PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Urpo Hassinen 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Urpo Hassinen 2011"

Transkriptio

1 PIENILÄPIMITTAISEN ENERGIAPUUN MYYNTIHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Urpo Hassinen 211

2 SISÄLTÖ 1. johdanto 2. tutkimuksen tavoite 3. toteutus 4. tulokset 5. johtopäätökset

3 1. JOHDANTO SUOMEN UUSIUTUVAN ENERGIAN LISÄYSTAVOITE PRIMÄÄRIENERGIANA VUOSINA ENERGIAMUODOITTAIN 6 % 16 % Metsähake 48 % Tuulivoima Lämpöpumput 15 % Liikenteen biopolttoaineet Muut 15 % Ryhmä muut sisältää mm. vesivoiman, puun pienkäytön, biokaasun, pelletit, Aurinkoenergian sekä metsäteollisuuden sivutuotteiden vähenemän

4 METSÄHAKKEEN KÄYTTÖMÄÄRÄT Suomessa vuonna 21 yhteensä 6,2 milj. k-m3 ja tavoite vuonna 22 13,5 milj. k-m3, jonka työllisyysvaikutus n. 6 2 htv METSÄHAKKEEN LAITOSKÄYTTÖ SUOMESSA METSÄHAKKEEN LAITOSKÄYTTÖ POHJOIS-KARJALASSA k-m3 4 3 kannot runkopuu pienpuu latvusmassa 1 k-m3 4 3 kannot runkopuu pienpuu latvusmassa Lähde: Metsäntutkimuslaitos Esa Ylitalo 211

5 METSÄHAKKEEN TEKNINEN KORJUUPOTENTIAALI MILJ. K-M³/VUOSI Latvusmassa kuusikoista Kannot kuusipäätehakkuilta Latvusmassa männiköistä Nuorten metsien energiapuu 1,8 1,5 1,2,9,6,3, Etelä-Rannikko Pohjanmaa-Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Lähde: Metla Juha Laitila

6 ENERGIAPUUHARVENNUSTEN JA AINESPUUHARVENNUSTEN KORJUUJÄLKI VUOSINA Energiapuun korju ujälki v Puustovauriot v ,8 1,6 2 1, ,2 1,8,6 Runkovauriot Juurivauriot 5,4,2 Runkovauriot % Juurivauriot % Vauriot yht. Ajouraväli m Ajouraleveys m Urapainumia %

7 2. TUTKIMUKSEN TAVOITE selvittää kyselyn avulla metsänomistajien mielipiteitä energiapuun liikkuvuuteen vaikuttavista asioista löytää korjuun onnistumiseen vaikuttavia seikkoja tutkia, voidaanko näitä asioita edistää ja millä keinoilla

8 3. TOTEUTUS työn toimeksiantaja metsäkeskus Pohjois-Karjala yhteyshenkilöt Anssi Niskanen ja Hannu Laukkanen kyselylomake metsäkeskuksen rekisteristä poimituille kaikille vuonna 21 Kemera-energiapuuharvennuksen toteuttaneille metsänomistajille kirjeet postiin ja postitusmäärä oli 374 kpl vastauksia 123 kpl eli vastausprosentti n. 36 % mahdollisuus osallistua kolmen tavarapalkinnon arvontaan vertailua mm. Sinikka Mynttisen Energiapuuta Etelä- Savosta -hankeen tutkimustuloksiin

9 4. TULOKSET vastanneista 86 % miehiä Metsänomistaja 21 tutkimus, Pohjois-Karjala: 77 % Mynttinen 21, Etelä-Savo: 79 % yli 6 vuotiaita 51 % Metsänomistaja 21: yli 65 vuotiaita 34 % Mynttinen: yli 6 vuotiaita 53 % tilalla asuu 53 %, tilan sijaintikunnassa 18 % ja tilan sijaintikunnan ulkopuolella 29 % Metsänomistaja 21: tilalla 37 %, sijaintikunnassa 27 % ja ulkopuolella 37 %, Mynttinen: tilalla 39 %, sijaintikunnassa 18 % ja ulkopuolella 43 %

10 OMISTUSMUODOT Tilan omistusmuoto Yhteensä Prosenttia yksinomistus kuolinpesä 8 6 yhtymä 2 15 osakeyhtiö 1 1 muu 6 4 Kaikki yhteensä 134 1

11 METSÄPINTA-ALAT Metsäpinta-ala Yhteensä Prosenttia alle 2 ha ha ha yli 1 ha Kaikki yhteensä 134 1

12 ENERGIAPUUN KORJUUMÄÄRÄT Energiapuun toteutuneet korjuumäärät Yhteensä Prosenttia alle 5 k-m3/vuosi k-m3/vuosi yli 1 k-m3/vuosi Kaikki yhteensä Energiapuun arvioidut korjuumäärät Yhteensä Prosenttia alle 5 k-m3/vuosi k-m3/vuosi yli 1 k-m3/vuosi Kaikki yhteensä 127 1

13 ENERGIAPUUKAUPAN TOTEUTUS JA KAUPAN KÄYNNISTÄJÄ pelkkä energiapuukauppa 63 % vastanneista, loput 37 % toteutettu ainespuukaupan yhteydessä % oma yhteydenotto 24 mhy:n suositus ostajan yhteydenotto metsäsuunn. suositus muu 3 metsään palstat

14 ENERGIAPUUHARVENNUKSEN TOTEUTUS % hakkuu ja metsäkulj. ostoorg. hakkuu itse metsäkulj. itse hakkuu metsäkulj. metsäpalveluyrit. metsäpalveluyrit.

15 LISÄTIEDONTARVE ENERGIAPUUKAUPAN MYYNTIPÄÄTÖKSISSÄ % energiaptukimuodoista 26 energiap. hintatasosta 18 energiap. mittaustavoista 13 energiap. ostajista 5 internetin mahd. 2 muu

16 ENERGIAPUUHARVENNUKSEN TOTEUTUS konetyönä 56 % miestyönä 44 % sulan maan aikana 51 % jäätyneen maan aikana 49 % ennakkoraivaus oli tehty 52 % ennakkoraivausta ei ollut tehty 48 %

17 KORJUUN ONNISTUMINEN JÄÄVÄN PUUSTON TIHEYDEN OSALTA 6 5 % Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Huono Erittäin huono huonoon tai erittäin huonoon arvioon oli jäävän puuston liika harvuus syynä 67 % ja ylitiheys 33 % vastauksista

18 TIEDONTARVE NUORTEN METSIEN ENERGIAPUUN KORJUUSSA % harvennussuosit. korjuuvaur. välttäm. ep:n hakkuutekn. muu ep:n metsäkulj.

19 MIELUISIN MYYTÄVÄ ENERGIAPUULAJI % nuorten mets. karsimaton ep nuorten mets. karsittu ep avoh. oksa- ja latvusm. avoh. kannot muu

20 ENERGIAPUUHARVENNUKSEN KÄYNNISTÄVÄT TEKIJÄT % metsän harv.tarve 21 Kemera tai Petu 18 ep:n hintataso 15 integroitu korjuu 9 metsäam. neuvonta kokemus ost. korj. laad. 5 4 ravinnehäv. hoitam. 2 muu

21 TOIVOTUIN ENERGIAPUUN HINNOITTELUTAPA 6 5 % /kiinto m3 /MWh muu /ha ei väliä

22 LISÄTIEDON JA NEUVONNAN TARVE ENERGIAPUUASIOISSA % korj. vaik. mets. keh. korj. talousvaik. korj. vaik.ravinnetil. 1 oman mets. ep. varoista 7 korj. kansantall. vaik. korj. ympäristövaik kiinteist. energiaratk. korj. ilmastovaik. 1 muu

23 MIELUISIN NEUVONTAMUOTO % lehdistö ja artikkelit henkilökoht. neuvonta koulutustilaisuudet internet sivusto 2 muu

24 5. JOHTOPÄÄTÖKSET pieniläpimittaisen energiapuun liikkuvuuden näkymät ovat valoisat kokemukset viimeisimmästä nuoren metsän energiapuun korjuusta pääsääntöisesti hyvät halutaan myydä jatkossakin erityisesti kokopuuta ja karsittua rankaa hakkuut toteutettu yleisimmin pystykaupalla ja irrallaan muusta ainespuukaupasta jäävän puuston tiheys ja etenkin liika harvuus aiheuttavat kritiikkiä

25 korjuukaluston soveltuvuus, kohteen laatu sekä kuljettajan asenne ja ammattitaito vaikuttavat energiapuuharvennuksen onnistumiseen energiaharvennuksen talous- ja metsänhoitovaikutukset, tukiasiat sekä korjuuvaurioiden välttäminen kiinnostavat ja vaikuttavat osaltaan myyntihalukkuuteen monikanavainen neuvonta koetaan tarpeelliseksi metsänomistajien ja energia-alan yrittäjien koulutuksella ja tiedonvälityksellä voidaan vaikuttaa myönteisesti energiapuun liikkuvuuteen ja korjuuketjun laadukkuuteen

26 koulutus- ja neuvontatyö sopii hyvin mm. metsätalouden edistämisorganisaatioiden tehtäväksi

27 ENERGIAPUU LIIKKEELLE LAADUKKAASTI

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

Suomen metsäenergiapotentiaalit

Suomen metsäenergiapotentiaalit Suomen metsäenergiapotentiaalit Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon iltapäiväseminaari: Logistiikan näkymät ja bioenergian mahdollisuudet 17.3.2009, Tapahtumatalo Bankin auditorio, Helsinki Puupolttoaineet

Lisätiedot

Energiapuumarkkinat käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet

Energiapuumarkkinat käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet ISBN 978-951-4-2358-3 (PDF) ISSN 1795-15X Energiapuumarkkinat käytännön kokemukset ja tilastointimahdollisuudet Piia Kurki, Antti Mutanen ja Perttu Anttila www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA

METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA METSÄENERGIAN KÄYTTÖ JA MAHDOLLISUUDET KAAKKOIS- SUOMESSA Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian työpaja 22.6.2011 metsätalouspäällikkö Seppo Repo Kaakkois-Suomen metsäkeskus Esityksen tausta-aineistona

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Kehittyvä metsäenergia. Tutkimusseminaari Seinäjoen Framissa 18.11.2009. Tiina Sauvula-Seppälä, Essi Ulander ja Tapani Tasanen (toim.

Kehittyvä metsäenergia. Tutkimusseminaari Seinäjoen Framissa 18.11.2009. Tiina Sauvula-Seppälä, Essi Ulander ja Tapani Tasanen (toim. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Tiina Sauvula-Seppälä, Essi Ulander ja Tapani Tasanen (toim.) Kehittyvä metsäenergia Tutkimusseminaari Seinäjoen Framissa 18.11.2009 Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla

Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Vesa Tanttu, Anssi Ahtikoski ja Matti Sirén Vesa Tanttu Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla

Lisätiedot

Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält

Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält ltä Metsätieteen päivä 26.1.211 Metsäteknologian esitelmät Sessio 4. Helsinki Juha Laitila, MMM Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kenelle metsän äänet?

Kenelle metsän äänet? METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 26. MAALISKUUTA 2015 Nro 6 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kenelle metsän äänet? Metsälehti selvitti, minkä puolueiden ehdokkaita metsänomistajat aikovat äänestää

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus...

Esipuhe... 4 Johdanto...5 1 Energiapuuharvennuksen lähtökohdat...6. 2 Käytännön toteutus... 16. 3 Varastointi... 19. 5 Hakkeen keinokuivaus... Metsäkeskukset Päätoimittaja: Tanja Lepistö, Kehittyvä metsäenergia -hanke Taitto: Jorma Anttoora, Kehittyvä metsäenergia -hanke Kannen kuva: Tommi Lahti, Kotimaiset Energiat Oy Takakannen kuva: Perttu

Lisätiedot

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Hannu Ilvesniemi Metla / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Maailman väkiluvun muutos viimeisen

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyys. Bioenergia Lämmöntuotanto. Uusiutuva energia

Lämpöyrittäjyys. Bioenergia Lämmöntuotanto. Uusiutuva energia Lämpöyrittäjyys Bioenergia Lämmöntuotanto Uusiutuva energia Lämpöyrittäjyyden esteet 12/2010 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Taustaa 3 1.1 Selvityksen tarkoitus... 3 1.2 Tutkimusaineisto... 3 1.3 Lämpöyrittäjyyden

Lisätiedot

Pirkanmaan metsäkeskus. Laatija: Lasse Maunula. Työryhmä: Juha Hiitelä, Ari Lähteenmäki, Lasse Maunula ja Perttu Ojakoski. Taitto: Ulla Konkarikoski

Pirkanmaan metsäkeskus. Laatija: Lasse Maunula. Työryhmä: Juha Hiitelä, Ari Lähteenmäki, Lasse Maunula ja Perttu Ojakoski. Taitto: Ulla Konkarikoski Pirkanmaan metsäkeskus Laatija: Lasse Maunula Työryhmä: Juha Hiitelä, Ari Lähteenmäki, Lasse Maunula ja Perttu Ojakoski Taitto: Ulla Konkarikoski Kuvat: Lasse Maunula, Juha Hiitelä, ProAgria Pirkanmaa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Kokopuun korjuu nuorista metsistä

Kokopuun korjuu nuorista metsistä Metsätehon raportti 193 12.9.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Kokopuun korjuu nuorista metsistä Kalle Kärhä Sirkka Keskinen Reima Liikkanen Jarmo Lindroos Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus

Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus Raportti 1(23) Keskijännitteisten ilmajohtolinjan vierimetsän hoitoprojektin suunnittelu ja toteutus 8.8.2013 Raportti 2(23) Sisällys Vierimetsän hoidon käsite 3 Vaihtoehtojen punninta 4 Vierimetsän hoidonprojektin

Lisätiedot

YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN

YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 175 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 175 YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIA- PUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN Anna-Kaisa

Lisätiedot

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY

Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 ROPSIA VAI RISUA? METSÄNHOITAJALIITTO RY Itä-Suomen metsäpäivä 19.10.2010 Joensuun yliopisto, Yliopistokatu 2, Carelia-sali ROPSIA VAI RISUA? OHJELMA 14.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä

Bioenergia maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Bioenergia maa- ja metsätaloudessa Helsinki 2008 Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon työryhmä Muistio 1 BIOENERGIA MAA- JA METSÄTALOUDESSA SISÄLLYS Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 2. Eri

Lisätiedot

Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet

Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet ISBN 978-951-40-2028-5 (PDF) ISSN 1795-150X Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet Risto Lauhanen & Jussi Laurila www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research

Lisätiedot

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi Kansanedustaja Anne Kalmari Energiapaketin tausta Tukee hallituksen 6.11.2008 hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN*

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 46 (kesäkuu 2001) METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Anna-Kaisa Rämö

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot