2. Suolahappoa lisättiin: n(hcl) = 100,0 ml 0,200 mol/l = 20,0 mmol. Neutralointiin kulunut n(hcl) = (20,0 2,485) mmol = 17,515 mmol

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Suolahappoa lisättiin: n(hcl) = 100,0 ml 0,200 mol/l = 20,0 mmol. Neutralointiin kulunut n(hcl) = (20,0 2,485) mmol = 17,515 mmol"

Transkriptio

1 KEMIAN KOE Ohessa kovasti lyhennettyjä vastauksia. Rakennekaavoja, suurelausekkeita ja niihin sijoituksia ei ole esitetty. Useimmat niistä löytyvät oppikirjoista. Hyvään vastaukseen kuuluvat myös selitykset oikeita käsitteitä käyttäen kokonaisilla lauseilla, esimerkkiyhdisteet, reaktiot sekä perustelut. 1. Yksi alkuaine kustakin kohdasta riittää a jokin puolijohde: Si, Ge b jokin alkuaine, jolla esiintyy allotropiaa: C, P, S, O, Sn, Se, c jokin alkuaine, jonka oksidi on emäksinen : maa tai maa alkalimetalli ( ei beryllium d ensimmäinen siirtymäalkuaine: Sc (Ti e voimakkain hapetin: F f alkuaineet, joiden tiheys on pienempi kuin ilman tiheys (NTP: < 1,293 g/dm 3 He, Ne, N, H (taulukko, tai moolimassan mukaan 2. Suolahappoa lisättiin: n(hcl 100,0 ml 0,200 mol/l 20,0 mmol NaOH liuos : c(naoh 0,228 mol/l Ylim. happoa: n(hcl ylim V(NaOH c(naoh 2,485 mmol Ba(OH 2 + 2HCl BaCl 2 + 2H 2 O Neutralointiin kulunut n(hcl (20,0 2,485 mmol 17,515 mmol n(ba(oh 2 21 n(hcl 21 n(hcl 8,7574 mmol m(ba(oh 2 1,5006 g 1,5006 g Näytteen pitoisuus: 0, ,8% 1,6524 g 3. Olosuhteet käyvät ilmi olomuodoista. Ca(OH 2 (aq + CO 2 (g CaCO 3 (s + H 2 O(l Ca(OH 2 (aq + 2HCl(aq CaCl 2 (aq + 2H 2 O(l Ca(OH 2 (aq + H 3 PO 4 (aq CaHPO 4 (aq + 2H 2 O(l Ca(OH 2 (aq + H 2 SO 4 (aq CaSO 4 (s + 2H 2 O(l CaCO 3 (s CaO(s + CO 2 (g (kuumennus CaCl 2 (sulate Ca(s + Cl 2 (g (elektrolyysi 4.a Tl 3+ (aq + 3I (aq I 2 (s + TlI (s b Tl + (aq + KFe[Fe(CN 6 ](aq TlFe[Fe(CN 6 ](aq + K + (aq n(tl + n(kfe[fe(cn 6 ] ja n(tl + 2n(Tl 2 SO 4

2 n(kfe[fe(cn 6 ] 2 n(tl 2 SO 4 m (KFe[Fe(CN 6 ] 0,5 g 5. Reaktiotuotteet (rakeenekaavat: a etyylimetanaatti (etyyliformiaatti ja vesi b 2 bromibutaani c pentaani d 4 metyylisyklohekseeni ja vesi 6. a M 1 ja M 3 epäjaloja, M 1 ja M 3 pelkistävät M 2 ja M 4 ionit M 3 pelkistää muut, M 3 pelkistää M 1 ionit M 4 pelkistää M 2 ionit, pelkistämiskyky M 4 > M 2 Järjestys: M 3, M 1, M 4, M 2 b M 1 (epäjalo Zn (kuivaparissa ; M 2 (jalometalli Au (ohuita levyjä ; M 3 (epäjalo Al (maankuoressa yleisin; M 4 Cu (pronssin aineosa c Al 2 O 3 (s + 2 NaOH(aq + 3 H 2 O(l 2 Al(OH 4 (aq + 2 Na + (aq 7. alaimennettu liuos: n(kmno 4 0,500 l 0,050 mol/l 0,025 mol n(kmno V(varasto 4 ; V(KMnO 4 0,07507 l 75,08 ml c(varasto 500 ml:n mittapulloon otetaan täyspipeteillä yht. 75,00 ml varastoliuosta, esim. 50,00 ml + 25,00 ml ja täytetään tislatulla vedellä merkkiin saakka ja sekoitetaan. Huomioidaan työturvallisuus. b 5 H 2 C 2 O 4 (s + 2 MnO 4 (aq + 6 H + (aq 10 CO2 (g + 2 Mn 2+ (aq + 8 H 2 O(l c M(H 2 C 2 O 4 90,036 g/mol ; n(h 2 C 2 O 4 2,871 mmol n(mno 4 52 n (H 2 C 2 O 4 2 c(mno 4 5 n( H 2C2O4 0,0496 mol/l V (( MnO 4 8. a alifaattisilla yhdisteillä edellytyksenä on hiili hiili kaksoissidos, joiden hiiliatomeihin on liittynyt vähintään kaksi erilaista atomia tai atomiryhmää. alifaattisilla rengasrakenteisilla yhdisteillä eri hiiliatomeihin liittyneet erilaiset substituentit voivat olla renkaan eri tai samalla puolella. b cis trans isomeriaa: A, D optista isomeriaa: C, D c C 6 H 14 3 metyylipentaani vastaa B 9. a Kemiallinen merkki on Rg. ytimessä on 111 protonia. 11. ryhmän (kupariryhmän ja 7. jakson alkuaine. atomimassa 272.

3 ulkokuoren elektronirakenne 6d 10 7s 1 (tai 6d 9 7s 2. Uloin elektronikuori määrää aineen kemialliset ominaisuudet. Röntgenium on metallinen todennäköisesti hopeanvalkea tai kullankeltainen kiinteä aine. kemiallisilta ominaisuuksiltaan se muistuttaa samassa ryhmässä aineen yläpuolella olevia alkuaineita, kultaa ja hopeaa tyypillinen hapetusaste on ilmeisesti hopean ja kullan tavoin +I ja +III. Se on luonteeltaan erittäin jalo metalli eikä reagoi hapen kanssa. (1 p. Radioaktiivinen aine, jolla ei voi olla pysyviä isotooppeja. Ainetta ei tavata luonnossa ja sitä voidaan valmistaa ainoastaan jonkin sopivan ydinreaktion avulla b Hiukkaskiihdyttimessä atomien on saatava riittävän suuri liike energia, kun törmäytetään raskaita atomeja, jolloin useiden ydinreaktioiden jälkeen syntyy radioaktiivinen alkuaine. 10. N 2 O 4 (g 2NO 2 (g Voidaan laskea joko paineiden avulla tai ainemäärillä. pv Lopussa n(kok 0,08697 mol RT n(lopussa < n(alussa ; reaktio tapahtuu oikealta vasemmalle n(n 2 O 4 0,050 mol + x n(no 2 0,050 mol 2x x 0,01303 mol nrt n(n 2 O 4 0,06303 mol p (N 2 O 4 1,6 bar V nrt n(no 2 0,02394 mol p (NO 2 0,61 bar V +11A. Räjähdysaineen räjähtäessä tapahtuu erittäin nopeita runsaasti lämpöä ja kaasuja vapauttavia reaktioita. Räjähdyksessä tietty määrä potentiaalienergia muuttuu liike energiaksi, joka purkautuvina kaasuina kohdistuu paineaaltona ympäristöön. Valituista aineista tulisi esittää rakennekaavoja, räjähdysreaktion yhtälöitä, käyttötarkoitus, pakkaustapa, työturvallisuus,.. +11B a Puskuriliuoksella tarkoitetaan liuosta, jonka ph säilyy likimain muuttumattomana, kun liuokseen lisätään happoa tai emästä. Puskuriliuos sisältää tavallisesti jotain heikkoa happoa ja sen suolaa. Liuoksen ph riippuu hapon pk a arvosta sekä suolan ja hapon konsentraatioista yhtälön mukaisesti [ suola] ph p Ka +lg happo [ ] Vaikutuksen selittäminen edellyttää reaktioyhtälöitä jossain muodossa.

4 besimerkiksi jokin seuraavista Veri hiilihappo/vetykarbonaatti ioni (H 2 CO 3 /HCO 3 puskurisysteemi ja sen merkitys Solunesteet sisältävät monia orgaanisia heikkoja happoja ja emäksiä, joiden puskurivaikutuksen johdosta solun ph pysyy likimain vakiona. Pintavedet : karbonaattipuskurit ja niiden merkitys Biologiset nesteet: laktaattipuskurit, fosfaattipuskurit.. c 4,35 4,75 + lg [ ] [ happo] [ NaAc] [ HAc] suola 10 0,40 0, 40 Koska konsentraatiot ovat samat V(Ac /V(HAc 0,40 V(Ac 40 ml d Neutraloinnin jälkeen hapon ja suolan konsentraatiot liuoksessa ovat c(ac c(oh [ HAc] V(HAc 0,10M V(OH V(HAc + V(OH 0,20M V(OH 0,20M V(HAc + V(OH [ NaAc ] 4,75 4,75 + lg c(naac c(hac [HAc [ NaAc ] ] V(HAc 0,10M V(OH V(HAc + V(OH 0,20M V(OH 0,20M V(HAc + V(OH V(HAc 4V(OH, ts. otetaan 4 tilavuusosaa etikkahappoa ja 1 tilavuusosa natriumhydroksidia Rasvojen rakenne: glyserolimolekyyli ja kolme rasvahappomolekyyliä muodostavat triesterin Tyydyttynyt: rasvahappomolekyyli ei sisällä kaksoissidoksia. Kovia rasvoja. Kertatyydyttymätön: rasvahappomolekyyli sisältää yhden kaksoissidoksen. Monityydyttymätön: rasvahappomolekyyli sisältää enemmän kuin yhden kaksoissidoksen Tyydyttyneisyyden vaikutus rasvojen olomuotoon. b Rakenteessa on pitkä hiilivetyketju, joka ei ole vesiliukoinen Rakenteessa on poolisia ryhmiä, mutta niiden vaikutus on vähäinen; myös molekyylin muodolla on merkitystä. c Vähälaktoosinen tuote: Vähälaktoosisessa ruokavaliossa nautitaan maitotuotteita, joissa on tavanomaista vähemmän laktoosia eli maitosokeria. Laktoosi eli maitosokeri kuuluu hiilihydraatteihin. Laktaasi entsyymi pilkkoo laktoosin suolistossa glukoosiksi ja galaktoosiksi. Elimistön kyky pilkkoa laktoosia riippuu ohutsuolen laktaasientsyymin määrästä ja sen suhteellisesta aktiivisuudesta. Jos laktoosi ei pääse

5 pilkkoutumaan ohutsuolessa, se kulkeutuu pilkkoutumattomana paksusuoleen. Siellä bakteerit hajottavat sen hapoiksi, vedeksi ja kaasuiksi. d Polymeroitumisreaktio n CH 2 CH(CH 3 (CH 2 CH(CH 3 n Palamisreaktio: n C 3 H n O 2 3n CO 2 + 3n H 2 O

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet yhteensä

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet yhteensä 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 12.6. 2013 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-13 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KE 7.9.013 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014 1 LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 7.5.014 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla

Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla 1 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kemian opetuksen päivät Tekniikan yksikkö OULU 13.-14.4. 2012 Tenttikysymyksiä insinöörien kemian opintojaksolla Millainen aine on inhibiittori? Reaktiota hidastava aine

Lisätiedot

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet ISBN: Jarkko Lampiselkä, Kirsi Agge, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista.

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Mitä kemia on? Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Kaikki ympärillämme oleva koostuu kemiallisista yhdisteistä: maaperä, meri, taivas, talot, autot, ruoka, vaatteet ja oma elimistö Tutkimalla

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4.

Tarkista, että saamassasi tehtävämonisteessa on tämän kansilehden lisäksi aineisto-, kuva- ja tehtäväsivut 2 28 sekä kaava- ja taulukkosivut L1 L4. 1 LÄÄKETIETEEN ALAN VALINTAKOE 3.5.01 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstiä, johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista Dr. Martin Schuster Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG Heraeus Edelmetalle Käännös: Anders Wollstén Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista V äestön yleisen terveystietouden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio MANGAANI MEKAANISEN MASSAN PEROKSIDIVALKAISUSSA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio MANGAANI MEKAANISEN MASSAN PEROKSIDIVALKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio MANGAANI MEKAANISEN MASSAN PEROKSIDIVALKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Kemiantekniikan osaston osastoneuvostossa

Lisätiedot

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen.

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen. 1 LÄÄKETIETEELLISTE ALJE VALITAKE 0.5.015 TETÄVÄMISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstin ja valintakoetehtävät johdantoineen, sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3. 2. Ohjelman yleisrakenne... 4

Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3. 2. Ohjelman yleisrakenne... 4 Opettajan opas Sisällys 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3 2. Ohjelman yleisrakenne... 4 3. Kemian perusteet... 5 3.1. Atomit ja molekyylit... 6 3.2. Molekyylien rakentaminen... 7 3.3.

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi

Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Jätevesilietteen aumakompostoinnin kehittäminen ilmaan purkautuvien hajukaasujen vähentämiseksi Oulussa 22.11.2010

Lisätiedot

Planeetan ph (ph of the Planet)

Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph on yksi töistä, jotka kuuluvat kansainvälisen kemian vuoden 2011 aikana järjestettävään maailmanlaajuiseen kokeeseen. Tässä työssä oppilaat tutkivat paikallisesta

Lisätiedot

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa:

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus Pro gradu-tutkielma Erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 30.3.2012

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

Sinkki. Esitiedot. Yleistä. Yleistä

Sinkki. Esitiedot. Yleistä. Yleistä Esitiedot Mikä periaattellinen ero on 4% ja 8% alumiinia sisältävien sinkkiseosten välillä? Hypoeutectic = alieutektinen Hypereutectic = ylieutektinen Miten alieutektinen ja ylieutektinen rakenne muuttaa

Lisätiedot

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa

Lisätiedot

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Inga Luotonen Liikuntafysiologia Kandidaatintutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

Hitsausratkaisuja kemian teollisuudelle

Hitsausratkaisuja kemian teollisuudelle Hitsausratkaisuja kemian teollisuudelle voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding Metallurgian asiantuntemuksella parhaisiin hitsaustuloksiin voestalpine Böhler

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA

MALLIVASTAUKSET. FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA MALLIVASTAUKSET 1 FARMASIAN valintakoe 27.5.2008 FYSIOLOGIA JA ANATOMIA Jokaista kysymystä kohden on vain yksi oikea vastaus. Pisteitä annetaan oikeasta vastauksesta + 0,5 pistettä. Väärä vastaus tai useampia

Lisätiedot

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää 86 radonin hajoamisen seurauksena muodostuneet tytärytimet ovat kuitenkin haitallisia, koska ne ovat kiinteitä aineita ja voivat kulkeutua pölyhiukkasten mukana ihmisen keuhkoihin. Talon alla oleva maaperä

Lisätiedot

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 22.10.2014 Lassi Korhonen TIIVISTELMÄ Tutkielmassa käydään läpi vesianalyysin

Lisätiedot