Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla"

Transkriptio

1 Gerontologisen valmennuksen toimintalla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla RISTO hankkeen tulosten esittely ja päätösseminaari Kotka Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA ON TIETEEN JA TYÖELÄMÄN YHDISTÄJÄ VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 2

3 VALTTI (10 op) RISTO hankkeen osahanke Mukana yhdeksän kunnan kotihoidon esimiehet ja tiimien vastaavat VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 3

4 Ydinajatus Ratkaisukeskeisen gerontologisen valmennuksen toimintassa liitetään yhteen uusin gerontologinen tieto sekä ratkaisu- ja voimavaralähtöinen lähestymistapa. Kotihoidon esimiehet saavat koulutusta ja konsultatiivista tukea, jotta he löytävät tiimiensä kanssa ratkaisuja ja keinoja oman kunnan kotihoidon toteuttamiseen ikälain tavoitteiden mukaisesti VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

5 Gerontologisen valmennuksen toiminta - jäsentelyä kokonaisuudesta Gerontologinen tutkimustieto Vanhuspalvelulaki Gerontologisen valmennuksen toimintan kehittäminen ja soveltaminen Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa Arvostava vuorovaikutus Positiivinen psykologia Tietoisen läsnäolon ja ajattelun taidot VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

6 Kehittämisprosessin kokonaisuus 1. kehittämispaja Iso paja, avoin työyhteisöille 2. paja paja paja Iso paja, avoin työyhteisöille 5. paja Teema: Orientaatio valmennukseen ja kehittämistyöhön Ratkaisukeskeisyyden periaatteet Ihmislähtöinen ja vaikuttava kotihoito Teema: Uusin gerontologinen tieto Tiedon ja ratkaisukeskeisyyden soveltaminen kotihoidon tiimeissä Teema: Valmentava työote ja yhteistyön rakentaminen iäkkäiden palveluissa Kehittämisen ja muutoksen johtaminen Teema: Ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista psykologiaa hyödyntävä kotihoito Teema: Ratkaisukeskeisen esimiehen avaintaidot ikälain tavoitteiden toteutumiseksi Teema: Hyvinvoiva kotihoito Teema: Yhteinen kehittämistyöskentely Gerontologisen valmennuksen toimintan arviointi Jatko-suunnitelmat Soveltamistyöskentely kaikkien kehittämispajojen välillä Vertaisryhmien työskentely 3 kertaa ohjaajan kanssa (sovitusti kehittämispajojen väleissä) Iäkkäiden palveluiden kehittäminen - työyhteisön kehittäminen toimintan käyttöönotto iäkkäiden palveluiden kehittäminen toimintan käyttöönotto 6 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

7 Vaikuttavuuden arviointi Fokusryhmät tammikuussa ja syyskuussa 2014 Kaksi ryhmää: kotihoidon lähityöntekijöiden ryhmä ja esimiesten ryhmä Kehittämisprosessin laadullinen prosessianalyysi Soveltamistehtävät Osallistavat menetelmät Vertaisryhmät Kehittämistehtävät VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 7

8 Vanhuspalvelulain hengen siirtyminen käytäntöihin johtaa laatuun ja vaikuttavuuteen VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 8

9 Kieli ohjaa käytäntöjä Vanhus Lain nimi Mitä on vanhustenhuolto Kuntouttava työote Edistääkö kuntouttava työote osallisuutta? Asiakaslähtöisyys Etäännyttää ihmisestä Palvelutarpeen arviointi Tukee suoriteajattelua Kotihoito Ylläpitää vanhoja ajatuksenkulkuja VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 9

10 Iäkäs ihminen on ensisijaisesti ihminen, ei asiakas, ei potilas, ei asukas VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

11 Elämänlaatu päämääränä Iäkkään ihmisen auttamista elämään mahdollisimman hyvää elämää, saamaan sitä mitä hän haluaa ja tarvitsee. Iäkkään ihmisen hyvinvoinnin ja toimivan arjen edistäminen. Iäkäs ihminen on omien voimavarojensa mukaisesta aina osallistuja ja toimija. VALTTI - Gerontologisen 11 valmennuksen

12 Päämäärästä tavoitteet Jotka ohjaavat ammatillista työtä - vastuullisuus Ovat konkreettisia Mitattavia ja arvioitavia VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 12

13 Hoidon tarve? Palvelutarve? VAI Ihmisen tarve? VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

14 Ihmisen tarpeisiin vastaamalla laatua ja vaikuttavuutta Kiinnostus hoidon piirissä olevien iäkkäiden ihmisten tarpeisiin ja niihin vastaamiseen on ollut esille kansainvälisessä kirjallisuudessa lähes kymmenen vuotta. Kansainvälisessä kirjallisuudessa hoidon päämääränä ei ole laadukas hoito vaan mahdollisimman hyvä elämälaatu, ihmislähtöisyyden (person-centredness) viitekehyksessä. Ihmislähtöisyys, elämänlaadun päämäärä ja pyrkimys vastata ihmisen tarpeisiin ovat vaikuttavan hoito- ja palvelujärjestelmän ydinkysymyksiä VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 14

15 Suihkutus Ruokailu Vaipan Inkontinenssisuojan vaihto Ylös nostaminen, pukeminen Syöttäminen Lääkkeiden jako Seurantakäynnit Ateriapalvelu Hoitoa vai arjen hyvinvointia? Hoidon tarve vai ihmisen VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 15 tarve? Liikkuminen Ulkoilu Persoonallinen ulkonäkö Asiointi Arkinen tekeminen Ystävät, läheiset Turvallinen olo Ihmisarvo Hyvä ravitsemustila Fyysinen hyvä olo

16 KUINKA KÄYTÄNTÖÖN? VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 16

17 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 17

18 Valmentava ote - mitä ja miten? Tois(t)en taitojen ja mahdollisuuksien vapauttamista hänen/ heidän suorituskykynsä/ elämänlaatunsa parantamiseksi. Tukeva ja tasavertaisuuteen pyrkivä suhde -> 1) esimiestyössä, 2) asiakastyössä Valmentaja (valmentava esimies) on mahdollistaja, joka luo omalla toiminnallaan onnistumisen edellytyksiä. Vahvuuksiin keskittyminen VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 18

19 Ratkaisu- ja voimavara- keskeisyys lähestymistapana Ajattelutapa Taitoa - Huomio tavoitteissa - Mitä toimivaa on? - Näkökulmien löytäminen - Ratkaisupuhetta ongelmapuheen sijaan - Vahvuudet ja voimavarat käyttöön Toimintaa - Menetelmiä ja välineitä, joilla päästään eteenpäin juuri kyseisessä tilanteessa jokainen tapaus on erilainen - Pienet askeleet VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

20 Ongelmapuhe - tavoitepuhe Ei tule onnistumaan meillä Ongelma Ei ole mahdollista Tilanne nyt TAVOITE Paras mahdollinen tulevaisuus VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

21 Ihmislähtöisyys työn perustana Insig Iäkäs ihminen ja hänen tarpeensa Olemme tehneet hoito- ja palvelusuunnitelmia uudella tavalla Yhteiset tavoitteet Arvostavan vuorovaikutuksen voima Ei vain tutkimustietoa vaan arjen työkaluja

22 Muutoksia kokouskäytännöissä Insig Näemme asioita uusista näkökulmista Pysähdymme miettimään asiakkaan näkökulmaa. On tapahtunut pieniä asioita jotka ovatkin hyvin suuria Olen hakenut positiivisuudesta voimaa Toimintaa suunnitellaan gerontologisen tiedon pohjalta

23 Kehittämistehtäviä Ratkaisukeskeisyys tiimien arkeen Yhteinen näkemys vanhuspalvelulain hengen toteuttamisesta omassa kunnassa Kuinka vastata asiakkaiden tarpeisiin kotihoidossa Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Kirjaamisen sisällöllinen kehittäminen Vastuutyöntekijä n rakentaminen/ kehittäminen Sairaanhoitajan roolin selkeyttäminen tiimin vetäjänä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen eri rajapintojen välillä VALTTI - Gerontologisen valmennuksen 23

24 Ratkaisusuuntautuneella hoitotyöllä hyvinvointia ja uusia mahdollisuuksia Päämäärä ja tavoitteet ohjaavat työtä. Ihmisen voimavaroihin keskittyminen positiivinen orientaatio Tilanteiden jäsentelyä ja ymmärtämistä yhdessä eri osapuolten kanssa, jotta voidaan löytää ratkaisuja ja päästä ratkaisuihin Tutuista ajatuksenkuluista poikkeamista syntyy yllättäviä havaintoja ja yhdistelmiä ja ratkaisuja VALTTI - Gerontologisen valmennuksen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 197 TUTKIMUKSIA Maija-Liisa Aronpää, Hannele Lampo & Petri Vähäkangas (toim.) TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA Pumppu-hanke,

Lisätiedot

Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki. Minna Kurttila Taina Laane. Kirsi Saukkola Tiina Tranberg. Arvostus. Valmentava kirja esimiehille

Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki. Minna Kurttila Taina Laane. Kirsi Saukkola Tiina Tranberg. Arvostus. Valmentava kirja esimiehille Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Minna Kurttila Taina Laane Kirsi Saukkola Tiina Tranberg Arvostus Valmentava kirja esimiehille Opettajamme, alaisemme, kollegamme, asiakkaamme, perheenjäsenemme lämmin

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

ELÄMÄ ON ARJEN HETKISSÄ

ELÄMÄ ON ARJEN HETKISSÄ ELÄMÄ ON ARJEN HETKISSÄ - arjen elävöittämisen toimintamalli pitkäaikaishoivan yksiköissä Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Taina Laakso

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu 2014 2015 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 Ulla Piekkari, Sirkka-Liisa Anttila Työsuojelurahaston hankenro 103497 2 H A N K K E E N T A U S T A Päivähoidon nykytilanne ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) ikäihmisten palveluissa Osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskevissa asioissa on jokaisen oikeus pumppu-hanke.blogspot.com STM:n Kaste-ohjelmaan kuuluvan Ikäkaste

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus - Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen - Läheiset osana hyvää hoitoa - Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys muistisairaan henkilön kanssa

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot