Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP"

Transkriptio

1 Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

2 Sivu 2 (228) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, automaatioasentaja, kunnossapitoasentaja Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko Valimotekniikan osaamisala, valaja, valumallinvalmistaja Määräys 50/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014

3 Sivu 3 (228) KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Opintojen eteneminen KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt (15 osp) Asennuksen ja automaation perustyöt A (4 osp) Asennuksen ja automaation perustyöt B (4 osp) Asennuksen ja automaation perustyöt C (5 osp) Työssäoppiminen 1A (2 osp) Koneistuksen perustyöt (15 osp) Koneistuksen perustyöt A (4 osp) Koneistuksen perustyöt B (4 osp) Koneistuksen perustyöt C (5 osp) Työssäoppiminen 1B (2 osp) Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (15 osp) Levytöiden ja hitsauksen perustyöt A (4 osp) Levytöiden ja hitsauksen perustyöt B (4 osp) Levytöiden ja hitsauksen perustyöt C (5 osp) Työssäoppiminen 1C (2 osp) Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Koneistus (30 osp) Koneistus 1 (3 osp) Koneistus 2 (3 osp) Työssäoppiminen 2 (9 osp) Koneistus 3 (3 osp) Koneistus 4 (3 osp) Työssäoppiminen 3 (9 osp) Valinnaiset tutkinnon osat Levy- ja hitsaustyöt (30 osp) CNC-sorvaus (15 osp) CNC-sorvaus 1 (3 osp) CNC-sorvaus 2 (3 osp) CNC-sorvaus 3 (3 osp) CNC-sorvaus 4 (3 osp)... 83

4 Sivu 4 (228) CNC-sorvaus 5 (3 osp) CNC-Jyrsintä (15 osp) CNC-Jyrsintä 1 (3 osp) CNC-Jyrsintä 2 (3 osp) CNC-Jyrsintä 3 (3 osp) CNC-Jyrsintä 4 (3 osp) CNC-Jyrsintä 5 (3 osp) Tutkinnon osat vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTISUUNNITELMA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi Äidinkieli, suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Vieras kieli, B-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia

5 Sivu 5 (228) Vapaasti valittavat tutkinnon osat (Salon Seudun Ammattiopistossa kone- ja metallialalla tarjottavat) Tekninen piirustus 1 (2 osp) Tekninen piirustus 2 (2 osp) Materiaalitekniikka (1osp) Konepajamittaus 1 (2osp) Konepajamittaus 2 (2osp) Manuaalikoneistus A (2osp) Manuaalikoneistus B (2osp) Manuaalikoneistus C (1osp) Cad-piirtäminen (2osp) Hionta (2osp) CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus (2osp) Työstöratojen valmistus 1 (2 osp) Työstöratojen valmistus 2 (2osp) Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus (2osp) Luokkahitsaus 1 (2osp) Luokkahitsaus 2 (2osp) Vesileikkaus 1 (2osp) Vesileikkaus 2 (2 osp) Pienkoneiden korjaaminen (1osp) Terminen ruiskutus (2osp) Seppäkurssi (1 osp) Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Osallistuminen tuutortoimintaan 2 osp Oppilaitoksen markkinointi 1 2 osp Ammattikorkeakouluvalmennus 10 osp Opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen 2 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE 1 KONE- JA METALLIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

6 Sivu 6 (228) JOHDANTO Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaalueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona.

7 Sivu 7 (228) 1 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Kone- ja metallialan perustutkinto sisältää on kolme osaamisalaa, valmistustekniikan osaamisalan (koneistaja, levyseppähitsaaja, koneenasentaja, työvälinevalmistaja tai hienomekaanikko), automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalan (automaatioasentaja tai kunnossapitoasentaja) ja valimotekniikan osaamisalan (valaja tai valumallinvalmistaja). Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. Kone- ja metallialan perustutkinto Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp Koneistuksen perustyöt 15 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt 15 osp 2.2 Valmistustekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa Koneistaja Koneistus 30 osp 2.5 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp Levy- ja hitsaustyöt 30 osp CNC-sorvaus 15 osp CNC-jyrsintä 15 osp

8 Sivu 8 (228) 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp osp 16 osp Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

9 Sivu 9 (228) 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Vapaasti valittavat (Salon Seudun Ammattiopistossa kone- ja metallialalla tarjottavat) Tekninen piirustus 1 2 osp Tekninen piirustus 2 2 osp Materiaalitekniikka (1osp) Konepajamittaus 1 (2osp) Konepajamittaus 2 (2osp) Manuaalikoneistus A (2osp) Manuaalikoneistus B (2osp) Manuaalikoneistus C (1osp) Cad-piirtäminen (2osp) Hionta (2osp) CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus (2osp) Työstöratojen valmistus 1 (2 osp) Työstöratojen valmistus 2 (2osp) Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus (2osp) Luokkahitsaus 1 (2osp) Luokkahitsaus 2 (2osp) Vesileikkaus 1 (2osp) Vesileikkaus 2 (2 osp) Pienkoneiden korjaaminen (1osp) Terminen ruiskutus (2osp) Seppäkurssi (1 osp) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

10 Sivu 10 (228) KONEISTAJA 180 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT Vapaasti valittavat tutkinnon osat 35 osp 10 osp AMMATILLISET TUKINNON OSAT 135 osp (Ammatilliset tutkinnon osat jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin) Pakolliset tutkinnon osat 75 osp Asennuksen ja automaation perustyöt (MEASAUPER) 15 osp Asennuksen ja automaation perustyöt A (MEASAUPERA) 4 osp Asennuksen ja automaation perustyöt B (MEASAUPERB) 4 osp Asennuksen ja automaation perustyöt C (MEASAUPERC) 5 osp Työssäoppiminen 1A (METYOPP1A) 2 osp Koneistuksen perustyöt (MEKONPER) 15 osp Koneistuksen perustyöt A (MEKONPERA) 4 osp Koneistuksen perustyöt B (MEKONPERB) 4 osp Koneistuksen perustyöt C (MEKONPERC) 5 osp Työssäoppiminen 1B (METYOPP1B) 2 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (MELEHIPER) 15 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt A (MELEHIPERA) 4 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt B (MELEHIPERB) 4 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt C (MELEHIPERC) 5 osp Työssäoppiminen 1C (METYOPP1C) 2 osp Koneistus (KOKONEIST) 30 osp Koneistus 1 (KOKONEIST1) 3 osp Koneistus 2 (KOKONEIST2) 3 osp Työssäoppiminen 2 (KOTYOPP2) 9 osp Koneistus 3 (KOKONEIST3) 3 osp Koneistus 4 (KOKONEIST4) 3 osp Työssäoppiminen 3 (KOTYOPP3) 9 osp Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp Levy- ja hitsaustyöt (KOLEHITYÖ) 30 osp Cnc-sorvaus (KOCNCSOR) 15 osp Cnc-sorvaus 1 (KOCNCSOR1) 3 osp Cnc-sorvaus 2 (KOCNCSOR2) 3 osp Cnc-sorvaus 3 (KOCNCSOR3) 3 osp Cnc-sorvaus 4 (KOCNCSOR4) 3 osp Cnc-sorvaus 5 (KOCNCSOR5) 3 osp Cnc-jyrsintä (KOCNCJYR) 15 osp Cnc-jyrsintä 1 (KOCNCJYR1) 3 osp Cnc-jyrsintä 2 (KOCNCJYR2) 3 osp Cnc-jyrsintä 3 (KOCNCJYR3) 3 osp Cnc-jyrsintä 4 (KOCNCJYR4) 3 osp Cnc-jyrsintä 5 (KOCNCJYR5) 3 osp

11 Sivu 11 (228) 1.1 Opintojen eteneminen Tutkinnon osat on jaoteltu pienempiin osiin. Kaaviosta (kuva 1) selviää suunniteltu opintojen eteneminen (tämä voi vaihdella vuosittain). Kaikista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (ks. kohdat 2.1, 2.2 ja 2.5) tulee suorittaa AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa joko työssäoppimisjaksolla tai oppilaitoksessa. Näytössä työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osan opiskelun loppuvaiheessa. Opinnot sisältävät vähintään 30 osaamispistettä (osp) työssäoppimista. Kuva 1 1. vuosi Valinnaisjakso Asennuksen ja automaation 4 osp Asennuksen ja automaation 4 osp Vv, kulttuurien Asennuksen ja automaation 5 osp perustyöt A perustyöt B tuntemus 2 osp perustyöt C Koneistuksen 4 osp Koneistuksen 4 osp Vv, Tieto ja viestintätekniikka Koneistuksen 5 osp perustyöt A perustyöt B sekä sen hyödyntäminen 2 osp perustyöt C TYÖSSÄOPPIMINEN 4 viikkoa 6 osp Työssäoppiminen 1 A Levytöiden ja hitsauksen 4 osp Levytöiden ja hitsauksen 4 osp Vv, yhteiskuntataidot, itsenäi Levytöiden ja hitsauksen 5 osp 2 osp perustyöt A perustyöt B sen elämän aakkoset 2 osp perustyöt C Työssäoppiminen 1 B Fysiikka ja kemia1 1 osp Vv, Äidinkieli, kirjoita luo 2 osp Vv, Tekninen piirustus 1 (2 osp) ja Materiaalitekniikka (1 osp) yhteensä 3 osp vasti 2 osp Työssäoppiminen 1 C Äidinkieli 1 osp 2 osp Vv, Konepajamittaus 1 2osp 2. vuosi Valinnaisjakso Cnc sorvaus 1 3 osp Cnc jyrsintä 2 Koneistus 2 TYÖSSÄOPPIMINEN 8 viikkoa Levy ja hitsaustyöt 15 osp 3osp Yhteinen tutkinnon osa 2 osp 3 osp 12 osp Koneistus 1 3 osp Cnc sorvaus 3 3 osp Atk 1 osp Yhteinen tutkinnon osa 2 osp Vapaasti Cnc jyrsintä 1 3 osp valittava Työssä 9osp Yhteinen tutkinnon osa 2 osp 2 osp oppiminen 2 Cnc sorvaus 2 3 osp Yhteinen tutkinnon osa 2 osp Yhteinen tutkinnon osa 1osp Fysiikka ja kemia2 Vapaasti valittava 1 osp 2 osp 3. vuosi TYÖSSÄOPPIMINEN Yh Cnc sorvaus 4 3 osp Cnc sorvaus 5 3 osp Levy ja hitsaustyöt 15 osp K tei o 8viikkoa 12osp nen Cnc jyr 4 3 osp Näyttö n tut Yhteinen tutkin 1osp e Cnc jyrsintä 3 3 osp kin Koneistus 3 3 osp Cnc jyr 5 3 osp non osa i non Näyttö s Työssä 9 osp osa Matematiikka 3 osp Näyttö Yhteinen tutkin 1osp t oppiminen 3 1 non osa u osp Yhteinen tutkinnon osa Vapaasti valittava 1 osp s 1osp Yhteinen tutkin 1osp 4 Yhteinen tutkinnon osa non osa 1osp Yhteinen tutkinnon osa 1 osp 3 Yhteinen tutkinnon osa osp 1osp Yhteinen tutkinnon osa Yhteinen tutkinnon osa 1 osp 1osp Yhteinen tutkinnon osa 1 osp

12 Sivu 12 (228) NÄYTTÖSUUNNITELMA KONEISTAJA Kone- ja metallialan pt, koneistaja Valmistustekniikan osaamisala Tutkinnon osa Asennuksen ja automaation perustyöt, 15 osp Koneistuksen perustyöt, 15 osp Levytöiden ja hitsauksen perustyöt, 15 osp TUTKINTO, ammattinimike Osaamisala Työpaikalla tapahtuva näyttö Työpaikka (esim.) Oppilaitosnäyttö Osanäyttö (kpl) Koko tutkinnon osan näyttö Ajankohta Näytön pituus Arviointikeskustelussa mukana Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt x alan yritykset, oppilaitos x x 1. vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x alan yritykset, oppilaitos x x 1. vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x alan yritykset, oppilaitos x x 1. vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Koneistus, 30 osp x alan yritykset, oppilaitos x x 3. vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Levy- ja hitsaustyöt, 30 osp CNC- sorvaus, 15 osp CNC-jyrsintä 15 osp Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt x alan yritykset, oppilaitos x x 3.vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x alan yritykset, oppilaitos x x 3.vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x alan yritykset, oppilaitos x x 3.vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja

13 Sivu 13 (228) 2 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asennuksen ja automaation perustyöt (15 osp) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa kokoonpanopiirustusten ja kytkentäkaavioiden avulla asentaa koneenosia ja komponentteja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä ja moottorien ja toimilaitteiden kytkentöjä. Tutkinnon osan suorittaja osaa lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia lukea sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia kytkentäkaavioita lukea työohjeita sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeita koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita ja koneenelimiä käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtii niiden kunnosta tehdä laiteasennusmittauksia rulla- ja työntömitalla ja osaa käyttää konevesivaakaa selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoiden avulla sekä osaa tehdä kierteitä manuaalisesti tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-asennuksia sekä osaa asentaa tiivisteitä pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentit, niiden toiminnan, ohjaustavat ja piirrosmerkit sekä tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien toimintaperiaatteet paineilman tuottamisen perusasiat, kuten suodattamisen, kuivaamisen ja paineen säädön valita komponentit ja rakentaa yksinkertaisen jotain toimintoa mallintavan pneumaattisen järjestelmän sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin lain ja perusasiat tasa- ja vaihtovirrasta yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten koneita ja laitteita ja niiden sähköasennuksia koskevat perusasiat tiedollisesti ja taidollisesti perusasiat sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämästä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaavioiden perusteella tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun annon laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteet asennuksessa. Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden suorittaa mekaaniset suorittaa asennuksen asentaa laitekokonaisuu-

14 Sivu 14 (228) asennukset vähäisellä ohjauksella. perustehtäviä piirustusten ja ohjeiden mukaan. den osista ja komponenteista. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Mekaaniset asennukset Sähköasennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Laadun taidot Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Arviointikriteerit tekee kierreliitoksia suorittaa asennusmittauksia asentaa kaavion mukaan harjoitusalustalle pneumatiikan kytkentöjä kiinnittää sähköiset laitteet ja komponentit oikein käyttää mittauksiin yleismittaria käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja tunnistaa laitteissa käytettävien rakenteiden, kaapeleiden ja johtimien materiaalin. asentaa pyörivän liikkeen koneenosia asentaa tehonsiirrossa käytettäviä komponentteja asentaa johdot ja kaapelit piirustusten mukaan käyttää hyväksyttyjä kaapeleiden ja johtimien asennustapoja tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat tietää materiaalien valintaperusteet käsittelee materiaaleja oikein. asentaa hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja koneisiin tai laitteisiin sekä niihin liittyviä putkia ja letkuja tulkitsee sähkökaavioita saa aikaan itsenäisesti oikeat ja siistit laite- ja johdinasennukset huoltaa ja pitää kunnossa työvälineitään ratkaisee materiaalivalintoja ennakoi materiaalitarpeen. Arviointikriteerit osaa lukea yksinkertaisia osaa tulkita osa- ja konopiirustuksia osa- ja kokoonpakoonpanopiirustusten ja hahmottaa eri projektioita piirustusten mukaisen osan ja kokonaisuuden osaa lukea yksinkertaisia toimintakaavioita ja tietää tavallisimmat komponenttimerkit tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää työhön liittyvät fysikaalisten suureiden merkityksen. tuntee pneumaattiset ja hydrauliset piirrosmerkit ja osaa lukea piirikaavioita tunnistaa työhön liittyvät laatuvaatimukset osaa lukea itsenäisesti osa- ja kokoonpanopiirustuksia tuntee komponenttien piirrosmerkit ja osaa lukea myös sähköisiä piirikaavioita saa aikaan laadukkaan lopputuloksen päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutuksen työkohtarkastelee tarvittaessa matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta

15 Sivu 15 (228) teessa. toimintaan. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusmääräyksisesti työskentelee ergonomi- huolehtii työympärisjestyksestä oikein tön siisteydestä ja jär- kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritustaan työtään työn edetessä ottaa huomioon toiset toimii vuorovaikuttei- on aktiivinen työntekijät selviytyy suoraan työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä sesti selviytyy vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä hoitaa vuorovaikutustilanteita myös vieraalla kielellä Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. huolehtii työvälineiden huollosta. toimii laatujärjestelmän mukaisesti. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

16 Sivu 16 (228) Asennuksen ja automaation perustyöt A (4 osp) Opintojakson suorittaja osaa lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia lukea työohjeita sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeita koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita ja koneenelimiä käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtii niiden kunnosta tehdä laiteasennusmittauksia rulla- ja työntömitalla ja osaa käyttää konevesivaakaa selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoiden avulla sekä osaa tehdä kierteitä manuaalisesti tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-asennuksia sekä osaa asentaa tiivisteitä Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden suorittaa mekaaniset asennukset vähäisellä ohjauksella. suorittaa asennuksen perustehtäviä piirustusten ja ohjeiden mukaan. asentaa laitekokonaisuuden osista ja komponenteista. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Mekaaniset asennukset Työvälineiden käyttö Materiaalin Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Arviointikriteerit tekee kierreliitoksia suorittaa asennusmittauksia käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja tunnistaa laitteissa käytettävien rakenteiden, kaapeleiden ja johtimien materiaalin. asentaa pyörivän liikkeen koneenosia asentaa tehonsiirrossa käytettäviä komponentteja tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat tietää materiaalien valintaperusteet käsittelee materiaaleja oikein. asentaa hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja koneisiin tai laitteisiin sekä niihin liittyviä putkia ja letkuja huoltaa ja pitää kunnossa työvälineitään ratkaisee materiaalivalintoja ennakoi materiaalitarpeen. Arviointikriteerit osaa lukea yksinkertaisia osaa tulkita osa- ja ko- osaa lukea itsenäisesti osa- ja kokoonpakoonpanopiirustusten osa- ja kokoonpanopii- nopiirustuksia ja hahmottaa eri projektioita rustuksia piirustusten

17 Sivu 17 (228) Laadun taidot mukaisen osan ja kokonaisuuden tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa tunnistaa työhön liittyvät laatuvaatimukset saa aikaan laadukkaan lopputuloksen Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusmääräyksisesti työskentelee ergonomi- huolehtii työympärisjestyksestä oikein tön siisteydestä ja jär- kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritus- ottaa huomioon toiset työntekijät työtään toimii vuorovaikutteisesti taan työn edetessä on aktiivinen Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. huolehtii työvälineiden huollosta. toimii laatujärjestelmän mukaisesti Asennuksen ja automaation perustyöt B (4 osp) Opintojakson suorittaja osaa aiempien ASENNUKSEN JA AUTOMAATION PERUSTYÖT- jaksojen sisällön sekä osaa pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentit, niiden toiminnan, ohjaustavat ja piirrosmerkit sekä tietää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien toimintaperiaatteet paineilman tuottamisen perusasiat, kuten suodattamisen, kuivaamisen ja paineen säädön valita komponentit ja rakentaa yksinkertaisen jotain toimintoa mallintavan pneumaattisen järjestelmän Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden suorittaa mekaaniset asennukset vähäisellä ohjauksella. suorittaa asennuksen perustehtäviä piirustusten ja ohjeiden mukaan. asentaa laitekokonaisuuden osista ja komponenteista. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Mekaaniset asennukset Arviointikriteerit tekee kierreliitoksia suorittaa asennusmittauksia asentaa pyörivän liikkeen koneenosia asentaa tehonsiirrossa asentaa hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja koneisiin tai

18 Sivu 18 (228) Työvälineiden käyttö asentaa kaavion mukaan harjoitusalustalle pneumatiikan kytkentöjä käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja käytettäviä komponentteja tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat laitteisiin sekä niihin liittyviä putkia ja letkuja huoltaa ja pitää kunnossa työvälineitään Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Arviointikriteerit osaa lukea yksinkertaisia tuntee pneumaattiset ja toimintakaavioita ja hydrauliset piirrosmer- tietää tavallisimmat kit ja osaa lukea piirikaavioita komponenttimerkit piirikaavioita ymmärtää työhön liittyvät fysikaalisten suureiden merkityksen. päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutuksen työkohteessa. tuntee komponenttien piirrosmerkit ja osaa lukea myös sähköisiä tarkastelee tarvittaessa matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusmääräyksisesti työskentelee ergonomi- huolehtii työympärisjestyksestä oikein tön siisteydestä ja jär- kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritus- ottaa huomioon toiset työntekijät työtään toimii vuorovaikutteisesti taan työn edetessä on aktiivinen Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. huolehtii työvälineiden huollosta. toimii laatujärjestelmän mukaisesti Asennuksen ja automaation perustyöt C (5 osp) Ammattitaitovaatimukset Opintojakson suorittaja osaa aiempien ASENNUKSEN JA AUTOMAATION PERUSTYÖT- jaksojen sisällön sekä osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin lain ja perusasiat tasa- ja vaihtovirrasta yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten koneita ja laitteita ja niiden sähköasennuksia koskevat perusasiat tiedollisesti ja taidollisesti perusasiat sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämästä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta

19 Sivu 19 (228) perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaavioiden perusteella tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun annon Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden suorittaa mekaaniset asennukset vähäisellä ohjauksella. suorittaa asennuksen perustehtäviä piirustusten ja ohjeiden mukaan. asentaa laitekokonaisuuden osista ja komponenteista. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sähköasennukset Työvälineiden käyttö Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Laadun taidot Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arviointikriteerit kiinnittää sähköiset laitteet ja komponentit oikein käyttää mittauksiin yleismittaria käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita komponentteja asentaa johdot ja kaapelit piirustusten mukaan käyttää hyväksyttyjä kaapeleiden ja johtimien asennustapoja tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat Arviointikriteerit tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistaa työhön liittymisessa tunnistavät laatuvaatimukset ymmärtää työhön liittyvät fysikaalisten suureiden merkityksen. päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutuksen työkohteessa. tulkitsee sähkökaavioita saa aikaan itsenäisesti oikeat ja siistit laite- ja johdinasennukset huoltaa ja pitää kunnossa työvälineitään saa aikaan laadukkaan lopputuloksen tarkastelee tarvittaessa matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusmääräyksisesti työskentelee ergonomi- huolehtii työympäris- oikein tön siisteydestä ja jär- kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa työtään jestyksestä parantaa työsuoritustaan työn edetessä

20 Sivu 20 (228) Vuorovaikutus ja yhteistyö ottaa huomioon toiset työntekijät toimii vuorovaikutteisesti on aktiivinen Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. huolehtii työvälineiden huollosta. toimii laatujärjestelmän mukaisesti Työssäoppiminen 1A (2 osp) Työssäoppimisjakson aikana tutkinnon osan suorittaja työskentelee työssäoppimisympäristössä erilaisissa kunnossapitotehtävissä käyttäen aiemmin oppimaansa tietoa ja taitoa sekä harjoittelee erilaisten työprosessien, -menetelmien, -välineiden ja materiaalien a. Tutkinnon osan suorittaja noudattaa työssäoppimispaikan työaikoja ja sääntöjä. Opintojakson suorittaja osaa aiempien ASENNUKSEN JA AUTOMAATION PERUSTYÖT- jaksojen sisällön. Osaamisen arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden suorittaa mekaaniset asennukset vähäisellä ohjauksella. suorittaa asennuksen perustehtäviä piirustusten ja ohjeiden mukaan. asentaa laitekokonaisuuden osista ja komponenteista. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Mekaaniset asennukset Sähköasennukset Työvälineiden käyttö Arviointikriteerit tekee kierreliitoksia suorittaa asennusmittauksia asentaa kaavion mukaan harjoitusalustalle pneumatiikan kytkentöjä kiinnittää sähköiset laitteet ja komponentit oikein käyttää mittauksiin yleismittaria asentaa pyörivän liikkeen koneenosia asentaa tehonsiirrossa käytettäviä komponentteja käyttää annettuja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti niin, että ne eivät vahingoita kom- asentaa johdot ja kaapelit piirustusten mukaan käyttää hyväksyttyjä kaapeleiden ja johtimien asennustapoja tekee tarkoituksenmukaiset työvälinevalinnat asentaa hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja koneisiin tai laitteisiin sekä niihin liittyviä putkia ja letkuja tulkitsee sähkökaavioita saa aikaan itsenäisesti oikeat ja siistit laite- ja johdinasennukset huoltaa ja pitää kunnossa työvälineitään

21 Sivu 21 (228) ponentteja Materiaalin tunnistaa laitteissa käytettävien rakenteiden, kaapeleiden ja johtimien materiaalin. tietää materiaalien valintaperusteet käsittelee materiaaleja oikein. ratkaisee materiaalivalintoja ennakoi materiaalitarpeen. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Piirustusten ja ohjeiden ymmärtäminen Laadun taidot Matematiikan ja luonnontieteiden taidot Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit osaa lukea yksinkertaisia osaa tulkita osa- ja konopiirustuksia osa- ja kokoonpakoonpanopiirustusten ja hahmottaa eri projektioita piirustusten mukaisen osan ja kokonaisuuden osaa lukea yksinkertaisia toimintakaavioita ja tietää tavallisimmat komponenttimerkit tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää työhön liittyvät fysikaalisten suureiden merkityksen. tuntee pneumaattiset ja hydrauliset piirrosmerkit ja osaa lukea piirikaavioita tunnistaa työhön liittyvät laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutuksen työkohteessa. osaa lukea itsenäisesti osa- ja kokoonpanopiirustuksia tuntee komponenttien piirrosmerkit ja osaa lukea myös sähköisiä piirikaavioita saa aikaan laadukkaan lopputuloksen tarkastelee tarvittaessa matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusmääräyksisesti työskentelee ergonomi- huolehtii työympärisjestyksestä oikein tön siisteydestä ja jär- kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritustaan työtään työn edetessä ottaa huomioon toiset toimii vuorovaikuttei- on aktiivinen työntekijät selviytyy suoraan työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä sesti selviytyy vuorovaikutustilanteista myös vieraalla kielellä hoitaa vuorovaikutustilanteita myös vieraalla kielellä Ammattietiikka huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. huolehtii työvälineiden huollosta. toimii laatujärjestelmän mukaisesti.

22 Sivu 22 (228) Koneistuksen perustyöt (15 osp) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mukaan osia (tarkkuusvaatimus karkea), jotka sisältävät pinnoiltaan yksinkertaisia koneistuksia manuaalisilla työstökoneilla, kuten lieriöpintojen sorvausta, tasopintojen jyrsintää, porausta ja kierteitystä. Hän osaa laatia yksinkertaisten koneenosien työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla, tehdä kappaleiden viimeistelytyöt ja suorittaa valmiin kappaleen tarkastusmittaukset. Tutkinnon osan suorittaja osaa piirtää yksinkertaisen koneenpiirustuksen teknisen piirustuksen standardit, hallitsee teknisen konepiirustuksen projektioiden käännöt ja mitoittaa piirtämänsä koneenpiirustuksen koneenpiirustuksen mittakaavat piirtää leikkauskuvannon porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen rakenteen eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet ja osaa nimetä ne eri koneistusmenetelmille tietää työstöterätyypit ja terämateriaalit sekä niiden käytön ja merkityksen työstötapahtumassa laskea työstöarvot pikateräs- ja kovametalliterille sekä terien pintojen, särmien ja kulmien määrittelyn perusteet sorvata lieriöpintoja ja viisteitä, joiden tarkkuusvaatimukset ovat vähäisiä käyttää keskiö- ja kierukkaporaa, kierretappia ja kierreleukoja sorvissa valita työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein sorviin asettaa jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen ja kiinnittää siihen koneistettavan kappaleen niin, ettei se vahingoitu jyrsiä jyrsinkoneella tasopintoja valita jyrsinkoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein käyttää erilaisia porakoneita ja poraustyökaluja mitoittaa ja piirrottaa työpiirustuksen mukaiset reikien paikat levylle kiinnittää porattavan kappaleen koneruuvipuristimeen tunnistaa eri kierretyypit ja osaa kierteittää reikiä työpiirustuksen mukaisesti valita porakoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein teroittaa käsivaraisesti poran hiomakoneella valmistaa kierteitä kierretapilla ja kierrepakalla valita oikean poranterän kierrereikään viimeistellä valmistamansa kappaleen mitata rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen. Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun pääsyssä työskentelee itsenäisesti suunnitelman mukaan Työn kokonaisuuden tarvitsee ohjausta työs- tuntee erilaiset työstö- hallitsee itsenäisesti eri

23 Sivu 23 (228) Oppiminen ja ongelmanratkaisu tömenetelmien tunnistamiseen kysyy tarvittaessa neuvoa. menetelmät, mutta tarvitsee ohjausta niiden käytössä osaa arvioida omaa työtään. työstömenetelmät parantaa työsuoritustaan työn edetessä. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Tekninen piirtäminen Sorvaus Poraus ja kierteitys Poran teroitus Jyrsintä Mittaaminen Arviointikriteerit osaa hieman ohjeistettuna piirtää kuvannot ja mitoittaa työpiirustuksen osaa käyttää sorvia tuntee sorvin akseliston ja osaa asettaa tarvittavan terän sorviin osaa käyttää erityyppisiä porakoneita ja tunnistaa kierteen tietää, koska poranterä pitää teroittaa ja osaa pienellä ohjauksella teroittaa sitä osaa käyttää jyrsinkonetta, tuntee jyrsinkoneen akseliston ja osaa asettaa tarvittavan terän jyrsinkoneeseen valitsee oikean mittavälineen ja osaa työntömitan ja rullamitan käytön. osaa piirtää kuvannot ja mitoittaa työpiirustuksen osaa käyttää sorvin mittarumpuja ja osaa asettaa tarvittavat työstöarvot sorviin osaa valita työstöarvot poraukseen ja osaa valita kierteelle sopivan poran osaa teroittaa poran käsivaraisesti osaa käyttää jyrsinkoneen mittarumpuja ja osaa asettaa tarvittavat työstöarvot jyrsinkoneeseen tekee mittaukset työntömitalla ja rullamitalla itsenäisesti. piirtää itsenäisesti työpiirustuksen mitoituksineen oikein osaa käyttää monipuolisesti sorvia ja osaa valmistaa sorvilla kuvanmukaisen kappaleen itsenäisesti osaa itsenäisesti valmistaa kuvan mukaan levylle piirrottamansa kappaleen, jossa on kierrereikiä, ja reikien sijainti on määritetty koneenpiirustuksessa teroittaa poran niin, että poratusta reiästä tulee toleranssien mukainen osaa asettaa ja kellottaa koneruuvipuristimen jyrsinkoneen pöytään ja valmistaa itsenäisesti kuvanmukaisia kappaleita, joissa on tasopintoja tekee mittaukset itsenäisesti myös mikrometrillä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Työpiirustusten lukeminen Koneistus Arviointikriteerit osaa lukea työpiirustuksia ja hahmottaa koneistettavan kappaleen osaa valita koneistustavan (poraus, sorvaus, jyrsintä) ymmärtää työpiirustusten projektioita, osaa lukea toleranssimerkit ja tuntee pintamerkit osaa valita työstökoneen tarkkuusvaatimusten ja työn joutuisuuden mukaan osaa lukea työpiirustukset ja ymmärtää kaikki pinta- ja toleranssimerkinnät tunnistaa kappaleesta, millä työstömenetelmällä se on tehty

24 Sivu 24 (228) Laadun Matematiikan ja luonnontieteidentaidot tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää fysikaalisten suureiden merkityksen. tunnistaa laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa. osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti tarkastelee matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusohjeitsesti työskentelee ergonomi- pitää työpaikkansa siis- oikein tinä ja järjestyksessä kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritus- työtään taan työn edetessä ottaa huomioon toiset toimii vuorovaikutteisestrina toimii aktiivisena työpa- työntekijät tai ryhmän jäsene- käyttää työvälineitä oikein. työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. nä työskentelee huolellisesti ja tarkasti, huolehtii koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla jonkin koneistettavan osan. Työn valmistamisessa tarvitaan kärkisorvia, jyrsinkonetta ja porakonetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

25 Sivu 25 (228) Koneistuksen perustyöt A (4 osp) Opintojakson suorittaja osaa tutustua teknisen piirustuksen standardeihin, projektioiden kääntöihin, mitoituksiin, mittakaavioihin ja leikkauskuvantoihin porakoneen, sorvin ja jyrsinkoneen rakenteen ohjattuna sorvata lieriöpintoja, joiden tarkkuusvaatimukset ovat vähäisiä käyttää porakonetta kiinnittää porattavan kappaleen koneruuvipuristimeen tunnistaa eri kierretyypit valita porakoneeseen työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein valita oikean poranterän kierrereikään viimeistellä valmistamansa kappaleen mitata rullamitalla, työntömitalla ja mikrometrillä työskennellä vaarantamatta omaa tai muiden työturvallisuutta lukea yksinkertaisia koneenpiirustuksia tunnistaa poranterän teroituksen tarpeen Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Sorvaus Poraus ja kierteitys Poran teroitus Arviointikriteerit tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun työskentelee itsenäisesti pääsyssä suunnitelman mukaan tarvitsee ohjausta työstömenetelmien tuntee erilaiset työstö- hallitsee itsenäisesti eri tunnismenetelmät, mutta tar- työstömenetelmät tamiseen vitsee ohjausta niiden kysyy tarvittaessa neuvoa. käytössä osaa arvioida omaa työtään. parantaa työsuoritustaan työn edetessä. Arviointikriteerit osaa käyttää sorvia tuntee sorvin akseliston ja osaa asettaa tarvittavan terän sorviin osaa käyttää erityyppisiä porakoneita ja tunnistaa kierteen tietää, koska poranterä pitää osaa käyttää sorvin mittarumpuja ja osaa asettaa tarvittavat työstöarvot sorviin osaa valita työstöarvot poraukseen ja osaa valita kierteelle sopivan poran osaa teroittaa poran käsivaraisesti osaa käyttää monipuolisesti sorvia ja osaa valmistaa sorvilla kuvanmukaisen kappaleen itsenäisesti osaa itsenäisesti valmistaa kuvan mukaan levylle piirrottamansa kappaleen, jossa on kierrereikiä, ja reikien sijainti on määritetty koneenpiirustuksessa teroittaa poran niin, että poratusta reiästä

26 Sivu 26 (228) Mittaaminen teroittaa ja osaa pienellä ohjauksella teroittaa sitä valitsee oikean mittavälineen ja osaa työntömitan ja rullamitan käytön. tekee mittaukset työntömitalla ja rullamitalla itsenäisesti. tulee toleranssien mukainen tekee mittaukset itsenäisesti myös mikrometrillä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Työpiirustusten lukeminen Koneistus Arviointikriteerit osaa lukea työpiirustuksia ja hahmottaa koneistettavan kappaleen osaa valita koneistustavan (poraus, sorvaus, jyrsintä) ymmärtää työpiirustusten projektioita, osaa lukea toleranssimerkit ja tuntee pintamerkit osaa valita työstökoneen tarkkuusvaatimusten ja työn joutuisuuden mukaan osaa lukea työpiirustukset ja ymmärtää kaikki pinta- ja toleranssimerkinnät tunnistaa kappaleesta, millä työstömenetelmällä se on tehty Laadun Matematiikan ja luonnontieteidentaidot tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää fysikaalisten suureiden merkityksen. tunnistaa laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa. osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti tarkastelee matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusohjeitsesti työskentelee ergonomi- pitää työpaikkansa siis- oikein tinä ja järjestyksessä kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritus- työtään taan työn edetessä ottaa huomioon toiset toimii vuorovaikutteisestrina toimii aktiivisena työpa- työntekijät tai ryhmän jäsene- käyttää työvälineitä oikein. työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. nä työskentelee huolellisesti ja tarkasti, huolehtii koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta Koneistuksen perustyöt B (4 osp) Opintojakson suorittaja osaa aiempien KONEISTUKSEN PERUSTYÖT- jaksojen sisällön sekä osaa piirtää yksinkertaisen koneenpiirustuksen teknisen piirustuksen standardit, hallitsee teknisen konepiirustuksen projektioiden käännöt ja mitoittaa piirtämänsä koneenpiirustuksen

27 Sivu 27 (228) koneenpiirustuksen mittakaavat piirtää leikkauskuvannon eri koneistusmenetelmien työstöliikkeet ja osaa nimetä ne eri koneistusmenetelmille sorvata lieriöpintoja ja viisteitä, joiden tarkkuusvaatimukset ovat vähäisiä käyttää keskiö- ja kierukkaporaa, kierretappia ja kierreleukoja sorvissa valita työstötilanteeseen oikeat työstöarvot ja terät sekä osaa asettaa terän oikein sorviin asettaa jyrsinkoneen pöydälle ruuvipuristimen ja kiinnittää siihen koneistettavan kappaleen niin, ettei se vahingoitu jyrsiä jyrsinkoneella tasopintoja mitoittaa ja piirrottaa työpiirustuksen mukaiset reikien paikat levylle tunnistaa eri kierretyypit ja osaa kierteittää reikiä työpiirustuksen mukaisesti teroittaa käsivaraisesti poran hiomakoneella Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessien Suunnitelmallinen työskentely Työn kokonaisuuden Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Tekninen piirtäminen Sorvaus Poraus ja kierteitys Poran teroitus Jyrsintä Arviointikriteerit tarvitsee ohjausta tarvitsee ohjausta alkuun työskentelee itsenäisesti pääsyssä suunnitelman mukaan tarvitsee ohjausta työstömenetelmien tuntee erilaiset työstö- hallitsee itsenäisesti eri tunnismenetelmät, mutta tar- työstömenetelmät tamiseen vitsee ohjausta niiden kysyy tarvittaessa neuvoa. käytössä osaa arvioida omaa työtään. parantaa työsuoritustaan työn edetessä. Arviointikriteerit osaa hieman ohjeistettuna piirtää kuvannot ja mitoittaa työpiirustuksen osaa käyttää sorvia tuntee sorvin akseliston ja osaa asettaa tarvittavan terän sorviin osaa käyttää erityyppisiä porakoneita ja tunnistaa kierteen osaa piirtää kuvannot ja mitoittaa työpiirustuksen osaa käyttää sorvin mittarumpuja ja osaa asettaa tarvittavat työstöarvot sorviin osaa valita työstöarvot poraukseen ja osaa valita kierteelle sopivan poran osaa teroittaa poran käsivaraisesti tietää, koska poranterä pitää teroittaa ja osaa pienellä ohjauksella teroittaa sitä osaa käyttää jyrsinkonetta, tuntee jyrsinkoosaa käyttää jyrsinkoneen mittarumpuja ja piirtää itsenäisesti työpiirustuksen mitoituksineen oikein osaa käyttää monipuolisesti sorvia ja osaa valmistaa sorvilla kuvanmukaisen kappaleen itsenäisesti osaa itsenäisesti valmistaa kuvan mukaan levylle piirrottamansa kappaleen, jossa on kierrereikiä, ja reikien sijainti on määritetty koneenpiirustuksessa teroittaa poran niin, että poratusta reiästä tulee toleranssien mukainen osaa asettaa ja kellottaa koneruuvipuristimen

28 Sivu 28 (228) Mittaaminen neen akseliston ja osaa asettaa tarvittavan terän jyrsinkoneeseen valitsee oikean mittavälineen ja osaa työntömitan ja rullamitan käytön. osaa asettaa tarvittavat työstöarvot jyrsinkoneeseen tekee mittaukset työntömitalla ja rullamitalla itsenäisesti. jyrsinkoneen pöytään ja valmistaa itsenäisesti kuvanmukaisia kappaleita, joissa on tasopintoja tekee mittaukset itsenäisesti myös mikrometrillä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Työpiirustusten lukeminen Koneistus Arviointikriteerit osaa lukea työpiirustuksia ja hahmottaa koneistettavan kappaleen osaa valita koneistustavan (poraus, sorvaus, jyrsintä) ymmärtää työpiirustusten projektioita, osaa lukea toleranssimerkit ja tuntee pintamerkit osaa valita työstökoneen tarkkuusvaatimusten ja työn joutuisuuden mukaan osaa lukea työpiirustukset ja ymmärtää kaikki pinta- ja toleranssimerkinnät tunnistaa kappaleesta, millä työstömenetelmällä se on tehty Laadun Matematiikan ja luonnontieteidentaidot tarvitsee ohjausta laatuvaatimusten tunnistamisessa ymmärtää fysikaalisten suureiden merkityksen. tunnistaa laatuvaatimukset päättelee fysikaalisten suureiden muutosten vaikutusta työkohteessa. osaa korjata työsuoritustaan laatuvaatimusten mukaisesti tarkastelee matematiikan avulla eri suureiden vaikutusta toimintaan. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit noudattaa työturvallisuusohjeitsesti työskentelee ergonomi- pitää työpaikkansa siis- oikein tinä ja järjestyksessä kysyy tarvittaessa neuvoa osaa arvioida omaa parantaa työsuoritus- työtään taan työn edetessä ottaa huomioon toiset toimii vuorovaikutteisestrina toimii aktiivisena työpa- työntekijät tai ryhmän jäsene- käyttää työvälineitä oikein. työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä. nä työskentelee huolellisesti ja tarkasti, huolehtii koneiden ja laitteiden huollosta ja korjauksesta Koneistuksen perustyöt C (5 osp) Opintojakson suorittaja osaa aiempien KONEISTUKSEN PERUSTYÖT- jaksojen sisällön sekä osaa tietää työstöterätyypit ja terämateriaalit sekä niiden käytön ja merkityksen työstötapahtumassa

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/15.12.2011 2 (150) Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Valmistustekniikan osaamisala Koneistaja / Levyseppähitsaaja, Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Sähköasentaja, automaatioasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 Turvalaiteasentaja Määräys 26/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Sähköasentaja, Automaatioasentaja Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(119) Sisällys 1.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. TIETO-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 2.1 Rakennusalan

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot