Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( )"

Transkriptio

1 ARVIOINNIN VUOSISUUNNITELMA lukuvuosi /Rauman normaalikoulu ( arviointiin liittyvien sisältöjen käsittely sekä koko koulun kehittämiseen liittyvästä arviointi) aikataulu Oppilas/oppilasryhmä Koti/huoltajat Koulu/opettajat, henkilöstö Arvioinnin vuosisuunnitelma on päivitetty syyslukukauden osalta henkilöstökokouksessa elokuusyyskuu Oppilas allekirjoittaa ja palauttaa edellisen lukuvuoden lukuvuositodistuksen huoltajan allekirjoittamana. Oppilas saa tiedot arviointiperiaatteista ja arvioinnin kohteista (oppiminen, työskentelytaidot, käyttäytyminen, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet) Keskustelu oppilaiden kanssa laaja-alaisesta osaamisesta; pohjana edellisen lukuvuoden palautteen perusteella tehty yhteenveto ja kehittämissuunnitelma Monialaisten oppimiskokonaisuuksien alustava esittely pohjaksi yhteiselle suunnittelulle, jota tehdään pitkäjänteisesti ennen oppimiskokonaisuuden toteuttamista. Oppilaiden kanssa sovitaan oppimisen tavoitteita ja keskustellaan niiden arvioinnista. toimintakulttuuri kuva käsitellään oppilaiden kanssa arvoperusta ja oppimiskäsitys käsitellään oppilaiden järjestyssäännöt, muut ohjeet ja työrauhapaketti käsitellään oppilaiden Oppilaat tutustuvat työsuunnitelman käytännön koulutyöhön liittyviin osioihin ja lukuvuoden aikaiseen arvioinnin vuosisuunnitelmaan. Oppilashuollon palvelut ja oppilaan tuen tasot käsitellään oppilaiden kanssa Vanhempainvartit luokanopettajan vaihtuessa pidetään opettajan harkinnan mukaan ainakin niiden oppilaiden kanssa, joiden kohdalla on tuen tarvetta (oppiminen, oppilashuolto tai muu tuen tarve). Vanhempainvartit suositellaan pidettäväksi lokakuun loppuun mennessä. Päättöarvioinnin valtakunnalliset kriteerit (perusteiden mukaan) selvitetään 9. luokan oppilaille ja niissä oppiaineissa, joiden arvosana määräytyy ennen 9. luokkaa kyseisen Sisällöt käsitellään oppilaiden ikätason mukaan. Huoltaja on allekirjoittanut edellisenä keväänä saadun lukuvuositodistuksen. Huoltaja saa tiedot arviointiperiaatteista ja arvioinnin kohteista (oppiminen, työskentelytaidot, käyttäytyminen, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet) toimintakulttuuri-kuvaan. arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen. järjestyssääntöihin, muihin ohjeisiin ja työrauhapakettiin. Huoltajille tiedotetaan työsuunnitelman käytännön koulutyöhön liittyvistä osioista ja arvioinnin vuosisuunnitelmasta Wilman kautta. Huoltaja saa Wilman kautta tiedon oppilashuollon palveluista ja oppilaan tuen tasoista. Huoltaja osallistuu lapsensa kanssa vanhempainvarttiin. Huoltaja voi katsoa päättöarvioinnin kriteerit opetussuunnitelmasta. Muistutus huoltajille Luokanopettaja/luokanvalvoja palauttaa todistuksen oppilaalle tarkastettuaan allekirjoituksen. Lukuvuositodistus on arkistoitu. Opettajakunta keskustelee arviointiperiaatteista ja arvioinnin kohteista (oppiminen, työskentelytaidot, käyttäytyminen, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet) Uudet opettajat perehdytetään koulun arviointikulttuuriin. Luokanopettaja/aineenopettajat tiedottavat koteihin oman aineensa arviointikäytänteistä. Opettajat keskustelevat oppilaiden kanssa oppimisen tavoitteista, oppimisen toteuttamisesta ja arvioinnista. toimintakulttuuri -kuvaa arvoperustaa ja oppimiskäsitystä. järjestyssäännöt, muut ohjeet ja työrauhapaketin. työsuunnitelmaa ja arvioinnin vuosisuunnitelmaa. Arvioinnin vuosisuunnitelma päivitetään ja hyväksytään syyskuun henkilöstökokouksessa. yhdessä muiden opettajien ja mahdollisesti oppilashuoltohenkilöstön ja oppilaiden kanssa oppilashuollon palveluja ja oppilaan tuen tasoja. Luokanopettaja järjestää tarvittavat vanhempainvartit harkintansa mukaan ja sopii muiden opettajien tai oppilashuoltohenkilöstön mukana olosta huoltajien Oppiaineen opettaja selvittää oppilaille oman aineensa päättöarvioinnin kriteerit. 1

2 luokan oppilaille. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa pitkäjänteisesti ennen toteuttamista. * Opetussuunnitelma ja siihen liittyvät * Opetussuunnitelmaan liittyvien suunnitelmat ja ohjeet ovat netissä. suunnitelmien arviointia/päätetään * Työsuunnitelman käytännön koulutyöhön työsuunnitelmassa liittyvät osiot ovat netissä. * Opetuksen eheyttämisen (monialaiset * Oppilashuollon ja tuen palvelut ovat oppimiskokonaisuudet ja muu Wilmassa ja netissä. eheyttäminen) suunnittelu/luokittain ja * ja kodin välinen yhteistyö ja siihen työsuunnitelmassa liittyvät käytänteet ovat netissä. * kehittämisen * Opetuksen eheyttämisen toteuttaminen kohteeksi valitut osa-alueet/ (monialaiset oppimiskokonaisuudet ja työsuunnitelmassa mahdollisesti muu eheyttäminen) lukuvuoden aikana lisätään nettiin opetuksen edetessä. Käyttäytymisen syysarviointi: Oppilas arvioi itse omaa käyttäytymistään. Oppilas, jonka käyttäytymisestä on huolta, saa opettajien arvioinnin. Työskentelytaitojen kehittymisen arviointi itsearviointina ja opettajan arviointi niille oppilaille, joiden työskentelemisestä eri oppiaineissa on huolta. Wilman kautta. Huoltaja saa tiedon monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta. * Mahdollisuus osallistua koulun järjestämiin yhteistyötilaisuuksiin tai muihin yhteistyömuotoihin, joista päätetään työsuunnitelmassa. * Mahdollisuus vaikuttaa Vanhempainyhdistyksen kautta tai suorassa kontaktissa koulun henkilöstön * Mahdollisuus kommentoida. Huoltaja saa tiedon lapsensa käyttäytymisestä (pelkkä itsearviointi tai lisäksi opettajan arviointi) ja vahvistaa saaneensa sen. Huoltaja saa tiedon lapsensa työskentelytaitojen kehittymisestä ja vahvistaa saaneensa sen. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin yhdessä oppilaiden Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen arkistoidaan. * Sosiaali- ja terveystoimen edustajat työskentelevät oppilashuoltoryhmässä, joka käsittelee suunnitelmia ja koulun kehittämistä kokouksissaan. * kanssa yhteistyössä olevat tahot voivat antaa palautetta yhteistyön aikana. Luokanopettaja/luokanohjaaja on yhteydessä niiden oppilaiden kotiin, joiden käyttäytymisestä on huolta. Luokanopettaja/luokanohjaaja tukee työskentelytaitojen kehittymistä. lokakuumarraskuu toiminta- Tiedote oppilaille, joilla on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. Oppilas voi osoittaa osaamisensa, mikäli ei ole saavuttanut oppimisen tavoitteita. Osaamisen osoittamisesta sovitaan yksilöllisesti. Huoltaja vastaa saamaansa tiedotteeseen, jossa ilmoitetaan, että hänen lapsellaan on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. Huoltaja saa tiedon lapsensa osaamisen osoittamisen mahdollisuudesta. Huoltaja arvioi lapsensa koulunkäynnin sujumiseen liittyviä tekijöitä yhdessä lapsensa Koulu järjestää tukitoimia oppilaille, joilla on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. Oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisesta luokan kertaamisesta, mikäli oppimisen esteitä on paljon (luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt) osoittamistapoja (vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteet). Luokanopettaja/luokanohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja tarvittaviin opettajiin tai oppilashuoltohenkilöstöön huoltajan palautteen perusteella ensin keskusteltuaan huoltajan * kehittämisen * Kehitetään koulun toimintakulttuuria * Mahdollisuus kommentoida. * Mahdollisuus kommentoida netissä. 2

3 kulttuurin joulukuutammikuu Arvioinnin vuosisuunnitelman päivitys kevätlukukauden osalta tehdään tammikuussa helmikuumaaliskuuhuhtikuu kohteeksi valittujen osa alueiden kehittämissuunnitelma julkaistaan netissä. * Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen julkaistaan netissä * Mahdollisesti muu opetuksen eheyttämisen toteuttaminen lisätään nettiin opetuksen edetessä. Väliarviointi siitä tehdyn väliarvioinnin * Toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja muuta eheyttämistä vuosiluokat 1-4: arviointikeskustelu, johon oppilas osallistuu ja allekirjoittaa vuosiluokat 5-9: välitodistus numeroarviointina, poikkeuksena käsityön arviointi. joka on sanallinen vuosiluokilla 5-6 käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla sanallisesti erillisenä liitteenä Oppilas allekirjoittaa ja palauttaa väliarvioinnin tai välitodistuksen ja käyttäytymisen arvioinnin huoltajan allekirjoittamana. Huoltaja osallistuu lapsensa arviointikeskusteluun. Huoltaja allekirjoittaa väliarvioinnin tai välitodistuksen ja käyttäytymisen arvioinnin. Luokanopettaja/luokanohjaajat ja muut opettajat huolehtivat väliarvioinnista. Luokanopettaja/luokanvalvoja palauttaa väliarvioinnin/välitodistuksen oppilaalle tarkastettuaan allekirjoituksen. Väliarviointi/välitodistus arkistoidaan. Käyttäytymisen arviointi arkistoidaan Opinto-ohjaaja huolehtii oppilaan jatkoopintoihin pääsemisestä. Oppilas keskustelee opinto-ohjaajan kanssa jatko-opinnoistaan. Huoltaja osallistuu lapsensa yhteisvalintaan liittyviin toimiin. * kehittämisen * Kehitetään koulun toimintakulttuuria * Mahdollisuus kommentoida. * Mahdollisuus kommentoida netissä. kohteeksi valittujen osa alueiden kehittämissuunnitelma ja toteutustapoja netissä Tiedote oppilaille, joilla on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. Oppilas voi osoittaa osaamisensa, mikäli ei ole saavuttanut oppimisen tavoitteita. Osaamisen osoittamisesta sovitaan yksilöllisesti. Oppilaan kanssa otetaan puheeksi mahdollinen ehdollinen lukuvuositodistus, vuosiluokan kertaaminen tai muu mahdollinen yksilöllinen järjestely. Huoltaja vastaa saamaansa tiedotteeseen, jossa ilmoitetaan, että hänen lapsellaan on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. Huoltaja saa tiedon lapsensa osaamisen osoittamisen koemahdollisuudesta. Koulu järjestää tukitoimia oppilaille, joilla on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteita. osoittamistapoja (vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteet). Oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisesta luokan kertaamisesta ja sovitaan lopullisesta ajankohdasta, koska asia päätetään. Mietitään oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja (luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt) Kehityskeskustelut vuosiluokkien 7. ja 8. oppilaille (luokanohjaaja) ja 9. lk (opinto-ohjaaja); Huoltaja osallistuu kehityskeskusteluun lapsensa Luokanohjaaja hoitaa opinto-ohjaajan kanssa oppiminen, työskentelytaidot, käyttäytyminen, laaja-alainen osaaminen ja jatko-opinnot kehityskeskustelut. Valtakunnallisia kokeilta vuosiluokkien 6-9 oppilaille aineenopettajan valinnan mukaan Huoltaja saa tiedon valtakunnallisista kokeista ja Aineenopettajat huolehtivat mahdollisesta 3

4 huhtikuutoukokuu toukokuukesäkuu Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa pitkäjänteisesti ennen toteuttamista. Luokan oppilaat yhdessä antavat opettajille palautetta laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tukemisesta. Tasotesti laajennettua englannin kieltä opiskelemaan haluaville: testi järjestetään kuudennen luokan oppilaille seitsemännellä luokalla alkavaa opetusta varten. Nivelkohdissa (esikoulusta kouluun tai 2. luokalta 3. luokalle tai 6. luokalta 7.luokalle) yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa: nivelkohdan tietojen välitys tuleville opettajille. Halutessaan luokanopettaja voi järjestää keskustelun (varsinkin tuen tarpeessa olevan oppilaan kohdalla) huoltajan ja tulevan luokanopettajan kanssa, mikä tällöin korvaa mahdollisen vanhempainvartin seuraavana syksynä. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma siirtyy tulevalle luokanopettajalle. Tukea tarvitsevien esikoululaisten palaverit ja koulussa tarvittavan tuen arviointi * Monialaisten oppimiskokonaisuuksien * Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutuminen julkaistaan netissä tarkastelu arviointivuorossa olevien * Mahdollisesti muu opetuksen oppilaiden kanssa (vl 1-2, 3-6, 7-9) eheyttämisen toteuttaminen lisätään * Kehitetään koulun toimintakulttuuria nettiin opetuksen edetessä. * Toteutetaan monialaisia * Työsuunnitelma on keskeisiltä osiltaan oppimiskokonaisuuksia ja muuta netissä ja oppilailla ja huoltajilla on eheyttämistä kommentointimahdollisuus Oppilaalla on mahdollisuus vapaaehtoisesti osoittaa tavoitteet ylittävää osaamistaan. Laaja-alaisen osaamisen kehittymisen arviointi, jonka pääasiallisesti suunnittelevat oppilaat yhdessä. Oppilas tekee itsearvioinnin ja luokka ryhmäarvioinnin. Oppilaat jakavat tietoa osaamisestaan ja arviointituloksista toisilleen koko koulun tasolla. Arvioinnin kehittämiskokous tai tilaisuus koulussa Palaute oppilailta ja/tai oppilasryhmiltä *käyttäytymisen tavoitteet ja niiden arviointi lapsensa suoriutumisesta niissä. Huoltaja saa tiedon monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta ja siihen liittyvästä arvioinnista. Huoltajat arvioivat oman lapsensa edistymistä laaja-alaisen osaamisen eri alueilla. Huoltajille lähetetään Wilman kautta tieto tasotestin ajankohdasta. Huoltajat saavat tiedon nivelkohdan käytännöistä ja sopivat luokanopettajan kanssa toimintamallista oman lapsensa kohdalla. Huoltajat osallistuvat yhteispalavereihin ja keskusteluihin tulevan luokanopettajan ja tarvittaessa erityisopettajan * Arviointivuorossa olevat oppilaat arvioivat arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista yhdessä huoltajansa kanssa * Mahdollisuus kommentoida. Huoltaja saa tiedon lapsensa aikomuksesta osoittaa tavoitteet ylittävää osaamistaan. Huoltaja saa tiedon lapsensa laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä. Luokka- ja/tai koulukohtaisesti laaja-alaisesta osaamisesta kerrotaan netissä. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua kehittämiskokoukseen tai tilaisuuteen tai hän saa tietoa Wilman kautta. valtakunnallisten kokeiden järjestämisestä. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin yhdessä oppilaiden Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen arkistoidaan. Opettajat suorittavat itsearvioinnin työssään onnistumisesta. Kielenopettajat järjestävät tasotestauksen ja siitä tiedottamisen oppilaille ja huoltajille. Tietoja luovuttava opettaja huolehtii tiedottamisesta huoltajille. Huoltajan kanssa sovitaan yhteistyöstä oppilaskohtaisesti. Nivelkohdan arvioinnin yhteenveto arkistoidaan. Tuleva luokanopettaja ja tarvittaessa erityisopettaja osallistuvat palaverien järjestämiseen yhdessä esikoulun opettajien Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma arkistoidaan. * Mahdollisuus kommentoida netissä. Opettajat järjestävät mahdollisuuksia osoittaa tavoitteet ylittävää osaamista. Opettajat ohjaavat oppilaiden suunnittelu- ja toteutusprosessia laaja-alaisen osaamisen osaalueiden kehittymisen arvioinnissa. Luokkakohtaiset arvioinnit arkistoidaan. Perusasteen rehtori vastaa kehittämiskokouksen/tilaisuuden toteuttamisesta yhdessä opettajien Kehittämiskokouksen/tilaisuuden loppuyhteenveto arkistoidaan. Lukuvuositodistus arvioinnin perusteista keskustellaan vielä oppilaiden kanssa yhteisesti ja tarpeen mukaan yksilöllisesti etukäteen. Arvioinnin tukena on oppilaiden Huoltaja allekirjoittaa oppilaan lukuvuositodistuksen. Luokanopettaja/luokanohjaaja ja muut oppilasta opettaneet opettajat keskustelevat oppilaiden kanssa arvioinnista. 4

5 Lukuvuositodistuksen saamisen jälkeen kesäkuussa Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma lukuvuoden aikana keräämä portfolio. vuosiluokat 1-4: sanallinen arviointi vuosiluokat 5-8: numeroarviointi poikkeukset numeroarvioinnissa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla sanallisesti erillisenä liitteenä Päättötodistus numeroarviointina vuosiluokalla 9 (2004 opetussuunnitelman mukaan) Käyttäytymisen arviointi uuden opetussuunnitelman mukaan Oppilas voi osoittaa osaamisensa, mikäli ei ole saavuttanut oppimisen tavoitteita ja on saanut ehdollisen lukuvuositodistuksen. Osaamisen osoittamisesta ilmoitetaan oppilaille lukuvuositodistuksen saamisen yhteydessä. * Opetussuunnitelman mahdolliset muutosehdotukset julkaistaan netissä ja hyväksytetään tiedekunnan dekaanilla kesän aikana * Seuraavan lukuvuoden työsuunnitelman (alustavat) keskeiset osiot julkaistaan netissä * Lukuvuoden arviointisuunnitelma netissä * Laaja-alaisen osaamisen kehittymisen arviointitietoja nähtävissä netissä. * Toimintakulttuurin kehittämisen kuvauksia ja tuloksia nähtävissä netissä. * Oppilashuollon lukuvuosiraportti nähtävänä netissä. * Käsitellään opetussuunnitelman muutosehdotuksia * Seuraavan lukuvuoden työsuunnitelman suunnittelua * Toimintakulttuurin kehittymisen arviointia * Opettajat päivittävät arvioinnin vuosisuunnitelmaa Huoltaja säilyttää lapsensa päättötodistuksen Huoltaja saa tiedon lapsensa oppimisen osoittamismahdollisuudesta lukuvuoden loputtua. Suorittamispäivästä ja siihen liittyvästä ilmoittautumiskäytännöstä on tiedote Wilmassa jo ennen lukuvuoden loppua. * Huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman muutosehdotusten suunnitteluun ja kommentointiin työsuunnitelmassa suunnitellulla tavalla. * Vaikuttamismahdollisuus seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmaan Vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainyhdistys käsittelee alustavan työsuunnitelman ja/tai heidän edustajansa on mukana suunnittelussa. * Mahdollisuus kommentoida työsuunnitelmaa ja arvioinnin vuosisuunnitelmaa. Luokanopettaja/luokanohjaaja ja muut oppilasta opettaneet opettajat suorittavat arvioinnin. Lukuvuositodistus arkistoidaan. Oppilasta opettaneet opettajat suorittavat päättöarvioinnin. Päättötodistus arkistoidaan. Käyttäytymisen arviointi arkistoidaan. osoittamistapoja ehdollisen todistuksen saaneille oppilaille. * Mahdollisuus kommentoida netissä. Arvioinnin vuosisuunnitelma syyslukukaudeksi on käsitelty henkilöstökokouksessa ja laitettu sen jälkeen huoltajille tiedoksi ja kommentoitavaksi netissä (tiedote Wilman kautta). Kevätlukukauden osalta arviointisuunnitelma käsitellään tammikuussa. Arviointisuunnitelma arkistoidaan. 5

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( )

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( ) Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma ARVIOINNIN VUOSISUUNNITELMA lukuvuosi 2016-2017/Rauman normaalikoulu ( arviointiin liittyvien sisältöjen käsittely sekä koko koulun kehittämiseen liittyvästä arviointi)

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun arviointikirja

Rauman normaalikoulun arviointikirja 2016-2017 Rauman normaalikoulun arviointikirja Rauman normaalikoulu päivitetty 30.3.2017 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TOIMINTAKULTTUURI JA ARVIOINTI... 2 1.1 Rauman normaalikoulun arviointikirja... 2 1.2 Rauman

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana. Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu

Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana. Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu Oppimisen arviointi oppilaan oppimisen tukena Tavoitteellisuudella ja vuorovaikutuksella voidaan ohjata

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 3 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus Arvioinnin ABC Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus 1 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat...2 1. Arvioinnin periaatteet...3 2. Arvioinnin vuosikello...4 3. Formatiivinen arviointi...

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus Ariointi alkuopetuksessa - Lukuuositodistus 4.4.2017 Tarja Koiikko 6.2 Arioinnin luonne ja yleiset periaatteet - Arioinnin perustuminen taoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla

6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6 Oppimisen arviointi Joensuun seudulla 6.1 Joensuun seudun arviointikulttuuri Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Kuka työstää Puolalan koulussa 1.4 (s 9) Koulun tasa-arvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa

Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa Arvioinnin abc Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa 1 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat...2 1. Arvioinnin periaatteet...3 2. Arvioinnin vuosikello...4 3. Formatiivinen arviointi... 7 4. Lukuvuosiarviointi

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Nimi Utajärven esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 Kunta Utajärvi Koulu Utajärven yhtenäinen peruskoulu Hyväksymispäivämäärä SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi.

Tervetuloa! Sivistystoimi. Arviointikulttuurin paikalliset painotukset. Kietäväinen, Kari Leskinen, Aappo Laitinen ja Velimatti Salmi. PS-2016 kevät Pedagogiset iltapäivät johtajat ja koordinaattorit Ma 21.3. klo 14.00-16.20 kokoushuone 301 Paikalla: Hannele Penttinen, Minna Partonen, Anni Koivunen, Teemu Ihalainen, Kirsi Pyykkö, Päivi

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi

Puistolanraitin ala-asteen koulu. 6 Arviointi Puistolanraitin ala-asteen koulu 6 Arviointi 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.2Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 6.3Arvioinnin kohteet 6.4Opintojen aikainen arviointi 6.4.1Arviointi lukuvuoden

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 4.10.2016 3. JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Opetussuunnitelma Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

6. OPPIMISEN ARVIOINTI

6. OPPIMISEN ARVIOINTI 6. OPPIMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINNIN PAINOPISTEET KEMPELEESSÄ Arviointi on KANNUSTAVAA ja OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ - Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilasta sekä edistetään oppilaan oppimaan

Lisätiedot

S2-opetuksen toimintamalli

S2-opetuksen toimintamalli Kuopion S2-opetuksen toimintamalli Kuopion kaupungin peruskoulut S2-opetus ja opetuksen järjestämisen tavat S2-oppilaalla tarkoitetaan maahanmuuttajataustaista oppilasta, paluumuuttajaa tai Suomeen adoptoitua

Lisätiedot

Talman koulun lukuvuosisuunnitelma OSA B, pedagoginen osa

Talman koulun lukuvuosisuunnitelma OSA B, pedagoginen osa Talman koulun lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 OSA B, pedagoginen osa B. PEDAGOGINEN OSA 1. Kunta- ja koulukohtaiset kehittämiskohteet 2. Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutuminen 3. Toimintakulttuurin

Lisätiedot

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla

Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla Maunulan ala-aste, luku 6 arviointi, marraskuu 2016 UUSI TEKSTI lisäykset/muutokset kursiivilla 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Vuosiluokkiin sitomaton opetus 0-2 luokilla - ops näkökulmia Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet opetussuunnitelman perusteiden mukaan Vuosiluokkaopetus Osittainen

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista

Koulun täsmennykset OPSssa tai LVSssa. suoraan valtakunnallisista. perusteista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2016 määritellyt asiat, jotka opetuksen järjestäjän tulee kuvata kunnan opetussuunnitelmassa, koulun opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa (LVS)

Lisätiedot

6 OPPIMISEN ARVIOINTI

6 OPPIMISEN ARVIOINTI 1 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus.

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopisteet Salossa arvioinnissa painotetaan oppilasta rohkaisevaa, vahvuuksia korostavaa ja yrittämään kannustavaa ilmapiiriä sekä arvioinnin monipuolisuutta.

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 1 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen

Arviointi/AVI/JNS Jaakko Väisänen Arviointi/AVI/JNS 11022019 Jaakko Väisänen Kriteeripohjainen arviointi Jaakko Väisänen Oppilaaseen ei enää kaadeta muistitietoa, vuosilukuja tai virrenvärssyjä... Peruskoulussa opiskellaan tietojen etsimistä,

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULU

LIELAHDEN KOULU 6.3 Arvioinnin kohteet KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Valtakunnallinen Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun

Lisätiedot

Arviointi perusopetuksessa

Arviointi perusopetuksessa Arviointi perusopetuksessa Majakka-kehittämisverkoston tilaisuus Oulussa 5.2.2019 Erja Vitikka, opetusneuvos Marjo Rissanen, opetusneuvos Opetushallitus laatii tarkemmat kriteerit päättöarviointiin 2019-2022

Lisätiedot

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 25.2.2016 1 2 Pääasiassa sanallista formatiivista arviointia Havainnointi, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointi, Työtavat, mitkä mahdollistavat

Lisätiedot

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4.

Koulut voivat halutessaan jaksottaa ja kurssittaa opetuksensa. Jaksoja voi olla joko 1, 2 tai 4. Vantaan yläkoulujen OPS puu Primuksessa Tässä ohjeistuksessa kuvataan yläkoulun Primuksen ops -puun rakentamista ja arvioinnin teknistä toteuttamista. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan kaupungin

Lisätiedot

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI. 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot