Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016"

Transkriptio

1 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ SEURAKUNTATYÖ... 4 Yleinen Seurakuntatyö Praasniekat Aikuistyö... 4 Aikuistoimintapiirit Ekumenia Kirkkomusiikki Nuorisotyö ja uskonnonopetus Diakonia, lähetys, lähialueiden avustus ja OrtAid TALOUS Talouden suunnittelun lähtökohdat Seurakunnan taloudellinen tilanne Verotuloarvio Talous / kiinteä seurakunnan omaisuus Talousarvio Ehdotuksen keskeisimmät kohdat Edellisen talousarvion toteutuminen Henkilöstösuunnitelma

3 1. YLEISTÄ Seurakunnan on oltava palveleva, kaikille avoin, elävä ja tulevaisuuteen luottava. Seurakunnan tulee tukea jäseniään maaseudun murroksessa ja ikääntymisen tuomissa haasteissa. Maahanmuuttajat, paluumuuttajat ja seurakuntaan muualta tulevat tulisi aktivoida löytämään oma paikkansa Ilomantsissa ja omassa seurakunnassaan. Kirkolliskokous 2011 päätti, että seurakuntajakoa arvioidaan kirkolliskokouksessa P-K:n seurakuntien, papiston ja kanttorien yhteistyötä jatketaan ja osallistutaan hiippakunnallisiin sekä valtakunnallisiin kirkollisesti merkittäviin tapahtumiin. Seurakunta on avoin Ilomantsilaisille tapahtumille ja eri kansalaisjärjestöille. Seurakunta toimii asettamansa strategian mukaisesti joka pohjautuu kirkon strategiaan TEHTÄVÄ: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan tehtävä on palvella ihmisiä seurakunnassa ja seurakunnan toimintaympäristössä. VISIO: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta on taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäinen, seurakuntalaisten hengellisen hyvinvoinnin koti. ARVOT: Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminnan arvot ovat rakkaus, lähimmäisen palveleminen, avoimuus, läpinäkyvyys, yhteisöllisyys. Strategian kehittämisen painopisteet vuosille ovat 1. Seurakunnan toimintakulttuurin kehittäminen keskustelevammaksi ja avoimemmaksi, 2. Synodaalisen johtamiskulttuurin kehittäminen, 3. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten työntekijöiden koulutuksesta, hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtiminen, 4. Talouden hoitaminen ja ohjaaminen siten että seurakunnan itsenäinen toiminta mahdollistuu, 5. Evankeliumin eteenpäin vieminen 6. Seurakuntalaisten jumalanpalveluselämään osallistumisen aktivoiminen 7. Seurakunnan kehittäminen jokaisen jäsenen hengelliseksi kodiksi 8. Jokaisen seurakuntalaisen aktivoiminen. Vuonna 2014 seurakunta arvioi strategian painopisteiden onnistumista ja 2015 päivittää strategian vuosien Vuoden 2014 on suunnitelman mukaan seurakunnan tarkastusvuosi. 3

4 2. SEURAKUNTATYÖ Yleinen Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä on seurakuntaelämän keskus. Elian kirkossa pidetään säännölliset palvelukset lauantaisin, sunnuntaisin ja suurina juhlina. Tsasounien praasniekat ovat seurakunnan ja kylien tärkeimpiä tapahtumia. Tsasounissa pidetään palveluksia kesäisin, jouluna ja pääsiäisenä. Keskiviikkoisin toimitetaan jumalanpalvelusta (aamupalvelus, liturgia) seurakuntasalissa. Vanhainkodilla ja palvelukodeilla ja terveyskeskuksessa pidetään palveluksia vahvistetun ohjelman mukaan. Jumalanpalvelusten toimittaminen tapahtuu yhdessä papiston ja seurakuntalaisten avulla. Matkapapin paikka on täyttämättä lähtien. Matkapapin poissaolo seurakunnan arkipäivästä vaikuttaa pastoraalisesti ja taloudellisti seurakunnan perustyössä. Suurin haaste on sijaisten järjestämisessä silloin kun kirkkoherra on vapaalla ja lomalla. Seurakunnan elimissä, P-K seurakuntien kanssa ja kirkon palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa keskustelemme keinoista miten matkapapiston resurssit korvataan Ilomantsin seurakunnan alueella. Pappi järjestää yksityistä sielunhoitoa, tekee kotikäyntejä ja osallistuu kotien juhliin. Järjestetään maahanmuuttajille jumalanpalveluksia eri kielillä, pääsääntöisesti slaaviksi. Tarkoituksena auttaa maahanmuuttajia löytämään oma paikkansa Ilomantsissa ja omassa seurakunnassaan. Seurakunnan työ nähdään osana kotouttamisohjelmaa. Paluumuuttajille tiedotetaan kirjeellä seurakunnan toiminnasta ja eri toimintamahdollisuuksista. Joulun alla kutsutaan kaikki uudet seurakuntalaiset yhteen tutustumaan seurakunnan toimintaan. 2.2 Praasniekat Praasniekat ovat seurakunnan keskeisimmät tapahtumat. Iljan praasniekkaa pidetään seurakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä praasniekkana unohtamatta muidenkaan pyhäkköjen praasniekkoja. Vuonna 2014 täyttää Huhuksen rukoushuone 50 vuotta. Tavoite on aktivoida Ilomantsin seurakunnan jäsenet osallistumaan seurakunnan praasniekkoihin. Praasniekkoja pidetään seurakuntaa kokoavana tapahtumana. Praasniekkojen yhteiset ateriat pidetään vapaaehtoisella maksulla katettuina. 2.2 Aikuistyö Toiminnan tavoitteena on saada seurakuntalaiset sitoutumaan hengelliseen kasvuun. Aikuistyö johdattaa seurakunnan jäsenet liturgisen elämän pariin ja syventämään ortodoksista tietoutta. Tämä saavutetaan opetuspuheiden, aikuispiirien ja seurakuntailtojen kautta. Lehtikirjoitukset ja saarnat toimivat julistuksen ja opetuksen välikappaleina. Vuosittain järjestetään seurakuntailta, jossa seurakuntalaiset pohtivat seurakunnan toimintamuotoja. Valamon opiston kursseille ja muille vastaaville lähetetään osanottajia. 4

5 Seurakunta järjestää kesäkuussa 2014 ja kesäkuu 2016 seurakuntalaisille matka Pohjois-Kreikkaan. Osallistutaan Lappeenrannassa pidettäville Kirkkopäiville vuonna Kirkkomusiikilla on tärkeä tehtävä mielekkään liturgisen elämän ylläpitäjänä. Nuoriso- ja aikuistoimikunnat järjestävät hiihtolomaviikon lauantaina hiihtoristisaaton Sonkajasta Ilomantsiin kaikenikäisille. Yksi seurakunnan tehtävistä on ylläpitää ristisaattoperinnettä, jota on kehitetty Suomessa erityisesti Tuupovaaran ja Ilomantsin alueella. Aikuistoimintapiirit Miesten- ja naistenpiirit jatkavat toimintaansa. Pekka Jeskanen vetää miestenpiirin ja Maire Purmonen naistenpiirin. Tiistaiseuratoimintaa on Ilomantsin kirkonkylällä ja Mutalahdessa. Yhteinen tiistaiseurapäivä järjestetään Pokrovana Ilomantsin kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetty kirkkotekstiilikurssi jatkuu. Ilomantsin kansalaisopisto järjestää ikonimaalauspiirejä. Seurakunnassa toimii seniorien ikonimaalauspiiri. Tiistaiseuran ja piirien vapaaehtoistyö auttaa eri tapahtumien järjestämistä ja myös monien kiinteistökorjauksien tekemistä. 2.3 Ekumenia Vähemmistökirkolle ekumenia on elinehto, mutta myös evankeliumissa annettu malli. Ekumeenisia suhteita pidetään yllä sekä paikallisen luterilaisten seurakunnan että Turun Martin seurakunnan kanssa. Lisätään resurssien ja tarpeen mukaan yhteisiä tilaisuuksia Ilomantsin ev. lut. seurakunnan kanssa. 2.4 Kirkkomusiikki Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kuoro kantaa nimeä Pyhän Elian kirkon kuoro. Kuoron tavoitteena on vastata seurakunnan jumalanpalvelusten laulamisesta, pääpaino kirkkovuoden suurilla juhlilla ja praasniekoilla. Kirkkokuoro järjestää koulutusta laulajille yhdessä Taipaleen kirkkokuoron kanssa. Kuorojen yhteistoiminnaksi ovat vakiintuneet kaksi kertaa vuodessa pidettävät laululauantait, vuorotellen Viinijärvellä ja Ilomantsissa. Tuolloin laulajat saavat kokemuksen laulaa suuremmassa kuorossa, sekä mahdollisuuden äänen huoltoon. Kuoron toimintaan kuuluvat kirkossa laulamisen lisäksi sävelhartaudet erityisesti joulun ja pääsiäisen alla. Pyhän Elian kirkon kuoro osallistuu Tampereella järjestettäviin kirkkolaulupäiviin. Ilomantsissa toimii talvisaikaan vuoroviikoin kirkkolaulupiiri. Se ei harjoittele esiintymistarkoituksessa vaan on kuoroa vapaamuotoisempi. Piirissä lauletaan yksiäänisesti ja harjoitellaan kirkkolaulun perusasioita, sekä tehdään pieniä laulumatkoja. Kirkkolaulupiiriläisten kanssa jatketaan ensi kesänä maallikkopalvelusten toimittamista seurakunnan eri pyhäköissä. 5

6 Kanttori pitää lapsikuoroa yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopiston kanssa. Kanttori tekee myös yhteistyötä uskonnonopettajan kanssa, ja käy oppitunneilla. 2.5 Nuorisotyö ja uskonnonopetus Lapsi- ja nuorisotyön vastuualueet on jaettu kirkkoherran ja kanttorin kesken. Lapsityöstä huolehtii kanttori ja nuorisotyöstä kirkkoherra. Viikoittain kokoontuviin lastenkerhoihin kuuluvat Anu Koivuniemen seurakuntatalossa pitämä ikonimaalauspiiri. Heikki Kyykallio ja Petri Penttinen vetävät joka keskiviikko nuortenpiirin. Maire Purmonen, Maria Jeskanen ja Inka Kontkanen pitävät joka toinen sunnuntai seurakuntasalissa pitämä alle kouluikäisten sinapinsiemenkerhoa. Teuvo Martiskainen pitää ponomarikerhon kerran kuussa. Tavoite on saada jatkuvuutta lapsi- ja nuorisotyössä. Lisää ohjaajia lapsi- ja nuorisotyöhön etsitään ja rekrytoidaan, sekä koulutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lisää lapsi- ja nuorisotyömuotoja etsitään, mutta yritetään välttää samojen ihmisten kuormittamista. Kristinoppikoulu järjestetään Sikrenvaarassa Joensuun seurakunnan kanssa kesäkuussa ja siihen valmistaudutaan kevättalvella. Kristinoppikoulun lisäksi kesällä järjestetään vitosten seurakuntien kanssa tai osallistutaan järjestöjen järjestämälle perheleirille. Nuorisotyötä tehdään yhdessä P-K:n seurakuntien ja ONL:n kanssa ja lähetetään nuoria valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin. Seurakunta mahdollistaa kerhonvetäjien koulutusta. Ilomantsin kansalaisopiston yhteistyöllä seurakunnassa ja kunnassa toimi lasten lauluryhmä Vunukat. Uskonnonopetus on kuntien tehtävänä, mutta uskonnonopettajien tukeminen on erityisen tärkeätä opetuksen laadun ja opettajien pysyvyyden sekä pätevyyden kannalta. Seurakunnan pappi ja kanttori vierailevat päiväkodissa, kouluissa ja pitävät kerran kuussa koulunavauksen ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Yhteistyötä eri koulujen kanssa jatketaan ja syvennetään esim. kanttorin ammattitaidon hyödyntäminen koulun musiikki- lauluopetuksessa. 2.6 Diakonia, lähetys, lähialueiden avustus ja Filantropia Diakoniatyö toimii heikkojen ja tarvitsevien hyväksi. Diakoniatyö tavoite on juurruttaa lähimmäisen palvelemisen jumalanpalveluselämän luonnolliseksi jatkeeksi. Järjestetään kaksi kertaa syksyllä ja kerran keväällä työttömien ruokailut yhteistyössä Marttojen, Ilomantsin tiistaiseuran kansaa. Tuetaan talousarviossa diakoniaa sekä lähetystä. Diakoniassa pikkuavustusten lisäksi annetaan tukea katastrofiapuna ja muuna kokonaisvaltaisena apuna Filantropia järjestön kautta. Diakonia-apua ja ruoka-apua jaetaan. EUruokatukea haetaan ja jaetaan. Jouluna jaetaan mahdollisuuksien mukaan vähävaraisille ja yksinäisille lahjapaketteja. 6

7 3. TALOUS 3.1 Talouden suunnittelun lähtökohdat Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, kirkkoherran pastoraaliselle työlle ja eri toimintapiireille. Seurakunnan tasapainoisella taloudenhoidolla tuetaan seurakunnan ydintoimintoja. Vapaaehtoistyöllä voidaan helpottaa kirkkoherran ja kanttorin työn keskittämistä seurakuntalaisten hengelliseen palvelemiseen. Kaikki muut talouden päämäärät ovat toissijaisia. Luottamushenkilöille annetaan seurakunnan hallintoon kuuluvaa koulutusta ja opastusta. Järjestetään kerran vuodessa tilaisuus nimeltä hallinnollinen palaute, jossa luottamushenkilöt pohtivat seurakunnan nykytilannetta, tulevaisuutta ja haasteita. Jotta Ilomantsin ortodoksinen seurakunta voisi toteuttaa ja keskittyä yllä oleviin tehtäviin, seurakunnan hallinto päätti vuonna 2009 luopua Skiitta - nimisestä kiinteistöstä, vuonna 2010 alussa Protola -nimisestä kiinteistöstä ja vuonna 2013 Uusi-Kanttorila - nimisestä kiinteistöstä. Seurakunnan jäsenmäärän vähennys on aikajaksolla ollut 1,6% vuodessa. Poikkeus oli vuosi 2011, jolloin jäsenmäärää kasvoi ensimmäistä kertaa vuodesta Jos kehitys jatkuu samaan tapaan, poikkeavasta vuodesta (2011) huolimatta, eikä Ilomantsin elinkeinorakenteessa tapahdu radikaaleja muutoksia, vuonna 2017 seurakunnan jäsenmäärä tulisi olemaan 917 henkeä. 7

8 3.2 Seurakunnan taloudellinen tilanne Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan ylijäämäiset tilinpäätökset vuosina johtuvat seurakunnan kiinteistömassan realisoimisesta ja metsätuloista. Talousarviovuodet ovat alijäämäiset. 3.3 Verotuloarvio Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa sen perustoiminta. Seurakunnan ikäjakauman takia verokertymä on pienempi kun vertaillaan muuta ortodoksisen kirkon saman kokoisia seurakuntia. Verokertymä on pysynyt tasaisesti ja välissä. Kuvassa verokertymä ja verotuloarvio vuosista

9 3.4 Talous / kiinteä seurakunnan omaisuus Ilomantsin seurakunnan kiinteistöt ovat: kuusi pyhäkköä, seurakuntatalo, pappila, sekä 3 ulkorakennusta, aittaa ja ulkosaunaa (yhteensä 13 rakennusta). Metsäpinta-ala on 191,5 ha. Metsäkiinteistöistä saadut tulot pitäisi pääsääntöisesti käyttää rakennuskiinteistöjen kunnon ylläpitämiseen. Metsäsuunnitelman ( ) mukaan seuraavien vuosien metsähoidon maksut ovat metsätuottoihin nähden enemmän. Tornator Oy:n valittiin metsänhoidon palvelujen toimittajaksi kaudelle Tornator oy hoitaa metsät ympäristöä kunnioittaen. Kaaviossa näkyy vuosien metsähoito menot ja metsätulot. Kiinteistölautakunta on päivittänyt investointisuunnitelmansa vuosille Investoinnit ja korjaukset seurakunta kattaa kiinteistömassan vähentämisen tuloista ja metsämyynnistä. Seurakunta hakee muita avustuksia kirkollishallitukselta ja ympäristökeskukselta. Viereisessä kuvassa ovat suunnitellut investoinnit ja korjaukset vuosille Muut korjaukset jotka kirjataan käyttötalousosassa. 9

10 Investoinnit ja muut korjaukset yhteensä. 3.5 Talousarvio Vuosien taloudenhoito on hyvin haastellinen. Kuten kaaviosta selviää kaikki kolme vuotta ovat alijäämäisiä. Vuonna 2014 alijäämä on , vuonna ja vuonna Alijäämään sisältyvät myös tulevat investoinnit. Toimintamenot talousarviovuosille pysyvät tasaisina. Suuret menokohdat talousarviossa ovat investoinnit, kiinteistöhoito, palkat ja keskusrahastomaksut. Toimintamenot pysyvät ja välissä. 10

11 Alla olevassa ensimmäisessä kaaviossa selviää menokohdittain menojen kehitys ja toisessa tulojen kehitys. 11

12 3.6 Ehdotuksen keskeisimmät kohdat a. Seurakunnan alueen ulospäin suuntautuva muuttoliike, työttömyys ja väestön ikärakenne vaikuttaa verotulon kehitykseen. Seurakunnan verotulot ovat pienemmät verrattuna muihin samankokoisiin seurakuntiin. b. Kiinteistöjen myyntivaikutusta voidaan tarkastella 5 vuoden päästä. c. Talousarvio on laadittava niin, että verontasaus- ja kiinteistörahastoa voitaisiin kartuttaa ja saavuttaa seurakunnan taloudessa vakaampi vaihe. d. Seurakuntahallinto keskustelee kiinteistöhoitokulujen vähentämisestä ja seurakunnan toiminnan tilatarpeista. e. Seurakuntahallinto päättää Elian kirkon, seurakuntatalon ja pappilan seuraavien vuosien isojen investointien tekemisestä. 12

13 f. Seurakuntahallinto keskustelee naapuriseurakuntien kanssa yhteistyömahdollisuuksista. 3.7 Edellisen talousarvion toteutuminen Seurakunnan tilikauden vuosikate muodostui ,61 alijäämäiseksi. Seurakunnan talousarvio muodostui ,64 alijäämäiseksi. Tilinpäätösanalyysin mukaan toimintatulot (verot, myyntitulot, opastulot, korkotulot ja kolehdit) ovat kattaneet seurakunnan toimintamenot (palkat, kirkkojen toiminta, hautausmaakulut ja erikulut). Kuitenkin, kiinteistöhoitokulut, keskusrahastomaksun suuruus ja Leader-hankkeesta saatava tuki ovat muodostaneet alijäämäisen talousarvion. 13

14 3.8 Henkilöstösuunnitelma Ilomantsin seurakunnalla on kolme vakituista työntekijää: pappi, kanttori ja kanslisti. Kaikkien työntekijöiden rooli seurakunnan toiminnan ja perustehtävän toteuttamisessa ovat tärkeitä. Kanslistin työ vapauttaa papin ja kanttorin ajan perustehtäviin. Sijaisuuksien järjestäminen on vaikeutunut matkapapin toimen täyttämättä jättämisen takia. Seurakunnan hallinto keskustelee sijaisjärjestelyistä tulevissa neuvotteluissa lähiseurakuntien kanssa. Seurakunnan työntekijät seuraavat ja osallistuvat keskusteluihin seurakuntien yhteistoiminnan kehittämisestä. Seurakunnan hallinto paneutuu työntekijöiden kouluttamiseen. Vakituisten työntekijöiden lisäksi seurakunnan työhön osallistuu monta kerhonvetäjää: lastenkerho, lastenikonimaalauskerho, nuortenpiiri, miestenpiiri, naistenpiiri, tiistaiseurat, ponomarikerho. Seurakunta panostaa enemmän kerhon vetäjien kouluttamiseen. Vapaaehtoisten rooli seurakunnan rakentamisessa on merkittävä. Seurakunnan hallinto koostuu vapaaehtoisista. Seurakunnan toiminta järjestyy useimmiten vapaaehtoisvoimin. Haasteena on vapaaehtoisten johtaminen, kannustaminen ja motivoiminen. 14

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 3 Yleinen Seurakuntatyö... 3 2.2 Praasniekat... 4 2.2 Aikuistyö...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 4 Yleinen Seurakuntatyö... 4 2.2 Praasniekat... 4 2.2 Aikuistyö...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Sisällysluettelo Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan... 1 toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018... 1 1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAOHJELMA 2016 2020 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta toimii osana Suomen ortodoksista kirkkoa. Seurakunnan toimintaohjelma 2016 2020 jatkaa seurakunnan strategiaa

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. lokakuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAKUNTATYÖ... 3 2.1 Praasniekat... 3 2.2 Aikuistyö... 3 2.3 Ekumenia... 4 2.4 Kirkkomusiikki...

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Sisällysluettelo Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan... 1 toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019... 1 1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJÄ 1/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 1.3.2009 klo 17.00-18.20 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi. Mantsintie 7 joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus

ILOMANTSI. Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi. Mantsintie 7 joka keskiviikko klo 8.30 aamupalvelus Karjalan hiippakunta itäiset seurakunnat 29.3. 23.5.2012 Ilomantsi Joensuu Lieksa Nurmes Taipale Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset Kuopiosta keskusrekisteristä, Karjalankatu 1 ma-pe klo 9 15, (1.6.

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus... 3 2. Seurakuntatyö... 4 2.1 Jumalanpalvelukset... 4 2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat... 4 2.1.2 Elämää pyhittävät

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan.

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan. 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNANVALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous 2008 PÖYTÄKIRJA Aika su 13.1.2008 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus...3 2. Seurakuntatyö...3 2.1 Jumalanpalvelukset...3 2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat...3 2.1.2 Elämää pyhittävät

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2011

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2011 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus... 3 2. Seurakuntatyö... 3 2.1 Jumalanpalvelukset... 3 2.1.1 Ajan pyhittäminen ja liturgiat... 3 2.1.2 Elämää pyhittävät

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2016-2025

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2016-2025 ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA VUOSILLE 2016-2025 - strategiset linjaukset ja perustelut - Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1 Kiinteistöstrategia... 4 1.2 Uudet haasteet Uusi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. syyskuuta 2012 klo 16.00-18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

Taipaleen seurakunta

Taipaleen seurakunta Taipaleen seurakunta 2011-2016 1. Johdanto Suomen ortodoksisen kirkon strategia on hyväksytty kirkolliskokouksessa marraskuussa 2009. Strategiaa ja visiota työstettiin vuodesta 2007 lähtien kirkolliskokouksen

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. helmikuuta 2013

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantai 9.11.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 24. lokakuuta 2017 klo 16-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantaina 10.11.2008 klo 17.00-19.05 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTO / Valtuuston II varsinainen kokous 2007 PÖYÄKIRJA Aika: ke 14.11.2007 klo 16.30 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä: Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.1.2012 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika tiistaina 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 17. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Paikka Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I varsinainen kokous Aika maanantai 4.4.2016 klo 18-19:34 Paikka Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Läsnä Jeskanen Veli

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 21. lokakuuta 2014 klo 16.00 - Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Juhlapuhe Ilomantsissa Iljan praasniekoilla

Juhlapuhe Ilomantsissa Iljan praasniekoilla Juhlapuhe Ilomantsissa Iljan praasniekoilla 20.7. 2016 Terveh teille, pruasniekkarahvas! Kesää on kuulunut perinteisesti osallistuminen Iljan praasniekkaan täällä Ilomantsin pogostalla, kauniissa Karjalassa.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 8. joulukuuta 2015 klo 16.00 Paikka Vanha Pappila, kirkkotie 17 Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 25. lokakuuta 2011 klo 16.00-18.55 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. huhtikuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 31. toukokuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 16. syyskuuta 2014 klo 16.00 18.03 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 7/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. elokuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta Hakunilan seurakunnan vapaaehtoistoiminta HYVÄN TEKIJÖITÄ KAIVATAAN - pienikin teko on tärkeä! Mitä sinä voisit tehdä? Iltapäiväkerho toimia mummona tai vaarina Pyhän Annan lastenkirkolla Pyhän Annan lastenkirkon

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 11.9.2012 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. marraskuuta 2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 12. maaliskuuta 2013 klo 16.00 18.48. Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 3. syyskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 24.4.2012 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 4. lokakuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 23.8.2011 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Jeskanen Veli

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. tammikuuta 2016 klo 16.08 17.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 2.12.2014 klo 16.00 16.50 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 24.5.2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. toukokuuta 2014 klo 16.00 17.57 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 2. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 26.8.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa seurakuntatalo, Mantsintie 7, iilomantsi

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS kuva: Nikita Stephanovits Veselov KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 25.5.2013 5 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus... 4 2. Seurakuntatyö...

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. elokuuta 2011 klo 16.00-17.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINHEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINHEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINHEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 14.2.2012 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMA Taipaleen ortodoksisen seurakunnan TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2020 JOHDANTO Seurakunnan tehtävä Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Kirkon tehtävä on julistaa ilosanomaa

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen. (Ps. 122: 1) Jumalanpalvelusten kirja sisältää seurakunnassa tarvittavat keskeiset jumalanpalveluskaavat.

Lisätiedot

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016 KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 26.10. 2015 18.1.2016 Ilomantsi Joensuu Nurmes Taipale ILOMANTSI Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. toukokuuta 2017 klo 18 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 16.2. 27.3.2015

KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 16.2. 27.3.2015 KARJALAN HIIPPAKUNTA itäiset seurakunnat 16.2. 27.3.2015 Ilomantsi Joensuu Nurmes Taipale ILOMANTSI Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi Kanslia: Erja Hokkinen puh. 013 881 084, ilomantsi@ort.fi Kirkkoherra:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 17. heinäkuuta 2013 klo 15.00 16.06 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALI 2015 PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 Aika: 1.11.2015-2.11.2015

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA. Pertti Jeskanen, puheenjohtaja Eija Laitila

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA. Pertti Jeskanen, puheenjohtaja Eija Laitila 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 27.8.2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Veli Jeskanen

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS 0242663-8 Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantai 8.11.2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Poissa: Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. helmikuuta 2017 klo 16 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi

Lisätiedot