Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi"

Transkriptio

1 Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO

2 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa Suomi IEC = International Electrotechnical Commission CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization

3 SESKO - Sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö Tehtävät Osallistuminen sähköalan kansainväliseen standardisointityöhön Kansainvälisten standardien saattaminen SFS-standardeiksi Sähkö- ja elektroniikka-alan SFS-standardien laatiminen Sähköalan sertifiointityön koordinointi kansallisesti Kansainvälisten standardien välittäminen käyttäjille Tiedottaminen standardisoinnista ja standardeista Tekijät 47 SK-komiteaa (Uusimmat: SK 69 Sähköautot ja niiden latausjärjestelmät ja SK SG Älykkäät sähköverkot) 80 IEC/CENELEC-seurantaryhmää Yli 450 asiantuntijaa komiteoissa, seurantaryhmissä ja työryhmissä 205 suomalaista asiantuntijaa on jäseninä kaikkiaan 320 kansainvälisessä ja eurooppalaisessa (IEC/CENELEC/CEN) työryhmässä

4 IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu IEC CENELEC SESKO Ehdotus uudeksi työkohteeksi (NP) Äänestys NP-ehdotukseen Ylläpito Valmisteluvaihe WG/MT-ryhmien kansalliset jäsenet Lausuntokierros (CD) Lausunnot ehdotukseen tarvittaessa Kansallinen lausuntokierros Y L L Ä P I T O J A K S O Äänestyskierros (CDV) Loppuäänestys (FDIS) IEC-standardi Parallel CDV-äänestys Parallel FDIS-äänestys BT:n ratifiointi EN-standardi Äänestykset (IEC & CENELEC) Lausunnot tarvittaessa (CENELEC) Äänestykset (IEC & CENELEC) SESKOn toimitusjohtaja SFS-EN-standardi

5 Standardit pakollisiako? Koska standardisointityö on vapaaehtoista, ovat standarditkin perusluonteeltaan eisitovia suosituksia. Standardien pakollista noudattamista voi vaatia omassa vaikutuspiirissään se, jolla siihen on valta, kuten: tilaaja ostamilleen tuotteille ja palveluille yritysjohto yrityksen valmistamille tuotteille tai tarjoamille palveluille valtion viranomainen esimerkiksi maassa myytäville tuotteille voimassa olevan lainsäädännön nojalla

6 Standardit ja direktiivit Eurooppalaisilla yhtenäistetyillä EN-standardeilla on erityisasema EU:n lainsäädännössä. EU:n direktiivit otetaan käyttöön jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä Uuden lähestymistavan direktiivien: LVD-, EMC-, ATEX-, Ecodesign-direktiivien olennaiset (turvallisuus)vaatimukset pitää täyttää. Kun noudatetaan yhtenäistettyä standardia, täytetään ns. uuden menettelyn direktiivien ja niitten perusteella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Yhtenäistetyt standardit luetellaan EU:n virallisessa lehdessä. Yhtenäistettyjenkään standardien käyttö ei siis ole pakollista, olennaiset turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää muutenkin, mutta se on hankalampaa (vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen). Standardi = Vähimmäisvaatimus Standardi Suunnitteluohje Säädökset ja standardit määrittävät maalin, toimijat miten sinne päästään

7 Erilaisia sähköalan standardeja IEC-standardit (maailmanlaajuisia) IEC, IEC/PAS, IEC/TS, CISPR, ISO/IEC Yhteensä 5600 kpl Eurooppalaisen (ja kansallisen) työn pohja. EN-standardit (eurooppalaisia) Identtisiä kaikissa CENELECin jäsenmaissa, ristiriitaisia kansallisia ei saa olla (SFS-EN, BSI-EN, SS-EN jne.) Voivat olla yhdenmukaistettuja direktiivin mukaan 85 % perustuu IEC-standardeihin (EN 6xxxx) ja (EN 55xxx), loput Euroopassa valmisteltuja (EN 5xxxx) ja (EN 13xxxx) HD-harmonisointiasiakirjat (eurooppalaisia) Voidaan vahvistaa kansallisiksi standardeiksi, ristiriitaisia kansallisia ei saa olla Kaapelit SFS-standardit (suomalaisia) 95 % identtisiä EN-standardien kanssa (SFS-EN xxxxx) Puhtaasti kansallisia (sanastot, ilmajohtotarvikkeet) tai alueilta, joilla ei ole olemassa EN:iä (asennusstandardit)

8 Standardien valmistelu periaatteet Normaali tapaus IEC-standardi EN-standardi SFS-EN-standardi Kansallinen standardi laaditaan jo maailmanlaajuisella tasolla IEC:n työryhmissä! Osallistumalla IEC:n työryhmään voidaan vaikuttaa IEC/EN/SFS-standardin sisältöön! Äänimäärät IEC: 1 ääni/maa CENELEC: Väestömäärän perusteella painotettu (IS 3 FI 7 RO 14 DE 29) Hyväksymiskriteerit IEC: 1) Osallistuvia P-jäseniä puolesta yli 67 % ja 2) Vastustavia maita enintään 25 % CENELEC: Puolesta vähintään 71 % painotetuista äänistä Suomen vaikutusmahdollisuus perustuu asiantuntemukseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen ei äänimääriin!

9 Standardisoinnin aikajana (IEC) 0 vuotta 1,0 vuotta IEC DVB-H päätelaite 2,7 vuotta Keskimäärin 5,0 vuotta Maksimi jatkuu, jatkuu jatkuu Yksi yhteinen pistokytkinjärjestelmä IEC

10 Laite Komponentti Horisontaali Yksityiskohtainen Tuoteperhe Lamppusarjat IEC muuta IEC x Liesi IEC muuta IEC x 50 tuotestand. IEC x Horisontaali-, laite- ja komponenttistandardien suhde (esimerkki) IEC Ympäristötietoinen suunnittelu (ECD), IEC RoHS-mittaukset IEC Ympäristötestit, IEC Ympäristöluokitukset, IEC Kotelointiluokat, IEC EMC IEC Kuvatunnukset, IEC Palotestit Valaisimet Kodinkoneet IT-laitteet Lääkintälaitteet Turvallisuus IEC Turvallisuus IEC Turvallisuus IEC (IEC 62368) Turvallisuus IEC EMC IEC Melu IEC Tehonkulutus IEC62018 EMC IEC Suorituskyky IEC/TC59 Energ.kulutus IEC62623 ECD IEC ECD IEC Lamput ja pitimet IEC ja Puolijohteet IEC60749 Vastukset IEC Varokkeet IEC Liittimet IEC 60999, 60130, jne Kondensaattorit IEC Johtimet IEC ja Ohjauslaitteet IEC

11 Ympäristöasioiden standardisointi (sähkö ja elektroniikka) EU, JP, CN, US, IEC TC 111 CENELEC TC 111X SESKO SK 111 IEC TC XX IEC TC XX IEC TC XX SK XX SK XX SK XX CENELEC TC XX CENELEC TC XX CENELEC TC XX

12 Ekosuunnittelun kannalta oleellisimmat komiteat IEC CENELEC SK/SR Nimi TC 34, SC 34A, B, C, D TC 59 + SC:t A Dishwasher C Heating D Home laundry F Surface cleaning K Ovens & Ranges L Small household M Cooling & Freezing TC TA:t TA 1 14 TC 34Z SK 34 Valaisimet TC 59X SR 59 Kodinkoneiden suorituskyvyn mittausmenetelmät TC 100X SK 100 Ääni-, kuva- ja multimediajärjestelmät ja - laitteet TC 108 TC 108X SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus TC 111 TC 111X SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat

13 Standardien ympäristönäkökohdat Perusperiaatteet Energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat merkittäviä seikkoja muut tekijät (turvallisuus, terveys, vaihtokelpoisuus, kustannukset jne.) oleellisia seikkoja. Direktiivit, asetukset, yms. alueelliset ja kansalliset lainsäädännöt määrittelevät rajaarvot. Standardit määrittelevät mittausmenetelmät

14 Pelastetaanko maailma vai ihminen? Ympäristö- ja terveysongelmat Palonestoaineiden lisääntyminen Sähkö- ja paloturvallisuus Kynttiläliekkitesti IEC AV/IT-equipment Safety requirements (pren ) IEC TC 111: Environmental aspects are usually considered to be separate from safety issues, but there are circumstances where trade-offs become necessary between safety requirements and environmental impact (such as the use of flame retardants). TC 111 will keep alert for such situations and will endeavour to encourage appropriate solutions where possible having focus on the protection and improvement of the quality of the environment, protect human health and safety and utilise natural resources prudently and rationally. CLC TC 111X: To promote activities in CENELEC relevant to reducing detrimental impacts of electrotechnical activities/products/systems on the natural environment. (In this context reducing" means a process of continual environmental improvement aimed towards an optimum balance with social, economic, safety and performance requirements.)

15 Laajoja standardisointilinjauksia IEC Standardization Management Board Strategic groups SG 1 Energy efficiency and renewable resources SG 2 Standardization of Ultra High Voltage Technologies (UHV) SG 3 Smart Grid SG 4 LVDC distribution systems up to 1500V DC SG 5 Ambient Assisted Living SG 6 Electrotechnology for Mobility

16 Ympäristötietoinen suunnittelu Horisontaaliset oppaat ja standardit IEC Guide 114 Environmentally conscious design Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products EN/IEC Environmental Conscious Design for Electrical and Electronic Products and Systems (SFS-EN 62430) Tuoteryhmäkohtaiset standardit IEC/TR Electric cables IEC/TR Elecrical accessories IEC Medical electrical equipment IEC Audio/video, information and communication technology equipment (uusi painos julkaistavana) pren Draft IEC UPS

17 Rajoitetut aineet Mittausmenetelmät EN/IEC Environmental Conscious Design for Electrical and Electronic Products and Systems (SFS-EN 62430) EN/IEC Ed. 1.0 Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) SFS-käsikirja 623 Rajoitettujen aineiden määrittäminen sähköteknisissä tuotteissa (IEC/PAS SFS-EN 62321) IEC pilkotaan ainekohtaisiin osiin (valmistuu 2013) IEC Yleistä IEC Näytteen valmistus IEC Ainekohtaiset menetelmät Materiaalideklaraatiot IEC Ed. 1.0: Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry (Hyväksytty) pren Materiaalitietokanta

18 Energiatehokkuus - Sähkökoneet Sähkömoottorit EN/IEC :2009 Rotating electrical machines - Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)

19 Energiatehokkuus Valaistus Valaistuksen energiatehokkuus SFS-EN 15193:2008 Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiatehokkuus Numeerinen valaistuksen energiavaatimusindikaattori (LENI-luku): Valaistuksen energiankulutus varsinaisen valaistuksen päällä ollessa» Valaistuksen kokonaisteho, käyttöaika, vakiovalosäätö, päivänvalon saatavuus, liiketunnistimet Valaistuksen energiankulutus, kun valaistu ei ole päällä» Turvavalaistuksen varausteho, ohjauslaitteiden lepokulutus Menetelmä valaistusenergian määrittämiseksi rakennuksen energiankulutuksesta Valaistuksen laatuvaatimukset SFS-EN :2011 Sisätyökohteet EN Ulkotyöalueet EN Urheilupaikat SFS-EN 1838 Turvavalaistus EN sarja Tievalaistus Valotekniset mittaukset EN sarja

20 Energiatehokkuus Valaisimet ja niiden laitteet Lamput (IEC SC 34A) n. 30 standardia, turvallisuus ja vaihtokelpoisuus lähtökohtana, suorituskykyvaatimukset (energiatehokkuus) korostuneet Ledteknologian standardisointi kiivasta Liitäntälaitteet (IEC SC 34C) n. 10 suorituskykystandardia lamppujen yhteydessä käytettäville liitäntälaitteille, esim. seuraavat liittyvät selkeästi energiatehokkuuteen: EN :2011 Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear draft IEC Part 2: Control gear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of control gear Valaistuksenohjausjärjestelmiä IEC sarja (DALI) Draft IEC Digital load line transmission lighting interface - Part 1: Basic requirements (liitäntälaitteiden, lamppujen ja kytkimien yhteistoiminta) Valaisimet (IEC SC 34D) Turvallisuusstandardeja (IEC ) Suorituskykyvaatimukset yleisvalaisimille valmisteilla (draft IEC Luminaire performance Part 1: General Requirements, työ on käynnistynyt, valmis 2014)

21 Energiatehokkuus LEDit Ledmoduulit ja liittimet EN/IEC LED modules for general lighting - Safety specifications IEC/PAS Performance requirements EN/IEC Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules Ledliitäntälaitteet EN/IEC A1 Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements EN/IEC Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules EN/IEC A1 DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements EN/IEC Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6) Ledlamput (EN)/IEC 62560:2011 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications IEC/PAS 62612: Performance requirements Draft IEC Erillinen liitäntälaite, turvallisuus Draft IEC Erillinen liitäntälaite, suorituskyky

22 Energiatehokkuus LEDit Ledvalaisimet SFS-EN A11 (EN : A11:2009) Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit (turvallisuus) IEC/PAS :2011 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires

23 Energiatehokkuus ja energiankulutus Kodinkoneet Komiteat IEC TC 59 IEC SC 59A Dishwasher IEC SC 59C Heating IEC SC 59D Home laundry IEC SC 59F Surface cleaning IEC SC 59K Ovens & Ranges IEC SC 59L Small household IEC SC 59M Cooling & Freezing CENELEC TC 59X Performance of household and similar electrical appliances Mittausmenetelmästandardeja (IEC/EN) Isot kodinkoneet (astianpesu- ja pyykinpesukoneet, kylmäsäilytyslaitteet, kuivausrummut, sähköliedet) Lämmityslaitteet, lämminvesivaraajat Pienet kodinkoneet (silitysraudat, pölynimurit, kahvikeittimet, mikroaaltouunit, liesituulettimet, pienet keittiökoneet) Lämpöpumput kuuluvat CENille Pienten tehojen mittaus EN 50564:2011 Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption (IEC 62301, muutettuna)

24 Energiatehokkuus ja energiankulutus Kodinkoneet Liedet ja uunit yms. EN 50304:2009 Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use - Methods for measuring performance pren :2012 Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills -.. pren : Part 2: Hobs -. EN 61591:1997/prAA:2011 Household range hoods and other cooking fume extractors Pyykinpesukoneet jne. EN 50229:2007 Electric clothes washerdryers for household use - Methods of measuring the performance FprEN 62512:2011 Electric clothes washerdryers for household use - EN 60456:2011 Clothes washing machines for household use - FprEN 61121:2011 Tumble dryers for household use - Astianpesukoneet EN 50242:2008/60436:2008 Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance EN 60436:2008??

25 Energiatehokkuus ja energiankulutus - Kodinkoneet Pölynimurit EN/IEC 60312:2008 Vacuum cleaners for household use - Methods of measuring the performance pren : Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance FprEN : Part 2: Wet cleaning appliances. FprEN : Part 3: Cleaning robots for household use - Dry cleaning Kylmälaitteet pren 62552:2011 Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods (IEC 62552:2007) Draft IEC Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General Requirements (definitions, markings, test room, sampling) Draft IEC Part 2 - Performance Requirements (storage, cooling, freezing capacity) Draft IEC Part 3: Energy Consumption and Volume (energian kulutus eri käytöissä ja olosuhteissa, tilavuuden määritys) Lämmittimet FprEN Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols Kodinkoneiden melumittaukset EN/IEC sarja Test code for the determination of airborne acoustical noise (13 kpl)

26 Energiatehokkuus ja energiankulutus AV/IT-laitteet Standardisointikomiteat IEC TC 108 IEC TC 100 CLC/TC108X ollut vastuussa, mutta se on safety-komitea Perusteilla CLC/TC100X yhteistyön (IEC/CLC) parantamiseksi Viihde-elektroniikkalaitteet EN/IEC 62087:2011 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment (maailman tylsin video) Set-top-boxien mittausmenetelmiä lisätään parhaillaan Tietotekniikkalaitteet EN/IEC Power consumption of information technology equipment - Measurement methods Draft IEC Ed. 1.0 Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption (CDV) (työasemat, läppärit) pren Draft IEC Energy Saving System (ESS): Network-Based Energy Consumption Measurement of AV Multimedia Equipment and Systems (tietoverkot, palvelimet yms.) (käynnistymässä)

27 Laturit Kännykkälaturit 2mm-barrel liitin (peruspuhelimet): EN/IEC :2011 Battery charging interface for small handheld multimedia devices - Part 1: 2 mm barrel interface EN/IEC :2011 (pr=22853) Battery charging interface for small handheld multimedia devices - Part 2: 2 mm barrel type interface conformance testing Kännykkälaturit - Micro-USB liitin (älypuhelimet) EN/IEC 62684:2010 Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones Läppärilaturi IEC DC Power Supply for Portable Personal Computer (käynnistynyt hiljattain) Ulkoiset laturit (paitsi kodinkoneet) - tehonkulutus EN 50563:2011 External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies Determination of noload power and average efficiency of active modes

28 Älykäs sähköverkko vuonna Ilmastonmuutoksen torjunta Energiatehokkuuden lisääminen Sähkön toimitusvarmuus Hajautettu energian tuotanto Uudistuvien luonnonvarojen hyväksikäyttö Kuluttajien vaikutusmahdollisuus Energiamarkkinat ja verkot muuttuvat Sähkö- ja tietoverkkojen yhteistoiminta tehostuu Standardisointi lisääntyy (sähköverkkojen kommunikaatio, DER, akut, energian mittaus, sähköautot, taajuusmuuttajat jne.)

29 Maailma muuttuu standardisointi vastaa haasteisiin Suorituskyvyn mittausmenetelmästandardien määrä ja merkitys lisääntyy sähköturvallisuudesta tinkimättä. Uusiutuvien luonnonvarojen hyväksikäytön myötä standardisointityö lisääntyy uusilla aihealueilla. Uudet energiatehokkaat ratkaisut antavat haastetta myös vanhojen teknologioiden standardisointiin CFL vs. elektroniset kytkimet elektroniikan lisääntyminen vs. EMC- häiriöt (2 khz 150 khz) Tekniset spesifikaatiot ja muut esistandardit yleistyvät. Standardisointirakenteet ovat olemassa ja toimivat. Työtä tehdään aktiivisesti eri ja ryhmissä. Suomesta osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen standardisointiin. Standardeihin voi ja pystyy vaikuttamaan, nimenomaan kansainvälisissä työryhmissä. Jokainen voi valita osallistumistasonsa seuraa, valvo tai vaikuta

30 Lisätietoja sähköalan standardisoinnista (energiatehokkuus) Standardisoinnin seuraaminen Standardien tilaaminen ja tiedustelut SESKO Puhelin: (09) , Sähköposti: myynti(at)sesko.fi Standardisoinnin seuraaminen ja vaikuttaminen SESKOn SK-komiteat ja seurantaryhmät Lisätietoja juha.vesa(at)sesko.fi

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Toimisto 2012-02-29 1(8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2012-02-29 1(8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-02-29 1(8) SK 1 TERMINOLOGIA S022-12 Sähköteknillinen sanasto. Organisaatio/sähkömarkkinat. Muutos A1 Esikuva: IEC 60050-617:2009 Lausuntoaika päättyy: 2012-04-13 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-08-07 1(7) CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset CLC/FprTR 50609 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks Lausuntoaika päättyy: 2013-10-17 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Uudet SFS-standardit Uudet SFS-standardien käännökset Uudet CENin julkaisut WTO-tiedotuskeskus. Luetteloliite 1 2014

Uudet SFS-standardit Uudet SFS-standardien käännökset Uudet CENin julkaisut WTO-tiedotuskeskus. Luetteloliite 1 2014 Luetteloliite 1 2014 Uudet SFS-standardit Uudet SFS-standardien käännökset Uudet CENin julkaisut WTO-tiedotuskeskus SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY STELLATUM OY Uudet SFS-standardit Tällä palstalla

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Olli Seppänen, emeritusprofessori Fellow REHVA, Fellow ASHRAE Editor-in-chief Federation of European

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

Toimisto 2014-07-16 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-07-16 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-07-16 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61082-1 Preparation of documents used in electrotechnology. Part 1: Rules Esikuva: IEC 61082-1:201X (3/1189/FDIS)

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus 1 (34) Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus TIIVISTELMÄ Vuonna 2012 julkaistua muistiota laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuudesta on täydennetty ja tarkennettu. ICT:llä

Lisätiedot

Alatyöryhmän raportti

Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Next Generation Networks (NGN) -standardointi

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen. Tuotekatalogi 2013

Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen. Tuotekatalogi 2013 Älyä ulkovalaistuksen ohjaukseen Tuotekatalogi 2013 C2 SmartLight Oy on älykkäisiin ulkovalaistuksen ohjausratkaisuihin erikoistunut Suomalainen teknologiayritys. Yritys on perustettu 2004 ja sillä on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Kalevi Väänänen Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 9.11.2009

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Timo Hämäläinen Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 25.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot