Elintarvikkeiden ilmastoviestinnän etenemissuositus ja seuraavat askeleet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikkeiden ilmastoviestinnän etenemissuositus ja seuraavat askeleet"

Transkriptio

1 Elintarvikkeiden ilmastoviestinnän etenemissuositus ja seuraavat askeleet Climate Communication 2 -hankkeen loppuseminaari , Hotelli Seurahuone Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö, MTT Hanna Hartikainen, tutkija, MTT Taneli Roininen, tutkija, MTT Hannele Pulkkinen, tutkija, MTT Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja

2 Ohjelma Aamukahvit Tausta: Elintarvikkeiden hiilimerkinnät ja ilmastoviestintä Suomessa ja maailmalla Kuluttajatutkimuksien tulosten esittely Etenemissuosituksen esittely Hankeorganisaatioiden puheenvuorot Keskustelu Miten tästä eteenpäin

3 Tutkimusalue Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Miten kehitetään ruokaketjun vastuullisuutta ja edistetään kuluttajien kestäviä kulutusvalintoja sekä hyvinvointia? Keskeiset tutkimusteemat/tavoitteet Ruokaketjun vastuullisuuden edistäminen Ruokaketjun ja elintarvikkeiden jalanjälkien pienentäminen Vastuullisempien kulutusvalintojen mahdollistaminen Kansanterveyden parantaminen

4 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Muut ympäristövaikutukset KHK-päästöt Ilmastovaikutukset Alkutuotanto Teollisuus Kauppa Ravintolat Ostosmatkat Ruoan valmistus ja säilytys Seppälä ym. 2009, 2011

5 Miten ruoan ympäristövaikutuksia voidaan mitata? Tuotelähtöinen näkökulma: elinkaariarviointi Jätehuolto Kuluttaja Kauppa Elintarviketeollisuus Kotieläintuotanto Energiantuotanto Panosteollisuus Viljely Rehuteollisuus Pakkausteollisuusketju Kuljetukset

6 Miksi elinkaariarviointia miksi juuri ilmastovaikutukset keskiössä? Ketjun vaiheiden tuntemus ja niissä syntyvien ympäristövaikutuksien ymmärrys syvenee Auttaa paljastamaan ennalta arvaamattomia ja keskeisiä ympäristövaikutuksia tuoteketjusta Läpinäkyvä, systemaattinen, kokonaisvaltainen tapa Poliittisesti hyväksytty menetelmä Miksi tällä hetkellä juuri hiilimerkintöjä ja -jalanjälki keskiössä: Jostain viestintä(kin) on aloitettava Ilmastovaikutusta aiheuttavat kasvihuonekaasut ovat ainoita globaalisti vertailukelpoisia päästöjä! (muita ympäristövaikutuksia, kuten paikallista rehevöitymistä yms. ei tule unohtaa) Hyvä tieteellinen pohja: Laskentamenetelmien ja -työkalujen kehittyminen, ks. Foodprint laskentasuositus Luotettavan merkintätiedon tuottaminen edellyttää panostusta

7 Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja -tutkimusalueen asiakasesimerkki Elintarvikkeille vertailukelpoiset hiilijalanjäljet Foodprint-hankkeessa kehitettiin ilmastovaikutusten Laskentamenetelmä ( ) Tulos Kaikille elintarvikeryhmille soveltuva, yhdenmukainen laskentamenetelmä on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Kattaa koko elintarviketuotantoketjun kaikki ilmastotekijät. Perustuu elinkaariarvioinnin kansainvälisiin standardeihin. Rahoitus: Tekesin Sapuska-ohjelma Hyödyt Yritykset tunnistavat tuotantoketjussa kohdat, joissa päästöjä pitäisi vähentää. Vastuulliset valinnat helpottuvat. Laskentamalli voi parantaa suomalaisen ruoan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, joilla ympäristöasioiden merkitys kasvaa koko ajan. Palaute Kuluttajille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä. SOK Parantaa merkittävästi mahdollisuuksia kehittää koko elintarvikealan vastuullisuutta. HK Ruokatalo Toimiva työkalu vastuullisille edelläkävijäyrityksille. Stora Enso Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

8 Elintarvikkeiden hiilijalanjälkiin tyypillisesti eniten vaikuttavia tekijöitä mm. maaperän (lannoitus, lanta, typensidonta yms.) typpioksiduulipäästöt märehtijöiden ruoansulatuksen ja eläinten lannan metaanipäästöt viljelyyn/tuotantoon liittyvät maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt peltojen kalkituksen aiheuttama maaperän hiilidioksidipäästö eläinten rehuna kuluttamien (ja ylipäänsä kaikkien) kasvien viljely lannoitteiden valmistuksen päästöt hiilivaraston muutos maaperässä lannankäsittelyn metaani- ja typpioksiduulipäästöt alkutuotannon ja jalostuksen energiankulutus jalostuksen raaka-aineen käytön hyötysuhde kaupan kylmäketjut raaka-aine- ja ruokahävikki ruokaketjun kaikissa vaiheissa ruoan valmistus ja kylmäsäilytys jne

9 Ylivoimaisesti eniten käytetty ympäristömerkintätyyppi elintarvikkeissa on hiilimerkintä

10 Ilmastoviestintä pakkauksissa Suomessa Suomessa elintarvikkeista voi löytää seuraavanlaisia merkkejä: Raisio 2011 Fazer 2011 Potwell 9/2011 Kesko/Pirkka 10/2011 Arvid Nordquist 2012 Nyt Suomessa seitsemällä yrityksellä on merkintöjä pakkauksissaan: yhteensä yli 40 elintarvikkeessa Raisio 2011 Saarioinen 2011 Hunajayhtymä 2011 Arvid Nordquist 2012

11 Kansainvälisestä tilanteesta EU:n ympäristömerkintää ei olla toistaiseksi laajentamassa ruokaan Pohjoismaisella ympäristömerkinnällä ensimmäisenä kohteena (lausuntokierroksella) leivät (ja leipomot) Ranskassa ympäristölait Grenelle Round Table & I & II, alun perin pakolliset ympäristömerkinnät lähtökohtana (2007-) kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja (massat) ruoalle indikaattoreina hiilijalanjälki, veden kulutus, meren rehevöityminen ja vesistöjen ekotoksisuus sekä monimuotoisuus haasteena: pitäisi pystyä viestimään tiiviisti ja yksinkertaisesti yhteistyö komission ja food SCP kanssa ruoan ympäristömerkintäjärjestelmä tulevaisuudessa (?) FOOD SCP - European Food Sustainable Consumption and Production (SCP) Round Table; Communication ohjeet 12/2011: yksi mittari tai multikriteeri; ENVIFOOD protocol pilotit 2013 Euroopan komissio: Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille, 4/13 tuotteen ympäristöjalanjäljen (PEF) laskentaohje testausjakso (2013/4-2016) linjaukset tulevista sovellustavoista

12 Yhteenveto 1/2 Pyrittäessä kestävämpään elintarvikkeiden tuotantoon ja kulutukseen suurimmat parannusmahdollisuudet ovat kuluttajien käsissä (edellyttää tietoa ja ymmärrystä); myös muut ohjauskeinot Monentasoista viestintää tarvitaan! Ruokaketjussa rajalliset määrät tehdä päästövähennyksiä (vrt. kulutus ja muut sektorit, esim. asuntojen energiakorjaukset/tehokkuus, vähäpäästöiset autot yms.) Ruuan merkitys ympäristövaikutuksistamme on suuri ja kuluttajilla on mahdollisuus valita ja toimia kuluttajan pitää pystyä tekemään tietoisia valintoja, mutta mikä tapa kertoa kuluttajille? Ruokavalinnat ja valio sekä ruokahävikin vähentäminen

13 Yhteenveto 2/2 Yksilön vaikutusmahdollisuus rajallinen, muttei se ole syy ummistaa silmiä pienistä puroista kasvaa suuri virta Asian vähäpätöiseksi tekeminen ei ole ratkaisu ilmasto/ympäristömerkinnät ohjaavat elintarvikeketjuja kehittymään merkit ohjaavat tuottajia valmistamaan vähemmän kuormittavia tuotteita (vrt. kodinkoneiden energiamerkit) Synergisyys kansainvälisen kehityksen kanssa (suhteellisen hidasta) ja kansallisten valmiuksien rakentaminen

14 Climate Communication 1 ja 2 -hankkeet ( )

15 Climate Communication 1 ja 2 alan yhteinen keskustelufoorumi 2009: Suomesta puuttui alan toimijoiden yhteinen foorumi, joka mahdollistaa keskustelun elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä ja hiilijalanjälkimerkeistä muista EU:n maista poiketen Climate Communication 1 hankkeen keskiössä kansallisen keskustelun aloittaminen Selvitykset hiilijalanjälkien laskennasta, vertailukelpoisuudesta ja viestinnästä työn lähtökohtana ja keskustelun pohjana 2011: Tarve jatkaa yhteistä keskustelua + Kuluttajien käsitykset kiinnostavat Climate Communication 2 hanke varmistaa, että tavoitteellinen keskustelu Suomessa jatkuu Kuluttajatutkimuksien tulokset keskustelun ja johtopäätösten pohjaksi

16 Climate Communication 1 ja 2 alan yhteinen keskustelut Hiilimerkintätyöpaja Keskustelua hiilimerkinnöistä tapa herättää keskustelu Tiedon tuotannon haasteet - ratkaisuja Hiilijalanjäljet ja merkinnät -seminaari Keskustelua laskennasta ja hiilimerkinnöistä Vastuullisuuspäivä 2013:n työpajaosuus: Miten alan pitäisi edetä lyhyellä tähtäimellä elintarvikkeiden ilmastoviestinnän ja hiilimerkkien kanssa? Keskustelua etenemisestä lyhyellä aikavälillä Työpaja: Elintarvikkeiden ilmastoviestinnän työpaja Etenemissuunnitelman arviointi Etenemissuunnitelman arviointi ja kehittäminen : Elintarvikkeiden ilmastoviestinnän etenemissuosituksen ja ehdotuksen esittely

17 Climate Communication 2 -hanke ( ) Tavoitteet o Selvittää kuluttajien ajatuksia elintarvikkeiden hiilijalanjälkiin liittyen: laaja nettikysely ja pienryhmäkeskusteluja o Määrittää elintarvikealan tahtotila ilmastoviestinnälle ja laatia sitä vastaava etenemissuunnitelma

18 Miten suhtaudut elintarvikkeiden hiilimerkintöihin yleisesti (ohryn sisällä)? Negatiivisesti Positiivisesti Kierros 6. Kierros 5. Kierros 4. Kierros 3. Kierros 2. Kierros 1. Kierros

19 Miten suhtaudut hiilijalanjälkitiedon hyödyntämiseen osana Negatiivisesti Positiivisesti A: yritysten sisäistä kehitystä B: koko ketjun kehitystä ympäristövaikutusten vähentämiseksi? Koko ketjun kehitys Yritysten sisäinen kehitys Hiilimerkintätyöpaja 2013 Vastuullisuuspäivät 2012 Johtoryhmä Ohry

20 Pidätkö mahdollisena, että hiilijalanjälkilaskenta ja -viestintä parantavat yritysten kilpailukykyä Ei mahdollista Mahdollista Toiminnan kehittymisen kautta Paremman yritysimagon kautta Pienempien päästöjen kautta pienempien päästöjen paremman yritysimagon toiminnan kehittymisen 7. Kierros 6. Kierros 5. Kierros 4. Kierros 3. Kierros 2. Kierros 1. Kierros

21 Mitä mieltä kuluttajat ovat?

22 Kuluttajakysely 2013, MTT Kuluttajakysely Sukupuoli Nainen Mies Ikäryhmät vuotta vuotta vuotta vuotta Asuinlääni Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu/Lappi Toteuttajat: MTT yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa Ajankohta: Loppuun asti vastanneet: 1010 Otoksen laatu: edustava Toteutus: nettikysely Värväys: vastaajapaneeli (Taloustutkimus Oy) 0 % 20 % 40 % 60 %

23 Kuluttajakysely 2013, MTT Kuinka suuri vaikutus elintarvikkeen ympäristöystävällisyydellä on kuluttajan elintarvikevalintoihin?

24 (vastausprosentti 100%) Kuluttajakysely 2013, MTT Kuinka paljon seuraavat kriteerit vaikuttavat elintarvikevalintoihisi? 5: erittäin paljon : ei lainkaan Maku/nautinto Laatu Hinta Turvallisuus Kotimaisuus Terveellisyys Tuttu tuotemerkki/tuote Helppous Lähellä tuotettu Ympäristöystävällisyys Lisäaineiden (e-koodien) välttämien Eettisyys Keveys Luomu Vähähiilihydraattisuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25 Kuluttajakysely 2013, MTT Vaikuttaako ruoankulutus kuluttajien mielestä heidän ympäristökuormaansa?

26 Kuluttajakysely 2013, MTT Mistä ympäristökuormasi koostuu? Valitse suurin kuormittaja. Auton käyttö Jätteet Asuminen Elintarvikkeet Lentäminen EOS Elektroniikka ja tietoliikenne Julkinen liikenne Vaatteet, jalkineet Muu (vastausprosentti 100%) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

27 Kuluttajakysely 2013, MTT Miten kuluttajat määrittelevät ympäristöystävällisen elintarvikkeen?

28 Kuluttajakysely 2013, MTT Mistä elintarvikkeiden ympäristökuorma aiheutuu? Avoin kysymys (vastausprosentti 73 %)

29 Kuluttajakysely 2013, MTT Ymmärtävätkö kuluttajat, mitä hiilijalanjäljellä viestitään?

30 Kuluttajakysely 2013, MTT Mitä mielestäsi tarkoitetaan hiilijalanjäljellä? Avoin kysymys Hiilidioksidipäästöt Energian kulutusta Ympäristökuormitus/ kokonaisvaikutus EOS (vastausprosentti 100%) Kasvihuonekaasu/-päästöjen määrä Luonnonvarojen/fossilisten polttoaineiden käyttö Kuinka paljon nopeuttaa ilmastonmuutosta/ilmastokuorma Saasteiden määrää 7 % 5 % Annettu muu selitys Paljonko on tuotettu jätteitä Kaukana valmistetut tuotteet/kuljetukset 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

31 Kuluttajakysely 2013, MTT Mitkä seuraavista asioista liittyvät mielestäsi läheisesti tuotteen hiilijalanjälkeen? Voit valita useita Energiankulutus Kasvihuonekaasupäästöt Lentokuljetukset Ilmastovaikutukset Hiilidioksidi Jätteet Saastuminen Luonnonvarojen hupeneminen Ilmanlaadun huonontuminen Vesivarantojen kuluminen Rehevöityminen Maaperän köyhtyminen Otsonikato Ekologinen jalanjälki Ihmisille/ ympäristölle vaarallisten myrkyt Luonnon monimuotoisuuden väheneminen Happamoituminen Äärisääilmiöt Eläinten sukupuuttoon kuoleminen EOS Muu, mikä (vastausprosentti 100%) 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

32 Kuluttajakysely 2013, MTT Kuluttajille kerrotaan hiilijalanjäljen määritelmä: Kuinka kiinnostavana kuluttajat pitävät tietoa elintarvikkeen ilmastovaikutuksesta?

33 (vastausprosentti 100%) Kuluttajakysely 2013, MTT Jos saisit tietoa elintarvikkeen hiilijalanjäljestä, kuinka paljon uskot tiedon vaikuttavan ostopäätökseesi? 61% 60 % 50 % 48 % 40 % 30 % 29 % 20 % 10 % 13 % 10 % 0 % 4 Paljon 3 Jonkin verran 2 Hieman 1 Ei lainkaan

34 Kuluttajakysely 2013, MTT Millä edellytyksillä tieto tuotteiden hiilijalanjäljistä vaikuttaisi ostopäätökseesi? Avoin kysymys Oltava selkeä valintatilanne eri hiilijalanjälkien välillä Mikäli hinta/laatu ok Asiasta tiedotettava Korkean jalanjäljen tuotteet jäisi ostamatta Muu Kotimaisuus/alkuperä merkitsee EOS Ei ostaisi pitkälle jalostettuja tuotteita Ei vaikuttaisi millään (vastausprosentti 73%) 80 % haluaisi lisää tietoa ruoan Merkintä ilmastovaikutuksista pakkauksessa 0 % 10 % 20 % 30 %

35 Kuluttajakysely 2013, MTT Kuluttajakyselyn yhteenveto Lähes 40 % kuluttajista ilmaisee ruoan ympäristöystävällisyyden vaikuttavan erittäin tai melko paljon omiin elintarvikevalintoihin Ruoka on ympäristökysymys, mutta sitä ei mielletä tärkeimmäksi oman ympäristökuorman synnyttäjäksi Kuluttajilla on tietoaukkoja: Ruoan ympäristökuorma mielletään erityisesti ruoan kuljetusten ja pakkausmateriaalin kautta Hiilijalanjälki-termiä ei ymmärretä täysin Viestintä elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista nähdään positiivisena asiana ja viestinnälle on tilausta

36 Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään Tausta

37 Miksi etenemissuositus ja - suunnitelma on laadittu? Ruuan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on merkittävä ruokavalintojen merkitys suuri Kuluttajat eivät ole saaneet riittävästi tietoa, mutta haluavat ja tarvitsevat sitä Tahtotila etenemiseksi on olemassa, ala haluaa 1) olla kansainvälisesti edelläkävijä 2) yhtenäistää elintarvikkeiden ilmastoviestintää 3) parantaa viestinnän ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta 4) kasvattaa kuluttajien tietoisuutta, jotta he voivat käyttää saamaansa tietoa kestävämpien ruokavalointojen tukena ravitsemusta unohtamatta

38 Etenemissuosituksen kehitysprosessi Kuluttajatutkimusten johtopäätökset Ei riittävästi viestitty, tietoaukot merkittäviä Ohjausryhmän keskustelut ja työpajat Halutaan kannustaa viestinnän lisäämiseen, kasvattaa kuluttajien tietoisuutta ja määrittää viestinnälle periaatteet Alan työpajat, erityisesti pidetty tilaisuus Arvioitiin ohjausryhmän ehdotus etenemissuosituksen osaalueiksi Työpajassa saadun palautteen perusteella laadittiin lopullinen suositus

39 25.4. pidetyn työpajan johtopäätökset Tietoa elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista tulee lisätä luo pohjan viestinnälle Kuluttajan tietoisuutta tulee lähteä kasvattamaan nopealla aikataululla Luo pohjan tiedostetulle ympäristövastuulliselle ruoankulutukselle Tarve viestinnän pelisäännöille ja periaatteille Kuluttajan tietoisuuden lisäämiseksi ja viestinnän pelisääntöjen laatimiseksi tarvitaan konkreettisia toimia 39

40 Ennakkovastaukset työpajaan Etenemissuunnitelman osa-alueet Aikataulusuositus Edetään jo vuoden 2013 aikana Luodaan 1-3 vuoden sisällä Luodaan myöhemmin Ei kannattavaa edetä A. Kuluttajan ymmärryksen kasvattaminen 79 % 14 % 7 % 0 % B. Viestintäsuositus - Hyvät käytännöt 21 % 71 % 0 % 7 % C. Suositus hiilimerkistä 21 % 25 % 32 % 21 % D. Monikriteerimerkki 50 % 50 % 40

41 Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään

42 Suosituksen sisältö Neljä osa-aluetta: 1. Tiedon tuottaminen ja viestinnän lisääminen 2. Kuluttajan tietoisuuden kasvattaminen 3. Elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristöviestinnän periaatteet 4. Eteneminen: Kuluttajien ymmärryksen kasvattaminen ja alan yhteisten ilmastoviestinnän periaatteiden kehittäminen

43 1. Tiedon tuottaminen ja viestinnän lisääminen Ympäristö- ja ilmastovaikutuksien arvioiminen mahdollistaa yritysten oman toiminnan ja koko ketjun kehittämisen ja luotettavaan tietoon perustuvan viestinnän. Suositellaan tuottamaan lyhyellä aikavälillä laajasti luotettavaa, yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa eri tuotteiden ilmastovaikutuksista. Suositellaan lisäämään yleistä viestintää elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista

44 2. Kuluttajan tietoisuuden kasvattaminen Tietoisuuden lisääminen luo pohjan ympäristövastuulliselle ruoankulutukselle. Suositellaan, että aiheeseen liittyvää viestintää lisätään, keskittyen mm. kuluttajatutkimuksissa tunnistettuihin tietoaukkoihin. Viestinnän tavoitteena on saada kuluttaja tietoiseksi: 1) ruoan ympäristövaikutusten merkittävyydestä suhteutettuna kokonaiskulutuksen ympäristövaikutuksiin 2) mistä tekijöistä ruoan ympäristövaikutus koostuu 3) mitkä ovat ympäristön kannalta suotuisia ruokavalintoja 4) mitkä ovat ympäristön kannalta suotuisia ruoan kulutukseen liittyviä toimia (mm. hävikin vähentäminen) 5) ruokavaliomuutosten tehokkuudesta oman ilmastokuorman vähentäjänä

45 3. Elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristöviestinnän periaatteet - 1/2 Yhdenmukainen viestintä elintarvikkeiden ympäristöja ilmastovaikutuksista parantaa ruokaketjun ja kuluttajan ymmärrystä aiheesta. Kasvavan ymmärryksen myötä ruokaketju voi kehittää toimintaansa ja kuluttajat voivat tehdä ympäristön kannalta parempia ruokavalintoja

46 3. Elintarvikkeiden ilmasto- ja ympäristöviestinnän periaatteet 2/2 Olennaisuusperiaate Olennaisuus ja vaikuttavuus Viestinnän sisältö Tarpeellisten taustatietojen kertominen Ketjun vaiheiden erittely Parannustoimenpiteet mitä kuluttaja voi osaltaan tehdä Hiilijalanjälkimerkki Jos yritys viestii niin visuaalinen yhtenäisyys & taustalla sama laskentasuositus Termit Hiilijalanjälki = Ilmastovaikutus Ilmastovaikutuksen erottaminen muista ympäristövaikutuksista ja vastuullisuuden eri osa-alueista. Jatko Yhteistä jäsentämistä ja täsmentämistä tarvitaan myös tulevaisuudessa

47 4. Eteneminen: Kuluttajien ymmärryksen kasvattaminen ja pelisääntöjen kehittäminen Kuluttajaviestinnälle tulee laatia kansallisesti yhtenäinen etenemissuunnitelma. Jotta ala etenisi yhdessä ja koordinoidusti, mukaan tarvitaan kaikki kuluttajaviestinnän kannalta tärkeät sidosryhmät

48 Miten tästä eteenpäin? Etenemissuunnitelma elintarvikkeiden ilmastoviestintään Climate Communication

49 Climate Communication 3 - Tavoitteet Kuluttajaviestinnän päätavoitteena on kasvattaa kuluttajien tietoisuutta ruoan ilmastovaikutuksista, ml. korjata kuluttajatutkimuksissa tunnistetut tietoaukot. Sidosryhmäkeskustelun tavoitteena on, että elintarvikeala täsmentää ja hyväksyy elintarvikkeiden ilmastoviestinnän pelisäännöt ja huomioi ne ilmastoviestinnässään

50 Climate Communication 3 - Tarkoitus Pysyvä muutos kuluttajien ruokaan liittyvässä kulutuskäyttäytymisessä vaatii pitkäjänteistä viestintä- ja opetustyötä, aikaa ja toistoja. Hankkeen tehtävä on luoda pohja pitkän aikavälin viestintä- ja opetustyölle luomalla tarkoituksenmukaiset viestintämateriaalit viestinviejien, portinvartijoiden ja median hyödynnettäväksi. Climate Communication 3 hanke aloittaa pitkän aikavälin viestintätyön viestinviejien, portinvartijoiden ja median kautta

51 Climate Communication 3 Kuluttajaviestinnän toteutus Kuluttajaviestintä kanavoidaan Jälleenviestijöiden (ruokapalvelut, koulut, elintarvikeyritykset, kuluttajajärjestöt jne.) Portinvartijoiden (ympäristökasvattajat, opettajat, Martat jne.) Median (uutiset, lehtiartikkelit jne.) kautta viestinnän kohderyhmille (nuoret aikuiset & lapsiperheet) Työkokonaisuuksia ovat: kuluttajaviestien tarkentaminen viestintämateriaalien tuottaminen jälleenviestijöille portinvartijaryhmien kouluttaminen materiaalien levitys mediayhteistyö

52 Climate Communication 3 Viestinnän yhtenäistäminen Tarkennetaan ilmastoviestinnän periaatteet ja pelisäännöt Erityisesti hiilimerkein viestivät elintarvikealan yritykset jatkavat keskustelua laskentatavoiltaan ja ulkonäöltään yhtenäisestä hiilijalanjälkimerkistä

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounaan tausta MTT Agrifood Research Finland 11/11/2013 2 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika

Lisätiedot

Mitä kuluttajat ajattelevat elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä?

Mitä kuluttajat ajattelevat elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä? Tiedotustilaisuus 25.4.2013 Mitä kuluttajat ajattelevat elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä? Tausta ja kansainvälinen tilanne Kuluttajatutkimuksen tulokset Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö, MTT

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA

KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA KeHa-hanke Karjalanpiirakan LCA Esitys Joensuussa Frans Silvenius tutkija, MTT Tutkimusalue Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Miten kehitetään ruokaketjun vastuullisuutta ja edistetään kuluttajien

Lisätiedot

Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään

Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään Climate Communication II -hanke (2011 2013) 2.10.2013 1 Sisältö Alkusanat... 3 Johdanto... 5 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Samalta viivalta Elintarvikkeiden ilmastovaikutuksille yhtenäinen laskentasuositus

Samalta viivalta Elintarvikkeiden ilmastovaikutuksille yhtenäinen laskentasuositus Samalta viivalta Elintarvikkeiden ilmastovaikutuksille yhtenäinen laskentasuositus Foodprint Tools hankkeen loppuseminaari 7.11.2012 MTT Juha-Matti Katajajuuri - Hannele Pulkkinen Päivän ohjelma 12.30-12.35

Lisätiedot

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse

Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Vastuullisuus lihaketjussa sisältöä sanojen taakse Asiana pihvi! -seminaari 11.10.2012, Tampere Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja Vastuullisuuden

Lisätiedot

Vastuullinen ruokaketju - hyvinvoiva kuluttaja Kalvosarja särkijalosteen ympäristövaikutuksista

Vastuullinen ruokaketju - hyvinvoiva kuluttaja Kalvosarja särkijalosteen ympäristövaikutuksista Vastuullinen ruokaketju - hyvinvoiva kuluttaja Kalvosarja särkijalosteen ympäristövaikutuksista 18.11.2014 Frans Silvenius/MTT/BEL/Kestävä biotalous Tutkimusalue Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin

Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin Vastuullinen elintarvikeketju Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Muutokset suomalaisten lihan- ja kasvisten kulutuksessa - Onko syömisemme kestävää ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset?

Muutokset suomalaisten lihan- ja kasvisten kulutuksessa - Onko syömisemme kestävää ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset? Muutokset suomalaisten lihan- ja kasvisten kulutuksessa - Onko syömisemme kestävää ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset? Juha-Matti Katajajuuri Vanhempi tutkija Biotekniikka- ja elintarviketutkimus juha-matti.katajajuuri@mtt.fi

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Ruoan ilmastomyötäisyyden edistäminen kuluttajaviestinnällä/hiilimerkinnöin merkkiviidakon armoilla?

Ruoan ilmastomyötäisyyden edistäminen kuluttajaviestinnällä/hiilimerkinnöin merkkiviidakon armoilla? Ruoan ilmastomyötäisyyden edistäminen kuluttajaviestinnällä/hiilimerkinnöin merkkiviidakon armoilla? Juha-Matti Katajajuuri, MTT Viivi Wanhalinna, MTT Haastattelututkimus: Kuluttajaviestintä osana ohjauskeinoja

Lisätiedot

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa Anne Terimo Kehitysjohtaja 7.11.2012 Vastuullisuus HK Ruokatalossa HK Ruokatalo tuntee vastuunsa suurena valtakunnallisena

Lisätiedot

Kotitalouksien osto- ja pakkausvalintojen yhteys kotitalouksien ruokahävikkiin

Kotitalouksien osto- ja pakkausvalintojen yhteys kotitalouksien ruokahävikkiin Kotitalouksien osto- ja pakkausvalintojen yhteys kotitalouksien ruokahävikkiin ECOPAF-hankkeen tiedotustilaisuus 16.5.2013 Juha-Matti Katajajuuri, MTT, juha-matti.katajajuuri@mtt.fi Hanna Hartikainen,

Lisätiedot

JO 30 HIILIMERKITTYÄ TUOTETTA MITEN LASKENTAA TOTEUTETAAN JA PÄIVITETÄÄN?

JO 30 HIILIMERKITTYÄ TUOTETTA MITEN LASKENTAA TOTEUTETAAN JA PÄIVITETÄÄN? JO 30 HIILIMERKITTYÄ TUOTETTA MITEN LASKENTAA TOTEUTETAAN JA PÄIVITETÄÄN? Aki Finér Asiantuntija, Kestävä kehitys ja biotalous Raisio-konserni 6.6.2011 Miksi hiilijalanjälkilaskentaa ja hiilimerkki? Ensimmäinen

Lisätiedot

Hiilijalanjälkilaskelmat

Hiilijalanjälkilaskelmat Hiilijalanjälkilaskelmat Hanna Hartikainen, Luonnonvarakeskus hanna.hartikainen@luke.fi Ympäristö Paikallisuus Taloudellinen vastuu Eläinten hyvinvointi ELINTARVIKEKETJUN VASTUULLISUUS Tuoteturvallisuus

Lisätiedot

KeHa-hanke Elinkaariajattelu

KeHa-hanke Elinkaariajattelu KeHa-hanke Elinkaariajattelu Kick-off tilaisuudet/ Kestävyysprofiiliselvitys Frans Silvenius tutkija, MTT Mitä tarkoittaa elinkaariarviointi Elinkaariarviointi Viittaa tuotteen tai palvelun koko tuotanto-

Lisätiedot

Mittatikun uudet sovellukset

Mittatikun uudet sovellukset Mittatikun uudet sovellukset Juha Matti Katajajuuri MTT Biotekniikka ja elintarviketutkimus Elintarvikeketjun vastuullisuuden (CSR) kehittäminen ja tuotteistaminen vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Lisätiedot

Kansallisen laskentasuosituksen sisältö

Kansallisen laskentasuosituksen sisältö Kansallisen laskentasuosituksen sisältö Foodprint Tools hankkeen loppuseminaari 7.11.2012 MTT Hanna Hartikainen - Hannele Pulkkinen Sisällysluettelo Johdanto 1. Sanasto 2. Toiminnallinen yksikkö 3. Ilmastovaikutusten

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

Tampereen seudun ILMANKOS 2009 2012

Tampereen seudun ILMANKOS 2009 2012 Tampereen seudun ILMANKOS 2009 2012 Tavoitteina ilmastovastuullinen arki ja yhteisöllisyyden edistäminen Toteuttajana Ekokumppanit Oy Rahoittajat : Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR,) Pirkanmaan liitto,

Lisätiedot

KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/

KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/ KeHa-hanke LCA-laskennan tulokset/ Esitys Kruunupyyssä 29.4.2014 Frans Silvenius tutkija, MTT Elinkaariarviointi Mitä on elinkaariarviointi? Viittaa tuotteen tai palvelun koko tuotanto- (ja kulutus-) ketjun

Lisätiedot

KeHa-hanke LCA-laskennan alustavat tulokset/

KeHa-hanke LCA-laskennan alustavat tulokset/ KeHa-hanke LCA-laskennan alustavat tulokset/ Esitys Lappeenrannassa 5.5..2014 Frans Silvenius tutkija, MTT Elinkaariarviointi Mitä on elinkaariarviointi? Viittaa tuotteen tai palvelun koko tuotanto- (ja

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Kohti kestäviä ruokavalintoja sidosryhmätilaisuus

Kohti kestäviä ruokavalintoja sidosryhmätilaisuus Kohti kestäviä ruokavalintoja sidosryhmätilaisuus Climate Communication III hanke 13.4.16 klo 9.30 12, Kilta-sali, Helsinki Juha-Matti Katajajuuri Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Luonnonvarakeskus

Lisätiedot

Kuluttaja ostopäätöksen edessä

Kuluttaja ostopäätöksen edessä Kuluttaja ostopäätöksen edessä Annikka Marniemi Elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija, ETM Kuluttajaliitto Suomalaisen broilerituotannon vahvuudet -seminaari 16.11.2011 Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen käsitteet ja materiaalit kurssi Luento 1 10.10.2017 Esa Partanen esa.partanen@xamk.fi p. 044 7028 437 SCE - Sustainable Construction

Lisätiedot

Ruokapalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset

Ruokapalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset Ruokapalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset Kestävien hankintojen vuosiseminaari 2014 Paasitorni, Helsinki1.4.2014 Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Anu Harkki, Tutkimusjohtaja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Ratkaisuja asiakkaille viidellä tutkimusalueella VASTUULLISUUS RUOKAJÄRJESTELMÄSSÄ

Lisätiedot

Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista

Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista Ekotehokasta tuotantoa? Elinkaariarviointi (LCA) kertoo tuotteiden ympäristövaikutuksista Freshabit, Karjaanjoen yleisötilaisuus 31.3.2016 Merja Saarinen, Luke Luonnonvarakeskus Luke Natural Resources

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

Ruoan tuotannon t ja kulutuksen ympäristövaikutukset

Ruoan tuotannon t ja kulutuksen ympäristövaikutukset Ruoan tuotannon t ja kulutuksen k ympäristövaikutukset Seminaari 3.10.2013: Kuuma tomaatti, Nuuksio, Espoo Juha-Matti Katajajuuri, tutkimuspäällikkö MTT, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja juha-matti.katajajuuri@mtt.fi

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Helsinki ELINTARVIKKEIDEN HIILIJALANJÄLKIEN LASKENTA JA VIESTINTÄ

Tiedotustilaisuus Helsinki ELINTARVIKKEIDEN HIILIJALANJÄLKIEN LASKENTA JA VIESTINTÄ Tiedotustilaisuus 6.6.2011 Helsinki ELINTARVIKKEIDEN HIILIJALANJÄLKIEN LASKENTA JA VIESTINTÄ -hankkeen (2009-2011) päätöstilaisuus Juha-Matti Katajajuuri Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen MTT Biotekniikka-

Lisätiedot

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus

Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Terhi Latvala, Erikoistutkija, MMT MTT Taloustutkimus Esityksen pääteemat Vastuullinen ruokajärjestelmä Keinoja vastuullisiin valintoihin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10.4.2014 2 Vastuullinen

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi 2005, arvion päivitys 2010 Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon

Lisätiedot

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari

Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Vastuullisuus elintarvikealalla mitä se on? Vastuullisuus kalatoimialalla seminaari Park Hotel Käpylä 16.11.2012 Jaana Kotro, tutkija, ETM Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Sähköposti: jaana.kotro@mtt.fi,

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju

Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Tutkimuksen tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävä ruokaketju Kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Salaojituksen Tukisäätiö 13.5.2015 Luke 133 pv (tai 117 v) Toiminta

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki

Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana. Saija Vatanen: Hiilikädenjälki VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Saara Hänninen: Hiilijalanjälki SUSTIS-hankkeen osana Saija Vatanen: Hiilikädenjälki More sustainability, more business? - kestävyydestä kilpailukykyä meriteollisuudelle!

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Hyvinvointi elintarvikeketjussa, teot ja tavoitteet kommenttipuheenvuoro Elintarvikeketjun visio ja uutispäivä 3.12.2010 Tiina Lampisjärvi Ruoka tyydyttää inhimillisiä tarpeita ja tuo hyvinvointia Maslowin

Lisätiedot

Elinkaarianalyysin taustat 12.3.2013

Elinkaarianalyysin taustat 12.3.2013 Elinkaarianalyysin taustat 12.3.2013 MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Virpi Vorne ja Sanna Hietala Kulutuksen ympäristövaikutusten jakaumat kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Keha-hanke Elinkaariajattelu

Keha-hanke Elinkaariajattelu Keha-hanke Elinkaariajattelu Kick-off tilaisuudet Sirpa Kurppa prof., MTT ELINKAARI? Meijeri Tyytyväinen kuluttaja Tukku- ja vähittäiskauppa Rehuteollisuus ja -kauppa Rehuntuotanto Panosteollisuus ja -kauppa

Lisätiedot

Ravinto ja ilmastonmuutos

Ravinto ja ilmastonmuutos Ravinto ja ilmastonmuutos 22.01.2009 Aleksi MäntylM ntylä Ilmastonmuutos yksi ongelma muiden joukossa Biodiversiteetin väheneminen Radioaktivisoituminen Maankäytön muutokset Rehevöityminen Happamoituminen

Lisätiedot

Vähänkö hyvää! -lautasella

Vähänkö hyvää! -lautasella Vähänkö hyvää! -lautasella Vastuullisen ruoan tuntomerkit Otetaan huomioon ruoan ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset, tuotanto-olosuhteet, terveysvaikutukset. Ruoantuotannon vaikutukset Ruoka kuormittaa

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3.

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. OPETUSMATERIAALI PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. PERUNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4. UUDET

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

GREEN PRODUCTS VIHREÄT TUOTTEET

GREEN PRODUCTS VIHREÄT TUOTTEET GREEN PRODUCTS VIHREÄT TUOTTEET 24.1.2014 TUORE OSAAMISVERKOSTON KESKUSTELUTILAISUUS R Lempiäinen VIHREÄT TUOTTEET KOMISSION TIEDONANTO 2013 9.4.2013 julkaistiin komission tiedonanto Sisämarkkinoiden luominen

Lisätiedot

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon resurssit

Lisätiedot

Kestävyyttä keittiöön: VNP velvoittaa. 12.02.2010 Säätytalo. Marja Riitta Kottila EkoCentria

Kestävyyttä keittiöön: VNP velvoittaa. 12.02.2010 Säätytalo. Marja Riitta Kottila EkoCentria Kestävyyttä keittiöön: VNP velvoittaa 12.02.2010 Säätytalo. Marja Riitta Kottila EkoCentria kuuluu Savon ammatti ja aikuisopistoon kehittää ympäristövastuullisia ruokapalveluita kohderyhmänä ammattikeittiöt

Lisätiedot

Ruoan ilmastovaikutukset. Riitta Savikko, MTT 13.11.2013

Ruoan ilmastovaikutukset. Riitta Savikko, MTT 13.11.2013 Ruoan ilmastovaikutukset Riitta Savikko, MTT 13.11.2013 15.11.2013 Esityksen rakenne Miksi miettiä ruoan ilmastovaikutuksia? Mistä ruoan ilmastovaikutukset tulevat? Miten mitata ruoan hiilijalanjälkeä?

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen Esitys Hämeenlinnassa 1.2.2012 Frans Silvenius MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus frans.silvenius@mtt.fi Elinkaaritarkastelun soveltaminen

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Miten yritys voi olla hiilineutraali?

Miten yritys voi olla hiilineutraali? Miten yritys voi olla hiilineutraali? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus Suomen ilmastopaneelin jäsen Ilmastokumppaneiden ja ympäristöjohtamisen vuosiseminaari 3.11.2014, Helsinki Maailmalta ja Suomesta

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin?

Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto. Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Maria Ohisalo, VTM, köyhyystutkija, Itä-Suomen yliopisto Ovatko leipäjonot ratkaisu ruokahävikkiin? Keskeiset paradoksit 1. HUONO-OSAISUUS: Suomalaisten suuri enemmistö voi paremmin kuin koskaan Silti

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Juha-Matti Katajajuuri, vanhempi tutkija, hankkeen vast. joht. juha-matti.katajajuuri@mtt.fi, gsm 050-3599 772

Juha-Matti Katajajuuri, vanhempi tutkija, hankkeen vast. joht. juha-matti.katajajuuri@mtt.fi, gsm 050-3599 772 Tiedotustilaisuus 12.5.2010 Säätytalo ELINTARVIKKEIDEN HIILIJALANJÄLKI- LASKENTA JA -MERKINNÄT Climate Communication hanke Juha-Matti Katajajuuri, vanhempi tutkija, hankkeen vast. joht. juha-matti.katajajuuri@mtt.fi,

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt

Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Miksi viljan jäljitettävyysjärjestelmää tarvitaan? Jäljitettävyysjärjestelmän hyödyt Ari Ronkainen MTT 28.11.2013 Agroteknologiaverkosto Viljaketju Vastuullisuus Viljelijä Ostaja Teollisuus, Prosessoija

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus

KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus KUUMA-kuntien elintarvikeketjun kehittäminen ja INKA-ohjelmaehdotus Mikko Punakivi & Anna Kilpelä 1.2.2013 KUUMA-seudun elintarvikeketju Alueen yritysten tarpeita selvitetty: Puhelinhaastatteluin Työpajassa

Lisätiedot

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia

Lisätiedot

Liha & ympäristö. Soile Käkönen. Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy

Liha & ympäristö. Soile Käkönen. Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy Liha & ympäristö Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HK Ruokatalo Oy Liha & ympäristö puhuttavat Raportti: Lihantuotanto aiheuttaa yli puolet kasvihuonekaasupäästöistä 20.11.2009 (HS) Bioethics professor

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa

Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Esit tely Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Agrifood Research Kestävyyden parantamisen työkalut nyt ja tulevaisuudessa Vanhempi tutkija Yrjö Virtanen, MTT Elinkaaren kestävyyden parantamisen ongelma

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Vastuullisuus vetoaako?

Vastuullisuus vetoaako? Vastuullisuus vetoaako? Ruokaketjun päättäjien visiopäivä 7.12.2011 Liisa Rohweder Pääsihteeri, KTT WWF Suomi WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset elävät

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme?

Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme? @apetit_oyj #apetitluomu Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme? Liiketoimintajohtaja Anu Ora twitter: @AnuOra1 APETIT OYJ Luomuelintarvikepäivä 5.10.2017 1 Luomme hyvinvointia kasviksista

Lisätiedot

Kala-LCA:n päivitys. Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT

Kala-LCA:n päivitys. Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT Kala-LCA:n päivitys Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT KalaLCA Suomen kalankasvatuksen elinkaaritarkastelun päivittäminen Osallistuneet tutkijat MTT Frans Silvenius, Sirpa Kurppa,

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa Ravintolafoorumi 2016 Kirsi Silvennoinen kirsi.silvennoinen@luke.fi @UglyFruitAndVeg Taustaa: Foodspill-tutkimus 2010 2012 Hankkeessa selvitettiin ruokahävikkiä

Lisätiedot

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa?

Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Muuttuva lihankulutus. Miten ja miksi suomalaiset syövät lihaa? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Sari Forsman-Hugg, MTT ProAgrian ja MTT:n Sikatalouden seminaari 2.6.2010 Vantaa Miksi lihankulutus

Lisätiedot