Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica EG F. Kuumennettava pinsetti"

Transkriptio

1 Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro , RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Pidättäydymme vastaamasta kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheellisistä tiedoista, piirustuksista, teknisistä kuvista jne. Emme missään tapauksessa vastaa omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen noudattamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin erittelyihin sekä tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan luettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: Faksi: Internet Leica EG F 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Laitteen käyttäjät Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitukset Asennus Pakkauksesta purkamista koskevat ohjeet Toimituslaajuus Laitteen pystytys/sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Sähköliitäntä Laiteominaisuudet Yleiskuva - laitteen osat/toiminnot Laitteen osat/toiminnot Tekniset tiedot Puhdistus ja huolto Takuu ja huolto Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

5 1. Tärkeitä ohjeita 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut tiedot, ovat harmaalla pohjalla ja ne on merkitty symbolilla. Symboli, jolla merkitään sähköisiä ja elektronisia laitteita koskevan lain (ElektroG) 7 mukaiset laitteet. ElektroG on laki, joka koskee sähköisten ja elektronisten laitteiden markkinoille saattamista, palauttamista ja ympäristöystävällistä hävittämistä. CE-tunnus ilmoittaa, että tuote on yhden tai useamman voimassa olevan eurooppalaisen direktiivin mukainen. (5) ~ Sulkujen sisällä olevat numerot viittaavat kuvissa oleviin numeroihin. Tämä laitteessa oleva varoitusmerkki ilmoittaa pinnoista, jotka ovat käytön aikana kuumia. Suoraa koskettamista on vältettävä; palovammojen vaara. Vaihtovirran merkki Valmistaja. Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku ilmoittaa tuotteen "ympäristön kannalta turvallisen käyttöajan" vuosina. Tätä symbolia käytetään, kun käytössä on aine, joka ylittää Kiinassa sallitut ylärajat. Huomioi käyttöohje! Kuva 1 on vain esimerkki ja näyttää yhden laitteen tyyppikilvistä siihen merkityin tiedoin. Eri mallien tarkat tiedot löytyvät luvusta 3.2 "Tekniset tiedot". Laitetta koskevia tietoja Laitteen alapuolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero. Kuva on vain esimerkki. Kuva 1 Leica EG F 5

6 1. Tärkeitä ohjeita REF SN Toimituksen laajuuteen kuuluvien osien ja lisävarusteiden tilausnumerot. Ilmoittaa laitteen sarjanumeron. Pakkauksen sisältö on särkyvä ja pakkausta on sen takia käsiteltävä varovasti. Pakkausta on säilytettävä kuivassa ympäristössä. 1.2 Laitteen käyttäjät Vain koulutettu ammattihenkilökunta saa käyttää Leica EG F -tuotetta (kuumennettava pinsetti). Käyttäjä saa aloittaa työskentelyn laitteella vasta, kun hän on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja on tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. 1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Leica EG F on sähköllä kuumennettava pinsetti, jota käytetään histologisten kudosnäytteiden siirtämiseen ja suuntaamiseen. Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. 6 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista ilmoittavia ohjeita. Lue ne, vaikka muiden Leican tuotteiden toiminta ja käyttö olisi sinulle tuttua entuudestaan. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on oleellinen osa laitetta ja on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on säilytettävä laitteen lähellä. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia. Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. Laitteen ja varusteiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko saa avata ja korjata laitteen. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa - sitä ei saa korvata muulla verkkojohdolla. Ota yhteyttä huoltopalveluumme, mikäli verkkopistoke ei sovi pistorasiaan. Jäljelle jäävät riskit Laite on rakennettu uusimman tekniikan ja hyväksyttyjen turvateknisten säännösten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö ja käsittely voi aiheuttaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen terveyttä ja henkeä uhkaavia vaaratilanteita, vikoja laitteeseen tai muita esinevahinkoja. Laietta saa käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja teknisesti moitteettomassa tilassa. Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi. Sovellettuja direktiivejä koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät laitteeseen kuuluvasta CE-merkinnästä sekä Internetistä osoitteesta Leica EG F 7

8 2. Turvallisuus 2.2 Varoitukset Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi. Liitä laite ainoastaan sen mukana toimitetulla verkkojohdolla maadoitettuun verkkopistorasiaan. Suojausta ei saa poistaa jatkojohdolla, jossa ei ole suojamaajohdinta. Jos varastointi- ja sijoituspaikan välillä on erittäin suuria lämpötilaeroja ja ilmankosteus on samalla korkea, saattaa muodostua kondenssivettä. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kaksi tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Odotusajan noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vioittumiseen. Ainoastaan opastettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää laitetta. Sitä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen ja tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat avata huolto- ja korjaustöitä varten. Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke ennen jokaista puhdistusta. Älä käytä puhdistukseen asetoni- tai ksyleenipitoisia liuottimia! Noudata valmistajan turvallisuusohjeita ja laboratorion turvallisuusmääräyksiä puhdistusaineita käsitellessäsi. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Kytke laite pois päältä virtakytkimellä ja ota pistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeet! Laite on jännitteetön, kun virransyöttö on irrotettu verkkojohdolla (verkkoerotuslaite). Älä missään tapauksessa käytä muunlaisia kuin tehtaalla asennettuja sulakkeita! Vastaavat arvot katso luku 4.3 "Tekniset tiedot". Varoitukset - itse laitteessa olevat vaaroja koskevat ohjeet Laitteessa olevat varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet tarkoittavat, että laitteen kyseisen osan käytössä tai vaihtamisessa on noudatettava tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin, loukkaantumisiin ja/tai laitteen/varusteen vikoihin tai näytteiden tuhoutumiseen ja käyttökelvottomiksi muuttumiseen. 8 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

9 3. Asennus 3.1 Pakkauksesta purkamista koskevat ohjeet Tarkasta pakkaus. Tarkista, löytyykö siitä vikoja, ja merkitse ne muistiin laitteen mukana tulleisiin asiakirjoihin! ò ò ò ð Kuva 2 Kuva 3 Katkaise teippi varovasti näytetyistä kohdista (kuva 2). Ota pois pussi, jonka sisällä ovat asiakirjat (mm. käyttöohje) ja varasulakkeet. Ota sen jälkeen ohjauslaite (kuva 4) varovasti pois pakkauksesta. Ota pinsetti (kuva 4) ulos pakkauksesta. Ota laitteen mukana toimitettu johtosarja pakkauksesta ja valitse oikea johto. Kuva 4 Leica EG F 9

10 3. Asennus Tarpeelliset asennustyöt Seuraavat työt on suoritettava, jotta laite olisi valmis käytettäväksi: Pinsettiteline (1) ja parafiininkeräysallas (2) on asennettu tehtaalla laitteen oikealle reunalle. Suorita seuraavat toimenpiteet, mikäli joudut kiinnittämään sen vasemmalle reunalle: - avaa laitteen alapuolella olevat kaksi ristikantaruuvia (3), - ota pinsettiteline ja keräysallas pois, käännä toisin päin ja kiinnitä vastakkaisella reunalla oleviin reikiin Kuva 5 10 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

11 3.2 Toimituksen laajuus 3. Asennus Peruslaite ohjauslaite jännitteenvalintakytkimellä, / V/50-60 Hz 1 ruuveilla kiinnitettävä pinsettipidike ohjauslaitteeseen asennusta varten 1 kierrettävä, kuumennettava pinsetti kierrekaapelilla 1 sulakesarja (2x T1,25 A L250 V) 1 verkkojohtosarja - 1 verkkojohto D verkkojohto UK ST/BU F-5A verkkojohto USA-C-J käyttöohje kieli-cd Tarkista pakkausluettelon perusteella, että kaikki osat on toimitettu! Mikäli löydät eroavaisuuksia, ota yhteyttä Leica-myyntiyhtiöön tai Leica-jälleenmyyjään. 3.3 Laitteen pystytys/sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty! Moitteeton toiminta on taattu vain, kun laitteen kaikkien reunojen ja seinien ja muiden esineiden väliin jää vähintään 10 cm vapaa tila. Laite tarvitsee n. 150 x 200 mm:n kokoisen paikan. Alustan on oltava laitteen painon suhteen riittävän kestävä ja jäykkä. Suhteellinen ilmankosteus: % - ei kondensoiva. Huoneen lämpötila jatkuvasti +15 C C. Korkeus: enint m merenpinnan yläp. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Tärähtelyä, suoraan tulevaa auringonvaloa ja voimakkaita lämpötilan vaihteluita on vältettävä! Jännitteensyötön on sijaittava verkkojohdon pituuden sisällä. Jatkojohdon liittäminen ei ole sallittu. Laite ON liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Vain laitteen mukana toimitetun, paikallisen virransyötön mukaisen verkkojohdon käyttö on sallittu. Leica EG F 11

12 3. Asennus 3.4 Sähköliitäntä Leica EG F on mahdollista liittää erilaisiin sähköverkkoihin (jännitteestä ja taajuudesta riippuen, katso luku 4.3 "Tekniset tiedot"). Seuraavia ohjeita on noudatettava, jotta laitteeseen ei tule vikoja. Laite ON liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteessa saa käyttää vain johtoja, jotka sopivat paikalliseen sähköverkkoon (pistorasia). Älä käytä jatkojohtoa! Laite sopii seuraaville jännitteille: V ja V ~, 50/60 Hz. Tehtaalla suoritettu asetus on V ~ (kuva 6). Jos joudut muuttamaan jännitettä, säädä tarvittava arvo urassa (3) ruuvimeisselin avulla. Kuva Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

13 3. Asennus Verkkoliitännän luominen Ennen laitteen liittämistä verkkojännitteeseen on ehdottomasti tarkistettava, vastaako jännitteenvalitsimen säätö paikallista jännitettä! Jännitteenvalitsimen väärä säätö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteessa! Jännitteenvalitsinta säädettäessä laite ei saa olla verkossa kiinni. Verkkojohdon liittäminen Tarkista ennen verkkojohdon liittämistä, että verkkokytkin (1) on pois-asennossa = 0. Kuva 7 Valitse verkkojohtosarjasta johto, jonka pistoke sopii käytössä olevaa pistorasiaan. Sulakkeiden vaihtaminen Kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti. Käytä vaihdossa vain laitteen mukana toimitettuja varaosasulakkeita. Laita pieni ruuvimeisseli rakoon (5) ja nosta osa varovasti irti. Ota sulakekotelo (8) pois yhdessä sulakkeiden (7) kanssa. Vaihda vialliset sulakkeet ja laita sulakekotelo takaisin laitteeseen ja paina sisäänpäin, kunnes kuulet sen loksahtavan paikalleen. Liitä laite vain sen mukana toimitetulla verkkojohdolla ja liitä se aina suojakosketuksella varustettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Pistä verkkojohdon liitin ohjauslaitteen takana olevaan liitosrasiaan (6). Pistä verkkojohdon pistoke pistorasiaan. Leica EG F 13

14 4. Laiteominaisuudet: 4.1 Yleiskuva - laitteen osat/toiminnot Ohjauslaite (kuva edestä) Ohjauspöytä Pinsettiteline Parafiininkeräysallas Kuumennettava pinsetti (kärjen leveys 1 mm), ja johto Kuva 8 Jännitteenvalitsin Ohjauslaite (kuva takaa) Verkkokytkin Liitäntärasia verkkojohdolle Kuva 9 14 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

15 4. Laiteominaisuudet 4.2 Laitteen osat/toiminnot Ohjauslaitteen etupuolella oleva ohjaustaulussa on painikkeilla varustettu kalvonäppäimistö (2), yksirivinen näyttö (1) ja LED (3), joka vilkkuu lämpenemisen aikana. Kun valittu käyttölämpötila on saavutettu, valo palaa yhtäjaksoisesti ja ilmoittaa käyttövalmiudesta. Lämpötilan näyttö Käytettävissä on kaksi lämpötilanäytön valintamahdollisuutta: lämpötila C lämpötila F. Lämpötilayksikön muuttaminen Katkaise virta ohjauslaitteesta verkkokytkimellä. Kytke ohjauslaite päälle, pidä samalla -painiketta painettuna. Lämpötilan muuttaminen Muuta lämpötila-arvoa painamalla tai -painiketta. Huomio! Pinsettiteline kuumenee. Palovammojen vaara! Leica EG F 15

16 4. Laiteominaisuudet 4.3 Tekniset tiedot Yleiset laitetta koskevat tiedot Rekisteröinti: Verkkojännitteet (+/-10%): Nimellistaajuus: Verkkosulakkeet: Nimellisteho: Suhteellinen ilmankosteus: Laitekohtaiset hyväksyntämerkinnät ovat laitteen reunalla tyyppikilven vieressä V/ V AC 50/60 Hz 2x T 1,25 A L250 V 10,5 VA %, ei kondensoiva Käyttölämpötila-alue: +18 C C Työskentelylämpötilat: +55 C C Kuljetuslämpötila-alue: -29 C C IEC 1010:n mukainen luokitus: suojausluokka 1 likaisuusaste 2 ylijänniteluokka II Käyttökorkeus: A-painotettu melutaso: IP-suojausluokka (IEC 60529): enint m merenpinnan yläp. < 70 db (A) IP20 Mitat ja painot Mitat (L x K x S): Tyhjäpaino (ilman pakkausta): 130 x 110 x 180 mm n. 1,5 kg Ohjelmoitavat parametrit näytössä Lämpötila-alueet C tai F 16 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

17 5. Huolto ja puhdistus Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke ennen jokaista puhdistusta. Käytä ulkopintojen puhdistamiseen mietoa, ph-neutraalia, tavallista kotitalouksien puhdistusainetta. Puhdistuksessa EI saa käyttää: alkoholia, alkoholipitoisia puhdistusaineita (lasinpesuaine!), hankaavia puhdistusaineita eikä asetoni- tai ksyleenipitoisia liuotinaineita! Lakatut pinnat ja ohjaustaulu eivät kestä ksyleeniä tai asetonia! Laitteen sisään ei saa päästä nestettä työskentelyn ja puhdistuksen yhteydessä. Leica EG F 17

18 6. Takuu ja huoltopalvelu Takuu Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että sopimuksessa mainittu toimitettu tuote on käynyt läpi laajan Leican testausstandardeihin perustuvan laatutarkastuksen ja että tuote on virheetön ja täyttää kaikki ilmoitetut tekniset tiedot ja/tai ominaisuudet. Takuun laajuus riippuu tehdystä sopimuksesta. Ainoastaan Leican myyntiyhtiön tai muun yrityksen, jolta olet hankkinut sopimuksessa mainitun tuotteen, sanelemat takuuehdot ovat voimassa. Huoltopalvelua koskevia tietoja Kun tarvitset teknistä huoltoa tai varaosia, ota yhteyttä omaan Leica-jälleenmyyjääsi tai Leica-kauppiaaseen, jolta hankit tuotteen. Seuraavat laitetta koskevat tiedot ovat tarpeen: Laitteen mallin nimi ja laitteen sarjanumero. Laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi. Yhteydenoton syy. Laitteen toimituspäivämäärä. Käytöstäpoisto ja hävittäminen Laite tai laitteen osat on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti. 18 Käyttöohje V 1.3 RevC 11/2012

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 1

Käyttöohje ENA Micro 1 de en fr sv no da Käyttöohje ENA Micro 1 fi ru Sisällysluettelo ENA micro 1 Ohjauslaitteet 70 Tärkeitä ohjeita 72 Määräysten mukainen käyttö...72 Turvallisuutesi takia...72 1 Valmistelut ja käyttöönotto

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007)

COROB TM BIAXO. Sekoittaja Käyttöohje. Versio 2.0 RI (2007) COROB TM BIAXO Sekoittaja Käyttöohje Versio 2.0 RI (2007) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Käyttöohje Versio 2/07 revi COPYRIGHT 2007, CPS Color Equipment Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot