TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 4.9.2013 1"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko kello Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja Jaana Jaakola varapuheenjohtaja Riitta Karjalainen jäsen Kari Kiesiläinen jäsen Mari Korhonen jäsen Laura Langh-Lagerlöf jäsen 82- Jyrki Välimäki jäsen Hannu Hurme sihteeri, yhteisten työmuotojen johtaja Pekka Saarela kirkkoneuvoston edustaja Kutsuttuina Marja Ruusu Mirkka Torppa Poissa Hannu Isolauri varajäsen Hannu Kallio hallintojohtaja Liisa Purho varajäsen Heimo Rinne KN:n puheenjohtaja ASIALISTA 6/ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 80 Pöytäkirjantarkistajien valinta. 81 listan hyväksyminen. 82 MÄÄRÄAIKAISET LASTENOHJAAJAT TOIMINTAKAUDELLA LASTENOHJAAJA RIIKKA KEMPIN IRTISANOMISILMOITUS 84 AVOIMEN TOIMEN SIJAISUUS VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖSSÄ 85 LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE PÄIVÄHOIDON USKONTOKASVATUKSEN TUKEMINEN TURUN JA KAARINAN SSÄ 87 LAPSITYÖNOHJAAJA KRISTIINA SUVANNON VIRKAVAPAAN JATKUMISEN AI- HEUTTAMAT HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT 88 LEIRIKESKUSTEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT KURSSIKESKUKSEN HOITAJA ELINA LAHTONEN-RUOHON EROTTUA YHTYMÄN PALVELUKSESTA JA KEIT- TÄJÄ ANNA PÄIVÄRINNAN LÄHDETTYÄ KAHDEN VUODEN MITTAISELLE VIR- PAVAPAALLE 89 TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN LEIRIKESKUSTEN ORGANI- SAATIOUUDISTUSTA 90 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSHINNASTOT ALKAEN

2 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIO- EHDOTUS VUODELLE 2013 SEKÄ AVAINTAVOITTEET VUOSILLE 2014 JA KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN TYÖALAKO- KOONTUMISIIN JA NEUVOTTELUPÄIVILLE VUONNA LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN LEIRITOIMINASTRATEGIASTA VUOSILLE KUPITTAAN HENRIKINPOIKIEN S/Y HENRIKAN KONEREMONTTI 95 asiat. 96 Muut mahdolliset asiat. 97 Seuraavan kokouksen ajankohta. 98 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku. 79 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello todeten sen samalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 80 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkistajiksi vaalitaan Laura Langh-Lagerlöf ja Jyrki Välimäki. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jaana Jaakola ja Jyrki Välimäki. 81 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN lista hyväksytään. Ei oikaisumahdollisuutta Esityksen mukaan. 82 MÄÄRÄAIKAISET LASTENOHJAAJAT TOIMINTAKAUDELLA Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan luvan kuuden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen ajalle Kasvatusasian johtokunta valitsi tehtäviin kuusi määräaikaista lastenohjaajaa kokouksessaan

3 Kasvatusasian johtokunnan valitsemista määräaikaisista lastenohjaajista Sari Outinen ilmoitti ettei aloita työtä kasvatusasian keskuksen lastenohjaajana. Lisäksi valituista määräaikaisista työntekijöistä kaksi anoi lyhennettyä työaikaa yhteensä 12h15min/viikko. Määräaikaisten lastenohjaajien tilanteen lisäksi varhaiskasvatuksen yksikön työresurssista puuttui Turun kaupungille myydyn lastenohjaajan työpanos 7h/viikko ja kahden lastenohjaajan kesällä/syksyllä anotut lyhennetyt työajat yhteensä 8h/viikko. Lapsityön johtajan täytyi elokuun alussa tehdä nopea päätös noin kahden työntekijän vajeen täyttämisestä. Työkauden aloitus 6.8 ja haasteellinen rekrytointitilanne pakottivat nopeuttamaan asiaa. Lapsityön johtaja rekrytoi kasvatustoimen johtajan hyväksynnällä määräaikaisiksi lastenohjaajiksi lastenohjaaja Susanna Ala-Kokon (30h/viikko) ja lastenohjaaja Riina Kyynäräisen (30h/viikko). He molemmat ovat olleet varhaiskasvatuksen yksikön työntekijöitä aiemmin ja osallistuivat määräaikaisten työntekijöiden haastatteluun toukokuussa 2013 osoittaen soveltuvuutta lastenohjaajien työhön seurakunnassa. Kahden lastenohjaajan rekrytointi on linjassa kirkkoneuvoston myöntämän kuuden määräaikaisen lastenohjaajan tuntimäärän kanssa. Kasvatusasiain johtokunta vahvistaa lapsityön johtajan viranhaltijapäätöksen kahden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamisesta ajalle : 1) lastenohjaaja Riina Kyynäräisen 30h/viikko perusteena aiemmin valitun määräaikaisen lastenohjaajan sijainen ja 2) lastenohjaaja Susanna Ala-Kokon 30 h/viikko perusteena puuttuva työpanos KN antamasta resurssista ja muutokset yksikön henkilöstön työtunneissa. Valitut, lapsityön johtaja, taloustoimisto On oikaisumahdollisuus. Esityksen mukaan. Valmistelija Mirkka Torppa , 83 LASTENOHJAAJA RIIKKA KEMPIN IRTISANOMISILMOITUS Lastenohjaaja Riikka Kemppi on pyytänyt kirjeellään eroa lastenohjaajan toimestaan alkaen (viimeinen työpäivä ) yliopisto-opintojen aloittamisen vuoksi. Ennen työsuhteen päättymistä Kemppi pitää vuosilomiaan taloustoimiston ilmoittaman kertymän mukaan 12pv. Kasvatusasiain johtokunta myöntää lastenohjaaja Riikka Kempille eron tehtävästään alkaen. Samalla johtokunta kiittää lastenohjaaja

4 Riikka Kemppiä työpanoksestaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lastenohjaajana. Riikka Kemppi, Mirkka Torppa, taloustoimisto. On oikaisumahdollisuus. Esityksen mukaan. Valmistelija Mirkka Torppa , 84 AVOIMEN TOIMEN SIJAISUUS VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖSSÄ Lastenohjaaja Riikka Kempin irtisanoutumisilmoituksen myötä varhaiskasvatuksen yksiköstä puuttui yhden työntekijän työpanos keväällä sovituista kerhotoiminnan tehtävistä. Varhaiskasvatuksen yksikön sisäistä työjärjestelyistä johtuen puuttuvan työpanoksen määräksi muodostui konkreettisesti 34 tuntia viikossa, kun Kempin tuntimäärää siirrettiin 4h15min viikossa ns. seitsemännelle määräaikaiselle työntekijälle. Lapsityön johtajan täytyi tehdä nopea päätös puuttuvan työntekijän rekrytoimisesta työkauden aloituksen 6.8 ja haastavan rekrytointitilanteen vuoksi. Tieto avoimesta määräaikaisesta tehtävästä lähetettiin noin 30:lle aiempiin määräaikaisuuksiin hakeutuneille lastenohjaajille. Lapsityön johtaja rekrytoi kasvatustoimen johtajan hyväksynnällä määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Johanna Wariksen. Haastattelussa Waris omasi vahvan kristillisen varhaiskasvatuksen työnäyn ja oli osaamiseltaan monialainen. Lisäksi oli merkittävää, että hänellä on noin 20 vuoden työkokemus lastenohjaajan työstä seurakunnassa. Kasvatusasiain johtokunta vahvistaa lapsityön johtajan viranhaltijapäätöksen lastenohjaajiksi ajalle lastenohjaaja Johanna Wariksen palkkaamisesta lastenohjaajaksi ajalle Wariksen työaika on 34 tuntia viikossa. Johanna Waris, lapsityön johtaja, taloustoimisto. On oikaisumahdollisuus. Esityksen mukaan. Valmistelija Mirkka Torppa ,

5 LASTENOHJAAJIEN TYÖTEHTÄVÄT TOIMINTAKAUDELLE Kasvatusasian johtokunta vahvisti kokouksessaan lastenohjaajien työtehtävät toimintakaudelle Tehtäviin on tullut tämän jälkeen muutoksia työjärjestelyiden ja henkilömuutosten vuoksi. Liite 1 85/2013 Kasvatusasiain johtokunta merkitsee työtehtävät tietoonsa saatetuiksi. Mirkka Torppa Esityksen mukaan. Valmistelija Mirkka Torppa , 86 PÄIVÄHOIDON USKONTOKASVATUKSEN TUKEMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUN- TAYHTYMÄSSÄ Päivähoidon ja esiopetuksen uskontokasvatuksen tukeminen on eräs kirkon varhaiskasvatuksen pyrkimyksistä. Uskontokasvatuksen toteutusta ohjaavat mm. Päivähoitolaki (1973), valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010). Käytännössä uskontokasvatuksen tukeminen toteutuu mm. erilaisina vierailukäynteinä (esim. kirkkokäynnit ja esitykset), tilaisuuksina lapsiryhmissä (esim. tuokiot, pyhäkoulut, hartaudet), työntekijöiden tukemisena (mentorointi ja vuorovaikutus), koulutustilaisuuksina (uskontokasvatuksen ja varhaiskasvatuksen sisällöt) ja materiaalin tuottamisena. Lähtökohtana kuitenkin lainsäädännössä ja kumppanuudessa on, että päivähoidon ja esiopetuksen henkilöstöllä on kasvatusvastuu uskontokasvatuksen toteutuksesta omassa lapsiryhmässä ja seurakunnan työntekijät tukevat heitä tässä kasvatustehtävässään. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen on käännekohdassa. Kasvatusasian keskuksen lastenohjaajista uskontokasvatuksen mentorointia (työntekijöiden tukeminen) toteuttaneet lastenohjaajat ovat eläköityneet tai siirtyneet toisiin tehtäviin, ja samalla mentoroinnin tehtäviin ei ole ilmoittautunut uusia halukkaita. Tämän rinnalla monet paikallisseurakunnat kohtaavat resurssipulaa päivähoidon tilaisuuksien tai kirkkohetkien järjestämiseen oman seurakuntansa alueella. Moni seurakunnan työntekijä kokee myös epävarmuutta päivähoidon henkilöstön tai lasten kohtaamisessa. Kuitenkin kasvatusasian keskuksen toteuttamat päivähoidon henkilöstölle suunnatut uskontokasvatusaamut ja koulutustilaisuudet uskontoon liittyen ovat olleet suosittuja ja saaneet hyvää palautetta.

6 Päiväkotien ja perhepäivähoitoyksiköiden suuri määrä Turussa ja Kaarinassa (yhteensä noin 120 päiväkotia ja noin 200 perhepäivähoitajaa) tekee uskontokasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä haastavaa. Toisaalta päivähoidon uskontokasvatuksen yhteistyö on hyvin merkityksellistä, kun huomioidaan kuinka suuri osa alle kouluikäisten ikäluokista kokoontuu varhaiskasvatustoimintaan päivittäin. Keskustelu päivähoidon ja esiopetuksen uskontokasvatuksesta tulee olemaan aktiivista lähivuosina mm. vuonna 2014 päivähoitolain uudistamisessa varhaiskasvatuslaiksi, jolloin uskontokasvatuksen asema tavoitteena ei ole enää itsestäänselvyys. Lisäksi uskonnonopetukseen liittyvä negatiivissävytteinen keskustelu yhdistetään yhä useammin myös keskusteluun varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksesta. Kasvatusasian keskuksen, paikallisseurakuntien ja yhtymän päätöksenteossa käydyssä varhaiskasvatuksen yksikön toimintaan liittyvässä keskustelussa keväällä 2013 uskontokasvatuksen tukeminen on koettu tärkeäksi yhteiseksi tehtäväksi, jota on syytä arvioida ja kehittää. Lapsityön johtaja esittää perustettavaksi uskontokasvatusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tarkastelevan pienen kehittämisryhmän, johon lapsityön johtajan kokoon kutsumana pyydetään paikallisseurakunnan edustajia (perhetyön pappi, perhetyöntekijä), päivähoidon edustajia, kasvatusasian keskuksen edustaja (lastenohjaaja, lapsityönohjaaja) sekä lastenohjaajakoulutuksen edustaja. Työryhmän tehtäviä ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän näkökulmasta: 1) Miksi päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen on tärkeää? 2) Aikaisemman toiminnan arviointi ja hyvien uskontokasvatukseen liittyvien käytäntöjen kartoitus 3) Toimintatavan hahmottaminen: miten tukea päivähoidon uskontokasvatusta kattavasti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä (tietyn kaikille päiväkodeille tarjottavan minimitason hahmottelu ja seurakuntakohtaisten syventävien toimintojen kirjaaminen esimerkkeinä) 4) Tarvittava henkilöstöresurssi uskontokasvatuksen tukemisessa ja edistämisessä 5) Paikallisseurakuntien ja kasvatusasian keskuksen roolit ja yhteistyö toiminnassa Käsittely Kasvatusasiain johtokunta antaa lapsityön johtajan tehtäväksi kutsua koolle päivähoidon uskontokasvatusta tukevan kehittämisryhmän ja pyytää työryhmältä raporttia esittelynmukaisella tehtävänannolla kevätkauden 2014 aikana. Jaana Jaakola tiedusteli, missä määrin iltapäiväkerhotoiminnan uskontokasvatus tullaan raportissa huomioimaan. Jossain määrin hälyttäviä tietoja Turun kaupungin suhtautumisesta toiminnan tunnustukselliseen luonteeseen on kaupungin hallinnollisesta valmistelusta tihkunut.

7 Mirkka Torppa totesi, että iltapäivätoiminnan uskontokasvatus on oma kokonaisuutensa, joka ei suoranaisesti kuulu nyt perustettavan työryhmän työnkuvaan. Asia on kuitenkin niin tärkeä, että se on syytä huomioida raportissa omana asiakokonaisuutenaan. Mirkka Torppa, kirkkoherrat, kirkkoneuvosto Esityksen mukaan siten täydennettynä, että raporttiin liitetään myös selvitys uskontokasvatuksen asemasta kasvatusasiainkeskuksen Turun kaupungille tuottamassa iltapäiväkerhotoiminnassa. Valmistelija Mirkka Torppa , 87 LAPSITYÖNOHJAAJA KRISTIINA SUVANNON VIRKAVAPAAN JATKUMISEN AIHEUTTAMAT HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Lapsityönohjaaja Kristiina Suvanto on ilmoittanut jatkavansa virkavapaataan tammikuun 2015 loppuun. Kristiina Suvannon viransijaisena on toiminut KM Jasmin Nisunen. Nisunen on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan Suvannon viransijaisena tämän virkavapaan loppuun saakka. Käsittely Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lasityönohjaaja Kristiina Suvannon viransijaisena jatkaa, nykyisin palkkaeduin, viransijaisuutta parhaillaan hoitava KM Jasmin Nisunen. Sihteeri totesi, että asiakokonaisuus on jo kirkkoneuvoston pidettävällä listalla. Ei ilmoitusta. Johtokunta totesi asian olevan jo kokoontuvan kirkkoneuvoston listalla. Valmistelija Hannu Hurme , 88 LEIRIKESKUSTEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT KURSSIKESKUKSEN HOITAJA ELINA LAH- TONEN-RUOHON EROTTUA YHTYMÄN PALVELUKSESTA JA KEITTÄJÄ ANNA PÄIVÄRINNAN LÄHDETTYÄ KAHDEN VUODEN MITTAISELLE VIRKAVAPAALLE Sinapin kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen-Ruoholle on kirkkoneuvoston kokouksessa myönnetty ero virastaan alkaen.

8 Heinänokan keittäjä, Anna Päivärinnalle on kirkkoneuvoston kokouksessa myönnetty kahden vuoden mittainen virkavapaa. Kasvatusasiain johtokunnassa on kevään budjettikarsintojen yhteydessä keskusteltu mahdollisuuksista leirikeskusorganisaation virtaviivaistamisesta. Elina Lahtonen-Ruohon ero yhtymän palveluksesta tarjoaa mahdollisuuden asian laajempaan pohdintaan. Jotta asiaa ehdittäisiin rauhassa valmistella, on kasvatustoimen johtaja päättänyt seuraavista työjärjestelyistä: Sinapin kurssikeskuksen vt. hoitajana toimii keittäjä Heidi Heikonen helmikuun 2014 loppuun, Kunstenniemen keittäjä Janne Toivonen on siirretty Heinänokkaan Anna Päivärinnan virkavapaan sijaiseksi, Keittäjä Lilli Eloluoto toimii Kunstenniemen keittäjänä helmikuun 2014 loppuun ja Keittäjä Eeva Kärkkäinen toimii Heidi Heikosen sijaisena Sinapin keittäjänä helmikuun 2014 loppuun. Kasvatusasiain johtokunta merkitsee työjärjestelyt tietoonsa saatetuiksi. Ei ilmoitusta. Esityksen mukaan. Valmistelija Hannu Hurme , 89 TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN LEIRIKESKUSTEN ORGANISAATIOUUDIS- TUSTA Edellisessä pykälässä mainitut leirikeskusten työjärjestelyt ovat voimassa puoli vuotta. Tavoitteena olisi, että leirikeskusten organisaatiouudistus saataisiin päätettäväksi kyseisen ajan kuluessa. Uudistuksessa tulisi pyrkiä leiritoiminnan kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseen. Tällöin tulee pohdittavaksi esimerkiksi: Leirikeskusten käsittely yhtenä keskuksena, jolla on toimintaa kolmessa eri paikassa. Keskusten käyttö hiljaisena aikana siten, että käytössä olevissa keskuksissa on mahdollisimman suuri käyttöaste. Vakituisen henkilökunnan käyttäminen siten, että ulkopuolisen lisähenkilöstön käyttö minimoidaan. Siivouksen järjestäminen. Hallinnon keskittäminen siten, että kurssikeskusten johtaja (nuorisosihteerin viran muuttaminen selkeästi tähän suuntaan) ja hallinnollinen emäntä vastaavat markkinoinnista, henkilöhallinnosta,

9 taloudesta ja ravintosuunnittelusta ja keskusten henkilöstö operatiivisesta toiminnasta. Koska uudistus on suuri, on syytä perustaa työryhmä, jossa kasvatustoimen johtajan ja kurssikeskuksista vastaavan nuorisosihteerin lisäksi on edustus johtokunnasta, kurssikeskusten hoitajista ja hallinnosta. Edelleen tulee sopia tarpeellisten ulkopuolisten konsulttien käytöstä. Marja Ruusu on luvannut tiedustella eräiden henkilöiden mahdollisuutta prosessiin osallistumiseen. Käsittely Kasvatusasiain johtokunta nimeää työryhmän valmistelemaan esitystä leirikeskustoiminnan uudeksi organisaatioksi, siten, että työryhmä voi tuoda esityksensä johtokunnan käsittelyyn joulukuun 2013 kokouksessa. Johtokunta kävi asiasta laajan keskustelun. Organisaatiomuutoksen tarve todettiin. Asiaa valmistelevasta työryhmästä päätettiin tehdä varsin suppea, siten, että leirikeskusten nykyisen henkilöstön edustusta ei työryhmässä ole, mutta heitä tullaan työn aikana kuulemaan asiantuntijoina. Työryhmään valittiin kasvatustoimenjohtaja Hannu Hurme, leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri Marja Ruusu, johtokunnan varapuheenjohtaja Jaana Jaakola, johtokunnan jäsen Riitta Karjalainen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Asiantuntijoina työryhmä tulee kuulemaan ainakin kurssikeskuksen hoitajia Samuli Kallio ja Hanna Arhi-Sahlsten, yhtymän palveluksesta vastikään pois siirtynyttä kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen-Ruohoa, Soile Lainetta (Kouvola) ja Kati Kankaretta (TYKS). Työryhmään valitut. Työryhmään valittiin kasvatustoimenjohtaja Hannu Hurme, leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri Marja Ruusu, johtokunnan varapuheenjohtaja Jaana Jaakola, johtokunnan jäsen Riitta Karjalainen ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Asiantuntijoina työryhmä tulee kuulemaan ainakin kurssikeskuksen hoitajia Samuli Kallio ja Hanna Arhi-Sahlsten, yhtymän palveluksesta vastikään pois siirtynyttä kurssikeskuksen hoitaja Elina Lahtonen-Ruohoa sekä Soile Lainetta (Kouvola) ja Kati Kankaretta (TYKS). Valmistelija Hannu Hurme, ,

10 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSHINNASTOT ALKAEN Kasvatusasiain johtokunta käsitteli vuoden 2014 leirikeskushinnastoja 74/ Tuolloin asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. Valmistelussa edellytettiin huomioitavaksi: Ateria- ja majoituspalvelut tulee huomioida erikseen. Pakettien tulee edelleen olla houkuttelevin vaihtoehto. Hinnaston tulee ohjata asiakkaita myös vaatimattomampien majojen hyödyntämiseen. Hinnaston tulee huomioida vuoden 2014 budjettiohjeen määräykset. Hinnaston ulkoasua ja tekstejä tulee yksinkertaistaa ja selkiyttää. BUDJETTIOHJE Vuoden 2014 budjettiohjeen mukaan yksikkökohtainen säästötavoite vuoden 2013 korjattuun budjettiin nähden on 3 %. Kasvatusasiain keskuksen osalta tämä runsaan euron säästötavoite on esitetty katettavaksi pääosin leirihintoja nostamalla. Tavoitteeseen on mahdollista päästä korottamalla vuorokausihintaa noin kolmella eurolla. Korotus on tarpeellinen paitsi budjetin tasapainottamiseksi, myös siksi, että korotuksen jälkeenkin leiritoiminta pysyy vahvasti tappiollisena. Nyt käsittelyssä olevassa hinnastossa oman toiminnan keskimääräinen vuorokausihinta nousee 2.92 eurolla ja yleisen hinnaston 5.80 eurolla. Keskimäärin hinnastoesitys nostaa vuorokausihintoja 4.36 euroa. ATERIA- JA MAJOITUSKORVAUSTEN EROTTAMINEN Joskin valmiissa hinnastossa esitetään vain pakettien kokonaishinnat, on hinnastoja laadittaessa huomioitu erikseen ateriakustannukset ja majakustannukset. Hintojen laskentaperusteet on esitetty liitteessä 3. Ateriakustannukset perustuvat kurssikeskusten johtajien suorittamaan kustannuslaskentaan (liite 4), jossa kuhunkin ateriaan tarvittavien raaka-aineiden tukkuhinta on kerrottu kertoimella 2.5. Tämä kerroin ottaa huomioon aterioiden valmistuskulujen lisäksi myös jossain määrin leirikeskustoiminnan muita kuluja. Kokonaan uutena laskentaelementtinä on mukaan otettu majahinta alkavalta vuorokaudelta. Tämän summan tarkoituksena on johtokunnan palautuspäätöksen mukaisesti johtaa asiakkaita myös vaatimattomampien majojen hyödyntämiseen. Lisäksi summalla on tarkoitus kattaa niitä leirikeskustoiminnan kuluja, joita ateriahintojen laskennallinen kertoin (2.5) ei kata. Käytännössä summalla toistaiseksi on vain majojen käyttöä ohjaava vaikutus.

11 ALENNUSPROSENTIT MÄÄRITTELEVÄT RYHMÄKOHTAISET HIN- NAT Teoreettisesti uusi hinnasto on kustannusvastaava, eli sellaisenaan toteutuessaan kattaisi kaikki leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Vuoden 2012 tilastojen mukaan leirivuorokauden omakustannushinta oli Uuden hinnaston keskimääräinen alentamaton vuorokausihinta on Kun tilastojen mukaan teoreettisesta summasta kuitenkin realisoituu vain 54 %, pysyy toiminta edelleenkin tappiollisena. Voimassa olevien pakettihintojen keskimääräinen vuorokausihinta on Koska leiritoiminnan asiakkaat ovat tottuneet edullisiin hintoihin, ei hintoja kerralla voida korottaa kohtuuttoman paljon. Esityksessä keskihinta on noussut 4.34 eurolla euroon. Hintojen kohtuullinen nousu on laskennassa turvattu alennusprosenteilla, joiksi oman toiminnan osalta on 2-17-vuotiailla määritelty 60 % ja yli 18-vuotiailla 40 %. Ulkopuolisen toiminnan osalta vastaavat summat ovat 30 % ja 20 %. Pelkkien aterioiden kohdalla 2-17-vuotiaitten nuorten hinta on molemmissa hinnastoissa noin 30 % yleistä hinnastoa edullisempi. Hinnastossa aiemmin käytössä ollut ikäkategorioiden kolmijako muutettu kahteen siten, että 2-6 ja 7-17-vuotiaat on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi. Näin hinnasto jakaantuu alle täysi-ikäisiin ja täysi-ikäisiin. Pitämällä huolta siitä, että hinnaston pohjana olevat hinnat ovat markkinahintojen mukaiset, pystytään ylläpitämään teoreettisesti kustannusvastaavaa hinnastoa. Alennusprosenttien suuruutta säätelemällä, voidaan hinnaston kustannusvastaavuutta ja leiritoiminnan tulostavoitetta tulevaisuudessa säätää hallinnollisin päätöksin. ESITYSTAPA JA TEKSTIEN SELKIYTTÄMINEN Uusissa hinnastoissa on pyritty keskittymään oleelliseen. Hinnastossa on esitetty ne palvelut, joita asiakkaille tarjoamme: leiripaketit, erilliset ateriat, majahinnat ja kokouspaketit. Näiden ulkopuoliset palvelut, kuten esimerkiksi koululaitosten leirikoulut, sovitaan suoraan kurssikeskuksen hoitajan kanssa. Myös tekstejä on selkiytetty. Tavoitteena on ollut, että leirikeskusten käyttäjät tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa. Kaikkia kysymyksiä ja toiveita ei hinnastoon ole järkevää kirjata. Yksittäiset esiin nousevat ongelmat on mahdollista selvittää kurssikeskuksen hoitajan kanssa ja jos asia vaatii laajempaa yhteistä pohdintaa, kurssikeskusten hoitajien ja leiritoiminnasta vastaavan nuorisosihteerin yhteisessä neuvottelussa. Viime kädessä ratkaisun voi tehdä myös kasvatustoimen johtaja tai kasvatusasiain johtokunta.

12 ARVONLISÄVAPAA TOIMINTA Oman, arvonlisävapaan toiminnan määritelmät on uusittu. Toiminta on arvonlisäverotonta silloin, kun leirikeskus on seurakunnan omassa käytössä. Leirikeskuksen katsotaan olevan omassa käytössä kun kaikki nämä ehdot täyttyvät: 1. Leiri- tai retki on seurakuntayhtymän; sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka taustayhteisönä kirkkoneuvoston päätöksen mukaan on seurakuntayhtymä; tai paikallisseurakunnan itse jäsenilleen järjestämää toimintaa. 2. Leiri- tai retkivaraukset ja leirimaksut hoitaa seurakuntayhtymä, edellä määritelty rekisteröity yhdistys, tai yhtymään kuuluva paikallisseurakunta. 3. Omaksi toiminnaksi lasketaan myös Turun NMKY:n retket ja leirit silloin, kun ne järjestetään voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti alihankintana seurakuntayhtymälle tai siihen kuuluvalle paikallisseurakunnalle. 4. Mahdolliset tulkintaongelmat ratkaisevat kasvatustoimen johtaja ja talousjohtaja yhdessä. Liitteet: Liite 1: Sisäinen hinnasto Liite 2: Yleinen hinnasto Liite 3: Leirihinnastojen laskentaperusteet Liite 4: Ateriahintojen määritteleminen (kurssikeskusten hoitajat) Käsittely Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnastot alkaen hyväksytään oheisen esittelyn liitteiden 1 ja 2 esittämässä muodossa. Puheenjohtaja Antti Koponen jääväsi itsensä. Pykälän ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jaana Jaakola. Yhteinen kirkkoneuvosto. Esityksen mukaan. Valmistelija Hannu Hurme, , 91 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 SEKÄ AVAINTAVOITTEET VUOSILLE 2014 JA 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 253/ talousarvio-ohjeen vuodelle 2014.

13 Liite 1 91/2013 Kirkkoneuvoston ohjeen mukaan yksiköitten tulee karsia nettomenojaan suhteessa toukokuussa hyväksytyn vuoden 2013 korjatun budjetin katteeseen nähden 3.0 %. Lisäksi tulee huomioida palkkakustannusten vuodelle 2014 ennakoitu 1 %:n kasvu. Käytännössä ohje siis edellyttää budjetin 4 %:n supistusta. Kun vuoden 2013 valmistelussa supistus oli 3,5 % ja kevään 2013 korjatussa budjetissa 10 %, ovat supistukset vuosina 2013 ja 2014 yhteensä peräti 16.5 %. Euroina 4 % supistus vuodelle 2014 merkitsee kasvatusasiain keskuksen osalta noin euroa. LÄHTÖKOHTIA 2013 alkuperäinen budjetti Vähennetään 2013 kertasummat: o Airaksinen MM Leipzig o 50-vuotisjuhlavuosi o Koulutusmääräraha (50v työyhteisömatka) o Kevään % supistus Lähtökohta vuoden 2014 budjetille Säästötavoite 4 % TAVOITESUMMA ESITYKSEN PERIAATTEET Kirkkoneuvoston ohje 3 %:n yksikkökohtaisista säästöistä jatkaa jo vuosia jatkunutta juustohöyläämisen ja sattumanvaraisen, suunnittelemattoman, karsinnan linjaa. Edellisten säästöjen aikana on kaikki juustohöyläämisellä karsittavissa oleva jo karsittu, joten juustohöylällä ei enää ole mahdollista saada merkittäviä säästöjä. Kirkkoneuvoston ohjeeseen ei sisältynyt mitään rakenteellisia ohjeita, kuten esimerkiksi leiritoiminnan nettoraamia tai esitystä siitä, mihin toimintoihin tulisi keskittyä ja mitä pitäisi supistaa tai lakkauttaa. Kun kirkkoneuvoston alkuvuodesta asettama rakennetyöryhmä tullee syksyn aikana tekemään esityksen, joka hahmottelee toimintojen tuotantotapaa, määrää ja laatua tulevaisuudessa, tulee budjettiehdotus laatia siten, että se ei aiheuta korvaamatonta vahinkoa millekään nykyiselle työmuodolle. Kirkkoneuvoston edellyttämä, noin euron summa, olisi toiminnallisesti mahdollista saavuttaa joko lakkauttamalla rippileirien avustajajärjestelmä, jossa kasvatusasiainkeskus palkkaa seurakuntien rippikoululeireille kolmannen työntekijän tai lakkauttamalla käytännössä koko päiväkerhotoiminta. Koska on todennäköistä, että avustajien leikkaaminen ei seurakuntia miellyttäisi eikä päiväkerhojen lakkauttaminen yhtymäalueen perheitä, esitetään budjetin tavoite pääosin saavutettavaksi leiritoiminnan tuloja lisäämällä. Ratkaisu on perusteltu paitsi edellä mainittujen toimintojen säilyttämisellä, myös sillä, että yhtymän leiritoiminta

14 on voimakkaasti tappiollista; vuoden 2012 tulos oli -1.6m. On huomattava, että vielä esitetyn leirihintojen korotuksen jälkeenkin tappio pysyttelee noin 1,5 m :ssa. Tulevaisuudessa leirikeskusten talous edellyttää merkittävää uudelleenajattelua. ESITYKSET Leiritoiminnan tulojen lisäys BIEN-toiminnan lakkauttaminen Neuvottelupäiville osallistuminen YHTEENSÄ Kasvatusasiain johtokunnan leirihinnastoesityksessä leiritoiminnan lisätuloarvio on peräti Koska uudistetun hinnaston todellista tuottoa on vaikea arvioida, on esityksessä tyydytty :n arvioon. Kansainvälinen BIEN-toiminta ei ole juurtunut merkittäväksi työmuodoksi. Vaikka kasvatusasiainkeskus ei enää jatkossa toimintaa tue, on seurakunnilla tietysti mahdollisuus edelleen omilla varoillaan lähettää nuoriaan BIEN-tapahtumiin. Lontooseen kasvatusasiain keskuksen 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetyn Lontoon-matkan toteuttamiseksi karsittiin neuvottelupäiviin varattua määrärahaa vuonna 2013 yhteensä euroa. Jäljelle jäänyt määräraha mahdollisti työntekijöille osallistumisen noin yhteen alansa neuvottelupäivään vuodessa. Nyt karsinnasta palautetaan neuvottelupäiväkäyttöön euroa, joka erillisen harkinnan perusteella mahdollistaa työntekijöille osallistumisen 1-2 neuvottelupäiville vuodessa. TEKNINEN MUUTOS Esityksessä menokohtia on muutettu siten, että vain niille menokohdille, joihin todellisesti voidaan arvioida menoja ja joihin sellaisia on varattava (kuten matkakulut) on määrärahoja varattu. Muut määrärahat on koottu kunkin kustannuspaikan lopussa olevalle menokohdalle 4990, josta ne käytön mukaan ohjautuvat oikeille menokohdilleen. Muutos helpottaa työntekijöiden budjetin seurantaa. Budjettiesitys = Liite 2 91/2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA AVAINTAVOITTEET 2015 JA 2016 Liite 3 91/2013 Kirkon ja sen myötä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talouden pysyvä heikkeneminen kohdistaa tulevien vuosien avaintavoitteet toiminnan sopeuttamiseen käytössä oleviin resursseihin. Vuodelle 2014 on avaintavoitteiksi kirjattu varhaiskasvatuksen-, leirikeskustoiminnan ja oppilaitostyön sopeuttaminen. Prosessin oletetaan jatkuvan myös suunnitteluvuosina 2015 ja 2016.

15 Kasvatusasiain johtokunta hyväksyy kasvatusasiain keskuksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 sekä avaintavoitteet vuosille 2015 ja 2016 ja toimittaa ne taloustoimiston kautta yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn. Taloustoimisto. Esityksen mukaan Valmistelija Hannu Hurme , 92 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN TYÖALAKOKOONTUMI- SIIN JA NEUVOTTELUPÄIVILLE VUONNA 2014 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan: Koulutussuunnitelmaan kuuluu kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset, jos niitä varten on osoitettu erillinen määräraha toimintamäärärahojen yhteydessä (tili 4381). Kasvatusasiain keskuksen esitys neuvottelupäiville ja vastaaville on koottu liitteeseen 1 92/2013. Kasvatusasiain keskuksen johtoryhmä on käsitellyt anomukset kokouksessaan Kasvatusasiain johtokunta hyväksyy kasvatusasiain keskuksen henkilöstön osallistumisen työalakokoontumisiin ja neuvottelupäiville vuonna 2014 liitteen 1 92/2013 mukaisena. Tapahtumiin osallistuvat. vaatimus mahdollinen. Esityksen mukaan Valmistelija Hannu Hurme, ,

16 LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN LEIRITOIMINASTRATEGIASTA VUOSILLE Yhteinen kirkkoneuvosto on 278/ pyytänyt seurakunnilta ja yhtymän muilta yksiköiltä lausuntoa yhtymän leiritoimintastrategiasta vuosille Liitteet /2013 Kasvatusasiain johtokunta ja henkilöstö on ollut mukana strategiaa laatimassa. Esillä oleva asiakirja vastaa sekä kasvatusasiain keskuksen että kiinteistötoiminnan näkemyksiä leiritoiminnan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisista ratkaisumalleista. Johtokunnalla ei ole tässä vaiheessa ole asiakirjaan lisättävää tai kommentoitavaa. Kasvatusasiain johtokunta päättää todeta yhteiselle kirkkoneuvostolle, että koska lausunnolla oleva leiritoimintastrategia on syntynyt kasvatusasiain keskuksen ja kiinteistötoimiston yhteistyönä, ei kasvatusasiain johtokunnalla ole tässä vaiheessa asiakirjaan lisättävää tai kommentoitavaa. Yhteinen kirkkoneuvosto. Esityksen mukaan Valmistelija Hannu Hurme , 94 KUPITTAAN HENRIKINPOIKIEN S/Y HENRIKAN KONEREMONTTI Kupittaan Henrikinpojat on sähköpostilla ottanut yhteyttä s/y Henrikan pääkoneen uusimiseksi. Kone, jolla käyttötunteja vuosien mittaan on kertynyt yhteensä 6.500, on alkanut oireilla ja aluksen marssinopeus jää heikoimmillaan kahteen solmuun. Koneen uusiminen on iso projekti, joka käsittää seuraavat työkohteet: 1. Koneen ja merikytkimen hankinta ja asennus. 2. Vesitankkien alaisten pohjapeltien kunnon tarkastus ja mahdollisten ruostesyöpymien korjaus. Tämä ei ole mahdollista kuin irrottamalla pääkone. 3. Polttoainetankin puhdistus. Tankki sijaitsee koneen alla kölissä. 4. Konehuoneen pesu, ruosteen poisto ja maalaukset. 5. Koko ruorihytin turkin ja katon purku ja kokoaminen. Kone lasketaan kyseisen tilan läpi. Tavoitteena on saada vaihtotyö tehdyksi ennen jäiden tuloa, jolloin alus voitaisiin ajaa takaisin Heinänokkaan ja saattaa sisustustyöt valmiiksi

17 siellä. Koneen asennus ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Vanhan koneen ja ruorihytin purkuun liittyvät työt ja ruorihytin kokoaminen takaisin suoritetaan omana työnä. Operaation kustannusarvio on: 1. Uusi kone ja kytkin (Kubota Nanni) yhteishintaan (tarjous Tapimer Oy Helsinki). 2. Koneen ja kytkimen asennustyö noin viikko Mahdollinen telakointi Ruorihytin purku ja siihen liittyvät työt Konehuoneen maalaus-, eriste-, ja putkityöt Tankin pesu Muita odottamattomia kustannuksia YHTEENSÄ NOIN euroa. Lippukunta on valmistautunut noin välittömään omarahoitusosaan. Loppuosan rahoitusta lippukunta pyytää yhtymältä joko kolmikantaperiaatteen mukaisesti suorana tukena ja korottomana lainana tai :n korottomana lainana. Seurakuntien talouden heiketessä ei partioaluksiin kohdennettavaa määrärahaa voida korottaa, vaan partioalusten tuki on tehtävä käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2014 budjettiehdotuksessa koko jalkaperusteisen tuen ylittävä harkinnanvarainen tuki ( ) on osoitettu johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti Lätynkääntäjien suunnitteilla olevaan aluksen vaihtoon. Näin ollen suoraa tukea ei s/y Henrikan moottoriremonttiin ole osoitettavissa. Lippukunnan esitys seurakuntayhtymän korottomasta euron lainasta sen sijaan on mahdollinen. Kasvatusasiain johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymä myöntää Kupittaan Henrikinpoikien s/y Henrikan koneremonttiin euron korottoman, 10 vuoden mittaisen lainan, jolloin laina-ajaksi lasketaan Yhteinen kirkkoneuvosto, Kupittaan Henrikinpojat. Ei oikaisumahdollisuutta Esityksen mukaan Valmistelija Hannu Hurme, ,

18 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto 253/ Vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeet. Talousarvioesityksiä laadittaessa noudatetaan hallitusti linjaa, jossa toteutuu 3 %:n alenema tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion mukaiseen tasoon. 257/ SALAINEN: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien valmiussuunnitelman 2013 hyväksyminen. 270/ SALAINEN: Nuorisosihteeri Jani Käsmän anomus lyhennetyn työajan tekemisestä. 278/ Leiritoimintastrategia Kirkkoneuvosto käsitteli leiritoimintastrategian ja pyysi siitä lausunnot seurakunnilta ja muilta seurakuntayhtymän yksiköiltä mennessä. Turun tuomiokirkkoseurakunta 118/ Tuntutyöntekijän palkkaaminen seurakunnan lapsi- ja perhetyöhön h/vk: Merja Forsman. 129/ Partiorippikoulun rippikoulusuunnitelma. Yhteistyötahot Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen vuosikertomus Turun NMKY:n sukellusjaosto. Rantaraportti seurakuntien rantojen tarkastussukelluksesta. Kasvatusasiainkeskus pöytäkirjat Yhteisten työmuotojen johtaja Työlista 3/2013: syys-joulukuu. Liite 1 95/2013 2/ Janne Toivonen siirtyy Kunstenniemen leirikeskuksesta Heinänokan leirikeskuksen keittäjäksi alkaen. Hän hoitaa Heinänokan keittäjä Anna Päivärinnan virkavapasijaisuuden ja siirto kestää virkavapaan päättymiseen asti. 3/ Palkkaan Lilli Eloluodon Kunstenniemen leirikeskuksen keittäjäksi ajaksi tehtävään kuuluvin palkkaeduin (jatkoa).

19 / Palkkaan Eeva Kärkkäisen Sinapin leirikeskuksen keittäjäksi ajaksi tehtävään kuuluvin palkkaeduin. Hän hoitaa keittäjä Heidi Heikosen tehtäviä tämän hoitaessa Sinapin leirikeskuksen kurssikeskuksen hoitajan tehtäviä. 5/ Palkkaan Heidi Heikosen Sinapin vt. kurssikeskuksen hoitajaksi virkaan kuuluvin palkkaeduin vähennettynä 5 % (Kn 2012 / 236) / Palkkaan Anna-Maija Nevala Kunstenniemen leirikeskuksen keittäjäksi ajaksi tehtävään kuuluvin palkkaeduin (jatkoa). 7/ Yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 mom mukaan yhteisten työmuotojen johtajan tehtävänä on "ottaa tarvittavat yhteisten työmuotojen virkojen viransijaiset, ellei sijaisuuden kesto ole yli kuutta kuukautta, sekä palkata yhteisten työmuotojen työsopimussuhteiset työntekijät, ellei hän ole delegoinut niitä yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille". Delegoin viransijaisuuksien, joiden kesto on enintään kuusi kuukautta, täytön toistaiseksi diakoniajohtajalle, johtavalle sairaalasielunhoitajalle ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle. Kasvatustoimen johtaja 53/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Armi Holmsten-Kaakkurivaara on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 54/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Katja Rintamäki on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 55/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Naomi Fager on anonut lyhennettyä työviikkoa 30 h/vk ajalle Myönnetään. 56/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Tiina Lindstedt on anonut lyhennettyä työviikkoa 30 h/vk ajalle sekä Myönnetään. 57/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Heidi Muhonen on anonut lyhennettyä työviikkoa 30 h/vk ajalle Myönnetään. 58/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Maija Pursiainen on anonut lyhennettyä työviikkoa 34 h/vk ajalle Myönnetään. 59/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Maija Rautjärvi-Joronen on anonut lyhennettyä työviikkoa 30 h/vk ajalle Myönnetään. 60/ Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Johanna Yllikäinen on anonut lyhennettyä työviikkoa 34 h 15 min /vk ajalle Myönnetään.

20 / Lyhennetty työaika. Lastenohjaaja Pia Tuominen on anonut lyhennettyä työviikkoa 19 h /vk ajalle (osa-aikatyökyvytömyyseläke). Myönnetään. 62/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Maija Pursiainen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 63/ Palkattoman vapaan peruminen. Lastenohjaaja Maija Pursiaiselle on myönnetty palkatonta vapaata ajalle (kasvatusasiain johtokunta 6/2013). Näistä myönnetyistä palkattomista päivistä hän anoo peruttavan ajat sekä Myönnetään. 64/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Katri Koski on anonut palkatonta vapaata klo Myönnetään. 65/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Johanna Yllikäinen on anonut palkatonta vapaata klo Myönnetään. 66/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Jere Vainio on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 67/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Merja Forsman on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 68/ Palkaton vapaa. Nuorisosihteeri Jani Käsmä on anonut palkatonta vapaata ajoille: , sekä Myönnetään. 69/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Kirsi Koskinen on anonut palkatonta vapaata klo Myönnetään. 70/ Palkaton vapaa. Keittäjä Heidi Heikonen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 71/ Avustuksen maksaminen partioaluksien vararahastosta. Partiolippukunta Turun Sinikotkat ry anoo 2.233,- euroa tukea s/y Theialle sattuneen yllättävän mastovaurion korjaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Myönnetään. 72/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Milla Järvinen on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 73/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Rikka Kemppi on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään. 74/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Kirsi Aava on anonut palkatonta vapaata Myönnetään. 75/ Palkaton vapaa. Lastenohjaaja Katri Koski on anonut palkatonta vapaata ajalle Myönnetään.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot