VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014"

Transkriptio

1 VUODEN 2014 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA KH - STS

2

3 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Työttömyys on kasvanut Kauniaisissa viimeisten kuukausien aikana. Uudenmaan Ely -keskuksen katsauksen mukaan elokuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli 7,3 %. Huhtikuun lopussa työttömyysaste oli vielä 6,2 %, vuoden vaihteessa 6,5 % sekä viime vuoden elokuussa 6,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli katsauksen mukaan Kauniaisissa elokuun lopussa noin 290, joista kolmannes oli ollut yli vuoden työttömänä. Heidän määränsä on noussut vuoden vaihteeseen nähden yli 25 prosenttia ja viime vuoden elokuuhun nähden yli 65 prosenttia. Nuorten alle 25 vuotiaisten työttömyys on myös noussut. Heidän määränsä oli elokuun lopussa 28, mikä on nousua viime vuoden elokuuhun nähden 40 prosenttia. 1

4 Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 66,7 %. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste BU+ändr. Utfall % Förändring % Prognos (1 000 ) / Myyntitulot ,9 % 7,3 % Maksutulot ,3 % -33,3 % Tuet ja avustukset ,4 % 16,5 % 749 Muut toimintatuotot ,4 % -12,6 % TOIMINTATULOT YHT ,5 % -24,3 % Henkilöstömenot ,6 % 2,5 % Palvelujen ostot ,7 % 2,1 % Aineet ja tarvikkeet ,0 % -9,6 % Avustukset ,6 % 4,2 % Muut toimintakulut ,1 % 5,8 % 947 TOIMINTAMENOT YHT ,2 % 1,5 % TOIMINTAKATE ,3 % 0,1 % Verotulot ,2 % 1,7 % Valtionosuudet ,9 % -32,8 % Rahoitustulot ja -menot ,1 % 0,6 % 380 VUOSIKATE ,9 % -37,9 % Suunnitelmapoistot ,7 % 1,8 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Tilikauden tuloksen ennustetaan painuvan yli 820 t eroa tappiollisemmaksi vahvistettuun talousarvioon nähden. Merkittävimmät yksittäiset tekijät tuloksen heikentymiselle ovat muiden toimintatuottojen alitus 800 t euroa jonka taustalla talousarviota matalammaksi ennakoidut tontinmyyntitulot. Toimiatulojen alitysta yhteensä 500 t. euroa. Toimintamenojen osalta erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluluiden palveluiden ostoja arvioidaan kertyvän 1,6 milj. euroa enemmän. Myös henkilöstömenoissa on ylityspaineita. Toimintamenojen ylitystä siis yhteesä 1,9 milj. euroa. Syitä on tarkemmin selostettu toimialajohtajien katsauksissa. Vastaavasti verotulojen ennakoitua ylitystä 1,6 milj. euroa selostetaan tässä katsauksessa hieman myöhemmin. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste BU+ändr. Utfall % Förändring % Prognos (1 000 ) / Vuosikate ,9 % 4 % Tulorahoituksen korjauserät % TOIMINNAN RAHAVIRTA % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot ,6 % -50 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,2 % 58 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset ,3 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 Saamisten muutos 840 Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat Kassavarat : 1.9 miljoonaa euroa 6,7 miljoonaa euroa Kassavarat eivät ole riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenoja alkuvuoden jälkeen. Maksivalmiuden turvaamiseksi jouduttiin kesällä ottamaan lyhytaikaista lainaa 3,5 miljoonaa euroa 2

5 joka maksettiin elokuun lopussa pois. Loppuvuonna kaupunki joutuu ottamaan lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 71,3 ja kasvu edellisestä vuodesta 1,8 %. Verrattaessa vuosia keskenään pitää muistaa, että verontilityslakia muutettiin kesällä 2013 siten, että verohallinnolle kertyneet erät tilitettiin kunnille lyhyemmällä viiveellä syyskuusta 2013 alkaen. Tämän johdosta mm. jäännösveron ensimmäinen erä siirtyi tammikuulta 2014 joulukuulle Kauniaisten osalta verotilitykset kasvoivat tämän muutoksen johdosta noin 600 t euroa vuonna Vuoden 2013 verokertymä oli tämän takia korkeampi kuin normaalisti. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 ) TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 08/2014 % 07/13-07/ Kunnallisvero ,9 % 1,7 % Yhteisövero ,3 % 10,7 % 920 Kiinteistövero ,9 % -29,2 % Yhteensä ,3 % 1,8 % Varovaisesti ennustaen kunnallisveroa ennustetaan tulevan 54,5 miljoonaa euroa mikä on 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Verohallinnon syyskuussa julkaistun arvion mukaan Kauniaisten vuoden 2014 kunnallisveron tilitykset ovat 54,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 4,7 %. Arvion mukaan kunnallisveron tilitykset kasvavat Kauniaisissa, enemmän kuin maassa keskimäärin (2,1 %) ja pääkaupunkiseudulla (Espoo 2,3 %, Helsinki 1,1 %, Vantaa 0,9 %). Kuntaliiton syyskuun ennuste ennakoi vielä suurempaa kunnallisverokertymää. Ylitys johtunee pääosin osinkotulojen verotusjärjestelmän uudistamisesta. Muita veroperusteisiin tehtyjä muutoksia vuodelle 2014 oli asuntolainan korkovähennyksen lisärajoittaminen ja verovapaiden kilometrikorvausten rajoittaminen. Kiinteistöveron ennustetta on korotettu 0,1 miljoonaa euroa sekä verohallinnon ennakkotietojen että kuntaliiton ennusteen perusteella. Tämän hetken varovaisen arvion perusteella verokertymä tulee ylittämään talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla. Mikäli Kuntaliiton syyskuun ennuste kunnallisveron kertymästä pitää paikkansa, tulee kokonaisverokertymä olemaan tämän vuoden osalta vielä suurempi Kauniaisten verotilitykset Kiinteistövero 2013 Kiinteistövero 2014 Yhteisövero 2013 Yhteisövero

6 Kauniaisten suhteellisen positiivisen tulokehityksen myötä marraskuun tilitys tulee olemaan edellisvuotta selvästi korkeampi. Verohallinto julkaisee tarkempia ennakkotietoja verotuksesta ja kuluvan vuoden tilityksistä vuoden aikana. Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikolla 41. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa. HENKILÖSTÖ Vakanssit Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 08/2014 Yhteensä 04/2014 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 60, kaupunginjohto ja kanslia 20, ruoka- ja pudistuspalvelut 30, talous- ja tietohallinto 10, SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. 149, hallinto 3, sosiaalipalvelut 11, vanhuspalvelut 90, terveydenhuolto 32, suun terveydenhuolto 12, YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 57, hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö 6, maankäyttö 9, rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu 16, kuntatekniikka 26, SIVISTYSTOIMI - BILDNING 425, hallinto ja tukipalvelut 4, varhaiskasvatus 125, suomenkielinen opetustoimi 125, svenskspråkig undervisning 129, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 41, KAUPUNKI - STADEN 692, Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät Sivistystoimen vertailulukuja tullaan tarkentamaan myöhemmin. 4

7 STRATEGISET TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN TAVOITTEET INRIKTNINGSMÅL TULOS/SEURANTA RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi) Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi) Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi). 1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja priorisoinnista. Loppuvuoden aikana valmistellaan periaatteet edellä mainittujen asioiden siirtämisestä asemakaavoitukseen. 1.2 Edellytykset asuntotuotannolle MALaiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana. Koivuhovin alueen kaavamuutoksesta jätetty valitus hylättiin korkeimmassa hallintooikeudessa elokuussa. Asuntoja on valmistunut elokuun loppuun mennessä yhteensä jo 209 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä yhden vuoden aikana. Lisäksi on luultavaa, että lukumäärää tulee vielä kasvattamaan yksittäisten pientalojen valmistuminen. Tuotannossa ei kuitenkaan ole mukana ARA-kohteita Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla ne yhdeksi yhtiöksi. Konserniohjauksen sisältö selvitetään erikseen tämän yhtiön osalta fuusion jälkeen huomioon ottaen uuden kuntalain vaatimukset. 5

8 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokraasuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Liikuntapalvelut on järjestänyt ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26% ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu. -Kauniainen osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetro- hankkeeseen, missä kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Hankeen työsuunnitelma on valmistunut ja Kauniaisten kehittämiskohteet sekä osallistuvat yksiköt valittu Villa Anemonessa järjestetään ikääntyneiden päivätoimintaa, joka on suunnattu pääsääntöisesti muistisairaille. Päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. - Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käyttössä sekä osallistuneet kotihoidon osastotunneille. - Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttivat keväällä 2014 käytäntötutkimuksen omaishoitajuudesta ja siihen liittyvästä koetusta tuen tarpeesta. Tutkimus tuottaa tietoa Kauniaisten vammais- ja vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. Tutkimus esitellään Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti (Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys, kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi) Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita. Villa Breda hankkeen suunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto on valittu ja suunnitelijaryhmä on tavannut eri käyttäjäryhmien edustajia tarkempien tilatarpeiden kartoittamiseksi Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. 2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia

9 7 kotona hoitavien vanhempien lisäksi säännöllisesti myös isovanhempia lastenlastensa kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) lasten ja heidän isovanhempiensa yhdessä osallistuttavaksi.

10 3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi) Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi) Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi. 3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei toistaiseksi ole käynnistynyt. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä. Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti: kirjastosalin ja tilojen käyttöä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. 3.2 Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi kartoituksen tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa Yrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä Granipäivän valmisteluissa. Yrittäjäyhdistys on tavannut kaupungin johtoa tavoitteena mm. edistää yhdistyksen pyrkimystä saada asemarakennus uudeksi kimppakonttoriksi ja keskustelun järjestämiseksi keskustan liiketilojen käyttöasteesta, yrittäjien toimintaedellytyksistä ja keinoista lisätä ja kehittää keskustan vetovoimaa. 8

11 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman mukaisesti (sivistystoimi) Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi) Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi) Kauniainen sai kevään aikana kutsun opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliseen Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmään sekä Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Ruotsinkielinen koulutoimi on osallistunut valtakunnalliseen hankkeeseen Toppkompetens inom den svenskspråkiga utbildningen ( ). Ruotsinkielisen koulutuksen kehittämissuunnitelma on tehty. Suomenkielinen opetustoimi on osallistunut kansalliseen KuntaKesukoulutukseen, jonka tavoitteena on laatia opetuksen paikallinen kehittämissuunnitelma. Koko Hela Grani-hanke, joka kehittää oppimisja elämysympäristöt koko sivistystoimelle, lanseerattiin henkilöstölle huhtikuussa. Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönottoon on ollut. Suomenkielisessä lukiossa on lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Perusopetus järjesti yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?" Opetushallituksen kansalliseen opetussuunnitelmatyöhön osallistuu kauniaislainen opettaja. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön Päiväkodit ovat siihen perustuen laatineet omat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Päivitetty päiväkotiverkostostrategia hyväksyttiin KH:ssa Yksityisen englanninkielisen päiväkodin kiinnostuksesta on toteutettu kysely kuntalaisille. KH perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan Kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta uudistetaan IKT:n (Informations- och kommunikationsteknologi) avulla Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. 9

12 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi) Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi) Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi) Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (aik. Lastensuojelun suunnitelma) on päivitetty eri toimialojen yhteistyönä ja käsitellään kaupunginvaltuustossa Laajoja terveystarkastuksia toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa suunnitellusti Erityisryhmien asumiseen liittyvä "Tarpeiden ja toiveiden asiakasverstas" järjestettiin Mukana olleet noin 20 kuntalaista osallistettiin palvelumuotoilun keinoin Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset puheeksi - koulutukseen ja osallistujat ovat edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän käyttöönottamisessa. Menetelmä tuo välineitä perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa. Oppilashuoltoa kehitetään, jotta elokuun alusta on toiminnassa malli, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin. Keväällä 2014 on perustettu suomenkielinen oppilashuoltoverkosto sekä aloitettu keskustelu koko kunnan tasoisen yhteisen oppilashuoltoverkoston perustamisesta. Nuorten on ollut mahdollista tavata nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain ja nuorisopalvelut ovat olleet kiinteästi mukana suomenkielisen oppilashuoltoverkoston perustamisessa, ruotsinkielinen oppilashuoltoverkosto on suunnitteilla. On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin. Poikkihallinnollisen perhetyön ryhmän toiminta on vakiintumassa Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EUvarjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa Kasavuoren koulun johtoryhmä ja oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupa-päivystystä Mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen on lisätty. Kuntopolun valojen hankinta on käynnistynyt. Kasavuoren koulukeskuksen lähiliikuntapaikan (monitoimikenttä) kunnostushanke on käynnistynyt ja nuorten kanssa käydään keskusteluja kenttien käytöstä. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. 10

13 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi) Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto) Laaditaan osana opetussuunnitelmatyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kaksikielisyysstrategia. Varhaiskasvatuksessa kielikylpytoiminta toimii kaksivuotisena ennen koulun alkua. Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitetaan Mäntymäen koulussa syksystä Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutos hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa Mäntymäen kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa perehtymässä "intelligent på tangent" - menetelmään. Yläkoulujen kotitalousopettajilla on ollut yhteistyöviikkoja. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Muuta yhteistyötä ja benchmarkausta on lisätty. Tandem-opetusta sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion välistä yhteistyötä on suunniteltu ja tandemopetuksen mukainen toiminta alkaa syksyllä. Tandem-opetuksessa suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukiolainen työskentelevät työparina toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Lukioiden oppilaskuntien hallituksilla on ollut yhteistapaaminen Kansalaisopisto järjestää kaupungin henkilökunnalle suunnattua kielitaidon vahvistamista ja aktivointia tukevia kursseja. Kaupunki ei kuitenkaan ole vielä tänä vuonna ostanut kyseisiä palveluita kansalaisopistolta. Henkilökunnan käsityksiä kaksikielisyyden toteutumisesta palveluissa ja työyhteisöissä on kartoitettu kesällä tehdyllä kyselyllä. Ehdotus kaksikielisyysohjelmaksi on pääosiltaan valmis toimialakohtaista käsittelyä varten. 11

14 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin (henkilöstöhallinto) Uimahallissa on vuoden alusta tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä. Kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman mukaan neljällä, kun Sansinpellon päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Silloin luovutaan kolmesta nykyisten kiinteistöjen käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin Kaupungin on palvelujen kehittämisessä hyödynnetty EKKV-selvityksen vertailutietoja. Vuoden 2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön EKKV-selvityksen valmistumista tavoitellaan vuoden vaihteeseen kuntien päätettäväksi helmi-maaliskuussa Parhillaan arvioidaan muun muassa yhteistyömahdollisuuksien syventämistä. Erityisen kuntajakoselvityksen selvityshenkilöt julkistivat 3.6. alustavat linjauksensa kuntarakenteeksi, jonka mukaan selvitys tähtää metropolikaupunkiin. Viiden kunnan kuntajohtajat muodostavat yhdistymissopimuksen valmisteluryhmän, joka työstää sopimusta selvittäjien johdolla lokakuun loppuun. Selvittäjät "kuulevat" valtuustoa ja kuntalaisia pidettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävästä metropolihallinnon väliraportista KV antoi lausuntonsa 9.6. Budjettiriihessä Stubbin hallitus päätti jatkolinjauksista metropolihallinnon perustamiseksi ns. suppeamman vaihtoehdon mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sote-järjestämislain lakiesitysluonnoksesta, joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen, pyydetään kuntien lausunnot mennessä Viime vuonna tehdyn henkilöstön työilmapiirin tulosten pohjalta suunniteltiin työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita, joita on jo osin toteutettu. Kaupunki on myös mukana tasaarvohankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään organisaation kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen.hanke jatkuu vuoden loppuun. Tavoitteena on luoda johtamista tukeva järjestelmä, jossa tasa-arvo- ja työsuojeluasiat yhdistyvät. Kevään aikana on toteutettu omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Toiminta jatkuu syksyn aikana. 12

15 Useat esimiehet ovat osallistuneet johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, jossa toteutetaan omia kehittämishankkeita fokuksessa oman johtamisen tuloksellisuuden kehittäminen. Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa toimintojen uudelleenjärjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteisissä tapaamisissa. Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla ja henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen. Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita syksyn aikana. Ikääntyneen henkilökunnan työurien pidentämistä pyritään edistämään Työterveyslaitoksen kanssa käynnistyvän hankkeen myötä. Kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinto valmistelee yhdessä sosiaalipalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostetaan yhteiselle agendalle ja koko organisaatio vastuullistetaan työllisyysasioiden hoitamiseen. 13

16 7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen (yleishallinto) Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.8 Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty ja sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma on laadittu. Kehittämissuunnitelma saatetaan KH:n käsiteltäväksi syksyn 2014 aikana. Sivistystoimessa kehitetään sähköisiä oppimis- ja elämysympäristöja Koko Hela Grani-hankkeessa. Hankkeessa on myös aloitettu laitekannan, ylläpidon ja hankintamenettelyn selvittelyä. 7.9.Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammi-helmikuussa 2014 ja kehityskohteet tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Kaupunginhallitus piti asukasillan ajankohtaisista asioista Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista tiedottamista sekä toteutettu onnistunut mainoskampanja kaupungin Facebook - sivujen paikallisten seuraajien lisäämiseksi (+250 kauniaislaista seuraajaa). Tällä hetkellä seuraajia yhteensä n Kaupungin sitoumus avoimen hallinnon edistämisestä hyväksyttiin KH:ssa Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu avoimena datana. Suunnitteilla on myös esimerkiksi oppilastietojen avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen 2013 avaaminen avoimena datana. Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Graniverkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosan sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön ja hankintaosaamisen kehittämistä. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet mm: Lapset puheeksi-menetelmän käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko Hela Grani-hankkeen lanseeraus ja uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun kanssa. 14

17 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi KH on päättänyt, että kaupungin kuudelle vuokra-asuntokiinteistöosakeyhtiöille laaditaan yhteinen sulautumissuunnitelma tavoitteena toteuttaa sulautuminen Suunnitelman laatimista ja prosessia johtaa ulkopuolinen asiantuntija. Sulautumissuunnitelma on hyväksytty yhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa ja rekisteröity kaupparekisterissä. KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 23 % 44 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 7 % 127 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 15 % 193 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 51 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 1 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 3 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -4 % Avustukset - Understöd % -9 % 111 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 10 % 163 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 5 % 305 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 13 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -7 % 157 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -24 % -144 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 12 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 5 % 705 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % -693 Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 14 % Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -12 % Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. 15

18 Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2014 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 4 Toimialan tavoitteiden työstäminen etenee hyvin ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvityksen toimialakohtaiset selvitykset ovat valmistuneet. Näissä ei ole vielä huomioitu viimeisimpiä päätöksiä, eli edustakunta-puolueiden puheenjohtajien (23.3.) sote -järjestämislaista sopimien pääperiaatteiden jälkeen valmistuneen lakiesityksen vaikutuksia eikä budjettiriihen (28.8.) jatkolinjauksia metropolihallinnon ratkaisuista. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteen tienoilla, siten että kuntien valtuustot voivat ottaa kantaa johtopäätöksiin helmi-maaliskuussa Erityisen kuntajakoselvityksen selvityshenkilöt julkistivat 3.6. alustavat linjauksensa kuntarakenteeksi, jonka mukaan selvitys tähtää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeista sekä Sipoon kunnasta ja Tuusulan kunnan eteläosasta muodostuvaan metropolikaupunkiin. Viiden kunnan kuntajohtajista muodostettu valmisteluryhmä työstää yhdistymissopimusta selvittäjien johdolla lokakuun loppuun. Selvittäjät kuulevat valtuustoa ja kuntalaisia pidettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävästä metropolihallinnon väliraportista valtuusto antoi lausuntonsa 9.6. Budjettiriihessä Stubbin hallitus päätti jatkolinjauksista 14 kunnan metropolihallinnon perustamiseksi ns. suppeamman vaihtoehdon mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sote -järjestämislain lakiesitysluonnoksesta ( ), joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen ja kunnalliseen tuottamisvastuuseen, on pyydetty kuntien lausunnot mennessä. Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen. Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita syksyn aikana. Ikääntyneen henkilökunnan työurien pidentämistä pyritään edistämään Työterveyslaitoksen kanssa syksyllä käynnistyvän hankkeen myötä. Kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen lokakuussa järjestettävän työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinto valmistelee yhdessä sosiaalipalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostetaan yhteiselle agendalle ja koko organisaatio vastuullistetaan työllisyysasioiden hoitamiseen. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2014 mukaan 3,3 milj. euroa, josta on toteutunut 65,0 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka kirjataan kerralla koko vuoden arvio tilinpäätöshetkellä, eikä siksi vielä näy tuloslaskelmassa. Tulot saattavat hieman ylittää talousarvion ruokapalvelun asiakasmäärän kasvaessa hieman. Yleishallinnon toteumassa näkyy tilatun alv-tarkastuksen johdosta sekä muissa tuotoissa että asiantuntipalveluiden ostoissa ylimääräinen euroa. Tarkastuksella ei ole tulosvaikusta vuodelle Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj. euroa. Tilanteessa on toteutunut 4,4 milj.euroa, eli 62 %. Henkilöstömenot ovat hallinnassa budjettiin verrattuna. Ruokapalvelun puolella haasteena on elintarvikemeno, joka toimenpiteistä huolimatta (mm. tukun vaihto) näyttää ylittyvän. Ylitystä on paikattu muilla säästötoimenpiteillä mahdolli-suuksien mukaan esim. jättämällä vapautuneita vakansseja täyttämättä ja paikkaamalla kiireaikoja käyttämällä vuokratyövoimaa. Elintarvikemeno pysyttelee korkealla, koska on haluttu panostaa kotimaisiin raakaaineisiin, ja ruokalistaa on kehitetty sellaiseen suuntaan, että se houkuttelisi ruokailijoita ja ennen kaikkea oppilaita aterioimaan. Ruokapalvelun tavoitteena on tukea päivittäistä hyvinvointia ja tästä syystä säästöjä ei mielellään haeta raaka-aineista tai ruokalistasuunnittelusta. Puhdistuspalvelun osalta ei ole näkyvissä erityisiä ongelmia tai haasteita talousarvion toteutumisen suhteen. Keskuskeittiön saneeraus toteutui hienosti suunnitellun aikataulun mukaisesti, jolloin kustannuksia kasvattaviin tilapäisjärjestelyihin ei jouduttu turvautumaan. Kaiken kaikkiaan menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä toteutuvan talousarvion mukaisina. Yleishallinto pysynee kokonaisuudessaan talousarvion mukaisessa raamissa. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. 16

19 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-4/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 11 % 567 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 4 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 5 % 169 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -14 % 614 Avustukset - Understöd % 10 % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -10 % 5 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 0 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -4 % 662 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -662 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 2 % 624 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 12 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 13 % Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 27 % 339 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -1 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 10 % 274 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -902 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) % % euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare

20 Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd % % Ruokakunnat - Hushåll % % euro /asukas - euro /invånare % 0 % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd % % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal % % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården % % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn % % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året % 6 17 % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård % % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn % % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn % % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning % % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn % % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter % % euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal % % Perheneuvola - Familjerådgivningen % % Käyntejä - Besök % % Asiakkaat - Klienter % % euro /käynti - euro /besök (brutto) % 18

21 Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården % % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% 34 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% 51% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% 73% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare Toimialajohtajan katsaus Toiminta Sosiaali- ja terveystoimessa on ajankohtaista lausunnon antaminen kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähteneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät hankkeet työllistävät edelleen syksyn aikana. Toimialalla jatketaan palvelujen kehittämistä niin, että jatkossakin pysytään tarjoamaan kauniaislaisten tarpeita vastaavia palveluja. Vanhuspalveluiden asiakaskunnassa lisääntyy koko ajan niiden henkilöiden osuus, joilla on jonkinasteinen muistisairaus. Kotihoidon asiakkaiden kohdalla on havaittavissa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymistä, mikä näkyy asiakaskohtaisten käyntien ja tuntienmäärän lisääntymisenä. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvien ja tilapäistä sairaanhoidollista apua tarvitsevien määrä on kasvava ja heidän hoidon tarpeensa vastaaminen vaatii henkilökunnalta uusien asioiden opettelua. Kotihoidossa alkuvuonna 2014 toteutetun työajanseurannan perusteella kotihoidon työntekijät laativat yhdessä kehittämisohjelman, jolla pyritään lisäämään kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ( 68 / ) mukaisesti on aloitettu valmistelutyöt Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien. Keväällä 2014 käynnistyi pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero- Metrossa, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia toiminta- ja palvelumalleja. Myös suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. Kotihoidon ja fysioterapian yhteistyötä on tiivistetty edelleen. Lasten ja nuorten palvelujen toiminnassa jatketaan moniammatillisten, sektorirajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä, joista esimerkkeinä ovat peruspalveluita vahvistava Lapset puheeksi- 19

22 menetelmän käyttöönotto ja yhteistyösuunnitelmat Granin Lähiavun kanssa ennaltaehkäisevän lastensuojelu- ja tukihenkilötyön aloittamisesta. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaan vaikuttaa vuoden 2014 alusta voimaan tullut ulkokuntalaisten oikeus hakeutua hoitoon Kauniaisten terveysasemalle. Kauniaisten terveysasemalle on elokuun loppuun mennessä kirjautunut lähes 550 ulkokuntalaista, joista 1.9. mennessä 100 on hakenut myös hammashoitolan palveluja. Ulkokuntalaisten käyntien laskutus on tasapainottanut taloutta, mutta myös lääkärien vastaanottoaikojen jonot ovat pidentyneet. Vastaanoton puhelinpalvelut ja päivystys on ruuhkautunut sekä jono lääkärin vastaanotolle pidentynyt. Lisääntyneiden potilasmäärien takia myös suun terveydenhuollon jonot ovat pidentyneet (333 potilasta ja 431 potilasta ) ja hoitotakuussa pysymisessä tulee olemaan haasteita. Erikoishammaslääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä näkyy pääkaupunkiseudun Suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) lisääntyneenä käyttönä, vaikka kriteereitä noudatetaan tarkkaan. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon earkisto-projekti on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan järjestelmätoimittajan teknisten ongelmien vuoksi. Liittyminen KANTA-arkistoon tapahtunee alkuvuodesta Sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-yhteistyöhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hanke on vaatinut runsaasti työaikaa ja vaadittava työajan resurssitarve tulee lisääntymään samoin kuin Apottihankkeen aiheuttamat kustannukset. AvoHilmo (perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa helmikuussa ja sen käyttö on sujunut hyvin. Henkilöstö Henkilöstötilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä eikä suuria muutoksia ole tapahtunut lukuun ottamatta kolmen lääkärin irtisanoutumista elokuussa. Avoimia johtavan lääkärin ja lääkärin virkoja ei ole vielä saatu täytettyä, mikä lisää tilapäistä tarvetta ostopalvelulääkärien käytölle. Suun terveydenhuollossa on käytetty vuokrahammaslääkäreitä lähinnä korvaamaan osa-aikatyötä tekevän vastaavan hammaslääkärin kliinistä työaikaa ja maksusitoumusmenettelyä on käytetty päivystyspotilaiden jatkohoitoihin. Vanhuspalveluissa sijaisten tarve on ollut tavallista suurempaa johtuen pitkistä sairauslomajaksoista. Huhtikuun 2014 alussa hoitotarvikejakelu siirtyi vanhuspalveluista terveydenhuollon tuloalueelle. Keväällä eläkkeelle jääneen autonkuljettaja-laitosmiehen toimi (Villa Breda) on täytetty väliaikaisjärjestelyillä kunnes kuljettajan työnkuvaa saadaan tarkennettua. Villa Anemonen ja Tammikummun sairaalan määräaikainen virikeohjaajan työsuhde päättyi eläköitymisen takia elokuun lopussa. Talous Toiminnan tulojen toteuma on 66,1 % budjetoidusta. Osa tuloista tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Toiminnan menojen toteuma on 72 %. Näin ollen sitovan toimintakatteen toteumaksi muodostuu 72,9 %. Mikäli erikoissairaanhoidon, jonka kuluihin on erityisesti lyhyellä tähtäimellä käytännössä mahdoton vaikuttaa, vaikutus suljetaan pois, muodostuu koko toimialan toimintakatteen toteumaksi noin 70 %. Toimialan sitovan toimintakatteen arvioidaan osavuosikatsauksen perusteella ylittyvän eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toteuma on 78,6 %. Mikäli laskutus toteutuu loppuvuoden aikana palvelusuunnitelman mukaisesti, tulee erikoissairaanhoidon budjetti ylittymään eurolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueen toteuma (82 %) ylittää budjetoidun määrärahan vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Sosiaalipalvelujen toteumaan vaikuttaa muun muassa lastensuojeluun liittyvien ostopalvelujen kasvu sekä lisääntynyt tarve kalliille kehitysvammahuollon vaativan laitoshoidon ostopalveluille. Myös toimeentulotuen menot ovat kasvussa. Yleinen taloudellinen tilanne huomioiden toimeentulotukimenojen voidaan olettaa kasvavan edelleen vuoden kuluessa. Sosiaalipalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden arvioitu ylitys on euroa. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa sijaiskulut ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erityisesti ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä olleet pitkät sairauslomajaksot. Lisäksi asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä myös kotihoitoon on jouduttu palkkaamaan sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tammikummun sairaalan alkuvuoden tavanomaista matalampi käyttöaste kääntyi kesän aikana, jolloin jouduttiin ajoittain ottamaan myös ylipaikkoja käyttöön. Ostopalveluina hankittujen tehostettujen asumispalvelujen määrä on lisääntynyt vuoden toisen neljänneksen aikana kahdella, kokonaismäärä on nyt 23. Kotikuntalaskutukseen perustuvia tuloja on vielä laskuttamatta, joten tulojen kertymä kasvaa vuoden loppua kohti. Vanhuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa loppuvuoden osalta. 20

23 Suun terveydenhuoltoon on kertynyt maksutuloja suunnitellusti. Välinehuollon sisäiset tuotot siirretään suun terveydenhuoltoon vuoden lopussa. Kuntalaskutusta on kertynyt terveysaseman vaihtajista kesäkuun loppuun mennessä noin 7000 euroa. Suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän budjetissa vuoden 2014 osalta. Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen budjetin toteumaan vaikuttaa eniten terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuva asiakasmäärän kasvu. Kotikuntakorvaustulojen odotetaan olevan merkittävästi budjetoitua suuremmat. Syksyllä 2014 joudutaan käyttämään lääkärityövoiman henkilöstövuokrauspalvelua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Terveydenhuollon tulosalueen arvioidaan nousseiden toimintatulojen johdosta alittavan sitovan toimintakatteen eurolla. Investoinnit Villa Breda hankkeen pääsuunnittelu on kilpailutettu ja sopimus arkkitehtitoimiston kanssa on tehty. Suunnittelussa on tarkoitus edestä niin, että rakentamaan päästäisiin heinä-elokuussa Valmistelu Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien (SOTE ) vaatii loppuvuodesta pieniä muutostöitä ml. lukkojen asentaminen huoneiden oviin ja liikuteltavien väliseinien asentaminen. 21

24 YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -100 % 55 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % -95 % 386 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -20 % Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 9 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -18 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 0 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 18 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -13 % Avustukset - Understöd % -17 % 93 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -1 % 633 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 6 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -87 % 994 Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 0 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 6 % 429 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 6 % -429 Maankäyttö - Markanvändning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -57 % 344 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -3 % 680 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -163 % -336 Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 % 852 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 0 % 852 Ympäristötoimi - Miljöenheten TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -100 % 1 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 56 % 235 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 56 % -234 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 3 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Kuntatekniikka - Kommunteknik TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 28 % 120 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % 239 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -18 %

25 Maankäyttö TP TA Toteuma Toteuma Markanvändning Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st *) Maaomaisuuden myynti, - Försäljning av mark, Maaomaisuuden hankinta, - Införskaffning av mark, TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankuja 4 AK-tontti (* TP 2013: Ratyöl.kortt. (osa), Kasavuorentie 3 A (tontinosa) Ympäristötoimi TP TA Toteuma Toteuma Miljöenheten Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Meluilmoitukset kpl - Bulleranmälningar st Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, Energikatselmoituja rakennuksia 16 kpl ( ) muutos % (vrt. 2005), KETS Rakentaminen ja tekninen suunnittelu TP TA Toteuma Toteuma Bygherreverksamhet och teknisk planering Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m Sansinpellon pk Asuinrakennukset krs-ala, m Klostret, Eläkeläistalot Liikehuoneistot, krs-ala, m Tilavuudet, julkiset rakennukset m Tilavuudet, asuinrakennukset m Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Julkiset 12,3 12,7 --- rakennukset (* Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Asuinrakennukset (* 38,1 28,9 --- Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl Klostret 4, Eläkeläistalot 12 Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl Taloudellisuus / tuottavuus Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas Tunnusluku otetaan käyttöön v -14 aikana 13 Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi Tunnusluku otetaan käyttöön v -14 aikana Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/oppilas 16 Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/lapsi 23

26 Toimialajohtajan katsaus: Talous Yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion mukainen tulotavoite on 12,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj.euroa, mikä vastaa 54 % kokonaisarviosta. Toteuma vastaa normaalia ajankohdan mukaista tulotavoitetta. Poikkeuksena mainittakoon rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle kirjatut tuloerät Villa Gahmbergan (ent. Klostret) asunto-osakkeiden myyntiin liittyen. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (arvio 8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti rahatoimessa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi. Vuodelta 2013 siirtynyt Alppikuja 2:n sekä kuluvan vuoden arvioon sisältyvän Tornikuja 3:n tontit on asetettu myyntiin. Ton tit myydään kiinteillä myyntihinnoilla normaalein kiinteistökaupan eh doin. Palokunnanku-ja 4:n kerrostalotontin myynnin valmistelu on vielä kesken. Yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion mukaiset menot ovat 10,9 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 61 % kokonaisarvosta. Summa vastaa normaalia 2. vuosikolmanneksen mukaista toteumaa. Yhdyskuntalautakunnan kokonaismenojen toteuma on n euroa edellisvuoden vastaavaa tasoa suurempi. Todettakoon, että vuosi 2013 oli poikkeuksellinen vuosi, määrärahaa jäi käyttämättä sekä leudon ja vähälumisen talvikauden ansiosta että henkilöstövajauksesta johtuen. Pidemmän aikavälin tarkastelulla toimialan menot noudattavat normaalia vastaavan ajanjakson mukaista tasoa. Vireillä olevat neljä hissihanketta on loppukatselmoitu, mutta avustuksia ei toistaiseksi ole haettu maksuun. Hissiavustuksille on varattu euron suuruinen varaus tiedossa olevien hissihankkei-den sekä ARA:lta saatujen avustuspäätösten pohjalta. Toinen ns. pakollinen varaus sisältyy asiantuntijapalveluiden alle lukeutuvan ympäristömenojen alle, jonne on varattu euroa mahdollisten pilaantuneiden maaperien kunnostukseen. Em. tarvetta ei ole toistaiseksi esiintynyt. Merkittävämpänä poikkeamana mainittakoon asiantuntijapalvelujen ostojen toteuma, joka on hieman tavanomaista korkeampi. Tähän on osaltaan vaikuttanut myynnissä olevien kiinteistöjen kiinteistövälityspalvelujen kustannukset, joiden osuus ei sisälly kuluvan vuoden menoarvioon. Lisäksi asiantuntijapalveluiden menokohdalta on maksettu kaupungin kiinteistöissä suoritettavia, kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisia KETS-energiakatselmuksia (joista ELY-keskus korvaa 50 %) sekä kiinteistöjen kuntokartoituksia. Toimialan henkilöstökuluihin on kirjattu alustava lomapalkkavelan osuus sosiaalikuluineen. Rakennuslautakunta myönsi alkuvuodesta lupia yhteensä kolmelle pientalolle, muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 14. Viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeen lupia on myönnetty kuudelle pientalolle sekä yhdelle toimistorakennukselle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 25, sekä lisäksi käsiteltiin kaksi purkulupaa. Alkuvuosi oli rakentamisessa rauhallista, mutta keväällä rakentaminen 24

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

Ennuste Rullaava 12 kk

Ennuste Rullaava 12 kk Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 04/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN PAINOPISTEALUEET ÖVERGRIPANDE MÅL 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2014 KV - STF 9.6.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime

Lisätiedot

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2014 KH - STS 27.5.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot