Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa"

Transkriptio

1 Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari sähköisistä hankinnoista, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous

2 Euroopan komission ehdotus julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevaksi direktiiviksi Tausta: Euroopan digitaalistrategia kuuluu Eurooppa strategian pilareihin Tavaroihin, urakoihin ja palveluihin käytettävät julkiset menot 19 prosenttia Euroopan Unionin BKT:stä => tavoite: hallinnointia tehostamalla voidaan kohentaa kustannustehokkuutta Sähköinen laskutus tärkeä vaihe, kun kehitetään paperitonta julkishallintoa => yksi Euroopan digitaalistrategian prioriteeteista Merkittävät taloudelliset ja ympäristöön liittyvät hyödyt mahdollisia» => Komissio: EU:n alueella julkisissa hankinnoissa sähköisen laskutuksen merkitys jopa 2,3 mrd EUR» Mahdollista pienentää laskun vastaanottamiskustannuksia, euroa => 1 euro» Julkinen sektori suurin rahankäyttäjä, syytä edistää sähköisten hankintojen ja laskutuksen käyttöönottoa 2

3 Euroopan komission ehdotus julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevaksi direktiiviksi Aloitteen keskeiset tekijät: Sähköinen laskutus Laadittava eurooppalainen standardi => tarkoitus parantaa erilaisten (kansallisten) järjestelmien yhteentoimivuutta» Tavoitteena poistaa oikeudellista epävarmuutta, kohtuuttomia vaikeuksia ja uusia toiminnallisia kustannuksia talouden toimijoilta» Vauhditetaan sähköistä laskutusta Euroopassa, nykyisin osuus vain 4 15 % kaikista lähetetyistä ja vastaanotetuista laskuista Täysin sähköiset hankinnat Yksilöidään osa-alueet, joilla siirtymistä kokonaan sähköisiin hankintamenettelyihin olisi edistettävä, seuraavin toimin:» yleistetään sähköisen laskutuksen käyttöä julkisissa hankinnoissa» viedään eteenpäin standardointityötä» laaditaan täysin sähköisiä hankintoja tukevia kansallisia strategioita» jaetaan parhaita toimintamalleja 3

4 Direktiivi 2014/55/EU EU:n neuvosto hyväksyi direktiivin sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa Soveltamisala» Vain julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä tarkoitetut laskut» Vain julkisen sektorin toimijoiden lähettämät laskut (kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla) Direktiivi antaa komissiolle toimivallan eurooppalaisen standardin luomiseen Direktiivi ei kiellä hankintayksiköitä vastaanottamasta myös muun muotoisia laskuja (esim. paperisia) mutta edellyttää, että hankintayksiköiden on kyettävä vastaanottamaan julkisia hankintasopimuksia ja käyttöoikeussopimuksia koskevat, standardin mukaiset sähköiset laskut Direktiivillä on kansallinen täytäntöönpanoaika, ja kansallisesti sen tulee olla voimassa viimeistään » Kansallisesta täytäntöönpanosta vastaa valtiovarainministeriö 4

5 Direktiivin 2014/55/EU mukaisesta verkkolaskustandardista (1) Pohjautuu kansainvälisten standardisointijärjestöjen CEN, UN/CEFACT, ISO standardeihin ja muuhun asiaankuuluvaan standardisointityöhön CEN (ransk. Comité Européen de Normalisation tai engl. European Committee for Standardization), yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, päätehtävinä edistää eurooppalaista standardisointia CENiä pyydetään kehittämään ja testaamaan verkkolaskustandardi = kehittämään semanttinen tietomalli sähköiselle laskulle» (Semanttinen: Tietoa jäsennetään siihen liittyvillä aiheilla ja merkityksillä, jotka kuvaavat sitä, mihin kyseinen sisältö liittyy. Tietoa voi etsiä intuitiivisesti käyttötarkoituksen perusteella, tietämättä fyysistä sijaintia hierarkiassa) 5

6 Direktiivin 2014/55/EU mukaisesta verkkolaskustandardista (2) Ei korvaa olemassa olevia standardeja kansallisia standardeja voi edelleen käyttää On ALV-direktiivin 2006/112/EY mukainen Huomioi yrityssektorin tarpeet CENiä pyydetään lisäksi listaamaan käytössä olevista laskusyntakseista (säännöstö kielen muodosta) muutama direktiivin mukainen syntaksi Hankintayksiköt velvollisia vastaanottamaan ja käsittelemään direktiivin ja jonkin listassa mainitun syntaksin mukaiset laskut lähtien 6

7 Suomen suunnitelma (VM) VM arvioi kesällä, että asia lähtisi liikkeelle Suomessa tänä syksynä Ilmeisesti tarkoitus tehdä oma laki» Perustetaan työryhmä» Kuntien edustus tärkeä Suomessa haaste standardoinnin laadinnan hallitseminen» Standardin vaatimukset tuntuvat kohdistuvan suorimmin kuntiin ja niiden järjestelmiin» Valtiolla käyttöönotto/integrointi lienee (?) helpompaa. Huomattava, että lähtötaso kunnissakin hyvä» Vältettävä ratkaisuja, jotka ovat kuntien tieto- ja taloushallinnon kannalta epätarkoituksenmukaisia Direktiivi sisältää paljon teknisiä yksityiskohtia 7

8 Usein kysyttyjä kysymyksiä Milloin uudet säännöt astuvat voimaan?» Direktiivin mukaan 4,5 vuotta direktiivin voimaan tulosta (=11/2018). Milloin sähköisen laskutuksen standardi valmistuu?» Valmisteluajaksi arvioidaan 3 vuotta. Perustyön jälkeen tarvitaan sidosryhmien konsultointia. Täytäntöönpanoajaksi arvioidaan 18 kk, joka voi vielä sisältää valmistelua. Pitääkö niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä käytä sähköistä laskutusta, odottaa kunnes standardi valmistuu? Ei tarvitse:» Direktiivi ei korvaa olemassa olevia standardeja, jolloin ei ole väliä milloin ne on otettu käyttöön» Uusi standardi sisältää listan laskun elementeistä, kuitenkaan erittelemättä teknistä muotoa (semanttinen malli). Jokainen olemassa oleva järjestelmä voidaan muokata sallimaan uuden standardin mukaisten laskujen vastaanoton.» Uusi standardi tulee suurelta osin perustumaan olemassa oleviin määrittelyihin ja CENin tekemään työhön, joten se ei tulle suuresti eroamaan jo käytössä olevista järjestelmistä ja standardeista.» Viivästykset sähköisen laskutuksen käyttöönotossa merkitsevät myös, että pienimpiä kansallisen tason hyötyjäkään ei saavuteta. Mitä uusi standardi merkitsee niille jäsenvaltioille, joilla jo on järjestelmä?» Perusajatus on, että kansallisia järjestelmiä voidaan käyttää uuden standardin rinnalla, kunhan ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Kun uusi standardi vain listaa laskussa vaadittavat elementit ja määrittelee niiden tarkoituksen, se ei automaattisesti tee vanhoista järjestelmistä vanhanaikaisia. Yhteen sovittamisen ei uskota aiheuttavan oleellisia teknisiä ongelmia. 8

9 Jatkoaikataulusta Standardoimispyyntö CENille Q3 2014» Ensimmäinen kokous pidetty » Standardin julkaiseminen mennessä Täytäntöönpano» Hankintayksiköiden tulee olla valmiudessa vastaanottamaan ja prosessoimaan standardin mukaisia sähköisiä laskuja mennessä KUITENKIN:» Vähintään 18 kk standardin julkaisemisesta Virallisessa lehdessä» Jäsenvaltioilla mahdollisuus siirtää alueellisten ja paikallisten toimijoiden takarajaa vielä 12 kk:lla mahdollisten erityistarpeiden vuoksi (esim. rajalliset resurssit tai mahdollisesti kehittymättömämpi infrastruktuuri) 9

10 Suomen tilanne ja jatkoaikataulu Miksi käsitellään erikseen julkisten hankintojen sähköistä laskutusta? Suomessa ja eurooppalaisella tasolla on toimivia järjestelyjä jo päivittäisessä maksamisessa => toimintatavan omaksuminen hankintoihin liittyvissä maksuissa pitäisi olla yksinkertaista Jälkeen jääneiden järjestelmien valvonta? => Suomen syytä olla aktiivinen, jotta saavutettu kehitystaso voidaan turvata ja hyödyntää VM ei ole edennyt hankkeen eikä standardin valmistelussa (VM:ltä saatu tieto 10/2014) 10

11 Kiitos! erityisasiantuntija, rahoitusala puh ,

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI Tämän manifestin on julkaissut

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot