Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa"

Transkriptio

1 Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Bioenergian metsä seminaari Rovaniemi Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Esityksen sisältö: Metsähakkeen käyttötavoitteet, potentiaali, saatavuus ja käyttö Hakkuu/käsittelyvaihtoehdot nuorissa metsissä Korjuu ja kuljetuslogistiikka tutkimuksen tuloksia Tulosten tarkastelu Yleiset johtopäätökset &

3 Arvioita metsähakkeen korjuupotentiaaleista ja käyttö vuonna 2009 Kannot Nuorten metsien energiapuu Latvusmassa Järeä runkopuu Korjuupotentiaali ja käyttö, milj. m³ per vuosi Laitila ym SK TH Peruskenaario 2020 Maksimiskenaario 2020 Tavoite 13,5 milj. m³ vuoteen 2020 mennessä Metsähakkeen käyttö vuonna 2009 Lähteet: Salminen 2010/Mela ryhmä, Ylitalo 2010, Kärhä ym. 2009, Laitila ym

4 Metsähakkeen alueellinen kysyntä vs. potentiaali Metsähakkeen käyttö Kuntakohtainen kunnittain metsähaketase Tase on positiivisin Itä-Suomessa, negatiivisin rannikoilla ja Keski-Suomessa

5 Eri materiaalien tiiviysprosentteja Täysi kantavuus autokuljetuksessa Latvusmassa, kokopuu & kannot Paalit Hake & ranka Tukki/ kuitupuu Nilsson

6 Voiko kertymä kasvaa karsimalla? Kokopuu Ranka RANKA-KOKOPUU RANKA: karut kivennäismaat & suot & kuusikot KOKOPUU: rehevät kivennäismaat, pl kuusikot RANKA min 25 m³/ha KOKOPUU min 25 m³/ha Kertymä, m³/vuodessa Lähde: Heikkilä ym

7 Käsittelyvaihtoehdot nuorissa metsissä Kuva: Vesa Tanttu, Ramk

8 Latvojen kasoille hakkuun vaikutus hakkuukoneen tuottavuuteen ensiharvennusleimikolla 12,0 10,0 Tehotuntituottavuus, m³/h 8,0 6,0 4,0 2,0 Kasaamatta Kasattu 0, Ainespuuosan keskitilavus koealalla, dm³

9 Tutkimus eri korjuutavoista sekä haketus ja kuljetustuottavuudesta: - Selvittää kuormaus- ja purkuajat, ajankäytön rakenne sekä kuormakoko rangan ja kokopuun autokuljetuksessa - Verrata rangan ja kokopuun haketustuottavuutta - Tehdään vertailulaskelmat nuorten metsien energiapuun korjuukustannuksista eri hakkuu-, kuljetus- ja haketustavoilla rinnankorkeusläpimitan ja kaukokuljetusmatkan mukaan - Tulosten laskenta perustui tutkimuksessa saatuihin tuloksiin sekä aiempiin tutkimustuloksiin

10 Kuormauksen ja purkamisen tehotuntituottavuus (m³/min) kokopuulla ja rangalla Kuormaus, m³/min Purku, m³/min 4,0 Kiintokuutioita minuutissa, m³/min 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kokopuu Ranka keskimäärin 5 m ranka 3 m ranka Sekaranka Kokopuulla autokuljetuksen kuormakoko oli 30 m 3 ja rangalla likimain sama kuin kuitupuulla

11 Kokopuun ja rangan haketustuottavuus & keskimääräinen taakkakoko Haketuksen tehotuntituottavuus, m³/h Haketettu määrä, m³ Taakka, m³ m³ 0,6 Haketta, m³ ,33 m³ 55 m³/h 67 m³/h 0,49 m³ 144 m³ 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kourataakan koko haketuksessa, m³ 0 Kokopuu Ranka 0,0

12 Kokopuu- ja rankahakkeen palakokojakauma Ranka, % Kokopuu, % Ranka kumulatiivinen, % Kokopuu kumulatiivinen, % 50 % 100 % Palakokoluokan suhteellinen osuus, % 40 % 30 % 20 % 10 % 80 % 60 % 40 % 20 % Kumulatiivinen kertymä, % 0 % Palakokoluokka, mm 0 %

13 Kokopuu- ja rankahakkeen toimitusketjut kustannusvertailu

14 Rankaa, kokopuuta vai paaleja? 160 Korjuukustannus tienvarsivarastolla, /m³ Ranka Kokopuupaalit Kokopuu Hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitta, cm

15 Harvennuspuun autokuljetuskustannukset eri korjuutavoilla 18 Kaukokuljetuskustannus, /m³ Kokopuu, /m³ Kokopuuhake, /m³ Rankahake, /m³ Kokopuupaalit, /m³ Ranka, /m³ Kaukokuljetusmatka, km

16 Ranka- ja kokopuuhakkeen korjuukustannus käyttöpaikalla eri korjuumenetelmillä kaukokuljetusmatkan mukaan (Hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitta on 8 cm ja metsäkuljetusmatka on 300 m) Korjuukustannus käyttöpaikalla, /m³ Kokopuupaalit terminaalihaketus Ranka terminaalihaketus Ranka välivarastohaketus Kokopuu terminaalihaketus Kokopuu välivarastohaketus Kaukokuljetusmatka, km Korjuukustannus käyttöpaikalla = Hakkuu + metsäkuljetus + haketus + autokuljetus

17 Ranka- ja kokopuuhakkeen korjuukustannus käyttöpaikalla eri korjuumenetelmillä kaukokuljetusmatkan mukaan (Hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitta on 13 cm ja metsäkuljetusmatka on 300 m) 45 Korjuukustannus käyttöpaikalla, /m³ Kokopuupaalit terminaalihaketus Kokopuu terminaalihaketus Ranka terminaalihaketus Ranka välivarastohaketus Kokopuu välivarastohaketus Kaukokuljetusmatka, km Korjuukustannus käyttöpaikalla = Hakkuu + metsäkuljetus + haketus + autokuljetus

18 Tulosten tarkastelu Pieniläpimittaisen harvennuspuun korjuussa korjuumenetelmien väliset erot ratkaistaan hakkuuvaiheessa Kokopuuna korjuu on kannattavin vaihtoehto, kun hakkuupoistuman rinnankorkeusläpimitta on alle 11 cm. Em. järeimmillä puustoilla kokopuuna tai rankana korjuun välinen kustannusero on pieni Kokopuun paalaus ei ole nykyisellä tuottavuudella kilpailukykyinen menetelmä, koska hakkuuvaiheessa syntynyttä kustannuseroa on vaikea kuroa kiinni, kun operoidaan kohtuullisilla metsä- ja kaukokuljetusmatkoilla

19 Tulosten tarkastelu Rangalla parempi tuottavuus metsäkuljetuksessa, haketuksessa & hakettamattoman puun autokuljetuksessa kuin kokopuulla Kokopuuna korjuussa tienvarsihaketus on kustannustehokkain korjuuketju Jos käytössä on terminaaleja, niin kuljetustaloudellisesti tehokkain tapa on ajaa karsittua rankaa puutavara-autolla terminaaliin

20 Johtopäätökset Kuitupuu vs. energiapuun kanto- ja hankintahinta, hehtaarikertymä, laatuvaatimukset, kysyntä, korjuutuet & tukiehdot, CO 2 -kauppa, öljyn & turpeen hinta. Selluntuotannon puustamaksukyky on tällähetkellä suurempi kuin energiantuontannon puustamaksukyky Onko energiapuulle & kuitupuulle paikallista kysyntää vai onko se kuljettava kauemmaksi & muut puupolttoaineet esim. sahoilta Metsien harvennustarve = Tili tehdään tukilla Metsähakkeen laadun ja toimitusvarmuuden parantaminen Pitkät kaukokuljetusmatkat & käytön kulutushuippujen aiheuttamat logistiset ongelmat Metsänomistajia on aktivoitava, koska energiapuukauppojen määrä kasvaa samaa tahti kuin hankintamäärät lisääntyvät

21 KIITOKSIA!

22 Esitykseen liittyvää kirjallisuutta Laitila, J. & Väätäinen, K Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus. Metsätieteen aikakauskirja 2/2011 Jylhä, P., Dahl,O., Laitila, J. & Kärhä, K Ensiharvennusmännyn hankintaketjun vaikutus sellutehtaan puustamaksukykyyn. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011 Laitila, J., Leinonen, A., Flyktman, M., Virkkunen, M. & Asikainen, A Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet. VTT Tiedotteita 2564 Kärhä, K., Laitila, J., Jylhä, P., Nuutinen, Y. & Keskinen, S Kokopuun paalaus - tuotantoketjun tuottavuus ja kustannukset. Metsätehon raportti 211 Laitila, J., Asikainen, A. & Anttila, P Energiapuuvarat. Julkaisussa: Kuusinen, M. & Ilvesniemi, H. (toim.). Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Heikkilä, J., Laitila, J., Tanttu, V., Lindblad, J., Sirén, M., Asikainen, A., Pasanen, K. & Korhonen, K.T Karsitun energiapuun korjuuvaihtoehdot ja kustannustekijät. Metlan työraportteja

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma Lask ent

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Kalle Kärhä 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa I 3,5 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sanna Kittamaa ja Markku Saarinen Luonnonhoitohankeraportti 2015 {

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE PTT työpapereita 159 PTT Working Papers 159 ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE Pasi Holm Markus Lahtinen Helsinki 2014 PTT työpapereita 159 ISBN 978-952-224-150-4

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Ryhmätöiden tuloksia koottuna

Ryhmätöiden tuloksia koottuna Ryhmätöiden tuloksia koottuna Low Carbon Finland 2050 platform, 3. työpaja, 2.12.2013, Dipoli, Espoo Susanna Kihlman & Saku Vuori, GTK Tiina Koljonen, VTT Juhani Laurikko & Pekka Tuominen, VTT Maarit Kallio,

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot