Töissä. Sairaanhoitaja Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi"

Transkriptio

1 Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: Töissä. Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu. 28 Ei vain ikäihmiset. Kaatumisriski on huomioitava jokaisen mahdollisen kaatumisvaarassa olevan potilaan kohdalla. Tieto tulee jakaa myös potilaalle itselleen ja hänen läheisilleen.

2 Tasapainossa Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE pyrkii vähentämään tapaturmia Pohjois-Savossa. Potilastiloja tarkastellaan eri tavoin kuin ennen. Myös työvälineet ja käytännöt joutuvat syyniin. Työtä tehdään yhdessä. > TEKSTI TARJA TERVO-HEIKKINEN, KLIINISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJA, TTT, KYS HANNELE SILTANEN, TUTKIJA, HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ KUVAT AKSELI MURAJA 29

3 Kuntoutus. Sylvi Lipponen käy terveyskeskuksen fysioterapiassa kaatumisen aiheuttaman polvivamman takia. Onnettomuudesta on kolme vuotta. Fysioterapeutti Päivi Jalkanen kuntouttaa. 30 Kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat Suomessa vuosittain tuhansia lonkkamurtumia, aivovammoja ja kuolemia. Seuraukset ovat merkittävät kansantaloudellisesti sekä inhimillisesti, sillä kaatuneen henkilön elämä voi muuttua peruuttamattomasti. Alueellisen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE:n tavoitteena on vähentää kaatumisia koti- ja laitosympäristöissä yhtenäistämällä koulutusta, ohjeita ja käytäntöjä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella. AKE perustettiin keväällä Verkostoon kuuluu 27 jäsentä ja uusia otetaan mukaan erityisesti tuoreista organisaatioista. Verkosto kokoontuu vuosittain neljä kertaa. Muuna aikana kehittämistyötä viedään eteenpäin muun muassa pienryhmätapaamisten kautta. Yhtenäisyys edistää kaatumisten ehkäisyä. Näyttöön perustuvan tiedon jalostaminen käytännön toiminnaksi on ollut alusta alkaen verkoston tavoitteena. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Kys) kaatumisten ehkäisyn kehittäminen alkoi Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto -hankkeessa. Tavoitteena oli testata Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistäminen -mallin toimivuutta käytännössä. Toimintatapoja kaatumisten ehkäisyssä työyksikkötasolla tarkasteltiin JBI-suosituksen kautta. Työyksiköiden vastuuhenkilöt tarkastelivat potilastiloja eri silmin kuin aikaisemmin. Aina on tiedetty wc- ja pesutilojen lattiapintojen liukkauden merkitys kaatumisriskille, mutta nyt mietittiin, miten tilanne voitaisiin korjata. Koska suuria saneerauksia oli mahdotonta toteuttaa, yksi yksikkö hankki muun muassa suihkujen alle kumimattoja. Yksiköt tarkastelivat kaiteita, tarttumiskahvoja ja potilaiden apuvälineitä riittävyyden, kunnon ja toimivuuden näkökulmasta. Suosituksen myötä ajatus riskimittarin käytöstä selkeni: Miten voidaan kohdistaa kaatumisten ehkäisyä oikeisiin potilaisiin, ellei tiedetä, ketkä ovat suurimmassa riskissä?

4 Yhteistyön tuloksena Kysin sähköiseen hoitokertomukseen vietiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoima lyhyt kaatumisriskimittari (FRAT). THL:n kääntämä FRAT-mittari otettiin pilottikäyttöön kolmessa työyksikössä Kysissä FRAT-mittarin etuna on erikoissairaanhoidon näkökulmasta muihin riskimittareihin verrattuna sen nopea käyttö ja soveltuvuus sähköiseen hoitokertomukseen vietäväksi. Mittari antaa tietoa vain karkealla tasolla, mutta on hyvä muistuttaja arjessa. Käyttö laajenee pikku hiljaa uusiin yksiköihin. Kysin suositus on AKE:ssa työstetyn tarkistuslistan mukaisesti kartoittaa kaatumisriski kaikilta yli 70-vuotiailta potilailta. Tärkeintä prosessissa on kuitenkin kaatumisriskin huomioiminen jokaisen mahdollisen kaatumisvaarassa olevan potilaan kohdalla, ja tämän tiedon jakaminen myös potilaalle itselleen ja hänen läheisilleen. Samalla muistutetaan muun muassa huonesijoittelusta, erityistarpeiden huomioinnista, ympäristön siisteydestä ja potilasjalkineiden laadusta. AKE:n ensimmäiset yhtenäiset ohjeet valmistuivat Tarkistuslista löytyy Hotuksen sivuilta (www.hotus.fi) nimellä: Tarkistuslista > 31

5 Plussat & miinukset kaatumisriskin tunnistamiseen ja vähentämiseen eri toimipisteissä. Listaa täydentää ohje: Yksilölliset toimenpiteet korkeassa kaatumisvaarassa oleville. Ohjeissa hyödynnettiin paitsi verkoston asiantuntijuutta, myös olemassa olevaa tutkimustietoa, kuten JBI-, fysioterapia- ja Käypä hoito-suosituksia. Tulevaisuudessa Kysissä tehty kaatumisriskinarvio siirtyy jatkohoitopaikkaan hoitopalautteen mukana. Potilaalla voi myös olla riskinarvio mukanaan tulessaan sairaalaan. Alueellinen kehittäminen + Edistää moniammatillista toimintatapaa. + Jäsentää kehittämistyötä. + Säästää resursseja esimerkiksi koulutusten järjestämisessä. + Edistää työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Alueellisen verkostotoiminnan myötä kaatumisten ehkäisytyö on mennyt aimo harppauksen eteenpäin myös osallistuvissa organisaatioissa. Muun muassa Siilinjärven kunta ja Ylä-Savon sote ovat ehkäisseet kaatumisia yhdessä mietittyjen periaatteiden mukaisesti. Uusimpana mukaan tuli Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Siilinjärvelle on perustettu oma moniammatillinen foorumi, josta tieto tulee AKE:lle ja päinvastoin. Moniammatillinen työryhmä kuvastaa kaatumisen ehkäisyn moniulotteisuutta ja antaa samalla tukea paikalliselle tasolle, kuntoutuspäällikkö Helena Tepponen Siilinjärven kunnan kuntoutuspalveluista toteaa. - Organisaatioiden sitoutuminen yhtenäisiin toimintatapoihin vaatii aikaa ja resursseja. Moniammatillista. Kaatumisiin vaikuttavat esimerkiksi lääkitys, ravitsemus ja toimintakyky, Siilinjärven kuntoutuspäällikkö Helena Tepponen muistuttaa. Hän on toiminut AKE:n jäsenenä alusta asti. Tepponen korostaa, ettei vain yksi ammattiryhmä pysty ehkäisemään kaatumisia, sillä riskiin vaikuttavat ympäristön lisäksi esimerkiksi lääkitys, ravitsemus ja toimintakyky. Ylä-Savon sote-kuntayhtymässä on oma seudullinen sote-ake, jonka kautta tieto ja hyvät käytännöt siirtyvät käytäntöön. Olemme miettineet alueellisten ohjeiden pohjalta omaa toimintaamme ja mitä siinä voidaan kehittää, Iisalmen terveyskeskuksen osaston esimies Ellen Hiltunen ja vuodeosastopalvelujen päällikkö Sirpa Marjoniemi kertovat. AKE:n jäsenet ovat huomanneet, että yksittäisessä organisaatiossa tehtävä kehittämistyö jää usein sattumanvaraiseksi. Moniammatillisuus mahdollistaa osaamisen monipuolisen VALTAKUNNALLINEN NEUVONTAPALVELU Syöpäjärjestöt 32 Kun haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta, ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen maksuttomaan valtakunnalliseen neuvontapalveluun. SOITA ma, to klo ti, ke, pe klo KIRJOITA. Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön. KESKUSTELE. neuvontahoitaja.fi Voit varata oman chat-ajan hoitajalle tai verkkokeskusteluun. Syöpäkivuissa neuvontahoitajat ohjaavat tarvittaessa Syöpäkipulinjan puhelinpalveluun. ETUUSNEUVONTA. Soita toimeentulo- ja sosiaalietuusasioissa ke klo 15 17

6 hyödyntämisen. Kehitystyö voidaan viedä myös suoraan opetukseen, jos oppilaitokset ovat mukana. AKE toimii Hoitotyön tutkimussäätiön koordinoimassa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hankkeessa. Sen avulla kaatumisten ehkäisytyölle saadaan näkyvyyttä ja voimaa. Raha-automaattiyhdistykseltä saatu tuki on mahdollistanut seurantaseminaarien järjestämisen ja Pysytään pystyssä -oppaan toteuttamisen. Kysin lisäksi kaatumistenehkäisyhankkeeseen osallistuu Oulun yliopistollinen sairaala. Lähteet: 1 Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi - toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 2010;1: Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A. & Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. Pro- Terveys 3/2011, Joanna Briggs Institute Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi. Best Practice 14(15). Käännös Suomen JBI yhteistyökeskus: Korhonen Teija, Holopainen Arja, Pajala Satu. Saatavilla: ( ). Suomalaista perinnetietoa parhaimmillaan HAVUPUU- UUTE- JUOMA Tuote johon Sinun ei tarvitse uskoa - se toimii sittenkin! AKE:n taustaa Mitä: Alueellisen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE perustettiin 2012 vähentämään kaatumisia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella. Miksi: Viimeisen kymmenen vuoden ( ) aikana kaatumis- ja putoamistapaturmat ovat aiheuttaneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä yli hoitopäivää Kysin päivystyskäynneistä yli 2000 johtui kaatumisesta. Keitä mukana: AKE:ssa ovat edustettuina farmasia, fysioterapia, hoitotyö, hoitotyön johto sekä asiantuntijuus, koulutus, lääketiede, potilasturvallisuus ja ravitsemushoito. Jäsenet: Hoivakoti Aurinkopuisto, Itä-Suomen yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Kuopion yliopistollinen sairaala, Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri, Siilinjärven kunta, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Ylä-Savon sote ky. Saatavana luontaistuotekaupoista kautta maan. 33

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a

Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus. Raportti R1a Potilas- ja henkilöstöturvallisuuden kehittäminen Kansallisen potilasturvallisuusstrategian mukaiset toimenpiteet on sovellettu sairaalan toimintakäytäntöihin Potilasturvallisuusneuvoston toiminnan kuvaus

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

perjantai 20.2.2015 klo 8.30-12.00 (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen)

perjantai 20.2.2015 klo 8.30-12.00 (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen) Muistio 6/2014 1 (5) 20.2.2015 D130/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 20.2.2015 klo 8.30-12.00 (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

Elintavat kuntoon. Ryhmässä tai yksin. Vauvamyönteisyys sairaaloihin. Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä. Myytit työelämässä

Elintavat kuntoon. Ryhmässä tai yksin. Vauvamyönteisyys sairaaloihin. Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä. Myytit työelämässä 14 9.11.2010 Vauvamyönteisyys sairaaloihin Myytit työelämässä Ryhmässä tai yksin Elintavat kuntoon Tehy 14 2010 1 Toini Nousiainen muistoissamme n Ammatissa kriisityöntekijä 2 Tehy 14 2010 th14 sivuilmot.indd

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN!

KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN! Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Nothern Savo N:o 79 / 2012 Raportit KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN! Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäisyyteen

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa

Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 2/2013 Terveydenhuollon systemaattinen laadunseuranta hukassa Potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirjeissä on nykyään hallituksen jäsenten tai heidän pyytämänsä

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 1 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2 Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4 Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 Väitökset potilaan

Lisätiedot