Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS

2 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus Seurakuntatyö Jumalanpalvelukset Ajan pyhittäminen ja liturgiat Elämää pyhittävät toimitukset Erityistä Praasniekat Piispan vierailut Kirkkomusiikki Pastoraalinen palvelu Seurakuntatyö Yleinen seurakuntatyö Diakonia Kasvatus ja koulutus Nuoriso ja lapset Uskonnonopetus Maahanmuuttajat Tiedotus Ekumeeniset suhteet Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa Seurakunnan Jäsenmäärä Hallinto ja Talous Hallinto Talouden suunta Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kiinteistöt LIITTEET...17 Liite 1, tuloslaskelman tunnusluvut...17 Liite 2, rahoituslaskelman tunnusluvut...18 Liite 3, taseen tunnusluvut ja tase...19 Liite 4, pääluokkayhteenveto ja henkilöstökulut...20 Liite 5 Tase / Vastaava...21 Liite 6 Tase / Vastattavaa...22 LIITE 7 Talousarviovertailu...23 Liite 8 Käyttötalousosa yhteensä...24 Liite 9 VUONNA 2011 TOIMITETUT JUMALANPALVELUKSET JA MUUT TILAISUUDET...27 LIITE 10 Kirkkoherran tärkeimmät tilaisuudet...28 Liite 11 ORT. USKONNONOPETUKSEN JÄRJESTELY ILOMANTSIN KUNNASSA VUONNA

3 1. Yleiskatsaus Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tehtävänä on palvella ihmisiä seurakunnassa ja seurakunnan toimintaympäristössä. Seurakunnan toiminnan kannalta haasteina on ollut: Seurakuntalaisten aktivoituminen jumalanpalveluselämässä, seurakunnan läsnäolo kouluissa, päiväkodeissa, ikäihmisten palveleminen palvelukodeissa ja seurakunnan aktiivisuus ja ulospäin suuntautuminen yhteiskuntaa kohtaan. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäinen seurakuntalaisten hengellisen hyvinvoinnin koti. Talouden kannalta tehtävämme on toteuttaa asetelmaa niin, että seurakunnan talouden ensisijainen tehtävä on luoda edellytykset seurakunnan ydintoiminnoille, jumalanpalveluselämälle ja pastoraaliselle työlle. Kaikki muut talouden päämäärät ovat toissijaisia. Seurakunnan kehittämisen painopisteet ovat olleet: Seurakunnan toimintakulttuurin kehittäminen keskustelevaksi ja avoimeksi; Synodaalisen johtamiskulttuurin kehittäminen; Työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutuksesta; hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtiminen; Talouden hoitaminen siten, että seurakunnan itsenäinen toiminta mahdollistuu; Evankeliumin eteenpäin vieminen; Seurakuntalaisten jumalanpalveluselämään osallistumisen aktivoiminen; Seurakunnan kehittäminen jokaisen jäsenen hengelliseksi kodiksi; Jokaisen seurakuntalaisen aktivoiminen. Haasteiden ratkaisemisessa olemme valinneet työkaluiksi seuraavat arvot: rakkaus, lähimmäisen palveleminen, avoimuus, läpinäkyvyys, yhteisöllisyys. Kirkkoherrana olen yrittänyt toimia siten, että yhdessä pohdittu ja kaiken toiminnan lähtökohdaksi valittu avoin ja keskusteleva seurakunta periaate toteutuisi mahdollisimman hyvin. Esimiehenä olen vuoden 2011 aikana ollut kahdelle vakituiselle työntekijälle. Esimiehenä pidän huolta henkilöstön jaksamisesta, motivoinnista, koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi johdettavanani on ollut 50 vapaaehtoista työntekijää. Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä ja vapaaehtoistyössä. 2. Seurakuntatyö 2.1 Jumalanpalvelukset Ajan pyhittäminen ja liturgiat Jumalapalvelukset ovat kaikille avoimia. Palvelukset järjestetään pääkirkossa, tsasounissa, seurakuntasalilla. Osa seurakuntamme jäsenistä asuu palvelukodeissa ja näin ollen olemme toimittaneet palveluksia heidän luonaan. Viikonloppuisin ja suurina juhlina profeetta Elian kirkossa tai tsasounissa toimitettiin aattona suuri ehtoopalvelus ja juhlapäivinä aamupalvelus ja liturgia. Joka toinen keskiviikko toimitettiin ehtoopalvelus. Seurakuntasalilla toimitettiin keskiviikkoisin aamupalvelus ja liturgia joinakin juhlapäivinä. Kerran kuussa järjestettiin kirkossa liturgian jälkeen vapaaehtoisin voimin kirkkokahvit. Seurakunnan tsasounissa toimitettiin jumalanpalvelukset tsasounien praasniekoissa ja muutaman kerran vuodessa mahdollisuuksien mukaan. Kirkkoleipien paistosta on huolehtinut Ritva Martiskainen. Maahanmuuttajien kaksikieliset palvelukset jatkuivat. Isä Stefan Holm toimitti vuonna 2011 keväällä palvelukset ja ja syksyllä ja Ottaen huomioon seurakunnan koon ja ikärakenteen, palveluksiin osallistutaan kohtuullisesti. Jumalanpalveluksiin osallistuminen on asia josta pitää keskustella enemmän. Seurakunnan väestön ikääntyminen aiheuttaa uusia haasteita palveluksien järjestelyissä. Joka 3

4 toinen sunnuntai palveluksien ajan toimii Iljalan tiloissa sinapinsiemenkerho. Kerho on lisännyt lasten ja perheiden kävijämäärää kirkossa Elämää pyhittävät toimitukset Ennen hautajaisten, kasteen, ja elämän kannalta tärkeiden sakramenttien tai muun palveluksen toimittamista pappi oli yhteydessä seurakuntalaisten kanssa ja keskusteli ihmisten elämän tilanteesta ja palveluksien sisällöstä ja merkityksestä. Joulupaaston ja suuren paaston aikana seurakuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua katumuksen sakramenttiin perjantai-iltaisin Pyhän Elian kirkossa. Seurakunta kirjeitse tiedottaa seurakuntalaisia mahdollisuudesta toimittaa rukouspalvelus syntymäpäiväänsä viettäville ja kodinpyhitys seurakuntaan muuttaneille. Pappi on toimittanut ripitystä heikkokuntoisille seurakuntalaisille hoitolaitoksien henkilökunnan tai seurakuntalaisten kutsusta Erityistä Praasniekat Piispan vierailut Elian kirkon ja jokaisen tsasounan praasniekka on ainutlaatuinen ja omanlaisensa. Praasniekat ovat pyhäkköjen suurin vuosijuhla. Praasniekat korostavat paikallisuuden tärkeyttä ja merkitystä. Elian kirkon juhla on Ilomantsin juhla. Ulkopaikkakuntalaisten osallistuminen juhlaan korostaa juhlan kansallista merkitystä. Huhuksen praasniekka Palvelukset rukoushuoneella ja kirkkokahvit tsasounalla. Mukana praasniekassa seurakuntalaisia oli vain muutamia. Parppeinvaaran praasniekka Ristisaatto Pyhän Eliaan kirkosta Parppeinvaaran tsasounaan ja klo ehtoopalvelus. Petrun praasniekka Hattuvaarassa Tsuajuilta ja päiväruoka järjestettiin Taistelijan talolla. Praasniekkaan osallistui kyläläisiä, juhlaväki oli pääosin muualta. Mukana Viron ortodoksisen kirkon Obinitsan seurakunnan pappi isä Viktor seurakuntalaistensa kanssa. Iljan praasniekka Praasniekan yhteydessä isä Vesa Takala järjesti kolmepäiväisen ristisaaton Kovero Sonkajanranta Sonkaja - Ilomantsi. Juhlan aattona ristisaattona kuljettiin seurakuntatalosta Elian kirkkoon, missä papisto toimitti ehtoopalveluksen. Juhlan aamulla oli liturgia ja päiväjuhla. Juhlapuheen esitti Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri isä Heikki Huttunen. Aiheena oli "Ystävyys ekumeenisena menetelmänä". Tänäkin vuonna Iljan praasniekkaan osallistui joukko ihmisiä Ilomantsista, eri puolilta Suomea ja ulkomailta. Iljan praasniekkaan osallistui nuoria Konstantinopolista. Nuorten johtajana oli isä Vissarion. Juhlassa oli mukana Turun Martin seurakuntalaisia. Praasniekan yhteydessä vietimme 35- vuotisjuhlaa. 35 vuotta sitten Turun Martin seurakunnan seurakuntalaisia osallistui ensimmäisen kerran Iljan Praasniekkaan. Mukana oli myös Kontiorannan prikaatin alokkaat. Tsuajuillan järjestivät Ritva Martiskainen ja Pirjo Puruskainen ja päiväjuhlan aterian järjestivät Martat. Mutalahden praasniekka Mutalahden praasniekan yhteydessä vietettiin rukoushuoneen 50-vuotisjuhlaa. Jumalanpalvelukset toimitti KP arkkipiispa Leo. Tsuajuilta oli Veijo ja Mirja Jeskasen mökillä. Aamupalveluksen ja liturgian jälkeen päiväjuhla vietettiin Mutalahden kylätalolla monipuolisella ohjelmalla. Sonkajan tsasounan praasniekkaa juhlittiin Aattona oli tsuajuilta ja liturgian jälkeen juhla-ateria tsasounassa. Joensuun piispa Arseni toimitti palvelukset Arkkipiispa Leo osallistui Mutalahden praasniekan 50-vuotisjuhlaan. 4

5 2.1.4 Kirkkomusiikki Kanttorin toimintakertomus vuodesta Kanttori Darja Potkosen toimintakertomus: Kirkkolaulusta yleistä Vuosi 2011 oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että seurakunnan kanttori Riikka Patrikainen jättäytyi maaliskuun alussa äitiyslomalle. Kanttorintyötä jatkoi kouluttautumaton sijainen Darja Potkonen. Päätavoite kirkkolaulussa oli pitää toiminta entisenlaisena ja kunnioittaa niitä perinteitä, jotka jo seurakunnassa entuudestaan vallitsivat. Kuluneen vuoden toiminta oli tasaisen vilkasta. Pyhän Elian kirkon kuoro Keväällä 2011 Pyhän Elian kirkon kuoroon kuului 11 laulajaa, mutta syyskaudella jäsenmäärä pieneni kahdella kuorolaisella. Harjoituksia pidettiin sunnuntai-iltaisin klo seurakuntatalon salissa. Laulajat Veli Jeskanen, Yngve Lostedt ja Mari Parviainen jatkoivat edelleen syksyllä 2010 perustetussa suunnittelutoimikunnassa, joka kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pyhän Elian kirkon kuoro toimii yhä PSHV:n alaosastona, eikä sillä ole puheenjohtajaa. Kuorolla ei ole myöskään omaa tiliä, vaan raha-asiat hoidetaan määrätyn budjetin rajoissa seurakunnassa. Kevätkauden kohokohta oli Herran pyhä pääsiäinen, jonka juhlakanonin uuden sovituksen opetteluun kevään harjoitukset pääasiassa keskittyivät. Kesäkuukaudet laulajat lepäsivät harjoitustoiminnasta, mutta osallistuivat varsin aktiivisesti jumalanpalvelusten sekä toimitusten etenkin praasniekkojen ja häiden laulamiseen. Syksyn toiminta aloitettiin syyskuussa harjoittelun huipentuessa pidettyyn í. Veikko Linnun muistojuhlaan, jossa Pyhän Elian kirkon kuoro lauloi sävelhartauden. Juhlassa esitetyn materiaalin opettelua varten järjestettiin maestro Petri Nykäsen johdolla laululeiri Mekrijärven tutkimuskeskuksen tiloissa. I. Veikon muistojuhlan jälkeen kuoro valmistui vielä Kauneimpiin joululauluihin, joita kuultiin ev.lut. kirkossa Ortodoksinen seurakunta on sangen näkyvä ja vireä toimija Ilomantsin kunnassa, mikä luonnollisesti vaikuttaa kuorotoiminnankin vilkkauteen. Tästä johtuen kuoro on ylläluetellun lisäksi osallistunut laulullaan lukemattomiin julkisiin sekä yksityisiin tilaisuuksiin kautta koko vuodenkierron vaihtelevin kokoonpanoin. Tällaisista tapahtumista mainittakoon alakoulun ekumeeniset tunnit pääsiäis- sekä jouluaikaan, ensimmäisen pääsiäispäivän sävelhartaus ev.lut. kirkossa, Elian kirkon praasniekkapäivän esiintyminen Parppeinvaaralla, Hattuvaaran kultakaivoksen ja päiväkoti Vunukan tilojen siunaustilaisuudet, joulunajan laulukierros Terveyskeskuksen vuodeosastoilla, Aurinkorinteessä, Apilarinteessä, Metsäpirtissä sekä hoitokoti Omenassa ja niin edelleen. Sanalla sanoen listaa voisi jatkaa määrättömästi! Vaikka kirkkokuorotoiminta perustuu täysin laulajien vapaaehtoisuuteen, voin kuitenkin onnellisin mielin todeta, että Pyhän Elian kirkon kuoro on aktiivinen ja sen jäsenet ahkeria sekä tunnollisia laulajia. Kiitos siis heille yhdessä tehdystä työstä! Kirkkolaulupiiri Kirkkolaulupiiri jatkoi toimintaansa totuttuun tapaan joka toinen keskiviikko tunti ja vartti ennen ehtoopalvelusta, suuren paaston ajalla perjantaisin ennen akatistosta. Matalamman kynnyksen kuorolauluharrastukselle on Ilomantsissa selkeästi tilausta. Kuluneenakin vuonna piiri uudistui muutamalla innostuneella jäsenellä. Muuta Ilomantsissa kanttorintyö kattaa kirkkolaulun ohella paljon muutakin: Kirkkoherran apuna kanttori on kirjoitusvastuussa paikallislehden hengelliselle palstalle. Hän kulkee säännöllisin 5

6 väliajoin kouluissa pitämässä aamunavauksia. Osallistuu seurakunnan kerho- ja piirinohjaustöiden koordinoimiseen. On mukana järjestämässä seurakunnan praasniekkoja, juhlia ja tapahtumia. Suunnittelee Nuotassa toimintaa ja tapoja lasten, nuorten ja koko perheen mukaan saamiseksi seurakunnan piiriin. On mukana neuvostossa omaten puhe- muttei äänioikeutta. Ja on kaikin puolin muutenkin valmis tekemän sitä, mikä on seurakunnalle parhaaksi omasta tai kirkkoherran aloitteesta. Yhteistyö Taipaleen kanttori Kaisu Potkosen ja matkakanttori Olga Grinevichin kanssa yhä jatkui. Potkonen vieraili kuoroinensa Ilomantsissa kun taas Grinevich saapui johtamaan seurakunnassa harvakseltaan toimitetut suomi-slaavi liturgiat. Ilomantsin seurakunnassa on hyvä työskennellä. Apu on aina käden ulottuvilla milloin ei kirkkoherra ennätä, silloin Erja, kuorolaiset ja muut seurakuntalaiset auttavat. 2.2 Pastoraalinen palvelu Pappi on keskustellut ihmisten kanssa heidän elämäntilanteistaan. Vierailimme kerran kuussa vanhainkodilla, hoitokoti Apilassa, Aurinkorinteessä, vanhustentalon kerhohuoneessa, Pääskynpesässä ja sunnuntaisin terveyskeskuksessa osasto ykkösellä ja kakkosella. Vierailimme kerran kuussa päiväkodeissa ja kaikissa Pogostan kouluissa. Kerran vuodessa käymme kyläkouluissa. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ikärakennejakaumasta nousee uusia haasteita palveluksien toimittamisessa paikkakunnan hoitolaitoksissa. 2.3 Seurakuntatyö Yleinen seurakuntatyö Seurakunnan vapaaehtoisten määrä on seurakunnassa kasvanut. Kuorolaisten rakkaus kirkkolaulua kohtaan, naisten aktiivisuus kirkkokahvien järjestämisessä, miesten kädentaidot, monien seurakuntalaisten taito maalata ikoneita, tehdä jumalanpalveluspukuja ja koristella kirkkoa ja tsasounia ja eri toimintapiirien aktiiviset vetäjät ja osallistujat ovat tuoneet elämää tähän yhteisöön. Tehtävämme on ylläpitää heidän taitojaan ja huolehtia heidän jaksamisestaan. Seurakuntatyö on haasteellista koska toteutamme evankeliumin käskyä tässä ja nyt. Seurakunnan haasteet ovat seuraavanlaisia: Seurakuntamme on kasvattaja seurakunta, joten kasvatamme muiden seurakuntien jäseniä. Seurakunnassamme ikäihmisten määrän kasvu vaatii taloudellisia resursseja ja uudenlaista toimintakulttuuria. Maahanmuuttajien osallistuminen seurakunnan toimintaan vaatii osalle työntekijöistä koulutusta kielen oppimisessa. Seurakunnan väkiluvun väheneminen ja iso kiinteistöpohja kuluttavat taloudellisia resursseja toiminnasta. Kirkon tuleva hallintomuutos voi olla mahdollisuus toiminnan kehittämisessä mutta samalla uhka, sillä pieni seurakunta voi jäädä ison seurakunnan jalkoihin. Helmikuun 16. päivä järjestettiin seurakuntailta, jossa pohdittiin teema Vapaaehtoistyö ja yhteisöllisyys seurakunnassa. Keskustelua alustamassa olivat Lintulan luostarin igumenia Marina ja perheasian neuvottelukeskuksen johtaja Seppo Kuosmanen. Tilaisuuden aikana seurakuntalaiset pohtivat ja ideoivat vapaaehtoistyön ja yhteisöllisyyden muotoja ja merkitystä seurakuntaelämässä. Seurakunta lähetti jokaiseen ortodoksikotiin Ortodoksinen seurakuntaviesti -lehden ja jokainen 7-16v. lapsi ja nuori saivat kotiinsa Tuohustuli lehden. 6

7 Yleisestä seurakuntatyöstä vastaa seurakunnanneuvosto ja sen alaisuudessa toimivat aikuis- ja nuorisotoimikunta. Aikuistoimikunta on keskustellut ja suunnitellut seurakunnan toimintaa liittyen maahanmuuttaja-, vanhus-, ekumenia, diakonia-, lähetystyöhön. Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys seurakunnan toiminnassa on korvaamaton. Kuitenkin on huolehdittava siitä, että ihmiset jaksavat toimia kirkon piirissä vielä pitkään. Vapaaehtoistyön vastuuta kannattaa jakaa ihmisten välillä. AIKUISTEN PIIRIT Miestenpiiri jatkoi toimintaansa. Miestenpiiri kokoontui joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Vastuuhenkilönä oli Pekka Jeskanen. Miehet osallistuivat eri talkoisiin: rakensivat jääristit ja jää-alttarin Elian kirkon pihalle Teofanian juhlan yhteydessä, tekivät Elian praasniekan uudet pöydät, olivat mukana Korpiselän ristisaatossa. Naistenpiiri kokoontui kerran kuussa. Kokoontumispaikkana oli seurakuntatalo. Vastuuhenkilönä olivat Tuuli Santakari ja Saimi Talvivaara. Naistenpiiri hoiti isänpäiväkahvituksen ja muita kirkkokahvituksia. Tiistaiseuratoimintaa on Ilomantsissa ja Mutalahdessa. Ilomantsin tiistaiseura kokoontui joka toinen tiistai seurakuntatalolla. Mutalahdessa kokoonnuttiin sopimuksen mukaan ihmisten kodeissa. Ilomantsin tiistaiseura järjesti huhtikuussa ja marraskuussa työttömien ja vähävaraisten ruokailun. Projektissa mukana meidän seurakuntamme lisäksi ovat ev.lut. seurakunta ja Iljala ry. Kansalaisopiston alaisuudessa toimii kaksi ikonimaalauspiiriä, joita ohjasi ikonimaalari Marjaana Laatikainen. Kansalaisopiston ja seurakunnan yhteistyössä toteuttama Käsipaikkojen teko ja ortodoksisten kirkkotekstiilien ompelu - ryhmä kokoontui seurakuntasalilla perjantaisin. Opettajana toimi Marjaana Laatikainen. Seurakunnan seniorien ikonimaalauspiiri kokoontui seurakuntasalilla maanantaiaamuisin. Piiriä ohjaa ikonimaalari Anu Koivuniemi. RETKET-TAPAHTUMAT Koko perheen hiihtoristisaatto järjestettiin lauantaina Mukana oli 30 ihmistä. Reitti oli edelleen Sonkaja Ilomantsi. Matkan puolessa välissä pysähdyttiin Leena Tiittasen luona ja juotiin kahvit ja syötiin välipala. Lauantaina järjestettiin linja-automatka Suomen Ikonimaalarit ry:n 35-vuotisnäyttelyyn Kirkkautta kohti Lapinlahden taidemuseoon, sekä Joensuun piispa Arsenin luo Pajujärvelle. Mukana oli 45 henkilöä. Piispa Arsenin luona oli lounas ja piispa Arseni piti matkalaisille luennon paastosta. Lasaruksen lauantaina järjestettiin virpovitsojen askartelua kirkkoon ja kotiin. Vetäjänä oli Marjaana Laatikainen ja Sanna Sorsa. Aitta järjesti teehetken kirkkoon Lasaruksen lauantain ehtoopalveluksen jälkeen. Suomen ja Venäjän rajavartioston kanssa ja Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen kanssa järjestettiin ristisaatto Melaselkään. Ristisaaton vetäjänä oli isä Vesa Takala. Ristisaattoon osallistui 50 ihmistä. 7

8 2.3.2 Diakonia Diakonia-, ja lähetystyöstä vastaa aikuistoimikunta. EU:n ruoka-apua on seurakunnassa jaettu. Seurakunta yhteistyössä Ilomantsin tiistaiseuran, Ev.lut. seurakunnan ja Iljala ry:n kanssa järjesti kerran kuussa vähävaraisten / työttömien ruokailut. Iljala ry:n panos seurakunnan diakoniatyön hoitamisessa on merkityksellinen ja kiitosta ansaitseva. Seurakunnassa kehitettiin iäkkäiden seurakuntalaisten kyydityttämistä kirkkoon kerran kuussa, mutta toiminta ei ole ollut säännöllistä. Seurakunta on avustanut kirkollisia järjestöjä Ortaid ja Ort. Lähetys. Vierailimme kerran kuussa vanhainkodilla, hoitokoti Apilassa, Aurinkorinteessä, vanhustentalon kerhohuoneessa, Pääskynpesässä ja sunnuntaisin terveyskeskuksessa osasto ykkösellä ja kakkosella. Lauantaina järjestettiin kreikkalainen paastoateria. Aterian yhteydessä keskusteltiin paastosta ortodoksisessa kirkossa. Aterian jälkeen Ortaid:in varapuheenjohtaja Nina Loimi kertoi Ortaidin toiminnasta. Aterian vapaaehtoisen maksun tuotto meni seurakunnan diakonian hyväksi Kasvatus ja koulutus Kevään 2011 seurakuntaillat alkoivat la aiheella Kirkkokäyttäytyminen ja Elian kirkossa toimitettiin opetusliturgia. Vapaaehtoistyö ja yhteisöllisyys seurakunnassa on ollut teemana toisessa seurakuntaillassa Kevään seurakuntaillat jatkuivat aiheella Katumuksen sakramentti. Samasta aiheesta piti luennon myös piispa Arseni hänen vierailunsa aikana Ilomantsissa Hänen vierailunsa aikana Piispa Arseni vastasi erillisessä tilaisuudessa seurakuntalaisten kysymyksiin. Kevään seurakuntaillat päättyivät aiheella Vanhuuden haasteet. Aiheesta alusti psykoanalyytikko Pentti Ikonen. Syksyn luentojen teema oli Ortodoksisen kirkon juhlat. Ensimmäinen luento oli Aiheena Miksi juhlimme eli Kristillisten juhlien perusta. Toisessa seurakuntaillassa käsiteltiin Kristuksen ja Vapahtajan juhlat Syksyn toiseksi viimeisessä seurakuntaillalla käsiteltiin Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian juhlat. Viimeisessä seurakuntaillassa tutustuttiin ortodoksisen kirkon perinteeseen laajemmin. Aihe oli Mitä on olla ortodoksi? Oletko ajatellut, mitä ortodoksinen kirkko on? Haluaisitko keskustella ortodoksisesta kirkosta? Seurakuntailta pidettiin Elian kirkossa klo Keskustelun jälkeen toimitettiin ehtoopalvelus. Seurakuntailtoihin osallistui keskimäärin ihmistä. Tilaisuuksien alussa oli kahvitus. Kahvijärjestelystä on huolehtinut ikonimaalauspiiri. Vuoden aikuiskasvatuksen suunnitelma toteutetaan kuunnellen seurakuntalaisten toiveita. Seurakunnan hallinnon pääperiaatteet ovat avoimuus ja keskustelevuus. Seurakunnan elimien kokouspöytäkirjat ovat seurakunnan nettisivulla. Joulukuussa seurakunnassa järjestettiin tilaisuus nimeltä hallinnollinen palaute, jossa luottamushenkilöt tekivät valtuustokauden arviointia. Tilaisuuteen osallistui 20 luottamushenkilöä. Tilaisuuden jälkeen seurakunta tarjosi kiitosaterian. Seurakunta mahdollisuuksien mukaan on kannustanut ja tukenut taloudellisesti seurakuntalaisia / luottamushenkilöitä osallistumaan Valamon kansalaisopiston järjestämiin kursseihin. Seurakunta tekee yhteistyötä viitosten eli Pohjois-Karjalan ja osittain kuutosten eli muitten Karjalan hiippakuntaan kuuluvien seurakuntien kanssa. Viitosten seurakuntien kanssa yhteistyö on kristinoppikoulun järjestämisessä ja yhteisessä lehdessä. 8

9 2.3.4 Nuoriso ja lapset Kirkon tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille. Seurakunnan haaste on löytää nykypäivän kieli, jolla tavoittaa nuoret ja lapset. Facebookissa on perustettu nuortenpiirin omat sivut, jotka toimivat tiedotussivuina. Nuorisotoimikunta eli Nuotta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa. Nuorisotoimikunta suunnittelee, toteuttaa ja arvioi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä. Seurakunta antaa ylioppilaslakin stipendinä uusille ylioppilaille. Nuorisotoimikunta suunnitteli lomaketta, jolla seurakuntalaiset voivat antaa palautetta lapsi- ja nuorisotyöstä. Nuotan jäsenet keräsivät erilaisia palautekyselyjä palautelomakkeen ideoinnin tueksi ja ajattelemaan aihetta. Kartoitettiin palautetta kerhonohjaajilta mistä ohjaajat haluavat palautetta, jotta he voisivat omalta kohdaltaan kehittää toimintaa. PIIRIT JA KERHOT Sinapinsiemenkerho jatkoi toimintaansa. Kerho kokoontui joka toinen sunnuntai alkaen klo 9 ja kokoontumistila oli Iljala eli seurakunnan ns. uusi kanttorilla. Kerhon lopuksi kerholaiset saapuivat liturgiaan ja osallistuivat Herran Pyhään ehtoolliseen. Kerhoon osallistui 3-10 lasta. Kerhon vastuuhenkilönä oli Maire Purmonen Maria Jeskasen ja Jonna Karhapään kanssa. Lastenikonimaalauspiiri kokoontui torstaisin klo seurakuntasalilla. Ohjaajana toimi Anu Koivuniemi. Piirissä oli mukana 10 lasta ja nuorta. Osallistujien ikä oli 7-13 vuotta. Nuortenpiiri kokoontui joka keskiviikko. Alussa oli ehtoopalvelus kirkossa ja sen jälkeen jatkettiin seurakuntatalolla. Nuortenpiirin vetäjinä toimivat Jutta Maksimainen ja Eija Immonen. Nuortenpiirillä on oma salivuoro liikuntahallilla. isä Ioannis Lampropoulos on mahdollisuuksien mukaan mukana nuortenpiirissä. LEIRIT, TAPAHTUMAT JA RETKET Lauantaina järjestettiin kreikkalainen ruokailta. Sen vapaaehtoinen maksutuotto meni seurakunnan nuorisotyön hyväksi. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta järjesti la perhepäivän Sonkajan tsasounalla. Päivä alkoi liturgialla, jatkui yhteisellä aterialla ja yhteisellä ohjelmalla. Ohjaajina toimivat Maire Purmonen ja Jonna Karhapää. Emäntinä toimivat Irene Tuominen ja Aini Peltola. Päivään osallistui monta perhettä Ilomantsin seurakunnasta. Mukana oli myös Joensuun seurakunnan perheitä. Päivän aikaan monet vanhemmat ilmaisivat huoleensa siitä, että seurakunnilla ei ole perhetoimintaa. Yksi perhetoiminta muoto voisi olla kesäisin Pohjois- Karjalan seurakuntien yhteiset perheleirit. Kristinoppikoulu järjestettiin Enon Sikrenvaarassa Joensuun ort. seurakunnan leirikeskuksessa joensuulaisten kanssa. Ilomantsista kristinoppikoululaisia oli 13. Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos oli leirillä mukana. Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tekivät yhteisen matkan Valamon Luostariin Matka oli suunnattu perheille, isovanhemmille ja kummeille. Seurakunta ja MLL kustansivat matkaan. Valamon luostari tarjosi opastuksen. Retkelle osallistui 30 lasta ja aikuista. 9

10 Uskonnonopetus Ilomantsissa uskonnonopetuksen hoitaa kokonaisuudessaan kunta. Kunnassa on yksi ortodoksisen uskonnon opettajan lehtorin virka, jota hoitaa TM Sari Vatanen. Seurakunnalle ei opetuksesta ole taloudellisia velvollisuuksia. Ilomantsin kunta maksaa sekä opettajan palkan että matkakorvaukset. Ortodoksisen uskonnon opetus Ilomantsissa uskonnonopetuksen hoitaa kokonaisuudessaan kunta. Kunnassa on yksi ortodoksisen uskonnon opettajan lehtorin virka, jota hoitaa TM Sari Vatanen. Seurakunnalle ei opetuksesta ole taloudellisia velvollisuuksia. Ilomantsin kunta maksaa sekä opettajan palkan että matkakorvaukset. Ilomantsin kunnassa oli ortodoksisia oppilaita syksyllä 2011 perusasteella 71 oppilasta ja lukiossa 10. Toistaiseksi tuntikehys on ollut uskonnonopetukselle suosiollinen ja tunteja on uskontoa varten varattu 12 vuosiviikkotuntia, joka on yksi enemmän kuin valtakunnallinen opetussuunnitelma vaatii. Lukuvuonna Hatun koululla on enää kaksi ortodoksioppilasta, koulu sai lisäaikaa kunnalta, joten opetus jatkunee vielä ainakin vuoden. Samoin Iknonvaaran koululla on kaksi oppilasta, ensi syksyksi koulu saa tietojeni mukaan kaksi ortodoksioppilasta lisää. Vuonna 2011 alakoulun oppilaat osallistuivat liturgiaan joulun alla, suuren paaston aikaan osa oppilaista ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaan ja Herran Pääsiäisenä, pääsiäisviikolla sekä yläkoulun että alakoulun oppilaat olivat liturgiapalveluksessa. Edelleen koululaisten tuominen kirkkoon on muutoin kuin joulun alla ja pääsiäisenä on ollut hankalasti järjestettävissä koulun suhtautumisen vuoksi. Apulaisrehtorin ohjeen mukaan oppilaat voivat lähteä kerran syksyssä kirkkoon, mikäli se tapahtuu oppituntien aikana. Tämä ei kuitenkaan lukujärjestyksen puitteissa ole mahdollista muuta kuin mahdollisesti yhdelle ryhmälle. Suuren kiitokseni annan seurakunnalle siitä, että se on mahdollistanut kirkkomatkamme maksamalla linja-auto kyydit kirkkoon ja takaisin koululle, myös kyläkouluilta. Kyyti on ollut tarpeellinen, sillä muutoin pienimmät oppilaat, eivätkä kyläkoulujen oppilaat olisi pystyneet osallistumaan koululaisliturgioihin. Pitkän perinteen mukaan koulullamme pidetään ekumeeninen tunti ennen joulua ja ennen pääsiäistä. Näille tunneille osallistuivat vuonna 2011 koko alakoulun oppilaat ja vierailijoina olivat molempien seurakuntien ortodoksisen ja evankelisluterilaisen papit sekä ortodoksisen seurakunnan kanttori. Tämän perinteen toivon edelleen jatkuvan erinomaisena osoituksena toimivasta ekumeniasta ja seurakuntien jalkautumisesta koululle. Myös kyläkouluilla on pidetty ekumeenisia tunteja ja nämä ovat saaneet suurta kiitosta oppilailta sekä opettajilta. Iknonvaaran koululla ja Pogostan koulun 1-2. luokkalaiset osallistuivat myös virpovitsojen siunaukseen palmusunnuntain alla. Ortodoksisella seurakunnalla on ollut myös säännölliset päivänavausvuorot kouluilla vuoroviikoin evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Yhteistyö seurakunnan kanssa on opettajan näkökulmasta erittäin tärkeää ja Ilomantsissa se toimii kiitettävästi. Olen erittäin kiitollinen seurakunnalta ja erityisesti kirkkoherra Ioannis Lampropoulokselta saamastani tuesta. 10

11 2.3.5 Maahanmuuttajat Seurakunnassa on maahanmuuttajajäseniä tai sellaisia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi 3,1%. Suurin vähemmistökielistä on venäjä. Seurakunnassa toiminta on tarkoitettu kaikille ikäryhmille ja kaikille kansallisuuksille. Slaavinkieliset palvelukset toimittaa seurakunnassa isä Stefan Holm. Kirkkoherra on syksyn aikana opiskellut venäjän kieltä. 2.4 Tiedotus Seurakunnan viestintäkeinoina toimivat paikallinen lehti Pogostan Sanomat, viitosten yhteinen lehti Ortodoksinen seurakuntaviesti, henkilökohtaiset kirjeet, seurakunnan omat nettisivut. Seurakuntaviesti oli ainut lehti, joka meni jokaiseen ortodoksiseen kotiin. Pogostan Sanomat tavoittaa myös muita kuin kirkkomme jäseniä. Seurakunnanneuvosto päätti aloittaa yhteistyön Aamun Koiton kanssa. Seurakunnan nettisivuista vastaavat seurakunnan työntekijät. 2.5 Ekumeeniset suhteet Ekumeeninen pääsiäisristisaatto Eliaan kirkosta luterilaiselle kirkolle pidettiin Ekumeeninen pääsiäishartaus oli Sonkajassa ja Mutalahden tsasounassa Ekumeeninen Toukosiunaus oli Puustilan maisematilalla. Äitienpäiväjuhla oli tänä vuonna ev.lut. seurakuntatalolla. Kaatuneiden muistopäivänä ortodoksisella seurakuntatalolla oli yhteinen juhlapäivän kahvit. Osallistuttiin kauneimpiin joululauluihin ja ekumeenisiin kyläiltoihin. Ilomantsin ortodoksisen ja luterilaisen seurakunta toteuttivat Ekumeenisen matkan Viroon Matka aikana tutustuimme paikalliseen ortodoksiseen ja luterilaiseen kirkkoon. Lauantaina 3.9. olimme Põltsamaan luterilaisen seurakunnan vieraana. Lauantaipäivän teema oli luterilainen kirkko Virossa. Sunnuntaina 4.9. olimme Obinitsan ortodoksisen seurakunnan vieraana. Sen päivän teemana oli ortodoksinen kirkko Virossa. 2.6 Työntekijät ja heidän hyvinvointinsa Seurakunnan kolme työntekijää ovat kultaharkkoja seurakunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta. Työntekijöiden voisi luonnehtia olevan asiatuntevia, erikoisosaajia ja omistautuneita seurakunnan työntekijöinä. Vaikka tämän päivän trendi on hallinnon keskittäminen, se ei ole lannistanut meitä tekemään töitä syrjässä kasvukeskuksista. Tulevaisuuteen nähden osaamisen kehittäminen ja arvostaminen ja työntekijöiden hyvinvointi voivat antaa voimaa tehtäessä työtä tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Työntekijät ovat osallistuneet kirkollishallituksen ja Valamon kansanopiston koulutuksiin. Kirkkoherra on hengellinen/pastoraalinen isä ja hallinnollinen johtaja. Kirkkoherra on seurakunnan pappi, missä roolissa toimin seurakuntalaisten sielunhoitajana, isänä ja jumalapalveluksien toimittajana. Kanslisti Erja Hokkinen hoiti kirjanpidon, palkat, yleiset toimistotyöt ja siivouksen seurakuntatalolla. Kanttori Riikka Patrikainen on ollut maaliskuusta lähtien äitiyslomalla. Kanttorin sijaisena oli Darja Potkonen. Darja vastasi seurakunnan kirkkomusiikista, diakoniatyöstä sekä aikuis- ja lapsikerhoista. Riikka on ollut syksyn aikana Darjan tukena kanttorin työhön liittyvissä asioissa. 11

12 Kanttorin ja kanslistin rooli seurakunnan toiminnassa on elintärkeä. Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos kävi kehityskeskustelut huhtikuussa kanslisti Erja Hokkisen ja kanttori Darja Potkosen kanssa. Arkkipiispa Leo kävi kehityskeskustelut kirkkoherra Ioannis Lampropouloksen kanssa. II matkapapistopiirin matkapappi rovasti Vesa Takala on oman tehtäväkuvansa mukaan osallistunut Ilomantsin seurakunnan toimintaan sekä toiminut kirkkoherran sijaisena, myös isät Raimo Sissonen, Tommi Kallinen, Raimo Kiiskinen ja Tuomas Järvelin ovat toimineet kirkkoherran lomien sijaisina. Kirkkoherra on kirkolliskokouksen jäsen ja OPL:n (Ortodoksisten Pappien Liitto) puheenjohtaja. 2.7 Seurakunnan Jäsenmäärä On totuttu, että rajaseurakunnissa väkiluku laskee vuodesta toiseen. Historiaa tutkiessa voimme todeta, että edellisen kerran kun seurakunnan väkiluku lisääntyi, oli vuosi Silloin seurakunnan jäsenmäärä oli Seurasi 50 vuotta väkimäärän laskua. Nyt ihme on tapahtunut. Ensimmäistä kertaa 51 vuoden jälkeen seurakunnan väkiluku lisääntyi viidellä jäsenellä. Väkiluku oli seurakunnassamme Vuoden tilastot ovat seuraavanlaiset: kastettu 7, kuollut 16, seurakuntaan muuttanut 29, seurakunnasta muuttanut 24, kirkkoon liittynyt 15 ja kirkosta eronneet 6. Väkiluku oli Seurakunnan jäsenmäärä oli plus 5. Seurakunnan väestönkasvu johtui kasteista ja maahanmuuttajien liittymisestä seurakuntaan. Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa kyseiset luvut ovat 2005 lähtien olleet seuraavat: ) Syntyneitä (kastettuja) ) Kuolleita ) Seurakunnasta muuttaneita ja luopuneita ) Seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä PK-poistetut 1 Seurakunnan väkiluku Vähentymä henkilöitä/v

13 Suurin ikäryhmä on varttuneet aikuiset eli vuotiaat, joiden osuus kaikista seurakuntalaisista on 39,4 %. Toiseksi suurin ikäryhmä on eläkeläiset eli 65-vuotiaat tai vanhemmat, joiden osuus vuodesta 2008 on kasvanut 32,9%:in. Kolmanneksi suurin ikäryhmä on nuoret ja lapset eli 20-vuotiaat ja nuoremmat, joiden osuus seurakuntalaisista on 15,5 %. Neljäs ja pienin väestöryhmä on nk. nuoret aikuiset, vuotiaat, joiden osuus on vain 12 %. Kehitys kehitys varttuneet aikuiset 41v-64v 40% 42% 39,4% 40,85% - 1,45% eläkeläiset 65v- 25% 29% 32,9% 31,25% - 1,65% nuoret ja lapset 0,1v.-20v 22% 17% 15,5% 15,5% 0 % nuoret aikuiset 21v-40v. 13% 12% 12% 12,3& +0,3 % 3. Hallinto ja Talous 3.1. Hallinto Luottamuselimet: Seurakunnanvaltuusto: Aho Jorma pj., Hoskonen Hannu, Jeskanen Veli, Huurinainen Ritva, Karhapää Lea, Laatikainen Anita, Martiskainen Teuvo, Nykänen Marita, Puruskainen Oiva, sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 3 Seurakunnanneuvosto: Laatikainen Marjaana, Elian kirkon isännöitsijä, Martiskainen Markku, Purmonen Maire, Puruskainen Kauko vpj., Savinainen Jorma, Aho Jorma valt.pj., sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 10 Kiinteistölautakunta: Hoskonen Oiva pj, Jeskanen Veli, Laatikainen Anita, Purmonen Eelis, Sissonen Päivi. Kokoontumiset: 7 Aikuistoimikunta: Huurinainen Ritva, Laatikainen Marjaana, Martiskainen Markku, Mononen Elma, Puruskainen Oiva, Santakari Tuuli pj, Talvivaara Saimi. Kokoontumiset: 3 Nuorisotoimikunta: Hassinen Sari, Hongisto Leena, Karvo Timo, Koistinen Paula, Lautanen Marita, Lostedt Yngve pj., Purmonen Anna-Kaisa, Savinainen Jorma, kirkkoherra ja kanttori. Kokoontumiset: 3 Vaalilautakunta: Malvela Veikko, Palviainen Pirkko, Martti Orsemaa sekä kirkkoherra itseoikeutettuna jäsenenä. Kokoontumiset: 2 13

14 Taloustyöryhmä: Aho Jorma, Karhapää Lea, Palviainen Kari asiatuntijana kutsuttuna, Puruskainen Kauko ja kirkkoherra. Kokoontumiset: - Pyhäkköjen isännät: Laatikainen Marjaana Elian kirkko; Martiskainen Pekka Huhuksen rukoushuone; Matfeinen Teuvo Mutalahden rukoushuone; Purmonen Eelis Parppeinvaaran tsasouna; Puruskainen Jouni Hattuvaaran tsasouna; Tuominen Irene Sonkajan tsasouna. Tilintarkastajat: Pursiainen Teuvo, Palviainen Kari, varalla: Mutanen Mauri, Palviainen Jorma Marraskuussa pidettiin valtuuston vaalit valtuustokaudelle Ehdokkaita oli 11. Valituksi tulivat Veli Jeskanen, Lea Karhapää, Iiris Kyykallio, Ritva Huurinainen, Teuvo Martiskainen, Oiva Puruskainen, Yngve Lostedt, Eeva Ikonen ja Hannu Hoskonen. Äänestäjiä oli 140. äänestysprosentti 14,99, osittain hyväksyttyjä äänestyslippuja oli 2 kpl, hylättyjä äänestyslippuja ei ollut. Jokainen luottamushenkilö ja vapaaehtoinen on antanut aikaansa, kokemustaan, mielipiteitään, ja tietotaitoaan rakennettaessa seurakuntaa kohti tulevaisuutta. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat olleet meidän avaimiamme suunnittelussa, päätöksenteossa ja arvioinnissa. Luottamushenkilöiden asiantuntijuus on ollut hyvin tärkeä voimavara valmisteltaessa eri hallintoasioita, tarjouskilpailuja, urakkasopimuksia jne. Seurakunnan elimien kokouspöytäkirjat ovat seurakunnan nettisivulla. Joulukuussa seurakunnassa järjestettiin tilaisuus nimeltä hallinnollinen palaute, jossa luottamushenkilöt tekivät valtuustokauden arviointia. Nuorisotoimikunta ja aikuistoimikunta kokoontuivat elokuussa arvioimaan tulevan vuoden taloudellisia resursseja sekä tekemään esityksiä niistä neuvostolle ja valtuustolle. 3.1 Talouden suunta Seurakunnan talous luo edellytykset seurakunnan ydintoiminnoille. Luottamuselimet ovat yksimielisesti päättäneet vähentää kiinteistömassaa. Protola-niminen kiinteistö on siirtynyt toisen omistukseen. Seurakunta suojeli osan omistamastaan metsäalueesta 37.7 ha Metsoohjelman kautta. Seurakunnan strategiaan kirjoitetut taloudenhoidon tavoitteet ja kehittämislinjat ohjaavat valtuustokauden aikana päätöksentekoa. Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle. Seurakunnan alueelta ulospäin suuntautuva muuttoliike, työttömyys ja väestön ikärakenne pienentää hitaasti verotuloja. Talousarvio laaditaan niin, että verontasaus- ja kiinteistörahastoa voidaan kartuttaa ja saavuttaa seurakunnan taloudessa vakaa vaihe. Seurakuntahallinnon tavoitteisiin kuuluu vähentää kiinteistömassaa, joka ei palvele seurakunnan perustehtävää. Kiinteistöjen vähentäminen vapauttaa työntekijöiden voimavaroja ja seurakunnan varoja ydintehtäviin. Veroprosentti vuonna 2011 on ollut 1,90 %. Veroja kertyi vuonna ,13. Verojen kehitys on ollut positiivinen vaikka seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskussa. 14

15 , , , , ,23 Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui ,26 ylijäämäiseksi. Seurakunnan talousarvio muodostui ,09 ylijäämäiseksi. Ylijäämä koostuu Protolan -kiinteistön myyntitulosta ja Protolan metsätilan myyntitulosta. Protolan metsätila on myyty suojelualueeksi Metso-ohjelmalla. Verotuloja kertyi ,00 budjetoitua enemmän. Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. Keskusrahastosta seurakunta on saanut toiminta-avustusta, ikonien ja kultauksien konservointiin ja peruskorjausavustusta. Seurakunnanneuvosto seuraa talouden kehitystä joka toinen kuukausi. Tavoite on löytää tapa jolla voisimme vertailla talouskehitystä edellisen vuoden mukaan Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleinen seurakuntatyö 104,35 /jäsen 117,57 /jäsen Tiedotus 10,32 /jäsen 8,49 /jäsen Kristinoppikoulu 62,18 /leiriläinen 73,29 /leiriläinen 6,91 /henkilö/vrk 8,14 /henkilö/vrk Kiinteistötoimi 16,50 /m2 20,88 /m2 3,00 /m3 3,95 /m3 26,83 /jäsen 37,24 /jäsen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Liite 1, tuloslaskelman tunnusluvut Liite 2, rahoituslaskelman tunnusluvut Liite 3, taseen tunnusluvut ja tase Liite 4, pääluokkayhteenveto ja henkilöstökulut 3.3 Kiinteistöt Rakennuskanta muodostuu viidestä pyhäköstä ja kolmesta muusta kiinteistöstä: - Pr. Elian kirkko (Suomen suurin ortodoksinen puukirkko) - Hattuvaaran, Huhuksen, Mutalahden ja Sonkajan tšasounat - Seurakuntatalo liikehuoneistoineen - Vanha pappila, jossa neljä rakennusta - Uusi kanttorilla (Iljala), jossa kaksi rakennusta - Pötönkankaan hautausmaan kappeli ja varastorakennus 15

16 - Hattuvaaran hautausmaan varastorakennus Valtuusto on hyväksynyt kiinteistölautakunnan valmisteleman ja neuvoston käsittelemän rakennuskiinteistöjen korjausohjelman vuosille Sen mukaan seuraavien neljän vuoden peruskorjaustarpeet ovat yhteensä euroa, mikä seurakunnan budjetissa merkitsee euroa per vuosi. Tämän lisäksi ilmaantuu usein yllättäviä korjaustarpeita, joita budjetissa ei ole voitu ottaa huomioon. Pyhäkköjen osuus ennakoiduista korjaustarpeista on 55 %. Seurakunnan taloudellinen ylläpitovastuu erityisesti suojelluista arvokiinteistöistä (Pr. Elian kirkko, Hattuvaaran tšasouna, vanha pappila) on huomattavan suuri. Vakuutukset ovat Ilomantsin Lähivakuutuksessa (kiinteistöt) ja Lähivakuutuksessa (tapaturma- ym. lakisääteiset) ja vakuutusmaksuja on maksettu 5 519,93. Pötönkankaan hautausmaata on hoitanut Iljala. Profeetta Elian kirkossa maalattiin kaikki ikkunat ja vaihdettiin lämmönsiirrin. Kiinteistöjä on kunnostettu tarpeen mukaan. Kiinteistöjen vuokratulot kattoivat kiinteistöjen käyttömenot, Protola-niminen kiinteistö myytiin vuonna

17 4. LIITTEET Liite 1, tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Verotulot Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Käyttökate Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Rahastojen vähennys Rahastojen lisäys Tilikauden ylijäämä/alijäämä Toimintatuotot toimintakuluista, % 35,23 % 29,81 % *osoittaa paljonko srk:n toiminnan kuluista saadaan katetuksi maksutuloilla ja korvauksilla Toimintajäämä verotuloista, % 85,25 % 100,15 % *osoittaa kuinka suuri osa verotuloista käytetään käyttötalouteen (toimintaan) Vuosikate, % 7,85 % 3,37 % *Vuosikate/Käyttötulot Poistot, % 4,48 % 4,71 % *Poistot käyttöomaisuudesta/käyttötulot Vuosikate /jäsen (1031) 26,03 10,64 17

18 Liite 2, rahoituslaskelman tunnusluvut Tilinpäätös liite 6 liitetiedot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutoset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarojen riittävyys/pv 425 pv 286 pv 18

19 Liite 3, taseen tunnusluvut ja tase TASEEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA Käyttöomaisuus Lahjoitusomaisuus ja toimeksiantojen varat Vaihto- ja rahoitusomaisuus VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma Muu oma po (rahastot) Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA Omavaraisuus, % 95,90 % 95,00 % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 425,03 220,79 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,80 % 7,89 % 19

20 Liite 4, pääluokkayhteenveto ja henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat , ,37 Jaksotetut palkat -15,09 83,45 Henkilösivukulut , ,90 Jaksotetut eläkemaksut 50,81 43,52 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -23,13 Yhteensä , ,24 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Virkistystoiminta 296,00 82,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 621, ,70 Matkakorvaukset 5 691, ,72 Kuljetuspalvelut 323,50 254,26 Koulutuspalvelut 1 702, ,70 Työterveyshuolto 241,25 113,25 20

21 Liite 5 Tase / Vastaava 21

22 Liite 6 Tase / Vastattavaa 22

23 LIITE 7 Talousarviovertailu 23

24 Liite 8 Käyttötalousosa yhteensä 24

25 25

26 26

27 Liite 9 VUONNA 2011 TOIMITETUT JUMALANPALVELUKSET JA MUUT TILAISUUDET Palvelus, tilaisuus Elian kirkko Hattuv Mutala Sonkaja Huhus Möhkö Parpp yhteensä Ehtoopalvelus Suuri ehtoonjälkeinen palvelus 3 3 Vähäinen ehtoonjälkeinen palvelus 6 6 Aamupalvelus Vigilia 1 1 Liturgia Ehtoollisella käyntejä Kasteliturgia 1 1 Ennenpyhitettyjen lahjain liturgia Hetkipalvelus 4 4 Nimenantopavelus 8. päivänä 0 Kirkottaminen 8 8 Kasteen ja mirhallavoitelun sakramentti Kirkkoon liittäminen 3 3 Sairaan ripittäminen Katumuksen sakramentti Avioliiton sakramentti 6 6 Sairaanvoitelun sakramentti 1 1 Kodin ym. tilan pyhittäminen Ikonin pyhittäminen Pieni vedenpyhitys Suuri vedenpyhitys 1 1 Akatistos 7 7 Rukouspalvelus Parastasis 0 Litania Muistopalvelus Hautauspalvelus Kylänlukutilaisuus 0 Luento 5 5 Raamattutunti 0 Tiistaiseura Seurakunnallinen kerho ym. tilaisuus Papiston pitämät uskontotunnit koulussa Kristinoppikoulutunnit

28 LIITE 10 Kirkkoherran tärkeimmät tilaisuudet 5.1 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Uuden Vuoden vastaanotto Nuorisotyöneuvottelupäivät, Valamo talviloma 26.1 Kirkkoherrojen koulutus, Kuopio Turun Martin seurakunta vierailu, Matti Äärilän puolison hautajaiset 31.1 Viitosten kokous, Joensuu 3.2 Sonkajanranta, Pyhä Hannan kirkon juhla Taipaleen nuoriso Ilomantsissa OPL talvipäivät, Oulu Tapiolan nuoriso Ilomantsissa 5.3 Hiihtoristisaatto 6.3 Ilomantsi-seuran 60 vuotisjuhla 10.3 Neuvottelut kirkollishallituksen edustajien kanssa 12.3 Seurakuntamatka Lapinlahdelle, ikoninäyttely/piispa Arseni vierailu 17.3 Luento paasto ja Kreikan pääsiäisen vietto, Kreikan ystävät, Joensuu 21.3 Rajavartiolaitoksen 92-vuotisjuhlan kunniaksi, Ilomantsi Piispa Arseni Ilomantsissa 5.4 Viitosten ja kuutosten kokous hallinto jatkotyöryhmän kanssa, Valamo 13.4 virpomavitsojen siunaus Lylykosken, Pogostan ja Hattuvaaran kouluilla 15.4 virpomavitsojen siunaus Iknonvaaran koululla 27.4 isä Veikko Linnun hautajaiset 24.4 Ekumeeninen ristisaatto, Ilomantsi 29.4 Ekumeeninen pääsiäishartaus, Sonkaja 30.4 Ekumeeninen pääsiäishartaus, Mutalahti 15.5 Motoristi kirkko, Ilomantsi, Kaatuneitten muistopäivä, Ilomantsi 17.5 Taloushallinto koulutus, Valamo Hallintovaliokunnan kokous, Helsinki 21.5 Kreikkalainen ruokailta 25.5 Pampalon kultakaivoksen siunaaminen, Hattuvaara Huhuksen praasniekka 3.6 Ekumeeninen koulunpäättämisjumalapalvelus 4.6 Ilomantsin yläkoulun kevätjuhla, Ilomantsin lukion ylioppilas kevätjuhla 19.6 Parppeinvaaran praasniekka Hattuvaaran praasniekka 5-6,8-9.7 Kristinoppikoulu, Sikrenvaara 22.7 Kalevalaan laulaneitten muistomerkin uudelleen pystyttäminen 28

29 19.7 Konstantinopolin nuoret, Ilomantsi Iljan praasniekka 23.7 lastenpäivä, Sonkaja 27.7 III-kripari Ilomantsissa Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhla, Sonkajanrannan juhla 25.9 Melaselän ristisaatto 26.8 Rajajääkärikomppanian II/2011 saapumiserän valatilaisuus 27.8 Vapaaehtoisen diakoniatyön koulutuspäivä Profeetta Elian kirkonkuoron matka Saarenmaalle, Viroon Mutalahden praasniekka, 50v P-K:n viitosten kokous / Joensuu Sonkajan praasniekka 15.9 Ekumeeninen ilta / Rehvana 17.9 Seurakunnan ja MLL liiton matka Uuteen Valamoon Päiväkoti Vunukan vihkijäiset Pappismunkki Melhisedekin vierailu Ilomantsin seurakunnassa Pappien liiton päivät, Joensuu 2.10 Eläkeliiton Ilomatsin yhdistys ry Talousarvio keskustelu Hiippakuntapäivät, Joensuu Kreikka-Suomi Liturgia, Tampere 1.11 Kehityskeskustelut, Kuopio Kirkko työyhteisökurssi, Uusi Valamo Karjalan valistajien juhla, Sonkajanranta Seurakunnan valtuustovaalit kirkolliskokous, Valamo 2.12 Ekumeeninen ilta, Sylvi Heiskanen Luottamushenkilöiden koulutuspäivä / hallinnollinen palaute Yrittäjien kirkko, Kauneimmat joululaulut, ev.lut. kirkossa seurakunnan joulupuurojuhla, Joululauluja Ilomantsin vanhakodeilla Kunnantalon jouluhartaus, Hatun koulun joulujuhla, Hattuvaara Lylykosken koulu, Lylykoski Koulujoulujuhla, ev. lut. kirkossa Yksinäisten joulujuhla ev.lut. srk-talo Sonkajan tsasounassa ekumeeninen jouluhartaus Palvelukeskus Yläpihan jouluhartaus 29

30 Säännöllistä toimintaa: Terveyskeskuksessa hartaus sunnuntaisin Palvelukeskus Yläpihan hartaushetket kuukausittain - Hartaudet kuukausittain hoitolaitoksissa: Aurinkorinne, Apilarinne, Pääskynpesä, Ilonakeskus - Hartaus kuukausittain Pihlajatien kerhohuoneessa Kouluavaukset Pogostan ala asteella Kouluvierailut Pogostan yläasteella, kouluvierailut muilla kouluilla Perhetyöryhmä, kriisityöryhmä vierailut päiväkodissa ja esikoulussa vierailut kehitysvammaisten toimintakeskuksessa (Vanha apteekki) Vierailu Honkalammen hoitolaitoksessa Vierailu Paiholan sairaalassa keskimäärin kerran kuukaudessa Sanoja arkeen kolumni Pogostan Sanomissa 30

31 Liite 11 ORT. USKONNONOPETUKSEN JÄRJESTELY ILOMANTSIN KUNNASSA VUONNA 2011 KOULU OPETTAJA Ortod. Opetusta tuntia oppil. sai Kevätlukukausi 2011: Hatun koulu 5 5 luokat 1-6: 2 h/vko Sari Vatanen Iknonvaaran koulu 3 3 luokat 1-2: 1 h/vko Sari Vatanen luokat 3-4: 2 h/vko Sari Vatanen luokat 5-6: 1 h/vko Sari Vatanen Lylykosken koulu 1 1 luokka 3: 2 h/vko Sari Vatanen Pogostan alakoulu luokat 1-2: 1 h/vko Sari Vatanen luokat 3-4: 2 h/vko Sari Vatanen luokka 5: 1 h/vko Sari Vatanen luokka 6: 2 h/vko Sari Vatanen Pogostan yläkoulu luokat 7-9: 1 h/vko Sari Vatanen Ilomantsin lukio pakollista kurssia, Sari Vatanen Syyslukukausi 2011: 3 soveltavaa kurssia Sari Vatanen Hatun koulu 2 2 luokat 4-5: 2 h/vko Sari Vatanen Katja Kareinen Lylykosken koulu 1 1 luokka 4: 1 h/vko Pogostan alakoulu luokat 1-2: 1 h/vko Sari Vatanen luokat 3-4: 2 h/vko luokka 5: 1 h/vko luokka 6: 2 h/vko Pogostan yläkoulu luokat 7-9: 1 h/vko Sari Vatanen Ilomantsin lukio pakollista kurssia, Sari Vatanen Opetuksen ulkopuolelle jääneitä oppilaita ei ole. Opetuksen kustansi Ilomantsin kunta. lisäksi tarjotaan 1 syventävä vuorovuosikurssi (ei lukuvuonna ) ja 3 soveltavaa kurssia joko verkko- tai lähiopetuskursseina opiskelijamäärästä riippuen. 31

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan.

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan. 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNANVALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous 2008 PÖYTÄKIRJA Aika su 13.1.2008 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 4 Yleinen Seurakuntatyö... 4 2.2 Praasniekat... 4 2.2 Aikuistyö...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus...3 2. Seurakuntatyö...3 2.1 Jumalanpalvelukset...3 2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat...3 2.1.2 Elämää pyhittävät

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 3 Yleinen Seurakuntatyö... 3 2.2 Praasniekat... 4 2.2 Aikuistyö...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 4 Yleinen Seurakuntatyö... 4 2.2 Praasniekat... 4 2.2 Aikuistyö...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus... 3 2. Seurakuntatyö... 4 2.1 Jumalanpalvelukset... 4 2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat... 4 2.1.2 Elämää pyhittävät

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.1.2012 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALI 2015 PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 Aika: 1.11.2015-2.11.2015

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTO / Valtuuston II varsinainen kokous 2007 PÖYÄKIRJA Aika: ke 14.11.2007 klo 16.30 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä: Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi. Mantsintie 7 joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi. Mantsintie 7 joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus Karjalan hiippakunta itäiset seurakunnat 29.3. 23.5.2012 Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset Kuopiosta keskusrekisteristä, Karjalankatu 1 ma-pe klo 9 15, (1.6.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. lokakuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantaina 10.11.2008 klo 17.00-19.05 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantai 8.11.2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Poissa: Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Sisällysluettelo Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan... 1 toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018... 1 1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I varsinainen kokous Aika maanantai 4.4.2016 klo 18-19:34 Paikka Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Läsnä Jeskanen Veli

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. elokuuta 2011 klo 16.00-17.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. syyskuuta 2012 klo 16.00-18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 1.3.2009 klo 17.00-18.20 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 16. syyskuuta 2014 klo 16.00 18.03 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. tammikuuta 2016 klo 16.08 17.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. marraskuuta 2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika tiistaina 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 4. lokakuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. marraskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 25. lokakuuta 2011 klo 16.00-18.55 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika maanantai 4.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Elian kirkko, kirkkotie 15 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 31. toukokuu 2011 klo 16.30-17.55 Paikka Läsnä Taistelijan Talo, Hattuvaara isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS 0242663-8 Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. helmikuuta 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. elokuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 23.8.2011 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Jeskanen Veli

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. toukokuuta 2014 klo 16.00 17.57 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. tammikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 3. syyskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 1. lokakuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantai 11.11.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. tammikuuta 2011 klo 16.00-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. helmikuu 2011 klo 15.45 16.45 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 26.8.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa seurakuntatalo, Mantsintie 7, iilomantsi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 31. toukokuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 18.5.2009 klo 18.00 18.33 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 1/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 1/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 1/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I varsinainen kokous Aika maanantai 13.4.2015 klo 18.00-19.55 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 11.9.2012 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 17. heinäkuuta 2013 klo 15.00 16.06 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Ihmeitätekevä ikoni vieraili Joensuussa, s. 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ On valtuustovaalien aika, s. 4

Ihmeitätekevä ikoni vieraili Joensuussa, s. 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ On valtuustovaalien aika, s. 4 Ihmeitätekevä ikoni vieraili Joensuussa, s. 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ On valtuustovaalien aika, s. 4 Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Virasto avoinna ma, ke ja pe 9-13. Osoite: Mantsintie

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 24.5.2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Karjalan hiippakunta itäiset seurakunnat 24.5. 29.8.2012 Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale ILOMANTSI Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Ortodoksinen seurakuntaviesti. Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta. Joensuun ortodoksinen seurakunta

Ortodoksinen seurakuntaviesti. Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta. Joensuun ortodoksinen seurakunta Asiaa seurakuntaan... Ilomantsin ortodoksinen seurakunta Virasto avoinna ma, ke ja pe 9-13. Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Puh: 013 881 084 Email: ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra: Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 29.3.2011 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Lasten kässä- käsityökoulu, Käsityön perusteet

Lasten kässä- käsityökoulu, Käsityön perusteet Maanantai klo 14.30 16.00 alkaa 17.8. ennakkoilm. klo 15.30 17.00 alkaa 2.10.( pe) Lasten kässä- käsityökoulu, Käsityön perusteet 1.-4.luokkalaisille Käsityökerhossa annetaan taiteen perusopetuksen mukaista

Lisätiedot

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016 KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016 Ilomantsi Joensuu Nurmes Taipale ILOMANTSI Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 8. toukokuuta 2012 klo 16.00-17.15 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Karjalan hiippakunta. itäiset seurakunnat 29.11.2012 7.2.2013. Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale ILOMANTSI. Jumalanpalvelukset

Karjalan hiippakunta. itäiset seurakunnat 29.11.2012 7.2.2013. Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale ILOMANTSI. Jumalanpalvelukset Karjalan hiippakunta itäiset seurakunnat 29.11.2012 7.2.2013 Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale ILOMANTSI Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 3.12.2013 klo 16.00 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Nro 261/93 R Kuopio

Nro 261/93 R Kuopio Nro 261/93 R Kuopio 18.3.1993 Seurakuntien kirkkoherroille Asia: Piispainkokouksen ohjeet kristinoppikoulusta Piispainkokous päätti istunnossaan 5.3.1993 lähettää seurakuntiin laatimansa suuntaa-antavat

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS kuva: Nikita Stephanovits Veselov KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 25.5.2013 5 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus... 4 2. Seurakuntatyö...

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA. Pertti Jeskanen, puheenjohtaja Eija Laitila

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA. Pertti Jeskanen, puheenjohtaja Eija Laitila 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 27.8.2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Veli Jeskanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. helmikuuta 2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. joulukuuta 2012 klo 16.00 18.49 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot