Tehtävä Pisteet yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet yhteensä"

Transkriptio

1 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona klo Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-13 merkittyihin kohtiin. 3. Kirjoita vastaukset tehtäväpaperille. Voit tarvittaessa jatkaa sivun toiselle puolelle. 4. Kirjoita selvästi selkeitä merkintöjä käyttäen. Epäselvät vastaukset tulkitaan vääriksi. 5. Kokeessa saa käyttää YO-kokeissa hyväksyttyä laskinta. Taulukkokirjan käyttö on kielletty. Tarvittavat luonnonvakiot ovat koepaperin sivulla 1 ja jaksollinen järjestelmä on sivulla Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo Kun lähdet, jätä kaikki tehtäväpaperisi valvojalle, joka tarkastaa samalla henkilöllisyytesi. 8. Mikäli tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisesta, pyydä sitä kokeen valvojalta. Avogadron vakio N A = 6, mol -1 Yleinen kaasuvakio R = 8,314 J mol -1 K -1 = 0,08314 bar dm -3 mol -1 K -1 Normaaliolosuhteet (NTP): Normaalilämpötila T 0 = 273,15 K = 0 ºC Normaalipaine p 0 = 101,3 kpa = 1,013 bar Tehtävä Pisteet yhteensä Pisteet

2 IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe (98) Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn (209) (210) (222) Fr Ra Ac** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup (223) (226) (227) (261) (262) (266) (264) (277) (268) (281) (272) (285) (284) (289) (288) *Lantanidit *Aktinidit Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu (145) Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lf (237) (244) (243) (247) (247) (251) (252) (257) (258) (259) (262)

3 3 Tehtävä 1. (10 p) Ovatko väittämät oikein vai väärin? Väärin valitusta vaihtoehdosta vähennetään 1,0 p. Väittämä Oikein Väärin Kemiallinen reaktio on tasapainossa vain kun lähtöaineiden ja tuotteiden konsentraatiot ovat yhtä suuret. Alkuaineen eri isotoopeilla on eri järjestysluku Z. Rajoittava reagenssi on aina lähtöaine, jonka ainemäärä on pienin. Amfoteerinen oksidi voi reagoida sekä happona että emäksenä. O 2 - ja O 3 -molekyylit ovat hapen allotrooppisia muotoja. 2-hydroksipropaanihappomolekyyli on kiraalinen. Kuusiatominen aromaattinen rengas on vallitsevasti tuolikonformaatiossa. Proteiinien polypeptideissä rakenneyksiköt sitoutuvat toisiinsa peptidisidoksin, jotka ovat kemiallisesti samanlaisia kuin keinokuitujen raaka-aineena käytettyjen polyamidien rakenneyksikköjä sitovat amidiryhmät. Kun yhteen litraan puhdasta vettä liuotetaan yhtä suuret ainemäärät fenolia ja etanolia, etanoli vaikuttaa liuoksen happamuuteen enemmän kuin fenoli. Aminohapoissa on sekä emäksisiä että happamia funktionaalisia ryhmiä.

4 4 Tehtävä 2. (6 p.) Alkuaineen E perustilan elektronikonfiguraatio on 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4. Vastaa ja perustele: a) Kuinka monta ulkoelektronia (valenssielektronia) E:llä on? b) Kuuluuko E jaksollisen järjestelmän s-, p- vai d-lohkoon? c) Mihin ryhmään E kuuluu? d) Esiintykö E mieluummin yksiatomisena kationina vai anionina? Kirjoita sen kaava. e) Onko E metalli, puolimetalli vai epämetalli? f) Kirjoita perustilan elektronikonfiguraatio alkuaineelle, joka on jaksollisessa järjestelmässä E:n yläpuolella samassa ryhmässä.

5 5 Tehtävä 3. Lewis-rakenteet. (5 p) Lewis-rakenteen laadinta sujuu seuraavan kaavan mukaan: 1. Laadi runko (atomit järjestykseen). 2. Katso jaksollisesta järjestelmästä jokaisen atomin valenssielektronien lukumäärä (esim. hiilellä neljä, fosforilla viisi ja ksenonilla kahdeksan) ja laske koko rakenteen valenssielektronien kokonaismäärä n v. 3. Liitä atomit keskusatomiin yksinkertaisin sidoksin (pidä lukua valenssielektronien kokonaismäärästä). 4. Täytä oktetit reunoilta alkaen vapailla elektronipareilla. 5. Jos elektroneja riittää, täytä myös keskusatomin oktetti. Mikäli keskusatomi kuuluu vähintään kolmanteen jaksoon, oktetti ylitetään, jos muodolliset varaukset sitä edellyttävät. (Kohta 7.) 6. Jos oktetit eivät täyty, jaa elektroneja muodostaen kaksois- ja tarvittaessa kolmoissidoksia 7. Tarkasta jokaisen atomin muodollinen varaus seuraavasti: Katso jaksollisesta järjestelmästä tarkasteltavan atomin valenssielektronien lukumäärä (esim. hiilellä neljä, fosforilla viisi ja ksenonilla kahdeksan). Vähennä tästä luvusta piirtämäsi atomin vapaat elektronit ja puolet sidoksiin jaetuista elektroneista. Parhaalla Lewis-rakenteella muodolliset varaukset ovat usein nollia, tosin ensimmäisen ja toisen jakson alkuaineilla oktettissääntö rajoittaa usein muodollisten varausten minimoimista. Oheisessa kuvassa on eräitä ksenontetraoksidin Lewis-rakenteita muodollisine varauksineen. Paras Lewis-rakenne on kuvassa vasemmalla. n v = x 6 = 32

6 6 Tehtävä 3 jatkuu Laadi muodollisia varauksia hyödyntäen parhaat Lewis-rakenteet seuraaville molekyyleille. Keskusatomi, johon kaikki muut atomit liittyvät, on merkitty lihavoidulla symbolilla. a. OF 2 b. PF 3 c. NOF 3 d. XeOF 2 e. N 2

7 7 Tehtävä 4. (5 p) Puskuriliuos voidaan valmistaa käyttäen sopivaa määrää heikkoa happoa ja hapon konjugaattiemästä. Konjugaattiemäs voidaan tehdä in situ (paikalla, reaktioastiassa) myös siten, että heikkoa happoa lisätään tarvittavan emäksen verran enemmän ja heikosta haposta tehdään konjugaattiemästä vahvalla emäksellä. Yhtälailla konjugaattihappo voidaan valmistaa siten, että heikkoa emästä lisätään tarvittavan hapon verran enemmän ja heikosta emäksestä tehdään konjugaattihappoa vahvalla hapolla. Pitäen nämä valmistustavat mielessä arvioi kussakin tapauksessa, missä tilavuussuhteessa seuraavia reagensseja on yhdistettävä, jotta saataisiin liuos, jolla on haluttu ph. Käytä oletusta, että etikkahapon pk a on tasan 4,74. Alakohdan oikea valinta tuottaa 1 p, väärä tai useita valintoja samassa alakohdassa on 0 p. a. 2,00 M etikkahappoa ja 1,00 M natriumasetaattia siten että ph on 4,74 1:1 10:11 9:10 1:2 1:3 1:5 1:9 1:10 1:11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] b. 1,00 M natriumhydroksidia ja 1,00 M etikkahappoa siten että ph on 5,74 1:1 10:11 9:10 1:2 1:3 1:5 1:9 1:10 1:11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] c. 1,00 M etikkahappoa ja 1,00 M natriumhydroksidia siten että ph on 3,74 1:1 10:11 9:10 1:2 1:3 1:5 1:9 1:10 1:11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] d. 1,00 M vetykloridia ja 1,00 M natriumasetaattia siten että ph on 5,05 1:1 10:11 9:10 1:2 1:3 1:5 1:9 1:10 1:11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] e. 1,00 M vetykloridia ja 1,00 M natriumasetaattia siten että ph on 3,74 1:1 10:11 9:10 1:2 1:3 1:5 1:9 1:10 1:11 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

8 8 Tehtävä 5. (7 p) Eräässä laboratoriossa on sovittu, että liuokset joiden ph on alle 0,5 tai yli 13,5 neutraloidaan ennen viemäriin kaatoa niin, että jäteliuoksen ph-arvo asettuu mainittujen arvojen väliin. Täydennä oheinen taulukko merkitsemällä 1) sarakkeeseen voi kaataa suoraan viemäriin rasti sellaisten liuosten kohdalle, joita ei yllä olevan ohjeen mukaan tarvitse neutraloida ennen viemäriin kaatoa tai 2) sarakkeeseen neutraloitava esim. xxx millilitralla 5 M HCl jokin sopiva tilavuus 5 M HCl millilitroina sellaisten liuosten kohdalle, joita yllä olevan ohjeen mukaan on neutraloitava hapolla ennen viemäriin kaatoa tai 3) sarakkeeseen neutraloitava esim. xxx millilitralla 5 M NaOH jokin sopiva tilavuus 5 M NaOH millilitroina sellaisten liuosten kohdalle, joita yllä olevan ohjeen mukaan on neutraloitava emäksellä ennen viemäriin kaatoa. Kukin tarkasteltava liuos on ymmärrettävä niin, että yhteen astiaan on laitettu sarakkeessa tarkasteltava liuos mainitut määrät mainittuja aineita ja seos saatettu liuokseksi. Mitään muita näkökohtia viemäriin kaadon sopivuuden tai sopimattomuuden osalta ei tarvitse ottaa huomioon. Mitään laskuja ei tarvitse esittää, eikä esitettyjä laskuja arvostella. Jokainen merkintä oikeassa solussa antaa yhden pisteen. Jokaisesta merkinnästä väärässä solussa vähennetään yksi piste. Jokaisesta sopimattomasta tilavuudesta vähennetään puoli pistettä. Jos johonkin soluun on merkitty useita tilavuuksia, vähennetään puoli pistettä, elleivät kaikki tilavuudet ole sopivia. Tarkasteltava liuos 50 ml 0,5 M NaOH 500 ml 10 M NaNO ml 10 M NH 3 20 ml 5 M HNO ml 2 M KOH 50 ml 4 M H 2 SO ml 4 M NaOH 100 ml 1 M H 2 SO g CaO 10 g H 2 C 2 O 4 2H 2 O ml 1 M NaOH Voi kaataa suoraan viemäriin Neutraloitava esim. xxx ml:lla 5 M HCl Neutraloitava esim. xxx ml:lla 5 M NaOH K b (NH 3 ) = 1, K a (H 2 C 2 O 4 ) = 5, K a (HC 2 O 4 - ) = 6,4 10-5

9 9 Tehtävä 6. (8 p) 4,00 g:n suuruinen näyte kalsiumoksidin CaO ja bariumoksidin BaO seosta tutkittiin sulkemalla näyte 1,00 dm 3 :n suuruiseen suljettuun reaktoriin, jossa oli hiilidioksidikaasua CO 2. Hiilidioksidikaasun paine reaktorissa oli alussa 97,3 kpa ja reaktorin lämpötila 25 C. Kun reaktiot 1) CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (s) ja 2) BaO(s) + CO 2 (g) BaCO 3 (s) olivat tapahtuneet täydellisesti mitattiin reaktorin hiilidioksidin paineeksi 20,0 kpa 25 C:n lämpötilassa. a) Laske reagoineen hiilidioksidikaasun ainemäärä. (3 p) b) Kuinka monta massaprosenttia kalsiumoksidia tutkitussa seoksessa oli? (5 p)

10 10 Tehtävä 7. (6 p) Nailon on polyamidityyppinen tekninen muovi. Nailonia käytetään mm. köysien ja kankaiden materiaalina. Yksi käytetyimmistä polyamideista on nailon-6,6. Sitä muodostuu, kun heksaani-1,6- dihappoa (Lähtöaine 1) kondensoidaan 1,6-diaminoheksaanin (Lähtöaine 2) kanssa. Sivutuotteena syntyy vettä. Esitä lähtöaineiden rakennekaavat sekä nailon-6,6:n toistuva yksikkö.

11 11 Tehtävä 8. (5 p) Vanilja on sahramin jälkeen toiseksi kallein yleisesti käytetyistä mausteista. Vaniljan luonteenomaisen maun ja tuoksun aiheuttaa pääasiassa vanilliini eli 4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi. Vanilliini hapettuu helposti ilmassa ja toisaalta muodostaa karboksyylihapon R-COOH kanssa esterin. Esitä näissä reaktioissa muodostuvien tuotteiden rakennekaavat.

12 12 Tehtävä 9. (8 p) Allaolevassa kuvassa on esitetty kokeelliset tulokset kalsiumhydroksidin liukoisuustulon K s lämpötilariippuvuudelle. a) Kirjoita reaktioyhtälö, joka kuvaa kalsiumhydroksidin liukenemista veteen. b) Määritä kuvan perusteella kalsiumhydroksidin liukoisuus (g/l) puhtaaseen veteen 60 C lämpötilassa.

13 13 Tehtävä 9 jatkuu c) Miten vesiliuoksen ph vaikuttaa kalsiumhydroksidin liukoisuuteen? Perustele. d) Mitä veden lämpötilalle tapahtuu, kun siihen liuotetaan kalsiumhydroksidia? Perustele.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

Vernier. Mittausteknologiaa Luonnontieteisiin www.vernier.fi CATALOG. COMPUTERS + HANDHELDS www.vernier-intl.com

Vernier. Mittausteknologiaa Luonnontieteisiin www.vernier.fi CATALOG. COMPUTERS + HANDHELDS www.vernier-intl.com Vernier Mittausteknologiaa Luonnontieteisiin www.vernier.fi COMPUTERS + HANDHELDS www.vernier-intl.com CATALOG 2008 Mittausautomaation huippu-uutuus Vernier LabQuest Esit telyssä: vernier labquest Tietokoneliitäntä

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014 1 LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 7.5.014 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet ISBN: Jarkko Lampiselkä, Kirsi Agge, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KE 7.9.013 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen.

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen. 1 LÄÄKETIETEELLISTE ALJE VALITAKE 0.5.015 TETÄVÄMISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstin ja valintakoetehtävät johdantoineen, sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 2 Radioaktiivinen laskeuma ja maataloustuotanto VAPPU KOSSILA. Kotieläinhoito-osasto Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja eläintuotteisiin sekä vaikutukset

Lisätiedot

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4.

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4. 1 LÄÄKETIETEEN ALAN VALINTAKOE 3.5.01 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstiä, johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Planeetan ph (ph of the Planet)

Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph on yksi töistä, jotka kuuluvat kansainvälisen kemian vuoden 2011 aikana järjestettävään maailmanlaajuiseen kokeeseen. Tässä työssä oppilaat tutkivat paikallisesta

Lisätiedot

Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla

Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla 1 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kemian opetuksen päivät Tekniikan yksikkö OULU 13.-14.4. 2012 Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla Millainen aine on inhibiittori? Reaktiota hidastava aine

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen:

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen: A sivu 1(4) TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit

Lisätiedot

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT Radioaktiivisessa hajoamisessa on neljä perusmuotoa: fissio alfahajoaminen betahajoaminen sisäinen siirtymä Viime vuosikymmeninä on havaittu paljon harvinaisempiakin

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 2003 mennessä

Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 2003 mennessä Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 23 mennessä Tehtävä 1: Entsyymikinetiikkaa Entsyymillä on seuraavanlainen reaktiomekanismi (katso oheista kuvaa): 1. A:n sitoutuminen saa konformaatiossa aikaan muutoksen,

Lisätiedot

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla

Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT KEMIA Kandidaatintyö Koesuunnitelma kullan talteenottolle vesiliuoksista ioninvaihto materiaaleilla Työn tarkastaja Tutkijaopettaja Arto Laari

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio DIPLOMITYÖ: PYRIITTIPASUTTEEN SULAKALVOSULFATOINTIPROSESSI Työn tarkastaja Työn ohjaaja v.s. prof. Marja Oja tekn.

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 22.10.2014 Lassi Korhonen TIIVISTELMÄ Tutkielmassa käydään läpi vesianalyysin

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 2003 mennessä. Entsyymillä on seuraavanlainen reaktiomekanismi (katso oheista kuvaa):

Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 2003 mennessä. Entsyymillä on seuraavanlainen reaktiomekanismi (katso oheista kuvaa): Laskuharjoitus 3 palautus 11. 11. 2003 mennessä Tehtävä 1: Entsyymikinetiikkaa Entsyymillä on seuraavanlainen reaktiomekanismi (katso oheista kuvaa): 1. A:n sitoutuminen saa konformaatiossa aikaan muutoksen,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3. 2. Ohjelman yleisrakenne... 4

Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3. 2. Ohjelman yleisrakenne... 4 Opettajan opas Sisällys 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3 2. Ohjelman yleisrakenne... 4 3. Kemian perusteet... 5 3.1. Atomit ja molekyylit... 6 3.2. Molekyylien rakentaminen... 7 3.3.

Lisätiedot

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista.

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Mitä kemia on? Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Kaikki ympärillämme oleva koostuu kemiallisista yhdisteistä: maaperä, meri, taivas, talot, autot, ruoka, vaatteet ja oma elimistö Tutkimalla

Lisätiedot

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus

6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus 6.8. Elektronien välisistä vuorovaikutuksista 6.8.1. Vaihto- ja korrelaatiovuorovaikutus Vapaaelektronimallin jokainen elektroni kokee taustavarauksen ja muiden elektronien Coulombin potentiaalin keskimääräistettynä

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot