Ennakointiseminaari 2011 Turku. Marko Koskinen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakointiseminaari 2011 Turku. Marko Koskinen, 30.8.2011"

Transkriptio

1 Ennakointiseminaari 2011 Turku Marko Koskinen,

2 Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä maakunta 2020 Maakuntajohtajat hahmottelivat neljä skenaariota uudistuksen etenemisestä: Maakunnista kehkeytyy uudenlaisia palvelumaakuntia, jotka kokoavat nykyiset kuntayhtymät ja valtion ELY-keskukset suoran kansanvallan ohjaukseen. Nykyistä olennaisesti suuremmat kunnat suoriutuvat valtaosasta palveluitaan. Suurmaakunnat vastaavat kansanvaltaisessa ohjauksessa aluekehittämisestä sekä vaativimmasta erikoissairaanhoidosta ja ammattikorkeakoulutuksesta. Suurkuntien toimintaa ohjaa vahva valtio. Maakuntien liitot ajautuvat käytännössä jonkinlaisiksi kotiseutuhenkisiksi liitoiksi. Rakenneuudistuksia ei ole saatu aikaan. Kunnat ja maakunnat ovat ajopuun asemassa ja julkinen talous kriisissä. KP/

3 Näin me ennakoimme maakunnissa - Maakunnat ovat ennakoineet aina, mutta nyt haetaan ennakoinnille uutta potkua. - Ennakointi toteutetaan maakunnan osaajien yhteistyönä. - Eri maakunnissa ennakointi on järjestetty eri tavoin eli kunkin maakunnan omiin olosuhteisiin sopivaksi. - Maakunnallista ennakointia tarvitaan valtakunnallisen ennakoinnin ja maakunnallisen kehittämisen perustaksi. Saatujen kokemusten perusteella valtakunnallista ennakointimallin kehittämistä on jatkettava edelleen. - Maakunnissa tehtävä ennakointi kytkeytyy myös seutukunnalliseen ja kunnalliseen ennakointiin. - Pitkän aikavälin ennakointi luo pohjaa lyhyen aikavälin ennakoinnille. KP/

4 Pirkanmaan historiallinen kehitys Teollistumisen vaiheista Pirkanmaa uudistumiskykyinen tulevaisuuden tekijä Tekninen osaaminen on säilynyt ja jalostunut Tampereella Kaupunkiseutu on kehittynyt modernin huipputeknologian keskukseksi. Vahvoja aloja ovat koneenrakennus ja automaatio, lääketieteen teknologia, informaatioteknologia sekä viestintä ja uusmedia. 185 vuotta tekniikan edelläkävijänä 1837 Suomen ensimmäinen moderni tehdasrakennus (Finlayson) 1843 Suomen ensimmäinen paperikone (Frenckell) 1882 Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo (Finlayson) 1900 Ensimmäinen Suomessa valmistettu veturi 1909 Ensimmäinen Suomessa valmistettu automobiili 1923 Suomen ensimmäinen yleisradiolähetys 1942 Lentokoneen musta laatikko 1965 Suomen ensimmäinen jäähalli 1974 Maailman ensimmäinen NMT-puhelu 1984 Maailman ensimmäinen biohajoava implantti 1991 Maailman ensimmäinen GSM-puhelu 1995 Maailman ensimmäinen kävelevä metsäkone 1996 Maailman ensimmäinen kommunikaattori (Personal Digital Assistant, Nokia) 1998 Maailman ensimmäinen toisen sukupolven kommunikaattori (Nokia) 2002 etampere monitoimikortti 2005 ROVIR-tutkimuskeskus

5 Maailma ja Suomi

6 Pirkanmaalle on rakennettu uutta maakunnallista ennakointimallia Alustava toimija- ja tarvekartoitus ( ). Avustajan rekrytointi ja koordinaatioprojektin käynnistys Alueellisen ennakointiyhteistyön ohjausryhmän asettaminen (tammikuu 2010). Tietotarpeiden arviointi (kysely 2/10). Olemassa olevan ennakointitiedon, toimijoiden ja menetelmien kartoitus (alkuvuosi 2010, kysely/haastattelut). Yhteistoimintamallin, tietosisältöjen sekä analysointi- ja jakelumuotojen hahmottelu (kevät 2010). Palaute yhteistoimintamallista (elokuu 2010). 3-tulevaisuusfoorumia, asiantuntijarinkien ja portaalin käynnistys, loppuvuosi Asiantuntijarinkien työ valmiiksi keväällä KP/

7 Kyselyvastauksia tulevaisuustiedon keruusta ja esittämisestä (70 vastaajaa) Kuinka suuri merkitys on seuraavilla tulevaisuustiedon muodostamisen ja esittämisen tavoilla? Tärkeysjärjestyksessä: 5. Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat, skenaariot 3. Tapauskohtaiset asiantuntija-arviot 1. Tilastot 4. Keskustelufoorumit, työpajat ja muu ryhmätyöskentely 2. Mielipide- ja barometrikyselyt 6. Sosiaalisen median välineet (esim. verkkokeskustelut) (Keski-Suomi: tärkeysjärjestyksessä 1, 3, 5, 4, 2, 6) Alueviranomainen: 3, 4, 1 (tärkeysjärjestyksessä) Elinkeinoelämä ja työnantajat: 5, 3, 1 Kolmas sektori / järjestötyö: 3, 1, 4 Kuntaorganisaatio: 5, 3, 1 Toisen asteen oppilaitos: 5, 1, 4 Ammattikorkeakoulu: 5, 4, 6 Yliopisto: 1, 5, 3

8 Tulevaisuustiedon teemat Kuinka tärkeänä pidät eri ennakointitiedon teemoja ja millä aluetarkkuudella niitä tarvitset? 1. Väestökehitys (paikallinen alueellinen) 2. Talouden kehitys (kansallinen) 3. Toimiala- ja klusterikehitys 4. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitys (paikallinen alueellinen) 5. Työvoiman/työllisyyden kehitys (paikallinen alueellinen) 6. Koulutusjärjestelmän kehitys 7. Julkisten palveluiden kehitys 8. Ympäristön tilan kehitys 9. Osaamistarpeiden kehitys (alueellinen) 10. Teknologinen kehitys 11. Kansalaisten asenteiden ja arvojen muutos

9 Tulevaisuustiedon keruu ja esittäminen Kuinka suuri merkitys on seuraavilla tulevaisuustiedon muodostamisen ja esittämisen tavoilla? Viiteryhmät yhteensä 1. Tilastot 2. Mielipide- ja barometrikyselyt 3. Tapauskohtaiset asiantuntijaarviot 4. Keskustelufoorumit, työpajat ja muu ryhmätyöskentely 5. Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat, skenaariot 6. Sosiaalisen median välineet (esim. verkkokeskustelut) Alueviranomainen: 1, 3, 4 (tärkeysjärjestyksessä) Elinkeinoelämä ja työnantajat: 5, 3, 1 Kolmas sektori / järjestötyö: 3, 1, 4 Kuntaorganisaatio: 5, 3, 1 Toisen asteen oppilaitos: 5, 4, 1 Yliopisto: 5, 3, 1

10 Osallistuminen yhteiseen tulevaisuustiedon tuottamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen 2. Mihin tarkoituksiin käytätte näitä tietoja? Mitä suunnitellaan? 30 organisaation toimintaa 25 palveluita sanojen esiintymismäärä Suunnittelu Kehittäminen Toiminnan suuntaaminen/ohjaaminen Päätöksenteko Strategiatyö Ennakointi/tulevaisuuteen varautuminen Resursointi Viestintä Tilanteen/tarpeiden/toiminnan arviointi hankkeita maankäyttöä koulutusta ja opetusta Mitä kehitetään? organisaation toimintaa verkostoja hankkeita alueita koulutuksen sisältöjä ja tarjontaa osaamista

11 Kommentteja: Kuinka tärkeää on se, että toimijat työstävät ja tulkitsevat tulevaisuustietoa yhdessä? Useissa kommenteissa toistui: Yhdessä tekeminen tärkeää, jotta saadaan asioista esiin eri näkökulmia! Alueellisen ennakoinnin painopisteen tulee olla yhteisessä tiedon merkitysten tulkitsemisessa ja erityisesti tulevaisuuden tekemisessä. Yhteisen puntaroinnin myötä voidaan helpommin päästä kaikkia tyydyttävään lopputulokseen ja sitoutua toimimaan sen hyväksi Toimijat eri tasoilta, sektoreilta eli yritykset (mikro, pien, pk + isot, kv:sti toimivat) ja julkiset toimijat (kunnat, liitto, ely, oppilaitokset ym,) YHDESSÄ Käskytys ylhäältäpäin ei ole toiminut koskaan. On toimittava yhteen suuntaan jotta jotain todella tapahtuu.

12 Pirkanmaan ennakoinnin yhteistoimintamalli Tapauskohtaiset täsmätilaisuudet ja -julkaisut - Aineiston ja analyysien pohjalta tarpeen mukaan Portaali - datapankki - keskusteluosio Jaettu ja vastuutettu sisällön tuotto aineiston tulkinta päätelmien julkistus tulkintatulokset Teemakohtaiset asiantuntijaringit - keskustelu - laadullinen tulkinta - julkistus pähkinänkuoritulkinnat Tulevaisuusfoorumi - pohdinta, skenaariot, päätelmät ja linjaukset - kokoontuu säännöllisesti, harvakseltaan Nimetyt vastuutahot Pirkanmaan tulevaisuustietoa tuottavat/käyttävät toimijat KP/

13 Tulevaisuusfoorumit/ Pirkanmaan menestysalat uudistuvat ja edellyttävät uudenlaista osaamispohjaa Kärkialat uudistuvat jatkuvasti sisäisesti ja niitä on myös jatkuvasti ehdollistettava ja ennakoiden uudistettava. Maakunnan tuotantorakenteen uskotaan uusiutuvan todennäköisimmin siten, että perinteiset vahvuusalat luovat nahkansa. Menestyksekäs uusiutuminen edellyttää kulttuurin ja luovien toimialojen fuusioitumista perinteisiin osaamisalueisiin ja teknologioihin. Totutun teollisuuden säilyminen Suomessa tai Pirkanmaalla on epävarmaa. Olennaista on, miten keitokseen osataan yhdistää palvelujen näkökulma. Perinteisen teollisuuden aloilla on edessä painopisteen vaihdos massateollisesta lopputuotteesta loppukäyttöön.

14 Tulevaisuusfoorumit/ koulutuksen järjestämistavoilla vastataan muuttuviin osaamistarpeisiin Maisterit ja mestarit -tyyppinen käytännön ja teoreettisen osaamisen yhdistely ja näyttötutkintotyyppinen koulutus on tärkeää. Ammatillisen ja lukio-opetuksen keskinäinen tiivistäminen sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuksen välisen rajan madaltaminen on tarpeen. Koulutuksen liikuttelu alueille toimintamalliksi. Koulutukseen vaihemalli, jossa aluksi opiskellaan perusvalmiudet, näiden päälle erikoistumisopinnot moduuleina ja päätteeksi täydennysoppiminen työelämässä.

15 Foorumeja seurasi ennakoinnin asiantuntijaringit Asiantuntijoiden keskinäinen tiedon ja näkemysten vaihto tulevista kehityskuluista. Tavoitteena on tuottaa käsiteltävistä ilmiöistä alueellisesti perusteltuja tulkintoja. Ringit on perustettu kolmeen teemaan: - osaamisvaatimukset työmarkkinoilla - elinkeinoelämän menestystekijät - kuntapalvelujen tulevaisuus + ennakointimenetelmien asiantuntijarinki Työskentely on pääosin itseohjautuvaa ja johtopäätösten osalta julkista. Johdatustehtävänä ringeiltä odotetaan aihealueen tulevaisuudesta 4 vaihtoehtoista maakunnallista tulevaisuuskuvaa eli skenaariota. (Kuten ennenkin, haluttu, pelätty, yllätys.)

16 Ennakointityötä tukee Pilkahdus -portaali Kaikille avoin alueellisen ennakointitiedon hakusivusto, joka tarjoaa myös vuorovaikutusmahdollisuuden. Toimii muiden tulevaisuutta luotaavien prosessien tulosten keruu- ja käsittelyalustana. Painotus tulevaisuudesta tehtävissä arvioissa ja niistä käytävässä keskustelussa; historia-aineistoa portaali sisältää vain rajallisesti. Ylläpitäjä Pirkanmaan liitto, tietojen tuottamis/päivitysvastuu jaettu usealla toimijalle. Tekninen toteutus on tehty TAMK:n oppilastyönä. KP/

17 Maakunnissa tehdään tulevaisuutta eli ennakoinaan!

18

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi. kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi. kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Loppuraportti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Loppuraportti Sirpa Sivonen & Laura Pouru (toim.) KT Kuntatyönantajat Helsinki 2014 3 Osaamisen

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Esityksen aiheet Mitä ennakointi on Tulevaisuustyötä Pirkanmaalla Osaamisen ja koulutuksen tulevaisuudesta Odotammeko vai teemmekö tulevaisuutta?

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA OSAAMISTARPEIDEN KLUSTERIENNAKOINTIIN VILJAKETJUSSA

LÄHTÖKOHTIA OSAAMISTARPEIDEN KLUSTERIENNAKOINTIIN VILJAKETJUSSA LÄHTÖKOHTIA OSAAMISTARPEIDEN KLUSTERIENNAKOINTIIN VILJAKETJUSSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013 30.4.2015 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin

Lisätiedot

Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi

Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi Pirkanmaan TE-keskus Ennakointipalvelut -hanke Viestinhallinta Oy Keijo Mäkelä 30.12.2002 KÄYNNISTYSSELVITYS Pirkanmaan ennakointipalvelut -hanke TE-keskusennakoinnin kehittäminen Pirkanmaalla Toimiala-

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän (AKE) toteuttaminen

Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän (AKE) toteuttaminen http://www.intermin.fi/suom/laanit/eslh/yksikot/sivistys/projekti/ AKE lääninhallitusten koulutustarpeen ennakointihanke 16.2.2000 AKE:n projektiryhmä ESISELVITYS Ammatillisen koulutuksen ennakointijärjestelmän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Jouko Nieminen (toim.) Alueellisen ennakoinnin menetelmiä ja käytäntöjä Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. TIIVISTELMÄ Jouko

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan.

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. M Itella Oyj Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. Opas pureutuu niin verkostotyöskentelyyn, strategioiden hallintaan, toimintaympäristön

Lisätiedot