Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, , v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation"

Transkriptio

1 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI038, , v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation

2 Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala Sanoman käyttötarkoitus ja soveltamisen rajaus Soveltamisohjeen sisältö Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin Päivitykset Esitietovaatimukset Aiheeseen liittyvä aineisto Huomioitavaa Tarjousprosessi Prosessin rajaus Prosessin osapuolet Prosessin vaiheet Sanoman tietosisältö Tarjoussanoman rakenne Luokkamalli Laajennukset Tietojen suhde toisiinsa Sanoman määrittely Sanoman otsikkotaso Tarjoussanoma (Quotation. Details) Tarjouksen voimassaoloaika (Quotation. Validity_ Period. Period) Tarjouspyynnön tiedot (Quotation. Request For Quotation_ Document Reference. Document Reference) Muut viitteet (Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference) Liitetiedosto (Document Reference. Attachment) Liitetiedoston web-osoite (Attachment. External Reference) Toimittajan tiedot (Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party) Toimittaja (Supplier Party. Party) Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Toimittajan nimi (Party. Party Name) Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Tilaajan tiedot (Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party) Tilaaja (Customer Party. Party) Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Tilaajan nimi (Party. Party Name)... 48

3 6..6 Tilaajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Toimittamiseen liittyvät tiedot (Quotation. Delivery) Työn toteutusaika (Delivery. Promised Delivery_ Period. Period) Materiaalin toimitusosoitteen tiedot (Delivery. Delivery_ Party. Party) Materiaalin toimitusosoiteen osoite (Party. Postal_ Address. Address) Materiaalin toimitusosoite vapaamuotoisena tekstinä (Address. Address Line) Toimitusehdon tiedot (Quotation. Delivery Terms) Toimitusehdon paikka (Delivery Terms. Delivery_ Location. Location) Noudatettavat sopimukset ja ehdot (Quotation. Transaction Conditions) Veroerittelyn tiedot (Quotation. Tax Total) Veroerittelyn verokantakohtaiset tiedot (Tax Total. Tax Subtotal) Veroerittelyn verokohtelutiedot (Tax Subtotal. Tax Category) Veroerittelyn verolajitiedot (Tax Category. Tax Scheme) Tarjouksen summatiedot (Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total) Sanoman rivitaso Tarjousrivin tiedot (Quotation. Quotation Line) Tuotteen tiedot (Quotation Line. Line Item) Työn toteutustiedot (Line Item. Delivery) Tuotteen vahvistetun toimitusajan tiedot (Delivery. Promised Delivery_ Period. Period) Työn tai tuotteen hintatiedot (Line Item. Price) Tuotteen tuotetiedot (Line Item. Item) Tilaajan tuotekoodi eli nimike (Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification) Sähköalan tuotekoodi eli nimike (Item. Standard_ Item Identification. Item Identification) Tuotteen viitetiedot (Item. Item Specification_ Document Reference. Document Reference) Työn tai tuotteen verotustiedot (Item. Classified_ Tax Category. Tax Category) Työn tai tuotteen verolajitiedot (Tax Category. Tax Scheme) Laajennusosa Laajennustiedot (Quotation. UBL Extensions) Laajennusosan tiedot (UBL Extensions. UBL Extension) Laajennusosan tietosisältö (UBL Extension. Extension Content) Laajennusosan tietosisältö (Extension Content. Quotation Extension) Valuutan vaihtokurssin tiedot (Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate)... 94

4 6.3.6 Maksuehtotiedot (Quotation Extension. Payment Terms) Takuuaika (Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period) Noudatettavat sopimukset ja ehdot (Quotation Extension. Transaction Conditions) Sanomaesimerkki UBL tarjoussanomaesimerkki Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje... 06

5 Sanoma ja sen soveltamisala. Sanoman käyttötarkoitus ja soveltamisen rajaus Tämä dokumentti sisältää UBL 2.0 -versioon perustuvan Quotation sanoman sanomakuvauksen ja soveltamisohjeen. Tämä soveltamisohje määrittelee sanoman käytön suomalaisen energiateollisuuden sähköntuottajien ja heidän palvelutuottajien välisessä toiminnassa välitettäessä tarjous pientöistä, projekteista tai mittaroinnista. Soveltamisohjeen määrittelemää tarjoussanomaa voidaan käyttää normaalissa, kertaluonteisessa tai sopimuspohjaisessa tilaustoiminnossa. Tällä sanomalla voidaan tehdä vain tarjous. Tähän liittyvä tarjouspyyntö on annettu UBL- RequestForQuotation-sanomalla. Tässä sanomassa tietyt tiedot voivat esiintyä sekä otsikko- että rivitasolla. Jos tieto on määritelty otsikkotasolla, vaikuttaa se koko sanomaan kuitenkin niin, että jos sama tieto on määritelty rivitasolla jollakin rivillä, kumoaa tämä kyseisellä rivillä määritelty tieto otsikkotasolla määritellyn tiedon. Soveltamisohje on syntynyt Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Projekti alkoi ja loppui Soveltamisohjeen on tehnyt TIEKE Tietoyhteiskunnankehittämiskeskus ry. Tämän soveltamisohjeen tarkoituksena on lisätä yritysten halukkuutta ottaa käyttöön XMLpohjaista sähköistä tiedonsiirtoa, nopeuttaa järjestelmien kehitysprosessia ja vähentää integraatiokustannuksia luomalla yleinen ja yhtäläinen kansallinen suositus. Suosituksella pyritään myös vähentämään tarvetta luoda yritys- tai organisaatiokohtaisia erilaisia suosituksia, jotka eivät välttämättä ole yhteentoimivia. Tavoitteena on myös nopeuttaa uuden tiedonsiirtotavan omaksumista kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Soveltamisohje on tarkoitettu apuvälineeksi yhteistyökumppanien välisiin neuvotteluihin kehitettäessä organisaatioiden välistä sähköistä tiedonsiirtoa. Soveltamisohjetta voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä jo olemassa olevien järjestelmien tiedonsiirto-ominaisuuksia.. Soveltamisohjeen sisältö Kappaleessa Sanoma ja sen soveltamisala on esitetty tämän sanoman käyttötarkoitus, soveltamisen rajaus sekä kehityshankkeen työn osallistuneet yritykset ja organisaatiot sekä niiden henkilöt. Kappaleessa 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin esitetään tämän dokumentin ymmärrettävään lukemiseen tarvittavat esitietovaatimukset sekä hyödyllisiä linkkejä ja tämän dokumentin päivitystiedot. Kappaleessa 3 Tarjousprosessi esitetään tämän dokumentin tietosisällön ja sovellusohjeen pohjana oleva tarjousprosessi, sen osapuolet ja vaiheet annettaessa tarjous pientyöstä tai projektista. Kappaleessa 4 Sanoman tietosisältö on esitetty tarjoussanomassa välitettävien tietojen luettelo. 5/07

6 Kappaleessa 5 "Tarjoussanoman rakenne on esitetty tämän UBL-Quotation-sanoman luokkamalli käyttäen hyväksi UML-kuvauskieltä sekä UBL-sanoman elementtinimillä että niiden sisältämien tietojen nimillä esitettynä. Kappaleessa 6 Sanoman määrittely on esitelty otsikko- ja rivitason sekä laajennusosan rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus. Kappaleessa 7 Sanomaesimerkki on esitetty esimerkki UBL-Quotation-tarjoussanoman käytöstä. Liitteessä on esitetty kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje..2 Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Seuraavassa taulukossa on esitetty yritykset ja organisaatiot, jotka ovat osallistuneet Energiateollisuus ry:n organisoiman projektin Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus työhön joko sen ohjaus- tai projektiryhmässä. Yritys/Organisaatio Eltel Networks Oy Empower Oy Energiateollisuus ry (SV -toimiala) ENFO Fingrid Oyj Fortum Sähkönsiirto Oy Frends Oy Headpower Oy Helen Sähköverkko Oy Henkilö Erkki Leinonen Valter Maasalo Anna Tanskanen Otto Tarkiainen Tommi Dahlroos Antti Herranen Juho Kuivalainen Pertti Lindberg Pertti Markkanen Jari Hirvonen Arto Matsinen Jari Myllylä Antti Toivanen Timo Mutila Jari Martikainen Tuomas Murumäki Osmo Siirto 6/07

7 Kaupunkiyhtiöt R 2 / Kuopion Energia Oy Logica Suomi Oy Oy Mercus Software Oy STUL Suomen Energia Urakointi Oy Tekla Oy Tieto Oy Vattenfall Verkko Oy Visma Software Oy Voimatel Oy Kari Väänänen Hannu Salonen Valeri Tiik Arto Kari Esa Tiainen Ari Ala-Sippola Taisto Lehonmaa Jukka Pulkkinen Heli Siponen Lauri Anttila Martti Mäkiranta Antti Sulin Vesa Hänninen Olli Lautiainen Markku Manninen Taulukko.3.: Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus projektin työryhmätyöskentelyyn osallistuneet 7/07

8 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin 2. Päivitykset Pvm/Laatija Versio Kommentit/muutokset Heikki Laaksamo.00 Ensimmäinen versio 2.2 Esitietovaatimukset Soveltamisohje on tarkoitettu sekä johto- että asiantuntijatason käyttöön. Soveltamisohjeen teknisen taustan ymmärtämistä tukee seuraavien aihealueiden tuntemus: XML, UBL ja ebxml ydinkomponentit. 2.3 Aiheeseen liittyvä aineisto w3schools XML Tutorial (http://www.w3schools.com/xml/default.asp ) ebxml Core Components Technical Specification (CCTS) 2.0 (http://www.ebxml.org/ ) Universal Business Language 2.0 ( NES työryhmän tekemät soveltamisohjeet ( ) United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm ) UN/CEFACT Recommendations (http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm ) 2.4 Huomioitavaa Soveltamisohje perustuu UBL 2.0 Quotation-sanoman määrityksiin. Määrityksissä on huomioitu myös kansainvälisen NES (Northern European Subset) työryhmän suositukset. 8/07

9 3 Tarjousprosessi 3. Prosessin rajaus Tässä prosessikuvauksessa on tarkasteltu ainoastaan tarjousprosessia, jossa tämän dokumentin määrittelemää Quotation-sanomaa voidaan käyttää. Tarkastelussa oletetaan, että tarjous välitetään tarjousprosessissa sähköisesti osapuolten välillä. Tarkastelusta on jätetty pois tarjouspyyntöä edeltävät vaiheet, kuten tuote- ja hintalistan käsittely sekä tarjouspyynnön ja massaluettelon teko ja lähetys. Myös varsinaisen tarjousprosessin jälkeiset vaiheet, kuten tilaaminen sekä tilauksen vahvistus, toimitus ja laskutus ovat rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle. 3.2 Prosessin osapuolet Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän prosessin osapuolet. Osapuoli Toimittaja Tilaaja Rooli Osapuoli, joka tekee tarjouksen tarjouspyynnön ja massaluettelon perusteella tilaajalle. Osapuoli, joka lähettää tarjouksen. Osapuoli, joka vastaanottaa tarjouksen. Osapuoli, joka käsittelee tarjouksen. Taulukko 3.2.: Tarjousprosessin osapuolet 3.3 Prosessin vaiheet Kuviossa 3.3. on esitetty tarjousprosessin vaiheet eroteltuna kohdassa 3.2 esitettyjen osapuolien toimintojen mukaan. 9/07

10 Toimittaja Tilaaja Vastaanotetaan tarjouspyyntö Käsitellään tarjouspyyntö Tarjouspyyntö Lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö Luodaan tarkennettu tarjouspyyntö Tarjouspyyntö sisältää riittävät tiedot Tarjouspyyntö ei sisällä riittävästi tietoa Käsitellään tarkennuspyyntö Luodaan tarkennuspyyntö Lähetetään tarkennuspyyntö Tarkennuspyyntö Vastaanotetaan tarkennuspyyntö 0/07

11 Tarjouspyyntöön voidaan antaa tarjous Tarjouspyyntöön ei voida antaa tarjousta Luodaan tarjous Lähetetään tarjous Tarjous Vastaanotetaan tarjous Otetaan vastaan vastaanoton kuittaus Käsitellään vastaanoton kuittaus Tekninen / vastaanoton kuittaus Kuitataan vastaanotto Käsitellään tarjous Hyväksytään tarjous Tarjoukseen tarvitaan täsmennyksiä Tarjousta ei voida hyväksyä Tilaaminen Täsmennysten pyytäminen Hylkäyskäsittely Hylkäyskäsittely Kuvio 3.3.: Tarjousprosessi /07

12 Seuraavassa taulukossa on selitetty kuviossa 3.3. esitetyn tarjousprosessin vaiheet jaoteltuna osapuolten hoitamien toimintojen mukaan. Osapuoli Toiminta Toimittaja Tilaaja Vastaanotetaan tarjouspyyntö Käsitellään tarjouspyyntö Luodaan tarkennuspyyntö Lähetetään tarkennuspyyntö Luodaan tarjous Lähetetään tarjous Otetaan vastaan vastaanoton kuittaus Käsitellään vastaanoton kuittaus Vastaanotetaan tarkennuspyyntö Käsitellään Toimittaja vastaanottaa tarjouspyynnön. Toimittaja käsittelee tarjouspyynnön omissa tietojärjestelmissään. Käsittelyn tuloksena havaitaan, että tarjouspyyntö sisältää riittävät tiedot tarjouksen tekemiseksi o tarjouksen tietojen perusteella tarjouspyyntöön voidaan antaa tarjous o tarjouksen tietojen perusteella tarjouspyyntöön ei voida antaa tarjousta ja se hylätään. Hylkäyskäsittely ei sisälly tarkasteltavaan prosessiin. tarjouspyyntö ei sisällä tarpeeksi tietoja tarjouksen tekemiseksi Tomittaja luo tarkennuspyynnön, jolla pyydetään tilaajalta tarkennuksia saapuneeseen tarjouspyyntöön. Toimittaja lähettää tarkennuspyynnön tilaajalle. Toimittaja luo tarjouksen omassa järjestelmässään tarjouspyynnön perusteella. Toimittaja lähettää tarjouksen sähköisesti tilaajalle. Toimittaja ottaa vastaan sanoman vastaanoton kuittauksen, jolla tilaaja ilmoittaa vastaanottaneensa tarjouksen. Toimittaja käsittelee sanoman vastaanoton kuittauksen omissa tietojärjestelmissään. Tilaaja vastaanottaa tarjouspyynnön tarkennuspyynnön. Tilaaja täsittelee tarkennuspyynnön omissa 2/07

13 tarkennuspyyntö Luodaan tarkennettu tarjouspyyntö Lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö Vastaanotetaan tarjous Kuitataan vastaanotto Käsitellään tarjous Tarjouksen hylkääminen Tarjoukseen tarvitaan täsmennyksiä Tarjouksen hyväksyminen tietojärjestelmissään. Tilaaja luo tarkennetun tarjouspyynnön omassa tietojärjestelmässään Tilaaja lähettää tarkennetun tarjouspyynnön sähköisesti toimittajalle. Tilaaja vastaanottaa tarjouksen. Tilaaja kuittaa vastaanottaneensa tarjouksen lähettämällä toimittajalle sanoman vastaanoton kuittauksen. Tilaaja käsittelee eli tarkistaa tarjouksen. Käsittelyn tuloksena tarjous voidaan hyväksyä tarjoukseen tarvitaan tarkennuksia tai lisäselvityksiä hylätä Tilaaja ilmoittaa tarjouksen hylkäämisestä toimittajalle. Hylkäämisen seurauksena koko hanke joko päättyy tai aiempi tarjouspyyntö tai tarjous korvataan uudella. Hylkäämisilmoitusprosessi ei kuulu tarkasteltavaan prosessiin. Tilaaja tarvitsee tarjoukseen täsmennyksiä tai lisätietoja. Näiden pyytäminen ja toimittaminen eivät kuulu tarkasteltavaan prosessiin. Tilaaja hyväksyy tarjouksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin hankkeen tilaamiseksi. Tilausprosessi mahdollisinen sopimuksen tekemisineen ei kuulu tarkasteltavaan prosessiin. Taulukko 3.3.: Tarjousprosessin osapuolikohtaiset vaiheet 3/07

14 4 Sanoman tietosisältö Seuraavassa taulukossa on esitetty tarjouksen tietosisältö sekä sanoman aggregaatti, jossa kyseinen tieto sijaitsee sanomassa. Kolmannessa sarakkeessa on esitetty linkkinä viittaus kappaleessa 6 Sanoman määrittely olevaan kyseistä aggregaattia esittelevään alakappaleeseen. Neljännessä sarakkeessa on esitetty tiedon pakollisuus energiateollisuuden sähköntuottajien ja heidän palvelutuottajien tarjoussanoman välitysprosessissa (P = pakollinen, V = valinnainen, R = ehdollinen (tiedon esiintyminen sanomassa riippuu jonkin toisen tiedon esiintymisestä)). Sanoman vastaanottaja voi käyttää vastaanottamansa sanoman tietoja siten, kuin heidän tietojärjestelmänsä sen sallii. Vastaanottajan ei siis tarvitse tallettaa järjestelmäänsä tietoa, joka on soveltamisohjeessa merkitty pakolliseksi, mutta sanoman lähettäjän on aina lähetettävä pakolliseksi merkitty tieto. 4/07

15 TIETO Aggregaatti Kappale P/V Sanoman versio Quotation 6.. P Soveltamisohjeen kehittäjä Quotation 6.. P Sanoman soveltamisohjeen tunnus Quotation 6.. P Tarjouksen tunnus Quotation 6.. P Tarjouksen päivämäärä Quotation 6.. P Tarjouksen kellonaika Quotation 6.. V Tarjouksen yleistietoa Quotation 6.. V Hinnotteluvaluutta Quotation 6.. P Tarjouksen voimassaolo päivämäärä Quotation. Validity_ Period. Period 6..2 P Viitetiedot Tarjouspyynnön tunnus Quotation. Request For Quotation_ Document Reference. Document Reference 6..3 V Hanketunnus Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference 6..4 V Ylätason tilaus ID (parent) Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference 6..4 V Tuoteluettelo Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference 6..4 V Liitetiedosto Liitetiedoston web-osoite Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference. Attachment Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference. Attachment. External Reference 5/ V 6..6 V

16 Toimittajan tiedot Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party 6..7 P Toimittajayrityksen tunniste (OVT) Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Party Identification 6..9 P Toimitajayrityksen nimi Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party. Party. Party Name 6..0 P Toimittajayrityksen yhteyshenkilön tiedot Quotation. Seller_ Customer Party. Supplier Party. Party. Contact 6.. P Yhteyshenkilö Quotation. Seller_ Customer Party. Supplier Party. Party. Contact 6.. P Yhteysosasto Quotation. Seller_ Customer Party. Supplier Party. Party. Contact 6.. V Puhelinnumero Quotation. Seller_ Customer Party. Supplier Party. Party. Contact 6.. V Sähköpostiosoite Quotation. Seller_ Customer Party. Supplier Party. Party. Contact 6.. V Tilaajan tiedot Quotation. Buyer_ Customer Party. Customer Party 6..2 P Tilaajayrityksen tunniste (OVT) Tilaajayrityksen nimi Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party. Party. Party Identification Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party. Party. Party Name 6..4 P 6..5 P Tilaajayrityksen yhteyshenkilön tiedot Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party. Party. Contact 6..6 P Yhteyshenkilö Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party. Party. Contact 6..6 P Yhteysosasto Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party. Party. Contact 6..6 V Työn suorittamistiedot Quotation. Delivery 6..7 V Työkohteen aikatiedot Quotation. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period 6..8 V Työn alkurajapäivämäärä (muutettu) Quotation. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period 6..8 V Työn loppurajapäivämäärä (muutettu) Quotation. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period 6..8 V Työnsuorittamispäivämäärämuutoksen syy (esitetään, jos päivämäärässä Quotation. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period 6..8 V(R) 6/07

17 muutoksia) Materiaalin toimitusosoite (vapaamuotoinen teksti) esitetään, jos muutoksia tarjouspyyntöön) Quotation. Delivery. Delivery_ Party. Party. Postal_ Address. Address. Address Line 7/ V Toimitusehto Quotation. Delivery Terms V Toimitusehdon lisäteksti Quotation. Delivery Terms V Toimitusehdon paikka Quotation. Delivery Terms. Delivery_ Location. Location V Vakuustieto Quotation. Transaction Conditions V Vakuutustieto Quotation. Transaction Conditions V Noudatettavat sopimusehdot Quotation. Transaction Conditions V Otsikkotason hintatiedot Verolajikohtaisen veron kokomaismäärä (ALV) Quotation. Tax Total P Veroerittely Quotation. Tax Total. Tax Subtotal P Verokohtelu Quotation. Tax Total. Tax Subtotal. Tax Category P Veroprosentti Quotation. Tax Total. Tax Subtotal. Tax Category P Verolaji Quotation. Tax Total. Tax Subtotal. Tax Category. Tax Scheme P Kokonaishinta (veroton) Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total P Kokonaishinta (verollinen) Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total P Rivitason tiedot 6.2 P Tarjouksen rivitunnus Quotation. Quotation Line. Line Item P Tarjouutu määrä Quotation. Quotation Line. Line Item V Määrän yksikkö Quotation. Quotation Line. Line Item V Tarjousrivin lisätietoa Quotation. Quotation Line 6.2. V P

18 Päärivin tunnus Työn toteuttamisen aikatiedot Työn alkurajapäivämäärä (muutettu) Työn loppurajapäivämäärä (muutettu) Päivämäärämuutoksen syy (esitetään, jos päivämäärässä m uutoksia) Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Item Specification_ Document Reference. Document Reference Quotation. Quotation Line. Line Item. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Quotation. Quotation Line. Line Item. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Quotation. Quotation Line. Line Item. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Quotation. Quotation Line. Line Item. Delivery. Promised Delivery_ Period. Period V V V V V(R) Tuote- eli nimiketiedot Nimike tekstimuodossa Quotation. Quotation Line. Line Item. Item V Tuoteen tai työn kuvaus (pitkä teksti) Quotation. Quotation Line. Line Item. Item V Tilaajan tuotekoodi eli nimike Sähköalan tuotekoodi eli nimike Rivin hintatiedot Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Standard_ Item Identification. Item Identification P(R) P(R) Osahinta eli rivin veroton nettosumma Quotation. Quotation Line 6.2. P Osahinnan osahinta eli alarivin hinta Quotation. Quotation Line 6.2. V Erillishinta eli yksikköhinta Quotation. Quotation Line. Line Item. Price V Hinnan perustearvo Quotation. Quotation Line. Line Item. Price V Hinnan määräytymisperuste Quotation. Quotation Line. Line Item. Price V Yksikköhinnan tyyppi (brutto-, nettohinta) Quotation. Quotation Line. Line Item. Price V 8/07

19 ALV eli tarjousrivin verojen kokonaismäärä Quotation. Quotation Line 6.2. P Verokohtelu Veroprosentti Verolaji Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Classified_ Tax Category. Tax Category Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Classified_ Tax Category. Tax Category Quotation. Quotation Line. Line Item. Item. Classified_ Tax Category. Tax Category. Tax Scheme P P P Laajennusosa Quotation. UBL Extensions 6.3. P Laajennuksen tunnus Quotation. UBL Extensions. UBL Extension V Laajennuksen ylläpitäjä Quotation. UBL Extensions. UBL Extension V Laajennuksen ylläpitäjän nimi Quotation. UBL Extensions. UBL Extension V Valuuttakurssisidonnaisuus Maksuehto Viivästyskorko Takuuaika Otsikkotason kaupalliset ehdot Sopimusehdot Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Payment Terms Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Payment Terms Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Transaction Conditions Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Transaction Conditions V P P V V V Vakuustiedot Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation V 9/07

20 Vakuutustiedot Extension. Transaction Conditions Quotation. UBL Extensions. UBL Extension. Extension Content. Quotation Extension. Transaction Conditions V 20/07

21 5 Tarjoussanoman rakenne 5. Luokkamalli Tässä kappaleessa esitetään UBL 2.0 Quotation-sanoman rakenne käyttäen hyväksi UMLluokkamallia. Mallissa on esitetty sanoma vain niiltä osin kuin sen tietosisältö on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Kuviossa 5.. on esitetty tarjoussanoman otsikkotason luokkamalli ja kuviossa 5..2 tarjoussanoman rivitason luokkamalli. -ID -Description UBLExtensions TransactionConditions MonetaryTotal -TaxExclusiveAmount -TaxInclusiveAmount +Quoted PartyIdentification -ID PartyName -Name TaxTotal -ID -Percent -TaxAmount TaxSubtotal -TaxableAmount -TaxAmount TaxCategory Quotation CustomerParty -UBLVersionID -CustomizationID -ProfileID +Originator Party -ID +Seller SupplierParty -IssueDate -IssueTime -Note -PricingCurrencyCode +Delivery +RequestForQuotation +Additional DocumentReference -ID -DocumentTypeCode -DocumentType Contact -ID -Name -Telephone -ElectronicMail Address +Postal TaxScheme -ID DeliveryTerms -ID -SpecialTerms Delivery Attachment -EmbeddedDocumentBinaryObject AddressLine -Line..* QuotationLine -Note -LineExtensionAmount -TotalTaxAmount +Delivery +PromisedDelivery Location -ID -Description +Validity Period -StartDate -StartTime -EndDate -EndTime -Description ExternalReference -URI Kuvio 5..: Tarjoussanoman otsikkotason luokkamalli 2/07

22 QuotationLine -Note -LineExtensionAmount -TotalTaxAmount -ID DocumentReference -ID -DocumentTypeCode TaxCategory -ID -Percent TaxScheme +ItemSpecification +Classified +Buyers Item -Description -Name ItemIdentification -ID LineItem -ID -Quantity Delivery +Standard Price -PriceAmount -BaseQuantity -PriceTypeCode -PriceType +PromisedDelivery Period -StartDate -StartTime -EndDate -EndTime -Description Kuvio 5..2: Tarjoussanoman rivitason luokkamalli 5.2 Laajennukset Kuviossa 5.. esiintyy luokka UBLExtensions. Tämä ilmaisee, että tähän tarjoussanoman soveltamisohjeeseen on liitetty osia, joita ei ole alkuperäisessä UBL-2.0-Quotation-sanoman rakenteessa, eli että sovellusohjeessa on laajennus. Kuitenkin tiettyjen tietojen välittäminen olisi vaikeaa ilman näitä osia eli ilman tätä laajennusta. Laajennusosa on kokonaisuudessaan esitetty kuviossa /07

23 UBLExtensions..* UBLExtension -ID -ExtensionAgencyID -ExtensionAgencyName ExtensionContent ExchangeRate -SourceCurrencyCode -TargetCurrencyCode -CalculationRate -Date +Payment QuotationExtension PaymentTerms -Note -PenaltySurchargePercent TransactionConditions -ID -Description +WarrantyValidity Period -DurationMeasure Kuvio 5.2.: Tarjoussanoman laajennusosan luokkamalli 5.3 Tietojen suhde toisiinsa Tässä luvussa esitetään tarjoussanoman tietojen suhteet toisiinsa käyttäen UMLluokkamallia. Kuvioissa on esitetty tiedot niillä nimillä, joilla ne esiintyvät kappaleessa 6 esiintyvien taulukoiden -osissa, joissa esitetään suomeksi aggregaattien ja elementtien käyttöä. Kuviossa 5.3. on esitetty tarjoussanoman otsikkotason tietojen suhteet ja kuviossa tarjoussanoman rivitason tietojen suhteet. Kuviossa on esitetty laajennusosan tietojen suhteet. 23/07

24 Otsikkotason laajennus Veroerittely -Veron kokonaismäärä Verokantakohtaiset tiedot -Veron perustearvo -Veron määrä Verokohtelu -Verokohtelukoodi -Veroprosentti Kaupan ehdot -Ehdon tyyppi - Tarjouspyyntö -UBL Version numero -Sovellusohjeen kehittäjä -Sovellusohjeen tunnus -Tarjouksen tunnus -Tarjouksen päivämäärä -Tarjouksen kellonaika -Yleistä tietoa -Tarjouksen valuutta -Veroton loppusumma -Verollinen loppusumma Summatiedot +Tarjottu Tilaaja Toimittaja +Tarjouspyyntö Viitetiedot Tunnustiedot -Tunnus +Toimitusosoite -Tunnus -Viitteen tyyppikoodi -Viitteen tyyppi +Muut viitteet -Nimi Nimitiedot Osapuolitiedot Osoitetiedot Yhteystiedot -Tunnus -Nimi -Puhelin -Sähköposti Verolaji -Verolajikoodi Tarjousrivi -Yleistä tietoa -Veroton nettosumma -Verojen kokonaismäärä Toimitusehto -Toimitusehtokoodi -Lisäteksti..* +Toimitusehdon Paikkatiedot -Paikkakoodi -Paikan nimi +Voimassaolo +Työn toteutus Työkohteen tiedot Ajanjaksotiedot -Alkupäivä -Alkukellonaika -Loppupäivä -Loppukellonaika -Muutoksen syy Liite -Sisäinen liite Ulkoinen liite -URI Osoite -Osoiteteksti Kuvio 5.3.: Tarjoussanoman otsikkotason tietojen suhteet 24/07

25 Tarjousrivi -Yleistä tietoa -Veroton nettosumma -Verojen kokonaismäärä Verokohtelu -Verokohtelukoodi -Veroprosentti Verolaji -Verolajikoodi Viitetiedot -Tunnus -Viitteen tyyppikoodi +Päärivin tunnus +Tilaajan Tuotetiedot -Tuotteen kuvaus -Tuotenimi -Tunnus Nimiketiedot +Sähköalan Tuotteen tiedot -Rivin tunnus -Määrä Hintatiedot -Yksikköhinta -Hinnan perustearvo -Määräytymisperuste -Hinnan tyyppi Työkohteen tiedot +Työn toteutus Ajanjaksotiedot -Alkupäivä -Alkukellonaika -Loppupäivä -Loppukellonaika -Muutoksen syy Kuvio 5.3.2: Tarjoussanoman rivitason tietojen suhteet UBL Laajennukset..* UBL Laajennus -Laajennuksen tunnus -Laajennuksen ylläpitäjän tunnus -Laajennuksen ylläpitäjän nimi Laajennuksen sisältö Valuuttasidonnaisuus -Viitevaluutta -Kohdevaluutta -Vaihtokurssi -Kurssin päivämäärä +Maksuvaluutta Tarjouksen otsikkotason laajennus Maksuehtotiedot -Maksuehto -Viivästyskorkoprosentti Kaupan ehdot -Ehdon tyyppi - +Takuuaika Ajanjaksotiedot -Jakson pituus Kuvio 5.3.3: Tarjoussanoman laajennusosan tietojen suhteet 25/07

26 6 Sanoman määrittely Tässä kappaleessa on esitelty UBL- Quotation -Tarjoussanoman rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus niiltä osin, kuin ne on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Kappaleessa esiintyvien taulukoiden lukuohje on kappaleessa Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje. 6. Sanoman otsikkotaso Sanoman otsikkotasolla välitetään koko dokumenttia koskevat tiedot, kuten dokumentin tunniste, päiväys, viitetiedot, osapuolitiedot, työn toteutustiedot sekä toimitusehdot. 26/07

27 6.. Tarjoussanoma (Quotation. Details)..* Elementti / aggregaatti Quotation. Details Quotation. UBL Version Identifier. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Tällä aggregaatilla annetaan tarjoussanoma, joka on vastauksena saapuneeseen tarjouspyyntöön. Esimerkki <Quotation> </Quotation> Identifier. Type UBL version numero. Tämän sanoman rakenne ja tämä soveltamisohje perustuvat UBL versioon 2.0. Täten tämä 27/07

28 Quotation. Customization Identifier. Identifier Quotation. Profile Identifier. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier elementti saa vakiosti arvon "2.0". Esimerkki <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> Identifier. Type Elementillä annetaan sanoman soveltamiohjeen kehittäjän nimi. Esimerkki <cbc:customizationid>et</cbc:customizationid> Identifier. Type TIEKE ry:n sovellusohjeelle antama tunnus, joka on vakiosti FI038 Attribuutit schemeagencyid Esimerkki <cbc:profileid schemeagencyid="292">fi038</cbc:profileid> Attribuutilla annetaan soveltamisohjeluettelon ylläpitäjän tunnus. Esimerkki schemeagencyid="292" Käytettävät koodit Quotation. Identifier Quotation. Issue Date. Date Quotation. Issue Time. Time 292 (FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland) TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Identifier. Type Tarjouksen yksilöivät tunnus, jolla tarjous tunnistetaan myöhemmin. Esimerkki <cbc:id>420-0</cbc:id> Toisto.. Date. Type Elementillä annetaan tarjouksen päivämäärä. On suositeltavaa, että päivämäärä on sama, jonka tarjouksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään tarjouksen tekopäivämääränä, eikä tarjoussanoman muodostamispäivämäärä, joka voi poiketa tästä päivämäärästä. Päivämäärän muoto on YYYY-MM-DD. Esimerkki <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> Time. Type Elementillä annetaan tarjouksen luontikelloaika, siis luontihetken tunnit, minuutit ja sekunnit. On suositeltavaa, että ajanhetki on sama, jonka tarjouksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään tarjouksen tekoajanhetkenä, eikä tarjoussanoman muodostamisajanhetki, joka voi poiketa tästä ajanhetkestä. 28/07

29 Kellonajan muoto on hh:mm:ss. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:issuetime>09:00:48</cbc:issuetime> Quotation. Note. Text Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan tarjoukseen liittyvää yleistä tietoa, jota ei voida antaa Quotation-sanoman muiden elementtien arvona. Tällaisia tietoja ovat tarjouksen yleiskuvaus, tarjousohjeet, lakiin tai säädökseen liittyvä vapaamuotoinen tekstitieto. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Language. Identifier Quotation. Pricing_ Currency Code. Code Esimerkki <cbc:note languageid="fi">toivomme tarjouksemme johtavan tilaukseen.</cbc:note> Tarjouksen vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Currency_ Code. Type Elementillä annetaan tarjouksen valuutta standardin ISO366- mukaisella kolmimerkkisellä valuuttakoodilla. Valuutta on suositeltavaa ilmoittaa, jos sitä ei ole sovittu vuosisopimuksessa tai muulla sopimuksella, joka on kauppatapahtuman pohjana. Huomautus Tässä esitettynä valuuttatieto vaikuttaa koko tarjoussanomaan. Jos kuitenkin rivitasolla tai sanoman muissa osissa jokin arvotieto on esitetty jossakin muussa valuutassa, kumoaa myöhemmin esitetty tieto tämän valuuttatiedon. Attribuutit listid ja listagencyid Esimerkki <cbc:pricingcurrencycode listid= ISO 427 Alpha" listagencyid="6">eur</cbc:pricingcurrencycode> 29/07

30 Currency_ Code List. Identifier Currency_ Code List. Agency. Identifier Quotation. Validity_ Period. Period 6..2 Quotation. Request For Quotation_ Document Reference. Document Reference 6..3 Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference 6..4 Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party 6..7 Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party 6..2 Oletusarvo ISO 427 Alpha Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston tunnus Esimerkki listid="iso 427 Alpha" Käytettävät koodit ISO 427 Alpha ISO 427 Currency names and code elements Oletusarvo 6 Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Type Period. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen voimassaoloajan tiedot. Esimerkki <cac:validityperiod> </cac:validityperiod> Document Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan sen tarjouspyynnön tunnus, johon tarjous perustuu. Esimerkki <cac:requestforquotationdocumentreference> </cac:requestforquotationdocumentreference> Toisto 0.. unbounded Document Reference. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyviä muita viitteitä kuin tarjouspyyntö. Esimerkki <cac:additionaldocumentreference> </cac:additionaldocumentreference> Toisto.. Supplier Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan eli tarjouksen tekijän tiedot. Esimerkki <cac:sellersupplierparty> </cac:sellersupplierparty> Customer Party. Details Tällä aggregaatilla annetaan tilaajan eli tarjouspyynnön tekijän tiedot. Esimerkki <cac:originatorcustomerparty> </cac:originatorcustomerparty> 30/07

31 Quotation. Delivery 6..7 Quotation. Delivery Terms Quotation. Transaction Conditions Quotation. Tax Total Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total Quotation. Quotation Line 6.2. Toisto 0.. unbounded Delivery. Details Aggregaatilla annetaan työn suorittamiseen liittyviä tietoja, kuten työn suorittamisajan tiedot ja materiaalin toimitusosoite. Esimerkki <cac:delivery> </cac:delivery> Delivery Terms. Details Aggregaatilla annetaan toimitusehdon tiedot. Esimerkki <cac:deliveryterms> </cac:deliveryterms> Transaction Conditions. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen sopimus- ja ehtotietoja, kuten noudatettavat sopimusehdot, vakuustiedot tai vakuutustiedot. Huomautus Tätä aggregaattia voidaan toistaa vain yhden kerran. Jos tarjoukseen liittyy useita eri ehtoja tai muita tietoja, jotka halutaan eritellä, esitetään ne laajennusosassa vastaavassa aggregaatissa. Esimerkki <cac:transactionconditions> </cac:transactionconditions> Toisto 0.. unbounded Tax Total. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen verolajikohtaisen veroerittelyn tiedot. Esimerkki <cac:taxtotal> </cac:taxtotal> Toisto.. Type Monetary Total. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen rahamääräiset summatiedot. Esimerkki <cac:quotedmonetarytotal> </cac:quotedmonetarytotal> Toisto.. unbounded Order Line. Details Aggregaatilla annetaan tarjousrivin tiedot. Esimerkki <cac:quotationline> </cac:quotationline> 3/07

32 6..2 Tarjouksen voimassaoloaika (Quotation. Validity_ Period. Period) Elementti / aggregaatti Quotation. Validity_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Type Period. End Date. Date Period. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen voimassaoloajan tiedot. Esimerkki <cac:validityperiod> </cac:validityperiod> Date. Type Period. End Time. Time Elementillä annetaan tarjouksen viimeisen voimassaolopäivän päivämäärä. Esimerkki <cbc:enddate> </cbc:enddate> Time. Type Elementillä annetaan tarjouksen viimeisen voimassaolopäivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:endtime>6:00:00</cbc:endtime> 32/07

33 6..3 Tarjouspyynnön tiedot (Quotation. Request For Quotation_ Document Reference. Document Reference) Elementti / aggregaatti Quotation. Request For Quotation_ Document Reference. Document Reference Document Reference. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Document Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan sen tarjouspyynnön tunnus, johon tarjous perustuu. Esimerkki <cac:requestforquotationdocumentreference> </cac:requestforquotationdocumentreference> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan sen tarjouspyynnön tunnus, johon annetaan tarjous tällä Quotation-sanomalla. Esimerkki <cbc:id>22367</cbc:id> 33/07

34 6..4 Muut viitteet (Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference) Elementti / aggregaatti Quotation. Additional_ Document Reference. Document Reference Document Reference. Identifier Document Reference. Document Type Code. Code Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Document Reference. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyviä muita viitteitä kuin tarjouspyyntö. Esimerkki <cac:additionaldocumentreference> Toisto.. </cac:additionaldocumentreference> Identifier. Type Elementillä annetaan tarjouksen viitteen tunnus. Esimerkki <cbc:id>234-ab</cbc:id> Code. Type Elementillä annetaan tarjouksen viitteen tyyppi koodimuotoisena. Huomautus Elementin arvoja on kahdessa eri koodistossa. OASIS on Koodit määritellyt UN/ECE koodiston "00 Document name code" oletusarvoiseksi koodistoksi. Jos tästä koodistosta ei löydy sopivaa koodia, voidaan käyttää UN/ECE koodistoa 53 Reference qualifier". UN/ECE koodiston 00 mukaisia koodeja ovat: 220 = (Order) Hanke 226 = (Call off order) Ylätason tilaus UN/ECE koodiston 53 mukaisia koodeja ovat: ABN = (Seller's catalogue number) Tuoteluettelo Attribuutit listid ja listagencyid Esimerkki Code List. Identifier <cbc:documenttypecode listid= UN/ECE00" listagencyid="6">220</cbc:documenttypecode> 34/07

35 Code List. Agency. Identifier Document Reference. Document Type. Text Attribuutilla annetaan dokumenttitunnuskoodiston tunnus; joko UN/ECE 00 tai UN/ECE 53 Esimerkki listid="un/ece 00" Käytettävät koodit UN/ECE 00 UN/ECE koodisto 00 "Document name code" UN/ECE 53 UN/ECE koodisto 53 "Reference qualifier" Attribuutilla annetaan dokumenttitunnuskoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Text. Type Elementillä annetaan tarjouksen viitteen tyyppi tekstimuotoisena. Attribuutit languageid Language. Identifier Document Reference. Attachment 6..5 Esimerkki <cbc:documenttype languageid="fi">hanke </cbc:documenttype> Tarjouksen viitteen tekstimuotoisen tyypin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla. Esimerkki languageid="fi" Attachment. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyvä liite. Huomautus Lähetettävien liitetiedostojen koosta partnereitten on sovittava keskenään, jotta tietokoneitten kapasiteetti ei kuormittuisi liikaa sanoman prosessoinnissa. Esimerkki <cac:attachment> </cac:attachment> 35/07

36 6..5 Liitetiedosto (Document Reference. Attachment) Elementti / aggregaatti Document Reference. Attachment Attachment. Embedded_ Document. Binary Object Attachment. External Reference 6..6 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Attachment. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyvä liite. Huomautus Lähetettävien liitetiedostojen koosta partnereitten on sovittava keskenään, jotta tietokoneitten kapasiteetti ei kuormittuisi liikaa sanoman prosessoinnissa. Esimerkki <cac:attachment> </cac:attachment> Binary Object. Type Elementillä annetaan tarjouksen liite sanoman sisäisenä binäärisenä suurena oliona (Binary Large Object eli BLOB). Esimerkki <cbc:embeddeddocumentbinaryobject> liitetiedosto binäärisenä suurena oliona </cbc:embeddeddocumentbinaryobject> External Reference. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyvän liitetiedoston web-osoitetiedot. Esimerkki <cac:externalreference> </cac:externalreference> 36/07

37 6..6 Liitetiedoston web-osoite (Attachment. External Reference) Elementti / aggregaatti Attachment. External Reference External Reference. URI. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki External Reference. Details Aggregaatilla annetaan tarjoukseen liittyvän liitetiedoston web-osoitetiedot. Esimerkki <cac:externalreference> </cac:externalreference> Identifier. Type Elementillä annetaan tarjouksen liitetiedoston web-osoite eli URI (Uniform Resource Identifier) Esimerkki <cbc:uri>www.asennus.com/tuoteluettelo/2/200</cbc:uri> 37/07

38 6..7 Toimittajan tiedot (Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party) Elementti / aggregaatti Quotation. Seller_ Supplier Party. Supplier Party Supplier Party. Party 6..8 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Supplier Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan eli tarjouksen tekijän tiedot. Esimerkki <cac:sellersupplierparty> </cac:sellersupplierparty> Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> 38/07

39 6..8 Toimittaja (Supplier Party. Party) Elementti / aggregaatti Supplier Party. Party Party. Party Identification 6..9 Party. Party Name 6..0 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimitiedot. 39/07

40 Party. Contact 6.. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Contact. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> 40/07

41 6..9 Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajan tunnus, jolla toimittaja tunnistetaan partnerin järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 4/07

42 6..0 Toimittajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan toimittajan nimi. Esimerkki <cbc:name>asennus Oy</cbc:Name> 42/07

43 6.. Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Elementti / aggregaatti Party. Contact Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Contact. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Contact. Identifier Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston tunnus. Huomautus Henkilön tunnuksena suositellaan käytettäväksi henkilön sähköpostiosoitetta Esimerkki <cbc:id>6</cbc:id> Contact. Name Name. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston nimi. Contact. Telephone. Text Contact. Electronic_ Mail. Text Esimerkki <cbc:name>tommi Toimittaja</cbc:Name> Text. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston puhelinnumero. Esimerkki <cbc:telephone> <cbc:Telephone> Text. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston sähköpostiosoite. Esimerkki <cbc:electronicmail> 43/07

44 6..2 Tilaajan tiedot (Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party) Elementti / aggregaatti Quotation. Originator_ Customer Party. Customer Party Customer Party. Party 6..3 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Customer Party. Details Tällä aggregaatilla annetaan tilaajan eli tarjouspyynnön tekijän tiedot. Esimerkki <cac:originatorcustomerparty> </cac:originatorcustomerparty> Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> 44/07

45 6..3 Tilaaja (Customer Party. Party) Elementti / aggregaatti Customer Party. Party Party. Party Identification 6..4 Party. Party Name 6..5 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimitiedot Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> 45/07

46 Party. Contact 6..6 Contact. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> 46/07

47 6..4 Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan tunnus, jolla tilaaja tunnistetaan partnerin järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 47/07

48 6..5 Tilaajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimitiedot Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan tilaajan nimi. Esimerkki <cbc:name>oy Sähkö Ab</cbc:Name> 48/07

49 6..6 Tilaajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Contact Contact. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot. Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> Contact. Identifier Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tunnus. Huomautus Henkilön tunnuksena suositellaan käytettäväksi henkilön sähköpostiosoitetta Esimerkki <cbc:id>46</cbc:id> Contact. Name Name. Type Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston nimi. Esimerkki <cbc:name>timo Tilaaja</cbc:Name> 49/07

50 6..7 Toimittamiseen liittyvät tiedot (Quotation. Delivery) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Quotation. Delivery Toisto 0.. unbounded Delivery. Promised Delivery_ Period. Period 6..8 Delivery. Delivery_ Party. Party 6..9 Esimerkki Delivery. Details Aggregaatilla annetaan työn suorittamiseen liittyviä tietoja, kuten työn suorittamisajan tiedot ja materiaalin toimitusosoite. <cac:delivery> </cac:delivery> Period. Details Aggregaatilla annetaan työn toteutusperiodin tiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetystä. Huomautus Tällä aggregaatilla annetaan päivämäärä- ja aikaväli. Jos työ toteutetaan tiettynä päivänä, annetaan elementtien Period. Start Date. Date ja Period. End Date. Date arvona sama päivämäärä. Esimerkki <cac:promiseddeliveryperiod> </cac:promiseddeliveryperiod> Delivery. Delivery_ Party. Party Aggregaatilla annetaan materiaalin toimitusosoitteen osoitetiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnöllä esitetyistä. Esimerkki <cac:deliveryparty> </cac:deliveryparty> 50/07

51 6..8 Työn toteutusaika (Delivery. Promised Delivery_ Period. Period) Elementti / aggregaatti Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Period. Start Date. Date Period. Details Aggregaatilla annetaan työn toteutusperiodin tiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetystä. Huomautus Tällä aggregaatilla annetaan päivämäärä- ja aikaväli. Jos työ toteutetaan tiettynä päivänä, annetaan elementtien Period. Start Date. Date ja Period. End Date. Date arvona sama päivämäärä. Esimerkki <cac:promiseddeliveryperiod> </cac:promiseddeliveryperiod> Date. Type Period. Start Time. Time Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteutuksen alkurajapäivä. Esimerkki <cbc:startdate> </cbc:startdate> Time. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteutuksen alkurajapäivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) 5/07

52 Esimerkki <cbc:starttime>08:30:00</cbc:starttime> Period. End Date. Date Date. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteutuksen loppurajapäivä. Esimerkki <cbc:enddate> </cbc:enddate> Period. End Time. Time Time. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteutuksen loppurajapäivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCTajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:endtime>6:00:00</cbc:endtime> Period. Description. Text Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittaman, muutetun työn suorittamisajan muutoksen syy. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Esimerkki <cbc:description languageid="fi">työn suorittamisessa tarvittava kalusto on käytettävissä vasta </cbc:description> Language. Identifier Suorittamisajan muutoksen vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" 52/07

53 6..9 Materiaalin toimitusosoitteen tiedot (Delivery. Delivery_ Party. Party) Elementti / aggregaatti Delivery. Delivery_ Party. Party Party. Postal_ Address. Address Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Delivery. Delivery_ Party. Party Aggregaatilla annetaan materiaalin toimitusosoitteen osoitetiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnöllä esitetyistä. Esimerkki <cac:deliveryparty> </cac:deliveryparty> Address. Details Aggregaatilla annetaan muuttuneen materiaalin toimitusosoitteen osoitetiedot. Esimerkki <cac:postaladdress> </cac:postaladdress> 53/07

54 6..20 Materiaalin toimitusosoiteen osoite (Party. Postal_ Address. Address) Elementti / aggregaatti Party. Postal_ Address. Address Address. Address Line 6..2 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Address. Details Aggregaatilla annetaan muuttuneen materiaalin toimitusosoitteen osoitetiedot. Esimerkki <cac:postaladdress> </cac:postaladdress> Toisto 0.. unbounded Address Line. Details Aggregaatilla annetaan muuttunut materiaalin toimitusosoite vapaamuotoisena tekstinä. Esimerkki <cac:addressline> </cac:addressline> 54/07

55 6..2 Materiaalin toimitusosoite vapaamuotoisena tekstinä (Address. Address Line) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Address. Address Line Toisto 0.. unbounded Address Line. Details Aggregaatilla annetaan muuttunut materiaalin toimitusosoite vapaamuotoisena tekstinä. Esimerkki <cac:addressline> </cac:addressline> Address Line. Line. Text Toisto.. Text. Type Elementillä annetaan materiaalin toimitusosoite vapaamuotoisena tekstinä, jos se poikkeaa tarjouspyynnössä esitetystä. Esimerkki <cbc:line>valkeisjärven uimarannan portin luona</cbc:line> 55/07

56 6..22 Toimitusehdon tiedot (Quotation. Delivery Terms) Elementti / aggregaatti Quotation. Delivery Terms Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Delivery Terms. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Delivery Terms. Special_ Terms. Text Delivery Terms. Details Aggregaatilla annetaan toimitusehdon tiedot. Esimerkki <cac:deliveryterms> </cac:deliveryterms> Identifier. Type Elementillä annetaan toimitusehtokoodi. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="incoterms 2000" schemeagencyid="4">ddu</cbc:id> Attribuutilla annetaan toimitusehtotulkintasääntökokoelman tunnus. Esimerkki schemeid="incoterms 2000" Käytettävät koodit COMBITERMS 2000 Combiterms 2000 INCOTERMS 2000 Incoterms 2000 ZF3 Finnterms -0 Attribuutilla annetaan toimitusehtotulkintasääntökokoelman ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="4" Käytettävät koodit 4 ICC (International Chamber of Commerce) LOGY NES Suomen Logistiikkayhdistys ry Northern European Subset Text. Type Elementillä annetaan toimitusehtoon liittyvä lisäteksti. 56/07

57 Delivery Terms. Delivery_ Location. Location Esimerkki <cbc:specialterms>työkoneen nosto kuljetusvälineeseen tilaajan vastuulla.</cbc:specialterms> Location. Details Aggregaatilla annetaan toimitusehdon paikkatiedot. Esimerkki <cac:deliverylocation> </cac:deliverylocation> 57/07

58 6..23 Toimitusehdon paikka (Delivery Terms. Delivery_ Location. Location) Elementti / aggregaatti Delivery Terms. Delivery_ Location. Location Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Location. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Location. Details Aggregaatilla annetaan toimitusehdon paikkatiedot. Esimerkki <cac:deliverylocation> </cac:deliverylocation> Identifier. Type Elementillä annetaan toimitusehdon paikka koodimuotoisena. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece rec 6" schemeagencyid="6"> FIKTK</cbc:ID> Attribuutilla annetaan paikkakoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="un/ece rec 6" Käytettävät koodit 6 (Postcode directory) Postinumeroluettelo 227 (City) Kuntakoodisto UN/ECE rec 6 UN/ECE suositus 6 Codes for Trade and Transport Locations (LOCODE) Attribuutilla annetaan paikkakoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit Location. Description. Text 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 87 (Assigned by carrier) Kuljettajan ylläpitämä luettelo Esimerkki Text. Type Elementillä annetaan toimitusehdon paikka tekstimuotoisena. <cbc:description>kotka</cbc:description> 58/07

59 6..24 Noudatettavat sopimukset ja ehdot (Quotation. Transaction Conditions) Elementti / aggregaatti Quotation. Transaction Conditions Transaction Conditions. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Transaction Conditions. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen sopimus- ja ehtotietoja, kuten noudatettavat sopimusehdot, vakuustiedot tai vakuutustiedot. Huomautus Tätä aggregaattia voidaan toistaa vain yhden kerran. Jos tarjoukseen liittyy useita eri ehtoja tai muita tietoja, jotka halutaan eritellä, esitetään ne laajennusosassa vastaavassa aggregaatissa. Esimerkki <cac:transactionconditions> </cac:transactionconditions> Identifier. Type Elementillä annetaan ehdon tai toimenpiteen tyypin tunnus. Koodit UN/ECE koodiston 4055 mukainen koodi: = (Price condition) Hinnotteluun liittyvää tietoa 6 = (Delivery condition) Toimittamiseen liittyvää tietoa Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece 4055" schemeagencyid="6"> </cbc:id> Attribuutilla annetaan ehtokoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="un/ece 4055" Käytettävät koodit UN/ECE 4055 UN/ECE koodisto 4055 Delivery or transport terms function code Attribuutilla ilmoitetaan ehtokoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 59/07

60 Transaction Conditions. Description. Text Toisto Attribuutit 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan tarvittava hinnoitteluun tai toimittamiseen liittyvä sopimustieto tekstimuotoisena. Esitettävä tieto voi olla vakuustieto, vakuutustieto tai noudatettavat sopimusehdot. languageid Language. Identifier Esimerkki <cbc:description languageid="fi">yse 998</cbc:Description> Sopimustiedon kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" 60/07

61 6..25 Veroerittelyn tiedot (Quotation. Tax Total) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Quotation. Tax Total Toisto 0.. unbounded Tax Total. Tax Amount. Amount Amount Currency. Identifier Tax Total. Tax Subtotal Tax Total. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen verolajikohtaisen veroerittelyn tiedot. Esimerkki <cac:taxtotal> </cac:taxtotal> Toisto.. Amount. Type Elementillä annetaan tarjouksen verolajikohtaisen veron kokonaismäärä. Attribuutit currencyid Esimerkki <cbc:taxamount currencyid= EUR >4489,20 Toisto.. </cbc:taxamount> Attribuutilla annetaan veron kokonaismäärän valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Toisto 0.. unbounded Tax Subtotal. Details Aggregaatilla annetaan veroerittelyn verolajikohtaisen verokantakohtaiset tiedot. Esimerkki <cac:taxsubtotal> </cac:taxsubtotal> 6/07

62 6..26 Veroerittelyn verokantakohtaiset tiedot (Tax Total. Tax Subtotal) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Tax Total. Tax Subtotal Toisto 0.. unbounded Tax Subtotal. Taxable_ Amount. Amount Amount Currency. Identifier Tax Subtotal. Tax Amount. Amount Amount Currency. Identifier Tax Subtotal. Details Aggregaatilla annetaan veroerittelyn verolajikohtaisen verokantakohtaiset tiedot. Esimerkki <cac:taxsubtotal> </cac:taxsubtotal> Amount. Type Attribuutit currencyid Elementillä annetaan verolajikohtaisen verokantakohtaisen veron perustearvo eli arvo, josta vero lasketaan. Esimerkki <cbc:taxableamount currencyid= EUR >65860,00 Toisto.. </cbc:taxableamount> Attribuutilla annetaan veron perustearvon valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Toisto.. Amount. Type Elementillä annetaan verolajikohtaisen verokantakohtainen vero. Attribuutit currencyid Esimerkki <cbc:taxamount currencyid= EUR >4489,20 Toisto.. </cbc:taxamount> Attribuutilla annetaan veron valuuttakoodi. 62/07

63 Tax Subtotal. Tax Category Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Toisto.. Tax Category. Details Aggregaatilla annetaan verolajikohtaiset verokohtelun tiedot. Esimerkki <cac:taxcategory> </cac:taxcategory> 63/07

64 6..27 Veroerittelyn verokohtelutiedot (Tax Subtotal. Tax Category) Elementti / aggregaatti Tax Subtotal. Tax Category Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Tax Category. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Tax Category. Details Aggregaatilla annetaan verolajikohtaiset verokohtelun tiedot. Esimerkki <cac:taxcategory> </cac:taxcategory> Koodit Identifier. Type Elementillä annetaan verolajin verokohtelu koodimuotoisesti. Käytettävät koodit ovat: E = (Exempt from tax) Yhteisömyynti G = (Free export item, tax not charged) Veroton myynti ulkomaille O = (Services outside scope of tax) Veroton palvelu S = (Standard rate) Normaali veroprosentti Z = (Zero rated goods) Veroton tuote Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece 5305" schemeagencyid="6">s </cbc:id> Attribuutilla annetaan verokohtelukoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="un/ece 5305" Käytettävät koodit UN/ECE 5305 UN/ECE koodisto 5305 Duty or tax or fee category code Attribuutilla annetaan verokohtelukoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 64/07

65 Tax Category. Percent Tax Category. Tax Scheme UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Percent. Type Elementillä annetaan verolajin veroprosentti. Huomautus Elementin arvo annetaan lukuna, jossa on korkeintaan neljä desimaalia, ilman prosenttimerkkiä. Esimerkki <cbc:percent>23,00</cbc:percent> Toisto.. Tax Scheme. Details Aggregaatilla annetaan veroerittelyn verolajin tiedot. Esimerkki <cac:taxscheme> </cac:taxscheme> 65/07

66 6..28 Veroerittelyn verolajitiedot (Tax Category. Tax Scheme) Elementti / aggregaatti Tax Category. Tax Scheme Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Tax Scheme. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Tax Scheme. Details Aggregaatilla annetaan veroerittelyn verolajin tiedot. Esimerkki <cac:taxscheme> </cac:taxscheme> Koodit Identifier. Type Elementillä annetaan veroerittelyn verolaji koodimuotoisesti. Käytettävät koodit ovat: ENV = (Environmental tax) Ympäristövero EXC = (Excise duty) Valmistevero VAT = (Value added tax) Arvonlisävero Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece 553" schemeagencyid="6">vat </cbc:id> Attribuutilla annetaan verolajikoodiston tunnus. Esimerkki schemeid= UN/ECE 553 Käytettävät koodit UN/ECE 553 UN/ECE koodisto 553 Duty or tax or fee type name code Attribuutilla annetaan verolajikoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 66/07

67 6..29 Tarjouksen summatiedot (Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total) Elementti / aggregaatti Quotation. Quoted_ Monetary Total. Monetary Total Monetary Total. Tax Exclusive Amount. Amount Amount Currency. Identifier Monetary Total. Tax Inclusive Amount. Amount Amount Currency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Type Monetary Total. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen rahamääräiset summatiedot. Esimerkki <cac:quotedmonetarytotal> </cac:quotedmonetarytotal> Amount. Type Elementillä annetaan tarjouksen veroton loppusumma. Attribuutit currencyid Esimerkki <cbc:taxexclusiveamount currencyid= EUR >65860,00 </cbc:taxexclusiveamount> Toisto.. Attribuutilla annetaan tarjouksen verottoman loppusumman valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Amount. Type Elementillä annetaan tarjouksen verollinen loppusumma. Attribuutit currencyid Esimerkki <cbc:taxinclusiveamount currencyid= EUR >80349,20 </cbc:taxinclusiveamount> Toisto.. Attribuutilla annetaan tarjouksen verollisen loppusumman valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO /07

68 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR 68/07

69 6.2 Sanoman rivitaso Sanoman rivitasolla välitetään tarjottavaa työtä tai tuotetta koskevat tiedot, kuten tuotekoodi, tuotteen kuvaus, tarjottu määrä, hintatiedot, viitetiedot sekä otsikkotasolla esitetystä luvatusta toimitusajasta poikkeava aika Tarjousrivin tiedot (Quotation. Quotation Line) Elementti / aggregaatti Quotation. Quotation Line Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto Quotation Line. Note. Text.. unbounded Order Line. Details Aggregaatilla annetaan tarjousrivin tiedot. Esimerkki <cac:quotationline> </cac:quotationline> Text. Type Elementillä annetaan rivin lisätietoa. Huomautus Tällä elementtillä annetaan tietoja, joita ei voida antaa Attribuutit languageid Language. Identifier Quotation Line. Line Extension Amount. Amount tarjousrivin minkään muun elementin arvona, kuten tarjousrivin yleistietoa tai hinnottelutietoa. Esimerkki <cbc:note languageid="fi">laitteen käyttöohjeet toimitetaan lähetyksen mukana.</cbc:note> Tarjousrivin vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla. Esimerkki languageid="fi" Amount. Type Attribuutit currencyid Elementillä annetaan tarjousrivin veroton nettosumma. Esimerkki <cbc:lineextensionamount currencyid= EUR >45236,00 69/07

70 Amount Currency. Identifier Quotation Line. Total_ Tax Amount. Amount Amount Currency. Identifier Quotation Line. Line Item </cbc:lineextensionamount> Toisto.. Attribuutilla annetaan tarjousrivin nettosumman valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Toisto.. Amount. Type Elementillä annetaan tarjousrivin veron kokonaismäärä. Attribuutit currencyid Esimerkki <cbc:totaltaxamount currencyid= EUR >995,92 </cbc:totaltaxamount> Toisto.. Attribuutilla annetaan veron kokonaismäärän valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Toisto.. Line Item. Details Aggregaatilla annetaan tarjottavan tuotteen tiedot. Esimerkki <cac:lineitem> </cac:lineitem> 70/07

71 6.2.2 Tuotteen tiedot (Quotation Line. Line Item) Elementti / aggregaatti Quotation Line. Line Item Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Esimerkki Line Item. Identifier Toisto.. Line Item. Details Aggregaatilla annetaan tarjottavan tuotteen tiedot. <cac:lineitem> </cac:lineitem> Identifier. Type Elementillä annetaan tarjousrivin tunnus. Esimerkki <cbc:id>003</cbc:id> Line Item. Quantity Attribuutit Quantity. Type Elementillä annetaan tarjouttu määrä. unitcode Quantity Unit. Code Toisto.. Esimerkki <cbc:quantity unitcode="c62">25</cbc:quantity> Attribuutilla annetaan mittayksikön tunnus, joka on UN/ECE suosituksen 20 Measurement Unit Code mukainen koodi. Esimerkki unitcode="c62" Käytettävät koodit BE CL (Bundle) Nippu (Coil) Kela 7/07

72 Line Item. Delivery Line Item. Price Line Item. Item C62 (One, Unit, Piece) Kappale DAY (Day) Päivä D97 (Pallet/unit load) Lava HUR (Hour) Tunti KGM (Kilogram) Kilogramma LTR (Litre) Litra MIN (Minute) Minuutti MTK (Square metre) Neliömetri MTQ (Qubic metre) Kuutiometri MTR (Metre) Metri NMP (Packs) Pakkaus, kolli NPL (Parcels) Laatikko SET (Sets) Sarja, erä TNE (Tonne) Tonni Toisto 0.. unbounded Delivery. Details Aggregaatilla annetaan tarjotun työn toteutustiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetyistä. Esimerkki <cac:delivery> </cac:delivery> Price. Details Aggregaatilla annetaan tarjoutun työn tai tuotteen hintatiedot. Esimerkki <cac:price> </cac:price> Toisto.. Item. Details Aggregaatilla annetaan tarjoutun työn tai tuotteen tuotetiedot, kuten tuotekoodi ja tuotteen ominaisuudet. Esimerkki <cac:item> </cac:item> 72/07

73 6.2.3 Työn toteutustiedot (Line Item. Delivery) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Line Item. Delivery Toisto 0.. unbounded Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Delivery. Details Aggregaatilla annetaan tarjotun työn toteutustiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetyistä. Esimerkki <cac:delivery> </cac:delivery> Period. Details Aggregaatilla annetaan työn toteutusperiodin tiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetystä. Huomautus Tällä aggregaatilla annetaan päivämäärä- ja aikaväli. Jos työ toteutetaan tiettynä päivänä, annetaan elementtien Period. Start Date. Date ja Period. End Date. Date arvona sama päivämäärä. Esimerkki <cac:promiseddeliveryperiod> </cac:promiseddeliveryperiod> 73/07

74 6.2.4 Tuotteen vahvistetun toimitusajan tiedot (Delivery. Promised Delivery_ Period. Period) Elementti / aggregaatti Delivery. Promised Delivery_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Period. Start Date. Date Period. Details Aggregaatilla annetaan työn toteutusperiodin tiedot, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetystä. Huomautus Tällä aggregaatilla annetaan päivämäärä- ja aikaväli. Jos työ toteutetaan tiettynä päivänä, annetaan elementtien Period. Start Date. Date ja Period. End Date. Date arvona sama päivämäärä. Esimerkki <cac:promiseddeliveryperiod> </cac:promiseddeliveryperiod> Date. Type Period. Start Time. Time Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteuttamisen alkurajapäivä. Esimerkki <cbc:startdate> </cbc:startdate> Time. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteuttamisen alkurajapäivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin 74/07

75 keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:starttime>08:30:00</cbc:starttime> Period. End Date. Date Date. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteuttamisen loppurajapäivä. Esimerkki <cbc:enddate> </cbc:enddate> Period. End Time. Time Time. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittama, muutettu työn toteuttamisen loppurajapäivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCTajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:endtime>6:00:00</cbc:endtime> Period. Description. Text Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan toimittajan ilmoittaman, muutetun työn suorittamisajan muutoksen syy. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Esimerkki <cbc:description languageid="fi">työn suorittamisessa tarvittava kalusto on käytettävissä vasta </cbc:description> Language. Identifier Suorittamisajan muutoksen vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" 75/07

76 6.2.5 Työn tai tuotteen hintatiedot (Line Item. Price) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Line Item. Price Price. Details Esimerkki Aggregaatilla annetaan tarjoutun työn tai tuotteen hintatiedot. <cac:price> </cac:price> Price. Price Amount. Amount Amount Currency. Identifier Price. Base_ Quantity. Quantity Toisto.. Attribuutit Amount. Type Elementillä annetaan työn tai tuotteen yksikköhinta. currencyid Esimerkki <cbc:priceamount currencyid= EUR >20,55 Toisto.. </cbc:priceamount> Attribuutilla annetaan yksikköhinnan valuuttakoodi. Huomautus Tämä attribuutti on pakollinen. Käytetään koodiston ISO 427 Alpha mukaisia koodeja. Esimerkki currencyid= EUR Quantity. Type Attribuutit unitcode Quantity Unit. Code Toisto.. Elementillä annetaan tuotteen yksikköhinnan perustearvo. Perustearvolla tarkoitetaan tässä tiettyä yksikkömäärää, johon yksikköhinta perustuu. Jos esimerkiksi tuotteen yksikköhinta on laskettu 00 kappaleen erälle kyseistä tuotetta, on perustearvona 00 kappaletta. Esimerkki <cbc:basequantity unitcode="c62">00</cbc:basequantity> Attribuutilla annetaan mittayksikön tunnus, joka on UN/ECE suosituksen 20 Measurement Unit Code mukainen koodi. 76/07

77 Price. Price Type Code. Code Esimerkki unitcode="c62" Käytettävät koodit BE CL C62 DAY D97 HUR KGM LTR MIN MTK MTQ MTR NMP NPL SET TNE (Bundle) Nippu (Coil) Kela (One, Unit, Piece) Kappale (Day) Päivä (Pallet/unit load) Lava (Hour) Tunti (Kilogram) Kilogramma (Litre) Litra Koodit Attribuutit (Minute) Minuutti (Square metre) Neliömetri (Qubic metre) Kuutiometri (Metre) Metri (Packs) Pakkaus, kolli (Parcels) Laatikko (Sets) Sarja, erä (Tonne) Tonni Code. Type Elementillä annetaan tuotteen yksikköhinnan määräytymisperuste eli tieto siitä, että kyseessä on tarjottu hinta. Code List. Identifier Code List. Agency. Identifier UN/ECE koodiston 5387 mukaisia koodeja ovat: QTE = (Quote price) Tarjoushinta listid ja listagencyid Esimerkki <cbc:pricetypecode listid= UN/ECE 5387" listagencyid="6">qte</cbc:pricetypecode> Attribuutilla annetaan hinnan määräytymisperustekoodiston tunnus. Esimerkki listid="un/ece 5387" Käytettävät koodit UN/ECE 5387 UN/ECE koodisto 5387 "Price specification code" Attribuutilla annetaan hinnan määräytymisperustekoodiston ylläpitäjän tunnus. Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 77/07

78 Price. Price Type. Text Text. Type Elementillä annetaan tuotteen yksikköhinnan tyyppi eli tieto siitä, onko kyseessä veroton brutto- vai nettohinta. Huomautus Vaikka elementti on tarkoitettu tekstimuotoisen tiedon välittämiseen, annetaan sillä tässä UN/ECE koodiston 525 Price code qualifier mukaisia koodeja. Koodit UN/ECE koodiston 525 mukaisia koodeja ovat: AAA = (Calculation net) Veroton nettohinta, alennukset ja lisät huomioitu AAB = (Calculation gross) Veroton bruttohinta, alennuksia ja lisiä ei huomioitu Esimerkki <cbc:pricetype>aab</cbc:pricetype> 78/07

79 6.2.6 Tuotteen tuotetiedot (Line Item. Item) 79/07

80 Elementti / aggregaatti Line Item. Item Toisto.. Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Item. Details Aggregaatilla annetaan tarjoutun työn tai tuotteen tuotetiedot, kuten tuotekoodi ja tuotteen ominaisuudet. Esimerkki <cac:item> </cac:item> Item. Description. Text Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan työn tai tuotteen nimeä tarkempi tuotteen kuvaus eli pitkä teksti. Attribuutit languageid Language. Identifier Esimerkki <cbc:description languageid="fi">hengenvaar/livsfara,,5mm paksu</cbc:description> Tuotekuvaustekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Item. Name Name. Type Attribuutit languageid Language. Identifier Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Item. Standard_ Item Identification. Item Identification Item. Item Specification_ Document Reference. Elementillä annetaan tuotteen nimi, joka esiintyy esimerkiksi tuoteluettelossa tuotekoodin kanssa. Esimerkki <cbc:name languageid="fi">varoituskilpi</cbc:name> Nimitekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:buyersitemidentification> Esimerkki Toisto </cac:buyersitemidentification> Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan sähköalan tuotekoodi- eli nimiketiedot. <cac:standarditemidentification> </cac:standarditemidentification> 0.. unbounded Document Reference. Details 80/07

81 Document Reference Item. Classified_ Tax Category. Tax Category Esimerkki Toisto Esimerkki Tällä aggregaatilla annetaan päärivin tunnus, jos tarjottu tuote on esitetty alarivillä. <cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:itemspecificationdocumentreference> 0.. unbounded Tax Category. Details Aggregaatilla annetaan tarjotun työn tai tuotteen verotustiedot. <cac:classifiedtaxcategory> </cac:classifiedtaxcategory> 8/07

82 6.2.7 Tilaajan tuotekoodi eli nimike (Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification) Elementti / aggregaatti Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Item Identification. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:buyersitemidentification> </cac:buyersitemidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan tuotekoodi. Esimerkki <cbc:id>zt203</cbc:id> 82/07

83 6.2.8 Sähköalan tuotekoodi eli nimike (Item. Standard_ Item Identification. Item Identification) Elementti / aggregaatti Item. Standard_ Item Identification. Item Identification Item Identification. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan sähköalan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:standarditemidentification> </cac:standarditemidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan sähköalan tuotekoodi eli nimike. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id>645065</cbc:id> 83/07

84 6.2.9 Tuotteen viitetiedot (Item. Item Specification_ Document Reference. Document Reference) Elementti / aggregaatti Item. Item Specification_ Document Reference. Document Reference Document Reference. Identifier Document Reference. Document Type Code. Code Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto Esimerkki Toisto unbounded Document Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan päärivin tunnus, jos tarjottu tuote on esitetty alarivillä. <cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:itemspecificationdocumentreference> Identifier. Type Elementillä annetaan päärivin tunnus. Esimerkki <cbc:id>08</cbc:id> Code. Type Elementillä annetaan viitteen tyyppi koodimuotoisena. Huomautus Elementin arvoja on kahdessa eri koodistossa. OASIS on Koodit määritellyt UN/ECE koodiston "00 Document name code" oletusarvoiseksi koodistoksi. Jos tästä koodistosta ei löydy sopivaa koodia, voidaan käyttää UN/ECE koodistoa 53 Reference qualifier". UN/ECE koodiston 53 mukaisia koodeja ovat: LI = (Document line identifier) Päärivin numero Attribuutit listid ja listagencyid Code List. Identifier Esimerkki <cbc:documenttypecode listid= UN/ECE 53" listagencyid="6">li</cbc:documenttypecode> Attribuutilla annetaan viitteen tunnuskoodiston tunnus; joko UN/ECE 00 tai UN/ECE 53 Esimerkki listid="un/ece 53" 84/07

85 Code List. Agency. Identifier Käytettävät koodit UN/ECE 00 UN/ECE koodisto 00 "Document name code" UN/ECE 53 UN/ECE koodisto 53 "Reference qualifier" Attribuutilla annetaan viitteen tunnuskoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 85/07

86 6.2.0 Työn tai tuotteen verotustiedot (Item. Classified_ Tax Category. Tax Category) Elementti / aggregaatti Item. Classified_ Tax Category. Tax Category Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto Esimerkki Tax Category. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Koodit 0.. unbounded Tax Category. Details Aggregaatilla annetaan tarjotun työn tai tuotteen verotustiedot. <cac:classifiedtaxcategory> </cac:classifiedtaxcategory> Identifier. Type Elementillä annetaan tuotteen verokohtelu koodimuotoisesti. Käytettävät koodit ovat: E = (Exempt from tax) Yhteisömyynti G = (Free export item, tax not charged) Veroton myynti ulkomaille O = (Services outside scope of tax) Veroton palvelu S = (Standard rate) Normaali veroprosentti Z = (Zero rated goods) Veroton tuote Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece 5305" schemeagencyid="6">s </cbc:id> Attribuutilla annetaan verokohtelukoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="un/ece 5305" Käytettävät koodit UN/ECE 5305 UN/ECE koodisto 5305 Duty or tax or fee category code Attribuutilla annetaan verokohtelukoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 86/07

87 Tax Category. Percent Tax Category. Tax Scheme UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Percent. Type Elementillä annetaan tuotteen veroprosentti. Huomautus Elementin arvo annetaan lukuna, jossa on korkeintaan neljä desimaalia, ilman prosenttimerkkiä. Esimerkki <cbc:percent>23,00</cbc:percent> Toisto.. Tax Scheme. Details Aggregaatilla annetaan työn tai tuotteen verolajin tiedot. Esimerkki <cac:taxscheme> </cac:taxscheme> 87/07

88 6.2. Työn tai tuotteen verolajitiedot (Tax Category. Tax Scheme) Elementti / aggregaatti Tax Category. Tax Scheme Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Tax Scheme. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Tax Scheme. Details Aggregaatilla annetaan työn tai tuotteen verolajin tiedot. Esimerkki <cac:taxscheme> </cac:taxscheme> Koodit Identifier. Type Elementillä annetaan tuotteen verolaji koodimuotoisesti. Käytettävät koodit ovat: ENV = (Environmental tax) Ympäristövero EXC = (Excise duty) Valmistevero VAT = (Value added tax) Arvonlisävero Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="un/ece 553" schemeagencyid="6">vat </cbc:id> Attribuutilla annetaan verolajikoodiston tunnus. Esimerkki schemeid= UN/ECE 553 Käytettävät koodit UN/ECE 553 UN/ECE koodisto 553 Duty or tax or fee type name code Attribuutilla annetaan verolajikoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) 88/07

89 6.3 Laajennusosa Sanoman laajennuksessa välitetään tietoja, joita varsinainen UBL-Quotation-sanoma ei pidä sisällään. Tässä laajennuksessa välitettäviä tietoja ovat koko tarjoukseen liittyvät ehdot ja sopimukset, takuuaika, valuuttakurssisidonnaisuus ja maksuehto Laajennustiedot (Quotation. UBL Extensions) Quotation. UBL Extensions.. * UBL Extensions. UBL Extension Elementti / aggregaatti Quotation. UBL Extensions UBL Extensions. UBL Extension Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki UBL Extensions. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman laajennustiedot. Esimerkki <ext:ublextensions> </ext:ublextensions> Toisto.. unbounded UBL Extension. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman yksittäisen laajennusosan tiedot. Esimerkki <UBLExtension> </UBLExtension> 89/07

90 6.3.2 Laajennusosan tiedot (UBL Extensions. UBL Extension) UBL Extensions. UBL Extension UBL Extension. Identifier UBL Extension. Name UBL Extension. Extension_ Agency Identifier. Identifier UBL Extension. Extension_ Agency Name. Name UBL Extension. Extension_ Version. Identifier UBL Extension. Extension Agency_ URI. Identifier UBL Extension. Extension_ URI. Identifier UBL Extension. Extension Reason_ Code. Code UBL Extension. Extension_ Reason. Text.. UBL Extension. Extension Content Elementti / aggregaatti UBL Extensions. UBL Extension Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto UBL Extension. Identifier UBL Extension. Extension_ Agency Identifier. Identifier Identification Scheme. Identifier.. unbounded UBL Extension. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman yksittäisen laajennusosan tiedot. Esimerkki <UBLExtension> </UBLExtension> Identifier. Type Elementillä annetaan laajennuksen tunnus. Tässä vakiosti FI:5 Esimerkki <cbc:id>fi:5</cbc:id> Koodit Extension_ Agency Identifier. Type Elementillä annetaan laajennuksen ylläpitäjän tunnus. Käytettäviä koodeja ovat: 292 = (FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland) TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <ExtensionAgencyID schemeid="un/ece 3055" schemeagencyid="6">292</extensionagencyid> Attribuutilla annetaan laajennuksen ylläpitäjäkoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="un/ece 3055" Käytettävät koodit Identification Scheme UN/ECE 3055 UN/ECE koodisto 3055 Code list responsible agency code 90/07

91 Agency. Identifier UBL Extension. Extension_ Agency Name. Name UBL Extension. Extension Content Attribuutilla annetaan laajennuksen ylläpitäjäkoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Extension_ Agency Name. Type Elementillä annetaan laajennuksen ylläpitäjän nimi. Esimerkki <ExtensionAgencyName>TIEKE</ExtensionAgencyName> Toisto.. Extension Content. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman yksittäisen laajennusosan tietosisältö. Esimerkki <ExtensionContent> </ExtensionContent> 9/07

92 6.3.3 Laajennusosan tietosisältö (UBL Extension. Extension Content) UBL Extension. Extension Content 0.. Extension Content. Quotation Extension Elementti / aggregaatti UBL Extension. Extension Content Extension Content. Quotation Extension Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Extension Content. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman yksittäisen laajennusosan tietosisältö. Esimerkki <ExtensionContent> </ExtensionContent> Quotation Extension. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman laajennusosan tiedot. Esimerkki <tieke:quotationextension> </tieke:quotationextension> 92/07

93 6.3.4 Laajennusosan tietosisältö (Extension Content. Quotation Extension) Extension Content. Quotation Extension 0.. Quotation Extension. Payment_ Extension Rate. Exchange Rate 0.. * Quotation Extension. Payment Terms 0.. Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period 0.. * Quotation Extension. Transaction Conditions Elementti / aggregaatti Extension Content. Quotation Extension Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate Quotation Extension. Payment Terms Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period Quotation Extension. Transaction Conditions Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Quotation Extension. Details Aggregaatilla annetaan tarjoussanoman laajennusosan tiedot. Esimerkki <tieke:quotationextension> </tieke:quotationextension> Exchange Rate. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen valuuttakurssisidonnaisuus. Esimerkki <cac:paymentexchangerate> </cac:paymentexchangerate> Toisto 0.. unbounded Payment Terms. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen maksuehdon tiedot. Esimerkki <cac:paymentterms> </cac:paymentterms> Type Period. Details Aggregaatilla annetaan takuuajan tiedot. Esimerkki <cac:warrantyvalidityperiod> </cac:warrantyvalidityperiod> Toisto 0.. unbounded Transaction Conditions. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen sopimus- ja ehtotietoja, kuten noudatettavat sopimusehdot, vakuustiedot tai vakuutustiedot. Huomautus Tätä aggregaattia voidaan toistaa useita kertoja. Jos tarjoukseen liittyy useita eri ehtoja tai muita tietoja, jotka ei voida esittää otsikkotasolla TransactionConditonsaggregaatissa ja jotka halutaan eritellä, esitetään ne tässä laajennusosan aggregaatissa. Esimerkki <cac:transactionconditions> </cac:transactionconditions> 93/07

94 6.3.5 Valuutan vaihtokurssin tiedot (Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate) Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate Elementti / aggregaatti Quotation Extension. Payment_ Exchange Rate. Exchange Rate Exchange Rate. Source_ Currency Code. Code Currency_ Code List. Identifier Currency_ Code List. Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Exchange Rate. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen valuuttakurssisidonnaisuus. Esimerkki <cac:paymentexchangerate> Toisto.. </cac:paymentexchangerate> Currency_ Code. Type Elementillä annetaan viitevaluutta eli valuutta, josta vaihdetaan, valuutta standardin ISO366- mukaisella kolmimerkkisellä valuuttakoodilla. Attribuutit listid ja listagencyid Esimerkki <cbc:sourcecurrencycode listid= ISO 427 Alpha listagencyid="6">sek</cbc:sourcecurrencycode> Oletusarvo ISO 427 Alpha Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston tunnus Esimerkki listid= ISO 427 Alpha Käytettävät koodit ISO 427 Alpha ISO 427 Currency names and code elements Oletusarvo 6 Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Exchange Rate. Target_ Toisto.. 94/07

95 Currency Code. Code Currency_ Code List. Identifier Currency_ Code List. Agency. Identifier Exchange Rate. Calculation Rate. Rate Currency_ Code. Type Elementillä annetaan kohdevaluutta eli valuutta, johon vaihdetaan, valuutta standardin ISO366- mukaisella kolmimerkkisellä valuuttakoodilla. Attribuutit listid ja listagencyid Esimerkki <cbc:targetcurrencycode listid= ISO 427 Alpha listagencyid="6">eur</cbc:targetcurrencycode> Oletusarvo ISO 427 Alpha Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston tunnus Esimerkki listid= ISO 427 Alpha Käytettävät koodit ISO 427 Alpha ISO 427 Currency names and code elements Oletusarvo 6 Attribuutilla annetaan valuuttakoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Rate. Type Exchange Rate. Date Elementillä annetaan vaihtokurssi. Esimerkki <cbc:calculationrate>0,056</cbc:calculationrate> Date. Type Elementillä annetaan vaihtokurssi päivämäärä. Päivämäärä on muotoa YYYY-MM-DD. Esimerkki <cbc:date> </cbc:date> 95/07

96 6.3.6 Maksuehtotiedot (Quotation Extension. Payment Terms) Elementti / aggregaatti Quotation Extension. Payment Terms Payment Terms. Note. Text Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Payment Terms. Details Aggregaatilla annetaan tarjouksen maksuehdon tiedot. Esimerkki <cac:paymentterms> </cac:paymentterms> Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan maksuehto tekstimuotoisena. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Esimerkki Language. Identifier Payment Terms. Penalty_ Surcharge Percent. Percent <cbc:note languageid="fi">laskun päiväys + 30 päivää netto </cbc:note> Tarjouksen maksuehtotekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Percent. Type Elementillä annetaan viivästyskorkoprosentti. Esimerkki <cbc:penaltysurchargepercent>,5 </cbc:penaltysurchargepercent> 96/07

97 6.3.7 Takuuaika (Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period) Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period Elementti / aggregaatti Quotation Extension. Warranty Validity_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Type Period. Duration. Measure Period. Details Aggregaatilla annetaan takuuajan tiedot. Esimerkki <cac:warrantyvalidityperiod> </cac:warrantyvalidityperiod> Measure. Type Attribuutit unitcode Measure Unit. Code Toisto.. Elementillä annetaan takuuajan pituus. Esimerkki <cbc:durationmeasure unitcode="mon">36 </cbc:durationmeasure> Attribuutilla annetaan aikayksikön tunnus, joka on UN/ECE suosituksen 20 Measurement Unit Code mukainen koodi. Esimerkki unitcode="mon" Käytettävät koodit ANN MON (Year) Vuosi (Month) Kuukausi 97/07

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan määrittely Versio: 3.4 Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Versio: 3.4 Vetuma Verkkotunnistus ja -maksaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Vetuma-palvelun SAML-rajapinnan yleiset ominaisuudet... 3 2.1 Metadata...

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Metatieto ja sanastot

Metatieto ja sanastot Metatieto ja sanastot Juhani Jaakkola Tietojenkäsittelytieteenlaitos: Helsingin yliopisto Juhani.jaakkola@helsinki.fi Tiivistelmä Metatieto yleisesti määritellään tiedoksi tiedosta. Tietotekniikan alalla

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet

Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Raili Hokajärvi Raili Hokajärvi Metsänuudistamiseen liittyvät toiminnot ja tietotarpeet Kuvaus yksityismetsien metsänuudistamistoiminnoista

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ÄLLI-julkaisuja 3/2009 Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ISBN 978-952-221-238-2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 Julkaisija ÄLLI-ohjelma Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot