RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohje RM2255 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2255 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteessa olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: Telefaksi: Internet Tilauksesta valmistanut Leica Microsystems Ltd. Shanghai Leica RM2255 1

4 Sisällys 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Laitteen käyttäjät Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Laitetyyppi Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitusohjeet Asennetut turvallisuusjärjestelmät Laitekomponentit ja erittelyt Yleiskuvaus - laitteen osat Laitespesifikaatiot Tekniset tiedot Käyttöönotto Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Toimituslaajuus Pakkauksesta purkaminen ja pystytys Säätöpyörän asennus Sähköliitännät Käyttö Ohjauselementit ja niiden toiminto Ohjaustaulu laitteessa Ohjauslaite Laitteen kytkeminen päälle Näyttö- ja kytkentäelementit Veitsenpitimen asennus Yleiskäyttöisen kasetinkiinnittimen asennus Päästökulman säätö Näytteen kiristys Veitsen/kertakäyttöterän kiristys Näytteen leikkaaminen Leikkaaminen manuaalisessa leikkuukäytössä Leikkaaminen motorisoidussa leikkuutavassa Leikkaus Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Valinnaiset varusteet Näytteen kiinnitystelineen asennus Kiinteä näytteen kiinnitysteline Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

5 Sisällys Suunnattava näytteenkiinnitin Hienosuunnattava näytteen kiinnitysteline Pikakiinnitysjärjestelmää Näytepitimet ja panokset Vakionäytepidin Prismakappale Kalvonkiinnitin, tyyppi Yleiskäyttöinen kasetinkiinnitin Pyöreä näytteen pidin Super Mega -kasetinkiinnitin Veitsenpitimen alusta ja veitsenpidin Veitsenpitimen alusta kiinteä Veitsenpidin E/E-TC Veitsenpidin N/NZ Terät/veitset Kertakäyttöiset terät Veitset Leikejätteen keräysallas Uppovalaistus Kaukalo Jäähdytysakku Yleismikroskoopin pidike Suurennuslasi Kylmävalolähde Lasikuituvalonjohdin Tilaustiedot Ongelmien ratkaisu Toimintahäiriöt Virheilmoitukset Toimintahäiriöt, mahdolliset syyt ja poisto Mahdolliset virheet Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistus Huolto Sulakkeiden vaihto Huoltoa koskevia ohjeita Laitteen öljyäminen Takuu ja palvelu Dekontaminointitodistus...77 Leica RM2255 3

6 1. Tärkeitä ohjeita 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Symboli, jolla merkitään sähköisiä ja elektronisia laitteita koskeva lain (ElektroG) 7 mukaiset laitteet. ElektroG on laki, joka koskee sähköisten ja elektronisten laitteiden markkinoille saattamista, palauttamista ja ympäristöystävällistä hävittämistä. (5) RUN/ STOP Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut tiedot, ovat harmaalla pohjalla ja ne on merkitty symbolilla. Numerot suluissa koskevat kuvissa olevia asemanumeroita. Toimintonäppäimet, joita on painettava ohjauslaitteessa, on merkitty tekstissä tummilla, suurilla kirjaimilla. Valmistaja Valmistuspäivämäärä Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston 98/79/EY-direktiivin in-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettuja lääkintälaitteita koskevat vaatimukset. In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettu lääkintälaite Huomioi käyttöohje CSA-tyyppihyväksyntämerkintä tarkoittaa, että tuote on tarkastettu ja täyttää voimassa olevat turvallisuus- ja tehomääräykset sekä oleelliset normit, jotka ovat Yhdysvaltojen kansallisen standardointijärjestön (American National Standards Institute, ANSI), Underwriters Laboratories (UL) -organisaation, Kanadan standardoimisjärjestestön (Canadian Standards Association, CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) -yhdistyksen ja muiden vastaavien tahojen määräämiä ja hallitsemia. Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku ilmoittaa tuotteen "ympäristön kannalta turvallisen käyttöajan". Tätä symbolia käytetään, kun käytössä on aine, joka ylittää Kiinassa sallitut ylärajat. Tilausnumero Sarjanumero 4 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

7 1. Tärkeitä ohjeita 1.2 Laitteen käyttäjät Leica RM2255:n käyttö on sallittu vain koulutetuille ammattihenkilöille. Käyttäjä saa aloittaa työskentelyn laitteella vasta, kun hän on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja on tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. 1.4 Laitetyyppi Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot koskevat ainoastaan kansilehdellä ilmoitettua laitetyyppiä. Laitteen vasemmalle puolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero (tämä kuva on vain esimerkki). 1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Leica RM2255 on täysin automaattinen, motorisoitu rotaatiomikrotomi, jossa on erillinen ohjauslaite, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista näytteistä käytettäväksi tavallisissa ja tutkimuslaboratorioissa biologian, lääketieteen ja teollisuuden alueilla. Se sopii pehmeän parafiinin sekä kovien näytteiden leikkaamiseen, mikäli ne sopivat motorisoituun / käsin suoritettavaan leikkaukseen Kuva 1 Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty! Leica RM2255 5

8 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tämän luvun turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita. Lue ne, vaikka jo oletkin tutustunut Leica-laitteen käsittelyyn ja käyttöön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on olennainen osa laitetta ja on ennen käyttöönottoa ja käyttöä luettava huolellisesti. Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko. 2.2 Varoitusohjeet Varolaitteet, jotka valmistaja on asentanut tähän laitteeseen, ovat vain tapaturmantorjunnan perustana. Tapaturmavapaan työnkulun päävastuu on ennen kaikkea yrittäjällä, jonka käytössä laite on, sekä hänen nimittämillään henkilöillä, jotka käyttävät, huoltavat tai puhdistavat laitetta. Laitteen virheettömän toiminnan takaamiseksi on huomioitava seuraavat huomautukset ja varoitukset. 6 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

9 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - turvallisuusohjeet itse laitteessa Laitteeseen varoituskolmiolla merkityt turvallisuutta koskevat ohjeet tarkoittavat, että laitteen käytön tai kyseisten osien vaihdon yhteydessä on noudatettava käyttöohjeessa kuvattuja vaiheita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja/tai laitteen/varusteen vikoihin. Varoitusohjeet - kuljetus ja asennus Kun laite on purettu pois pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyasennossa. Älä nosta laitetta säätöpyöristä tai kasetinkiinnittimestä. Poista leikejätteen keräysallas aina ennen laitteen kuljetusta. Huomio! Jännitteenvalitsin on säädetty tehtaalla. Tarkasta ennen laitteen liittämistä verkkojännitteeseen, vastaako säätö laboratorion sähköliitäntäarvoja! Verkkopistokeholkki on suljettu teipillä, jossa lukee säädetty jännite! Jännitteenvalitsimen väärä säätö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteessa! Jännitteenvalitsinta säädettäessä laite ei saa olla virtaverkossa kiinni! Liitä laite ainoastaan sen mukana toimitetulla verkkojohdolla maadoitettuun verkkopistorasiaan. Suojavaikutusta ei saa poistaa käyttämällä jatkojohtoa, jossa ei ole suojamaadoitusjohdinta. Laitteen käyttö on mahdollista vain asennetulla sokkopistokkeella tai jalkakytkimellä (lisävaruste). Jos laitteen päällekytkennän jälkeen kuuluu merkkiääni (jatkuva piippaus), on tarkistettava käyttöelementtien oikea liitäntä. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa ei ole sallittu. Säilytyspaikan ja käyttöpaikan väliset äärimmäiset lämpötilan vaihtelut sekä suuri kosteus saattavat johtaa kondensaation syntymiseen. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kaksi tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Laite voi vioittua, jos ei odoteta tarpeeksi kauan. Laitteen/tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Mikrotomeilla työskentely vaatii aina henkilökohtaisiin suojatoimenpiteisiin ryhtymistä. On ehdottomasti käytettävä suojakenkiä, suojakäsineitä, suunsuojusta ja suojalaseja. Leica RM2255 7

10 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - työskentely laitteella Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiä ja kertakäyttöteriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Poista veitsi/terä aina ennen veitsenpitimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissa olevaa veistä aina veitsikotelossa! Älä laske veistä kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa veistä kiinni! Kiiinnitä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsi/terä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä/ terää tai näytepidintä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Käännä säätöpyörää AINA myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Ryhdy hauraita näytteitä leikattaessa aina soveltuviin suojatoimenpiteisiin! Sirpaleiden vaara! Laitteen sisäosiin ei töiden yhteydessä saa päästä nestettä! Älä suorita näytteen asettamista sisäänvetovaiheessa. Näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta PLUS-sisäänvetoarvolla asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja veitsi vaurioituvat! Säätöpyörän on motorisoidussa leikkuussa aina oltava keskiöity. Älä koske liikkuvaan säätöpyörään - säätöpyörän pysäytys voi johtaa loukkaantumisiin. Tarkista ennen leikkaamisen aloittamista, että näyte on hyvin kiinni näytteen kiinnittimessä - näyte voi vioittua, jos et noudata tätä ohjetta. Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat avata huolto- ja korjaustöitä varten. Kytke laite pois päältä aina ennen puhdistustöitä, irrota verkkopistoke, poista veitsenpidin kokonaan ja puhdista se erikseen. Poista terä aina ennen veitsenpitimen irrottamista. Laita säätöpyörän lukitus päälle aina ennen puhdistustöitä! Älä käytä puhdistukseen asetoni- ja ksyleenipitoisia liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Laitteen on oltava täysin kuiva, ennen kuin se kytketään uudelleen päälle! Kun käytät puhdistusaineita, noudata aineen valmistajan antamia turvallisuusohjeita ja laboratorion turvallisuusmääräyksiä! Kytke laite pois päältä virtakytkimellä ja ota pistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeet! Älä missään tapauksessa käytä muunlaisia kuin tehtaalla asennettuja sulakkeita! Arvot löytyvät luvusta "Tekniset tiedot". 8 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

11 2.3 Asennetut turvallisuusjärjestelmät 1 2 HÄTÄ-SEIS-toiminto 2. Turvallisuus HÄTÄ-SEIS-toiminto aktivoidaan mikrotomin etuosan vasemmassa yläreunassa olevalla HÄTÄ-SEIS-painikkeella (1). Leikkuumoottori pysähtyy välittömästi, kun on painettu HÄTÄ-SEIS -painiketta. Laitteen ohjaustaulun E-STOP (2) -kentän punainen LED syttyy ja ilmoittaa hätä-seis-toiminnon olevan aktivoitu. Deaktivoi toiminto kiertämällä HÄTÄ-SEIS -painiketta nuolen suuntaan. 5 Kuva 2 Säätöpyörän lukitus (manuaalinen käyttö) Lukitse painamalla vipua (5) ulospäin ja käännä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes se lukkiutuu tarkalleen kello 12 asentoon. LED (4) näytössä LOCK syttyy Huomio! Vipua (5) ei koskaan saa painaa motorisoidun leikkauksen yhteydessä. vipu 2 4 Kuva 3 Säätöpyörä voidaan pysäyttää mihin tahansa asentoon vivulla (3) mikrotomin alustan oikealla puolella. Jarruta vetämällä vipu voimakkaasti eteen. Vapauta säätöpyörän jarru työntämällä vipu (3) takaisin lähtöasemaan. Tärkeää! Keltainen LED (4) M-STOP-kentässä ilmoittaa nyt, että laitteen käynnistäminen ei ole mahdollista. Se ei viittaa rittävään säätöpyörän jarrutukseen. Vipu (3) on vedettävä voimakkaasti kokonaan eteen, jotta säätöpyörä jarrutettaisiin. Säätöjarrun lukitus on varmaa vain, kun vipu (5) on klo 12 asennossa. Leica RM2255 9

12 2. Turvallisuus Kuva 4 Säätöpyörän keskiöinti Turvallisuussyistä säätöpyörän on motorisoidussa leikkuussa aina oltava keskiöity. Aktivoi säätöpyörän lukitus. Suorita keskiöinti vetämällä kahvaa (6) kevyesti ulospäin ja kääntämällä sitä säätöpyörän keskikohtaan (12) (kuva 4). Kun päästät irti kahvasta, se lukittuu paikoilleen Sormisuojus veitsenpitimessä Jokaisessa veitsenpitimessä on kiinteästi asennettu sormisuojus (8, 9). Siten terä voidaan peittää kokonaan jokaisessa veitsen/terän asennossa. Veitsenpidin N/NZ Veitsenpitimen N/NZ sormisuojuksessa (8) on kahvat (7) sen siirtämiseksi (kuva 5). Peitä terä työntämällä sormisuojuksen molempia puolia keskelle. Kuva Veitsenpidin E Sormisuojus veitsenpitimessä E koostuu punaisesta, käännettävästä sangasta. Käännä sormisuojuksen sanka (9) ylöspäin kuvan 6 mukaan terän peittämiseksi. Uuden veitsenpitimen E yhteydessä kummankin kiristysvivun (10, 11) on aina oltava näytetyssä asennossa. Terän (10) kiristysvipu oikealla, sivuttaissiirron (11) kiristysvipu vasemmalla. Kuva 6 10 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

13 3. Laitekomponentit ja erittelyt 3.1 Yleiskuvaus - laitteen osat Leica RM2255 Vakiokiinnitin Veitsenpidin NZ Ohjaustaulu laitteessa Säätöpyörän lukitsin Kevyesti toimiva säätöpyörä Veitsenpitimen alusta HÄTÄ-SEIS-painike Säätöpyörän jarrun aktivoinnin vipu Rasia ulkovalaistukselle Veitsenpitimen alustan kiristysvipu Säätöpyörän kahva, keskiöintitoiminto Erillinen ohjauslaite Sormisuojus veitsenpitimessä Leikejätteen keräysallas Kuva 7 Leica RM

14 3. Laitekomponentit ja erittelyt Laitteen takapuoli Magneetti tappiavaimen pitämiseen Jäähdytyslevy Jännitteen valintakytkin sulakkeineen Pääkatkaisin Moottorinsuoja Sulake Ohjauslaitteen liitäntäjohto Verkkoliitäntä Liitäntärasia jalkakytkimelle Kuva Laitespesifikaatiot Leica RM2255 on motorisoitu rotaatiomikrotomi. Välyksettömillä ja huoltovapailla ristirullaohjaimilla varustettu syöttömekanismi ja askelmoottorin ohjaama karkeakäyttöjärjestelmä on asennettu muovikoteloon, jossa niihin ei pääse pölyä. Laite on varustettu turvasäätöpyörällä, jossa on keskiöitävä kahva, sekä mekaanisella säätöpyörän lukitusjärjestelmällä. Kaikki asetukset, LED-näytöt ja käyttötoiminnot on koottu erilliseen ohjauslaitteeseen. Painikkeet ja näytöt on jaettu havainnollisesti toimintoryhmiin. Näytteen sisäänveto voidaan kytkeä pois päältä. Sisäänveto voidaan säätää manuaalisessa käytössä. Motorisoidussa leikkuussa sisäänvetomatka muuttuu leikkuunopeuden mukaan. Sisäänvetovaiheesta ilmoitetaan optisesti. Sähköisessä karkeakäytössä on kaksi nopeutta. Leikkuumoodissa karkeakäyttöpainikkeilla on STEP-toiminto. Laitteessa on kolma motorisoitua (CONT, SINGLE ja STEP) leikkuukäyttötapaa sekä manuaalinen leikkuukäyttötapa, jota kutsutaan keinukäytöksi ROCK. Keinukäytössä säätöpyörän siirtäminen vähän matkaa eteen tai taakse riittää saamaan aikaan leikkuun. 12 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

15 3. Laitekomponentit ja erittelyt 3.3 Tekniset tiedot Yleiset tiedot laitteesta Rekisteröinti: Laitekohtaiset merkinnät ovat tyyppikilven vierellä. Nimellisjännite: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10 % Nimellistaajuus: 50/60 Hz Maksimiottoteho 340 VA Suojausluokka : I - IEC-1010, UL 3101, EN Verkkosulakkeet 2 x T 3,2 A, UL-listattu Likaisuusaste : 2 - IEC-1010, UL 3101, EN Ylijänniteluokka : Siirretty lämpö (maks.): II IEC-1010, UL 3101, EN mukaan 340 J/s Käyttölämpötila-alue: +10 C C Varastoinnin lämpötila-alue: +5 C C Suhteellinen ilmankosteus: enint. 80 % ei-kondensoiva Varastoinnin aikainen ilmankosteus: < 80 % Mitat ja paino Peruslaite Leveys (säätöpyörän kanssa): Leveys (ilman säätöpyörää): Syvyys (jätealtaan kanssa): Korkeus (yhteensä): Työskentelykorkeus (veitsisärmä): Työskentelykorkeus (veitsisärmä): Paino (ilman varusteita): Ohjauslaite Leveys: Syvyys: Korkeus: Korkeus (viistossa asennossa): Paino (netto): 413 mm 300 mm 618 mm 305 mm (kaukalo kuvun päällä mitattuna) 100 mm (pohjalevystä mitattuna) 168 mm (pöydästä mitattuna) n. 37 kg 121 mm 166 mm 50 mm 81 mm n. 0,660 kg Leica RM

16 3. Laitekomponentit ja erittelyt Mikrotomi Leikepaksuuden säätö: Leikepaksuuden säätöalue: Asetusarvot: Trimmauksen leikepaksuuden säätöalue: Asetusarvot: Näytteen syöttö: Pystyliike: Maks. leikkuualue ilman retraktiota: Maks. leikkuualue retraktion kanssa: Näytteen retraktio: manuaalisessa leikkuussa: motorisoidussa leikkuussa: Sähköinen karkealiike: Leikkuunopeus: 0, µm 0,50-5,0 µm 5,0-20,0 µm 20,0-60,0 µm 60,0-100,0 µm µm 1,0-10,0 μm 10,0-20,0 μm 20,0-50,0 μm 50,0-100,0 µm 100,0-600,0 µm 0,5 μm:n askelin 1,0 μm:n askelin 5,0 μm:n askelin 10,0 μm:n askelin 1,0 μm:n askelin, 2,0 μm:n askelin, 5,0 μm:n askelin, 10,0 µm:n askelin 50,0 µm:n askelin 28 mm ±1 mm, syöttö askelmoottorin kautta 70 mm 65 mm ilman näytteen suuntausta 60 mm µm, 5 µm-askelin, voidaan kytkeä pois päältä nopeudesta riippuva, sammutettavissa 300 µm/s ja 900 µm/s 0; 0,5-420 mm/s Paluuliikkeen nopeus: n mm/s ±10 % Veitsenpitimen alustan siirrettävyys Pohjoinen-etelä siirrettävyys: Itä-länsi-siirtymä Näytteen maksimikoko (L x K x S): Näytteen suuntaus vaakatasossa: Pystysuorassa: ± 24 mm ± 23 mm 50 x 60 x 40 mm Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

17 4.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset 4. Käyttöönotto Vakaa, tärisemätön laboratoriopöytä, jonka pöytälevy on vaakasuora ja tasainen sekä mahdollisimman tärinätön lattia. Mikrotomin lähellä ei saa olla mitään muita tärinää aiheuttavia laitteita. Huoneen lämpötila jatkuvasti +10 C C. Säätöpyörä vapaasti käytettävissä. 4.2 Toimituslaajuus Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Leica RM2255:n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat: 1 Leica RM2255 peruslaite. 1 säätöpyörä, sis. kaikki osat erillinen ohjauslaite leikejätteen keräysallas jalkakytkin, Dummy sarja verkkojohtoja, johon kuuluu: 1 verkkojohto D verkkojohto USA-C-J verkkojohto UK ST/BU F-5A huoltosarja, johon kuuluu: kuusiokoloavain kahvalla, avainväli kuusiokoloavain kahvalla, avainväli kuusiokoloavain, avainväli ruuvimeisseli 3x50, 186 pitkä pullo (50 ml) käyttöosaöljyä, tyyppi hienosulaketta 3,2 AT sivellin "Leica" magneetilla pölynsuojakupu käyttöohje kieli-cd Lisätarvikkeet löytyvät ohesta pahvilaatikkoon pakattuna (nro 2, kuva 9). Vertaa toimitusta tarkasti pakkauslistaan, kuormakirjaan ja tilaukseen. MIkäli löydät jotakin poikkeavaa, ota välittömästi yhteys Leican edustajaan. Leica RM

18 4. Käyttöönotto 4.3 Pakkauksesta purkaminen ja pystytys Tarkista laitteen saatuasi pakkauksessa olevat kallistusindikaattorit. Jos nuolen kärki on sininen, paketti on ollut kuljetuksen aikana pitkällään, liiaksi kallistetussa asennossa tai kaatunut kuljetuksen aikana. Merkitse se muistiin laitteen mukana tulleisiin asiakirjoihin ja tarkista, löytyykö vikoja. Kuva Avaa kuusi yläruuvia (2) ja irrota ne. Ota kansi (1) pois. Ota varustelaatikko (valinn. varusteet) (3) ja muut laatikot (4) ulos. Säilytä kuljetuslaatikko ja sen sisältämät kiinnitysvälineet mahdollisia palautuksia varten! Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

19 4. Käyttöönotto 4.3 Pakkauksesta purkaminen ja pystytys (jatkoa) 5 6 Ota kiinnityskappale (5) pois. Tartu kiinni moduulin yläreunasta ja syvennyksestä (6) ja nosta kiinnityskappale pois. Tartu kiinni laitteen (7) pohjalevyn etuosasta ja laitteen takaa alaosasta ja nosta laite pois (8) pehmusteesta. Älä tartu laitteen kuljettamista varten kiinni säätöpyörästä tai leikkuupaksuuden kiertonupista! 7 Kuva 10a 9 Aseta laite tukevan laboratoriopöydän päälle. Kaksi liukuelementtiä (9) aluslevyn takana helpottavat laitteen siirtämistä pöydällä. Tartu laitteen siirtämiseksi kiinni aluslevyn etureunasta, nosta vähän ja siirrä sitä liukupintojen avulla. Huomioi aluslevyn kallistuskulma välttääksesi sormien jäämisen puristuksiin! Leica RM

20 4. Käyttöönotto 4.4 Säätöpyörän asennus Säätöpyörän täytyy olla asennettu laitteeseen ennen käyttöönottoa. Siihen tarvittavat osat ja työkalut ovat työkalusarjassa. 4 3 Sovituskiila (4) on irrallaan säätöpyörän akselissa (1) ja se on varmistettu kaapelinsitojalla kuljetuksen ajaksi. Ota kaapelinsitoja (3) pois. Huomio! Sovituskiila ei saa pudota pois! Laita säätöpyörä (2) näytetyssä asennossa säätöpyörän akselin (1) päälle. Kiristä ruuvi (2a) säätöpyörän keskireikään kuusiokoloavaimella, avainväli a Irrota suojakalvo itseliimautuvasta peitelevystä ja laita peitelevy säätöpyörän päälle. Kuva Sähköliitännät Laite TÄYTYY liittää maadoitettuun verkkopistorasiaan. Käytä ainoastaan mukanatoimitettua johtoa, joka on tarkoitettu paikallista virtalähdettä (pistorasia) varten. Älä käytä jatkojohtoa, jossa ei ole suojamaadoitusjohdinta! Säädetyn jännitearvon tarkastus Leica RM2255 voidaan liittää erilaisiin sähköverkkoihin (riippuen jännitteestä ja taajuudesta) ja siksi sen mukana toimitetaan aina sarja erilaisia verkkojohtoja. Uudet laitteet on tehtaalla säädetty 230 V:n jännitteelle. Se todistetaan keltaisella tarralla (230 VOLT) laitteen takapuolella, jossa se peittää pääkatkaisimen ja verkkopistokkeen. Ennen laitteen liittämistä verkkojännitteeseen on ehdottomasti tarkistettava, vastaako jännitteenvalitsimen säätö paikallista jännitettä! Jännitteenvalitsimen väärä säätö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteessa! Jännitteenvalitsinta säädettäessä laite ei saa olla verkossa kiinni. 18 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

21 4. Käyttöönotto Säädetyn jännitearvon tarkastus (jatkoa) Jännitteenvalitsin on verkkokytkimen yläpuolella, laitteen takana vasemmalla (kuva 12). Säädetty jännitearvo näkyy ikkunassa (22). Laita pieni ruuvimeisseli rakoon (25) ja nosta osa varovasti irti Ota jännitteenvalitsimen kuori (21) ja sulakkeet (23) yhdessä pois. Vedä jännitteenvalitsimen pala (24) (valkoinen) ulos ja laita se taas paikalleen siten, että paikallista verkkojännitettä vastaava arvo näkyy ikkunassa (22). Laita jännitteenvalitsimen kuori, pala ja sulakkeet taas paikalleen ja paina sisäänpäin kunnes kuulet sen loksahtavan paikalleen Verkkoliitännän laatiminen Kuva 12 Tarkista ennen verkkojohdon liittämistä, onko verkkokytkin (27) laitteen takapuolella kohdassa "O" = POIS PÄÄLTÄ. Laite toimitetaan erilaisilla, maakohtaisilla verkkojohdoilla. Varmista, että käytetyssä verkkojohdossa on pistorasiaa vastaava pistoke. Pistä verkkojohto liitosrasiaan (26) ja verkkopistoke pistorasiaan. Jos lämpötilaerot ovat suuria ja ilmankosteus on samalla korkea, saattaa muodostua kondenssivettä. Siinä tapauksessa ennen laitteen päällekytkemistä on odotettava vähintään kaksi tuntia, jotta laite voi tottua ilmastoon! Laite voi vioittua, jos ei odoteta tarpeeksi kauan. Leica RM

22 4. Käyttöönotto Sokkopistokkeen asennus Laita laitteen mukana toimitettu sokkopistoke (18) laitteen takana olevan jälkakytkimen liitosrasiaan (19) ja kiinnitä ruuveja (20) kiertämällä. Liitä jalkakytkin (lisävaruste). Jos haluat käyttää jalkakytkintä, liitä se samalla tavalla kuin sokkopistoke. Huomio! Laitetta ei voi käyttää, jos siihen ei ole liitetty sokkopistoketta tai jalkakytkintä. Tässä tapauksessa laitteessa oleva LED E-STOP palaa Ohjauslaitteen liitäntä 16 Ohjauslaitteen liitäntäjohto (15) on liitetty kiinteästi mikrotomiin. Tätä liitosta ei saa irrottaa. Pistä liitäntäjohdon (15) pistoke (14) liitosrasiaan (16) ohjauslaitteen takapuolella. Kiristä molemmat ruuvit (17) pistokkeen kiinnittämiseksi. Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

23 5. Käyttö 5.1 Ohjauselementit ja niiden toiminto Mikrotomin käyttötoiminnot on jaettu ohjauslaitteelle ja mikrotomin näyttöyksikölle. Laitteessa on ohjaustaulu, jossa näkyy ajankohtainen käyttötila ja eri säädöt. Kaikki käyttötoiminnot on koottu erilliseen säätölaitteeseen. Painikkeet ja näytöt on järjestetty havainnollisesti toimintoryhmiin Ohjaustaulu laitteessa LED - E-STOP Palaa HÄTÄ-SEIS-toiminnon ollessa aktivoitu. LED - RETRACT Palaa näytteen sisäänvedon aikana. Kolmipaikkainen näyttöruutu näyttää leikepaksuuden / trimmauspaksuuden. Leikelaskimen nelipaikkainen näyttöruutu. Painike MENU MODE Vaihtaa leikepaksuuden summan ja leikelaskurin välillä. LED - M-STOP Palaa säätöpyörän pysäytyksen ollessa päällä. LED vihreä palaa, kun trimmausmoodi on päällä. LED vihreä palaa, kun leikkausmoodi on päällä. LED vihreä Leikepaksuuden summa, näyttää kaikkien leikkeiden summan. LED vihreä Leikelaskin näyttää kaikkien leikkeiden määrän. Painike CLEAR nollaa näytön (leikelaskin tai leikkuupaksuuden summa = 0). MENU MODE + CLEAR painettaessa yhtäaikaa vaihtaa sisäänvetoarvojen säätöön. Kuva 14 Leica RM

24 5. Käyttö Ohjauslaite Painikkeet leikepaksuuden/ trimmauksen leikepaksuuden säätöön. Kolmipaikkainen näyttöruutu leike- paksuuden/ trimmauksen leikepaksuuden näyttämiseen. LED vihreä palaa, kun trimmausmoodi on päällä. Kiertonuppi leikkuunopeuden asettamiseen. LED vihreä palaa, kun leikkausmoodi on päällä. CUT MODE -painike Käyttötavan valinta LED keltainen vilkkuu karkeakäytössä taaksepäin; palaa, kun taimmainen pääteasento on saavutettu. LED keltainen vilkkuu karkeakäytössä eteenpäin; palaa, kun etummainen pääteasento on saavutettu. Karkeakäyttöpainikkeet Trimmausmoodissa: Karkeakäyttö taaksepäin nopeasti Karkeakäyttö eteenpäin nopeasti Karkeakäyttö eteenpäin hitaasti Karkeakäyttö taaksepäin hitaasti Vihreät LEDit aktivoidun käyttötavan näyttöön Painike leikkuuikkunan asettamiseen LED vihreä vilkkuu, kunnes 2. leikkuuikkunan reuna asetetaan Painike TRIM/SECT leike- ja trimmausmoodin väliseen vaihtokytkentään. LED keltainen palaa, kun moottori on kytketty päälle. LED vihreä palaa, kun moottori on kytketty pois päältä tai pysähtyy seuraavaan pysähdyspisteeseen. Painikkeet Motorisoidun leikkuun käynnisty s/pysäytys. Leikkuumoodissa: Moninkertainen askel taaksepäin Moninkertainen askel eteenpäin Yksinkertainen askel eteenpäin Yksinkertainen askel taaksepäin Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

25 5. Käyttö 5.2 Laitteen kytkeminen päälle Kun laite kytketään päälle verkkokytkimellä, ohjauslaitteessa olevaa painiketta tai jalkakytkintä (lisävaruste) ei saa aktivoida samanaikaisesti! Kytke laite päälle oikealla takana olevasta verkkokytkimestä. Päällekytkentä kuitataan akustisella äänimerkillä. Laite alustuu. Ohjelmistoversio (tässä vain esimerkki) tulee näkyviin neljäpaikkaisessa valodiodinäytössä. Tämä näyttö katoaa n. 2 sekunnin kuluttua ja näyttöön tulee "0000". Kun laitteeseen on kytketty virta, ohjauslaitteen ja mikrotomin näyttökentän näyttökentät ja kaikkien aktivoitujen toimintojen LED-valot syttyvät. Kolmipaikkaisessa valodiodinäytössä näkyy leikkauspaksuuden (tai trimmauspaksuuden) viimeksi säädetty arvo aina sen mukaan, mikä säätö oli viimeksi aktiivinen. Tämä tapahtuu yhtäaikaa ohjauslaitteessa ja mikrotomissa. Aktiivisen moodin valodiodi (tässä leikepaksuus) palaa vihreänä. 2 4 Jos laitteen ohjaustaulun E-STOP (2) -kentässä oleva punainen LED syttyy, hätä-seis-toiminto on aktivoitu (HÄTÄ-SEIS -painiketta on painettu tai jalkakytkin on painettu pohjaan saakka) tai sokkopistoketta (jalkakytkimen sijasta) ei ole liitetty tai se on liitetty väärin rasiaan. Kun säätötaulun M-STOP (4) -kentässä oleva keltainen LED syttyy, mekaaninen säätöpyörän pysäytys tai säätöpyörän jarru (kohta 3 kuvassa 3) on aktivoitu. Laitetta ei voida käynnistää niin kauan kuin valodiodi palaa. Leica RM

26 5. Käyttö 5.3 Näyttö- ja kytkentäelementit Kolmipaikkainen näyttöruutu Leike- ja trimmausmoodin valinta Kuva 16 Tämä näyttöruutu on laitteessa ja ohjauslaitteessa. Kun valodiodi SECT palaa, näyttöruudussa näkyy säädetty leikepaksuus µm:ssa. Jos valodiodi TRIM palaa, näyttöruudussa näkyy trimmauksen leikepaksuus µm:ssa. Paina painiketta TRIM SECT vaihtaaksesi leikkuumoodin ja trimmausmoodin välillä. Näyttö vaihtuu joka painikkeen painamisesta SECT ja TRIM välillä. Näytössä SECT näkyy aina leikepaksuus alueella 0,50-100,0 µm ja näytössä TRIM trimmauksen leikepaksuus 1,0 ja 600 µm:n välillä. Leikepaksuuden/trimmauksen leikepaksuuden säätö Karkeakäyttötoiminnot Säätö tapahtuu - painikkeilla ohjaustaulussa. Leikepaksuuden säätöalue: 0, µm Asetusarvot: 0,5-5,0 µm 0,5 µm:n askelin 5,0-20,0 µm 1,0 µm:n askelin 20,0-60,0 µm 5,0 µm:n askelin 60,0-100,0 µm 10,0 µm:n askelin Trimmauspaksuuden asetusalue: µm Asetusarvot: 1,0-10,0 µm 1,0 µm:n askelin 10,0-20,0 µm 2,0 µm-askelin 20,0-50,0 µm 5,0 µm-askelin 50,0-100,0 µm 10,0 µm-askelin 100,0-600,0 µm 50,0 µm-askelin Sähköinen karkeakäyttö kahdella nopeudella toimii näytteen siirtämiseksi nopeasti veitselle ja veitsestä pois. Kaksoisnuolella merkittyjen painikkeiden nopeus on 900 µm/s; yhdellä nuolella merkittyjen painikkeiden 300 µm/s. Leikkuumoodissa karkeakäyttötoiminnassa voidaan valita määritellyn lähestymisen (STEP-toiminto) ja näytteen jatkuvan liikkeen välillä. Vakiona laite toimitetaan STEP-toiminnon ollessa pois käytöstä. 24 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

27 5. Käyttö Leikkuumoodi Painikkeiden toiminta STEP-käytössä Leikkuumoodissa voidaan valita jatkuvan tai vaiheittaisen syötön (STEP-toiminto) välillä. Jatkuvassa syötössä karkeakäyttöpainikkeiden toiminto on sama kuin trimmausmoodissa. STEP-toiminto toimii näytteen määriteltyä lähestymistä varten terälle. STEP-toiminnon aktivointi: Kytke laite päälle ja pidä samalla -painiketta ohjauslaitteessa painettuna. (Toiminnon päältäkytkemiseksi toimi samoin, mutta pidä -painiketta painettuna.) Kun laite suorittaa alustusta, pidä -painiketta painettuna, kunnes ohjelmiston versionumero katoaa näytöstä (varmista, että näytössä oli versionumero 2.1). Tämä ominaisuus on käytettävissä vain leikkuumoodissa ja versiosta 2.1 alkaen. Jos käytössä on ohjelmaversiota 2.1 aiempi versio, käänny Leican teknisen huollon puoleen Moninkertainen askel taaksepäin Moninkertainen askel eteenpäin Yksinkertainen askel taaksepäin Yksinkertainen askel eteenpäin Paina TRIM/SECT -painiketta, ja valitse leikkuumoodi (LED SECT syttyy). Painettaessa hitaan karkeakäytön painikkeita (merkitty nuolella) tapahtuu aina näyttöruudussa näkyvän arvon määritelty, vaiheittainen syöttö (STEP) kyseiseen suuntaan (yksinkertainen askel). Kun painikkeet aktivoidaan hetkellisesti nopeaa karkeakäyttöä (kaksi nuolta) varten, syöttö siirtyy yhden askeleen verran kyseiseen suuntaan. Kun painikkeet aktivoidaan pidemmäksi aikaa nopeaa karkeakäyttöä varten, tapahtuu moninkertainen syöttö niin kauan kuin painiketta painetaan. Trimmausmoodi Trimmausmoodissa karkeakäyttöpainikkeilla käynnistetään jatkuva liike, joka jatkuu niin kauan kuin painiketta painetaan. Nopean paluuliikkeen painikkeella on pidätystoiminto. Älä laita sormia näytepitimen ja mikrotomin väliin, koska ne voivat jäädä puristuksiin! Karkeakäyttö taaksepäin 40 Paina nopean paluuliikkeen (veitsestä poispäin) käynnistämiseksi painiketta. Kun painike on aktivoitu, näytepää liikkuu takimmaiseen pääteasentoon asti. Liikkeen pysäyttämiseksi paina yhtä neljästä karkeakäyttöpainikkeesta. Keltainen valodiodi (40) painikkeessa vilkkuu niin kauan kuin näytepää liikkuu ja se palaa, kun näytepää on saavuttanut takimmaisen pääteasennon. Leica RM

28 5. Käyttö Karkeakäyttö eteenpäin 41 Paina -painiketta hitaan paluuliikkeen käynnistämiseksi. Näytepää liikkuu vain niin kauan, kun painiketta painetaan. Nopean tai hitaan liikkeen käynnistämiseksi paina vastaaa painiketta. Näytepää liikkuu niin kauan, kun painiketta painetaan. Liikkeen aikana keltainen valodiodi (41) vilkkuu painikkeessa. Kun etummainen pääteasento on saavutettu, kuulet akustisen äänimerkin ja valodiodi palaa. Kuva 17 Nelipaikkainen näyttöruutu laitteessa Nelipaikkainen näyttöruutu on vaihtokytkettävä. Kun LED Σ µm palaa, näyttöruudussa näkyy käynnistyksen jälkeen suoritettujen leikkeiden leikepaksuuksien summa (µm). (leikepaksuuden summa) Kun valodiodi Σ n palaa, näyttöruudussa näkyy kaikkien tähän asti suoritettujen leikkeiden määrä. Kun haluat vaihtaa näyttöä, paina MENU MODE, kunnes haluamasi näytön valodiodi tulee näkyviin. Leikepaksuuden summan tai leikkeiden määrän nollaamiseksi paina CLEAR. Ainoastaan näytössä oleva arvo nollautuu. Huomio! Kun laite kytketään päältä verkkokytkimestä, molemmat arvot (leikepaksuuden summa ja leikkeiden määrä) poistuvat. Näytteen sisäänveto Veitsen ja näytteen suojaamiseksi näyte siirretään paluuliikkeen aikana veitsen ylempään lähtöasemaan. Motorisessa leikkuukäytössä sisäänveto riippuu kulloinkin asetetusta leikkuunopeudesta. Manuaalisessa käytössä sisäänvetoarvo voidaan asettaa 5 µm:n askelin 5 ja 100 µm välille. Näytteen sisäänveto on säädetty tehtaalla 10 µm:iin. Näytteen sisäänveto voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä manuaalista ja motorisoitua leikkuukäyttöä varten. Kyseinen säätö on voimassa myös laitteen sammuttamisen jälkeen. 26 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

29 5. Käyttö Sisäänvetoarvon säätö + Sisäänvetosäädön kutsumiseksi paina yhtäaikaa painikkeita MENU MODE ja CLEAR. Nelipaikkaisessa näyttöruudussa näkyy säädetty arvo (esim. "025" = 25 µm) kolmipaikkaisena. tai Valitse haluamasi sisäänvetoarvo. Sisäänvetoarvoa voidaan muuttaa ohjauslaitteen - painikkeilla 5 µm-askelin 100 µm:n maksimiarvoon asti. 4 Sisäänvetosäädöstä poistumiseksi paina MENU MODE. Jokaisen askeleen jälkeen tapahtuu vain yksi sisäänvetoliike uudella määrällä. Kun näyte on sisäänvedossa, keltainen valodiodi palaa laitteen (4) RETRACT-näytössä. Näytteen sisäänvedon päältäkytkeminen + Kutsu sisäänvetosäätö painamalla yhtäaikaa painikkeita MENU MODE ja CLEAR. Paina päältäkytkemiseksi -painiketta ohjaustaulussa niin monta kertaa, kunnes näyttöruudussa näkyy "OFF". Sisäänvetosäädöstä poistumiseksi paina MENU MODE. Kun sisäänveto on kytketty päältä, näyte ei enää palaa takaisin. 4 Keltainen valodiodi (4) RETRACT-näytössä ei pala. Leica RM

30 5. Käyttö Leikkuunopeuden asettaminen Leikkuunopeus voidaan säätää posrtaattomasti ohjauslaitteessa olevalla kääntösäätimellä (0-420 mm/s). Asteikon arvoille 1-10 ei ole määrätty tiettyä nopeutta. Asteikko on vain suuntaa-antava. Asetettu leikkuunopeus on aktiivinen ainoastaan leikkuualueen rajojen sisällä. Sen ulkopuolella tulee käyttöön suurempi nopeus. Leikkuuikkunan asettaminen 43 Leikkuuikkuna mahdollistaa leikkuualueen optimaalisen sovittamisen näytteen todellisen kokoon sopivaksi. Leikkuuikkunan asetus jää voimaan, kun laite kytketään pois päältä. Paikoita näytteen yläreuna säätöpyörää kääntämällä n. 3 mm veitsisärmän yläpuolelle. Paina painiketta "LEIKKUUIKKUNAN ASETTAMINEN". Ikkunan ensimmäinen reuna on näin asetettu. Painikkeessa oleva vihreä LED (43) vilkkuu, kun ikkunan ensimmäinen reuna on asetettu. Siirrä näytettä terän yläreunan ohitse ja paina uudelleen "LEIKKUUIKKU- NAN ASETTAMINEN" -painiketta. Kun ikkunan toinen reuna on määritetty, painikkeen vihreä LED sammuu. Tämä ilmoittaa, että molemmat arvot on otettu käyttöön. Leikkuuikkunan asetettamiseksi on aina annettava arvopari. Antamisjärjestyksellä (ylhäällä tai alhaalla) ei ole merkitystä. Leikkuuikkunan poistaminen Paina leikkuuikkunan poistamiseksi ennen käynnistystä kerran painiketta "LEIKKUUIKKUNAN ASETTAMINEN". Tällöin leikkuualue asetetaan maksimikoon mukaiseksi (vastaa koko leikkuualuetta). 28 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

31 Leikkuukäyttötavat 5. Käyttö Laitetta voidaan käyttää manuaalisessa ja motorisoidussa käytössä. Valittavissa neljä asetusta: ROCK manuaalisessa käytössä sekä CONT, SINGLE ja STEP motorisoidussa käytössä. Käyttötavan valinta Kuva 18 Kun haluat valita käyttötavan, paina ohjauslaitteen CUT MODE -painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi käyttötavan vihreä LED syttyy. Manuaalinen leikkuukäyttö Valitse käyttötapa ROCK. Turvallisuussyistä mikään käyttötapa ei ole aktivoitu, kun laite kytketään ensimmäisen kerran päälle. Käännä säätöpyörää vähän matkaa eteen- ja taaksepäin (Rocking Mode). Elektroniikka havaitsee kaikki säätöpyörän suunnan muutokset ja muuttaa ne vuorotellen näytteen syöttö- ja sisäänvetoliikkeeksi. Manuaalisessa käytössä voidaan leikata sekä tavallisella menetelmällä (säätöpyörän täydet kierrokset) sekä keinukäytöllä (Rocking Mode). Motorisoidun leikkuun käynnistys ja pysäytys ja tai Kun olet valinnut haluamasi käyttötavan, käynnistä motorisoitu leikkuu painamalla yhtäaikaa painikkeita RUN/STOP ja ENABLE. Leikkuumoottorin ollessa käynnissä painikkeen RUN/STOP vihreä LED palaa. Pysäytä motorisoitu leikkuu painamalla RUN/STOP tai ENABLE -painiketta. Jos sekä vihreä että keltainen LED palaa RUN/STOP- painikkeessa, leikkuumoottori on vielä käynnissä. Moottori pysähtyy pystyliikkeen seuraavaan ylempään pääteasemaan. Leica RM

32 5. Käyttö Motorisoitu leikkuukäyttö Motorisoidussa käytössä on valittavissa kolme käyttötapaa: CONT = jatkuva nostoliike SINGLE = yksittäinen nostoliike STEP = nykäysliike Käyttötapa CONT (jatkuva nostoliike) Valitse käyttötapa CONT. Leikkuun käynnistyttyä suoritetaan leikkuita, kunnes leikkuu pysäytetään painamalla RUN/STOP tai ENABLE. Näyte pysähtyy sen jälkeen automaattisesti pystyliikkeen seuraavaan ylempään pääteasemaan. Käyttötapa SINGLE (yksittäinen nostoliike) Valitse käyttötapa SINGLE. Leikkuu suoritetaan leikkuuvaiheen käynnistämisen jälkeen. Näyte pysähtyy sen jälkeen automaattisesti pystyliikkeen ylempään pääteasemaan. Motorisoidussa leikkuukäytössä leikkuu voidaan käynnistää ja pysäyttää RUN/STOP ja ENABLE -painikkeiden asemasta myös jalkakytkimellä (lisävaruste). Katso kohta "Jalkakytkin". Käyttötapa STEP (nykäysliike) Valitse käyttötapa STEP. Leikkuun käynnistyttyä näyte liikkuu niin kauan kuin painikkeita pidetään painettuina tai kuin jalkakytkintä painetaan. Näyte pysähtyy heti, kun painikkeita tai jalkakytkintä ei enää paineta. ja 30 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

33 5. Käyttö Jäännösmatkan näyttö HOME Näytepää Jäännösmatka Kokonaissiirto 41 Kuva 19 Optinen ja akustinen jäännösmatkan näyttö kertoo käyttäjälle trimmauksen ja leikkuun yhteydessä, että etummaiseen pääteasentoon on vielä 1 mm:n syöttömatka. Keltainen valodiodi (41) KARKEA KÄYTTÖ-painikkeessa palaa jäännösmatkan alussa. Lisäksi kuulet n. 2 sekunnin pituisen akustisen äänimerkin. Leikkuu keskeytyy ja näytepää pysähtyy ylimpään pääteasemaan. Tästä kohdasta on vielä n. 1 mm:n jäännösmatka käytettävissä. Jäännösmatka-alueella näytettä ei voida enää siirtää veitselle karkeakäyttöpainikkeilla. ja tai Käynnistä motorisoitu leikkuu uudelleen. Keltainen valodiodi (41) KARKEA KÄYTTÖ -näytössä palaa. Leikkuu pysähtyy automaattisesti, kun ylempi pääteasema on saavutettu. Siirtoa ei enää tapahdu, kun leikkuu käynnistetään uudelleen. Näytteen työstön jatkamiseksi on siirryttävä vastaavaa karkeatyöstöpainiketta painamalla taimpaan pääteasentoon (HOME), jolloin leikkuu jatkuu. ON vaihdettava painikkeella TRIM/SECT trimmausmoodiin, koska muuten karkeakäytön käyttäminen ei ole mahdollista. Jos näytepää on jo jäännösmatka-alueella, kun laite kytketään päälle, kuulet lisäksi akustisen äänimerkin ohjelmistoversion näytön jälkeen. Työskentelyn jatkamiseksi näytettä on siirrettävä vähän takaisin karkeakäyttö-painikkeella (säädä trimmausmoodi!). STEP-toiminto ei ole aktiivinen jäännösmatka-alueella. Leica RM

34 5. Käyttö Jalkakytkin (lisävaruste) Jalkakytkimellä voidaan ohjata motorisoitua leikkuuta. Sen lisäksi jalkakytkimellä on hätä-seis-toiminnon kaltainen toiminto. Huomio! Kaikki ohjauslaitteen toiminnot ja kaikki laitteen painikkeet ovat aktiivisia myös jalkakytkimen käytön yhteydessä. Valitse CUT MODE-painikkeella haluamasi käyttötapa CONT, SINGLE tai STEP (kuva 18). Käyttötapa CONT (jatkuva nostoliike) Paina jalkakytkintä yhden kerran nopeasti leikkuun käynnistämiseksi. Jos jalkakytkin pysyy painettuna yli puolen sekunnin ajan, näyte pysähtyy seuraavaan ylempään pääteasemaan. Pysäytä painamalla jalkakytkintä uudelleen. Näyte pysähtyy seuraavaan ylempään pääteasemaan. Käyttötapa SINGLE (yksittäinen nostoliike) Paina jalkakytkintä yhden kerran nopeasti leikkuun käynnistämiseksi. Näyte pysähtyy jokaisen leikkuun jälkeen automaattisesti ylempään pääteasemaan. Käyttötapa STEP (nykäysliike) Paina jalkakytkintä leikkuun käynnistämiseksi. Näyte liikkuu niin kauan kuin jalkapoljinta painetaan. Jos jalkakytkin vapautetaan, näyte jää saavutettuun asemaan. Hätä-seis-toiminnon aktivointi Aktivoi hätä-seis-toiminto painamalla jalkakytkintä tukevasti. Leikkuu pysähtyy tällöin välittömästi. Laitteen E-STOP-kentässä oleva punainen valodiodi palaa (kuva 14) niin kauan kuin jalkakytkin pysyy painettuna. Jatka leikkuuta painamalla jalkakytkintä uudelleen. Hätä-seis-pysäytystä edeltävä käyttötapa säilyy. 32 Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

35 5. Käyttö Suunnattava näytteen kiinnitysteline Suunnattavan näytteen kiinnitystelineen pikakiinnityslaitteessa voidaan käyttää (asentaa) kaikkia lisätarvikkeina saatavia näytepitimiä. Näytteen suuntaaminen mahdollistaa kiinnitetyn näytteen pinnan paikan helpon korjaamisen. Suunnattava näytteen kiinnitysteline voidaan vaihtaa ei-suunnattavaan telineeseen (lisävaruste) Näytteen suuntaaminen Näytteen suuntaamista ei tarvitse suorittaa sisäänvetovaiheessa! Näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta PLUS-sisäänvetoarvolla asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja veitsi vaurioituvat! 29 Nolla-asennon näyttö Nolla-asennon paremmaksi näkymiseksi suuntauksessa on kaksi punaista indikaattoria (32). Kun molemmat indikaattorit ovat näkyvissä, molemmat asetusruuvit (30, 31) ovat yhtäaikaa nolla-asennossa (pidätyskohta, valkoinen merkki kohdassa " ") näyte on nolla-asennossa. 31 Kuva 20 Käytettäessä suurta vakionäytepidintä (50x55 mm) 8 :een näytteen suuntausta pohjois-eteläsuunnassa ei voida käyttää täysin hyväksi. Käytössä oleva kulma on tässä vain n. 4. Vie näytepää ylempään pääteasentoon ja aktivoi säätöpyörän pysäytys. Kiinnityksen irrottamiseksi käännä epäkeskovipua (29) eteenpäin. Suuntaa näytettä asetusruuvilla (30) pohjoiseteläsuunnassa ja asetusruuvilla (31) itälänsisuunnassa. Jokainen ruuvin kierros kallistaa näytettä 2. Ruuvia voidaan kiertää kumpaankin suuntaan 4 kierrosta = 8. Tarkkuus on silloin noin ± 0,5. Arvioinnin helpottamiseksi kahvassa on valkoinen merkki ja lukituskohta, joka tuntuu kahvaa käännettäessä. Kiinnitä suuntaus kääntämällä epäkeskovipu (29) takaisin. Leica RM

36 5. Käyttö 33 Voimien tasapainotuksen hienosäätö Jos näytepäähän (33) asennetaan toinen tarvike, jonka paino on poikkeava, on tarkistettava, täytyykö voimien tasapainotus säätää uudelleen. Oikean säädön tarkastus: Asenna uusi tarvike ja kiristä näyte paikalleen Aseta näytepää kääntämällä säätöpyörää vaakasuoran syöttövälin puoleenväliin (kuva 21). Jos näytepää jää tarkalleen tähän asentoon, säätö on oikea. Jos näytepää liikkuu (nousee tai laskee), hienosäätö on tarpeellista. Kuva 21 Tärkeää! Älä koskaan kierrä ruuvia yli 1 / 2 kierrosta kerrallaan. Voimien tasapainotuksen säätämisen laiminlyönti voi johtaa loukkaantumisiin työskenneltäessä. Säätö tehdään ruuvilla (34), johon päästään käsiksi leikejätteen keräysaltaan poistamisen jälkeen mikrotomin alustan alapuolella. Käytä säätöön laitteen mukana toimitettua kuusiokoloavainta (avainväli 5) (kahvalla!). Jos näytepää liikkuu alaspäin, kierrä ruuvia n. 1 / 2 kierrosta myötäpäivään. Jos näytepää liikkuu ylöspäin, kierrä ruuvia (34) n. 1 / 2 kierrosta vastapäivään. Jatka tätä, kunnes näytepää ei enää liiku sen jälkeen, kun siitä päästetään irti. 34 Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

37 5.4 Veitsenpitimen asennus Yksityiskohta: Asteikko veitsenpitimen parempaan 51 uudelleenasemointiin eri näytteen korkeuksien yhteydessä Kuva 23 Veitsenpitimen alustan asettaminen 5. Käyttö Käännä kiristysvipua (50) vastapäivään sen irrottamiseksi. Työnnä veitsenpitimen alusta (51) ura (52) alaspäin T-kappaleeseen (55) mikrotomin alustassa (53). Käännä kiristysvipua (50) myötäpäivään veitsenpitimen alustan kiinnittämiseksi. Veitsenpitimen alustaa (51) voidaan työntää eteen- ja taaksepäin mikrotomin alustalla. Sen ansiosta veitsenpidin voidaan viedä parhaaseen mahdolliseen leikkuuasemaan suhteessa näytteeseen. Mikrotomin alustan oikealla puolella on asteikko (54). Sen ansiosta veitsenpidin voidaan viedä nopeasti ja paremmin oikeaan asentoon suhteessa näytteeseen, kun käytetään vakionäytteiden ja näytteiden kiinnittimien erilaisia yhdistelmiä. Asteikon vertailuna toimii veitsenpitimen alustan (51) takareuna Veitsenpitimen asennus Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella (avainväli 4) (71) niin paljon, että veitsenpidin (57) pääsee liikkumaan. Laita veitsenpidin (57) ura alaspäin T-kappaleeseen (56) veitsenpitimen alustassa (51). Kiristä ruuvi (58). 58 Kuva 24 Leica RM

38 5. Käyttö 5.5 Yleiskäyttöisen kasetinkiinnittimen asennus 60 Näytteen kiinnitystelineitä on kahta mallia näytteen suuntauksella tai ilman ja niitä voidaan vaihtaa keskenään. Näytteen suuntaaminen mahdollistaa kiinnitetyn näytteen pinnan paikan helpon korjaamisen. Näytteen kiinnitystelineeseen (60) voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeina saatavat näytepitimet (katso luku 6 "Valinnaiset varusteet"). 12 Toimi näin: Vie näytteen kiinnitysteline (60) säätöpyörää (12) kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. 62 Avaa kiinnitys kiertämällä ruuvia (61) kuusiokanta-avaimella (avainväli 4) (71) vastapäivään Työnnä näytepitimen (62) ohjain (63) vasemmalta näytteen kiinnitystelineeseen (60) rajoittimeen asti. Näytepitimen kiinnittämiseksi kierrä ruuvia (61) myötäpäivään rajoittimeen asti. Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

39 5. Käyttö 5.6 Päästökulman säätö Indeksiviivat (0, 5 ja 10 ) päästökulmän säätöä varten (59.1) ovat veitsenpitimen (57) oikealla puolella Veitsenpitimen alustan (51) oikealla puolella on indeksiviiva (59.2) päästökulman säädön kiinnepisteenä. Yksityiskohta: Asteikon jako Vapaakulman asetus 58 Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella (avainväli 4) (71) niin paljon, että veitsenpidin (57) pääsee liikkumaan. Siirrä veitsenpidintä indeksiviivan kanssa, kunnes haluamasi säädön indeksiviiva on veitsenpitimen alustan indeksiviivan kohdalla. Esimerkki: Yksityiskohtainen kuva 5 :een vapaakulmasta. Veitsenpitimen E vapaakulman suositeltu asetus on 2,5 :een (minimi) - 5 :een välisellä alueella Pidä veitsenpidintä tässä asennossa ja kiinnitä kiristämällä ruuvi (58). Kuva 26 Leica RM

40 5. Käyttö 5.7 Näytteen kiristys Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsi/terä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä/terää tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Aseta näytepidin säätöpyörää kääntämällä korkeimpaan asemaan. Säätöpyörän pysäytyksen aktivoimiseksi anna säätöpyörän kahvan mennä paikoilleen ja laita jarru päälle. Laita näyte näytepitimeen. Näytteen laittaminen eri näytepitimiintimiin ja näytteen pitimiin on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 6 "Valinnaiset varusteet". 5.8 Veitsen/kertakäyttöterän kiristys Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiä ja kertakäyttöteriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! 10 Käännä sormisuojuksen kaari (9) alaspäin. Terän asettamiseksi laske oikea kiristysvipu (10) alas. 9a 9 Kuva Käyttöohje, V 1.8 RevC 07/2013

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Leica RM2125 Leica RM2125RT

Leica RM2125 Leica RM2125RT RT Pyörivä mikrotomi Käyttöohje Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Suomi 02/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina yhdessä laitteen kanssa. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot