Kouluruokailun rooli ruokatottumusten muodostumisessa ja yhteys terveyskäyttäytymiseen. Erikoistutkija Susanna Raulio, THL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluruokailun rooli ruokatottumusten muodostumisessa ja yhteys terveyskäyttäytymiseen. Erikoistutkija Susanna Raulio, THL susanna.raulio@thl."

Transkriptio

1 Kouluruokailun rooli ruokatottumusten muodostumisessa ja yhteys terveyskäyttäytymiseen Erikoistutkija Susanna Raulio, THL

2 Esityksen sisältö Kouluruokailun perusteita Kouluruokasuositukset Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi interventio Kouluaikainen ateriointi ja yhteys elintapoihin - tutkimus 2

3 Kouluruokailun perusteita Kouluruokailu osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa Opetussuunnitelmassa näkyy koulun arvomaailma ja toiminta-ajatus oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet, mm. kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet Kouluruokailun ja sille asetetuttujen tavoitteiden kirjaaminen opetussuunnitelmaan tärkeää Kun kouluruokailun tavoitteet ja toiminta-ajatus kirjataan koulun opetussuunnitelmaan, saadaan koululle yhteinen toimintaohje, jossa yhdistyvät kouluruokailun hallinto ja käytäntö 3

4 Kouluruokailun ravitsemussuositukset 1/3 Joukkoruokailun piirissä tarjottu ruoka on yksi tärkeimmistä tilanteista, jossa koko väestölle tarkoitettuja ravitsemussuosituksia hyödynnetään käytännössä. Kouluruokasuositukset: suuntaviivat kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaaville sekä kouluille kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi ohjeita mm. koulujen ruokailuajoista, aterioista ja niiden ravintosisällöstä käsitellään ruoka-aineiden valintaa ja annetaan ohjeita kouluaterian ravitsemuksellisen laadun arvioimiseksi 4

5 Kouluruokailun ravitsemussuositukset 2/3 Kouluruokailusuosituksia täydentää Opetushallituksen julkaisema Kouluruokailun käsikirja, Laatueväitä koulutyöhön -kirja (Lintukangas S ym ) Asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvin järjestetyn kouluruokailun tarjoamista mahdollisuuksista ravitsemus-, terveys-, tapa-, kulttuuri- ja ympäristökasvatuksen tehostamisessa, oppiaineiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämisessä Kouluruuan laadusta säädetään perusopetuslaissa (Perusopetuslaki ), jossa todetaan, että kouluaterian tulee olla täysipainoinen 5

6 Kouluruokailun ravitsemussuositukset 3/3 Suositusten mukainen koululounas kattaa keskimäärin yhden kolmanneksen koululaisen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta Aterian tulee sisältää pääruoan lisäksi salaattia tai raastetta, leipää, leipärasvaa ja maitoa tai piimä Kouluruokailussa kiinnitetään huomiota terveellisten, monipuolisten ja houkuttelevien ruokalaji- ja ruoka-ainevaihtoehtojen saatavuuteen sekä ohjataan oppilasta terveellisten ja monipuolisten aterioiden koostamiseen 6

7 Kouluruokailun rooli ruokatottumusten muodostumisessa 1/2 Lapsena omaksutuilla ruokailutottumuksilla elinikäiset terveydelliset vaikutukset kouluruokailu tulevaisuuden kansanterveyden kannalta avainasemassa Lapsena ja nuorena omaksutut terveyttä tukevat terveystottumukset luovat perustan aikuisiän hyvälle terveydelle ja vähentävät monien sairauksien vaaraa Lasten ja nuorten ruokavalintoihin vaikuttavat ympäristö, ruoan saatavuus, kaverit ja vanhemmat 7

8 Kouluruokailun rooli ruokatottumusten muodostumisessa 2/2 Ravitsemuskasvatusta toteutetaan peruskoulussa koko kouluajan eri oppiaineiden yhteydessä Peruskoulun tulisi pystyä vahvistamaan jo opittuja terveyttä edistäviä ruokailutottumuksia ja hyviä tapoja Ruokaan liittyviä ennakkoluuloja tärkeä poistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Monipuoliseen ruokaan nuorena tottuneen helppo nauttia monipuolisesta ruoasta myös vanhempana Hyvä kouluateria ohjaa terveelliseen ravitsemukseen sekä kehittää maku- ja ruokailutottumuksia 8

9 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoulu -tutkimusryhmä

10 YLÄKOULUTUTKIMUS: THL, Leipätiedotus, Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos, , Rahoittaja: Sitra Hoppu, Kujala, Lehtisalo, Tapanainen, Pietinen (toim.) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi. Lähtötilanne ja lukuvuonna toteutetun interventiotutkimuksen tulokset. Keso, Lehtisalo, Garam (toim.) Järkipalaa-käsikirja. Ideoita nuorten ruokailuympäristön kehittämiseen ja nuorten ravitsemuskasvatukseen. Leipätiedotus

11 Taustaa Tietoa nuorista lähinnä Kyselytutkimuksilla (mm. Kouluterveyskysely) Huolenaiheita: ylipaino, jaksaminen, napostelu- ja pikaruokakulttuuri Lisätietoa nuorten ruokavaliosta sekä miten siihen voidaan vaikuttaa 11

12 Intervention tavoitteet Sokerin saanti vähenee Kuidun saanti lisääntyy Kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö lisääntyy Useammat oppilaat syövät koululounaan Koululounas koostetaan monipuolisemmin Koulussa syötävien välipalojen laatu paranee 12

13 Interventio RUOKAILUYMPÄRISTÖ Terveellisiin valintoihin kannustava ympäristö kotona ja koulussa TIEDOT JA TAIDOT Nuorten ravitsemuskasvatus KOULUAIKAINEN RUOKAILU Kouluaikaisen ruokailun toimivuus, viihtyisyys ja tarjonta TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOKAILUYMPÄRISTÖ Ympäristön muutokset, nuorten ja aikuisten asennemuutokset, yhteistyö Ateriapalvelu ja kouluravintola, kouluyhteisö Oppilaat, vanhemmat, koulun aikuiset Oppilaat (välittäjinä opettajat ja terveydenhoitaja) Pehmeän leivän tarjoaminen Mausteet Ksylitolipastillit Kouluravintolan viihtyisyys: pöytäliinat, leipäkorit ym. Oma Kouluravintola konsepti: nimikilpailu, omat säännöt, ruokailutoimikunta Keittiöhenkilökunnan koulutus ja informointi Virvoitusjuoma- ja makeisautomaattien poistaminen Järkipalaa-automaatit Välipalavalikoiman muutokset ja hyvien välipalojen mainonta Oppilaiden ja koulun aikuisten draamatyöpajat Koulun aikuisten infopäivä Keskustelut rehtorin ja muiden koulun aikuisten kanssa Koulun säännöt Vanhempien kouluruokaillat, kalvosarja Nähdään kotona -lehti vanhemmille Tiedottaminen alkututkimuksen tuloksista oppilaille, koulun aikuisille ja vanhemmille Ystävänpäivän välipala Opetuskalvosarja Makukoulu Testit, pelit ja kilpailut Muut oppituntimateriaalit korppu.fi internetsivuston työkalupakki ja ravitsemus-terapeutin nettivastaanotto Hyvinvoinnin teemapäivä 13

14 Yhteenveto interventiosta Ympäristöt kuntoon Terveelliset valinnat helpoiksi Aikuisten asenteet ja vastuu Nuoria ohjaavien aikuisten ennakkoluulot estävät kehittämisen sekä kouluissa että kotona Käytännönläheiset opetusmateriaalit Nuoret tietävät paljon, mutta eivät aina osaa soveltaa tietojaan käytännössä 14

15 Kouluaikainen ateriointi ja yhteys elintapoihin Lähteet: Vikstedt ym. THLn raportteja 22/2012 ja Raulio ym. KTL:n raportteja B26/2007

16 Selvityksen tausta STM:n suositus joukkoruokailun kehittämisestä v (http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderid= &name=dlfe pdf) Suurkeittiöissä tarjotaan vuosittain 150 ateriaa/hlö Kodin ulkopuolisella aterioinnilla on Suomessa suuri kansanterveydellinen merkitys Koulu- ja työpaikkaruokailu ovat ravitsemuspolitiikan kulmakiviä Joukkoruokailun ravitsemuslaatua kehitettävä ja seurattava 16

17 Kouluruoka on säilyttänyt asemansa, vain 10% käy ruokalassa harvoin POJAT TYTÖT % päivänä viikossa 3-4 päivänä viikossa 2 päivänä viikossa tai harvemmin Syö koululounaan Kuva 1. Koululounaan syömisen säännöllisyys 17

18 Vain osa ateriasta syödään POJAT TYTÖT % Pääruoka Salaatti Maito/piimä Leipä Kaikki aterian osat Syödyt aterian osat Kuva 3. Kouluaterian eri osien syöminen 18

19 Koulussa syödään muutakin kuin kouluruokaa Pojat Tytöt % lk 9. lk Luk 1. Luk 2. Aol 1. Aol 2. Syö muutakin kuin kouluruokaa Kuva 5. Välipalojen syöminen koulussa eri oppilaitoksissa 19

20 Kouluruoan säännöllinen syöminen on yhteydessä muutoinkin säännöllisiin ruokatottumuksiin. Ne, jotka syövät koululounaan syövät useammin aamupalan. Syö koululounaan 5 päivänä viikossa Syö koululounaan 3-4 päivänä viikossa Syö koululounaan 1-2 päivänä viikossa tai harvemmin % viitenä aamuna/vko 3-4 aamuna/vko 1-2 aamuna/vko tai harvemmin viitenä aamuna/vko 3-4 aamuna/vko 1-2 aamuna/vko tai harvemmin Pojat Aamupalan nauttiminen Tytöt Kuva 7. Koululounaan syömisen yhteys aamupalan syömiseen 20

21 Kouluruoan säännöllinen syöminen on yhteydessä muutoinkin säännöllisiin ruokatottumuksiin. Ne, jotka syövät koululounaan syövät useammin päivällistä koko perheen kanssa % Syö koululounaan 5 päivänä viikossa Syö koululounaan 1-2 päivänä tai harvemmin Syö koululounaan 3-4 päivänä viikossa Ei varsinaista ateriaa iltaisin Ateria valmistetaan iltaisin, mutta perhe ei syö yhdessä Perhe syö iltaisin yhdessä Ei varsinaista ateriaa iltaisin Ateria valmistetaan iltaisin, mutta perhe ei syö yhdessä Perhe syö iltaisin yhdessä Pojat Perheaterian nauttiminen Tytöt Kuva 8. Koululounaan syömisen yhteys päivällisen syömiseen 21

22 Kouluolot ja kouluruokailu, pojat Bullied at school less than once a week Bullied at school at least once a week Likes to be at school Doesn't like to be at school Don't eat school meal Eats sweets at least once a week Drinks beverages at least once a week 22

23 Kouluolot ja kouluruokailu, tytöt Bullied at school less than once a week Bullied at school at least once a week Likes to be at school Doesn't like to be at school Don't eat school meal Eats sweets at least once a week Drinks beverages at least once a week 23

24 Elintavat ja kouluruokailu Overweight 90 Normal weight Underweight Smokes daily 50 Doesn't smoke Gets drunk at least once a month Doesn't get drunk No family dinners in the evenings Family dinners in the evenings 0 Boys Girls Eats the school meal 24

25 Age Pupil's education, High school Suomalaisnuorten ateriointi Mother's education, University Does not smoke Does not get drunk Bedtime earlier than 11 pm Does not feel fatigue Not being overweight Has enough PA during leisure time OR 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Syö kolme ateriaa päivässä Boys Girls 25

26 Kasvisten ja hedelmien kulutus suomalaisnuorilla OR 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Age Education, high school Kasvisten ja hedelmien kulutus Does eat breakfast daily Boys Does have family dinner Girls Does not smoke Does not get drunk Bedtime Has enough earlier than PA during 11 pm leisure time 26

27 Täysipainoinen kouluruokailu on parasta ravitsemuspolitiikkaa 1) Kouluruokailua on kehitettävä yhteistyössä, jossa ovat mukana oppilaat, opetushenkilöstö, kouluruokailusta vastaavat ja päätöksentekijät. 2) Koululle terveyttä edistävät säännöt, toimintatavat ja ruokailuympäristö 3) Kouluruokailun asemaa paikallisessa opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa tulee vahvistaa. Yhteistyö kotien ja eri henkilöstöryhmien välillä tulee kirjata näkyviin samoin kuin ruokailun ajoitus ja vähimmäisaika. 4) Kouluissa tarjottavan ruoan tulee olla ravitsemussuositusten mukaista. 5) Kasvisten ja hedelmien tarjontaa tulee lisätä. Koululounaiden salaattivalikoimaa ja välipalojen hedelmä- ja kasvistarjontaa tulee monipuolistaa. 6) Kouluja tulee edelleen kannustaa makeis- ja virvoitusjuomaautomaattien poistamiseen. 27

Susanna Raulio Minna Pietikäinen Ritva Prättälä joukkoruokailutyöryhmä Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi

Susanna Raulio Minna Pietikäinen Ritva Prättälä joukkoruokailutyöryhmä Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi Susanna Raulio Minna Pietikäinen Ritva Prättälä joukkoruokailutyöryhmä Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 2 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 26/2007 Kansanterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim.) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim.) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Ulla Hoppu Johanna Kujala Jenni Lehtisalo Heli Tapanainen Pirjo Pietinen (toim) Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Lähtötilanne ja lukuvuonna toteutetun interventiotutkimuksen tulokset Kansanterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kouluruokailusuositus

Kouluruokailusuositus Kouluruokailusuositus Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2008 kouluruokailusuositus Esipuhe Saatteeksi Johdanto...5 Kouluruokailun järjestämistä ohjaavat säädökset...5 Yhteistyö kodin ja koulun eri henkilöstöryhmien

Lisätiedot

Järkipalaa Käsikirja

Järkipalaa Käsikirja Järkipalaa Käsikirja IDEOITA NUORTEN RUOKAILU- YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN JA NUORTEN RAVITSEMUSKASVATUKSEEN. Toimittajat Teija Keso on terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti. Tämä

Lisätiedot

Makeiset ja virvoitusjuomat kouluissa ja oppilaitoksissa

Makeiset ja virvoitusjuomat kouluissa ja oppilaitoksissa Makeiset ja virvoitusjuomat kouluissa ja oppilaitoksissa Tiedote 11/2007 16.3.2007 Opetushallitus ja Kansanterveyslaitos suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitoksissa ei ainakaan kouluaikana ole säännöllisesti

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI NUORTEN RAVITSEMUSKASVATUKSEEN

OPETUSMATERIAALI NUORTEN RAVITSEMUSKASVATUKSEEN OPETUSMATERIAALI NUORTEN RAVITSEMUSKASVATUKSEEN Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi Opinnäytetyö Syksy 20071 Tuula Hallikainen Osaamisyhteisö A Palvelujen tuottamisen ja johtamisen

Lisätiedot

KOULURUOKA TUTUKSI. Loppuraportti

KOULURUOKA TUTUKSI. Loppuraportti KOULURUOKA TUTUKSI LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE v. 2009 2010 Tiina Tamiola, asiakkuuspäällikkö Susanna Järvinen, asiakkuuspäällikkö Sisällysluettelo 1 Tausta...1 2 Projektin tavoitteet...2 3 Toimet ja

Lisätiedot

Suomessa toteutetut lapsiin ja nuoriin suunnatut ravitsemusaiheiset hankkeet 2000-luvulla

Suomessa toteutetut lapsiin ja nuoriin suunnatut ravitsemusaiheiset hankkeet 2000-luvulla Suomessa toteutetut lapsiin ja nuoriin suunnatut ravitsemusaiheiset hankkeet 2000-luvulla Karoliina Karjalainen & Pirjo Koskinen-Ollonqvist Terveyden edistämisen keskus ry Elintarvike- ja ravitsemusohjelma

Lisätiedot

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 7/2008 Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta 10 sentin lisärahalla parempaa ruokaa s. 8 Liikkumattomuus terveyshaittana s. 12 Ikäihmisten influenssarokotukset

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET Porvoon kaupungin päivähoidossa, peruskoulussa ja lukiossa

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET Porvoon kaupungin päivähoidossa, peruskoulussa ja lukiossa RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET Porvoon kaupungin päivähoidossa, peruskoulussa ja lukiossa Ravitsemustyöryhmä 2011 Sisältö LUKIJALLE.4 1 RAVITSEMUSKASVATUS... 5 1.1 Ravitsemuskasvatus varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012

LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 LASTEN JA NUORTEN RUOKAVALINNAT LUOTTAMUS RUOKAAN AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2012 Pohjolan nuorten ruokavalinnat Nuorten ruokavalio ei ole muuttunut toivotulla tavalla valistuksesta

Lisätiedot

Kouluruokaa ja maitoa, kiitos!

Kouluruokaa ja maitoa, kiitos! Toiminnanjohtaja Tiina Soisalo Maito ja Terveys ry tiina.soisalo@maitojaterveys.fi gsm 0400 605 100 Kouluruokaa ja maitoa, kiitos! Kouluruokailu on tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailu

Lisätiedot

VÄLIPALA-AUTOMAATTIKOKEILU

VÄLIPALA-AUTOMAATTIKOKEILU VÄLIPALA-AUTOMAATTIKOKEILU Loppuraportti 14.9.07 ISBN 978-951-563-604-1 (URL:http://www.sitra.fi) SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. JOHDANTO...3 2. MATERIAALI JA MENETELMÄT...8 2.1. Automaatit ja välipalatuotteet...8

Lisätiedot

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11 Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus Helsinki 2010 Kaikille mahdollisuus terveelliseen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen Irma Tikkanen Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen Koululaisten, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhoitajien ja keittiöhenkilökunnan näkemyksiä ISBN 9789515636607 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

kotona nähdään LIIKAA LIIAN VARHAIN? Tärkeintä on olla yhdessä RAAKEL LIGNELL: MISSÄ TEILLÄ MENNÄÄN? TEE PIKATESTI!

kotona nähdään LIIKAA LIIAN VARHAIN? Tärkeintä on olla yhdessä RAAKEL LIGNELL: MISSÄ TEILLÄ MENNÄÄN? TEE PIKATESTI! kotona nähdään JÄRKIPALAA-LEHTI NUORTEN VANHEMMILLE RAAKEL LIGNELL: Tärkeintä on olla yhdessä Ruokaälykäs pärjää koulussa, s. 23 LIIKAA LIIAN VARHAIN? DOSENTTI ANTTI UUTELA SIVULLA 18 25 ideaa vanhemmille

Lisätiedot

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus Ravitsemus katsaus 2 / 2 0 0 7 Kala & terveys s. 8 Kouluruokailusuositus s. 14 2Neuvoloiden ravitsemusneuvonta s. 27 Vanhusten ravitsemus Ravitsemus 2 2 0 0 7 29. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti

Lisätiedot

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle Ravitsemuksella hyvinvointia Opas kuntapäättäjälle Sisällysluettelo Johdannoksi...3 Ravitsemus osana kunnan hyvinvointistrategiaa...4 Raskaana olevat ja imettävät naiset sekä pikkulapset...8 Koululaiset

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

RAVITSEMUSOPETUSTA KOULULAISILLE TOIMINNALLISIN MENETELMIN

RAVITSEMUSOPETUSTA KOULULAISILLE TOIMINNALLISIN MENETELMIN RAVITSEMUSOPETUSTA KOULULAISILLE TOIMINNALLISIN MENETELMIN Satu Seppälä Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Syksy 2006 Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

SUOMALAISEN RUOKAKULTTUURIN EDISTÄMISOHJELMA. Kouluruokailu osana Sre:n toimintaa Yhteenveto ja johtopäätökset

SUOMALAISEN RUOKAKULTTUURIN EDISTÄMISOHJELMA. Kouluruokailu osana Sre:n toimintaa Yhteenveto ja johtopäätökset SUOMALAISEN RUOKAKULTTUURIN EDISTÄMISOHJELMA Kouluruokailu osana Sre:n toimintaa Yhteenveto ja johtopäätökset 22.12.2010 Kouluruokailu osana Sre:n toimintaa Yhteenveto ja johtopäätökset Sisältö 1 KOULURUOKAILU-HANKKEIDEN

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

lintarvikej aterve ys.fi 28. vsk ja Terveys 1 2014 Vastuullisuus Elintarviketietoasetus Kouluruoka puhuttaa Lähiruoka ja luomu

lintarvikej aterve ys.fi 28. vsk ja Terveys 1 2014 Vastuullisuus Elintarviketietoasetus Kouluruoka puhuttaa Lähiruoka ja luomu Elintarvike elintarvikejaterveys.fi 28. vsk ja Terveys 1 2014 Vastuullisuus Elintarviketietoasetus Kouluruoka puhuttaa Lähiruoka ja luomu Ammattikeittiöt Ruokalasta ravintolaksi 2 Elintarvike ja Terveys-lehti

Lisätiedot

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Jerima, Alexandra Pantsu, Jouni 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Lisätiedot

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 2 2009 Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille medianeuvola Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Neuvola

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Varhaiskasvatuksen ruokailuopas

SIILINJÄRVEN KUNTA. Varhaiskasvatuksen ruokailuopas SIILINJÄRVEN KUNTA Varhaiskasvatuksen ruokailuopas 1 Sisällysluettelo sivu Ruokailu varhaiskasvatuksessa 2 - varhaiskasvatuksen ruokailun ravitsemuksellinen ja kasvatuksellinen tavoite Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

kotona nähdään LIIKAA LIIAN VARHAIN? Tärkeintä on olla yhdessä RAAKEL LIGNELL: MISSÄ TEILLÄ MENNÄÄN? TEE PIKATESTI!

kotona nähdään LIIKAA LIIAN VARHAIN? Tärkeintä on olla yhdessä RAAKEL LIGNELL: MISSÄ TEILLÄ MENNÄÄN? TEE PIKATESTI! kotona nähdään JÄRKIPALAA-HANKKEEN LEHTI YLÄKOULULAISTEN VANHEMMILLE RAAKEL LIGNELL: Tärkeintä on olla yhdessä Ruokaälykäs pärjää koulussa, s. 23 LIIKAA LIIAN VARHAIN? DOSENTTI ANTTI UUTELA SIVULLA 18

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa

Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa Tiina Vikstedt Susanna Raulio Ritva Prättälä Joukkoruokailutyöryhmä Julkisten ruokapalveluiden ravitsemuslaatu Hankintailmoitusrekisteri tarkastelussa RAPORTTI 18 2011 Joukkoruokailutyöryhmän kokoonpano

Lisätiedot