

15 Fossiiliset polttoaineet korvataan kestävillä uusiutuvilla 2-3 vaiheessa 1. Nestemäisillä biopolttoaineilla ensin suurin rooli 2. UE-kaasut nousevat tärkeimmiksi 3. Kevyellä tieliikenteellä (erityisesti kaupunkiliikenne) kolmantena vaiheena suoran ja epäsuoran sähkön nousu erittäin merkittäväksi Käyttövoimien värikoodit Punaisen sävyt: nestemäiset fossiiliset polttoaineet Keltainen: nestemäiset biopolttoaineet Oranssi: maakaasu Vihreän sävyt: UE-kaasut Sininen: UE-sähkö suoraan ja epäsuoraan (UE-paineilma, UE- MAGLEV ym.) Violetti: muu sähkö Ruskea: muut (bionestekaasu, puukaasu ja muut UE-kaasut sekä muut elinkaareltaan tai käytönaikaisesti päästöttömät käyttövoimat) Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 15

16 A. Kevyt tieliikenne Bensiini Dieselöljy Nestemäiset biopolttoaineet UE-sähkö Muu sähkö 2040 Muut UE-vety 2050 UE-metaani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 16 Maakaasu

17 B. Raskas tieliikenne Dieselöljy Nestemäiset biopolttoaineet UE-sähkö Muut 2040 UE-vety Bio-DME 2050 UE-metaani Maakaasu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 17

18 Nykyään metaaniajoneuvoilla 15 % osuus (3000 kpl) Euroopan jäteautokannasta ja 13 % osuus (9000 kpl) Euroopan suurten kaupunkien kaupunkibussikannasta Ruotsissa bussien ensirekisteröinneistä 1/3 metaanibusseja v Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 18

19 Metaaniautokannan kehitystavoitteet Ruotsi Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 19

20 EU-komissio: 5 % osuus autokannasta EU:ssa mahdollinen vuonna 2020, jos poliittista halua Saksassa tavoite 4 % (1,4 miljoonaa autoa) Raskaat autot Keskiraskaat Henkilöautot Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 20

21 Suomen tavoite 2020: 2 % autokannasta eli kpl (2/3 Saksan vuoden 2011 autokannasta, 1,5-kertainen Ruotsin vuoden 2011 autokantaan) Toteutuu, mikäli 4,4 % vuoteen 2020 mennessä rekisteröitävistä autoista pystyy käyttämään metaania Raskaat autot Keskiraskaat Henkilöautot Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 21

22 C. Raideliikenne Dieselöljy Nestemäiset biopolttoaineet UE-sähkö Muut 2040 UE-vety Bio-DME UE-metaani 2050 Maakaasu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 22

23 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 23

24 D. Vesiliikenne Bensiini Dieselöljy Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Nestemäiset biopolttoaineet UE-sähkö Muut UE-vety Bio-DME 2050 UE-metaani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 24 Maakaasu

25 Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 25

26 Vuonna 2013 Viking Grace ja Ulkovartiolaiva 10 => 0,3 TWh/v (6 % vesiliikenteen kulutuksesta) Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 26

27 E. Ilmaliikenne Bensiini Kerosiini Nestemäiset biopolttoaineet UE-sähkö Muut UE-vety Bio-DME UE-metaani Maakaasu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 27

28 Kulutus vuonna 2050 Vuonna 2050 UE-metaanin osuus 40 % liikenteen kulutuksesta eli 8 TWh/v Se on hyvin vähän resursseihin verrattuna Vrt. Saksassa biokaasuperäisen biometaanin tuotantokapasiteetti nyt 5 TWh/v Tavoite UE-metaania 2020: 60 TWh/v Tavoite UE-metaania 2030: 100 TWh/v Kevyt tieliikenne Raskas tieliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 28

29 Kulutus vuonna 2020 Yhteensä 2,5 TWh Maakaasua 1,5 TWh (60 %) 3,6 % vuoden 2010 maakaasun kulutuksesta Biometaania 1 TWh (40 %) 1,5-kertainen vuoden 2010 biokaasun tuotantoon (0,63 TWh) verrattuna Olemassa olevat ja suunnittelussa olevat biometaanin tuotantohankkeet yhteensä 2 TWh (vuoteen 2016 mennessä), mutta ei pelkästään liikenteeseen Hankkeita tulossa lisää Tavoite hyvin pieni biometaanin resurssiin verrattuna Muuta UE-metaania ei vielä vuoteen 2020 mennessä (niiden resurssi paljon biometaaniresurssia suurempi) Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 29

30 Kiitos! Valtran biokaasutraktorin esittely 3. valtakunnallisessa liikennebiokaasukonferenssissa Joensuun tiedepuistossa Ari Lampinen Biokaasuyhdistyksen seminaari 30

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan

Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Ari Lampinen Kilpailutusohje kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille biokaasuajoneuvojen ja biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Sisältö Alkusanat Ympäristötavoitteiden saavuttaminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen ja

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.2.2012 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut asiantuntija Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Valtiovarainministeriölle, 10.8.2010 Tekniikka elämää palvelemaan ry:n lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Tekniikka Elämää Palvelemaan ry, PL 15, 00521

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Julkaisuja 15/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

2.1 LIIKENNEBIOK A ASU SUOMESSA

2.1 LIIKENNEBIOK A ASU SUOMESSA energialähde, jonka ympäristöedut ovat huoma avat. Yleisimmin biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa. Metaani on vapaasti ilmakehään päästessään yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Lisätiedot

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 84 Ari Lampinen ja Erja Jokinen SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, 2006

Lisätiedot

HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ

HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke (www.liikennebiokaasu.fi) Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennebiokaasuverkostojen kehityshanke (www.biomode.fi) Analyysiraportti 12.9.2010 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Ari Lampinen. Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Ari Lampinen. Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Ari Lampinen B Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: 17 Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta Ari Lampinen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006

KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kuntien kasvihuonekaasupäästöt (KHK-päästöt) vuosina 1990, 2003 ja 2006 KUUMA-kunnissa syntyi noin 1,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2006 Päästöt kasvoivat

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi. Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta

EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi. Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta Sisältö Komission tiedonanto ja sen taustat Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Ari Lampinen Yliassistentti

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1 2 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa 2006. Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner

Lisätiedot

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT Centria, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Haapajärvi 11.10.2007 LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET - MYYTIT VASTAAN FAKTAT Ari Lampinen (sukunimi at kaapeli.fi) Varapj., Suomen biokaasuyhdistys A. HISTORIALLINEN

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalantie 12 A, auditorio M139. 31.1.2012 1.2.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia Yrittäjän mahdollisuudet Ohjelma 31.1.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET

MAATILAN ENERGIANTUOTANTO- MAHDOLLISUUDET Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa Bioenergiaseminaari Rovaniemen AMK 14.2.28 Ammattiopisto Lappia, Tornio 15.2.28 MAATILAN ENERGIANTUOTANTO MAHDOLLIUUDET Ari Lampinen (lampinen@kaapeli.fi)

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot