Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio 4.4-1 29.9.2011 1 (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt."

Transkriptio

1 (24) Tekninen dokumentti Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) lähettäminen automaattisesti metsäkeskusten tiedonsiirtopalveluun ja palvelun palauteviestit Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt [4.4-1V / ] Markku Leinonen Pauli Kainulainen

2 (24) Muutoshistoria Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus [0.1K / ] Juha Malinen Kuvauksen ensimmäinen käsiteltävä versio. Vesa Nahkuri [1.0V / ] Juha Malinen Vesa Nahkuri Dokumentin viimeistely projektikokouksessa saatujen kommenttien perusteella. [1.1V / ] Eeva Simola Pertti Syrjälä Dokumenttiin lisättiin palvelun lähettämien palauteviestien kuvaus. [1.2V / ] Juha Malinen Dokumenttiin lisättiin kuva palveluun yhteydenottotavoista ja tehtiin muutamia korjauksia. [1.3V / ] Juha Malinen Vesa Nahkuri Täsmennettiin yhteydenoton kuvausta ja tiedonsiirron vaiheita: pyynnön Content-Type sekä URL-enkoodaus. [1.4V / ] Vesa Nahkuri Alberto Marquinez Palautejärjestelmän muutosten päivittäminen dokumenttiin. [1.5V / ] Markku Leinonen XML-palauteviestin sisältöön lisäyksiä. [1.6V / ] Markku Leinonen Pauli Kainulainen XML-palauteviestiä koskevaa kappaletta päivitetty esimerkkien osalta sekä tarkennettu kuvausta korvaavuuden ja virheilmoituksen osalta [2.0V / ] Markku Leinonen Palauteviestiä koskevat esimerkit päivitetty [3.0V / ] Markku Leinonen Lisätty palauteviestiesimerkkejä geometrian esitarkistuksen aiheuttamista hylätyistä viesteistä. Lisätty etpi:n XML-palauteviesteihin kuvionumerotieto. [4.0V / ] Markku Leinonen Lisätty Kemeran palauteviestien esimerkit [4.1V / ] Pauli Kainulainen Päivitetty KEMERA sähköpostipalautteet esimerkit Päivitetty konekielisen lähetyksen palaute Korvaavasta Kemeraviestistä [4.2V / ] Pauli Kainulainen Lisätty esimerkki konekielisen lähetyksen Kemera- viestistä, kun esiintyy kunta/metsäkeskusristiriita Päivitetty esimerkki konekielisen lähetyksen perustamisilmoituksesta, kun esiintyy kunta/metsäkeskusristiriita [4.4V / ] Seppo Sokkanen Otettu käyttöön palvelunimi tsp.metsakeskus.fi [4.4-1V / ] Seppo Sokkanen Päivitetty URL kohdassa 3Tapion elokuussa lähettämän tiedotteen mukaiseksi Versioluettelo Osa Versio ja pvm Tila Tiedosto Tekninen dokumentti, Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) lähettäminen automaattisesti metsäkeskusten tiedonsiirtopalveluun ja palvelun palauteviestit [4.4-1V / ] Valmis Automaattinen_tiedonsiirto_ v4.4-1.doc

3 (24) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus Manuaalinen ja automaattinen tiedonsiirto yhteydenotto palveluun Automaattisen tiedonsiirron vaiheet ja palautteet Palvelun palauteviestit siirtotiedoston vastaanotosta ja tarkistuksista Minne palauteviestejä lähetetään? Manuaalinen tiedonsiirto Automaattinen tiedonsiirto Palauteviestien kuvaus Manuaalinen tiedonsiirto Palauteviestin otsikko Palauteviestin sisältö Automaattinen tiedonsiirto Esimerkkejä palauteviesteistä Manuaalinen tiedonsiirto Automaattinen tiedonsiirto LIITTEET Liite 1: Yhteydenotto tiedonsiirtopalveluun... 23

4 (24) 1 Dokumentin tarkoitus Metsäkeskukset ottavat käyttöön sähköisiä tiedonsiirtoja, joita varten on perustettu verkkopalvelu ( metsäkeskusten tiedonsiirtopalvelu). Siirtotiedostoja voidaan siirtää palveluun joko manuaalisesti selainkäyttöliittymän kautta tai automaattisesti, jolloin lähettävä järjestelmä ottaa yhteyden tiedonsiirtopalveluun ja lähettää siirtotiedostot palveluun. Tässä dokumentissa kuvataan tiedonsiirron vaiheet automaattista tiedonsiirtoa käytettäessä. Lisäksi kuvataan palvelun lähettämät palauteviestit manuaalista tai automaattista tiedonsiirtoa käytettäessä. Kuvaus koskee sekä testaus- että tuotantoympäristöä. Mahdolliset poikkeamat testaus- ja tuotantoympäristön välillä on mainittu erikseen. 2 Manuaalinen ja automaattinen tiedonsiirto yhteydenotto palveluun Dokumentin liitteessä 1 on kuvattu yhteydenotto palveluun manuaalisessa ja automaattisessa tiedonsiirrossa. Tiedon tuottajien on järjestettävä tietoliikenne omasta tuotantoympäristöstään esim. sovelluspalvelimelta internetiin. Liitteen 1 kuva koskee tuotantoympäristöä. Testausympäristö vastaa tuotantoympäristöä, mutta sen SSL-sertifikaatti ei ole aito. Testausympäristön osoite on 3 Automaattisen tiedonsiirron vaiheet ja palautteet Automaattisen tiedonsiirron vaiheet ovat 1) Tiedonsiirtopalvelun www-palvelin on aina valmis SSL-salauksen kättelypyyntöä varten, jotta salattu https-yhteys voidaan luoda. Lähettävä järjestelmä avaa tiedonsiirtopalvelun www-palvelimelle internet-yhteyden, jonka kautta se lähettää palvelimelle SSL-kättelypyynnön porttiin 443. Lähettävä järjestelmä luo yhteyden hyödyntämällä valmiita SSL-yhteyden mahdollistavia moduuleita, luokkia tai paketteja. Esimerkki. Microsoftin msxml4.dll komponentin serverxmlhttp. 2) Siirrettävistä siirtotiedostoista luodaan merkkijono. Merkkijonossa välitetään seuraavat parametrit niiden arvoineen &-merkillä toisistaan erotettuina HTTPSprotokollan mukaisesti.

5 (24) Parametri tunnus salasana td_nimin tdn loppu Parametrin arvo Tiedonsiirtopalvelun käyttäjän käyttäjätunnus. Tiedonsiirtopalvelun käyttäjän salasana. Siirrettävän tiedoston nimi. Parametrissa n = lähetyskohtainen siirrettävän tiedoston juokseva numero. Siirrettävän tiedoston (xml-dokumentin) sisältö. Parametrissa n = lähetyskohtainen siirrettävän tiedoston juokseva numero. Lopetusmerkki. Merkkijonon loppuun parametri loppu, joka saa arvokseen ok. Siirrettävät siirtotiedostot voidaan yhdistää yhteen merkkijonoon ja lähettää ne yhtenä pakettina tai lähettää jokainen siirtotiedosto erikseen. Lähetettävän https pyynnön Content-Type on multipart/form-data". 3) Merkkijono lähetetään www-palvelimelle (POST Esimerkki. POST tunnus=esimtunnus&salasana=esimsalasana& td_nimi1=esimerkki1.xml&td1=<?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="no"?><metsakeskusviesti &loppu=ok 4) Www-palvelin lähettää palauteviestit XML-dokumenttina ja kuittauksen lähetyksen onnistumisesta synkronisessa yhteydessä, jotka lähettävä järjestelmä käsittelee (Huom! Palauteviestit on kuvattu tarkemmin luvussa 4). Jos käyttäjätunnus tai salasana on väärin tai käyttäjällä ei ole riittäviä oikeuksia tiedon siirtoon, niin kuittauksen viimeinen rivi on Virhe: lähettäjää ei pystytä tunnistamaan.. Jos tietokantapalvelin ei ole käytössä, niin kuittauksen viimeinen rivi on Virhe: tietokantapalvelin on tilapäisesti pois käytöstä.. Näissä tilanteissa siirtotiedostot eivät siirry palveluun. Jos siirtotiedostot siirtyvät ongelmitta palveluun, niin kuittauksen viimeinen rivi on Lähetys onnistui..

6 (24) 4 Palvelun palauteviestit siirtotiedoston vastaanotosta ja tarkistuksista 4.1 Minne palauteviestejä lähetetään? Manuaalinen tiedonsiirto Tiedonsiirtopalvelun lähettämät palauteviestit ovat manuaalisessa tiedonsiirrossa sähköpostiviestejä. Palauteviestejä on sisällöltään kahdenlaisia, riippuen siirtotiedostolle tehdyn tarkastuksen (XMLSchema) tuloksesta. Palauteviestejä lähetetään jokaisen tiedonsiirtopalveluun vastaanotetun siirtotiedoston kohdalla seuraavasti: 1. Tiedonsiirtopalvelun käyttäjärekisterin mukaiseen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen palauteviesti lähetetään aina. Kyseinen sähköpostiosoite on pakollinen tieto käyttäjärekisterissä. 2. Tiedonsiirtopalvelun käyttäjärekisterin mukaiseen valvojan sähköpostiosoitteeseen palauteviesti lähetetään, mikäli sähköpostiosoite on annettu. Kyseinen sähköpostiosoite ei ole pakollinen tieto käyttäjärekisterissä. 3. Siirtotiedoston tekijän sähköpostiosoitteeseen palauteviesti lähetetään, mikäli sähköpostiosoite löytyy siirtotiedostosta. Kyseinen sähköpostiosoite ei ole pakollinen tieto siirtotiedostossa Automaattinen tiedonsiirto Tiedonsiirtopalvelun lähettämät palauteviestit ovat automaattisessa siirrossa XMLdokumentteja. Palauteviestejä on sisällöltään kahdenlaisia, riippuen siirtotiedostolle tehdyn tarkastuksen (XMLSchema) tuloksesta. Palauteviestejä lähetetään jokaisen tiedonsiirtopalveluun vastaanotetun siirtotiedoston kohdalla, kun vastaanottava palvelin kuittaa tiedon lähetyksen onnistumisesta ja palauteviestit lähetetään lähettävälle palvelimelle.

7 (24) 4.2 Palauteviestien kuvaus Manuaalinen tiedonsiirto Palauteviestin otsikko Palauteviestin otsikko on määrämuotoinen. Palauteviestin otsikon tietokentät erotetaan toisistaan pilkulla. Palauteviestin tietokenttä Hyväksyminen Korvaavuus Viestityyppi Ilmoitusviite Saapumispäivämäärä Selite Kiinteä teksti Hyvaksytty viesti, jos viesti on hyväksytty ja Hylatty viesti, jos viesti on virheellinen tai puutteellinen. Kiinteä teksti Korvaava viesti, jos kyseessä on korvaava viesti. Tieto korvaavuudesta kirjoitetaan otsikkoon, jos se saadaan siirtotiedostosta selville. Kiinteä teksti Viestityyppi ja <viestityyppi> tagin arvo. Jos tietoa viestityypistä ei saada siirtotiedostosta selville, niin otsikkoon kirjoitetaan kiinteä teksti Viestityyppi puuttuu. Kiinteä teksti Ilmoitusviite ja sähköisen metsänkäyttöilmoituksen tapauksessa <ilmoitusviite> tagin arvo. Jos tietoa ilmoitusviitteestä ei saada selville, niin otsikkoon kirjoitetaan kiinteä teksti Ilmoitusviite puuttuu. Kiinteä teksti Saap.pvm ja tiedonsiirtopalvelun viestille tuottama saapumispäivämäärä. Jos viestille ei ole tuotettu saapumispäivämäärää (esim. kun kyseessä on virheellinen tai puutteellinen viesti), niin otsikkoon kirjoitetaan kiinteä teksti Saap.pvm Palauteviestin sisältö Palauteviestin sisältö tarkoittaa sähköpostin rungossa olevaa tekstiä, joka on määrämuotoinen. Siirtotiedoston Schema-tarkastuksessa ensimmäisenä havaittu virheilmoitus kopioidaan palauteviestin loppuun sellaisenaan. Palauteviestin tietokenttä Viestityyppi Saapumispäivämäärä Rekisteröintitunnus Tiedosto Selite Tagin <viestityyppi> selite. Jos tietoa viestityypistä ei saada siirtotiedostosta selville, niin otsikkoon kirjoitetaan kiinteä teksti viestityyppi puuttuu. Tiedonsiirtopalvelun viestille tuottama saapumispäivämäärä. Tiedonsiirtopalvelun viestille tuottama rekisteröintitunnus. Palveluun lähetetyn tiedoston nimi.

8 (24) Automaattinen tiedonsiirto Palautedokumentin (XML-dokumentti) sisältö vastaa palautesähköpostiviestin otsikkotietojen tietosisältöä. HUOM! Mikäli jotain tietoa ei ole, tyhjää tietoa ei toimiteta. Tyhjiä tageja ei tuoteta palautedokumenttiin. Palauteviestin tietokenttä Tagin nimi Hyväksyminen <hyvaksyminen> Korvaavuus <korvaavuus> Viestityyppi <viestityyppi> Ilmoitusviite <ilmoitusviite> Saapumispäivämäärä <saappvm> Rekisteröintitunnus <rekisterointitunnus> Virheilmoitus <virheilmoitus> Maanomistajan nimi <maanomistaja> <virhe> Kuvionumero <kuvionumero> Kuviokohtainen virhe <kuviovirhe> Selite Teksti Hyvaksytty viesti, jos viesti on hyväksytty ja Hylatty viesti, jos viesti on virheellinen tai puutteellinen. Teksti Korvaava viesti, jos kyseessä on korvaava viesti. Tieto korvaavuudesta kirjoitetaan dokumenttiin, jos se saadaan siirtotiedostosta selville. Siirtotiedoston <viestityyppi> tagin arvo. Jos tietoa viestityypistä ei saada siirtotiedostosta selville, niin dokumenttiin kirjoitetaan kiinteä teksti Viestityyppi puuttuu. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen tapauksessa siirtotiedoston <ilmoitusviite> tagin arvo. Jos tietoa ilmoitusviitteestä ei saada selville, niin otsikkoon kirjoitetaan kiinteä teksti Ilmoitusviite puuttuu. Tiedonsiirtopalvelun viestille tuottama saapumispäivämäärä. Jos viestille ei ole tuotettu saapumispäivämäärää (esim. kun kyseessä on virheellinen tai puutteellinen viesti), niin dokumenttiin kirjoitetaan saapumispäivämääräksi Tiedonsiirtopalvelun viestille tuottama rekisteröintitunnus. Siirtotiedoston Schema-tarkastuksessa ensimmäisenä havaittu virheilmoitus kopioidaan tähän sellaisenaan. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen tapauksessa siirtotiedoston <m:omistaatilan> + <m:omistaja> + <nimi> tagin arvo. Käytetään vain etpi-palauteviestissä. etpi-palauteviestin ilmoituskohtainen virhe, esim. kuntanumeron ja metsäkeskusnumeron ristiriidasta johtuva Käytetään etpi- ja Kemeran palauteviesteissä. Kuvionumero Käytetään etpi- ja Kemeran palauteviesteissä. Kuvion geometrian virheellisyydestä johtuva kuviokohtainen virheilmoitus

9 (24) 4.3 Esimerkkejä palauteviesteistä Manuaalinen tiedonsiirto Esimerkki_1: emki, hyväksytty viesti Hyvaksytty viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm Lähettämäsi siirtotiedosto (metsänkäyttöilmoitus) on hyväksytysti vastaanotettu metsäkeskukseen. Metsänkäyttöilmoituksen saapumispäivämääräksi on kirjattu Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263 Esimerkki_2: emki, hyväksytty korvaava viesti Hyvaksytty viesti, Korvaava viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm Lähettämäsi siirtotiedosto (metsänkäyttöilmoitus) on hyväksytysti vastaanotettu metsäkeskukseen. Metsänkäyttöilmoituksen saapumispäivämääräksi on kirjattu Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263 Esimerkki_3: emki / etpi, hylätty viesti (siirtotiedosto ei ole xml-dokumentti) Hylatty viesti, Viestityyppi puuttuu, Ilmoitusviite puuttuu, Saap.pvm 0 Lähettämäsi siirtotiedosto omakuva.gif ei ole xml-dokumentti. Ilmoitusviite: 0

10 (24) Esimerkki_4: emki, hylätty viesti Hylatty viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (metsänkäyttöilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263 Esimerkki_5: emki, hylätty korvaava viesti Hylatty viesti, Korvaava viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (metsänkäyttöilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263

11 (24) Esimerkki_6: emki, hylätty viesti (kuntanumeron ja metsäkeskusnumeron ristiriidan takia) Hylatty viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (metsänkäyttöilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Virhe: Lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 4 ja metsäkeskusnumero 01 ovat ristiriidassa keskenään Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263 Esimerkki_7: emki, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) Hylatty viesti, Viestityyppi K, Ilmoitusviite 00TE2004SSLTESTI , Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (metsänkäyttöilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Virhe: Kuvion 263 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta Ilmoitusviite: 00TE2004SSLTESTI Maanomistaja: FLINCK JUHA AULIS Kiinteistö: KIHLASTENMAA Kuviot: 263

12 (24) Esimerkki_8: etpi, hyväksytty viesti Hyvaksytty viesti, Viestityyppi P, Saap.pvm Lähettämäsi siirtotiedosto (perustamisilmoitus) on hyväksytysti vastaanotettu metsäkeskukseen. Perustamisilmoituksen saapumispäivämääräksi on kirjattu Ilmoitus numero: 1 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601 Esimerkki_9: etpi, hylätty viesti Hylatty viesti, Viestityyppi P, Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (perustamisilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n Ilmoitus numero: 1 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola

13 (24) Kuviot: 601 Esimerkki_10: etpi, hylätty viesti (kuntanumeron ja metsäkeskusnumeron ristiriidan takia) Hylatty viesti, Viestityyppi P, Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (perustamisilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Ilmoitus numero: 1 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2 Virhe: Lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 40 ja metsäkeskusnumero 09 ovat ristiriidassa keskenään Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601 Esimerkki_11: etpi, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) Hylatty viesti, Viestityyppi P, Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (perustamisilmoitus) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Ilmoitus numero: 1 Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2

14 (24) Virhe: Kuvion 601 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601 Esimerkki_12: Kemera, hyväksytty viesti Hyvaksytty viesti, Viestityyppi R, Ilmoitusviite 07MHY J101k, 07MHY J101kSaap.pvm Lähettämäsi siirtotiedosto (Kemera) on hyväksytysti vastaanotettu metsäkeskukseen. Toteutusilmoituksen saapumispäivämääräksi on kirjattu Ilmoitus numero: 1 Kemeraviestityyppi: Rahoitushakemus Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2 Kemeraviestityyppi: Toteutusilmoitus Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601 Esimerkki_13: Kemera, hyväksytty korvaava viesti Hyvaksytty viesti, Viestityyppi R, 07MHY J101k, 07MHY J101k Saap.pvm Lähettämäsi siirtotiedosto (Kemera) on hyväksytysti vastaanotettu metsäkeskukseen. Toteutusilmoituksen saapumispäivämääräksi on kirjattu Ilmoitus numero: 1 Kemeraviestityyppi: Rahoitushakemus Ilmoitusviite: 01MHY (Korvaava viesti) Kiinteistö: Mammila Kuviot:

15 (24) Ilmoitus numero: 2 Kemeraviestityyppi: Toteutusilmoitus Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601 Esimerkki_14: Kemera, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) Hylätty viesti, Viestityyppi R, 07MHY J101k, 07MHY J101k Saap.pvm 0 Lähettämääsi siirtotiedostoa (Kemera) ei ole otettu vastaan metsäkeskukseen virheellisyyksien takia. Lähetä siirtotiedosto uudelleen korjattuna ja jos saat vielä uudelleen palautteen virheellisestä viestistä, niin ota yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Siirtotiedostolle on annettu rekisteröintitunnus Ilmoitus numero: 1 Kemeraviestityyppi: Rahoitushakemus Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mammila Kuviot: Ilmoitus numero: 2 Kemeraviestityyppi: Rahoitushakemus Virhe: Kuvion 601 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta Ilmoitusviite: 01MHY Kiinteistö: Mummola Kuviot: 601

16 (24) 4.3.2Automaattinen tiedonsiirto emki, hyväksytty viesti <hyvaksyminen>hyvaksytty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> emki, hyväksytty viesti; Lähettäjän kieli ruotsi tiedonsiirtopalvelussa <hyvaksyminen> Godkänt meddelande </hyvaksyminen> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> emki, hyväksytty korvaava viesti <hyvaksyminen>hyvaksytty viesti</hyvaksyminen> <korvaavuus>korvaava viesti</korvaavuus> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> emki, hyväksytty korvaava viesti; lähettäjän kieli ruotsi tiedonsiirtopalvelussa <hyvaksyminen> Godkänt meddelande </hyvaksyminen> <korvaavuus> Ersättande meddelande </korvaavuus> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm> </saappvm>

17 (24) emki, hylätty viesti <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <virheilmoitus>validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n </virheilmoitus> emki, hylätty korvaava viesti <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <korvaavuus>korvaava viesti</korvaavuus> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <virheilmoitus>validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n </virheilmoitus> emki, hylätty viesti (kuntanumeron ja metsäkeskusnumeron ristiriidan takia) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <virheilmoitus>lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 249 ja metsäkeskusnumero 11 ovat ristiriidassa keskenään. </virheilmoitus> emki, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>k</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <virheilmoitus>kuvion 801 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta </virheilmoitus>

18 (24) etpi, hyväksytty viesti <hyvaksyminen>hyvaksytty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>p</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> <ilmoitus nro= 1 > <ilmoitus nro= 2 > <ilmoitusviite>01tor </ilmoitusviite> <kuvionumero>601</kuvionumero> etpi, hyväksytty viesti; Käyttäjän kieli ruotsi tiedonsiirtopalvelussa <hyvaksyminen> Godkänt meddelande </hyvaksyminen> <viestityyppi>p</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> <ilmoitus nro= 1 > <ilmoitus nro= 2 > <ilmoitusviite>01tor </ilmoitusviite> <kuvionumero>601</kuvionumero>

19 (24) etpi, hylätty viesti <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>p</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <virheilmoitus>validation failed on \n = \nreason: enumeration constraint failed. The element: '{ has an invalid value according to its data type. \nsource: <m:elinymptp1/>\nline: 541\n </virheilmoitus> <ilmoitus nro= 1 > <ilmoitus nro= 2 > <ilmoitusviite>01tor </ilmoitusviite> <kuvionumero>601</kuvionumero> etpi, hylätty viesti (kuntanumeron ja metsäkeskusnumeron ristiriidan takia) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>p</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <ilmoitus nro= 1 > <kuntavirhe>lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 40 ja metsäkeskusnumero 09 ovat ristiriidassa keskenään</kuntavirhe> <ilmoitus nro= 2 > <ilmoitusviite>01tor </ilmoitusviite> <kuvionumero>601</kuvionumero>

20 (24) etpi, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>p</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <ilmoitus nro= 1 > <kuviovirhe>kuvion 801 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta</kuviovirhe> <ilmoitus nro= 2 > <ilmoitusviite>01tor </ilmoitusviite> <kuvionumero>601</kuvionumero> Kemera, hyväksytty viesti <hyvaksyminen>hyvaksytty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <kuvionumero>601</kuvionumero>

21 (24) Kemera, hyväksytty korvaava viesti <hyvaksyminen>hyvaksytty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> <rekisterointitunnus> </rekisterointitunnus> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <korvaavuus>korvaava viesti</korvaavuus> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <korvaavuus>korvaava viesti</korvaavuus> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> Kemera, hyväksytty korvaava viesti; Lähettäjän kieli ruotsi tiedonsiirtopalvelussa <hyvaksyminen> Godkänt meddelande </hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm> </saappvm> <rekisterointitunnus> </rekisterointitunnus> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <korvaavuus> Ersättande meddelande </korvaavuus> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <korvaavuus> Ersättande meddelande </korvaavuus> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja>

22 (24) </palauteviesti Kemera, hylätty viesti (virhe kuvion geometriassa) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <rekisterointitunnus> </rekisterointitunnus> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <kuviovirhe>kuvion 601 kuvioraja ei muodosta sulkeutuvaa aluetta</kuviovirhe> <kuvionumero>601</kuvionumero> Kemera, hylätty viesti (kunta/metsäkeskus ristiriita) <hyvaksyminen>hylatty viesti</hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <rekisterointitunnus> </rekisterointitunnus> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <kuntavirhe>virhe: lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 301 ja metsäkeskusnumero 06 ovat ristiriidassa keskenään</ kuntavirhe > <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>01mhy </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja>

23 (24) <kuntavirhe>virhe: lähettämäsi siirtotiedoston kuntanumero 301 ja metsäkeskusnumero 06 ovat ristiriidassa keskenään</ kuntavirhe > <kuvionumero>601</kuvionumero> Kemera, hylätty viesti (kunta/metsäkeskus ristiriita); Lähettäjän kieli ruotsi tiedonsiirtopalvelussa <hyvaksyminen> Odugligt meddelande </hyvaksyminen> <viestityyppi>r</viestityyppi> <saappvm>0</saappvm> <rekisterointitunnus> </rekisterointitunnus> <ilmoitus nro= 1 > <kemeraviestityyppi>rt</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>03mhy a081k </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <kuntavirhe> Virhe??: Kommunnumret i överföringsfilen som Du skickade 507 och skogscentralnumret 03 stämmer inte överens </ kuntavirhe > <ilmoitus nro= 2 > <kemeraviestityyppi>tk</kemeraviestityyppi> <ilmoitusviite>03mhy a081k </ilmoitusviite> <maanomistaja>virtanen Ville</maanomistaja> <kuntavirhe> Virhe??: Kommunnumret i överföringsfilen som Du skickade 507 och skogscentralnumret 03 stämmer inte överens </ kuntavirhe > <kuvionumero>601</kuvionumero> LIITTEET Liite 1: Yhteydenotto tiedonsiirtopalveluun

24 (24) Liite 1: Yhteydenotto tiedonsiirtopalveluun

METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE

METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE KÄYTTÖOHJE V 1.6 1 (32) METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt 1.6 K/ Suvi Karjula KÄYTTÖOHJE V 1.6 2 (32) Muutoshistoria Versio ja pvm

Lisätiedot

Tekninen dokumentti. Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) rakenne ja sisältö

Tekninen dokumentti. Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) rakenne ja sisältö 23.4.2012 1 (36) Tekninen dokumentti Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) rakenne ja sisältö 23.4.2012 2 (36) Muutoshistoria Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus [0.1K / 8.11.2002]

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE

METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE 14.1.2016 1 (24) METSÄKESKUSTEN TIEDONSIIRTOPALVELUN KÄYTTÖOHJEET TOIMIJOILLE Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt 2.0 /14.1.2016 Eeva Hiltunen 14.1.2016 2 (24) Muutoshistoria Versio ja pvm Laatija

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

%('+%$$(%* %&%$%'-*'($%+)%& &++&. # $ # %! %

%('+%$$(%* %&%$%'-*'($%+)%& &++&. # $ # %! % !"##$%&&#%'%$%$%($%!" &&)&($! " *)+%**#*$##$#+)%'*$ $)*%'%$%+( '%+%*$ $)*)*,'%+,*$ + %('+%$$(%* %&%$%'-*'($%+)%& &++&. # $ # %! % # % % %" % & #$%$&' ( %)*!+, % ''(')*''(')*+'' $-./, +%+ 1 EKEMERA KEMERA-RAHOITUSHAKEMUSTEN

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Johdanto 3 Aloita - Sonera Omat Sivut tilin luominen 3 Sonera Business Apps hallintaportaalin aktivointi 5 Pääkäyttäjätunnuksen aktivoiminen 5 Käyttäjien lisääminen 10 Nykyisen sähköpostiratkaisun

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita

Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita Energiatodistusrekisterin käytössä huomioitavia asioita 18.11.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 12.10.2007 Tekijän nimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Harri Lahenius Laatijaroolin

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve

Lohtu-projekti. Testiraportti. Versiohistoria: syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Lohtu-projekti Testiraportti Versiohistoria: 1.0 6.5.2003 2. syklin toteutuksen testit. 1. ajo Virve Helsinki 6. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja, Mari Muuronen, Seppo Pastila, Virve Taivaljärvi

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Tiedonsiirto Primus-oppilashallintojärjestelmästä Sanoma Prolle

Tiedonsiirto Primus-oppilashallintojärjestelmästä Sanoma Prolle Tiedonsiirto Primus-oppilashallintojärjestelmästä Sanoma Prolle 26.5.2016 Sisällysluettelo Tiedonsiirto Primus-oppilashallintojärjestelmästä Sanoma Prolle 1 Vaihe 1: Käyttäjätietojen manuaalinen tuonti

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI Käyttöohje 1 (8) Käyttöohje Käyttöohje 2 (8) Sisällysluettelo 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Toiminnot... 3 1.2 Käyttö ilman Kontakti kirjautumista... 3 1.3 Käyttö kirjautunena Kontaktin käyttäjätunnuksilla...

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Pajun sähköpostien siirto Outlookiin

Pajun sähköpostien siirto Outlookiin Pajun sähköpostien siirto Outlookiin Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Pajun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi Outlook-sähköpostissa ja kuinka sähköpostiviestit voidaan tallettaa omalle tietokoneelle.

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Esimerkit siirtotiedoston metatiedoista Esimerkki, Metatied.xml.

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Esimerkit siirtotiedoston metatiedoista Esimerkki, Metatied.xml. 04.02.2005 1 (12) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Lasse Akselin 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle PÄÄTÖS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 27092010 Oma OKV/209/l/2009 Kalevi Kämäräinen Porokylänkatu 18 75530 NURMES 1/5 ASIA Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA CLIENT k k k k k TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA Sisältö 1. Yleistä CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmasta... 3 2. Asetukset... 4 2.1 Yleiset asetukset... 4 2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Sandstone www-termienpoimintapalvelu

Sandstone www-termienpoimintapalvelu Sandstone termienpoimintapalvelu sivu 1/8 Sandstone www-termienpoimintapalvelu Yleistä Sandstone web-pohjaisella termienpoimintapalvelulla voidaan suorittaa termienpoiminta sekä 1-kielisistä dokumenteista

Lisätiedot

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta.

Lähettäjän ja vastaanottajan ollessa rekisteröitynä Maventaan verkkolaskuosoitteena käytetään OVTtunnusta. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely Palvelunhallinnassa... 4 3 Fivaldi yrityksen rekisteröinti Maventa-palveluun... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Uusi rekisteröinti... 4 3.3 Useamman yrityksen

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu Käyttöohje Sisällys 1 Johdanto 3 2 Käyttötarkoitus 3 3 Palvelut 3 3.1 HL7 V3 Medical Records sanoman skeemavalidointi 3 3.2 HL7 V3 Medical Records

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä. Palvelu toimii samankaltaisena

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot