ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ. Metka-koulutus"

Transkriptio

1 ENERGIAPUUN KORJUU KONE- JA MIESTYÖN YHDISTELMÄNÄ Metka-koulutus 1

2 Kokeet Janakkalassa 2008 ja 2009 koivikon nmh-kohteilla Kokeissa käytetty korjuri Timberjack 810C. Hakkuulaitteena Nisula 280 2

3 Kokeet Janakkalassa 2008 ja 2009 koivikon nmh-kohteilla Kokeissa mukana kokeneet metsurit 3

4 Kokeet Janakkalassa 2008 ja 2009 koivikon nmh-kohteilla Vertailtavat menetelmät 1. Konetyö, jossa koko korjuu tehtiin giljotiinihakkuulaitteisella (ei karsintaa) korjurilla. 2. Kone-miestyö, jossa korjurilla tehtiin ensin uran hakkuu, sitten urien välialueen hakkuu miestyönä siirtelykaataen ja lopuksi koko puuston metsäkuljetus korjurilla. 3. Miestyö, jossa koko koealan hakkuu tehtiin miestyönä siirtelykaataen ja sen jälkeen metsäkuljetus korjurilla. 4. Konetyö erityövaihein tai konetyö et., jossa koko korjuu tehtiin korjurilla siten, että ensin avattiin ura, sitten hakattiin urien välialue puoli kerrallaan ja lopuksi tehtiin koko puuston metsäkuljetus samalla koneella. 4

5 Lähtöpuusto Kohde ja menetelmä Rungon koko, dm 3 Puita, kpl/ha Kokopuutilavuus, m 3 /ha Puulajijakauma, % Koivu Kuusi Muu lehtipuu Kohde 1, pienempi puusto (pp) Konetyö ,3 14,9 34,8 Konetyö et ,2 20,7 42,1 Kone-miestyö ,4 20,6 45,0 Miestyö ,1 16,5 39,4 Kohde 1, suurempi puusto (sp) Konetyö ,2 1,0 7,8 Konetyö et ,1 3,8 38,1 Kone-miestyö ,4-1,6 Miestyö ,5 8,7 28,8 Kohde ,8-1,2 5

6 Lähtöpuusto Ensimmäinen kohde ennen ennakkoraivausta Toinen kohde ennen korjuuta 6

7 Poistettu puusto Koe ja menetelmä Rungon koko, dm 3 Puita, kpl/ha Kokopuutilavuusm 3 / ha Kohde 1, pienempi puusto (pp) Konetyö Konetyö et Kone-miestyö 20/13 * Miestyö Kohde 1, suurempi puusto (sp) Konetyö Konetyö et Kone-miestyö 27/26 * Miestyö Kohde 2 Konetyö Kone-miestyö 1 29/8 * Miestyö Konetyö Kone-miestyö 2 20/9 * Miestyö * Rungon koko koneella / Rungon koko siirtelykaadossa 7

8 Kasvamaan jätetty puusto KOHDE 1, pp KOHDE 1, sp KOHDE 2 Rungon koko, dm Runkoluku, kpl/ha Koivun osuus, %

9 Korjuun tuottavuus, kohde 1 Tehotuntituottavuudet menetelmittäin eri työvaiheissa ja keskimäärin koko korjuussa kohteella 1. Kuvaan on merkitty lukuina koko korjuun tehotuntituottavuudet menetelmittäin. 9

10 Korjuun tuottavuus, kohde 1 Ensimmäisessä kokeessa koneenkuljettajan tekemät kuormaustaakat olivat esimerkillisiä. Puut katkottiin kasauksen yhteydessä kuljetuspituuksiin metsäkuljetusta varten. Selkeät kuormaustaakat nopeuttavat kuormausta ja nostavat kuorman tiiviyttä ja siten kuorman kokoa. 10

11 Korjuun tuottavuus, kohde 2 Tehotuntituottavuudet menetelmittäin eri työvaiheissa ja keskimäärin koko korjuussa kohteella 2. Kuvaan on merkitty lukuina koko korjuun tehotuntituottavuudet menetelmittäin. 11

12 Korjuun tuottavuus, kohde 1 Suhteelliset tehotuntituottavuudet korjuussa menetelmittäin kohteella 1, kun kummankin puuston koneella tehtyä tuottavuutta on merkitty sadalla. 12

13 Korjuun tuottavuus, kohde 2 Suhteelliset tehotuntituottavuudet korjuussa menetelmittäin kohteella 2, kun kummankin puuston koneella tehtyä tuottavuutta on merkitty sadalla. 13

14 Korjuujälki Koe ja menetelmä Ajouran leveys, m Vaurio % Hakkuukaistan leveys, m Kohde 1, Konetyö Konetyö et. Kone-miestyö Miestyö Kohde 2 Konetyö 1 Kone-miestyö 1 Miestyö 1 Konetyö 2 Kone-miestyö 2 Miestyö 2 * Määritettiin ennalta 20 metriksi 4,5 >4 20* 4,7 >4 20* 4,1 >4 20* 4,2 <4 20* 4,5 <4 <20 5,1 <4 <20 5,3 <4 <20 4,8 <4 <20 4,2 <4 <20 4,6 <4 <20 14

15 Kustannukset, kohde 1 Korjuukustannus, /m ,63 36,74 30,00 28,29 33,49 31,83 23,21 22,46 0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Menetelmä Korjuukustannukset (hakkuu ja ajo) käyttötuntia kohti. A1 Giljotiinilla kokonaan A2 Giljotiinilla ensin ura, sitten vasemman puolen hakkuu, seuraavaksi oikean puolen hakkuu, ja lopuksi erillisenä ajo A3 Giljotiinilla ura, siirtelykaadolla välialue ja lopuksi ajo A4 Siirtelykaato ja ajo 15

16 Kustannukset, kohde 1 Suhteelliset korjuukustannukset kohteella 1. Kuvassa kummankin puuston konetyömenetelmän kustannus=

17 Kustannukset, kohde 2 Korjuukustannus, /m 3 (käyttötunti) ,5 20,3 25,3 Konetyö 1 Miestyö 1 Kone-miestyö 1 44,6 Menetelmä 28,8 34,5 Konetyö 2 Miestyö 2 Kone-miestyö 2 Korjuukustannukset (hakkuu ja metsäkuljetus) kohteella 2. Tuottavuus käyttötuntia kohti. 17

18 Kustannukset, kohde 2 Suhteelliset korjuukustannukset kohteella 2. Konetyö-menetelmän kustannus=

19 Kuorman koot metsäkuljetuksessa Toteutuneet keskimääräiset kuorman koot kohteella 2 19

20 Johtopäätökset 1 Tässä kokeessa metsurin siirtelykaatohakkuuseen perustuvan miestyömenetelmän korjuukustannukset olivat prosenttia konetyömenetelmän kustannuksia alhaisemmat. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aikaisemminkin (mm. Ihonen 1997). Konetyön ja miestyön välistä kustannuskuilua ei ole pystytty kuromaan kiinni. Kaikilla neljällä kone-miestyömenetelmän koealalla korjuukustannukset olivat alhaisemmat kuin täyskonetyön. Tämä selittyy paitsi kone-miestyön edullisemmalla tuntihinnalla pelkkään konetyöhön verrattuna myös koneen työskentelyn tehostumisella, kun aikaa vievä puiden noukkiminen urien välialueelta jää pois. Kone-miestyömenetelmä tarjoaa yhden vaihtoehdon tehostaa energiapuun korjuuta. Samalla metsureiden työ monipuolistuu ja ympärivuotinen työllistyminen helpottuu. Menetelmä sopii hyvin siirtymävaiheeseen, jossa koneet kurovat kiinni miestyön ja konetyön kustannuskuilua. 20

21 Johtopäätökset 2 Kone-miestyömenetelmän hyödyntäminen edellyttää huolellista kohteiden valintaa. Jokaiseen energiapuuleimikkoon se ei sovi. Metsurin tekemän siirtelykaadon tuottavuutta ei voida merkittävästi lisätä ja metsurien saatavuus on epävarmaa. Sen sijaan konetyön tuottavuutta voidaan vielä parantaa kone-, työ- ja menetelmätekniikkaa kehittämällä sekä joukkokäsittelyn osuutta nostamalla. Kone-miestyömenetelmän työnjohdolta vaaditaan tarkkuutta, jotta menetelmän hyödyt eivät huku organisointiin. 21

22 Tulevaisuutta??? 1 Schematiska bilder av selektiv gallring respektive korridorgallring mellan stickvägarna. Bilderna är skalenligt ritade för ett bestånd med 7500 stammar/ha. 22

23 Tulevaisuutta??? 2 Geometrisk gallring 23

24 Tulevaisuutta??? 3 Fixteri leikkuupuimurina? 24