TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 27.5.2015 1"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko kello Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja Raimo Erkkilä jäsen Hannu Isolauri jäsen Anni Laato jäsen Jukka Laine jäsen Tytti Kankaristo jäsen Hannu Hurme sihteeri, yhteisten työmuotojen johtaja Helmi-Riitta Toivari kirkkoneuvoston edustaja Kutsuttuina Jani Käsmä Mirkka Torppa Taina Vuorimies Poissa Mari Holmroos varajäsen Hannu Kallio hallintojohtaja Annina Lehtiö-Vainio jäsen Heimo Rinne KN:n puheenjohtaja Virve Välimäki varajäsen ASIALISTA 5/ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjantarkistajien valinta. 62 listan hyväksyminen. 63 LASTENOHJAAJA-YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA 64 MAARIAN SEURAKUNNAN ANOMUS OSA-AIKAISEN LAPSITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI 65 KORJAUS KASVATUSASIAN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43/ LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖN KERHOJEN MAKSUVAPAUTUKSET 68 PÄIVÄKERHOTOIMINNAN 70-VUOTISJUHLAVUODEN SUUNNITELMAT VAR- HAISKASVATUKSEN YKSIKÖSSÄ 69 LINKKI-TOIMINTAA KOSKEVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN JA VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖ- JEN KANSSA 70 NUORISOSIHTEERI JANI KÄSMÄN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA

2 LEIRIKESKUSPROJEKTIN VÄLIRAPORTTI JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT PRO- JEKTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 72 MINNA GRÖNROOSIN PALKKAAMINEN KUNSTENNIEMEN KEITTIÖPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEESEEN (501) AJALLE asiat. 74 Muut mahdolliset asiat. 75 Seuraavan kokouksen ajankohta. 76 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku. 60 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ei oikaisumahdollisuutta. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello todeten sen samalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 61 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkistajiksi vaalitaan Hannu Isolauri ja Anni Laato. Ei oikaisumahdollisuutta. 62 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN lista hyväksytään. Ei oikaisumahdollisuutta * * * PEREHDYTYS Johtokunnan perehdytys jatkui viestintäosuudella. Aihetta esitteli nuorisosihteeri Jani Käsmä. * * *

3 LASTENOHJAAJA-YHTEYSHENKILÖIDEN VALINTA Kasvatusasiain johtokunta on päättänyt 101/2005 lapsityön virkajärjestelyistä. Järjestelyihin kuului yhdeksän lastenohjaajan nimittäminen kahden vuoden määräajaksi seurakuntavastaaviksi (paikallisseurakunnan yhteyshenkilö). Nykyisten lastenohjaaja-yhteyshenkilöiden toimikausi päättyy Yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu mm. tiedonvälitys paikallisseurakunnan ja kasvatusasian keskuksen lastenohjaajien työhön kuuluvissa asioissa, osallistuminen tiettyihin paikallisiin verkostoihin tai työntekijäkokouksiin ja lastenohjaajien seurakuntatuntien järjestely paikallisseurakunnan alueella. Keskusteluiden ja työjärjestelyiden jälkeen lapsityön johtaja ehdottaa seuraavien lastenohjaajien nimeämistä lastenohjaaja-yhteyshenkilöiksi kaudelle Laura Roivasta lukuun ottamatta yhteyshenkilöt ovat samoja kuin aiemmalla kaudella , joka edistää kasvatusasian keskuksen ja paikallisseurakuntien yhteistyön jatkuvuutta ja lasten ja perheiden toiminnan kehittämistyötä yhtymässä ja sen paikallisseurakunnissa. Ehdotus lastenohjaaja-yhteyshenkilöistä kaudelle : Henrikinseurakunta: Minna Reijo Kaarinan seurakunta: Anneli Laukkanen Katariinanseurakunta: Jaana Heinonen Maarian seurakunta: Laura Roivas Martinseurakunta: Kirsi Koskinen Mikaelinseurakunta: Merja Forsman Paattisten seurakunta: Pia Tuominen Piikkiön seurakunta: Marjo Hyppänen Tuomiokirkkoseurakunta: Merja Forsman Åbo svenska församling: Päivi Leinola Lastenohjaajayhteyshenkilöiden työn vaativuusryhmäksi on määritelty 402/20 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kasvatusasian keskuksen yhteistyö yhtymän paikallisseurakuntien kanssa edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta nimeää lastenohjaaja-yhteyshenkilöt kaudelle esitetyn mukaan. Valitut, lapsityön johtaja, kirkkoherrat, taloustoimisto On oikaisumahdollisuus.

4 Valmistelija Mirkka Torppa , 64 MAARIAN SEURAKUNNAN ANOMUS OSA-AIKAISEN LAPSITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEKSI Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on 47/ päättänyt esittää yhteiselle kasvatusasiain johtokunnalle, että lastenohjaaja Minna Seppänen palkataan hoitamaan Maarian seurakunnan osaaikaisen lapsityöntekijän tehtävää välisellä ajalla 7 tuntia viikossa. Minna Seppänen säilyy kasvatusasiain keskuksen työntekijänä. Liite 1 64/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lastenohjaajien osittainen sijoittaminen seurakuntien työntekijöiksi edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista paikallisseurakuntatasolla ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta päättää hyväksyä Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston esityksen lastenohjaaja Minna Seppäsen palkkaamisesta Maarian seurakunnan osa-aikaiseksi lapsityöntekijäksi, 7 viikkotunnin työajalla, ajalle Minna Seppänen säilyy kasvatusasiain keskuksen työntekijänä. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto, Minna Seppänen, taloustoimisto vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa , 65 KORJAUS KASVATUSASIAN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43/ Kasvatusasiain johtokunta päätti 43/ hyväksyä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esityksen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään. Päätökseen oli valmistelijan kirjoitusvirheen vuoksi tullut virheellinen ajanjakso. Seurakuntaneuvoston anomus koski jaksoa ja virheen vuoksi johtokunta päätti ajanjaksoksi

5 Kasvatusasiain johtokunta korjaa tekemänsä päätöksen liittyen Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esitykseen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään 20 tuntia viikossa siten, että ajanjakso on Liite 1 65/2015 (sama kuin 6.5 johtokunnan kokouksessa asiaan liittyen) LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lastenohjaajien osittainen sijoittaminen seurakuntien työntekijöiksi edesauttaa varhaiskasvatuksen toteuttamista paikallisseurakuntatasolla ja kehittää tiiviimpiä yhteyksiä yhtymätoimintojen ja paikallisseurakuntien välillä lasten ja perheiden eduksi. Kasvatusasiain johtokunta korjaa päätöksensä Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston esitykseen lastenohjaaja Jaana Heinosen palkkaamisesta Katariinanseurakunnan osa-aikaiseen perhetyöntekijän tehtävään 20 tuntia viikossa siten että sopimus koskee jaksoa Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto, Jaana Heinonen, taloustoimisto vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa , 66 LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE Lastenohjaajien työtehtävät varhaiskasvatuksen yksikössä on määritelty toimintakaudelle Työtehtävissä on pyritty huomioimaan erityisesti lastenohjaajien työpäivän sisällä olevien siirtymien ja työparien määrän kohtuullisuus sekä mahdollisuuksien mukaan jatkuvuus siten, että kerhojen ohjaajat olisivat ainakin osin samoja kuin aikaisemmalla kaudella. Lastenohjaajien lukujärjestyksissä on varattu viikoittain 4 tuntia suunnitteluun tai yhteisiin kokouksiin tai koulutuksiin. Lastenohjaajilla on lisäksi järjestely, valmistelu ja suunnitteluaikaa ennen ja jälkeen kerhotoiminnan. Lastenohjaajien työaika lasketaan neljän viikon jaksoissa siten että jakson kokonaistuntimäärä on 153 tuntia.

6 Työtehtävien ja työresurssin osalta voidaan havaita, että päiväkerhoverkko on suuren hakijamäärän vuoksi laajentunut kahdella Kaarinaan sijoittuvalla uudella päiväkerhoryhmällä (32 ryhmää). Perhekerhojen määrä pysyy samana ja perhekerhoissa paikallisseurakunnan työntekijän työparina on aina yksi lastenohjaaja (27 ryhmää). Muskareita toteutetaan työpareina ja uusi muskaritoiminta aloitetaan iltaryhmänä Kaarinan Poikluomassa, joka sijainniltaan palvelee sekä turkulaisten että kaarinalaisten perheiden tarpeita (30 ryhmää). Iltapäivätoiminnasta vähentyy yksi kerhoryhmä kun Paattisten koulun yhteydessä oleva kerhoryhmä lopetetaan jo aiemmin tehtyyn päätökseen perustuen, mutta kahdessa iltapäivätoiminnan ryhmässä työskentelee kolme lastenohjaajaa suuren lapsimäärän vuoksi (9 ryhmää). Lastenohjaajien työympäristöjä ovat myös nukketeatteri KasKummaa, SPR:n vastaanottokeskuksen leikkikerho, kerhotoiminta perhetalo Heidekenillä, Torin kulman ennaltaehkäisevä perhetoiminta ja kerho sekä yhteistyö Turun kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Uusi kaudella alkava toimintamuoto on kaupunkien päivähoidossa vieraileva kirkonrottatyöpari, joka toteuttaa uskontokasvatusta lapsiryhmissä erityisesti draaman ja ilmaisun keinoin. Toiminta käynnistetään päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sijaismäärärahojen vähentyessä on ruuhkaisimmille päiville määritelty lastenohjaajia varahenkilöiksi eli ns. omiksi sijaisiksi sairastumisten tai muiden poissaolojen tilanteisiin. Tällä pyritään minimoimaan ulkopuolisen sijaisresurssin käyttö. Työtehtävissä ja työjärjestelyissä voi tapahtua vielä pieniä muutoksia elokuulla esim. tilanteissa että kerhoryhmät eivät täyty, toiminnan kokonaisuus muuttuu tai lastenohjaajan osaamista tarvitaan yllättäen toisissa työtehtävissä. Huolimatta tiukentuneesta taloustilanteesta ja varhaiskasvatuksen vaativista järjestämisvelvoitteista, kasvatusasian keskuksen varhaiskasvatuksen toimintaa toteutetaan monipuolisemmin ja aiempaa useampia seurakuntalaisia kohdaten. Keskitetysti johdetun toiminnon etuna ovat sisäiset työjärjestelyt ja toiminnallinen tehokkuus, joiden kautta säästöt eivät näyttäydy osallistujille ja toimintaa voidaan toteuttaa monipuolisesti. Liite 1 66/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja merkityksellisiä lapsivaikutuksia: lasten ja perheiden monimuotoinen toiminta tukee lasten ja perheiden osallistumista seurakuntaelämään ja edistää lasten oikeuksia seurakunnassa. Kasvatusasiain johtokunta merkitsee työtehtävät tietoonsa saatetuiksi. Mirkka Torppa

7 Valmistelija Ei oikaisumahdollisuutta. Mirkka Torppa, , 67 VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖN KERHOJEN MAKSUVAPAUTUKSET Maksuvapautustyöryhmä esittää kasvatusasiain johtokunnalle yhden iltapäivätoimintaa ja yhden kesäkerhoa koskevan maksuvapautuksen myöntämistä. Työryhmän pöytäkirja ja hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 1. LJ:n maksuvapautus kesäkerhomaksusta %. 2. JV:n maksuvapautus iltapäivätoiminnan maksusta syyskaudelta 2014 ja kevätkaudelta %. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: kerhojen maksuvapautukset edistävät lasten osallistumista iltapäivätoimintaan huolimatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Kasvatusasiain johtokunta päättää myöntää maksuvapautukset maksuvapautustyöryhmän esityksen mukaan. Tarja Rautiainen, Mirkka Torppa, anojat. vaatimus mahdollinen. Valmistelija Mirkka Torppa, , 68 PÄIVÄKERHOTOIMINNAN 70-VUOTISJUHLAVUODEN SUUNNITELMAT VARHAISKASVATUK- SEN YKSIKÖSSÄ Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen päiväkerho aloitti toimintansa syksyllä 1945 leikkikouluna Turun tuomiokirkkoseurakunnassa. Aloitteen kerhosta teki pienten lasten äiti, joka toivoi virikkeellistä arkitoimintaa lapsille seurakunnassa. Kerho oli ensimmäinen arkisin kokoontuva ja kerhomainen kirkon varhaiskasvatuksen toimintamuoto Suomessa. Sitä ennen seurakunnat toteuttivat lapsille lähinnä pyhäkouluja. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa jatketaan 70-vuotiasta päiväkehotyön ja kristillisen varhaiskasvatuksen pe-

8 rinnettä. Vuosikymmenien aikana sadattuhannet lapset eri puolilla Suomea ovat osallistuneet päiväkerhoon. Turusta liikkeelle lähtenyt päiväkerhotoiminta on eräs evankelisluterilaisen kirkon kasvatustyön menestystarinoita ja se on myös kansainvälinen menestystarina. Muissa luterilaisissa kirkoissa ei ole päiväkerhoon verrattavaa toimintaa, joka yhtä laajasti tavoittaa alle kouluikäisiä lapsia ja on pedagogisesti sekä sisällöllisesti laadukasta. Päiväkerhotoiminta on yhä suosittua ja kerhoja toteutetaan yhä koko maassa ja jopa kaukaisimmilla sivukylillä. Kerhoissa saadaan ensimmäiset kokemukset lapsiryhmästä, kodin ulkopuolisista kasvattajista ja monipuolisesta tekemisestä. Toiminta tarjoaa perheille maksuttoman ja laadukkaan kasvatuspaikan. Ryhmäkoko on kohtuullinen ja lastenohjaajilla varhaiskasvatuksen koulutus. Toimintaa uudistetaan ja ajanmukaistetaan. Samalla kunnat hyötyvät tilanteesta, kun päivähoidon kuormitus ja kustannukset keventyvät. Vuosikymmenien aikana päiväkerhotoiminta on laajentunut monimuotoiseksi perheitä ja lapsia kokoavaksi kirkon varhaiskasvatukseksi, joka on merkityksellistä perheille ja jota arvostetaan yhteiskunnassa. Nyt päiväkerhon rinnalla kukoistavat seurakuntien perhekerhot, muskarit, vauvakahvilat, ennaltaehkäisevä perhetyö ja uudet toiminnot. Niissä huomio kiinnittyy lapsen kokemuksiin ja kohtaamiseen. Keskeistä on myös vanhempien vertaistuki sekä lastenohjaajalta saatu ammattilaistuki. Se kantaa usein vanhempaa vaikeimpien vaiheiden yli, jolloin korjaavaa tai pidempikestoista apua ei tarvita. Päiväkerhon ja kirkon varhaiskasvatuksen kehittymisen myötä on syntynyt kirkkoon myös lastenohjaajien ja lapsityönohjaajien ammattikunnat, jotka ovat kehittäneet lasten ja perheiden toimintaa ja toiminnan sisältöjä seurakunnissa. Päiväkerhotyön valtakunnallista 70-vuotisjuhlaa vietetään kerhokaudella teemalla Pieni on suurin. Päiväkerhotyön 70- vuotisjuhlavuoteen kuuluu muun muassa päiväkerhon ja kirkon varhaiskasvatuksen näkyvyys ja merkityksen esilläpito julkisessa keskustelussa. Jokainen seurakunta haastetaan juhlistamaan omaa päiväkerhotyötään kauden ajan ilahduttamalla lapsia ja perheitä, esittelemällä omaa päiväkerhotyönsä historiaa ja järjestämällä nykyisten ja entisten päiväkerholaisten kohtaamisen Mikkelinpäivän perhemessuun Lisäksi kaudella päiväkerhoon osallistuvia lapsia muistetaan turkulaiseen päiväkerhomaailmaan sijoittuvalla lastenkirjalla Yllätysten kerhopäivä. Lisäksi juhlavuotta vietetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen arjessa monialaisesti. Juhlinnan keskipisteenä ovat eri kerhomuotoihin osallistuvat lapset jotka saavat erilaisia yllätyksiä ja

9 kokemuksia juhlavuoden aikana. Juhlavuoden ohjelmassa huomioidaan myös perheet, kumppanit sekä entiset ja nykyiset työntekijät. Juhlavuoden tarkoituksena on tuoda esille seurakuntien varhaiskasvatuksen nykymuotoisuutta, toimintaa ja laatua. Juhlavuoden ohjelma on suunniteltu siten, että niiden kustannukset ovat osa varhaiskasvatuksen yksikön vuosittaisia käyttömäärärahoja ja henkilöstökustannuksia. Tämä on mahdollista keskitetyn toiminnan sisäisillä järjestelyillä ja toiminnan muokkauksella yhden toimintakauden ajaksi. Näin juhlavuoden laajaan ohjelmaan ei tarvita lisämäärärahoja. Päiväkerhon juhlavuoden alustava ohjelma ja suunnitelmia liitteessä. Liite 1 68/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja merkityksellisiä lapsivaikutuksia: päiväkerholla on ollut merkittävä vaikutus lasten ja perheiden toiminnan kehittymiseen seurakunnissa. Juhlavuoden aikana lapsia ja perheitä kohdataan eri tavoin, tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja osoitetaan lasten olevan tärkeitä seurakuntalaisia. Valmistelija Kasvatusasiain johtokunta merkitsee juhlavuoden alustavat suunnitelmat tietoonsa saatetuiksi. Varhaiskasvatuksen yksikön työntekijät, yhteinen kirkkoneuvosto Ei oikaisumahdollisuutta. Mirkka Torppa, , 69 LINKKI-TOIMINTAA KOSKEVAN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN KASVATUSASIAIN KESKUKSEN JA VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖJEN KANSSA Nuorisosihteeri Tiina Karppinen on neuvotellut Linkki-toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Sopimus on ehdollinen ja edellyttää RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen saamista. Sopimuksen mukaan kasvatusasiain keskuksen tuottamia yhteistyömuotoja ovat: Murkkufoorumin ohjaajana toimiminen. Rippikouluyhteistyön kehittäminen (vanhempain illat ja rippikoulun oppitunnit). Vauhdilla aikuisuuteen oppaan päivittäminen tarpeen mukaan.

10 Tiedottaminen toiminnasta kasvatusasiain keskuksen tiedotuskanavilla. Sopimuksesta ei kasvatusasiain keskukselle aiheudu nuorisosihteerin työajan lisäksi muita merkittäviä kuluja. Liite 1 69/2015 LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Verkostotyö lastensuojelujärjestöjen kanssa pitää esillä kirkon äänen toiminnan piirissä olevien toimijoiden keskuudessa ja on omalta osaltaan edesauttamassa lasten tasapainoista kehitystä kohti aikuisuutta. Kasvatusasiain johtokunta päättää hyväksyä neuvotellun sopimuksen ja valtuuttaa kasvatustoimen johtajan allekirjoittamaan sen kasvatusasiain keskuksen puolesta. Tiina Karppinen, V-S. Lastensuojelujärjestöt ry. mahdollisuus on. Valmistelija Hannu Hurme, , 70 NUORISOSIHTEERI JANI KÄSMÄN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA Nuorisosihteeri Jani Käsmä on kirkkoneuvostolle osoittamallaan kirjeellä anonut lakisääteisen lyhennetyn työajan jatkoksi lyhennettyä työaikaa (30 h/vko) ajalle Käsmän lähiesimies pastori Kari Kanala on puoltanut anomusta. Liite 1 70/2015 Nuorisosihteerin virassaan Käsmällä on muiden virkatehtäviensä ohella keskeinen vastuu kasvatusasiainkeskuksen viestinnästä. Seurakuntayhtymä on tukenut hänen työssä kehittymistään kouluttamalla hänet graafikoksi. Työssään Käsmä on hyödyntänyt ammattitaitoaan siten, että hänen laatimansa graafiset työt, kuten vuotuinen rippikouluesite, kesätoimintojen Kiva kesä -esite ja kasvatusasiain keskuksen sähköinen uutiskirje, ovat poikkeuksetta olleet erittäin korkealaatuisia. Voidaan todeta, että kasvatusasiain keskuksen nykyinen graafinen ilme ja viestinnällinen hyvä maine ovat syntyneet Käsmän työn tuloksena. Voimakkaasti viestintään tukeutuvassa maailmassa Käsmän taidoille on sekä kasvatusasiain keskuksen, että yhtymän piirissä, runsaasti kysyntää.

11 Graafikoksi valmistuttuaan Käsmä on anonut viikon mittaisia virkavapaita, jotta voisi hyödyntää ammattitaitoaan kasvatusasiain keskuksen lisäksi myös oman yrityksensä kautta. Nämä virkavapaat yhdistettynä lakisääteiseen lyhennettyyn työaikaan ovat käytännössä johtaneet siihen, että kasvatusasiain keskus on täydestä nuorisosihteerin viran työajasta voinut hyödyntää vain noin puolet. Kasvatusasiain keskuksella ei kuitenkaan säästö- tai mistään muistakaan syistä ole ollut tarvetta tällaiseen työajan lyhentämiseen. Käsmän oma-aloitteisesti suorittamasta työajan lyhennyksestä on seurannut, että osa niistä töistä, jotka täyttä työaikaa tekevä nuorisosihteeri olisi pystynyt tekemään, on jäänyt tekemättä tai jouduttu teettämään kasvatusasiain keskuksen ulkopuolella. Vapaiden epäsäännöllisyyden vuoksi ei myöskään ole ollut mitään mahdollisuuksia puuttuvan, noin 50 % työpanoksen, korvaamiseen. Asiasta työyhteisössä keskusteltaessa ei tilannetta ole pidetty hyvänä. Käsmän näkökulmasta työajan lyhentäminen on toimiva ratkaisu. Kun työyhteisössä on selkeä tarve kokoaikaisen viranhaltijan työpanokseen, ei järjestelyä työnantajan näkökulmasta kuitenkaan voida pitää onnistuneena. Siksi anomukseen työajan lyhentämisestä ei tule suostua. Päätöksen asiasta tekee kirkkoneuvosto, mutta koska yhteisen kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä 5 6 mom. mukaan on vastata työvoimaresurssien tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta, on tärkeää, että johtokunta ottaa asiaan periaatteellisen kannan. Periaatteessa on kyse siitä, voiko 100 % virkasuhteeseen palkattu viranhaltija itse päättää, miten suuren osan työpanoksestaan hän työnantajalleen haluaa antaa. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Anojan käsityksen mukaan anomuksen myönteisellä ratkaisulla on positiivisia vaikutuksia hänen perheensä arkeen. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nuorisosihteeri Jani Käsmän anomukseen lyhennetystä työajasta, 30 h/vko, ei suostuta. Yhteinen kirkkoneuvosto. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme, ,

12 LEIRIKESKUSPROJEKTIN VÄLIRAPORTTI JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT PROJEKTIA KOS- KEVAT PÄÄTÖKSET LEIRIKESKUSTEN KEHITTÄMISHANKKEEN AIKATAULU Syyskuu syyskuu Tiedonkeruun ja yleissuunnittelun vaihe. Syyskuu joulukuu Projektissa kokeiltavan uuden toiminta- ja organisaatiomallin jalkauttaminen. Työntekijöiden perehdyttäminen uusiin toimintamalleihin. Tammikuu joulukuu Uusi organisaatiomalli kokeilukäytössä. Toiminnan jatkuva arviointi ja edelleen kehittäminen saatujen palautteiden pohjalta. Tammikuu heinäkuu Palautteen kerääminen, mallin viimeistely ja uuden toimintamallin edellyttämien hallinnollisten päätösten tekeminen. Elokuu Uusi toimintamalli käytössä. VUODEN 2015 AIKANA TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT KEHIT- TÄMISTOIMENPITEET JA MUUTOKSET Keskitetty varausjärjestelmä Luodaan toimintatapa, jossa kaikki leirikeskusten varaukset ja varaustiedustelut siirtyvät leirikeskuksista yhteiseen, Eerikinkadun toimitalossa sijaitsevaan, varaamoon. Palvelupäällikkö aloittaa työnsä Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja siirtyy kaikkien leirikeskusten yhteiseksi palvelupäälliköksi ja Kunstenniemen johtaminen siirtyy Heinänokan ja Sinapin tapaan emännän vastuulle. Yhteinen työvuorolista otetaan käyttöön Työvuorolistat suunnitellaan emäntien toimesta yhdelle työvuorolistalle ja suunnitelma hyväksytetään palvelupäälliköllä tai leirikeskustyön johtajalla ennen kuin ne astuvat voimaan. Heinänokka ja Sinappi yhden emännän johtoon Heinänokan ja Sinapin emännän toimet yhdistetään yhden emännän tehtäväksi. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Keittiötyön ohjauksessa siirrytään sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmäksi on valikoitunut JAMIX-suurkeittiöohjelma, joka mahdollistaa reseptiikan hallinnan, tukkutilausten tekemisen, kustannuslaskennan ja reaaliaikaisen toteutuman seurannan sekä tarvittavin osin myös varastotilanteen hallinnan. Ohjelma on käyttöönotettavissa , jonka jälkeen leirikeskustyön johtaja ajaa sisään ohjelmassa tarvittavat tietokannat. Muun käyttäjäkunnan perehdyttäminen ja koulutukset on mahdollista toteuttaa vasta loka- ja marraskuun aikana.

13 Catering-toiminnan laajentaminen. Osana projektia suunnitellaan keittiöpalvelujen ja cateringtoimintojen merkittävää laajentamista leirikeskusten ulkopuolisille asiakkaille. TEHTÄVÄNKUVIEN TÄSMENTÄMINEN JA KOKEILUN KÄYN- NISTÄMINEN Leirikeskusprojekti on edennyt osin alkuperäistä aikataulua hitaammin. Tiedonkeruuseen ja yleissuunnitteluun käytetyn ensimmäisen projektivuoden aikana on ilmennyt, että kirkkoneuvoston päätöksen mukaista, tiimimalliin perustuvaa, toimintamallia työnkuvineen tulee jossain määrin tarkentaa. Kirkkoneuvoston projektille hyväksymässä malli: Leirikeskustyön johtaja (503/80) Kurssikeskuksen hoitaja Kunstenniemi (502) Emäntä Heinänokka (501) Emäntä Sinappi (501) 8 keittäjää. Tarkennettu malli: Leirikeskustyön johtaja (503/80). Taina Vuorimies. Palvelupäällikkö (502). Hanna Arhi-Sahlsten. Palvelupäällikkö vastaa kaikkien leirikeskusten varauksista ja varaustiedusteluista sekä catering-työn ohjauksesta ja sijaisresurssien käytöstä. Keittiöpäällikkö (501). Janne Toivonen. Heinänokka ja Sinappi. Sinapin projektinaikainen emäntä, Heidi Heikonen, jää työvapaalle syksyn 2015 aikana. Tämä mahdollistaa Heinänokan ja Sinapin kokeilemista yhtenä yksikkönä, jonka yhteisenä emäntänä toimii Heinänokan projektin aikainen emäntä Janne Toivonen. Heikosen työvapaan ajaksi on syytä palkata määräaikainen keittäjä, jonka ensisijaiseksi työpaikaksi osoitetaan Heinänokan leirikeskus. Keittiöpäällikkö (501). Minna Grönroos. Kunstenniemi. Hanna Arhi-Sahlstenin siirtyessä palvelupäälliköksi voidaan myös Kunstenniemen operatiivinen johto osoittaa Heinänokan ja Sinapin tapaan keittiöpäällikön vastuulle. Minna Grönroos on tällä hetkellä palkattu keittäjä Anna Päivärinnan (401) päättyvän opintovapaan sijaiseksi. Päivärinnan työvapaa tulee kuitenkin jatkumaan saakka. Minna Grönroos on osoittautunut hyväksi työntekijäksi, jolle on mahdollista osoittaa keittäjän tehtäviä vaativampia työtehtäviä. on, että Minna Grönroos palkataan loppuprojektin ajaksi, saakka, Kunstenniemen keittiöpäällikön (501) työsuhteeseen. Määräaikaisuuden perusteina ovat työvapaiden sijaisuus ja työsuhteen projektiluonteisuus. 7 keittäjää.

14 TARKENNETUT TEHTÄVÄNKUVAUKSET Leirikeskustyön johtaja yleisjohto ja suunnittelu budjetin laatiminen ja seuranta hinnastojen laatiminen hankintasopimukset ja muut hankinnat keittiöohjelman pääkäyttäjyys (ylläpito ja päivittäminen) markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen uusasiakashankinta sidosryhmäyhteistyö (muut matkailuajan toimijat, yhdistykset, järjestöt, markkinointiyhtiöt) yhtymän ulkopuolinen myynti, markkinointi ja yhteistyö rekrytoinnit ja muu henkilöstösuunnittelu (koulutukset ym.) myynti- ja markkinointisuunnitelman laatiminen yhdessä palvelupäällikön kanssa työvuorolistojen hyväksyminen palvelupäällikön sijaistaminen Palvelupäällikkö kaikkien leirikeskusten varaukset ja varaustiedostelut varausohjelman pääkäyttäjyys työtilaukset leirikeskuksiin myynti- ja markkinointi (yhtymän sisäiset asiakkaat) catering-työn ohjaus sijaiset ja muu ulkopuolinen resurssi asiakasrekisterin ylläpito siivoustyön suunnittelu yhdessä keittiöpäälliköiden kanssa (vuosikello) työvuorosuunnitelmien tarkastaminen yhteisvastuullisesti leirikeskustyön johtajan kanssa leirikeskustyön johtajan sijaistaminen Keittiöpäällikkö keittiötyön johtaminen työvuorolistat ruokalistat tavaran tilaukset ruoan valmistus muiden keittiöpäälliköiden sijaistaminen tarvittaessa asiakkaiden vastaanottaminen ja ohjeistaminen yhteisvastuullisesti isäntien kanssa LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leiritoiminnan uudelleen organisointi parantaa leiripalvelujen laatua ja vaikuttaa suoraan ja välillisesti leiritoiminnan asiakkaina olevien lasten leiriviihtyvyyteen.

15 Kasvatusasiain johtokunta merkitsee tiedokseen leirikeskusprojektin väliraportin, hyväksyy suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja vahvistaa projektin aikaisten virka- ja työsuhteiden tarkennetut tehtävänkuvaukset otettavaksi käyttöön alkaen. Leirikeskustyön johtaja. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme, , 72 MINNA GRÖNROOSIN PALKKAAMINEN KUNSTENNIEMEN KEITTIÖPÄÄLLIKÖN TYÖSUH- TEESEEN (501) AJALLE Minna Grönroos on toiminut keittäjä Anna Päivärinnan opintovapaan sijaisena. Sijaisuus päättyy Opintovapaan jälkeen Päivärinta jää työvapaalle asti. Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Hanna Arhi-Sahlstenin siirtyessä meneillään olevan leirikeskusprojektin loppuun, saakka, palvelupäälliköksi, tarvitaan hänen tilalleen Kunstenniemen leirikeskukseen johtava työntekijä, keittiöpäällikkö, jonka työnkuva vastaisi vastaavaa tehtävää Heinänokassa ja Sinapissa. Anna Päivärinnan sijaisuutta hoitaessaan Minna Grönroos on osoittautunut henkilöksi, joka kykenee tällaisesta tehtävästä suoriutumaan. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kasvatusasiain johtokunta päättää palkata Minna Grönroosin Kunstenniemen määräaikaiseen keittiöpäällikön (501) työsuhteeseen ajalle Määräaikaisuuden perusteina ovat työvapaan sijaisuuden hoito ja tehtävän projektiluonteisuus. Minna Grönroos, Taina Vuorimies, taloustoimisto. mahdollisuus on. Valmistelija Hannu Hurme, ,

16 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto 150/ Toimistonhoitaja Johanna Hoppelan anomus lyhennetystä työajasta. Myönnettiin 30 h/vko ajalle / Kirkkopäivien isännyys vuonna Kirkkoneuvosto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä isännöi pidettävät kirkkopäivät. 157/ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osallistuminen Turun Messuille. Messut järjestetään Osastosta vastaavat Mikaelinseurakunta ja yhteiset työmuodot; lapsityö, nuorten toiminta, perheasiat ja diakonia. Marja Ruusu hoitaa päivystäjien koordinoinnin. Mirkka Torppa saa paikalle lastenohjaajia. Kirkkoneuvosto päätti varata tarkoitukseen yhteensä euroa. pöytäkirjat Kasvatustoimen johtaja 64/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Tea Merilä-Koskinen on anonut palkatonta vapaata sekä Myönnetään. 65/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maija Kurling-Suojanen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 66/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Milla Järvinen on anonut palkatonta vapaata päiville 11.5., ja Myönnetään. 67/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Katja Rintamäki on anonut palkatonta vapaata h 30 min sekä koko päivä. Myönnetään. 68/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Anni Tuominen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 69/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Jaana Heinonen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 70/ Palkaton vapaa. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut palkatonta vapaata päiville 21.4., 23.4., 24.4., ja oppisopimusopiskelun perusteella seurakuntanäytön vuoksi. Sekä lisäksi palkatonta vapaata ajalle Myönnetään.

17 / Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Heidi Muhonen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 72/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Seija Lehtinen on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään. 73/ Palkaton vapaa. Nuorisosihteeri Leena Lähde on anonut palkatonta vapaata ja Myönnetään. 74/ Lyhennetty työaika. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut lyhennettyä työviikkoa 33 t/vk Myönnetään. 75/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maria Rosenlund-Laiho on anonut lyhennettyä työviikkoa 34 t/vk Myönnetään. 76/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Rikka Teeri on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 77/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maria Rosenlund-Laiho on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään. 78/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Terhi Kolkkala on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 79/ Lyhennetty työaika. Oppisopimuskoulutettava lastenohjaaja Jonna Kimari on anonut lyhennettyä työviikkoa 33 t/vk varhaiskasvatuksen työkaudeksi ; Myönnetään. 80/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Tea Merilä-Koskinen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. Kasvatustoimen johtaja on allekirjoittanut seuraavat työsopimukset: Reunamo Maria lastenohjaaja 38 t 15 min/vk LAVA Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettujen lapsivaikutusten arvioinnit on tämän pykälän osalta tehty asioiden aiemmissa käsittelyvaiheissa. Kasvatusasiain johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Ei ilmoitusta. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme ,

18 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tällaisia asioita ei ollut. 75 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Kasvatusasiain johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona kello kirkkoneuvoston kokoushuoneessa, Eerikinkatu 3 A, III kerros. Johtokunta merkitsee kokousajan tietoonsa saatetuksi. Johtokunnan kokoukseen osallistuvat. Ei oikaisumahdollisuutta. Valmistelija Hannu Hurme , 76 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Muutoksenhaku liitteenä 1 76/2015. Kokouksen puolesta: Jaana Jaakola puheenjohtaja Hannu Hurme sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään: Hannu Isolauri Anni Laato Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa 5. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla klo Hannu Hurme

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.4.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.4.2013 1 24.4.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 24.4.2013 kello 19.00 20.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1 28.1.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.1.2015 kello 17.30-18.27 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 6.5.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 6.5.2015 1 6.5.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 6.5.2015 kello 17.30-19.05 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1 22.9.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Tiistai 22.9.2015 kello 17.04-18.07 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.5.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.5.2013 1 22.5.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 22.5. kello 17.37 19.28 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.8.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 26.8.2015 kello 17.42-18.42 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 11.12.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOH- TOKUNTA Aika Keskiviikko 11.12.2013 kello 18.35-19.05 Paikka Svenska Klubben, Aurakatu 1, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja Jaana Jaakola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1 26.2.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 26.2.2014 kello 19.33-20.16 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.3.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.3.2015 1 24.3.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Tiistai 24.3.2015 kello 17.35 18.35 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.9.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.9.2014 1 24.9.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 24.9.2014 kello 17.30 19.05 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 15.5.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 15.5.2014 1 15.5.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Torstai 15.5.2014 kello 17.30 18.53 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.12.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.12.2014 1 4.12.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Torstai 4.12.2014 kello 19.04-19.40 Paikka Sinapin leirikeskus Läsnä Jaana Jaakola varapuheenjohtaja Kari Kiesiläinen jäsen Mari

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.9.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.9.2012 1 25.9.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Tiistai 25.9.2012 kello 19.08 20.08 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 27.8.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 27.8.2014 1 27.8.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 27.8.2014 kello 17.32-19.02 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.11.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.11.2012 1 28.11.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.11.2012 kello 19.03 20.10 Paikka Opetusravintola Alabama, Lemminkäisenkatu 14 18 B, Turku. Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1 4.9.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 4.9.2013 kello 17.35 18.55 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1 25.1.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 25.1.2012 kello 17.38 19.15 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 11.11.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 11.11.2015 kello 17.37-19.42 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 30.1.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 30.1.2013 1 30.1.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 30.1.2013 kello 17.30-19.30 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 19.3.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 19.3.2014 1 19.3.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 19.3.2014 kello 18.35 19.57 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 13.04.2015 klo 17:30-19:45 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.8.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.8.2012 1 29.8.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.8.2012 kello 17.30-18.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 6/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 6/2013 Aika: 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 25.9.2013 1 (7) PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2013 Kokousaika: Tiistai 17.9.2013 kello 18.00-18.36 Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.08 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

9.9.2013 Kokous 5/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 9.9.2013 klo 18.00 20.10

9.9.2013 Kokous 5/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 9.9.2013 klo 18.00 20.10 9.9.2013 Kokous 5/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 9.9.2013 klo 18.00 20.10 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot