TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 27.5.2015 1"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko kello Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja Raimo Erkkilä jäsen Hannu Isolauri jäsen Anni Laato jäsen Jukka Laine jäsen Tytti Kankaristo jäsen Hannu Hurme sihteeri, yhteisten työmuotojen johtaja Helmi-Riitta Toivari kirkkoneuvoston edustaja Kutsuttuina Jani Käsmä Mirkka Torppa Taina Vuorimies Poissa Mari Holmroos varajäsen Hannu Kallio hallintojohtaja Annina Lehtiö-Vainio jäsen Heimo Rinne KN:n puheenjohtaja Virve Välimäki varajäsen ASIALISTA 5/ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjantarkistajien valinta. 62 listan hyväksyminen. 63 LASTENOHJAAJA-YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA 64 MAARIAN SEURAKUNNAN ANOMUS OSA-AIKAISEN LAPSITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI 65 KORJAUS KASVATUSASIAN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43/ LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖN KERHOJEN MAKSUVAPAUTUKSET 68 PÄIVÄKERHOTOIMINNAN 70-VUOTISJUHLAVUODEN SUUNNITELMAT VAR- HAISKASVATUKSEN YKSIKÖSSÄ 69 LINKKI-TOIMINTAA KOSKEVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN JA VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖ- JEN KANSSA 70 NUORISOSIHTEERI JANI KÄSMÄN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA

2 LEIRIKESKUSPROJEKTIN VÄLIRAPORTTI JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT PRO- JEKTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 72 MINNA GRÖNROOSIN PALKKAAMINEN KUNSTENNIEMEN KEITTIÖPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEESEEN (501) AJALLE asiat. 74 Muut mahdolliset asiat. 75 Seuraavan kokouksen ajankohta. 76 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku. 60 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ei oikaisumahdollisuutta. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello todeten sen samalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 61 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkistajiksi vaalitaan Hannu Isolauri ja Anni Laato. Ei oikaisumahdollisuutta. 62 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN lista hyväksytään. Ei oikaisumahdollisuutta * * * PEREHDYTYS Johtokunnan perehdytys jatkui viestintäosuudella. Aihetta esitteli nuorisosihteeri Jani Käsmä. * * *

3 LASTENOHJAAJA-YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA Kasvatusasiain johtokunta on päättänyt 101/2005 lapsityön virkajärjestelyistä. Järjestelyihin kuului yhdeksän lastenohjaajan nimittäminen kahden vuoden määräajaksi seurakuntavastaaviksi (paikallisseurakunnan yhteyshenkilö). Nykyisten lastenohjaaja-yhteyshenkilöiden toimikausi päättyy Yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu mm. tiedonvälitys paikallisseurakunnan ja kasvatusasian keskuksen lastenohjaajien työhön kuuluvissa asioissa, osallistuminen tiettyihin paikallisiin verkostoihin tai työntekijäkokouksiin ja lastenohjaajien seurakuntatuntien järjestely paikallisseurakunnan alueella. Keskusteluiden ja työjärjestelyiden jälkeen lapsityön johtaja ehdottaa seuraavien lastenohjaajien nimeämistä lastenohjaaja-yhteyshenkilöiksi kaudelle Laura Roivasta lukuun ottamatta yhteyshenkilöt ovat samoja kuin aiemmalla kaudella , joka edistää kasvatusasian keskuksen ja paikallisseurakuntien yhteistyön jatkuvuutta ja lasten ja perheiden toiminnan kehittämistyötä yhtymässä ja sen paikallisseurakunnissa. Ehdotus lastenohjaaja-yhteyshenkilöistä kaudelle : Henrikinseurakunta: Minna Reijo Kaarinan seurakunta: Anneli Laukkanen Katariinanseurakunta: Jaana Heinonen Maarian seurakunta: Laura Roivas Martinseurakunta: Kirsi Koskinen Mikaelinseurakunta: Merja Forsman Paattisten seurakunta: Pia Tuominen Piikkiön seurakunta: Marjo Hyppänen Tuomiokirkkoseurakunta: Merja Forsman Åbo svenska församling: Päivi Leinola Lastenohjaajayhteyshenkilöiden työn vaativuusryhmäksi on määritelty 402/20 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kasvatusasian keskuksen yhteistyö yhtymän paikallisseurakuntien kanssa edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta nimeää lastenohjaaja-yhteyshenkilöt kaudelle esitetyn mukaan. Valitut, lapsityön johtaja, kirkkoherrat, taloustoimisto On oikaisumahdollisuus.

4 Valmistelija Mirkka Torppa , 64 MAARIAN SEURAKUNNAN ANOMUS OSA-AIKAISEN LAPSITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on 47/ päättänyt esittää yhteiselle kasvatusasiain johtokunnalle, että lastenohjaaja Minna Seppänen palkataan hoitamaan Maarian seurakunnan osaaikaisen lapsityöntekijän tehtävää välisellä ajalla 7 tuntia viikossa. Minna Seppänen säilyy kasvatusasiain keskuksen työntekijänä. Liite 1 64/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lastenohjaajien osittainen sijoittaminen seurakuntien työntekijöiksi edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista paikallisseurakuntatasolla ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta päättää hyväksyä Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston esityksen lastenohjaaja Minna Seppäsen palkkaamisesta Maarian seurakunnan osa-aikaiseksi lapsityöntekijäksi, 7 viikkotunnin työajalla, ajalle Minna Seppänen säilyy kasvatusasiain keskuksen työntekijänä. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto, Minna Seppänen, taloustoimisto vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa , 65 KORJAUS KASVATUSASIAN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43/ Kasvatusasiain johtokunta päätti 43/ hyväksyä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esityksen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään. Päätökseen oli valmistelijan kirjoitusvirheen vuoksi tullut virheellinen ajanjakso. Seurakuntaneuvoston anomus koski jaksoa ja virheen vuoksi johtokunta päätti ajanjaksoksi

5 Kasvatusasiain johtokunta korjaa tekemänsä päätöksen liittyen Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esitykseen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään 20 tuntia viikossa siten, että ajanjakso on Liite 1 65/2015 (sama kuin 6.5 johtokunnan kokouksessa asiaan liittyen) LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lastenohjaajien osittainen sijoittaminen seurakuntien työntekijöiksi edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista paikallisseurakuntatasolla ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta korjaa päätöksensä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esitykseen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään 20 tuntia viikossa siten että sopimus koskee jaksoa Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto, Jaana Heinonen, taloustoimisto vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa , 66 LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE Lastenohjaajien työtehtävät varhaiskasvatuksen yksikössä on määritelty toimintakaudelle Työtehtävissä on pyritty huomioimaan erityisesti lastenohjaajien työpäivän sisällä olevien siirtymien ja työparien määrän kohtuullisuus sekä mahdollisuuksien mukaan jatkuvuus siten, että kerhojen ohjaajat olisivat ainakin osin samoja kuin aikaisemmalla kaudella. Lastenohjaajien lukujärjestyksissä on varattu viikoittain 4 tuntia suunnitteluun tai yhteisiin kokouksiin tai koulutuksiin. Lastenohjaajilla on lisäksi järjestely, valmistelu ja suunnitteluaikaa ennen ja jälkeen kerhotoiminnan. Lastenohjaajien työaika lasketaan neljän viikon jaksoissa siten että jakson kokonaistuntimäärä on 153 tuntia.

6 Työtehtävien ja työresurssin osalta voidaan havaita, että päiväkerhoverkko on suuren hakijamäärän vuoksi laajentunut kahdella Kaarinaan sijoittuvalla uudella päiväkerhoryhmällä (32 ryhmää). Perhekerhojen määrä pysyy samana ja perhekerhoissa paikallisseurakunnan työntekijän työparina on aina yksi lastenohjaaja (27 ryhmää). Muskareita toteutetaan työpareina ja uusi muskaritoiminta aloitetaan iltaryhmänä Kaarinan Poikluomassa, joka sijainniltaan palvelee sekä turkulaisten että kaarinalaisten perheiden tarpeita (30 ryhmää). Iltapäivätoiminnasta vähentyy yksi kerhoryhmä kun Paattisten koulun yhteydessä oleva kerhoryhmä lopetetaan jo aiemmin tehtyyn päätökseen perustuen, mutta kahdessa iltapäivätoiminnan ryhmässä työskentelee kolme lastenohjaajaa suuren lapsimäärän vuoksi (9 ryhmää). Lastenohjaajien työympäristöjä ovat myös nukketeatteri KasKummaa, SPR:n vastaanottokeskuksen leikkikerho, kerhotoiminta perhetalo Heidekenillä, Torin kulman ennaltaehkäisevä perhetoiminta ja kerho sekä yhteistyö Turun kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Uusi kaudella alkava toimintamuoto on kaupunkien päivähoidossa vieraileva kirkonrottatyöpari, joka toteuttaa uskontokasvatusta lapsiryhmissä erityisesti draaman ja ilmaisun keinoin. Toiminta käynnistetään päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sijaismäärärahojen vähentyessä on ruuhkaisimmille päiville määritelty lastenohjaajia varahenkilöiksi eli ns. omiksi sijaisiksi sairastumisten tai muiden poissaolojen tilanteisiin. Tällä pyritään minimoimaan ulkopuolisen sijaisresurssin käyttö. Työtehtävissä ja työjärjestelyissä voi tapahtua vielä pieniä muutoksia elokuulla esim. tilanteissa että kerhoryhmät eivät täyty, toiminnan kokonaisuus muuttuu tai lastenohjaajan osaamista tarvitaan yllättäen toisissa työtehtävissä. Huolimatta tiukentuneesta taloustilanteesta ja varhaiskasvatuksen vaativista järjestämisvelvoitteista, kasvatusasian keskuksen varhaiskasvatuksen toimintaa toteutetaan monipuolisemmin ja aiempaa useampia seurakuntalaisia kohdaten. Keskitetysti johdetun toiminnon etuna ovat sisäiset työjärjestelyt ja toiminnallinen tehokkuus, joiden kautta säästöt eivät näyttäydy osallistujille ja toimintaa voidaan toteuttaa monipuolisesti. Liite 1 66/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja merkityksellisiä lapsivaikutuksia: lasten ja perheiden monimuotoinen toiminta tukee lasten ja perheiden osallistumista seurakuntaelämään ja edistää lasten oikeuksia seurakunnassa. Kasvatusasiain johtokunta merkitsee työtehtävät tietoonsa saatetuiksi. Mirkka Torppa

7 Valmistelija Ei oikaisumahdollisuutta. Mirkka Torppa, , 67 VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖN KERHOJEN MAKSUVAPAUTUKSET Maksuvapautustyöryhmä esittää kasvatusasiain johtokunnalle yhden iltapäivätoimintaa ja yhden kesäkerhoa koskevan maksuvapautuksen myöntämistä. Työryhmän pöytäkirja ja hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 1. LJ:n maksuvapautus kesäkerhomaksusta %. 2. JV:n maksuvapautus iltapäivätoiminnan maksusta syyskaudelta 2014 ja kevätkaudelta %. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kerhojen maksuvapautukset edistävät lasten osallistumista iltapäivätoimintaan huolimatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Kasvatusasiain johtokunta päättää myöntää maksuvapautukset maksuvapautustyöryhmän esityksen mukaan. Tarja Rautiainen, Mirkka Torppa, anojat. vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa, , 68 PÄIVÄKERHOTOIMINNAN 70-VUOTISJUHLAVUODEN SUUNNITELMAT VARHAISKASVATUK- SEN YKSIKÖSSÄ Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen päiväkerho aloitti toimintansa syksyllä 1945 leikkikouluna Turun tuomiokirkkoseurakunnassa. Aloitteen kerhosta teki pienten lasten äiti, joka toivoi virikkeellistä arkitoimintaa lapsille seurakunnassa. Kerho oli ensimmäinen arkisin kokoontuva ja kerhomainen kirkon varhaiskasvatuksen toimintamuoto Suomessa. Sitä ennen seurakunnat toteuttivat lapsille lähinnä pyhäkouluja. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa jatketaan 70-vuotiasta päiväkehotyön ja kristillisen varhaiskasvatuksen pe-

8 rinnettä. Vuosikymmenien aikana sadattuhannet lapset eri puolilla Suomea ovat osallistuneet päiväkerhoon. Turusta liikkeelle lähtenyt päiväkerhotoiminta on eräs evankelisluterilaisen kirkon kasvatustyön menestystarinoita ja se on myös kansainvälinen menestystarina. Muissa luterilaisissa kirkoissa ei ole päiväkerhoon verrattavaa toimintaa, joka yhtä laajasti tavoittaa alle kouluikäisiä lapsia ja on pedagogisesti sekä sisällöllisesti laadukasta. Päiväkerhotoiminta on yhä suosittua ja kerhoja toteutetaan yhä koko maassa ja jopa kaukaisimmilla sivukylillä. Kerhoissa saadaan ensimmäiset kokemukset lapsiryhmästä, kodin ulkopuolisista kasvattajista ja monipuolisesta tekemisestä. Toiminta tarjoaa perheille maksuttoman ja laadukkaan kasvatuspaikan. Ryhmäkoko on kohtuullinen ja lastenohjaajilla varhaiskasvatuksen koulutus. Toimintaa uudistetaan ja ajanmukaistetaan. Samalla kunnat hyötyvät tilanteesta, kun päivähoidon kuormitus ja kustannukset keventyvät. Vuosikymmenien aikana päiväkerhotoiminta on laajentunut monimuotoiseksi perheitä ja lapsia kokoavaksi kirkon varhaiskasvatukseksi, joka on merkityksellistä perheille ja jota arvostetaan yhteiskunnassa. Nyt päiväkerhon rinnalla kukoistavat seurakuntien perhekerhot, muskarit, vauvakahvilat, ennaltaehkäisevä perhetyö ja uudet toiminnot. Niissä huomio kiinnittyy lapsen kokemuksiin ja kohtaamiseen. Keskeistä on myös vanhempien vertaistuki sekä lastenohjaajalta saatu ammattilaistuki. Se kantaa usein vanhempaa vaikeimpien vaiheiden yli, jolloin korjaavaa tai pidempikestoista apua ei tarvita. Päiväkerhon ja kirkon varhaiskasvatuksen kehittymisen myötä on syntynyt kirkkoon myös lastenohjaajien ja lapsityönohjaajien ammattikunnat, jotka ovat kehittäneet lasten ja perheiden toimintaa ja toiminnan sisältöjä seurakunnissa. Päiväkerhotyön valtakunnallista 70-vuotisjuhlaa vietetään kerhokaudella teemalla Pieni on suurin. Päiväkerhotyön 70- vuotisjuhlavuoteen kuuluu muun muassa päiväkerhon ja kirkon varhaiskasvatuksen näkyvyys ja merkityksen esilläpito julkisessa keskustelussa. Jokainen seurakunta haastetaan juhlistamaan omaa päiväkerhotyötään kauden ajan ilahduttamalla lapsia ja perheitä, esittelemällä omaa päiväkerhotyönsä historiaa ja järjestämällä nykyisten ja entisten päiväkerholaisten kohtaamisen Mikkelinpäivän perhemessuun Lisäksi kaudella päiväkerhoon osallistuvia lapsia muistetaan turkulaiseen päiväkerhomaailmaan sijoittuvalla lastenkirjalla Yllätysten kerhopäivä. Lisäksi juhlavuotta vietetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen arjessa monialaisesti. Juhlinnan keskipisteenä ovat eri kerhomuotoihin osallistuvat lapset jotka saavat erilaisia yllätyksiä ja

9 kokemuksia juhlavuoden aikana. Juhlavuoden ohjelmassa huomioidaan myös perheet, kumppanit sekä entiset ja nykyiset työntekijät. Juhlavuoden tarkoituksena on tuoda esille seurakuntien varhaiskasvatuksen nykymuotoisuutta, toimintaa ja laatua. Juhlavuoden ohjelma on suunniteltu siten, että niiden kustannukset ovat osa varhaiskasvatuksen yksikön vuosittaisia käyttömäärärahoja ja henkilöstökustannuksia. Tämä on mahdollista keskitetyn toiminnan sisäisillä järjestelyillä ja toiminnan muokkauksella yhden toimintakauden ajaksi. Näin juhlavuoden laajaan ohjelmaan ei tarvita lisämäärärahoja. Päiväkerhon juhlavuoden alustava ohjelma ja suunnitelmia liitteessä. Liite 1 68/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja merkityksellisiä lapsivaikutuksia: päiväkerholla on ollut merkittävä vaikutus lasten ja perheiden toiminnan kehittymiseen seurakunnissa. Juhlavuoden aikana lapsia ja perheitä kohdataan eri tavoin, tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja osoitetaan lasten olevan tärkeitä seurakuntalaisia. Valmistelija Kasvatusasiain johtokunta merkitsee juhlavuoden alustavat suunnitelmat tietoonsa saatetuiksi. Varhaiskasvatuksen yksikön työntekijät, yhteinen kirkkoneuvosto Ei oikaisumahdollisuutta. Mirkka Torppa, , 69 LINKKI-TOIMINTAA KOSKEVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN KASVATUSASIAIN KESKUKSEN JA VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖJEN KANSSA Nuorisosihteeri Tiina Karppinen on neuvotellut Linkki-toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Sopimus on ehdollinen ja edellyttää RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen saamista. Sopimuksen mukaan kasvatusasiain keskuksen tuottamia yhteistyömuotoja ovat: Murkkufoorumin ohjaajana toimiminen. Rippikouluyhteistyön kehittäminen (vanhempain illat ja rippikoulun oppitunnit). Vauhdilla aikuisuuteen oppaan päivittäminen tarpeen mukaan.

10 Tiedottaminen toiminnasta kasvatusasiain keskuksen tiedotuskanavilla. Sopimuksesta ei kasvatusasiain keskukselle aiheudu nuorisosihteerin työajan lisäksi muita merkittäviä kuluja. Liite 1 69/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Verkostotyö lastensuojelujärjestöjen kanssa pitää esillä kirkon äänen toiminnan piirissä olevien toimijoiden keskuudessa ja on omalta osaltaan edesauttamassa lasten tasapainoista kehitystä kohti aikuisuutta. Kasvatusasiain johtokunta päättää hyväksyä neuvotellun sopimuksen ja valtuuttaa kasvatustoimen johtajan allekirjoittamaan sen kasvatusasiain keskuksen puolesta. Tiina Karppinen, V-S. Lastensuojelujärjestöt ry. mahdollisuus on. Valmistelija Hannu Hurme, , 70 NUORISOSIHTEERI JANI KÄSMÄN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA Nuorisosihteeri Jani Käsmä on kirkkoneuvostolle osoittamallaan kirjeellä anonut lakisääteisen lyhennetyn työajan jatkoksi lyhennettyä työaikaa (30 h/vko) ajalle Käsmän lähiesimies pastori Kari Kanala on puoltanut anomusta. Liite 1 70/2015 Nuorisosihteerin virassaan Käsmällä on muiden virkatehtäviensä ohella keskeinen vastuu kasvatusasiainkeskuksen viestinnästä. Seurakuntayhtymä on tukenut hänen työssä kehittymistään kouluttamalla hänet graafikoksi. Työssään Käsmä on hyödyntänyt ammattitaitoaan siten, että hänen laatimansa graafiset työt, kuten vuotuinen rippikouluesite, kesätoimintojen Kiva kesä -esite ja kasvatusasiain keskuksen sähköinen uutiskirje, ovat poikkeuksetta olleet erittäin korkealaatuisia. Voidaan todeta, että kasvatusasiain keskuksen nykyinen graafinen ilme ja viestinnällinen hyvä maine ovat syntyneet Käsmän työn tuloksena. Voimakkaasti viestintään tukeutuvassa maailmassa Käsmän taidoille on sekä kasvatusasiain keskuksen, että yhtymän piirissä, runsaasti kysyntää.

11 Graafikoksi valmistuttuaan Käsmä on anonut viikon mittaisia virkavapaita, jotta voisi hyödyntää ammattitaitoaan kasvatusasiain keskuksen lisäksi myös oman yrityksensä kautta. Nämä virkavapaat yhdistettynä lakisääteiseen lyhennettyyn työaikaan ovat käytännössä johtaneet siihen, että kasvatusasiain keskus on täydestä nuorisosihteerin viran työajasta voinut hyödyntää vain noin puolet. Kasvatusasiain keskuksella ei kuitenkaan säästö- tai mistään muistakaan syistä ole ollut tarvetta tällaiseen työajan lyhentämiseen. Käsmän oma-aloitteisesti suorittamasta työajan lyhennyksestä on seurannut, että osa niistä töistä, jotka täyttä työaikaa tekevä nuorisosihteeri olisi pystynyt tekemään, on jäänyt tekemättä tai jouduttu teettämään kasvatusasiain keskuksen ulkopuolella. Vapaiden epäsäännöllisyyden vuoksi ei myöskään ole ollut mitään mahdollisuuksia puuttuvan, noin 50 % työpanoksen, korvaamiseen. Asiasta työyhteisössä keskusteltaessa ei tilannetta ole pidetty hyvänä. Käsmän näkökulmasta työajan lyhentäminen on toimiva ratkaisu. Kun työyhteisössä on selkeä tarve kokoaikaisen viranhaltijan työpanokseen, ei järjestelyä työnantajan näkökulmasta kuitenkaan voida pitää onnistuneena. Siksi anomukseen työajan lyhentämisestä ei tule suostua. Päätöksen asiasta tekee kirkkoneuvosto, mutta koska yhteisen kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä 5 6 mom. mukaan on vastata työvoimaresurssien tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta, on tärkeää, että johtokunta ottaa asiaan periaatteellisen kannan. Periaatteessa on kyse siitä, voiko 100 % virkasuhteeseen palkattu viranhaltija itse päättää, miten suuren osan työpanoksestaan hän työnantajalleen haluaa antaa. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Anojan käsityksen mukaan anomuksen myönteisellä ratkaisulla on positiivisia vaikutuksia hänen perheensä arkeen. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nuorisosihteeri Jani Käsmän anomukseen lyhennetystä työajasta, 30 h/vko, ei suostuta. Yhteinen kirkkoneuvosto. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme, ,

12 LEIRIKESKUSPROJEKTIN VÄLIRAPORTTI JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT PROJEKTIA KOS- KEVAT PÄÄTÖKSET LEIRIKESKUSTEN KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syyskuu syyskuu Tiedonkeruun ja yleissuunnittelun vaihe. Syyskuu joulukuu Projektissa kokeiltavan uuden toiminta- ja organisaatiomallin jalkauttaminen. Työntekijöiden perehdyttäminen uusiin toimintamalleihin. Tammikuu joulukuu Uusi organisaatiomalli kokeilukäytössä. Toiminnan jatkuva arviointi ja edelleen kehittäminen saatujen palautteiden pohjalta. Tammikuu heinäkuu Palautteen kerääminen, mallin viimeistely ja uuden toimintamallin edellyttämien hallinnollisten päätösten tekeminen. Elokuu Uusi toimintamalli käytössä. VUODEN 2015 AIKANA TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT KEHIT- TÄMISTOIMENPITEET JA MUUTOKSET Keskitetty varausjärjestelmä Luodaan toimintatapa, jossa kaikki leirikeskusten varaukset ja varaustiedustelut siirtyvät leirikeskuksista yhteiseen, Eerikinkadun toimitalossa sijaitsevaan, varaamoon. Palvelupäällikkö aloittaa työnsä Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja siirtyy kaikkien leirikeskusten yhteiseksi palvelupäälliköksi ja Kunstenniemen johtaminen siirtyy Heinänokan ja Sinapin tapaan emännän vastuulle. Yhteinen työvuorolista otetaan käyttöön Työvuorolistat suunnitellaan emäntien toimesta yhdelle työvuorolistalle ja suunnitelma hyväksytetään palvelupäälliköllä tai leirikeskustyön johtajalla ennen kuin ne astuvat voimaan. Heinänokka ja Sinappi yhden emännän johtoon Heinänokan ja Sinapin emännän toimet yhdistetään yhden emännän tehtäväksi. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Keittiötyön ohjauksessa siirrytään sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmäksi on valikoitunut JAMIX-suurkeittiöohjelma, joka mahdollistaa reseptiikan hallinnan, tukkutilausten tekemisen, kustannuslaskennan ja reaaliaikaisen toteutuman seurannan sekä tarvittavin osin myös varastotilanteen hallinnan. Ohjelma on käyttöönotettavissa , jonka jälkeen leirikeskustyön johtaja ajaa sisään ohjelmassa tarvittavat tietokannat. Muun käyttäjäkunnan perehdyttäminen ja koulutukset on mahdollista toteuttaa vasta loka- ja marraskuun aikana.

13 Catering-toiminnan laajentaminen. Osana projektia suunnitellaan keittiöpalvelujen ja cateringtoimintojen merkittävää laajentamista leirikeskusten ulkopuolisille asiakkaille. TEHTÄVÄNKUVIEN TÄSMENTÄMINEN JA KOKEILUN KÄYN- NISTÄMINEN Leirikeskusprojekti on edennyt osin alkuperäistä aikataulua hitaammin. Tiedonkeruuseen ja yleissuunnitteluun käytetyn ensimmäisen projektivuoden aikana on ilmennyt, että kirkkoneuvoston päätöksen mukaista, tiimimalliin perustuvaa, toimintamallia työnkuvineen tulee jossain määrin tarkentaa. Kirkkoneuvoston projektille hyväksymässä malli: Leirikeskustyön johtaja (503/80) Kurssikeskuksen hoitaja Kunstenniemi (502) Emäntä Heinänokka (501) Emäntä Sinappi (501) 8 keittäjää. Tarkennettu malli: Leirikeskustyön johtaja (503/80). Taina Vuorimies. Palvelupäällikkö (502). Hanna Arhi-Sahlsten. Palvelupäällikkö vastaa kaikkien leirikeskusten varauksista ja varaustiedusteluista sekä catering-työn ohjauksesta ja sijaisresurssien käytöstä. Keittiöpäällikkö (501). Janne Toivonen. Heinänokka ja Sinappi. Sinapin projektinaikainen emäntä, Heidi Heikonen, jää työvapaalle syksyn 2015 aikana. Tämä mahdollistaa Heinänokan ja Sinapin kokeilemista yhtenä yksikkönä, jonka yhteisenä emäntänä toimii Heinänokan projektin aikainen emäntä Janne Toivonen. Heikosen työvapaan ajaksi on syytä palkata määräaikainen keittäjä, jonka ensisijaiseksi työpaikaksi osoitetaan Heinänokan leirikeskus. Keittiöpäällikkö (501). Minna Grönroos. Kunstenniemi. Hanna Arhi-Sahlstenin siirtyessä palvelupäälliköksi voidaan myös Kunstenniemen operatiivinen johto osoittaa Heinänokan ja Sinapin tapaan keittiöpäällikön vastuulle. Minna Grönroos on tällä hetkellä palkattu keittäjä Anna Päivärinnan (401) päättyvän opintovapaan sijaiseksi. Päivärinnan työvapaa tulee kuitenkin jatkumaan saakka. Minna Grönroos on osoittautunut hyväksi työntekijäksi, jolle on mahdollista osoittaa keittäjän tehtäviä vaativampia työtehtäviä. on, että Minna Grönroos palkataan loppuprojektin ajaksi, saakka, Kunstenniemen keittiöpäällikön (501) työsuhteeseen. Määräaikaisuuden perusteina ovat työvapaiden sijaisuus ja työsuhteen projektiluonteisuus. 7 keittäjää.

14 TARKENNETUT TEHTÄVÄNKUVAUKSET Leirikeskustyön johtaja yleisjohto ja suunnittelu budjetin laatiminen ja seuranta hinnastojen laatiminen hankintasopimukset ja muut hankinnat keittiöohjelman pääkäyttäjyys (ylläpito ja päivittäminen) markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen uusasiakashankinta sidosryhmäyhteistyö (muut matkailuajan toimijat, yhdistykset, järjestöt, markkinointiyhtiöt) yhtymän ulkopuolinen myynti, markkinointi ja yhteistyö rekrytoinnit ja muu henkilöstösuunnittelu (koulutukset ym.) myynti- ja markkinointisuunnitelman laatiminen yhdessä palvelupäällikön kanssa työvuorolistojen hyväksyminen palvelupäällikön sijaistaminen Palvelupäällikkö kaikkien leirikeskusten varaukset ja varaustiedostelut varausohjelman pääkäyttäjyys työtilaukset leirikeskuksiin myynti- ja markkinointi (yhtymän sisäiset asiakkaat) catering-työn ohjaus sijaiset ja muu ulkopuolinen resurssi asiakasrekisterin ylläpito siivoustyön suunnittelu yhdessä keittiöpäälliköiden kanssa (vuosikello) työvuorosuunnitelmien tarkastaminen yhteisvastuullisesti leirikeskustyön johtajan kanssa leirikeskustyön johtajan sijaistaminen Keittiöpäällikkö keittiötyön johtaminen työvuorolistat ruokalistat tavaran tilaukset ruoan valmistus muiden keittiöpäälliköiden sijaistaminen tarvittaessa asiakkaiden vastaanottaminen ja ohjeistaminen yhteisvastuullisesti isäntien kanssa LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leiritoiminnan uudelleen organisointi parantaa leiripalvelujen laatua ja vaikuttaa suoraan ja välillisesti leiritoiminnan asiakkaina olevien lasten leiriviihtyvyyteen.

15 Kasvatusasiain johtokunta merkitsee tiedokseen leirikeskusprojektin väliraportin, hyväksyy suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja vahvistaa projektin aikaisten virka- ja työsuhteiden tarkennetut tehtävänkuvaukset otettavaksi käyttöön alkaen. Leirikeskustyön johtaja. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme, , 72 MINNA GRÖNROOSIN PALKKAAMINEN KUNSTENNIEMEN KEITTIÖPÄÄLLIKÖN TYÖSUH- TEESEEN (501) AJALLE Minna Grönroos on toiminut keittäjä Anna Päivärinnan opintovapaan sijaisena. Sijaisuus päättyy Opintovapaan jälkeen Päivärinta jää työvapaalle asti. Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Hanna Arhi-Sahlstenin siirtyessä meneillään olevan leirikeskusprojektin loppuun, saakka, palvelupäälliköksi, tarvitaan hänen tilalleen Kunstenniemen leirikeskukseen johtava työntekijä, keittiöpäällikkö, jonka työnkuva vastaisi vastaavaa tehtävää Heinänokassa ja Sinapissa. Anna Päivärinnan sijaisuutta hoitaessaan Minna Grönroos on osoittautunut henkilöksi, joka kykenee tällaisesta tehtävästä suoriutumaan. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kasvatusasiain johtokunta päättää palkata Minna Grönroosin Kunstenniemen määräaikaiseen keittiöpäällikön (501) työsuhteeseen ajalle Määräaikaisuuden perusteina ovat työvapaan sijaisuuden hoito ja tehtävän projektiluonteisuus. Minna Grönroos, Taina Vuorimies, taloustoimisto. mahdollisuus on. Valmistelija Hannu Hurme, ,

16 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto 150/ Toimistonhoitaja Johanna Hoppelan anomus lyhennetystä työajasta. Myönnettiin 30 h/vko ajalle / Kirkkopäivien isännyys vuonna Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä isännöi pidettävät kirkkopäivät. 157/ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osallistuminen Turun Messuille. Messut järjestetään Osastosta vastaavat Mikaelinseurakunta ja yhteiset työmuodot; lapsityö, nuorten toiminta, perheasiat ja diakonia. Marja Ruusu hoitaa päivystäjien koordinoinnin. Mirkka Torppa saa paikalle lastenohjaajia. Kirkkoneuvosto päätti varata tarkoitukseen yhteensä euroa. pöytäkirjat Kasvatustoimen johtaja 64/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Tea Merilä-Koskinen on anonut palkatonta vapaata sekä Myönnetään. 65/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maija Kurling-Suojanen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 66/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Milla Järvinen on anonut palkatonta vapaata päiville 11.5., ja Myönnetään. 67/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Katja Rintamäki on anonut palkatonta vapaata h 30 min sekä koko päivä. Myönnetään. 68/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Anni Tuominen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 69/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Jaana Heinonen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 70/ Palkaton vapaa. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut palkatonta vapaata päiville 21.4., 23.4., 24.4., ja oppisopimusopiskelun perusteella seurakuntanäytön vuoksi. Sekä lisäksi palkatonta vapaata ajalle Myönnetään.

17 / Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Heidi Muhonen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 72/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Seija Lehtinen on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään. 73/ Palkaton vapaa. Nuorisosihteeri Leena Lähde on anonut palkatonta vapaata ja Myönnetään. 74/ Lyhennetty työaika. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut lyhennettyä työviikkoa 33 t/vk Myönnetään. 75/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maria Rosenlund-Laiho on anonut lyhennettyä työviikkoa 34 t/vk Myönnetään. 76/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Rikka Teeri on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 77/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maria Rosenlund-Laiho on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään. 78/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Terhi Kolkkala on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 79/ Lyhennetty työaika. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut lyhennettyä työviikkoa 33 t/vk varhaiskasvatuksen työkaudeksi ; Myönnetään. 80/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Tea Merilä-Koskinen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. Kasvatustoimen johtaja on allekirjoittanut seuraavat työsopimukset: Reunamo Maria lastenohjaaja 38 t 15 min/vk LAVA Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettujen lapsivaikutusten arvioinnit on tämän pykälän osalta tehty asioiden aiemmissa käsittelyvaiheissa. Kasvatusasiain johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Ei ilmoitusta. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme ,

18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tällaisia asioita ei ollut. 75 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Kasvatusasiain johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona kello kirkkoneuvoston kokoushuoneessa, Eerikinkatu 3 A, III kerros. Johtokunta merkitsee kokousajan tietoonsa saatetuksi. Johtokunnan kokoukseen osallistuvat. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme , 76 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Muutoksenhaku liitteenä 1 76/2015. Kokouksen puolesta: Jaana Jaakola puheenjohtaja Hannu Hurme sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään: Hannu Isolauri Anni Laato Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa 5. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla klo Hannu Hurme

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 18.6.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.11.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1(18) Aika Paikka 9.11.2010 klo 17:30 Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Ropo, Eero puheenjohtaja Laaksonen, Leena Suni, Pentti Skyttä,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot