VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014"

Transkriptio

1 VUODEN 2014 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA KH - STS

2

3 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Työttömyys on kasvanut Kauniaisissa viimeisten kuukausien aikana. Uudenmaan Ely -keskuksen katsauksen mukaan elokuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli 7,3 %. Huhtikuun lopussa työttömyysaste oli vielä 6,2 %, vuoden vaihteessa 6,5 % sekä viime vuoden elokuussa 6,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli katsauksen mukaan Kauniaisissa elokuun lopussa noin 290, joista kolmannes oli ollut yli vuoden työttömänä. Heidän määränsä on noussut vuoden vaihteeseen nähden yli 25 prosenttia ja viime vuoden elokuuhun nähden yli 65 prosenttia. Nuorten alle 25 vuotiaisten työttömyys on myös noussut. Heidän määränsä oli elokuun lopussa 28, mikä on nousua viime vuoden elokuuhun nähden 40 prosenttia. 1

4 Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 66,7 %. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste BU+ändr. Utfall % Förändring % Prognos (1 000 ) / Myyntitulot ,9 % 7,3 % Maksutulot ,3 % -33,3 % Tuet ja avustukset ,4 % 16,5 % 749 Muut toimintatuotot ,4 % -12,6 % TOIMINTATULOT YHT ,5 % -24,3 % Henkilöstömenot ,6 % 2,5 % Palvelujen ostot ,7 % 2,1 % Aineet ja tarvikkeet ,0 % -9,6 % Avustukset ,6 % 4,2 % Muut toimintakulut ,1 % 5,8 % 947 TOIMINTAMENOT YHT ,2 % 1,5 % TOIMINTAKATE ,3 % 0,1 % Verotulot ,2 % 1,7 % Valtionosuudet ,9 % -32,8 % Rahoitustulot ja -menot ,1 % 0,6 % 380 VUOSIKATE ,9 % -37,9 % Suunnitelmapoistot ,7 % 1,8 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Tilikauden tuloksen ennustetaan painuvan yli 820 t eroa tappiollisemmaksi vahvistettuun talousarvioon nähden. Merkittävimmät yksittäiset tekijät tuloksen heikentymiselle ovat muiden toimintatuottojen alitus 800 t euroa jonka taustalla talousarviota matalammaksi ennakoidut tontinmyyntitulot. Toimiatulojen alitysta yhteensä 500 t. euroa. Toimintamenojen osalta erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluluiden palveluiden ostoja arvioidaan kertyvän 1,6 milj. euroa enemmän. Myös henkilöstömenoissa on ylityspaineita. Toimintamenojen ylitystä siis yhteesä 1,9 milj. euroa. Syitä on tarkemmin selostettu toimialajohtajien katsauksissa. Vastaavasti verotulojen ennakoitua ylitystä 1,6 milj. euroa selostetaan tässä katsauksessa hieman myöhemmin. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % Ennuste BU+ändr. Utfall % Förändring % Prognos (1 000 ) / Vuosikate ,9 % 4 % Tulorahoituksen korjauserät % TOIMINNAN RAHAVIRTA % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot ,6 % -50 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,2 % 58 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset ,3 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 Saamisten muutos 840 Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat Kassavarat : 1.9 miljoonaa euroa 6,7 miljoonaa euroa Kassavarat eivät ole riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenoja alkuvuoden jälkeen. Maksivalmiuden turvaamiseksi jouduttiin kesällä ottamaan lyhytaikaista lainaa 3,5 miljoonaa euroa 2

5 joka maksettiin elokuun lopussa pois. Loppuvuonna kaupunki joutuu ottamaan lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 71,3 ja kasvu edellisestä vuodesta 1,8 %. Verrattaessa vuosia keskenään pitää muistaa, että verontilityslakia muutettiin kesällä 2013 siten, että verohallinnolle kertyneet erät tilitettiin kunnille lyhyemmällä viiveellä syyskuusta 2013 alkaen. Tämän johdosta mm. jäännösveron ensimmäinen erä siirtyi tammikuulta 2014 joulukuulle Kauniaisten osalta verotilitykset kasvoivat tämän muutoksen johdosta noin 600 t euroa vuonna Vuoden 2013 verokertymä oli tämän takia korkeampi kuin normaalisti. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 ) TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 08/2014 % 07/13-07/ Kunnallisvero ,9 % 1,7 % Yhteisövero ,3 % 10,7 % 920 Kiinteistövero ,9 % -29,2 % Yhteensä ,3 % 1,8 % Varovaisesti ennustaen kunnallisveroa ennustetaan tulevan 54,5 miljoonaa euroa mikä on 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Verohallinnon syyskuussa julkaistun arvion mukaan Kauniaisten vuoden 2014 kunnallisveron tilitykset ovat 54,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 4,7 %. Arvion mukaan kunnallisveron tilitykset kasvavat Kauniaisissa, enemmän kuin maassa keskimäärin (2,1 %) ja pääkaupunkiseudulla (Espoo 2,3 %, Helsinki 1,1 %, Vantaa 0,9 %). Kuntaliiton syyskuun ennuste ennakoi vielä suurempaa kunnallisverokertymää. Ylitys johtunee pääosin osinkotulojen verotusjärjestelmän uudistamisesta. Muita veroperusteisiin tehtyjä muutoksia vuodelle 2014 oli asuntolainan korkovähennyksen lisärajoittaminen ja verovapaiden kilometrikorvausten rajoittaminen. Kiinteistöveron ennustetta on korotettu 0,1 miljoonaa euroa sekä verohallinnon ennakkotietojen että kuntaliiton ennusteen perusteella. Tämän hetken varovaisen arvion perusteella verokertymä tulee ylittämään talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla. Mikäli Kuntaliiton syyskuun ennuste kunnallisveron kertymästä pitää paikkansa, tulee kokonaisverokertymä olemaan tämän vuoden osalta vielä suurempi Kauniaisten verotilitykset Kiinteistövero 2013 Kiinteistövero 2014 Yhteisövero 2013 Yhteisövero

6 Kauniaisten suhteellisen positiivisen tulokehityksen myötä marraskuun tilitys tulee olemaan edellisvuotta selvästi korkeampi. Verohallinto julkaisee tarkempia ennakkotietoja verotuksesta ja kuluvan vuoden tilityksistä vuoden aikana. Seuraavat ennakkotiedot julkistetaan viikolla 41. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa. HENKILÖSTÖ Vakanssit Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 08/2014 Yhteensä 04/2014 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 60, kaupunginjohto ja kanslia 20, ruoka- ja pudistuspalvelut 30, talous- ja tietohallinto 10, SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. 149, hallinto 3, sosiaalipalvelut 11, vanhuspalvelut 90, terveydenhuolto 32, suun terveydenhuolto 12, YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 57, hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö 6, maankäyttö 9, rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu 16, kuntatekniikka 26, SIVISTYSTOIMI - BILDNING 425, hallinto ja tukipalvelut 4, varhaiskasvatus 125, suomenkielinen opetustoimi 125, svenskspråkig undervisning 129, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 41, KAUPUNKI - STADEN 692, Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät Sivistystoimen vertailulukuja tullaan tarkentamaan myöhemmin. 4

7 STRATEGISET TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN TAVOITTEET INRIKTNINGSMÅL TULOS/SEURANTA RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi) Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi) Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi). 1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja priorisoinnista. Loppuvuoden aikana valmistellaan periaatteet edellä mainittujen asioiden siirtämisestä asemakaavoitukseen. 1.2 Edellytykset asuntotuotannolle MALaiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana. Koivuhovin alueen kaavamuutoksesta jätetty valitus hylättiin korkeimmassa hallintooikeudessa elokuussa. Asuntoja on valmistunut elokuun loppuun mennessä yhteensä jo 209 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä yhden vuoden aikana. Lisäksi on luultavaa, että lukumäärää tulee vielä kasvattamaan yksittäisten pientalojen valmistuminen. Tuotannossa ei kuitenkaan ole mukana ARA-kohteita Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla ne yhdeksi yhtiöksi. Konserniohjauksen sisältö selvitetään erikseen tämän yhtiön osalta fuusion jälkeen huomioon ottaen uuden kuntalain vaatimukset. 5

8 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokraasuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Liikuntapalvelut on järjestänyt ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26% ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu. -Kauniainen osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetro- hankkeeseen, missä kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Hankeen työsuunnitelma on valmistunut ja Kauniaisten kehittämiskohteet sekä osallistuvat yksiköt valittu Villa Anemonessa järjestetään ikääntyneiden päivätoimintaa, joka on suunnattu pääsääntöisesti muistisairaille. Päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. - Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käyttössä sekä osallistuneet kotihoidon osastotunneille. - Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttivat keväällä 2014 käytäntötutkimuksen omaishoitajuudesta ja siihen liittyvästä koetusta tuen tarpeesta. Tutkimus tuottaa tietoa Kauniaisten vammais- ja vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. Tutkimus esitellään Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti (Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys, kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi) Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita. Villa Breda hankkeen suunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto on valittu ja suunnitelijaryhmä on tavannut eri käyttäjäryhmien edustajia tarkempien tilatarpeiden kartoittamiseksi Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. 2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia

9 7 kotona hoitavien vanhempien lisäksi säännöllisesti myös isovanhempia lastenlastensa kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) lasten ja heidän isovanhempiensa yhdessä osallistuttavaksi.

10 3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi) Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi) Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi. 3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei toistaiseksi ole käynnistynyt. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä. Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti: kirjastosalin ja tilojen käyttöä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. 3.2 Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi kartoituksen tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa Yrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä Granipäivän valmisteluissa. Yrittäjäyhdistys on tavannut kaupungin johtoa tavoitteena mm. edistää yhdistyksen pyrkimystä saada asemarakennus uudeksi kimppakonttoriksi ja keskustelun järjestämiseksi keskustan liiketilojen käyttöasteesta, yrittäjien toimintaedellytyksistä ja keinoista lisätä ja kehittää keskustan vetovoimaa. 8

11 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman mukaisesti (sivistystoimi) Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi) Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi) Kauniainen sai kevään aikana kutsun opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliseen Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmään sekä Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Ruotsinkielinen koulutoimi on osallistunut valtakunnalliseen hankkeeseen Toppkompetens inom den svenskspråkiga utbildningen ( ). Ruotsinkielisen koulutuksen kehittämissuunnitelma on tehty. Suomenkielinen opetustoimi on osallistunut kansalliseen KuntaKesukoulutukseen, jonka tavoitteena on laatia opetuksen paikallinen kehittämissuunnitelma. Koko Hela Grani-hanke, joka kehittää oppimisja elämysympäristöt koko sivistystoimelle, lanseerattiin henkilöstölle huhtikuussa. Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönottoon on ollut. Suomenkielisessä lukiossa on lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Perusopetus järjesti yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?" Opetushallituksen kansalliseen opetussuunnitelmatyöhön osallistuu kauniaislainen opettaja. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön Päiväkodit ovat siihen perustuen laatineet omat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Päivitetty päiväkotiverkostostrategia hyväksyttiin KH:ssa Yksityisen englanninkielisen päiväkodin kiinnostuksesta on toteutettu kysely kuntalaisille. KH perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan Kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta uudistetaan IKT:n (Informations- och kommunikationsteknologi) avulla Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. 9

12 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi) Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi) Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi) Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (aik. Lastensuojelun suunnitelma) on päivitetty eri toimialojen yhteistyönä ja käsitellään kaupunginvaltuustossa Laajoja terveystarkastuksia toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa suunnitellusti Erityisryhmien asumiseen liittyvä "Tarpeiden ja toiveiden asiakasverstas" järjestettiin Mukana olleet noin 20 kuntalaista osallistettiin palvelumuotoilun keinoin Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset puheeksi - koulutukseen ja osallistujat ovat edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän käyttöönottamisessa. Menetelmä tuo välineitä perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa. Oppilashuoltoa kehitetään, jotta elokuun alusta on toiminnassa malli, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin. Keväällä 2014 on perustettu suomenkielinen oppilashuoltoverkosto sekä aloitettu keskustelu koko kunnan tasoisen yhteisen oppilashuoltoverkoston perustamisesta. Nuorten on ollut mahdollista tavata nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain ja nuorisopalvelut ovat olleet kiinteästi mukana suomenkielisen oppilashuoltoverkoston perustamisessa, ruotsinkielinen oppilashuoltoverkosto on suunnitteilla. On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin. Poikkihallinnollisen perhetyön ryhmän toiminta on vakiintumassa Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EUvarjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa Kasavuoren koulun johtoryhmä ja oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupa-päivystystä Mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen on lisätty. Kuntopolun valojen hankinta on käynnistynyt. Kasavuoren koulukeskuksen lähiliikuntapaikan (monitoimikenttä) kunnostushanke on käynnistynyt ja nuorten kanssa käydään keskusteluja kenttien käytöstä. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. 10

13 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi) Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto) Laaditaan osana opetussuunnitelmatyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kaksikielisyysstrategia. Varhaiskasvatuksessa kielikylpytoiminta toimii kaksivuotisena ennen koulun alkua. Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitetaan Mäntymäen koulussa syksystä Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutos hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa Mäntymäen kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa perehtymässä "intelligent på tangent" - menetelmään. Yläkoulujen kotitalousopettajilla on ollut yhteistyöviikkoja. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Muuta yhteistyötä ja benchmarkausta on lisätty. Tandem-opetusta sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion välistä yhteistyötä on suunniteltu ja tandemopetuksen mukainen toiminta alkaa syksyllä. Tandem-opetuksessa suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukiolainen työskentelevät työparina toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Lukioiden oppilaskuntien hallituksilla on ollut yhteistapaaminen Kansalaisopisto järjestää kaupungin henkilökunnalle suunnattua kielitaidon vahvistamista ja aktivointia tukevia kursseja. Kaupunki ei kuitenkaan ole vielä tänä vuonna ostanut kyseisiä palveluita kansalaisopistolta. Henkilökunnan käsityksiä kaksikielisyyden toteutumisesta palveluissa ja työyhteisöissä on kartoitettu kesällä tehdyllä kyselyllä. Ehdotus kaksikielisyysohjelmaksi on pääosiltaan valmis toimialakohtaista käsittelyä varten. 11

14 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin (henkilöstöhallinto) Uimahallissa on vuoden alusta tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä. Kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman mukaan neljällä, kun Sansinpellon päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Silloin luovutaan kolmesta nykyisten kiinteistöjen käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin Kaupungin on palvelujen kehittämisessä hyödynnetty EKKV-selvityksen vertailutietoja. Vuoden 2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön EKKV-selvityksen valmistumista tavoitellaan vuoden vaihteeseen kuntien päätettäväksi helmi-maaliskuussa Parhillaan arvioidaan muun muassa yhteistyömahdollisuuksien syventämistä. Erityisen kuntajakoselvityksen selvityshenkilöt julkistivat 3.6. alustavat linjauksensa kuntarakenteeksi, jonka mukaan selvitys tähtää metropolikaupunkiin. Viiden kunnan kuntajohtajat muodostavat yhdistymissopimuksen valmisteluryhmän, joka työstää sopimusta selvittäjien johdolla lokakuun loppuun. Selvittäjät "kuulevat" valtuustoa ja kuntalaisia pidettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävästä metropolihallinnon väliraportista KV antoi lausuntonsa 9.6. Budjettiriihessä Stubbin hallitus päätti jatkolinjauksista metropolihallinnon perustamiseksi ns. suppeamman vaihtoehdon mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sote-järjestämislain lakiesitysluonnoksesta, joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen, pyydetään kuntien lausunnot mennessä Viime vuonna tehdyn henkilöstön työilmapiirin tulosten pohjalta suunniteltiin työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita, joita on jo osin toteutettu. Kaupunki on myös mukana tasaarvohankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään organisaation kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen.hanke jatkuu vuoden loppuun. Tavoitteena on luoda johtamista tukeva järjestelmä, jossa tasa-arvo- ja työsuojeluasiat yhdistyvät. Kevään aikana on toteutettu omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Toiminta jatkuu syksyn aikana. 12

15 Useat esimiehet ovat osallistuneet johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, jossa toteutetaan omia kehittämishankkeita fokuksessa oman johtamisen tuloksellisuuden kehittäminen. Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa toimintojen uudelleenjärjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteisissä tapaamisissa. Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla ja henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen. Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita syksyn aikana. Ikääntyneen henkilökunnan työurien pidentämistä pyritään edistämään Työterveyslaitoksen kanssa käynnistyvän hankkeen myötä. Kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinto valmistelee yhdessä sosiaalipalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostetaan yhteiselle agendalle ja koko organisaatio vastuullistetaan työllisyysasioiden hoitamiseen. 13

16 7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen (yleishallinto) Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.8 Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty ja sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma on laadittu. Kehittämissuunnitelma saatetaan KH:n käsiteltäväksi syksyn 2014 aikana. Sivistystoimessa kehitetään sähköisiä oppimis- ja elämysympäristöja Koko Hela Grani-hankkeessa. Hankkeessa on myös aloitettu laitekannan, ylläpidon ja hankintamenettelyn selvittelyä. 7.9.Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammi-helmikuussa 2014 ja kehityskohteet tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Kaupunginhallitus piti asukasillan ajankohtaisista asioista Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista tiedottamista sekä toteutettu onnistunut mainoskampanja kaupungin Facebook - sivujen paikallisten seuraajien lisäämiseksi (+250 kauniaislaista seuraajaa). Tällä hetkellä seuraajia yhteensä n Kaupungin sitoumus avoimen hallinnon edistämisestä hyväksyttiin KH:ssa Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu avoimena datana. Suunnitteilla on myös esimerkiksi oppilastietojen avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen 2013 avaaminen avoimena datana. Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Graniverkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosan sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön ja hankintaosaamisen kehittämistä. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet mm: Lapset puheeksi-menetelmän käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko Hela Grani-hankkeen lanseeraus ja uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun kanssa. 14

17 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi KH on päättänyt, että kaupungin kuudelle vuokra-asuntokiinteistöosakeyhtiöille laaditaan yhteinen sulautumissuunnitelma tavoitteena toteuttaa sulautuminen Suunnitelman laatimista ja prosessia johtaa ulkopuolinen asiantuntija. Sulautumissuunnitelma on hyväksytty yhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa ja rekisteröity kaupparekisterissä. KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 23 % 44 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 7 % 127 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 15 % 193 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 51 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 1 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 3 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -4 % Avustukset - Understöd % -9 % 111 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 10 % 163 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 5 % 305 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 13 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -7 % 157 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -24 % -144 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 12 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 5 % 705 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % -693 Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 14 % Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -12 % Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. 15

18 Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2014 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 4 Toimialan tavoitteiden työstäminen etenee hyvin ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvityksen toimialakohtaiset selvitykset ovat valmistuneet. Näissä ei ole vielä huomioitu viimeisimpiä päätöksiä, eli edustakunta-puolueiden puheenjohtajien (23.3.) sote -järjestämislaista sopimien pääperiaatteiden jälkeen valmistuneen lakiesityksen vaikutuksia eikä budjettiriihen (28.8.) jatkolinjauksia metropolihallinnon ratkaisuista. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteen tienoilla, siten että kuntien valtuustot voivat ottaa kantaa johtopäätöksiin helmi-maaliskuussa Erityisen kuntajakoselvityksen selvityshenkilöt julkistivat 3.6. alustavat linjauksensa kuntarakenteeksi, jonka mukaan selvitys tähtää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeista sekä Sipoon kunnasta ja Tuusulan kunnan eteläosasta muodostuvaan metropolikaupunkiin. Viiden kunnan kuntajohtajista muodostettu valmisteluryhmä työstää yhdistymissopimusta selvittäjien johdolla lokakuun loppuun. Selvittäjät kuulevat valtuustoa ja kuntalaisia pidettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävästä metropolihallinnon väliraportista valtuusto antoi lausuntonsa 9.6. Budjettiriihessä Stubbin hallitus päätti jatkolinjauksista 14 kunnan metropolihallinnon perustamiseksi ns. suppeamman vaihtoehdon mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sote -järjestämislain lakiesitysluonnoksesta ( ), joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen ja kunnalliseen tuottamisvastuuseen, on pyydetty kuntien lausunnot mennessä. Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat on tehty uuden lain edellyttämällä tavalla. Henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen. Suorituksen johtamisen ja palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita syksyn aikana. Ikääntyneen henkilökunnan työurien pidentämistä pyritään edistämään Työterveyslaitoksen kanssa syksyllä käynnistyvän hankkeen myötä. Kaupunki osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen lokakuussa järjestettävän työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilöstöhallinto valmistelee yhdessä sosiaalipalvelujen ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostetaan yhteiselle agendalle ja koko organisaatio vastuullistetaan työllisyysasioiden hoitamiseen. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2014 mukaan 3,3 milj. euroa, josta on toteutunut 65,0 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus, joka kirjataan kerralla koko vuoden arvio tilinpäätöshetkellä, eikä siksi vielä näy tuloslaskelmassa. Tulot saattavat hieman ylittää talousarvion ruokapalvelun asiakasmäärän kasvaessa hieman. Yleishallinnon toteumassa näkyy tilatun alv-tarkastuksen johdosta sekä muissa tuotoissa että asiantuntipalveluiden ostoissa ylimääräinen euroa. Tarkastuksella ei ole tulosvaikusta vuodelle Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj. euroa. Tilanteessa on toteutunut 4,4 milj.euroa, eli 62 %. Henkilöstömenot ovat hallinnassa budjettiin verrattuna. Ruokapalvelun puolella haasteena on elintarvikemeno, joka toimenpiteistä huolimatta (mm. tukun vaihto) näyttää ylittyvän. Ylitystä on paikattu muilla säästötoimenpiteillä mahdolli-suuksien mukaan esim. jättämällä vapautuneita vakansseja täyttämättä ja paikkaamalla kiireaikoja käyttämällä vuokratyövoimaa. Elintarvikemeno pysyttelee korkealla, koska on haluttu panostaa kotimaisiin raakaaineisiin, ja ruokalistaa on kehitetty sellaiseen suuntaan, että se houkuttelisi ruokailijoita ja ennen kaikkea oppilaita aterioimaan. Ruokapalvelun tavoitteena on tukea päivittäistä hyvinvointia ja tästä syystä säästöjä ei mielellään haeta raaka-aineista tai ruokalistasuunnittelusta. Puhdistuspalvelun osalta ei ole näkyvissä erityisiä ongelmia tai haasteita talousarvion toteutumisen suhteen. Keskuskeittiön saneeraus toteutui hienosti suunnitellun aikataulun mukaisesti, jolloin kustannuksia kasvattaviin tilapäisjärjestelyihin ei jouduttu turvautumaan. Kaiken kaikkiaan menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä toteutuvan talousarvion mukaisina. Yleishallinto pysynee kokonaisuudessaan talousarvion mukaisessa raamissa. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. 16

19 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-4/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 11 % 567 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 4 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % -10 % 265 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 5 % 169 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -18 % 19 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -14 % 614 Avustukset - Understöd % 10 % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -10 % 5 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 3 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 0 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -4 % 662 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -662 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 2 % 624 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 12 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 13 % Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 27 % 339 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -1 % Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 10 % 274 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % -902 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -4 % SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) % % euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare

20 Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd % % Ruokakunnat - Hushåll % % euro /asukas - euro /invånare % 0 % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd % % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal % % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården % % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn % % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året % 6 17 % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård % % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn % % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn % % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning % % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn % % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter % % euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal % % Perheneuvola - Familjerådgivningen % % Käyntejä - Besök % % Asiakkaat - Klienter % % euro /käynti - euro /besök (brutto) % 18

21 Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % 1-8/2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården % % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% 34 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% 51% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% 73% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare Toimialajohtajan katsaus Toiminta Sosiaali- ja terveystoimessa on ajankohtaista lausunnon antaminen kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähteneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät hankkeet työllistävät edelleen syksyn aikana. Toimialalla jatketaan palvelujen kehittämistä niin, että jatkossakin pysytään tarjoamaan kauniaislaisten tarpeita vastaavia palveluja. Vanhuspalveluiden asiakaskunnassa lisääntyy koko ajan niiden henkilöiden osuus, joilla on jonkinasteinen muistisairaus. Kotihoidon asiakkaiden kohdalla on havaittavissa asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymistä, mikä näkyy asiakaskohtaisten käyntien ja tuntienmäärän lisääntymisenä. Lisäksi erikoissairaanhoidosta kotiutuvien ja tilapäistä sairaanhoidollista apua tarvitsevien määrä on kasvava ja heidän hoidon tarpeensa vastaaminen vaatii henkilökunnalta uusien asioiden opettelua. Kotihoidossa alkuvuonna 2014 toteutetun työajanseurannan perusteella kotihoidon työntekijät laativat yhdessä kehittämisohjelman, jolla pyritään lisäämään kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ( 68 / ) mukaisesti on aloitettu valmistelutyöt Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien. Keväällä 2014 käynnistyi pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero- Metrossa, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia toiminta- ja palvelumalleja. Myös suun terveydenhuolto osallistuu hankkeeseen. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu 1-2 päivänä viikossa. Kotihoidon ja fysioterapian yhteistyötä on tiivistetty edelleen. Lasten ja nuorten palvelujen toiminnassa jatketaan moniammatillisten, sektorirajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä, joista esimerkkeinä ovat peruspalveluita vahvistava Lapset puheeksi- 19

22 menetelmän käyttöönotto ja yhteistyösuunnitelmat Granin Lähiavun kanssa ennaltaehkäisevän lastensuojelu- ja tukihenkilötyön aloittamisesta. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaan vaikuttaa vuoden 2014 alusta voimaan tullut ulkokuntalaisten oikeus hakeutua hoitoon Kauniaisten terveysasemalle. Kauniaisten terveysasemalle on elokuun loppuun mennessä kirjautunut lähes 550 ulkokuntalaista, joista 1.9. mennessä 100 on hakenut myös hammashoitolan palveluja. Ulkokuntalaisten käyntien laskutus on tasapainottanut taloutta, mutta myös lääkärien vastaanottoaikojen jonot ovat pidentyneet. Vastaanoton puhelinpalvelut ja päivystys on ruuhkautunut sekä jono lääkärin vastaanotolle pidentynyt. Lisääntyneiden potilasmäärien takia myös suun terveydenhuollon jonot ovat pidentyneet (333 potilasta ja 431 potilasta ) ja hoitotakuussa pysymisessä tulee olemaan haasteita. Erikoishammaslääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä näkyy pääkaupunkiseudun Suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) lisääntyneenä käyttönä, vaikka kriteereitä noudatetaan tarkkaan. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon earkisto-projekti on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan järjestelmätoimittajan teknisten ongelmien vuoksi. Liittyminen KANTA-arkistoon tapahtunee alkuvuodesta Sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-yhteistyöhanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Hanke on vaatinut runsaasti työaikaa ja vaadittava työajan resurssitarve tulee lisääntymään samoin kuin Apottihankkeen aiheuttamat kustannukset. AvoHilmo (perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus) otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa helmikuussa ja sen käyttö on sujunut hyvin. Henkilöstö Henkilöstötilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä eikä suuria muutoksia ole tapahtunut lukuun ottamatta kolmen lääkärin irtisanoutumista elokuussa. Avoimia johtavan lääkärin ja lääkärin virkoja ei ole vielä saatu täytettyä, mikä lisää tilapäistä tarvetta ostopalvelulääkärien käytölle. Suun terveydenhuollossa on käytetty vuokrahammaslääkäreitä lähinnä korvaamaan osa-aikatyötä tekevän vastaavan hammaslääkärin kliinistä työaikaa ja maksusitoumusmenettelyä on käytetty päivystyspotilaiden jatkohoitoihin. Vanhuspalveluissa sijaisten tarve on ollut tavallista suurempaa johtuen pitkistä sairauslomajaksoista. Huhtikuun 2014 alussa hoitotarvikejakelu siirtyi vanhuspalveluista terveydenhuollon tuloalueelle. Keväällä eläkkeelle jääneen autonkuljettaja-laitosmiehen toimi (Villa Breda) on täytetty väliaikaisjärjestelyillä kunnes kuljettajan työnkuvaa saadaan tarkennettua. Villa Anemonen ja Tammikummun sairaalan määräaikainen virikeohjaajan työsuhde päättyi eläköitymisen takia elokuun lopussa. Talous Toiminnan tulojen toteuma on 66,1 % budjetoidusta. Osa tuloista tulee takapainotteisesti eikä vielä näy toteumassa. Toiminnan menojen toteuma on 72 %. Näin ollen sitovan toimintakatteen toteumaksi muodostuu 72,9 %. Mikäli erikoissairaanhoidon, jonka kuluihin on erityisesti lyhyellä tähtäimellä käytännössä mahdoton vaikuttaa, vaikutus suljetaan pois, muodostuu koko toimialan toimintakatteen toteumaksi noin 70 %. Toimialan sitovan toimintakatteen arvioidaan osavuosikatsauksen perusteella ylittyvän eurolla. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon toteuma on 78,6 %. Mikäli laskutus toteutuu loppuvuoden aikana palvelusuunnitelman mukaisesti, tulee erikoissairaanhoidon budjetti ylittymään eurolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueen toteuma (82 %) ylittää budjetoidun määrärahan vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Sosiaalipalvelujen toteumaan vaikuttaa muun muassa lastensuojeluun liittyvien ostopalvelujen kasvu sekä lisääntynyt tarve kalliille kehitysvammahuollon vaativan laitoshoidon ostopalveluille. Myös toimeentulotuen menot ovat kasvussa. Yleinen taloudellinen tilanne huomioiden toimeentulotukimenojen voidaan olettaa kasvavan edelleen vuoden kuluessa. Sosiaalipalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden arvioitu ylitys on euroa. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa sijaiskulut ovat olleet arvioitua suuremmat, mihin on vaikuttanut erityisesti ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä olleet pitkät sairauslomajaksot. Lisäksi asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisen myötä myös kotihoitoon on jouduttu palkkaamaan sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tammikummun sairaalan alkuvuoden tavanomaista matalampi käyttöaste kääntyi kesän aikana, jolloin jouduttiin ajoittain ottamaan myös ylipaikkoja käyttöön. Ostopalveluina hankittujen tehostettujen asumispalvelujen määrä on lisääntynyt vuoden toisen neljänneksen aikana kahdella, kokonaismäärä on nyt 23. Kotikuntalaskutukseen perustuvia tuloja on vielä laskuttamatta, joten tulojen kertymä kasvaa vuoden loppua kohti. Vanhuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa loppuvuoden osalta. 20

23 Suun terveydenhuoltoon on kertynyt maksutuloja suunnitellusti. Välinehuollon sisäiset tuotot siirretään suun terveydenhuoltoon vuoden lopussa. Kuntalaskutusta on kertynyt terveysaseman vaihtajista kesäkuun loppuun mennessä noin 7000 euroa. Suun terveydenhuollon odotetaan pysyvän budjetissa vuoden 2014 osalta. Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen budjetin toteumaan vaikuttaa eniten terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuva asiakasmäärän kasvu. Kotikuntakorvaustulojen odotetaan olevan merkittävästi budjetoitua suuremmat. Syksyllä 2014 joudutaan käyttämään lääkärityövoiman henkilöstövuokrauspalvelua, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Terveydenhuollon tulosalueen arvioidaan nousseiden toimintatulojen johdosta alittavan sitovan toimintakatteen eurolla. Investoinnit Villa Breda hankkeen pääsuunnittelu on kilpailutettu ja sopimus arkkitehtitoimiston kanssa on tehty. Suunnittelussa on tarkoitus edestä niin, että rakentamaan päästäisiin heinä-elokuussa Valmistelu Villa Anemonen laitoshoitopaikkojen muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien (SOTE ) vaatii loppuvuodesta pieniä muutostöitä ml. lukkojen asentaminen huoneiden oviin ja liikuteltavien väliseinien asentaminen. 21

24 YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -100 % 55 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % -95 % 386 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -20 % Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 9 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -18 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 0 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 18 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -13 % Avustukset - Understöd % -17 % 93 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -1 % 633 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 6 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -87 % 994 Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 0 % 0 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 6 % 429 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 6 % -429 Maankäyttö - Markanvändning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -57 % 344 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -3 % 680 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -163 % -336 Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 % 852 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 0 % 852 Ympäristötoimi - Miljöenheten TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -100 % 1 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 56 % 235 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 56 % -234 Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 3 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Kuntatekniikka - Kommunteknik TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 4 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 2 % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 28 % 120 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % 239 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -18 %

25 Maankäyttö TP TA Toteuma Toteuma Markanvändning Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st *) Maaomaisuuden myynti, - Försäljning av mark, Maaomaisuuden hankinta, - Införskaffning av mark, TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankuja 4 AK-tontti (* TP 2013: Ratyöl.kortt. (osa), Kasavuorentie 3 A (tontinosa) Ympäristötoimi TP TA Toteuma Toteuma Miljöenheten Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Meluilmoitukset kpl - Bulleranmälningar st Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, Energikatselmoituja rakennuksia 16 kpl ( ) muutos % (vrt. 2005), KETS Rakentaminen ja tekninen suunnittelu TP TA Toteuma Toteuma Bygherreverksamhet och teknisk planering Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m Sansinpellon pk Asuinrakennukset krs-ala, m Klostret, Eläkeläistalot Liikehuoneistot, krs-ala, m Tilavuudet, julkiset rakennukset m Tilavuudet, asuinrakennukset m Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Julkiset 12,3 12,7 --- rakennukset (* Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Asuinrakennukset (* 38,1 28,9 --- Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl Klostret 4, Eläkeläistalot 12 Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl Taloudellisuus / tuottavuus Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas Tunnusluku otetaan käyttöön v -14 aikana 13 Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi Tunnusluku otetaan käyttöön v -14 aikana Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/oppilas 16 Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/lapsi 23

26 Toimialajohtajan katsaus: Talous Yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion mukainen tulotavoite on 12,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj.euroa, mikä vastaa 54 % kokonaisarviosta. Toteuma vastaa normaalia ajankohdan mukaista tulotavoitetta. Poikkeuksena mainittakoon rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle kirjatut tuloerät Villa Gahmbergan (ent. Klostret) asunto-osakkeiden myyntiin liittyen. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (arvio 8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti rahatoimessa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriytetty omaksi tulokohdaksi. Vuodelta 2013 siirtynyt Alppikuja 2:n sekä kuluvan vuoden arvioon sisältyvän Tornikuja 3:n tontit on asetettu myyntiin. Ton tit myydään kiinteillä myyntihinnoilla normaalein kiinteistökaupan eh doin. Palokunnanku-ja 4:n kerrostalotontin myynnin valmistelu on vielä kesken. Yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion mukaiset menot ovat 10,9 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 61 % kokonaisarvosta. Summa vastaa normaalia 2. vuosikolmanneksen mukaista toteumaa. Yhdyskuntalautakunnan kokonaismenojen toteuma on n euroa edellisvuoden vastaavaa tasoa suurempi. Todettakoon, että vuosi 2013 oli poikkeuksellinen vuosi, määrärahaa jäi käyttämättä sekä leudon ja vähälumisen talvikauden ansiosta että henkilöstövajauksesta johtuen. Pidemmän aikavälin tarkastelulla toimialan menot noudattavat normaalia vastaavan ajanjakson mukaista tasoa. Vireillä olevat neljä hissihanketta on loppukatselmoitu, mutta avustuksia ei toistaiseksi ole haettu maksuun. Hissiavustuksille on varattu euron suuruinen varaus tiedossa olevien hissihankkei-den sekä ARA:lta saatujen avustuspäätösten pohjalta. Toinen ns. pakollinen varaus sisältyy asiantuntijapalveluiden alle lukeutuvan ympäristömenojen alle, jonne on varattu euroa mahdollisten pilaantuneiden maaperien kunnostukseen. Em. tarvetta ei ole toistaiseksi esiintynyt. Merkittävämpänä poikkeamana mainittakoon asiantuntijapalvelujen ostojen toteuma, joka on hieman tavanomaista korkeampi. Tähän on osaltaan vaikuttanut myynnissä olevien kiinteistöjen kiinteistövälityspalvelujen kustannukset, joiden osuus ei sisälly kuluvan vuoden menoarvioon. Lisäksi asiantuntijapalveluiden menokohdalta on maksettu kaupungin kiinteistöissä suoritettavia, kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisia KETS-energiakatselmuksia (joista ELY-keskus korvaa 50 %) sekä kiinteistöjen kuntokartoituksia. Toimialan henkilöstökuluihin on kirjattu alustava lomapalkkavelan osuus sosiaalikuluineen. Rakennuslautakunta myönsi alkuvuodesta lupia yhteensä kolmelle pientalolle, muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 14. Viimeisimmän osavuosikatsauksen jälkeen lupia on myönnetty kuudelle pientalolle sekä yhdelle toimistorakennukselle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 25, sekä lisäksi käsiteltiin kaksi purkulupaa. Alkuvuosi oli rakentamisessa rauhallista, mutta keväällä rakentaminen 24

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2014 KH - STS 27.5.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 1.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU KH 4.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste 1.1. - 31.12.2009 1 Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 4 - Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Nokian kaupunki. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2013 Nokian kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Taitto: Marita Gröndahl Painopaikka: Multiprint Oy, Tampere

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Sisällys 1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10. Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA TASEKIRJA

SIUNTION KUNTA TASEKIRJA SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2008 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO...4 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS...6 1.4 KUNNAN

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot