Tilauksen vastaanottokuittaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilauksen vastaanottokuittaus"

Transkriptio

1 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tilauksen vastaanottokuittaus FI03, , v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderResponseSimple

2 Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala Sanoman käyttötarkoitus ja soveltamisen rajaus Soveltamisohjeen sisältö Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin Päivitykset Esitietovaatimukset Aiheeseen liittyvää aineistoa Huomioitavaa Tilauskuittausprosessi Prosessin rajaus Prosessin osapuolet Prosessin vaiheet Sanoman tietosisältö Tilauskuittaussanoman rakenne Luokkamalli Tietojen suhde toisiinsa Sanoman määrittely Sanoman otsikkotaso Tilauskuittaussanoma (Order Response Simple. Details) Tilauksen tiedot (Order Response Simple. Order Reference) Toimittajan tiedot (Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party) Toimittaja (Supplier Party. Party) Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Toimittajan nimi (Party. Party Name) Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Tilaajan tiedot (Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party) Tilaaja (Customer Party. Party) Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Tilaajan nimi (Party. Party Name) Sanomaesimerkki UBL tilauskuittaussanomaesimerkki Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje... 32

3 Sanoma ja sen soveltamisala. Sanoman käyttötarkoitus ja soveltamisen rajaus Tämä dokumentti sisältää UBL 2.0 -versioon perustuvan OrderResponseSimple sanoman sanomakuvauksen ja soveltamisohjeen. Tämä soveltamisohje määrittelee sanoman käytön suomalaisen energiateollisuuden sähköntuottajien ja heidän palvelutuottajien välisessä toiminnassa kuitattaessa pientyö-, projekti- tai mittarointitilaus saapuneeksi toimittajalle. Soveltamisohjeen määrittelemää tilauksen vastaanottokuittaus- eli tilauskuittaussanomaa voidaan käyttää normaalissa, kertaluonteisessa ja sopimuspohjaisessa tilaustoiminnossa. Tällä sanomalla voidaan tehdä tilauskuittaus, jolloin tilaus hyväksytään toimitettavaksi sellaisenaan. Tätä sanomaa voidaan käyttää myös tilauksen hylkäämisen ilmoittamiseen. Sovellusohje on syntynyt Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Projekti alkoi ja loppui Soveltamisohjeen on tehnyt TIEKE Tietoyhteiskunnankehittämiskeskus ry. Tämän soveltamisohjeen tarkoituksena on lisätä yritysten halukkuutta ottaa käyttöön XMLpohjaista sähköistä tiedonsiirtoa, nopeuttaa järjestelmien kehitysprosessia ja vähentää integraatiokustannuksia luomalla yleinen ja yhtäläinen kansallinen suositus. Suosituksella pyritään myös vähentämään tarvetta luoda yritys- tai organisaatiokohtaisia erilaisia suosituksia, jotka eivät välttämättä ole yhteentoimivia. Tavoitteena on myös nopeuttaa uuden tiedonsiirtotavan omaksumista kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Soveltamisohje on tarkoitettu apuvälineeksi yhteistyökumppanien välisiin neuvotteluihin kehitettäessä organisaatioiden välistä sähköistä tiedonsiirtoa. Soveltamisohjetta voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä jo olemassa olevien järjestelmien tiedonsiirto-ominaisuuksia..2 Soveltamisohjeen sisältö Kappaleessa Sanoma ja sen soveltamisala on esitetty tämän sanoman käyttötarkoitus ja soveltamisen rajaus sekä kehityshankkeen työhön osallistuneet yritykset ja organisaatiot sekä niiden henkilöt. Kappaleessa 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin esitetään tämän dokumentin ymmärrettävään lukemiseen tarvittavat esitietovaatimukset sekä hyödyllisiä linkkejä ja tämän dokumentin päivitystiedot. Kappaleessa 3 Tilauksen vastaanottoprosessi esitetään tämän dokumentin tietosisällön ja sovellusohjeen pohjana oleva tilauksen vastaanottoprosessi, sen osapuolet ja vaiheet. Kappaleessa 4 Sanoman tietosisältö on esitetty tilauksen vastaanottokuittaussanomassa välitettävien tietojen luettelo. Kappaleessa 5 "Tilauksen vastaanottokuittaussanoman rakenne on esitetty tämän UBL- OrderResponseSimple-sanoman luokkamalli käyttäen hyväksi UML-kuvauskieltä sekä UBLsanoman elementtinimillä että niiden sisältämien tietojen nimillä esitettynä. Kappaleessa 6 Sanoman määrittely on esitelty sanoman rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus. 3/32

4 Kappaleessa 7 Sanomaesimerkki on esitetty esimerkki UBL-OrderResponseSimplesanoman tilauksen vastaanottokuittaussanoman käytöstä. Liitteessä on esitetty kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje.. Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Seuraavassa taulukossa on esitetty yritykset ja organisaatiot, jotka ovat osallistuneet Energiateollisuus ry:n organisoiman projektin Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus työhön joko sen ohjaus- tai projektiryhmässä. Yritys/Organisaatio Eltel Networks Oy Empower Oy Energiateollisuus ry (SV -toimiala) ENFO Fingrid Oyj Fortum Sähkönsiirto Oy Frends Oy Headpower Oy Helen Sähköverkko Oy Kaupunkiyhtiöt R 2 / Kuopion Energia Oy Logica Suomi Oy Oy Mercus Software Oy STUL Henkilö Erkki Leinonen Valter Maasalo Anna Tanskanen Otto Tarkiainen Tommi Dahlroos Antti Herranen Juho Kuivalainen Pertti Lindberg Pertti Markkanen Jari Hirvonen Arto Matsinen Jari Myllylä Antti Toivanen Timo Mutila Jari Martikainen Tuomas Murumäki Osmo Siirto Kari Väänänen Hannu Salonen Valeri Tiik Arto Kari 4/32

5 Esa Tiainen Suomen Energia Urakointi Oy Tekla Oy Tieto Oy Vattenfall Verkko Oy Visma Software Oy Voimatel Oy Ari Ala-Sippola Taisto Lehonmaa Jukka Pulkkinen Heli Siponen Lauri Anttila Martti Mäkiranta Antti Sulin Vesa Hänninen Olli Lautiainen Markku Manninen Taulukko.3.: Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus projektin työryhmätyöskentelyyn osallistuneet 5/32

6 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin 2. Päivitykset Pvm/Laatija Versio Kommentit/muutokset Heikki Laaksamo.00 Ensimmäinen versio 2.2 Esitietovaatimukset Soveltamisohje on tarkoitettu sekä johto- että asiantuntijatason käyttöön. Soveltamisohjeen teknisen taustan ymmärtämistä tukee seuraavien aihealueiden tuntemus: XML, UBL ja ebxml ydinkomponentit. 2.3 Aiheeseen liittyvää aineistoa w3schools XML Tutorial (http://www.w3schools.com/xml/default.asp ) ebxml Core Components Technical Specification (CCTS) 2.0 (http://www.ebxml.org/ ) Universal Business Language 2.0 ( NES työryhmän tekemät soveltamisohjeet ( ) United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm ) UN/CEFACT Recommendations (http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm ) 2.4 Huomioitavaa Soveltamisohje perustuu UBL 2.0 OrderResponseSimple-sanoman määrityksiin. Määrityksissä on huomioitu myös kansainvälisen NES työryhmän suositukset soveltaen näitä suomalaisen energiateollisuuden tarpeisiin. 6/32

7 3 Tilauskuittausprosessi 3. Prosessin rajaus Tässä prosessikuvauksessa on tarkasteltu ainoastaan tilauskuittausprosessia, jossa tämän dokumentin määrittelemää OrderResponseSimple-sanomaa voidaan käyttää. Tarkastelussa oletetaan, että tilauskuittaus välitetään tilausprosessissa sähköisesti osapuolten välillä. Tarkastelusta on jätetty pois kuittaamista edeltävät vaiheet, kuten tuote- ja hintalistan käsittely, tarjouspyynnön ja tarjouksen tekeminen ja käsittely sekä varsinainen tilaaminen. Myös varsinaisen tilauksen vastaanottokuittausprosessin jälkeiset vaiheet, kuten toimitus ja laskutus, ovat rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle. 3.2 Prosessin osapuolet Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän prosessin osapuolet. Osapuoli Tilaaja Toimitaja Rooli Osapuoli, joka tilaa palvelun tai tuotteet. Osapuoli, joka vastaanottaa tilauskuittauksen. Osapuoli, joka käsittelee tilauskuittauksen. Osapuoli, joka myy tilaajalle palveluita tai tuotteita. Osapuoli, joka tekee tilauskuittauksen. Osapuoli, joka lähettää tilauskuittauksen. Taulukko 3.2.: Tilauskuittausprosessin osapuolet 3.3 Prosessin vaiheet Kuviossa 3.3. on esitetty tilauskuittausprosessin vaiheet eroteltuna kohdassa 3.2 esitettyjen osapuolien toimintojen mukaan. 7/32

8 Tilaaja Toimittaja Käsitellään tilaus Tilaus hyväksytään Tilaus hylätään Luodaan tilauskuittaus Vastaanotetaan tilauskuittaus Tilauskuittaus Lähetetään tilauskuittaus Käsitellään tilauskuittaus Tilauksen toimitus Kuvio 3.3.: Tilauskuittausprosessi 8/32

9 Seuraavassa taulukossa on selitetty kuviossa 3.3. esitetyn tilauskuittausprosessin vaiheet jaoteltuna osapuolten hoitamien toimintojen mukaan. Osapuoli Toiminta Toimittaja Tilauksen käsittely Toimittaja käsittelee pientyö- tai projektitilauksen. Käsittelyn tuloksena tilaus joko hyväksytään tai hylätään. Tilaaja Tilauksen hylkääminen Tilauksen hyväksyminen Tilauskuittauksen luonti Tilauskuittauksen lähetys Tilauksen vahvistaminen Tilauksen toimittaminen Tilauskuittauksen vastaanotto Tilauskuittauksen käsittely Toimittaja hylkää pientyö- tai projektitilauksen Toimittaja hyväksyy pientyö- tai projektitilauksen. Toimittaja luo joko hyväksyvän tai hylkäävän tilauskuittauksen omassa järjestelmässään tilauksen perusteella. Toimittaja lähettää tilauskuittauksen sähköisesti tilaajalle ilmoittaen sillä tilauksen hyväksymisestä tai hylkäyksestä. Toimittaja suorittaa tilausvahvistuksen tekemiseksi tarvittavat selvitykset, järjestelyt ja varaukset sekä lähettää tilaajalle tilausvahvistuksen. Tilausvahvistusprosessi ei kuulu tarkasteltavaan prosessiin. Toimittaja järjestelee ja hoitaa sopimuksen mukaisesti tuotteiden tai palveluiden toimittamisen tilaajalle. Toimittamisprosessi ei kuulu tarkasteltavaan prosessiin. Tilaaja vastaanottaa tilauskuittauksen. Tilaaja käsittelee eli tarkistaa tilauskuittauksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilauskuittauksen tietosisällön perusteella. Taulukko 3.3.: Tilauskuittausprosessin osapuolikohtaiset vaiheet 9/32

10 4 Sanoman tietosisältö Seuraavassa taulukossa on esitetty tilauksen vastaanottokuittaussanoman tietosisältö sekä sanoman aggregaatti, jossa kyseinen tieto sijaitsee sanomassa. Kolmannessa sarakkeessa on esitetty linkkinä viittaus kappaleessa 6 Sanoman määrittely olevaan kyseistä aggregaattia esittelevään alakappaleeseen. Neljännessä sarakkeessa on esitetty tiedon pakollisuus energiateollisuuden käyttämän tilauksen vastaanottokuittauksen välitysprosessissa (P = pakollinen, V = valinnainen, R = ehdollinen (tiedon esiintyminen sanomassa riippuu jonkin toisen tiedon esiintymisestä)). Sanoman vastaanottaja voi käyttää vastaanottamansa sanoman tietoja siten, kuin heidän tietojärjestelmänsä sen sallii. Vastaanottajan ei siis tarvitse tallettaa järjestelmäänsä tietoa, joka on soveltamisohjeessa merkitty pakolliseksi, mutta sanoman lähettäjän on aina lähetettävä pakolliseksi merkitty tieto. 0/32

11 Tieto Aggregaatti Kappale P/V Sanoman versio Order Response Simple 6.. P Soveltamisohjeen kehittäjä Order Response Simple 6.. P Soveltamisohjeen tunnus Order Response Simple 6.. P Tilauskuittaussanoman tunnus Order Response Simple 6.. P Tilauskuittauksen päivämäärä Order Response Simple 6.. P Tilauskuittauksen kellonaika Order Response Simple 6.. V Hyväksymistieto Order Response Simple 6.. V Hylkäämistieto Order Response Simple 6.. P Hylkäämisen syyteksti Order Response Simple 6.. V Hylkäämisen syykoodi Order Response Simple 6.. V Vahvistettavan tilauksen tunnus Order Response Simple. Order Reference 6..2 P Tilaajan tiedot Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party 6..8 P Tunnus Nimi Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party. Party. Party Identification Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party. Party. Party Name / P 6.. V Toimittajan tiedot Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party 6..3 P Tunnus Nimi Ilmoittaja eli yhteyshenkilö Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Party Identification Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Party Name Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Contact 6..5 P 6..6 V 6..7 P

12 Yhteysosasto Puhelinnumero Sähköpostiosoite Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Contact Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Contact Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Contact Taulukko 4.: Tilauksen vastaanottokuittaussanoman tietosisältö ja sijaintiaggregaatit 6..7 V 6..7 V 6..7 V 2/32

13 5 Tilauskuittaussanoman rakenne 5. Luokkamalli Tässä kappaleessa esitetään UBL 2.0 OrderResponseSimple-sanoman rakenne käyttäen hyväksi UML-luokkamallia. Mallissa on esitetty sanoma vain niiltä osin kuin sen tietosisältö on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus PartyIdentification -ID..* OrderResponseSimple +Buyer CustomerParty -UBLVersionID -CustomizationID -ProfileID -ID -IssueDate -IssueTime -Note -AcceptedIndicator -RejectionNote +Seller SupplierParty Party 0..* PartyName -Name Contact -ID -Name -Telephone -ElectronicMail OrderReference -ID Kuvio 5..: Tilauskuittaussanoman luokkamalli 5.2 Tietojen suhde toisiinsa Tässä luvussa kuviossa 5.2. esitetään tilauksen vastaanottokuittaussanoman tietojen suhteet toisiinsa käyttäen UML-luokkamallia. Kuvioissa on esitetty tiedot niillä nimillä, joilla ne esiintyvät kappaleessa 6 esiintyvien taulukoiden -osissa, joissa esitetään suomeksi aggregaattien ja elementtien käyttöä. 3/32

14 Tunnustiedot -Tunnus..* Tilauskuittaus -UBLVersionumero -Soveltamisohjeen kehittäjä -Soveltamisohjeen tunnus -Tilauskuittauksen tunnus -Kuittauksen päivämäärä -Kuittauksen kellonaika -Hylkäämisen syy -Hyväksytty/hylätty-tieto -Hylkäämisen syykoodi Tilaaja Toimittaja Osapuolitiedot 0..* Nimitiedot -Nimi Yhteystiedot -Tunnus -Nimi -Puhelin -Sähköposti Tilaus -Tilauksen tunnus Kuvio 5.2.: Tilauskuittaussanoman tietojen suhteet 4/32

15 6 Sanoman määrittely Tässä kappaleessa on esitelty UBL-OrderResponseSimple-Tilauskuittaussanoman rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus niiltä osin, kuin ne on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Sanomassa on vain otsikkotaso. Kappaleessa esiintyvien taukoiden lukuohje on kappaleessa Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje. 6. Sanoman otsikkotaso Sanoman otsikkotasolla välitetään koko dokumenttia koskevat tiedot, kuten dokumentin tunniste, päiväys, tilauksen hylkäämisen syy sekä osapuolitiedot. 6.. Tilauskuittaussanoma (Order Response Simple. Details) 0..* 0..* Elementti / aggregaatti Order Response Simple. Details Order Response Simple. UBL Version Identifier. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. Tällä aggregaatilla annetaan tilauskuittaussanoman tiedot, jolla tavaroiden tai palveluiden tilaus kuitataan vastaanotetuksi. Esimerkki <OrderResponseSimple> </OrderResponseSimple> Toisto 0.. Identifier. Type UBL version numero. Tämän sanoman rakenne ja tämä soveltamisohje perustuvat UBL versioon 2.0. Täten tämä 5/32

16 Order Response Simple. Customization Identifier. Identifier Order Response Simple. Profile Identifier. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Order Response Simple. Identifier Order Response Simple. Issue Date. Date Order Response Simple. Issue Time. Time elementti saa vakiosti arvon "2.0". Esimerkki <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> Toisto 0.. Identifier. Type Elementillä annetaan sanoman soveltamiohjeen kehittäjän nimi. Esimerkki <cbc:customizationid>et</cbc:customizationid> Toisto 0.. Identifier. Type TIEKE ry:n soveltamisohjeelle antama tunnus, joka on vakiosti FI03 Attribuutit schemeagencyid Esimerkki <cbc:profileid schemeagencyid="292">fi03 </cbc:profileid> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan soveltamisohjeluettelon ylläpitäjän tunnus. Esimerkki schemeagencyid="292" Käytettävät koodit 292 (FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland) TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Toisto.. Identifier. Type Tilauskuittauksen yksilöivät tunnus, jolla tilauskuittaus tunnistetaan myöhemmin. Esimerkki <cbc:id>98765-v0</cbc:id> Toisto.. Date. Type Elementillä annetaan tilauskuittauksen päivämäärä. On suositeltavaa, että päivämäärä on sama, jonka tilauskuittauksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään tilauskuittauksentekopäivämääränä, eikä tilauskuittauksensanoman muodostamispäivämäärä, joka voi poiketa tästä päivämäärästä. Päivämäärän muoto on YYYY-MM-DD. Esimerkki <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> Toisto 0.. Time. Type Elementillä annetaan tilauskuittauksen luontikelloaika, siis luontihetken tunnit, minuutit ja sekunnit. On suositeltavaa, 6/32

17 Order Response Simple. Note. Text että ajanhetki on sama, jonka tilauskuittauksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään tilauskuittauksentekoajanhetkenä, eikä tilauskuittaussanoman muodostamisajanhetki, joka voi poiketa tästä ajanhetkestä. Kellonajan muoto on hh:mm:ss. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus- merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT-ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:issuetime>08:25:33</cbc:issuetime> Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan tilauksen hylkäämisen syy tekstimuotoisena. Huomautus Tätä elementtiä saa käyttää vain, jos tilaus hylätään eli elementti. <cbc:acceptedindicator> saa arvon false. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Esimerkki <cbc:note languageid="fi">sopimusnumero puuttuu </cbc:note> Language. Identifier Toisto 0.. Order Response Simple. Accepted_ Indicator. Indicator Order Response Simple. Rejection_ Note. Text Tilauskuittauksen vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Toisto.. Koodit Indicator. Type Elementillä annetaan tieto siitä, onko tilaus otettu vastaan hyväksytysti vai onko se hylätty. true = Tilaus vastaanotettu hyväksytysti false = Tilaus hylätty Esimerkki <cbc:acceptedindicator>true</cbc:acceptedindicator> Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan tilauksen hylkäämisen syykoodi. Huomautus Tätä elementtiä saa käyttää vain, jos tilaus hylätään eli elementti. <cbc:acceptedindicator> saa arvon false. 7/32

18 Koodit Toimialan käyttämät koodit ovat: 0 = Tilaajasta johtuva tilauspoikkeama / Suunnitelma-aineisto puutteellinen tai myöhässä /Tilaajan aiheuttama = Yhteinen muutos / Ennen tilauksen vahvistamista sovittu muutos 2 = Palvelun tuottajasta johtuva / virheellinen työn suoritus / laatuongelma tms. 3 = Palvelun tuottajasta johtuva / aliurakoitsijan virhe 4 = Tilaajasta johtuva / Suunnitelma muuttunut / tilaajan aiheuttama Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Order Response Simple. Order Reference 6..2 Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party 6..3 Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party = Tilaajasta johtuva / Logistiset ongelmat / Päämateriaalin puute / tilaajan virhe 6 = Tilaajasta johtuva / Logistiset ongelmat / virheellinen tai viallinen päämateriaali / tilaajan virhe 7 = Logistiset ongelmat / materiaalin puute / Palvelun tuottajan työmaalogistiset ongelmat 0 = Palvelun tuottajasta johtuva / väärä työnluovutus, esim. dokumentit myöhässä, vastaanottopaperit myöhässä Esimerkki <cbc:rejectionnote languageid="fi">5</cbc:rejectionnote> Tilauksen hylkäämisen syykoodin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla. Esimerkki languageid="fi" Toisto.. Order Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan sen tilauksen tunnistetiedot, joka tällä sanomalla kuitataan vastaanotetuksi. Esimerkki <cac:orderreference> </cac:orderreference> Toisto.. Supplier Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation tiedot. Esimerkki <cac:sellersupplierparty> </cac:sellersupplierparty> Toisto.. Customer Party. Details Huomautus Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation tiedot. Esimerkki <cac:buyercustomerparty> </cac:buyercustomerparty> 8/32

19 6..2 Tilauksen tiedot (Order Response Simple. Order Reference) Elementti / aggregaatti Order Response Simple. Order Reference Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Order Reference. Identifier Toisto.. Order Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan sen tilauksen tunnistetiedot, joka tällä sanomalla kuitataan vastaanotetuksi. Esimerkki <cac:orderreference> </cac:orderreference> Identifier. Type Elementillä annetaan sen tilauksen tunnus, joka kuitataan vastaanotetuksi tällä OrderResponseSimple-sanomalla. Esimerkki <cbc:id>234-ab</cbc:id> 9/32

20 6..3 Toimittajan tiedot (Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party) Elementti / aggregaatti Order Response Simple. Seller_ Supplier Party. Supplier Party Supplier Party. Party 6..4 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Supplier Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation tiedot eli osapuoli, joka kuittaa tilauksen. Esimerkki <cac:sellersupplierparty> </cac:sellersupplierparty> Toisto 0.. Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation nimi-, tunnisteja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> 20/32

21 6..4 Toimittaja (Supplier Party. Party) 0..* 0..* 0..* 0..* Elementti / aggregaatti Supplier Party. Party Toisto 0.. Party. Party Identification 6..5 Party. Party Name 6..6 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation tunnukset, joilla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation nimitiedot 2/32

22 Party. Contact 6..7 Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Toisto 0.. Contact. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> 22/32

23 6..5 Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation tunnukset, joilla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajaorganisaation tunnus, jolla toimittaja tunnistetaan vastaanottajan järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 23/32

24 6..6 Toimittajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan toimittajaorganisaation nimi Esimerkki <cbc:name>asennus Oy</cbc:Name> 24/32

25 6..7 Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) 0..* Elementti / aggregaatti Party. Contact Toisto 0.. Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Contact. Identifier Toisto 0.. Contact. Details Aggregaatilla annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston tunnus Huomautus Henkilön tunnuksena suositellaan käytettäväksi henkilön sähköpostiosoitetta. Esimerkki <cbc:id>46</cbc:id> Contact. Name Toisto 0.. Name. Type Contact. Telephone. Text Toisto 0.. Contact. Electronic_ Mail. Text Elementillä annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston nimi. Esimerkki <cbc:name>tommi Toimittaja</cbc:Name> Text. Type Elementillä annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston puhelinnumero. Esimerkki <cbc:telephone> <cbc:Telephone> Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan toimittajaorganisaation yhteyshenkilön tai -osaston sähköpostiosoite. Esimerkki <cbc:electronicmail> 25/32

26 6..8 Tilaajan tiedot (Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party) Elementti / aggregaatti Order Response Simple. Buyer_ Customer Party. Customer Party Customer Party. Party 6..9 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Customer Party. Details Huomautus Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation tiedot. Esimerkki <cac:buyercustomerparty> </cac:buyercustomerparty> Toisto 0.. Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation nimi- ja tunnistetiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> 26/32

27 6..9 Tilaaja (Customer Party. Party) 0..* 0..* 0..* 0..* Elementti / aggregaatti Customer Party. Party Toisto 0.. Party. Party Identification 6..0 Party. Party Name 6.. Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation nimi- ja tunnistetiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation tunnukset, joilla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> 27/32

28 6..0 Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation tunnukset, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajaorganisaation tunnus, jolla tilaaja tunnistetaan vastaanottajan järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 28/32

29 6.. Tilaajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajaorganisaation nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan tilaajaorganisaation nimi Esimerkki <cbc:name>oy Sähkö Ab</cbc:Name> 29/32

30 7 Sanomaesimerkki Tässä kappaleessa on esimerkki UBL-Order Response Simple -tilauskuittauksesta. 7. UBL tilauskuittaussanomaesimerkki <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <OrderResponseSimple xmlns:xsi="http://www.w3.org/200/xmlschema-instance" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:qualifieddatatypes-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonextensioncomponents-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:corecomponentparameters-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:orderresponsesimple-2" xmlns:clm664="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:664:200" xmlns:clmianamimemediatype="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:ianamimemediatype:2003" xmlns:clm5427="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5427:200" xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:988"> <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> <cbc:customizationid>et</cbc:customizationid> <cbc:profileid schemeagencyid="292">fi03</cbc:profileid> <cbc:id>98765-v0</cbc:id> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:note languageid="fi">sopimustunnus puuttuu.</cbc:note> <cbc:acceptedindicator>false</cbc:acceptedindicator> <cbc:rejectionnote>5</cbc:rejectionnote> 30/32

31 <cac:orderreference> <cbc:id>234-ab</cbc:id> </cac:orderreference> <cac:sellersupplierparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>asennus Oy</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:contact> <cbc:name>tommi Toimittaja</cbc:Name> <cbc:telephone> </cbc:Telephone> </cac:contact> </cac:party> </cac:sellersupplierparty> <cac:buyercustomerparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>oy Sähkö Ab</cbc:Name> </cac:partyname> </cac:party> </cac:buyercustomerparty> </OrderResponseSimple> 3/32

32 8 Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje Aggregaatin rakenne: Aggregaatissa vihreällä aggregaatin elementit Vieressä punaisella ala-aggregaatit Aggregaatin toistojen määrä sanomassa: Vaihtoehdot: valinnainen, esiintyy max. kertaa.. pakollinen, esiintyy kerran 0.. unbounded valinnainen, esiintyy useita kertoja.. unbounded pakollinen, esiintyy useita kertoja Aggregaatin tyyppi, aggregaatilla aina Details Selvitys aggregaatin käytöstä Esimerkki aggregaatin käytöstä sanomassa Aggregaatin nimi (nimi lihavoituna) Elementin toistojen määrä, vaihtoehdot samat kuin aggregaatilla Elementin tyyppi, useita vaihtoehtoja Selvitys elementin käytöstä Aggregaatissa esiintyvän elementin nimi Edellä olevan elementin attribuutti (tiedot harmaalla pohjalla) Aggregaatin ala-aggregaatin nimi ja linkki (lihavoituna) (Toisto-, -, ja Esimerkki-ruutujen selitys sama kuin pääaggregaatilla) Elementin käyttöön liittyvä huomautus Elementin attribuutit, jotka käytössä tässä soveltamisohjeessa Esimerkki elementti käytöstä sanomassa Attribuutin toistojen määrä, Vaihtoehdot: valinnainen, esiintyy max. kertaa.. pakollinen, esiintyy kerran Selvitys attribuutin käytöstä Esimerkki attribuutin käytöstä sanomassa 32/32

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Kuljetustilaus. UBL 2.

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Kuljetustilaus. UBL 2. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Kuljetustilaus UBL 2.0 Order FI1041, 2012-06-15, v 1.00 Käyttö: Kuljetus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Order UBL 2.0 Order - Kuljetustilaus 1 2012-06-15

Lisätiedot

Lähetystietosanoma (Rahtikirja)

Lähetystietosanoma (Rahtikirja) Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Lähetystietosanoma (Rahtikirja) FI1020, 2012-06-15, v 1.01 Käyttö: Kuljetus Sanasto: UBL

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti LIITE 1 Logistiikan sähköinen tietopaketti TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sisällysluettelo Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti... 3 Nykytilanne tietojärjestelmien käytössä logistiikan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen

Lisätiedot

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta 1 (2) 1.10.2012 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS. Versio 3.0.1. Joulukuu 2012

KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS. Versio 3.0.1. Joulukuu 2012 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 3.0.1 Joulukuu 2012 Helsinki 2012 ISBN 978-952-10-8321-1 (PDF) Työryhmä: Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö Otava Juha Hakala,

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.2 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (38) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Lähtevät maksut, ISO 20022 soveltamisohje... 5 1.1 ISO 20022-sanomakuvaus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys

Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys Selvitys 1 (47) Jari Salo 12.1.2011 Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys 2011-01-12 Selvitys 2 (47) Jari Salo 12.1.2011 Sisällysluettelo Älyliikennestrategian toimitusketjutyöryhmän selvitys...

Lisätiedot

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.92 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot... 4 1 SEPA-tilisiirto, ISO 20022 soveltamisohje...

Lisätiedot

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 5 1.1 ISO 20022-SANOMAKUVAUS SAMLINK-YHTEYKSISSÄ...

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa 1 Hankkeen loppuraportti Toimittanut Heikki Laaksamo

Lisätiedot

3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3

3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3 3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3 7.3.2008 TYÖRYHMÄRAPORTTI 3/2006 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Prosessit-työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 7.3.2008

Lisätiedot

VTT TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06423-06. BookXML2-projekti. Sähköinen tiedonsiirto kirja-alalla. PrintTalk-prosessi JDF-pilotti ISBN13 ONIX 30.6.

VTT TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06423-06. BookXML2-projekti. Sähköinen tiedonsiirto kirja-alalla. PrintTalk-prosessi JDF-pilotti ISBN13 ONIX 30.6. VTT TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06423-06 BookXML2-projekti Sähköinen tiedonsiirto kirja-alalla PrintTalk-prosessi JDF-pilotti ISBN13 ONIX 30.6.2006 Hannele Antikainen, Pekka Siltanen, Asta Bäck Muutoshistoria

Lisätiedot

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6. toukokuuta 2015

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy

SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN. Medictes Oy SÄHKÖISEN LASKUTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN Medictes Oy Elisa Halonen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ELISA HALONEN: Sähköisen laskutusprosessin

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Suora sanoma-asiointi Tullissa Tekninen opas Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Sisällys 1 Tämän oppaan tarkoitus... 5 2 Suoran sanoma-asioinnin webservice-palvelu... 6 2.1 Suora

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot