Resurssitarve. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1036, , v 1.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssitarve. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1036, 2010-06-30, v 1.00"

Transkriptio

1 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Resurssitarve FI036, , v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: CatalogueRequest

2 Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala Soveltamisohjeen sisältö Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin Päivitykset Esitietovaatimukset Aiheeseen liittyvää aineistoa Huomioitavaa Resurssitarveilmoitusprosessi Prosessin rajaus Prosessin osapuolet Prosessin vaiheet Sanoman tietosisältö... 5 Resurssitarvesanoman rakenne Luokkamalli Tietojen suhde toisiinsa Sanoman määrittely Sanoman otsikkotaso Resurssitarvesanoma (Catalogue Request. Details) Resurssivaraus annettava viimeistään (Catalogue Request. Validity_ Period. Period) Tilaaja (Catalogue Request. Receiver_ Party. Party) Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Tilaajan nimi (Party. Party Name) Tilaajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Toimittaja (Catalogue Request. Provider_ Party. Party) Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Toimittajan nimi (Party. Party Name) Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Viitetiedot (Catalogue Request. Document Reference) Sanoman rivitaso Resurssitarveilmoitusrivin tiedot (Catalogue Request. Catalogue Request Line) Resurssin primäärinen tarveaikaperiodi (Catalogue Request Line. Line Validity_ Period. Period) Resurssin käyttötiedot (Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity)... 39

3 6.2.4 Työkohteen osoitetiedot (Item Location Quantity. Applicable Territory_ Address. Address) Työkohteen osoite (Address. Address Line) Resurssin kuvaus (Catalogue Request Line. Item) Tilaajan tuotekoodi eli nimike (Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification) Sähköalan tuotekoodi eli nimike (Item. Standard_ Item Identification. Item Identification) Sanomaesimerkki UBL Resurssitarvesanoman esimerkki Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje... 5

4 Sanoma ja sen soveltamisala Tämä dokumentti sisältää UBL 2.0 -versioon perustuvan CatalogueRequest sanoman sanomakuvauksen ja soveltamisohjeen. Tämä soveltamisohje määrittelee sanoman käytön suomalaisen energiateollisuuden sähköntuottajien ja heidän palvelutuottajien välisessä toiminnassa välitettäessä resurssitarpeita. Soveltamisohjeen määrittelemää resurssitarvesanomaa voidaan käyttää normaalissa tai sopimuspohjaisessa toiminnossa ja sillä voidaan tehdä vain resurssitarveilmoitus. Resurssitarvesanoma lähetetään työnsuunnittelijalle tai projektin suunnittelijalle ja asiakaspalveluun bulkkitavaran toimitusta varten. Tässä sanomassa tietyt tiedot voivat esiintyä sekä otsikko- että rivitasolla. Jos tieto on määritelty otsikkotasolla, vaikuttaa se koko sanomaan kuitenkin niin, että jos sama tieto on määritelty rivitasolla jollakin rivillä, kumoaa tämä kyseisellä rivillä määritelty tieto otsikkotasolla määritellyn tiedon. Soveltamisohje on syntynyt Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Projekti alkoi ja loppui Soveltamisohjeen on tehnyt TIEKE Tietoyhteiskunnankehittämiskeskus ry. Tämän soveltamisohjeen tarkoituksena on lisätä yritysten halukkuutta ottaa käyttöön XMLpohjaista sähköistä tiedonsiirtoa, nopeuttaa järjestelmien kehitysprosessia ja vähentää integraatiokustannuksia luomalla yleinen ja yhtäläinen kansallinen suositus. Suosituksella pyritään myös vähentämään tarvetta luoda yritys- tai organisaatiokohtaisia erilaisia suosituksia, jotka eivät välttämättä ole yhteentoimivia. Tavoitteena on myös nopeuttaa uuden tiedonsiirtotavan omaksumista kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Soveltamisohje on tarkoitettu apuvälineeksi yhteistyökumppanien välisiin neuvotteluihin kehitettäessä organisaatioiden välistä sähköistä tiedonsiirtoa. Soveltamisohjetta voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä jo olemassa olevien järjestelmien tiedonsiirto-ominaisuuksia.. Soveltamisohjeen sisältö Kappaleessa Sanoma ja sen soveltamisala on esitetty tämän sanoman käyttötarkoitus, soveltamisen rajaus sekä kehityshankkeen työhön osallistuneet yritykset ja organisaatiot sekä niiden henkilöt. Kappaleessa 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin esitetään tämän dokumentin ymmärrettävään lukemiseen tarvittavat esitietovaatimukset sekä hyödyllisiä linkkejä ja tämän dokumentin päivitystiedot. Kappaleessa 3 Resurssitarpeen ilmoitusprosessi esitetään tämän dokumentin tietosisällön ja soveltamisohjeen pohjana oleva resurssitarpeen ilmoitusprosessi, sen osapuolet ja vaiheet. Kappaleessa 4 Sanoman tietosisältö on esitetty resurssitarvesanomassa välitettävien tietojen luettelo. Kappaleessa 5 "Resurssi-ilmoitussanoman rakenne on esitetty tämän UBL- CatalogueRequest-sanoman luokkamalli käyttäen hyväksi UML-kuvauskieltä sekä UBLsanoman elementtinimillä että niiden sisältämien tietojen nimillä esitettynä. Kappaleessa 6 Sanoman määrittely on esitelty otsikko- ja rivitason rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus. 4/52

5 Kappaleessa 7 Sanomaesimerkki on esitetty esimerkki UBL- CatalogueRequestresurssitarvesanoman käytöstä. Liitteessä on esitetty kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje..2 Työryhmän työskentelyyn osallistuneet Seuraavassa taulukossa on esitetty yritykset ja organisaatiot, jotka ovat osallistuneet Energiateollisuus ry:n organisoiman projektin Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus työhön joko sen ohjaus- tai projektiryhmässä. Yritys/Organisaatio Eltel Networks Oy Empower Oy Energiateollisuus ry (SV -toimiala) ENFO Fingrid Oyj Fortum Sähkönsiirto Oy Frends Oy Headpower Oy Helen Sähköverkko Oy Kaupunkiyhtiöt R 2 / Kuopion Energia Oy Logica Suomi Oy Oy Mercus Software Oy STUL Henkilö Erkki Leinonen Valter Maasalo Anna Tanskanen Otto Tarkiainen Tommi Dahlroos Antti Herranen Juho Kuivalainen Pertti Lindberg Pertti Markkanen Jari Hirvonen Arto Matsinen Jari Myllylä Antti Toivanen Timo Mutila Jari Martikainen Tuomas Murumäki Osmo Siirto Kari Väänänen Hannu Salonen Valeri Tiik Arto Kari Esa Tiainen 5/52

6 Suomen Energia Urakointi Oy Tekla Oy Tieto Oy Vattenfall Verkko Oy Visma Software Oy Voimatel Oy Ari Ala-Sippola Taisto Lehonmaa Jukka Pulkkinen Heli Siponen Lauri Anttila Martti Mäkiranta Antti Sulin Vesa Hänninen Olli Lautiainen Markku Manninen Taulukko.3.: Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus projektin työryhmätyöskentelyyn osallistuneet 6/52

7 2 Dokumentti ja sen yhteydet muihin dokumentteihin 2. Päivitykset Pvm/Laatija Versio Kommentit/muutokset Heikki Laaksamo.00 Ensimmäinen versio 2.2 Esitietovaatimukset Soveltamisohje on tarkoitettu sekä johto- että asiantuntijatason käyttöön. Soveltamisohjeen teknisen taustan ymmärtämistä tukee seuraavien aihealueiden tuntemus: XML, UBL ja ebxml ydinkomponentit. 2.3 Aiheeseen liittyvää aineistoa w3schools XML Tutorial ( ) ebxml Core Components Technical Specification (CCTS) 2.0 ( ) Universal Business Language 2.0 ( NES työryhmän tekemät soveltamisohjeet ( ) United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ( ) UN/CEFACT Recommendations ( ) 2.4 Huomioitavaa Soveltamisohje perustuu UBL 2.0 CatalogueRequest-sanoman määrityksiin. Määrityksissä on huomioitu myös kansainvälisen NES (Northern European Subset) työryhmän suositukset. 7/52

8 3 Resurssitarveilmoitusprosessi 3. Prosessin rajaus Tässä prosessikuvauksessa on tarkasteltu ainoastaan resurssitarveilmoituksen toimitusprosessia, jossa tämän dokumentin määrittelemää CatalogueRequest-sanomaa voidaan käyttää. Tarkastelussa oletetaan, että ilmoitukset välitetään niiden toimitusprosessissa sähköisesti osapuolten välillä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty resurssitarveilmoitusten toimittamisen jälkeiset vaiheet kuten resurssivarauksen tekeminen ja toimitus, tarjouspyynnön teko ja lähetys, tarjousprosessi, tilaaminen, tilauksen vahvistus, toimitus ja laskutus. Tämän prosessin ulkopuolelle jätettyjen vaiheiden kuvaus sisältyy kyseisiin vaiheisiin liittyvien sanomien soveltamisohjeisiin, jotka ovat syntyneet projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. 3.2 Prosessin osapuolet Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän prosessin osapuolet. Osapuoli Tilaaja Toimittaja Rooli Osapuoli, joka tekee resurssitarveilmoituksen. Osapuoli, joka lähettää resurssitarveilmoituksen. Osapuoli, joka vastaanottaa resurssitarveilmoituksen. Osapuoli, joka käsittelee resurssitarveilmoituksen. Osapuoli, joka tekee resurssivaraukset resurssitarveilmoituksen perusteella. Taulukko 3.2.: Resurssitarveilmoituksen toimitusprosessin osapuolet 3.3 Prosessin vaiheet Kuviossa 3.3. on esitetty resurssitarveilmoituksen toimitusprosessin vaiheet eroteltuna kohdassa 3.2 esitettyjen osapuolien toimintojen mukaan. 8/52

9 Tilaaja Toimittaja Luodaan resurssitarvesanoma Lähetetään resurssitarvesanoma Resurssitarvesanoma Vastaanotetaan resurssitarvesanoma Otetaan vastaan vastaanoton kuittaus Tekninen / vastaanoton kuittaus Käsitellään resurssitarvesanoma Kuitataan vastaanotto Käsitellään vastaanoton kuittaus Resurssivarauksen luonti Kuvio 3.3.: Resurssitarveilmoituksen toimitusprosessi 9/52

10 Seuraavassa taulukossa on selitetty kuviossa 3.3. esitetyn resurssitarveilmoituksen ja resurssivarausilmoituksen toimitusprosessin vaiheet jaoteltuna osapuolten hoitamien toimintojen mukaan. Osapuoli Toiminta Tilaaja Toimittaja Luodaan resurssitarvesanoma Lähetetään resurssitarvesanoma Otetaan vastaan vastaanoton kuittaus Käsitellään vastaanoton kuittaus Vastaanotetaan resurssitarvesanoma Käsitellään resurssitarvesanoma Kuitataan vastaanotto Resurssivaraussanoman luonti Tilaaja luo resurssitarvesanoman omassa järjestelmässään. Tilaaja lähettää resurssitarvesanoman sähköisesti toimittajalle. Tilaaja ottaa vastaan sanoman vastaanoton kuittauksen, jolla toimittaja ilmoittaa vastaanottaneensa resurssitarvesanoman. Tilaaja käsittelee sanoman vastaanoton kuittauksen omissa tietojärjestelmissään. Toimittaja vastaanottaa resurssitarvesanoman. Toimittaja käsittelee resurssitarvesanoman omissa tietojärjestelmissään. Toimittaja kuittaa vastaanottaneensa resurssitarvesanoman lähettämällä tilaajalle sanoman vastaanoton kuittauksen. Toimittaja luo omissa tietojärjestelmissään resurssivaraussanoman. Resurssivarauksen luonti ja toimitus eivät sisälly tarkasteltavaan prosessiin. Taulukko 3.3.: Resurssitarveilmoituksen toimitusprosessin osapuolikohtaiset vaiheet 0/52

11 4 Sanoman tietosisältö Seuraavassa taulukossa on esitetty resurssitarvesanoman tietosisältö sekä sanoman aggregaatti, jossa kyseinen tieto sijaitsee sanomassa. Kolmannessa sarakkeessa on esitetty linkkinä viittaus kappaleessa 6 Sanoman määrittely olevaan kyseistä aggregaattia esittelevään alakappaleeseen. Neljännessä sarakkeessa on esitetty tiedon pakollisuus energiateollisuuden sähköntuottajien ja heidän palvelutuottajien resurssitarveilmoituksen välitysprosessissa (P = pakollinen, V = valinnainen, R = ehdollinen (tiedon esiintyminen sanomassa riippuu jonkin toisen tiedon esiintymisestä)). Sanoman vastaanottaja voi käyttää vastaanottamansa sanoman tietoja siten, kuin heidän tietojärjestelmänsä sen sallii. Vastaanottajan ei siis tarvitse tallettaa järjestelmäänsä tietoa, joka on soveltamisohjeessa merkitty pakolliseksi, mutta sanoman lähettäjän on aina lähetettävä pakolliseksi merkitty tieto. /52

12 TIETO Aggregaatti Kappale P/V Sanoman versio Catalogue Request 6.. P Soveltamisohjeen kehittäjä Catalogue Request 6.. P Soveltamisohjeen tunnus Catalogue Request 6.. P Resurssitarvesanoman tunnus Catalogue Request 6.. P Resurssitarvesanoman päivämäärä Catalogue Request 6.. P Resurssitarvesanoman kellonaika Catalogue Request 6.. V Sanoman rooli (tarvesanoma, muutos/tarkennussanoma) Resurssitarvesanoman vapaanmuotoinen teksti Catalogue Request 6.. P Catalogue Request 6.. V Hanketunnus Catalogue Request. Document Reference 6.. P Resurssivaraussanoman tunnus Catalogue Request. Document Reference 6.. V Resurssivaraus annettava viimeistään Catalogue Request. Validity_ Period. Period 6..2 P Tilaajan tiedot Catalogue Request. Receiver_ Party. Party 6..3 P Tilaajayrityksen tunniste (OVT) Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Party Identification 6..4 P Tilaajayrityksen nimi Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Party Name 6..5 P Tilaajayrityksen yhteyshenkilön tiedot Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Contact 6..6 P Yhteyshenkilö Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Contact 6..6 P Yhteysosasto Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Contact 6..6 V 2/52

13 Puhelinnumero Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Contact 6..6 V Sähköpostiosoite Catalogue Request. Receiver_ Party. Party. Contact 6..6 V Toimittajan tiedot Catalogue Request. Provider_ Party. Party 6..7 P Toimittajayrityksen tunniste (OVT) Catalogue Request. Provider_ Party. Party. Party Identification 6..8 P Toimittajayrityksen nimi Catalogue Request. Provider_ Party. Party. Party Name 6..9 P Toimittajayrityksen yhteyshenkilön tiedot Catalogue Request. Provider_ Party. Party. Contact 6..0 V Yhteyshenkilö Catalogue Request. Provider_ Party. Party. Contact 6..0 V Yhteysosasto Catalogue Request. Provider_ Party. Party. Contact 6..0 V Rivitaso Rivin tunnus Catalogue Request. Catalogue Request Line 6.2. P Resurssin kuvaus (henkilö, laite, materiaali, muu tarve) Catalogue Request. Catalogue Request Line. Item P Nimi (henkilön tai laitteen nimi) Catalogue Request. Catalogue Request Line. Item V Tilaajan tuotekoodi eli nimike (Tilaajan tuotenimike) Tuotekoodi eli nimike (Sähköalan nimike) Catalogue Request. Catalogue Request Line. Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Catalogue Request. Catalogue Request Line. Item. Standard_ Item Identification. Item Identification 3/ V V Vapaamuotoinen kuvaus Catalogue Request. Catalogue Request Line. Item V Tarveaikaperiodi (primäärinen) Catalogue Request. Catalogue RequstLine. Line Validity_ Period. Period P Tarveaikaperiodi (sekundäärinen, jne) Catalogue Request. Catalogue Request Line 6.2. V Määrä Määrän yksikkö Catalogue Request. Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity Catalogue Request. Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity P P

14 Työkohteen osoite Catalogue Request. Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity. Applicable Territory_ Address. Address. Address Line P 4/52

15 5 Resurssitarvesanoman rakenne 5. Luokkamalli Tässä kappaleessa esitetään UBL 2.0 CatalogueRequest-sanoman rakenne käyttäen hyväksi UML-luokkamallia. Mallissa on esitetty sanoma vain niiltä osin kuin sen tietosisältö on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Kuviossa 5.. on esitetty resurssitarvesanoman otsikkotason luokkamalli ja kuviossa 5..2 resurssitarvesanoman rivitason luokkamalli. PartyIdentification -ID DocumentReference -ID -DocumentTypeCode -DocumentType CatalogueRequest -UBLVersionID -CustomizationID -ProfileID -ID -IssueDate -IssueTime -Note -Description +Provider +Receiver Party PartyName -Name CatalogueRequestLine -ID -Note..* +Validity Period -EndDate -EndTime Contact -ID -Name -Telephone -ElectronicMail Kuvio 5..: Resurssitarvesanoman otsikkotason luokkamalli 5/52

16 CatalogueRequestLine -ID -Note +LineValidity Period -StartDate -StartTime -EndDate -EndTime +Required Item -Description -Name -AdditionalInformation ItemLocationQuantity -MaximumQuantity +ApplicableTerritory Address +Buyers ItemIdentification -ID +Standard AddressLine -Line Kuvio 5..2: Resurssitarvesanoman rivitason luokkamalli 5.2 Tietojen suhde toisiinsa Tässä luvussa esitetään resurssitarvesanoman tietojen suhteet toisiinsa käyttäen UMLluokkamallia. Kuvioissa on esitetty tiedot niillä nimillä, joilla ne esiintyvät kappaleessa 6 esiintyvien taulukoiden -osissa, joissa esitetään suomeksi aggregaattien ja elementtien käyttöä. Kuviossa 5.2. on esitetty resurssitarvesanoman otsikkotason tietojen suhteet ja kuviossa resurssitarvesanoman rivitason tietojen suhteet. 6/52

17 Tunnustiedot -Tunnus Viitetiedot -Tunnus -Viitteen tyyppikoodi -Viitteen tyyppi Resurssitarve -UBL Version numero -Sovellusohjeen kehittäjä -Sovellusohjeen tunnus -Resurssitarveilmoituksen tunnus -Resurssitarveilmoituksen päivämäärä -Resurssitarveilmoituksen kellonaika -Yleistä tietoa -Ilmoituksen tyyppi +Toimittaja Osapuolitiedot Nimitiedot -Nimi..* +Tilaaja Resurssitarverivi -Rivin tunnus -Sekundäärinen tarveaika +Resurssivaraus annettava Yhteystiedot -Tunnus -Nimi -Puhelin -Sähköposti Ajanjaksotiedot -Loppupäivä -Loppukellonaika Kuvio 5.2.: Resurssitarvesanoman otsikkotason tietojen suhteet Resurssitarverivi -Rivin tunnus -Sekundäärinen tarveaika +Primäärinen tarve Ajanjaksotiedot -Alkupäivä -Alkukellonaika -Loppupäivä -Loppukellonaika Tuotetiedot -Resurssin kuvaus -Tuotenimi -Lisätieto Resurssin käyttö -Tarvittava määrä Osoitetiedot Osoite +Tilaajan Nimiketiedot -Tunnus +Sähköalan -Työkohteen osoite Kuvio 5.2.2: Resurssitarvesanoman rivitason tietojen suhteet 7/52

18 6 Sanoman määrittely Tässä kappaleessa on esitelty UBL- CatalogueRequest -Resurssitarveanoman rakenne, käytettävät aggregaatit, elementit, attribuutit ja koodit sekä niiden käyttötarkoitus niiltä osin, kuin ne on määritelty Energiateollisuus ry:n organisoimassa projektissa Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus. Kappaleessa esiintyvien taulukoiden lukuohje on kappaleessa Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje. 6. Sanoman otsikkotaso Sanoman otsikkotasolla välitetään koko dokumenttia koskevat tiedot, kuten dokumentin tunniste, päiväys, voimassaoloaika sekä osapuolitiedot. 6.. Resurssitarvesanoma (Catalogue Request. Details) 8/52

19 Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Details Catalogue Request. UBL Version Identifier. Identifier Catalogue Request. Customization Identifier. Identifier Catalogue Request. Profile Identifier. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Catalogue Request. Identifier Catalogue Request. Issue Date. Date Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. Tällä aggregaatilla annetaan resurssitarvesanoman tiedot. Esimerkki <CatalogueRequest> </CatalogueRequest> Toisto 0.. Identifier. Type UBL version numero. Tämän sanoman rakenne ja tämä soveltamisohje perustuvat UBL versioon 2.0. Täten tämä elementti saa vakiosti arvon "2.0". Esimerkki <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> Toisto 0.. Identifier. Type Elementillä annetaan sanoman soveltamiohjeen kehittäjän nimi. Esimerkki <cbc:customizationid>et</cbc:customizationid> Toisto 0.. Identifier. Type TIEKE ry:n soveltamisohjeelle antama tunnus, joka on vakiosti FI036 Attribuutit schemeagencyid Esimerkki <cbc:profileid schemeagencyid="292">fi036</cbc:profileid> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan soveltamisohjeluettelon ylläpitäjän tunnus. Esimerkki schemeagencyid="292" Käytettävät koodit 292 (FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland) TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Toisto.. Identifier. Type Resurssitarvesanoman yksilöivät tunnus, jolla se tunnistetaan myöhemmin. Esimerkki <cbc:id>200/0</cbc:id> Toisto.. Date. Type Elementillä annetaan ilmoituksen päivämäärä. On suositeltavaa, että päivämäärä on sama, jonka ilmoituksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään ilmoituksen tekopäivämääränä, eikä ilmoitussanoman muodostamispäivämäärä, joka voi poiketa tästä päivämäärästä. Päivämäärän muoto on YYYY-MM-DD. 9/52

20 Catalogu Request. Issue Time. Time Catalogue request. Note. Text Esimerkki <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> Toisto 0.. Time. Type Elementillä annetaan ilmoituksen luontikelloaika, siis luontihetken tunnit, minuutit ja sekunnit. On suositeltavaa, että ajanhetki on sama, jonka ilmoituksen sisällöstä vastaava henkilö voi nähdä järjestelmästään ilmoituksen tekoajanhetkenä, eikä ilmoitussanoman muodostamisajanhetki, joka voi poiketa tästä ajanhetkestä. Kellonajan muoto on hh:mm:ss. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:issuetime>2:05:5</cbc:issuetime> Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan ilmoitukseen liittyvää yleistä tietoa, jota ei voida antaa CatalogueRequest-sanoman muiden elementtien arvona. Huomautus Vain yksi elementin toisto kieltä kohden. Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Catalogue Request. Description. Text Esimerkki <cbc:note languageid="fi">resurssivaraus pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian.</cbc:note> Ilmoituksen vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla. Esimerkki languageid="fi" Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan ilmoituksen tyyppi koodimuotoisena. Huomautus Elementti on tarkoitettu vapaamuotoisen tiedon esittämiseen, Koodit mutta tässä se saa koodimuotoisia arvoja. UN/ECE koodiston UN/ECE 225 Message function code mukaisia koodeja ovat: 4 = (Change) Muutos 20/52

21 Catalogue Request. Validity_ Period. Period 6..2 Catalogue Request. Receiver_ Party. Party 6..3 Catalogue Request. Provider_ Party. Party 6..7 Catalogue Request. Document Reference 6.. Catalogue Request. Catalogue Request Line = (Original) Alkuperäinen / uusi Esimerkki <cbc:description>9</cbc:description> Toisto 0.. unbounded Type Period. Details Aggregaatilla annetaan tieto, mihin mennessä toimittajan on viimeistään annettava resurssivaraussanoma eli ilmoitettava resurssien saatavuudesta. Esimerkki <cac:validityperiod> </cac:validityperiod> Toisto.. Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan eli resurssitarveilmoituksen lähettäjän nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto.. Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan eli resurssitarveilmoituksen vastaanottajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:party> </cac:party> Toisto 0.. unbounded Type Document Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan resurssitarveilmoituksen perustana olevan hankkeen tunnus sekä aiemmin saadun resurssivarauksen tunnus. Esimerkki <cac:documentreference> </cac:documentreference> Toisto.. unbounded Catalogue Line. Details Aggregaatilla annetaan resurssitarverivin tiedot. Esimerkki <cac:cataloguerequestline> </cac:cataloguerequestline> 2/52

22 6..2 Resurssivaraus annettava viimeistään (Catalogue Request. Validity_ Period. Period) Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Validity_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto Type Period. End Date. Date Toisto unbounded Period. Details Aggregaatilla annetaan tieto, mihin mennessä toimittajan on viimeistään annettava resurssivarausilmoitus eli tieto resurssien saatavuudesta. Esimerkki <cac:validityperiod> </cac:validityperiod> Date. Type Period. End Time. Time Toisto 0.. Elementillä annetaan päivämäärä, jolloin toimittajan on viimeistään annettava resurssivarausilmoitus. Esimerkki <cbc:enddate> </cbc:enddate> Time. Type Elementillä annetaan päivämäärän kellonaika, jolloin toimittajan on viimeistään annettava resurssivarausilmoitus. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:endtime>2:30:00</cbc:endtime> 22/52

23 6..3 Tilaaja (Catalogue Request. Receiver_ Party. Party) Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Receiver_ Party. Party Party. Party Identification 6..4 Party. Party Name 6..5 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Party. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan eli resurssitarveilmoituksen lähettäjän nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:receiverparty> </cac:receiverparty> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto Party. Contact Toisto unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> 23/52

24 6..6 Contact. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> 24/52

25 6..4 Tilaajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan tunnus, jolla tilaaja tunnistetaan partnerin järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 25/52

26 6..5 Tilaajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan nimitiedot. Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan tilaajan nimi. Esimerkki <cbc:name>oy Sähkö Ab</cbc:Name> 26/52

27 6..6 Tilaajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Elementti / aggregaatti Party. Contact Toisto 0.. Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Contact. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Contact. Identifier Toisto 0.. Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston tunnus Huomautus Henkilön tunnuksena suositellaan käytettäväksi henkilön sähköpostiosoitetta. Esimerkki <cbc:id>46</cbc:id> Contact. Name Toisto 0.. Name. Type Contact. Telephone. Text Toisto 0.. Contact. Electronic_ Mail. Text Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai osaston nimi. Esimerkki <cbc:name>timo Tilaaja</cbc:Name> Text. Type Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston puhelinnumero. Esimerkki <cbc:telephone> <cbc:Telephone> Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan tilaajan yhteyshenkilön tai -osaston sähköpostiosoite. Esimerkki <cbc:electronicmail> 27/52

28 6..7 Toimittaja (Catalogue Request. Provider_ Party. Party) Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Provider_ Party. Party Party. Party Identification 6..8 Party. Party Name 6..9 Party. Contact 6..0 Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Party. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan eli resurssitarveilmoituksen vastaanottajan nimi-, tunniste- ja yhteystiedot. Esimerkki <cac:providerparty> </cac:providerparty> Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimitiedot Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Toisto 0.. Contact. Details 28/52

29 Aggregaatilla annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> 29/52

30 6..8 Toimittajan tunniste (Party. Party Identification) Elementti / aggregaatti Party. Party Identification Party Identification. Identifier Identification Scheme. Identifier Identification Scheme Agency. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Party Identification. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan tunnus, jolla järjestelmät tunnistavat sen automaattisesti siirrettäessä tietoa sähköisesti. Esimerkki <cac:partyidentification> </cac:partyidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajan tunnus, jolla toimittaja tunnistetaan partnerin järjestelmissä automaattisesti. Tässä elementissä annettava tunnus voi olla esimerkiksi OVT-tunnus, tilaajan tai toimittajan tunnistekoodiston mukainen tunnus. Attribuutit schemeid ja schemeagencyid Esimerkki <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:ID> Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnistekoodiston tunnus. Esimerkki schemeid="iso 6523" Käytettävät koodit ISO 6523 OVT- tunnus (Structure for the identification of organizations) Toisto 0.. Attribuutilla annetaan osapuolitunnuskoodiston ylläpitäjä. Esimerkki schemeagencyid="5" Käytettävät koodit 5 ISO (International Organization for Standardization) 9 (Assigned by seller or seller's agent) Toimittajan ylläpitämä luettelo 92 (Assigned by buyer or buyer's agent) Tilaajan ylläpitämä luettelo 30/52

31 6..9 Toimittajan nimi (Party. Party Name) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Party Name Toisto 0.. unbounded Party Name. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan nimitiedot Esimerkki <cac:partyname> </cac:partyname> Party Name. Name Toisto.. Name. Type Elementillä annetaan toimittajan nimi. Esimerkki <cbc:name>asennus Oy</cbc:Name> 3/52

32 6..0 Toimittajan yhteyshenkilö tai -osasto ja yhteystiedot (Party. Contact) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Party. Contact Toisto 0.. Contact. Details Aggregaatilla annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston tiedot Esimerkki <cac:contact> </cac:contact> Contact. Identifier Toisto 0.. Identifier. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston tunnus. Huomautus Henkilön tunnuksena suositellaan käytettäväksi henkilön sähköpostiosoitetta. Esimerkki <cbc:id>6</cbc:id> Contact. Name Toisto 0.. Name. Type Elementillä annetaan toimittajan yhteyshenkilön tai -osaston nimi. Esimerkki <cbc:name>tommi Toimittaja</cbc:Name> 32/52

33 6.. Viitetiedot (Catalogue Request. Document Reference) Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Document Reference Document Reference. Identifier Document Reference. Document Type Code. Code Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Type Document Reference. Details Tällä aggregaatilla annetaan resurssitarveilmoituksen perustana olevan hankkeen tunnus sekä aiemmin saadun resurssivarauksen tunnus. Esimerkki <cac:documentreference> </cac:documentreference> Toisto 0.. Identifier. Type Elementillä annetaan sen hankkeen tunnus, johon tämä resurssitarveilmoitus liittyy, sekä aiemmin vastaanotetun resurssivarauksen tunnus, johon tehdään muutoksia tai tarkennuksia. Esimerkki <cbc:id>234-ab</cbc:id> Toisto 0.. Code. Type Elementillä annetaan resurssitarveilmoituksen viitteen tyyppi koodimuotoisena. Huomautus Elementin arvoja on kahdessa eri koodistossa. OASIS on määritellyt UN/ECE koodiston "00 Document name code" oletusarvoiseksi koodistoksi. Jos tästä koodistosta ei löydy sopivaa koodia, voidaan käyttää UN/ECE koodistoa 53 Reference qualifier". Koodit UN/ECE koodiston 00 mukaisia koodeja ovat: 220 = (Order) Hanke UN/ECE koodiston 53 mukaisia koodeja ovat: AEO = (Product reservation number) Varausnumero Attribuutit listid ja listagencyid Esimerkki <cbc:documenttypecode listid= UN/ECE00" 33/52

34 Code List. Identifier Toisto 0.. Code List. Agency. Identifier Document Reference. Document Type. Text listagencyid="6">220</cbc:documenttypecode> Attribuutilla annetaan dokumenttitunnuskoodiston tunnus; joko UN/ECE 00 tai UN/ECE 53 Esimerkki listid="un/ece 00" Käytettävät koodit UN/ECE 00 UN/ECE koodisto 00 "Document name code" UN/ECE 53 UN/ECE koodisto 53 "Reference qualifier" Toisto 0.. Attribuutilla annetaan dokumenttitunnuskoodiston ylläpitäjän tunnus Esimerkki listagencyid="6" Käytettävät koodit 6 UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan resurssitarveilmoituksen viitteen tyyppi tekstimuotoisena. Attribuutit languageid Esimerkki <cbc:documenttype languageid="fi">hanke </cbc:documenttype> 34/52

35 6.2 Sanoman rivitaso Sanoman rivitasolla välitetään tarvittavaa resurssia koskevat tiedot, kuten tuotekoodi, tuotteen kuvaus ja määrätiedot Resurssitarveilmoitusrivin tiedot (Catalogue Request. Catalogue Request Line) Elementti / aggregaatti Catalogue Request. Catalogue Request Line Catalogue Request Line. Identifier Catalogue Request Line. Note. Text Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. unbounded Catalogue Line. Details Aggregaatilla annetaan resurssitarveilmoituksen rivin tiedot. Esimerkki <cac:cataloguerequestline> </cac:cataloguerequestline> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan resurssitarveilmoituksen rivin tunnus. Esimerkki <cbc:id>003</cbc:id> Toisto 0.. unbounded Text. Type Elementillä annetaan rivin lisätietona sekundääriset tarveaikaperiodit vapaamuotoisena tekstinä. Huomautus Yksi toisto sekundääristä tarveaikaperiodia kohti. Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Catalogue Request Line. Line Validity_ Period. Period Esimerkki <cbc:note languageid="fi">. sekundäärinen tarveaika </cbc:Note> Vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Toisto 0.. Period. Details Aggregaatilla annetaan resurssin primäärinen tarveaikatieto. Esimerkki <cac:linevalidityperiod> </cac:linevalidityperiod> 35/52

36 Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity Catalogue Request Line. Item Toisto 0.. unbounded Period. Details Aggregaatilla annetaan tarvittava resurssimäärä ja työkohteen osoite. Esimerkki <cac:requireditemlocationquantity> </cac:requireditemlocationquantity> Toisto.. Item. Details Aggregaatilla annetaan resurssin kuvaustiedot, kuten tuotekoodi ja tuotteen ominaisuudet. Esimerkki <cac:item> </cac:item> 36/52

37 6.2.2 Resurssin primäärinen tarveaikaperiodi (Catalogue Request Line. Line Validity_ Period. Period) Elementti / aggregaatti Catalogue RequstLine. Line Validity_ Period. Period Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. Period. Start Date. Date Toisto 0.. Period. Details Aggregaatilla annetaan resurssin primäärinen tarveaikatieto. Esimerkki <cac:linevalidityperiod> </cac:linevalidityperiod> Date. Type Period. Start Time. Time Toisto 0.. Elementillä annetaan primäärisen tarveaikaperiorin ensimmäisen päivän päivämäärä. Esimerkki <cbc:startdate> </cbc:startdate> Time. Type Period. End Date. Date Toisto 0.. Elementillä annetaan primäärisen tarveaikaperiorin ensimmäisen päivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCT- ajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:starttime>08:30:00</cbc:starttime> Date. Type Period. Start Date. Date Toisto 0.. Elementillä annetaan primäärisen tarveaikaperiorin viimeisen päivän päivämäärä. Esimerkki <cbc:enddate> </cbc:enddate> 37/52

38 Time. Type Elementillä annetaan primäärisen tarveaikaperiorin viimeisen päivän kellonaika. Huomautus Jos kellonajan ilmoittamisessa on huomioitava aikavyöhyke, esitetään kellonaika muodossa hh:mm:ss+hh:mm tai hh:mm:ss-hh:mm, missä plus- tai miinus-merkin jälkeen on ilmoitettu ajan poikkeaminen UCTajasta (Coordinated Universal Time). Jos kellonaika ilmoitetaan UCT-ajassa, voidaan käyttää merkintää hh.mm:ssz. (UTC korvaa aikaisemmin käytetyn Greenwichin keskiajan (GMT).) Esimerkki <cbc:endtime>4:00:00</cbc:endtime> 38/52

39 6.2.3 Resurssin käyttötiedot (Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity) Elementti / aggregaatti Catalogue Request Line. Required_ Item Location Quantity. Item Location Quantity Item Location Quantity. Maximum_ Quantity. Quantity Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Period. Details Aggregaatilla annetaan tarvittava resurssimäärä ja työkohteen osoite. Esimerkki <cac:requireditemlocationquantity> Toisto 0.. Attribuutit </cac:requireditemlocationquantity> Quantity. Type Elementillä annetaan tarvittava resurssimäärä. unitcode Quantity Unit. Code Toisto.. Esimerkki <cbc:maximumquantity unitcode="c62"> </cbc:maximumquantity> Attribuutilla annetaan mittayksikön tunnus, joka on UN/ECE suosituksen 20 Measurement Unit Code mukainen koodi. Esimerkki unitcode="c62" Käytettävät koodit BE CL C62 DAY D97 HUR KGM LTR MIN MTK MTQ (Bundle) Nippu (Coil) Kela (One, Unit, Piece) Kappale (Day) Päivä (Pallet/unit load) Lava (Hour) Tunti (Kilogram) Kilogramma (Litre) Litra (Minute) Minuutti (Square metre) Neliömetri (Qubic metre) Kuutiometri 39/52

40 Item Location Quantity. Applicable Territory_ Address. Address MTR NMP NPL SET TNE Toisto Esimerkki (Metre) Metri (Packs) Pakkaus, kolli (Parcels) Laatikko (Sets) Sarja, erä (Tonne) Tonni 0.. unbounded Address. Details Aggregaatilla annetaan työkohteen osoitetiedot. <cac:applicableterritoryaddress> </cac:applicableterritoryaddress> 40/52

41 6.2.4 Työkohteen osoitetiedot (Item Location Quantity. Applicable Territory_ Address. Address) Elementti / aggregaatti Item Location Quantity. Applicable Territory_ Address. Address Address. Address Line Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. unbounded Address. Details Aggregaatilla annetaan työkohteen osoitetiedot. Esimerkki <cac:applicableterritoryaddress> </cac:applicableterritoryaddress> Toisto 0.. unbounded Address Line. Details Aggregaatilla annetaan työkohteen osoite. Esimerkki <cac:addressline> </cac:addressline> 4/52

42 6.2.5 Työkohteen osoite (Address. Address Line) Elementti / aggregaatti Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Address. Address Line Toisto 0.. unbounded Address Line. Details Aggregaatilla annetaan työkohteen osoite. Esimerkki <cac:addressline> </cac:addressline> Address Line. Line. Text Toisto.. Text. Type Elementillä annetaan työkohteen osoite vapaamuotoisena tekstinä. Esimerkki <cbc:line>korsitie 27 D 22, Helsinki</cbc:Line> 42/52

43 6.2.6 Resurssin kuvaus (Catalogue Request Line. Item) 43/52

44 Elementti / aggregaatti Catalogue Request Line. Item Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto.. Item. Details Aggregaatilla annetaan resurssin kuvaustiedot, kuten tuotekoodi ja tuotteen ominaisuudet. Esimerkki <cac:item> </cac:item> Item. Description. Text Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan resurssin nimeä tarkempi kuvaus eli pitkä teksti. Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Esimerkki <cbc:despciption languageid="fi">nosturi<cbc:description> Tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" Item. Name Toisto 0.. Name. Type Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Item. Additional_ Information. Text Elementillä annetaan resurssin nimi, joka esiintyy esimerkiksi tuoteluettelossa tuotekoodin kanssa. Esimerkki <cbc:name languageid="fi">liebherr LTM </cbc:name> Nimitekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla. Esimerkki languageid="fi" Toisto 0.. Text. Type Elementillä annetaan resurssiin liittyvää muuta tietoa, jota ei voida antaa minkään muun elementin arvona, kuten käsittelyohjeita. Attribuutit languageid Language. Identifier Toisto 0.. Esimerkki <cbc:additionalinformation languageid="fi">tullaan nostamaan erittäin raskaita taakkoja.</cbc:additionalinformation> Vapaamuotoisen tekstin kieli ilmaistuna standardin ISO 639 mukaisella kaksikirjaimisella kielikoodilla Esimerkki languageid="fi" 44/52

45 Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Item. Standard_ Item Identification. Item Identification Toisto 0.. Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:buyersitemidentification> </cac:buyersitemidentification> Toisto 0.. Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan sähköalan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:standarditemidentification> </cac:standarditemidentification> 45/52

46 6.2.7 Tilaajan tuotekoodi eli nimike (Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification) Elementti / aggregaatti Item. Buyers_ Item Identification. Item Identification Item Identification. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan tilaajan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:buyersitemidentification> </cac:buyersitemidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan tilaajan tuotekoodi eli nimike. Esimerkki <cbc:id>2323</cbc:id> 46/52

47 6.2.8 Sähköalan tuotekoodi eli nimike (Item. Standard_ Item Identification. Item Identification) Elementti / aggregaatti Item. Standard_ Item Identification. Item Identification Item Identification. Identifier Toistokerrat, tyyppi, kuvaus, esimerkki Toisto 0.. Item Identification. Details Aggregaatilla annetaan sähköalan tuotekoodi- eli nimiketiedot. Esimerkki <cac:standarditemidentification> </cac:standarditemidentification> Toisto.. Identifier. Type Elementillä annetaan sähköalan tuotekoodi eli nimike. Esimerkki <cbc:id>645065</cbc:id> 47/52

48 7 Sanomaesimerkki Tässä kappaleessa on esimerkki UBL CatalogueRequest-Resurssitarvesanomasta. 7. UBL Resurssitarvesanoman esimerkki <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <CatalogueRequest xmlns:xsi=" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:qualifieddatatypes-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonextensioncomponents-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:corecomponentparameters-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:cataloguerequest-2" xmlns:clm664="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:664:200" xmlns:clmianamimemediatype="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:ianamimemediatype:2003" xmlns:clm5427="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5427:200" xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:988"> <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> <cbc:customizationid>et</cbc:customizationid> <cbc:profileid schemeid="292">fi036</cbc:profileid> <cbc:id>200/0</cbc:id> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:issuetime>2:05:5</cbc:issuetime> <cbc:note languageid="fi">resurssivaraus pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian.</cbc:note> <cbc:description>9</cbc:description> 48/52

49 <cac:validityperiod> <cbc:enddate> </cbc:enddate> </cac:validityperiod> <cac:receiverparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>oy Sähkö Ab</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:contact> <cbc:name>timo Tilaaja</cbc:Name> <cbc:telephone> </cbc:Telephone> </cac:contact> </cac:receiverparty> <cac:providerparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="iso 6523" schemeagencyid="5"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>asennus Oy</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:contact> <cbc:name>tommi Toimittaja</cbc:Name> </cac:contact> </cac:providerparty> <cac:documentreference> <cbc:id>234-ab</cbc:id> 49/52

50 <cbc:documenttypecode listid="00" listagencyid="6">220</cbc:documenttypecode> </cac:documentreference> <cac:cataloguerequestline> <cbc:id>00</cbc:id> <cbc:note languageid="fi">sekundäärinen tarveaika </cbc:Note> <cac:validityperiod> <cbc:startdate> </cbc:startdate> <cbc:starttime>08:30:00</cbc:starttime> <cbc:enddate> </cbc:enddate> <cbc:endtime>4:00:00</cbc:endtime> </cac:validityperiod> <cac:requireditemlocationquantity> <cbc:maximumquantity unitcode="c62"></cbc:maximumquantity> <cac:applicableterritoryaddress> <cac:addressline> <cbc:line>korsitie 27 D 22, Helsinki</cbc:Line> </cac:addressline> </cac:applicableterritoryaddress> </cac:requireditemlocationquantity> <cac:item> <cbc:description languageid="fi">nosturi</cbc:description> <cbc:name>liebherr LTM </cbc:Name> <cbc:additionalinformation languageid="fi">tullaan nostamaan erittäin raskaita taakkoja</cbc:additionalinformation> <cac:buyersitemidentification> <cbc:id>2323</cbc:id> </cac:buyersitemidentification> </cac:item> </cac:cataloguerequestline> </CatalogueRequest> 50/52

51 8 Liite : Kappaleessa 6 Sanoman määrittely esiintyvien taulukoiden lukuohje Aggregaatin rakenne: Aggregaatissa vihreällä aggregaatin elementit Vieressä punaisella ala-aggregaatit Aggregaatin toistojen määrä sanomassa: Vaihtoehdot: valinnainen, esiintyy max. kertaa.. pakollinen, esiintyy kerran 0.. unbounded valinnainen, esiintyy useita kertoja.. unbounded pakollinen, esiintyy useita kertoja Aggregaatin tyyppi, aggregaatilla aina Details Selvitys aggregaatin käytöstä Esimerkki aggregaatin käytöstä sanomassa Aggregaatin nimi (nimi lihavoituna) Elementin toistojen määrä, vaihtoehdot samat kuin aggregaatilla Elementin tyyppi, useita vaihtoehtoja Selvitys elementin käytöstä Aggregaatissa esiintyvän elementin nimi Edellä olevan elementin attribuutti (tiedot harmaalla pohjalla) Aggregaatin ala-aggregaatin nimi ja linkki (lihavoituna) (Toisto-, -, ja Esimerkki-ruutujen selitys sama kuin pääaggregaatilla) Elementin käyttöön liittyvä huomautus Elementin attribuutit, jotka käytössä tässä soveltamisohjeessa Esimerkki elementti käytöstä sanomassa Attribuutin toistojen määrä, Vaihtoehdot: valinnainen, esiintyy max. kertaa.. pakollinen, esiintyy kerran Selvitys attribuutin käytöstä Esimerkki attribuutin käytöstä sanomassa 5/52

52 52/52

Tilausperuutus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1029, 2010-06-30, v 1.00

Tilausperuutus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1029, 2010-06-30, v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tilausperuutus FI029, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderCancellation Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Tilauksen vastaanottokuittaus

Tilauksen vastaanottokuittaus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tilauksen vastaanottokuittaus FI03, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderResponseSimple Sisällysluettelo Sanoma ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1037, 2010-06-30, v 1.00

Tarjouspyyntö. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1037, 2010-06-30, v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjouspyyntö FI037, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: RequestForQuotation Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Työn alla / valmis -ilmoitus

Työn alla / valmis -ilmoitus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Työn alla / valmis -ilmoitus FI1027, 2009-09-30, v 1.00 Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: DespatchAdvice Sisällysluettelo 1 Sanoma ja sen

Lisätiedot

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI038, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 5. Sanoman

Lisätiedot

Resurssitarve. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1036, , v 1.00

Resurssitarve. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1036, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Resurssitarve FI036, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: CatalogueRequest Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Palvelupyynnön peruutus

Palvelupyynnön peruutus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Palvelupyynnön peruutus FI1025, 2009-09-30, v 1.00 Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderCancellation Sisällysluettelo 1 Sanoma ja sen

Lisätiedot

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI1038, 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateol isuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjous FI038, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Quotation Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 5. Sanoman

Lisätiedot

Resurssivaraus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1039, , v 1.00

Resurssivaraus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1039, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Resurssivaraus FI039, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Catalogue Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 4.

Lisätiedot

Resurssivaraus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1039, , v 1.00

Resurssivaraus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1039, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Resurssivaraus FI039, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Catalogue Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 4.

Lisätiedot

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Palvelupyyntö. FI1024, 2009-09-30, v 1.00. Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2.

Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Palvelupyyntö. FI1024, 2009-09-30, v 1.00. Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Palvelupyyntö FI024, 2009-09-30, v.00 Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Order Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 5. Sanoman

Lisätiedot

Tekninen kuittaus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1030, , v 1.00

Tekninen kuittaus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1030, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tekninen kuittaus FI030, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: ApplicationResponse Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Massaluettelo. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1040, , v 1.00

Massaluettelo. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1040, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Massaluettelo FI040, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Catalogue Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 4.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1037, , v 1.00

Tarjouspyyntö. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1037, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tarjouspyyntö FI037, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: RequestForQuotation Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21 Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

Toteutumatieto - Toimitusluettelo

Toteutumatieto - Toimitusluettelo Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Toteutumatieto - Toimitusluettelo FI034, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: DespatchAdvice Sisällysluettelo Sanoma ja

Lisätiedot

Tilausmuutos. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1035, , v 1.00

Tilausmuutos. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1035, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tilausmuutos FI035, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderChange Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 5.

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

Osapuolitiedot. Yleinen koostetieto ja sen soveltamisohje

Osapuolitiedot. Yleinen koostetieto ja sen soveltamisohje Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Yleinen koostetieto ja

Lisätiedot

Tiedoksianto. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1033, , v 1.01

Tiedoksianto. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1033, , v 1.01 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tiedoksianto FI033, 204-04-30, v.0 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: AttachedDocument Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Sanoman vastaanottokuittaus

Sanoman vastaanottokuittaus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Sanoman vastaanottokuittaus FI026, 2009-09-30, v.00 Käyttö: Kiinteistöala Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: ApplicationResponse Sisällysluettelo Sanoma ja sen

Lisätiedot

Tilausmuutos. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1035, , v 1.00

Tilausmuutos. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1035, , v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Tilausmuutos FI035, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: OrderChange Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 5.

Lisätiedot

Työn alla / valmis -ilmoitus

Työn alla / valmis -ilmoitus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Työn alla / valmis -ilmoitus FI1032, 2014-04-30, v 1.01 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: DespatchAdvice Sisällysluettelo 1 Sanoma

Lisätiedot

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Lähetysstatus

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Lähetysstatus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Lähetysstatus FI1042, 2012-06-15, v 1.00 Käyttö: Kuljetus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: TransportationStatus Sisällysluettelo 1 Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Tehokkuutta kuljetustoimintoihin. Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012

Tehokkuutta kuljetustoimintoihin. Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012 Tehokkuutta kuljetustoimintoihin Heikki Laaksamo, TIEKE, 23.5.2012 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen logistiikan

Lisätiedot

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Kuljetustilaus. UBL 2.

Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. Kuljetustilaus. UBL 2. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Kuljetustilaus UBL 2.0 Order FI1041, 2012-06-15, v 1.00 Käyttö: Kuljetus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Order UBL 2.0 Order - Kuljetustilaus 1 2012-06-15

Lisätiedot

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1017, , v 1.01

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1017, , v 1.01 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Hyvityslasku FI1017, 2008-06-27, v 1.01 Käyttö: Kauppa ja teollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: CreditNote Sisällysluettelo 1 Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Pientyö- / Projektitilaus

Pientyö- / Projektitilaus Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Pientyö- / Projektitilaus FI028, 204-04-30, v.0 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Order Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala...

Lisätiedot

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen

Lisätiedot

Massaluettelo. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1040, 2010-06-30, v 1.00

Massaluettelo. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje. FI1040, 2010-06-30, v 1.00 Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Massaluettelo FI040, 200-06-30, v.00 Käyttö: Energiateollisuus Sanasto: UBL Versio: 2.0 Sanoma: Catalogue Sisällysluettelo Sanoma ja sen soveltamisala... 4.

Lisätiedot

Lähetystietosanoma (Rahtikirja)

Lähetystietosanoma (Rahtikirja) Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje Lähetystietosanoma (Rahtikirja) FI1020, 2012-06-15, v 1.01 Käyttö: Kuljetus Sanasto: UBL

Lisätiedot

Toimitustieto: Lähetysluettelo ja kuormakirja

Toimitustieto: Lähetysluettelo ja kuormakirja Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Tilaus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1005,

Tilaus. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1005, Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY DESADV D.00A / PRIDES D.00A SANOMAN SOVELTAMISSUUNNITELMA Versio 0.3 7.02.2004 Laatinut: 27 / 02 2004 Heikki Laaksamo, EDIMASTER OY Heikki Laaksamo 27.02.2003 2 2 Versio 0.3 DOKUMENTIN

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Komponenttikirjasto. Komponenttikirjasto ja sen yleinen soveltamisohje. 2010-04-28, v 1.01

Komponenttikirjasto. Komponenttikirjasto ja sen yleinen soveltamisohje. 2010-04-28, v 1.01 Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana Maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Komponenttikirjasto ja

Lisätiedot

EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen

EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen CEN työn taustaa 1/3 European Mandates, (Standardization requests) ovat työkalu, jonka avulla Komissio voi pyytää

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2 Tilapäinen työnantaja Palkkatietoilmoitus Esimerkki 2: Tilapäinen työnantaja 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 16 Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 16: Takaisinperintä, summa peritään takaisin kerralla 2 (13) Versiohistoria

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 1 Sopimustyönantaja, perustapaus Palkkatietoilmoitukset - Esimerkki 1: Sopimustyönantaja, perustapaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Kauppalasku ja lisäveloituslasku

Kauppalasku ja lisäveloituslasku Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7 Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (15 vuotta) Korvaava ilmoitus Palkkatietoilmoitus Esimerkki 7: Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille

SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille SIPS-ostolaskujen XML-ohjeet toimittajille 23.10.2017 1 Automaattisen käsittelyn edellytykset Seuraavilla sivuilla on kuvattuna ne ostolaskun tiedot, jotka sen lisäksi, että ovat laskun kuvalla, pitää

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4 Julkisyhteisö maksajana Palkkatietoilmoitus Esimerkki 4: Julkisyhteisö maksajana 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6 Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja Palkkatietoilmoitus Esimerkki 6: Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja 2 (11) Versiohistoria

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00

Tiedonsiirtosuositus. 2010-06-30, v 1.00 Tiedonsiirtosuositus 2010-06-30, v 1.00 Käyttö: Energiateollisuus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Termit ja määritelmät... 6 3 Sähköinen standardimuotoinen tiedonsiirto... 9 4 Tiedonsiirron osapuolet...

Lisätiedot

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu

Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Tuotetietopankin alustanvaihdon muutostöiden luokittelu Sisällys Tuotetietopankin alustan vaihdon muutostöiden luokittelu... 3 I-vaihe... 3 I-vaihe tehtävät muutokset... 3 I-vaihe tarkistettavat asiat...

Lisätiedot

Verkkopalkka-rajapintakuvaus

Verkkopalkka-rajapintakuvaus PAYSLIPXML v.1.1 Verkkopalkka-rajapintakuvaus sivu 1/12 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Payslip-scheeman kuvaus...4 3 Xml-tiedosto...5 4 HeaderData...6 5 ControlData...7 6 PayPeriod...7 7 Delivery...8

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (21) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA 1(9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 21.12.2017 Dokumentti julkaistu. KESKEISET TERMIT JA NIIDEN SELITTEET Termi Pseudonymisointi GDPR Määritelmä Anonymisoinnilla pyritään siihen, että tiedosta

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Massahaun tulosten tulkintaa

Massahaun tulosten tulkintaa Massahaun tulosten tulkintaa Joonas Pihlaja, Copyright 2003 Novo Meridian Oy 2. heinäkuuta 2003 Sisältö 1 Yleiskatsaus 1 2 Company 1 3 Country 2 4 Timezone 2 5 Language 2 6 Station 3 7 Trnsattr ja Trnsmode

Lisätiedot

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012 Tietuekuva Aineistosiirrot XML 20022 XML pain.001.001.02 sanomasäännöt 15.11.2012 2 1. Maksusanoman rakenne ja sisältö Dokumentti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä C2B tietuekuvauksen kanssa pain 001.001.02

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Aineistotilaukset 2 (21) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tuotetietojen välitys Synkka-palvelusta muille kohdemarkkinoille

Tuotetietojen välitys Synkka-palvelusta muille kohdemarkkinoille Päivitetty 13.12.2017 Tuotetietojen välitys Synkka-palvelusta muille kohdemarkkinoille Tässä ohjeessa kuvataan, miten tuotetietoja välitetään Synkka-palvelun kautta Suomen lisäksi muille kohdemarkkinoille

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Public. TEAPPSXML v.3.0. Verkkolaskufoorumin syysseminaari 2017

Public. TEAPPSXML v.3.0. Verkkolaskufoorumin syysseminaari 2017 TEAPPSXML v.3.0 Verkkolaskufoorumin syysseminaari 2017 Yleistä TEAPPSXML v.3.0 alaspäin yhteensopiva Miksi uusi versio? Tuki EU Normille semanttisen tietosisällön mukainen lasku Asioille oikeat elementit

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet

Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Museo 2015 järjestelmä ja Museoiden luettelointiohjeet Pilottimuseoiden tapaaminen Leena Furu 14.11.2013 Luetteloinnin kehittäminen Luettelointityöryhmä 16 museoammattilaista ympäri Suomen Päätavoite:

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen TULLIN VIENTIJÄRJESTELMÄN ILMOITUSSANOMIEN JA TULLIN VASTAUSSANOMIEN VERSIO 2.1 MUUTOS 4 Tullin siirtyessä uuteen viennin tullausjärjestelmään on otettu käyttöön XML-muotoiset sähköiset sanomat. Sanomakuvaukset

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot