NÄYTTÖOPAS. Ammattiosaamisen näytöt Kone ja metalliala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖOPAS. Ammattiosaamisen näytöt Kone ja metalliala"

Transkriptio

1 NÄYTTÖOPAS Ammattiosaamisen näytöt Kone ja metalliala

2 Näyttöoppaan sisältö Yleinenosa Johdantoa sekä taustaa Arviointi yleisesti Hitsaus 1. opintovuosi, perusosaaminen Tutkintoon johtava koulutus alkaa Koneistus 1. opintovuosi, perusosaaminen Tutkintoon johtava koulutus alkaa Kunnossapito 1. opintovuosi, perusosaaminen Tutkintoon johtava koulutus alkaa

3 Johdantoa sekä taustaa Mitä on ammattiosaamisen näyttö? Ammatillinen näyttö opintojensa aikana työssäoppimisen yhteydessä on opiskelijan paras tilaisuus taitonsa osoittamiseen! Oppilaan taidollisen osaamisen osoittaminen sekä motivaatio sijoittautua yhteiskuntaan alkaa tästä! Miksi ammattiosaamisen näyttö? Ammatillisen osaamisen näyttö on lakisääteinen osa ammattitutkintoa. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Oppilaan tulee osoittaa tutkintonsa opinkokonaisuuksien keskeinen sisältö näyttömuotoisesti. Näytöt ovat keskeinen osa opetussuunnitelmaa. Minkälaisia opiskelijoita? Oppilas joka on hyväksytty opiskelemaan tutkintoaan ja hänelle on laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma. Suunnitelma vahvistaa taidollisesti näytettävät opintokokonaisuudet. Opiskelijat ovat pääasiassa peruskoulun opinnoistaan valmistuneita nuoria. Tulevaisuuden tekijöitä! Minkälaisia työelämäympäristöjä? Paikalliset yritykset ja yhteisöt työnantajina tarvitsevat osaavaa sekä motivoitunutta työvoimaa kehittyäkseen. Yrityksen tuotantotilat sekä työntekijät muodostavat aidon ja haastavan koulutusympäristön. Vaikka yritykset toimivat samalla toimialalla, on jokaisen yrityksen luonne ja tapa toimia aina erilainen! Kuinka oppilasta ohjataan? Oppilaalla on aina henkilökohtaisesti laadittu Oppilaan työssäoppimissopimus ennen toteutuksen aloitusta. Yritys ja oppilaitos ovat Työssäoppimissopimuksessa puitesopimuksena luoneet perustan työssäoppimiselle sekä näyttöjen toteutukselle. Oppilas täyttää henkilökohtaista päiväkirjaa työskentelystään. Päiväkirja toimii henkilökohtaisen oppimiskehityksen dokumenttina. Yrityksen työpaikkaohjaaja toimii yhteistyössä vastuullisen opettajan kanssa. Ohjaava opettaja käy toteutusympäristössä suunnitelman mukaisesti ja vastaa arviointien toteutumisesta. Työssäoppimisen ja näyttöjen kokonaistoiminnan virallisena ohjaajana toimii nimetty Näyttöjaosto. Näyttöjaosto muodostuu oppilaitoksen henkilökunnan, oppilaiden sekä yrityksien edustajista. Paikallisesti laadittu näyttöohjeisto toimii ohjaavan työelämäedustajan ja opettajan työvälineenä. Toiminta on ennakolta suunniteltua ja varmistettua!

4 Arviointi yleisesti Opiskelijan tekemistä havainnoidaan näytön aikana. Havainnoista suoritetaan arviointi, joka kootaan arviointilomakkeelle dokumentointia varten. Arviointi tulee perustella, jotta jälkikäteen voidaan tarvittaessa palata näytön suorituksessa esiin tulleisiin asioihin. Päävastuu arviointitilanteen hoitamisesta kuuluu opettajalle. Hän vastaa arviointikeskustelun läpiviennistä ja lopullisesta arvosanan antamisesta ottaen huomioon sekä työpaikkaohjaajan että opiskelijan omat arvioinnit. Opetussuunnitelman perusteissa on arvioinnin kohteiksi lueteltu: Yhteiset painotukset Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Työmenetelmien hallinta Työvälineiden hallinta Materiaalin hallinta Työprosessien hallinta Työturvallisuuden hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioinnissa käytetään hyväksytyn suorituksen osalta kolme portaista asteikkoa T1- K3, josta näyttöaineistossa on kuvattu tasot T1, H2 ja K3. Arvioinnissa H2 määräytyvät siten, että opiskelija saavuttaa alemman arvioinnin helposti, mutta ei kuitenkaan yllä täysin ylemmän arvioinnin kriteereihin. Hyväksytty arviointi edellyttää vähintään arvosanan tyydyttävä T1 saavuttamista. Arvioinnista jätettävä kirjallinen valitus tulee toimittaa 14vrk tiedoksi saamisesta. Kirjallinen valitus arvioinnista tulee osoittaa näyttöjaoston puheenjohtajalle. Kone ja metallialan valtakunnallinen opetussuunnitelma OPH:n Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto / kone- ja metallialan perustutkinto

5 Hitsaus 1. opintovuosi, perusosaaminen LEVYTÖIDEN JA HITSAUKSEN PERUSTYÖT (OK MELEHIPER) 10 OPINTOVIIKKOA (SISÄLTÄÄ TYÖSSÄOPPIMISEN 2,5 OV) 1.OPINTOVUOSI YLEISOSAAMINEN, KAIKILLE PAKOLLINEN Näytön toteutus ja sisältö Näyttöesimerkkejä, suoritusaika 1-3h: 1) työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen ohutlevytyökokonaisuuden ja siihen liittyvät peruslevytyöt 2) polttoleikkauksen käsivaraisesti ja levyjen liittämisen jollakin hitsausmenetelmällä 3) levyjen paloittelun leikkaamalla ja liittämisen jollakin hitsausmenetelmällä 4) yksinkertaisten kappaleiden kokoonpanohitsausta 5) ohutlevytyökokonaisuuden tai kokonaisuuksia, jossa osia liitetään liimaamalla, juottamalla ja hitsaamalla. Sekä edellisiin liittyvät kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset Arviointi Ammattitaitovaatimukset ja arvostelukohdat Arviointi: T1 = tyydyttävä H2 = hyvä K3 = kiitettävä Oppilasta ei arvioinnissa verrata ammattilaiseen suoraan, vaan huomioidaan ikä ja opintovuodet sekä: työn laatu työn sujuvuus, työmenetelmien ja työjärjestysten hallinta mitta-, piirrotus- ja työvälineiden hallinta materiaalien tuntemus piirustusten lukutaito, ohjeiden ymmärtäminen käytös, työturvallisuus ja ongelmanratkaisutaidot

6 LEVY- JA HITSAUSTYÖT (OK HILEHITYÖ) 20 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö Näyttöesimerkkejä, suoritusaika 1-3h: 1) valmistetaan työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen levytyökokonaisuuden ja siihen liittyvät peruslevytyöt 2) suoritetaan poltto- tai plasmaleikkauksen käsivaraisesti ja levyjen liittämisen jollakin hitsausmenetelmällä 3) tehdään levyjen paloittelun leikkaamalla ja liittämisen jollakin hitsausmenetelmällä 4) tehdään kappaleiden kokoonpanohitsausta ja viimeistelyä 5) suoritetaan monipuolisesti kulmausta, pyöristystä, särmäämistä tai muuta kylmämuovausta 6) oppilas valmistelee kappaleet ja liittää ne TIG hitsaamalla sekä käyttää monipuolisesti käsityö- ja mittavälineitä sekä suorittaa työhön liittyvät kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset. Näytön arviointi: T1 = tyydyttävä H2 = hyvä K3 = kiitettävä Oppilasta ei arvioinnissa verrata ammattilaiseen suoraan, vaan huomioidaan ikä ja opintovuodet sekä: työn laatu työn sujuvuus, työmenetelmien ja työjärjestysten hallinta mitta-, piirrotus- ja työvälineiden hallinta materiaalien tuntemus piirustusten lukutaito, ohjeiden ymmärtäminen käytös, työturvallisuus ja ongelmanratkaisutaidot

7 LEVY- JA TERÄSRAKENNETYÖT (OK HITERÄS) 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö Näyttöesimerkkejä, suoritusaika 1-3h: 1) valmistetaan työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen teräsrakennekokonaisuuden ja siihen liittyvät peruslevytyöt 2) valmistaa ja kokoaa hitsaamalla piirustusten mukaisen tuotteen lähtien muotoraudoista, putkista ja levyistä 3) taivuttaa keveitä rakenneputkia, muotoilee liitokset sekä tekee kokoonpanossa helpot asentohitsausliitokset 4) on mukana suorittamassa rakenneterästen mittaus- ja piiroitustyötä sekä liitosten muotoilussa ja on mukana teräsrakenteen asennuksessa. Sekä käyttää monipuolisesti käsityö- ja mittavälineitä sekä suorittaa työhön liittyvät kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset. Arviointi T1=tyydyttävä H2=hyvä K3=kiitettävä. Oppilasta ei arvioinnissa verrata ammattilaiseen suoraan, vaan huomioidaan ikä ja opintovuodet sekä: työn laatu työn sujuvuus, työmenetelmien ja työjärjestysten hallinta mitta-, piirrotus- ja työvälineiden hallinta materiaalien tuntemus piirustusten lukutaito, ohjeiden ymmärtäminen käytös, työturvallisuus ja ongelmanratkaisutaidot Tarkemmat ohjeet näyttöihin on opetussuunnitelmissa ja näyttösuunnitelmissa. Nämä löytyvät esim. koulumme internetsivuilta:

8 OHUTLEVYTYÖT (OK HIOHUT) 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö Näyttöesimerkkejä, suoritusaika 1-3h: 1) valmistetaan työpiirustuksen mukaisesti yksinkertainen ohutlevykokonaisuus, sekä siihen liittyvät osavalmistuksen peruslevytyöt. 2) oppilas suorittaa levyjen paloittelua, kulmaamista sekä pyöristämistä työsuunnitelman mukaisesti. 3) oppilas suorittaa ohutlevytuotteen valmistamisen särmäämällä tai kulmaamalla ja suorittaa kokoonpanohitsauksen. 4) oppilas suorittaa ohutlevytuotteen rakenteen aukilevityksen ja piirrotuksen ja liittää osat esimerkiksi pistehitsaamalla tai hakasaumauksella Arviointi T1=tyydyttävä H2=hyvä K3=kiitettävä Oppilasta ei arvioinnissa verrata ammattilaiseen suoraan, vaan huomioidaan ikä ja opintovuodet sekä: työn laatu työn sujuvuus, työmenetelmien ja työjärjestysten hallinta mitta-, piirrotus- ja työvälineiden hallinta materiaalien tuntemus piirustusten lukutaito, ohjeiden ymmärtäminen käytös, työturvallisuus ja ongelmanratkaisutaidot

9 CNC-JYRSINTÄ (OK HICNCJYR) 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Tämä tutkinnonosa vastaa sisällöltään koneistajien toteutuksen (OK KOCNCJYR) Katso sisältökuvaus koneistajien toteutuksesta KONEISTUSTYÖT (OK HIKONETY) 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Tämä tutkinnonosa vastaa sisällöltään koneistajien toteutuksen (OK KOCNCSOR) Katso sisältökuvaus koneistajien toteutuksesta soveltuvin osin.

10 Koneistus 1. opintovuosi, perusosaaminen Näytön toteutus KONEISTUKSEN PERUSTYÖT (OK MEKONPER) 10 OPINTOVIIKKOA (SISÄLTÄÄ TYÖSSÄOPPIMISEN 2,5 OV) 1.OPINTOVUOSI YLEISOSAAMINEN, KAIKILLE PAKOLLINEN TIIVISTELMÄ Oppilaan tulee osoittaa opintojen alkamisesta tapahtuva henkilökohtaisen osaamisensa kehittyminen ja taitotaso koneistustöissä opetussuunnitelmaan perusteella. Osaamisella osoitetaan koneistusmenetelmien hallintaa, kykyä käyttää käsityökaluja, tulkita valmistus dokumentteja, huolehtia työympäristön siisteydestä sekä noudattaa työturvallisuutta. Näyttö muodostuu kolmesta (3) osiosta: 1. Tiedollinen hallinta perusteista ja työturvallisuudesta 2. Koneistettu kappale joka täyttää asetetut vaatimukset 3. Osaamiskartoitus itsearviointina opetussuunnitelman sisällöstä Koneistuksen perusteet muodostuvat neljästä arvioitavasta osasta. Oppilaitoksessa suoritetaan osat A, B ja C. Työssäoppiminen suoritetaan yritysympäristössä. Jokainen osa on suuruudeltaan 2,5 opintoviikkoa. Kokonaisuus yhteensä 10 opintoviikkoa. Näytön toteutus opiskelijoilla on kolmannessa ammatillisessa osiossa (c-osa) ensimmäisenä opintovuotena. Oppilaan taidollisen hallinnan arviointia voidaan täydentää tarvittaessa haastattelulla. Yritysympäristössä tapahtuvaa näytönosan suoritusta voidaan käyttää yksilöllisesti soveltuvin osin. Tästä on laadittava erillinen hyväksytty suunnitelma.

11 (KONEISTUKSEN PERUSTYÖT (OK MEKONPER)) Näytön sisältö Oppilas näyttää osaamisellaan että osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), jotka sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, kuten lieriöpintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta ja kierteitystä. Hän osaa laatia yksinkertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä, tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen tarkastusmittaukset. Tiedollinen hallinta perusteista ja työturvallisuudesta suoritetaan vastaamalla sanallisesti kysymyksiin. Kyseessä ei ole koe. Oppilas saa käyttää muistiinpanojaan sekä oppikirjaa. Opiskelija piirtää yksikertaisen työpiirustuksen, teknisenpiirustuksen sääntöjä noudattaen. Piirustusmenetelmä on käsivarainen. Koneistettu kappale joka täyttää asetetut vaatimukset. Oppilas valmistaa kappaleen teräksestä sorvaus, poraus, hionta ja jyrsintämenetelmiä käyttäen. Työpiirustuksen vaatimukset toimivat arvioinnin perustana. Työturvallisuuden, joutuisuuden, työaikojen noudattaminen ja siisteyden noudattaminen huomioidaan. Suoritettavan näyttökappaleen työpiirustuksen vaatimuksineen määrittelee opettaja ennen suoritusta. Osaamiskartoitus itsearviointina opetussuunnitelman sisällöstä. Opiskelija arvioi omaa osaamistasoaan. Opiskelija antaa itselleen arvosanan asteikolla K3,H2 tai T1. Näyttöympäristönä perusosaamiselle on oppilaitoksen verstastyötila sekä teorialuokka. Muista järjestelyistä on laadittava hyväksytty suunnitelma. Arviointi Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

12 (KONEISTUKSEN PERUSTYÖT (OK MEKONPER)) NÄYTÖN KESKEISET SISÄLTÖKOHTEET Opiskelija osaa taidollisesti näyttää seuraavat kohteet: piirtää yksinkertaisen koneenpiirustuksen teknisen piirustuksen standardit, hallitsee teknisen konepiirustuksen projektioiden käännöt ja mitoittaa piirtämänsä koneenpiirustuksen koneenpiirustuksen mittakaavat piirtää leikkauskuvannon porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen rakenteen eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet ja osaa nimetä ne eri koneistusmenetelmille tietää työstöterätyypit ja terämateriaalit sekä niiden käytön ja merkityksen työstötapahtumassa laskea työstöarvot pikateräs- ja kovametalliterille sekä terien pintojen, särmien ja kulmien määrittelyn perusteet sorvata lieriöpintoja ja viisteitä, joiden tarkkuusvaatimukset ovat vähäisiä käyttää keskiö- ja kierukkaporaa, kierretappia ja kierreleukoja sorvissa valita työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein sorviin asettaa jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen ja kiinnittää siihen koneistettavan kappaleen niin, ettei se vahingoitu jyrsiä jyrsinkoneella tasopintoja valita jyrsinkoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein käyttää erilaisia porakoneita ja poraustyökaluja mitoittaa ja piirrottaa työpiirustuksen mukaiset reikien paikat levylle kiinnittää porattavan kappaleen koneruuvipuristimeen tunnistaa eri kierretyypit ja osaa kierteittää reikiä työpiirustuksen mukaisesti valita porakoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein teroittaa käsivaraisesti poran hiomakoneella valmistaa kierteitä kierretapilla ja kierrepakalla valita oikean poranterän kierrereikään viimeistellä valmistamansa kappaleen mitata rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen.

13 2.opintovuosi, tutkintoon johtava koulutus alkaa Näytön toteutus KONEISTUS (OK KOKONEIST) 20 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS TIIVISTELMÄ Tutkinnon osan suorittaja hallitsee monipuolisesti lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Näyttö muodostuu kolmesta (3) osiosta: 1. Tiedollinen hallinta työsuunnitelman muodossa 2. Koneistettu kappale/kokoonpano joka täyttää asetetut vaatimukset 3. Laadullinen yhteenveto raportti mittauspöytäkirjan muodossa Opintokokonaisuus muodostuu kuudesta (6) osiosta. Osioista 4 suoritetaan oppilaitoksessa tai yritysympäristössä. Osioista 2 suoritetaan työssäoppimisena yritysympäristössä. Näytön toteutus jaksottuu kahdelle(2) opintovuodelle. Näyttö suoritetaan lopuksi viimeisessä toteutuksessa yhtenä kokonaisuutena. Oppilaan taidollisen hallinnan arviointia voidaan täydentää tarvittaessa haastattelulla. Yritysympäristössä tapahtuvaa näytönosan suoritusta voidaan käyttää yksilöllisesti soveltuvin osin. Tästä on laadittava erillinen hyväksytty suunnitelma.

14 Näytön sisältö Näyttökappale osavalmistettuna ja koottuna. Kokoonpano muodostuu osista, jotka oppilas on itse valmistanut koneistusmenetelmiä käyttäen. Osat sahataan aihioiksi. Kappale koneistetaan käyttäen sorvaus-, jyrsintä-, poraus- ja hiontamenetelmiä. Ennen kokoonpanoa osat mitataan. Osat sovitetaan. Kokoonpano suoritetaan käsin tai tarvittaessa kappaleiden osat liitetään lämpöeron avulla. Työtehtävät ja työmenetelmät ovat aikaisemmin opintojaksoilla opeteltuja. Koneiden, työmenetelmien ja työvälineiden käyttö on opiskelijoille aikaisemmasta tuttua. Työturvallisuuden, joutuisuuden, työaikojen noudattaminen ja siisteyden noudattaminen huomioidaan. Oppilaan ensisijaisena näyttöympäristönä on työelämäympäristö ja toissijaisena oppilaitoksen verstastilat, teorialuokka sekä tietotekniikkaluokka. Yritysympäristössä tapahtuva näyttö tulee toteuttaa oppilaan ja yrityksen soveltuvuuden perusteella. Työpaikalla tapahtuvaa näyttöä varten laaditaan erillinen yrityskohtainen suunnitelma arviointikohteineen. Toteutuskohtainen suunnitelma tulee olla hyväksytty osapuolien kanssa ennen näytön toteutusta. Arviointi Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

15 NÄYTÖN KESKEISET SISÄLTÖKOHTEET Opiskelija osaa taidollisesti näyttää seuraavat kohteet: ymmärtää koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja, mitoituksia sekä niihin liittyviä toleransseja ja pintamerkkejä koneenpiirustuksen CAD-ohjelmalla CNC-tekniikan perusteet materiaalitekniikan ja terästen lämpökäsittelyn perusteet valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat sekä määrittää oikean työstöjärjestyksen käyttää erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen käyttöä käyttää kärkisorvia, yleisjyrsinkonetta, tasohiomakonetta ja erilaisia porakoneita turvallisesti suojavarusteita käyttäen kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä pinnanlaatu säilyvät piirustuksen mukaisina tehdä tarvittavat apukoneistukset kiinnitystä varten määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille sorvata kappaleita, joissa on monimuotoisia ulko- ja sisäpuolisia koneistettavia pintoja: taso-, lieriö- ja kartiopintoja, viisteitä, pyöristyksiä ja sorvattavia kierteitä kartiopintoihin liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa kunnostaa terät ja tekee tarvittaessa pikateräsmuototeriä valmistaa jyrsimällä monimuotoisia kappaleita, joissa on tasopintoja, olakkeita, viisteitä, kiilauria ja reikiä kellottaa kiinnittimiä käyttää jyrsinkoneessa jakopäätä tehdä porakoneella tarkkamittaisia reikiä ja upotuksia kunnostaa pikateräsporia poranteroituskoneen avulla käyttää konekalvinta sorvissa, jyrsinkoneessa ja porakoneessa sekä määrittää työvarat konekalvinta varten käyttää hiomakonetta ja tuntee yleisimmät laikkatyypit valmistaa hiomalla tasopintoja ja viisteitä sekä tuntee pyöröhionnan periaatteen kiinnittää hiomalaikan oikein ja valitsee laikalle oikean pyörimisnopeuden tarvittaessa kunnostaa hiomalaikan viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia aikaansaadakseen konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävän kappaleen kustannustehokkaasti laskea työ-, koneaika- ja materiaalikustannuksia tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet työstökoneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä selviytyy työtilanteista englannin kielellä.

16 CNC-SORVAUS 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS TIIVISTELMÄ Oppilas osaa käyttää CNC-ohjatua 2-akselista työstökonetta. Hän osaa CNCohjelmoinnin ja tuntee terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet ja raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Näyttö muodostuu kolmesta (3) osiosta: 1. Tiedollinen hallinta työsuunnitelman muodossa 2. Koneistettu kappale/kokoonpano joka täyttää asetetut vaatimukset 3. Laadullinen yhteenveto raportti mittauspöytäkirjan muodossa Opintokokonaisuus muodostuu viidestä (5) osiosta. Osioista osa suoritetaan oppilaitoksessa ja/tai yritysympäristössä. Näytön toteutus jaksottuu kahdelle(2) opintovuodelle. Näyttö suoritetaan lopuksi viimeisessä toteutuksessa yhtenä kokonaisuutena. Oppilaan taidollisen hallinnan arviointia voidaan täydentää tarvittaessa haastattelulla. Yritysympäristössä tapahtuvaa näytönosan suoritusta voidaan käyttää yksilöllisesti soveltuvin osin. Tästä on laadittava erillinen hyväksytty suunnitelma.

17 CNC-SORVAUS Näytön sisältö Oppilas osaa taidollisesti näyttää työkokonaisuuden suunnitelmasta piirustuksiksi ja valmistetuksi vaatimukset täyttäväksi kappaleeksi. Aluksi laaditaan työsuunnitelma ja tarvittavat piirustukset. Geometriasta laaditaan ohjelma työstöratatietoineen ohjelmointikäskyjen avulla. Rouhinta ja viimeistely työkiertojen hallinta tulee osoittaa ohjelmassa. Koneessa suoritetaan tarvittavat kappale ja teräasetukset. Ohjelma koeajetaan. Työvälinekorjaintiedot tulee asettaa oikein. Leikkuunesteiden oikea käyttö on tärkeää. Työstön tehokkuus, taloudellisuus ja turvallisuus ovat tärkeä osaamisen kohde. Kappaleen viimeistely ja mittatarkkuus tulee toteutua vaadituilla tavalla. Työturvallisuuden noudattaminen, työympäristön siisteys ja joutuisuus työskentelyssä on tärkeää. Näytön toteutus Oppilaan ensisijaisena näyttöympäristönä on työelämäympäristö ja toissijaisena oppilaitoksen verstastilat, teorialuokka sekä tietotekniikkaluokka. Yritysympäristössä tapahtuva näyttö tulee toteuttaa oppilaan ja yrityksen soveltuvuuden perusteella. Työpaikalla tapahtuvaa näyttöä varten laaditaan erillinen yrityskohtainen suunnitelma arviointikohteineen. Toteutuskohtainen suunnitelma tulee olla hyväksytty osapuolien kanssa ennen näytön toteutusta. ARVIOINTI Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

18 NÄYTÖN KESKEISET SISÄLTÖKOHTEET Opiskelija osaa taidollisesti näyttää seuraavat kohteet: lukea työpiirustuksia ja tulkita koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja ja mitoituksia sekä ymmärtää niihin liittyvät toleranssit ja pintamerkit CAD/CAM-tekniikan perusteet käyttää CNC-ohjattua työstökonetta turvallisesti valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat suunnittella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen ja niiden vaatimat kiinnitykset käyttää oikein erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen käyttöä kartiopintoihin ja pyöristyksiin liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa ajaa koneen akselit referenssipisteisiin ja tarkastaa koneen toimintakunnon tunnistaa tavanomaisimmat koneen ilmoittamat virhekoodit vaihtaa istukan leuat, säätää leukojen paineen sekä sorvata tarvittaessa pehmeät leuat kiinnittää koneistettavan kappaleen niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä pinnanlaatu säilyvät piirustuksen mukaisina käyttää oikein nostoapuvälineitä valita oikeat terät ja teräpalat määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille asettaa ja mitata terät hakea ja asettaa nollapisteen sekä tehdä tarvittaessa korjauksia nollapisteeseen ottaa valmiin ohjelman työstökoneelle ja editoida sitä tehdä tavanomaisia ohjelmia ja käyttää niissä nirkonsäteen kompensointia ja työkiertoja testata ohjelman ennen varsinaista kappaleen ajoa huomioida lämmön vaikutuksen koneistuksessa käyttää teräkorjaimia tehdä asetuksen dokumentoinnin viimeistellä ja mitata valmistamansa kappaleen ja tehdä tarvittaessa korjauksia aikaansaadakseen konepajateollisuuden laatu- ja tarkkuusvaatimukset täyttävän kappaleen

19 CNC-JYRSINTÄ 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS TIIVISTELMÄ Oppilas osaa käyttää CNC-ohjatua 3-akselista tai moniakselista työstökonetta. Hän osaa CNC-ohjelmoinnin ja CAD/CAM-tekniikan soveltamisen ja tuntee terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet ja raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan työpiirustuksen mukaisia, teollisuuden mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä monimuotoisia kappaleita. Näyttö muodostuu kolmesta (3) osiosta: 1. Tiedollinen hallinta työsuunnitelman muodossa 2. Koneistettu kappale/kokoonpano joka täyttää asetetut vaatimukset 3. Laadullinen yhteenveto raportti mittauspöytäkirjan muodossa Opintokokonaisuus muodostuu viidestä (5) osiosta. Osioista osa suoritetaan oppilaitoksessa ja/tai yritysympäristössä. Näytön toteutus jaksottuu kahdelle(2) opintovuodelle. Näyttö suoritetaan lopuksi viimeisessä toteutuksessa yhtenä kokonaisuutena. Oppilaan taidollisen hallinnan arviointia voidaan täydentää tarvittaessa haastattelulla. Yritysympäristössä tapahtuvaa näytönosan suoritusta voidaan käyttää yksilöllisesti soveltuvin osin. Tästä on laadittava erillinen hyväksytty suunnitelma.

20 Näytön sisältö Oppilas osaa taidollisesti näyttää työkokonaisuuden suunnitelmasta piirustuksiksi ja valmistetuksi vaatimukset täyttäväksi kappaleeksi. Aluksi laaditaan työsuunnitelma ja tarvittavat piirustukset. Geometriasta laaditaan ohjelma työstöratatietoineen ohjelmointikäskyjen avulla. Rouhinta ja viimeistely työkiertojen hallinta tulee osoittaa ohjelmassa. Koneessa suoritetaan tarvittavat kappale ja teräasetukset. Ohjelma koeajetaan. Työvälinekorjaintiedot tulee asettaa oikein. Leikkuunesteiden oikea käyttö on tärkeää. Työstön tehokkuus, taloudellisuus ja turvallisuus ovat tärkeä osaamisen kohde. Kappaleen viimeistely ja mittatarkkuus tulee toteutua vaadituilla tavalla. Työturvallisuuden noudattaminen, työympäristön siisteys ja joutuisuus työskentelyssä on tärkeää. Oppilaan ensisijaisena näyttöympäristönä on työelämäympäristö ja toissijaisena oppilaitoksen verstastilat, teorialuokka sekä tietotekniikkaluokka. Yritysympäristössä tapahtuva näyttö tulee toteuttaa oppilaan ja yrityksen soveltuvuuden perusteella. Työpaikalla tapahtuvaa näyttöä varten laaditaan erillinen yrityskohtainen suunnitelma arviointikohteineen. Toteutuskohtainen suunnitelma tulee olla hyväksytty osapuolien kanssa ennen näytön toteutusta. ARVIOINTI Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

21 NÄYTÖN KESKEISET SISÄLTÖKOHTEET Opiskelija osaa taidollisesti näyttää seuraavat kohteet: lukea työpiirustuksia ja tulkita koneenpiirustuksen projektioita, leikkauskuvantoja ja mitoituksia sekä ymmärtää niihin liittyvät toleranssit ja pintamerkit 3D-piirtämisen 3D-työstön perusteet CAD/CAM-tekniikan soveltamisen CNC-koneistuksessa poimia CAD-kuvasta työstettävän geometrian ja tehdä siihen työstöradat CAMohjelmaa käyttäen sekä postprosessoida ohjelman CNC-koodiksi siirtää CNC-koodin työstökoneelle valita piirustuksen mukaisen materiaalin ja työvarat suunnitella eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen ja niiden vaatimat kiinnitykset käyttää oikein erilaisia mittavälineitä sekä tarkastaa ja asettaa mittavälineen ennen käyttöä erilaisten muotojen ja sijaintien määrittämiseen liittyvää matematiikkaa ja mittaustekniikkaa käyttää CNC-ohjattua työstökonetta turvallisesti huomioiden suojavarusteiden merkityksen ajaa koneen akselit referenssipisteisiin ja tarkastaa koneen toimintakunnon tunnistaa tavanomaisimmat koneen ilmoittamat virhekoodit kiinnittää koneistettavan kappaleen tukevasti niin, että kappaleen muoto- ja mittatarkkuus sekä pinnanlaatu säilyvät piirustuksen mukaisina käyttää erilaisia kiinnitysjigejä kappaleen kiinnittämiseen käyttää oikein nostoapuvälineitä valita oikeat työstösuunnat huomioiden työstövoimat, terätaipumat ja värinät valita oikeat terät, teräpalat ja teräpäät, kiinnittää työkalut oikein ja tarvittaessa kunnostaa ne määrittää taloudelliset työstöarvot eri terille ja erilaisille raaka-aineille käyttää esiasetuslaitetta työkalumittojen määrittämiseen syöttää työkalutiedot koneeseen valita kulloiseenkin tilanteeseen sopiva kappaleen nollapiste hakea ja asettaa nollapisteen sekä tehdä tarvittaessa korjauksia nollapisteeseen ottaa valmiin ohjelman työstökeskukselle ja editoida sitä tehdä tavanomaisia ohjelmia ja käyttää niissä työkalun säteen kompensointia, työkiertoja ja aliohjelmointia

22 (KONEISTAJIEN TUTKINTO TÄYDENTÄVÄ OSA) LEVY JA HITSAUSTYÖT (OK KOLEHITYÖ) 20 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Tämä tutkinnonosa vastaa sisällöltään hitsaajien toteutuksen (OKHILEHITYÖ) Katso sisältökuvaus hitsaajien toteutuksesta soveltuvin osin.

23 Kunnossapito 1. opintovuosi, perusosaaminen ASENNUKSEN JA AUTOMAATION PERUSTYÖT (OK MEASAUPER) 10 OPINTOVIIKKOA (SISÄLTÄÄ TYÖSSÄOPPIMISEN 2,5 OV) 1.OPINTOVUOSI YLEISOSAAMINEN, KAIKILLE PAKOLLINEN Näytön toteutus ja sisältö 1. Varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ennen suoritusta 2. Tunnistaa näytössä tarvittavat komponentit ja tuntee niiden toiminnan 3. Oppilas suorittaa annetun pneumaattisen ja sähköisen kytkentäkaavion mukaisen kytkennän 4. Ongelmatilanteissa oppilas suorittaa vianhaun yleismittarilla Arviointi Osapuolet suorittavat keskustelun näytön onnistumisesta. Arviointi dokumentoidaan. Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

24 2.opintovuosi, tutkintoon johtava koulutus alkaa SÄHKÖMEKAANISET ASENNUKSET (OK KUSÄMEAS) 20 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö 1. Tunnistaa vierintä ja liukulaakerityypit. Suorittaa niiden kuntotarkastus, asennus ja irroitus. 2. Suorittaa asennuksissa tarvittavat mittaukset esimerkiksi epäkeskeisyys sekä linjaukset 3. Lukea ja piirtää koneenosia sekä hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan kaavioita 4. Asentaa sähköisiä komponentteja sekä niiden johdotuksen. Esimerkiksi releet, riviliittimet, anturit ja erilaiset sähkömoottorit 5. Ongelmatilanteissa oppilas käyttää vianhakuun erilaisia mittareita Arviointi Osapuolet suorittavat keskustelun näytön onnistumisesta. Arviointi dokumentoidaan. Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

25 KUNNOSSAPITO 20 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö 1. Ennen suoritusta tuntea koneturvallisuuteen liittyvät turvallisuusmääräykset 2. Suorittaa voitelutehtävän johon kuuluu oikean voiteluaineen valinta 3. Suorittaa koneen tai laitteen kunnonvalvonta sekä korjata mahdolliset viat 4. Tehdä kirjallinen raportti suoritetuista korjaus ja huolto toimenpiteistä. 5. Tehdä asnnus ja kunnossapitotöihin liittyviä sorvaus, poraus, jyrsintä ja hitsaustöitä Arviointi Osapuolet suorittavat keskustelun näytön onnistumisesta. Arviointi dokumentoidaan. Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

26 KONEAUTOMAATION ASENNUS (OK KUKOAUAS) 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö 1. Tehdä itsenäisesti käsiohjaimen avulla robotille ohjelma 2. Tunnistaa ja mitoittaa pneumaattiset komponentit tarpeen mukaan 3. Tehdä sähköpneumaattisia kytkentöjä 4. Käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa pneumatiikkajärjestelmän ohjaukseen 5. Tehdä mekaaniset asennukset automaatiojärjestelmään Arviointi Osapuolet suorittavat keskustelun näytön onnistumisesta. Arviointi dokumentoidaan. Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

27 LOGIIKKAOHJAUKSET 10 OPINTOVIIKKOA TUTKINTOONJOHTAVA OPINTOKOKONAISUUS Näytön toteutus ja sisältö 1. Asentaa logiikan kytkentäkoteloon tai -kaappiin 2. Kytkeä tulo- ja lähtösignaalit 3. Huomioida asennuksessa häiriösuojaukset ja maadoitukset 4. Laatia logiikkaohjelma joka syötetään logiikkaan ja käynnistää sen 5. Suorittaa mahdollisen vianhakutehtävän mittareita ja ohjelmia apuna käyttäen Arviointi Osapuolet suorittavat keskustelun näytön onnistumisesta. Arviointi dokumentoidaan. Näytön arviointi, kirjaaminen ja dokumentointi suoritetaan yleisohjeessa kuvatulla tavalla. Taidollisen arvioinnin kohteet noudattavat paikallisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

28 Näyttötodistus (malli)

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisältö KONE- JA METALLIALAN

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014

Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/15.12.2011 2 (150) Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala Koneistaja / Levyseppähitsaaja, Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja, levyseppähitsaaja Yhtymähallitus 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 1 JOHDANTO... 3 2 KONE-

Lisätiedot

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 2 (228) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KONE-JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo Kone-

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2015 Hyvinvointilaiteasentaja Määräys 24/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet

2 Materiaalitekniikka. 6 CNC- tekniikan perusteet KONEISTUS 20ov LOPETUS 1 Koneenpiirustus 2 Materiaalitekniikka 3 Sorvaus- ja jyrsintätekniikat 4 Poraustekniikat 5 Hiontatekniikat 6 CNC- tekniikan perusteet 7 Ammattiosaamisen näyttö KONEENPIIRUSTUS AMMATTITAITOVAATIMUKSET

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

KONEISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

KONEISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KONEISTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 49/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:51 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:51 ISBN 978-952-13-5314-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5315-4

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistustekniikan, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalat KONEISTAJA, LEVYSEPPÄHITSAAJA, KONEENASENTAJA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 07.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2013-2014 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto laboratorioalan perustutkinto logistiikan perustutkinto

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2014-2015

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2014-2015 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2. VUODEN OPISKELIJOILLE 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto, 180 osp Putkiasennuksen osaamisala Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA)

MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA) LIITE A LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Talotekniikan perustaidot 30 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot