Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat?"

Transkriptio

1 Liikenteen cleantech mihin lait ja politiikka ohjaavat? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen cleantech-hankinnat,

2 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 13 noin 12,8 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (osuus kaikista päästöistä noin % ja ei-päästökauppasektorin päästöistä noin 40 %) Päästöt kasvoivat 1990-luvun alun laman jälkeen vuoteen 08 asti, mutta ovat siitä lähtien pääsääntöisesti vähentyneet Yli 90 % kotimaan liikenteen khk-päästöistä syntyy tieliikenteessä, ja siitä 60 % henkilöautoista 36 % paketti- ja kuorma-autoista Rautatieliikenteen osuus 1 %, lentoliikenteen 2 % ja vesiliikenteen 4 % 2

3 Kotimaan liikenteen (ja työkoneiden) kasvihuonekaasupäästöt Liikenteen fossiiliset khk-päästöt 16,0 14,0 12,0 Milj. t CO2 ekv. 10,0 8,0 Työkoneet yms. Lentoliikenne Vesiliikenne Raideliikenne 6,0 Tieliikenne 4,0 2,0 0,0 3

4 EU:n / Suomen päästövähennystavoitteet vuoteen EU:n yleiset ilmastotavoitteet (07): ns. // tavoitteet v. mennessä (vrt. v. 1990) EU:n taakanjakopäätös (09): Suomen päästövähennysvelvoitteena eipäästökauppasektorilla 16 % vuoteen mennessä (vrt. v. 05) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 5/13 Liikenteen ympäristöstrategia ja ILPOohjelman päivitys 12/13 4

5 EU:n tavoitteet vuoteen 30 Komission ehdotus ; päätökset mahdollisesti lokakuun Eurooppa-neuvostossa Päästövähennystavoite 40 % vuoden 1990 tasosta Päästökauppasektori: 43% verrattuna v. 05; eipäästökauppasektori: 30% verrattuna v. 05 Ei-päästökauppasektorin taakanjako jäsenmaiden välillä päätetään myöhemmin; Suomen ei-päästökauppasektorille jopa % päästövähennystavoite? Ei erillistä tavoitetta liikenteen biopolttoaineille vuoden jälkeen (uusiutuvien tavoite 27% koko EU:ssa) Energiatehokkuustiedonanto : 30 % energiatehokkuuden parantuminen v. 30 5

6 EU:n / Suomen tavoitteet vuoteen 50 Vähähiilitiekartta (11): -80 % vuoteen 50 mennessä Liikennepolitiikan valkoinen kirja (11): -60 % vuoteen 50 mennessä Pitkän aikavälin ilmastotiekartta (syksyllä 14) 80 % vuoteen 50 mennessä (vrt. v. 1990) Korvaa v. 10 valmistuneen ilmastopoliittisen tulevaisuusselonteon 6

7 Päästöjen vähentämiskeinot / (EI-strategia ja ILPO 13) 1.Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen 2.Henkilöautokannan uudistaminen 3.Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen 4.Kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin 5.Tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikka Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen tukena 6.(Tie-)liikenteen taloudellisista ohjauskeinoista päättäminen 7

8 Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen Tavoitteena on, että henkilöautoliikenne vuonna 50 olisi lähes täysin päästötöntä. Vuonna 50 % myytävistä uusista autoista ja vuonna % uusista autoista tulisi olla vaihtoehtoisten polttoaineiden tai käyttövoimien käyttöön soveltuvia. Raskaassa liikenteessä nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden osuus on vähintään 70 %, ja sähkön osuus kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteessä samaa luokkaa. Lentoliikenteessä pyritään 40 % biopolttoaineosuuteen ja meriliikenteessä vastaavan suuruiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden osuus kaikesta myytävästä liikenteen polttoaineesta tulisi olla vähintään % vuonna. Näistä polttoaineista enintään 5 % on ns. ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja vähintään 7,5 % ns. tuplalaskettavia toisen sukupolven biopolttoaineita. Biopolttoaineet korvaavat näin ollen vuonna tieliikenteen fossiilisia polttoaineita noin 12,5 % verran. 8

9 Vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistäminen / lainsäädäntö Direktiivi 09/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (RES-direktiivi) 10 % kaikesta liikennepolttoaineesta oltava uusiutuvaa vuonna Jakeluvelvoitelaki 07/446 % kaikesta liikennepolttoaineesta oltava biopolttoaineita vuonna Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettu laki 1994/1472 Verotuksen pohjalla energiasisältö ja hiilidioksidipäästöt Direktiivi vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) Jäsenmaissa laadittava kansalliset suunnitelmat vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittämisestä marraskuuhun 16 mennessä (sis. väh. sähkön ja kaasut, vapaavalintaisesti myös vedyn) 9

10 Henkilöautokannan uudistaminen Tavoitteena on, että Suomessa myytävien uusien henkilöautojen ominaispäästöt vuonna olisivat lähellä EU-tavoitetta (95 g/km; nyt noin 130 g/km) ja että autokanta uusiutuisi noin 7 prosentin vuosivauhtia (noin myytyä autoa / vuosi). Tavoitteena on myös, että 50 % vuonna myytävistä uusista henkilöautoista on vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön soveltuvia. 10

11 Henkilöautokannan uudistaminen / lainsäädäntö Henkilö- ja pakettiautojen sitovat CO2-rajaarvot (EU-asetukset 443/09 ja 510/11) Sitovat raja-arvot autovalmistajille EU:ssa (95 g/km henkilöautoille ja 147 g/km pakettiautoille Auto- ja ajoneuvoverolait (1994/1482 ja 03/1281) CO2-perusteinen verotus Uusien autojen kulutuksen ja päästöjen merkintävelvollisuus (direktiivi 1999/94/EC) Kuluttajille tulee tarjota mahdollisuus saada polttoainetaloutta koskevia tietoja uusia henkilöautoja markkinoitaessa (sekä autokaupassa että kirjallisessa mainonnassa) 11

12 Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen Tavoitteena on 9 % energiansäästö tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yrittäjien toiminnassa sekä yleisen energiatehokkuuden paraneminen koko liikennesektorilla muun muassa älyliikenteen palveluja hyödyntämällä. Energiatehokkuussopimusten kattavuustavoitteet: Joukkoliikenne: vähintään 80 % alan kaikista yrityksistä tai autoista (noin 560 yritystä tai autoa), tavaraliikenteessä 60 % (noin 5000 yritystä tai autoa). 12

13 Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen / lainsäädäntö Laki julkisen sektorin energiatehokkaista ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoista (1509/11) tuli voimaan Ajoneuvon tai kuljetuspalvelun energiankulutus ja päästöt tulee lain mukaan ottaa huomioon julkisen sektorin hankinnoissa joko vähimmäisvaatimuksena tai yhtenä vertailuperusteena Koskee myös joukkoliikennepalveluhankintoja siltä osin, kuin ne tehdään joukkoliikennelain tarkoittamalla tavalla (kilpailuttamalla) Lakiin liittyvä neuvonta -> Motiva Oy:n hankintapalvelu Hankintaohjeet julkisten henkilökuljetuspalveluiden hankintaan 12 (julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston toimeksiannosta ) Muu neuvontapalvelu osana neuvontapalvelun kokonaisuutta (työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön rahoituksella vuosina 12-14) Jatkosta sovitaan syksyllä 14 Hyvät esimerkit tilaajapuolella (esim. HSL:n tavoitteet ja toimet bussiliikenteessä!!!) hyödynnetään neuvonnassa tarkoin 13

14 Kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin Tavoitteena on, että vuonna tehdään 100 miljoonaa joukkoliikennematkaa ja 300 miljoonaa kävely- ja pyöräilymatkaa nykyistä enemmän, mikä tarkoittaa noin prosentin lisäystä näiden matkojen määrissä. Liikennesuoritteen kasvu korkeintaan 0,5-1,5 % / vuosi (liikenteen kasvu kaupunkiseuduilla ohjattu pois henkilöautoliikenteestä) 14

15 Kulkutapavalinnat / lainsäädäntö Joukkoliikennelaki 09/869 Määrittelee joukkoliikenteen järjestämisen uudet tavat (markkinaehtoinen liikenne tai joukkoliikenneviranomaisen suunnittelema ja kilpailuttama liikenne) Eräänä keskeisenä tavoitteena matkustajamäärien kasvu VNA joukkoliikenteen valtionavustuksista Suurten kaupunkiseutujen valtionavustukset Muiden seutujen avustukset Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 15

16 Tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikka Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen tukena Kehitetään ICT-alan ja viestintäinfrastruktuurien hiilijalanjäljen ja energiakulutuksen mittaamismenetelmiä EU:n digitaalisen agendan tavoitteiden saavuttamiseksi. Huomioidaan ICT:n vaikutukset energiankulutukseen. Panostetaan uusiin uusiutuvan energiantuotannon tuomiin markkina-avauksiin, älykkäiden energiaverkkojen kehittämiseen ja demonstrointiin sekä uusien ICT-pohjaisten energiatehokkuustuotteiden markkinoilletuloon. 16

17 (Tie-)liikenteen taloudellisista ohjauskeinoista päättäminen Jos liikennesektorin ilmastotavoitetta ei saavuteta toimien 1 5 avulla, liikennemääriin ja kulkumuotojakaumiin vaikutetaan suoran taloudellisen ohjauksen keinoin. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi liikenteen polttoaineverot tai tienkäyttömaksut. Päätökset "Kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä" työryhmän työn pohjalta aikaisintaan seuraavalla hallituskaudella. Työssä käymiseen ja liikenteeseen liittyviä verotuskäytäntöjä (esim. työnantajan tarjoama pysäköintietu, kilometrikorvaus, työpaikan ja asunnon välisten matkakustannusten verovähennysoikeus, työsuhdematkalippu) pyritään uudistamaan siten, että ne nykyistä paremmin tukevat liikenteen ilmastopoliittisia tavoitteita. 17

18 Liikenteen khk-päästöjen perusennuste: päästövähennys vuonna 30 noin 25 % eli noin 3 milj. t CO2 (vrt. vuoteen 05) (40 % päästövähennystavoite tarkoittaisi n. 5 milj. t CO2) Ilmaliikenne Vesiliikenne Milj. t CO Raideliikenne MP+Mopot Kuorma-autot Linja-autot Pakettiautot Henkilöautot

19 Arvioita tarvittavista lisätoimenpiteistä vuoteen 30 Autokannan uusiutumisella ja uusiutuvan energian lisäämisellä keskeinen merkitys päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi liikennesektorilla (henkilö- ja pakettiautojen osalta jopa 30 % päästövähennys v. 30, kun liikenteeseen tulee myös ns. uusia teknologioita) Nykyinen auto- ja ajoneuvoverotus ei ole riittävä ohjauskeino uusien teknologioiden käyttöön saamiseksi, tarvitaan lisätoimenpiteitä Verotuksen muuttaminen uusia teknologioita yhä enemmän suosivaan suuntaan (ei vain auto- ja ajoneuvoverotus, vaan myös muu aiheeseen liittyvä verotus, esim. työsuhdeautoedun verotus) Informaatio-ohjaus Uusi teknologia ja raskas kalusto (mm. EU-tason toimenpiteet) Julkisen sektorin hankinnat Muut 19

20 % Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä Muut, % ,1 0,4 0,7 1,3 0,7 Diesel, % Bensiini, % Tavoitteena uusien teknologioiden osalta 5 % v. 15, 10 % v. 16, % v. 17, 30 % v. 18, 40 % v. 19 ja 50 % v.

21 Energiatehokkuussopimukset 21

22 Lisätietoja Liikenteen ympäristöstrategia (sis. myös ILPOohjelman päivityksen) LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma ILPO ja sen seurannat viestintaministerion-hallinnonalan-ilmastopoliittinen-ohjelma seuranta-12 22

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020. Seuranta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020. Seuranta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Seuranta 2011 Julkaisuja 29/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

TransEco strategiahanke Suomi 2020

TransEco strategiahanke Suomi 2020 TUTKMUSRAPORTTI VTT-R-04433-12 Kuva: Renault TransEco strategiahanke Suomi 2020 Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä Toimittanut: Nils-Olof Nylund

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-2

Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-2 Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-2 27.6.2011 Energiapalveludirektiivin (32/2006/EY) 14 artiklan mukainen raportointi Euroopan komissiolle. SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Sisältö Alkusanat Ympäristötavoitteiden saavuttaminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Julkaisuja 15/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätös vuodelta 2012 15.3.2013 Sisäisiä julkaisuja 2/2013 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Sisällys 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Sisällysluettelo Yhteenveto ilmasto-ohjelman tavoitteista... 4 1 Johdanto... 5 2 Suomen ilmastopolitiikka... 6 2.1 Kohti globaalia ilmastosopimusta... 6

Lisätiedot

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004 Kuorma- ja pakettiautoliikenteen energiansäästöohjelman vuosiraportti 2003 2004 Seppo Pyrrö Motiva Oy Copyright Motiva Oy, 2005 2 Alkusanat Suomessa on harjoitettu teollisuuden, energiantuotannon ja -jakelun

Lisätiedot

Yleiskatsaus tulevaisuuden liikenteestä Suomessa. Tulevaisuuden liikennepolttoaineet tapahtuma, Otaniemi 18.9.2014 Vesa Peltola, Motiva Oy

Yleiskatsaus tulevaisuuden liikenteestä Suomessa. Tulevaisuuden liikennepolttoaineet tapahtuma, Otaniemi 18.9.2014 Vesa Peltola, Motiva Oy Yleiskatsaus tulevaisuuden liikenteestä Suomessa Tulevaisuuden liikennepolttoaineet tapahtuma, Otaniemi Vesa Peltola, Motiva Oy Sisältö Taustaa Autotyypit Energianlähteet Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Suomen ilmastopolitiikka

Suomen ilmastopolitiikka Suomen ilmastopolitiikka kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö 2015 1 OSA I Ilmastopolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi. Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta

EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi. Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta EU:n komission suunnitelmat liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden edistämiseksi Suomen Kaasuyhdistyksen kevätkokous 24.4.2013, Maria Rautavirta Sisältö Komission tiedonanto ja sen taustat Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka

Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Kristillisdemokraattien energiaohjelma 2011 Kristillisdemokratia ja energiapolitiikka Energia on ihmisen elämän perustarve. Tarvitsemme lämpöä, sähköä ja polttoaineita kaikkialla. Energian tarve korostuu

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot