Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi"

Transkriptio

1 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteessa olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: 3

4 Sisällys 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Laitteen käyttäjät Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Laitetyyppi Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitusohjeet Asennetut turvallisuusjärjestelmät Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Yleiskuvaus - laitteen osat Laitespesifikaatiot Tekniset tiedot Käyttöönotto Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Toimituslaajuus Pakkauksesta purkaminen ja pystytys Säätöpyörän asennus Sähköliitännät Laitteen kytkeminen päälle Käyttö Käyttöelementit ja niiden toiminto Ohjauspöytä laitteessa Säätöpöytä Näyttö- ja kytkentäelementit Teränkannattimen asennus Vakiopuristimen asennus Vapaakulman säätö Näytteen kiristys Terän/kertakäyttöterän kiristys Näytteen leikkaaminen Leikkaaminen manuaalisessa leikkuukäytössä Leikkaaminen motorisoidussa leikkuutavassa Leikkaus Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Lisävarusteet Näytteen kiinnitystelineen asennus Kiinteä näytteen kiinnitysteline Käyttöohje V /2007

5 Sisällys Suunnattava näytteen kiinnitysteline Hienosuunnattava näytteen kiinnitysteline Pikakiinnitysjärjestelmää Super Mega kasettipuristin Näytepitimet ja panokset Vakionäytepidin Prismakappale Kalvon kiristin tyyppi Kalvon kiristin tyyppi Yleiskasettipuristin Pyöreän näytteen pidin Näytteen pidin Näytteen pitimen teline Teränkannattimen alusta ja teränkannatin Teränkannattimen alusta kiinteä Teränkannatin E/E-TC Teränkannatin N/NZ Teränkannatin GD Leikejätteen keräysallas Uppovalaistus Jäähdytysakku Yleismikroskoopin pidike Suurnnuslasi Kylmävalolähde Lasikuituvalonjohdin Tilaustiedot Ongelmien ratkaisu Toimintohäiriöt Virheilmoitukset Toimintohäiriöt, mahdolliset syyt ja poisto Mahdolliset virheet Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistus Huolto Sulakkeiden vaihto Huoltoa koskevia ohjeita Laitteen öljyäminen Takuu ja huolto EC Declaration of Conformity

6 1. Tärkeitä ohjeita 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Vaaroja koskevat ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja on merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja niissä on merkintä. 1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö on täysin automaattinen, motorisoitu rotaatiomikrotomi, jossa on erillinen säätöpöytä, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista näytteistä käytettäväksi tavallisissa ja tutkimuslaboratorioissa biologian, lääketieteen ja teollisuuden alueilla. Se sopii pehmeän parafiinin sekä kovien näytteiden leikkaamiseen, mikäli ne sopivat motorisoituun / käsin suoritettavaan leikkaukseen soveltuu myös IVD (In-vitro) - diagnostiikkaan. (5) Numerot suluissa koskevat kuvissa olevia asemanumeroita. Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty! RUN/ STOP Toimintonäppäimet, joita on painettava säätöpöydällä, on merkitty tekstissä suurilla kirjaimilla. 1.4 Laitetyyppi 1.2 Laitteen käyttäjät :n käyttö on sallittu vain koulutetuille ammattihenkilöille. Kaikki tiedot näissä käyttöohjeissa koskevat vain sitä laitetyyppiä, joka on ilmoitettu kannessa. Laitteen vasemmalle puolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero. Työskentely laitteella saadaan aloittaa vasta sitten, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Kuva 1 6 Käyttöohje V /2007

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tämän luvun turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita. Lue ne, vaikka jo oletkin tutustunut Leica-laitteen käsittelyyn ja käyttöön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on olennainen osa laitetta ja on ennen käyttöönottoa ja käyttöä luettava huolellisesti. Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten Käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko. 2.2 Varoitusohjeet Varolaitteet, jotka valmistaja on asentanut tähän laitteeseen, ovat vain tapaturmantorjunnan perustana. Tapaturmavapaan työnkulun päävastuu on ennen kaikkea yrittäjällä, jonka käytössä laite on, sekä hänen nimittämillään henkilöillä, jotka käyttävät, huoltavat tai puhdistavat laitetta. Laitteen virheettömän toiminnan takaamiseksi on huomioitava seuraavat huomautukset ja varoitukset. 7

8 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - turvallisuusohjeet itse laitteessa Varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet itse laitteessa tarkoittavat sitä, että käytön tai vastaavien laiteosien vaihdon yhteydessä on suoritettava oikeat käyttövaiheet oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Huomiottajättämisen seurauksena voi olla tapaturma, loukkaantumisia ja/tai vahinkoja laitteella/tarvikkeissa. Varoitusohjeet - kuljetus ja asennus Kun laite on otettu pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyssä. Älä nosta laitetta säätöpyöristä tai kasettipuristimesta. Poista leikejätteen keräysallas aina ennen laitteen kuljetusta. Huomio! Jännitteenvalitsin on säädetty tehtaalla. Tarkasta ennen laitteen liittämistä verkkojännitteeseen, vastaako säätö laboratorion sähköliitäntäarvoja! Verkkopistokeholkki on suljettu teipillä, jossa lukee säädetty jännite! Jännitteenvalitsimen väärä säätö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteessa! Jännitteenvalitsinta säädettäessä laite ei saa olla virtaverkossa kiinni! Liitä laite ainoastaan mukanatoimitetulla verkkojohdolla maadoitettuun verkkopistorasiaan. Suojavaikutusta ei saa poistaa käyttämällä jatkojohtoa, jossa ei ole suojamaadoitusjohdinta. Laitteen käyttö on mahdollista vain asennetulla sokealla pistokkeella tai jalkakytkimellä (lisävaruste). Jos laitteen päällekytkennän jälkeen kuuluu merkkiääni (jatkuva piippaus), on tarkistettava käyttöelementtien oikea liitäntä. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Jos varastointi- ja sijoituspaikan välillä on erittäin suuria lämpötilaeroja ja ilmankosteus on samalla korkea, kondenssivettä saattaa muodostua. Siinä tapauksessa on noudatettava vähintään kahden tunnin odostusaikaa ennen kuin laite kytketään päälle. Laite voi vioittua, jos ei odoteta tarpeeksi kauan. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Mikrotomeilla työskentely vaatii aina henkilökohtaisiin suojatoimenpiteisiin ryhtymistä. On ehdottomasti käytettävä suojakenkiä, suojakäsineitä, suunsuojusta ja suojalaseja. 8 Käyttöohje V /2007

9 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - työskentely laitteella Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veitseä/ terää tai objektipidintä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Käännä säätöpyörää AINA myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Ryhdy hauraita näytteitä leikattaessa aina soveltuviin suojatoimenpiteisiin! Sirpaleiden vaara! Töiden yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Älä suorita näytteen asettamista sisäänvetovaiheessa. Ennen sen jälkeistä leikkausta johdetaan syöttö sisäänvetoarvon PLUS säädetyllä leikepaksuudella. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Säätöpyörän on motorisoidussa leikkuussa aina oltava keskiöity. Älä koske liikkuvaan säätöpyörään - säätöpyörän pysäytys voi johtaa loukkaantumisiin. Varoitusohjeet - huolto ja puhdistus Laitteen saa avata huolto- ja korjaustöitä varten ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot. Kytke laite päältä ennen puhdistustöitä, irrota verkkopistoke, poista teränkannatin kokonaan ja puhdista se erikseen. Poista terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Laita säätöpyörän lukitus päälle ennen puhdistustöitä! Älä käytä puhdistukseen asetoni- ja ksyleenipitoisia liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Laitteen on oltava täysin kuiva ennen kuin se kytketään uudelleen päälle! Noudata valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja laboratorion määräyksiä käsitellessäsi puhdistusaineita! Kytke laite, jossa on verkkopistoke, pois päältä ja ota verkkopistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeet! Älä missään tapauksessa käytä muita sulakkeita kuin tehtaalla asennettuja! Vastaavat arvot katso luku Tekniset tiedot. 9

10 2. Turvallisuus 2.3 Asennetut turvallisuusjärjestelmät HÄTÄ-SEIS-toiminto HÄTÄ-SEIS-toiminto aktivoidaan mikrotomin etuosan vasemmassa yläreunassa olevalla HÄTÄ-SEIS-painikkeella 2 (1). Leikkuumoottori pysähtyy välittömästi, kun on painettu HÄTÄ-SEIS-painiketta. Laitteen säätöpöydän E-STOP (2) - kentän punainen LED syttyy ja ilmoittaa hätä-seis-toiminnon olevan aktivoitu. Deaktivoi toiminto kiertämällä HÄTÄ-SEIS-painiketta nuolen suuntaan. 1 5 Kuva 2 Säätöpyörän lukitus (manuaalinen käyttö) Lukitse painamalla vipua (5) ulospäin ja käännä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes se lukkiutuu tarkalleen kello 12 asentoon. LED (4) näytössä LOCK syttyy Vipu Huomio! Vipua (5) ei koskaan saa painaa motorisoidun leikkauksen yhteydessä. 2 4 Säätöpyörä voidaan pysäyttää mihin tahansa asentoon vivulla (3) mikrotomin alustan oikealla puolella. Jarruta vetämällä vipu voimakkaasti eteen. Vapauta säätöpyörän jarru työntämällä vipu (3) takaisin lähtöasemaan. Kuva 3 Tärkeää! Keltainen LED (4) M-STOP-kentässä ilmoittaa nyt, että laitteen käynnistäminen ei ole mahdollista. Se ei viittaa rittävään säätöpyörän jarrutukseen. Vipu (3) on vedettävä voimakkaasti kokonaan eteen, jotta säätöpyörä jarrutettaisiin. Säätöjarrun lukitus on varmaa vain, kun vipu (5) on klo 12 asennossa. 10 Käyttöohje V /2007

11 2. Turvallisuus Säätöpyörän keskiöinti Kuva 4 Turvallisuussyistä säätöpyörän on motorisoidussa leikkuussa aina oltava keskiöity. Aktivoi säätöpyörän lukitus. Suorita keskiöinti vetämällä kahvaa (6) kevyesti ulospäin ja kääntämällä sitä säätöpyörän keskikohtaan (12) (kuva 4). Kun päästät irti kahvasta, se lukittuu paikoilleen Sormisuojus teränkannattimessa Jokaisessa teränkannattimessa on kiinteästi asennettu sormisuojus (8, 9). Siten terä voidaan peittää täydellisesti jokaisessa terän asennossa. Teränkannatin N/NZ Teränkannattimen N/NZ sormisuojuksessa (8) on kahvat (7) sen siirtämiseksi (kuva 5). Terän peittämiseksi työnnä sormisuojuksen molempia puolia keskelle. Kuva a 9 10 Teränkannatin E Sormisuojus teränkannattimessa E koostuu punaisesta, käännettävästä sangasta, jossa on poistovipu (9a). Käännä sormisuojuksen sanka (9) ylöspäin kuvan 6 mukaan terän peittämiseksi. Kuva 6 Uuden teränkannattimen E yhteydessä kummankin kiristysvivun (10, 11) on aina oltava näytetyssä asennossa. Terän (10) kiristysvipu oikealla, sivuttaissiirron (11) kiristysvipu vasemmalla. 11

12 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuvaus - laitteen osat HÄTÄ-SEIS-painike Teränkannatin N/NZ Säätöpyörä Lukitus Helposti ohjattava säätöpyörä Rasia ulkovalaistukselle Käsipyörän jarrun kiristysvipu Teränkannattimen alustan kiristysvipu Suunnattava näytteen kiinnitysteline pikakiinnitysjärjestelmällä Teränkannattimen alusta Erillinen säätöpöytä Ohjauspöytä laitteessa Keskiöintitoiminnolla varustettu säätöpyörä Sormisuojus teränkannattimessa Kannattimessa N / NZ Leikejätteen keräysallas Kuva 7 12 Käyttöohje V /2007

13 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Laitteen takapuoli Magneetti tappiavaimen pitämiseen Jäähdytyslevy Jännitteen valintakytkin sulakkeineen Moottorinsuoja Sulake Säätöpöydän liitäntäkaapeli Pääkatkaisin Verkkoliitäntä Liitäntärasia jalkakytkimelle 3.2 Laitespesifikaatiot on motorisoitu rotaatiomikrotomi. Välyksettömillä ja huoltovapailla ristirullaohjaimilla varustettu syöttömekanismi ja askelmoottorin ohjaama karkeakäyttöjärjestelmä on asennettu muovikoteloon, jossa niihin ei pääse pölyä. Laite on varustettu turvasäätöpyörällä, jossa on keskiöitävä kahva, sekä mekaanisella säätöpyörän lukitusjärjestelmällä. Kaikki asetukset, LED-näytöt ja käyttötoiminnot on koottu erilliseen säätöpöytään. Painikkeet ja näytöt on jaettu havainnollisesti toimintoryhmiin. Kuva 8 Näytteen sisäänveto voidaan kytkeä pois päältä. Sisäänveto voidaan säätää manuaalisessa käytössä. Motorisoidussa leikkuussa sisäänvetomatka muuttuu leikkuunopeuden mukaan. Sisäänvetovaiheesta ilmoitetaan optisesti. Sähköisessä karkeakäytössä on kaksi nopeutta. Leikkuumoodissa karkeakäyttöpainikkeilla on STEP-toiminto. Laitteessa on neljä motorisoitua (CONT, SINGLE STEP ja PROG) leikkuukäyttötapaa sekä manuaalinen leikkuukäyttötapa, jota kutsutaan keinukäytöksi ROCK. Keinukäytössä säätöpyörän siirtäminen vähän matkaa eteen tai taakse riittää saamaan aikaan leikkuun. 13

14 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.3 Tekniset tiedot Yleiset tiedot laitteesta Rekisteröinti: Laitekohtaiset rekisteröintimerkit ovat tyyppikilven vieressä. Nimellisjännite: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10% Nimellistaajuus: 50/60 Hz Maksimi mittausteho: 340 VA Suojaluokka ➀ : I Verkkosulakkeet: 2 x T 3,2 A UL-listattu Likaantumisaste ➀ : 2 Ylijännitekategoria ➀ : II Todellinen lämpömäärä (max.): 340 J/s Käyttölämpötila-alue: +10 C C Varastoinnin lämpötila-alue: +5 C C Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80% ei-kondensoiva Varastoinnin ilmankosteus: < 8% ➀ IEC-1010, UL 3101, EN mukaan Mitat ja paino Peruslaite Leveys (säätöpyörän kanssa): Leveys (ilman säätöpyörää): Syvyys (keräysaltaan kanssa): Korkeus (kokonais): Työskentelykorkeus (veitsisärmä): Työskentelykorkeus (veitsisärmä): Paino (ilman tarvikkeita) : 413 mm 300 mm 563 mm 305 mm (kaukalo kuvun päällä) 100 mm (mitattu alustasta) 168 mm (mitattu pöydästä) n. 37 kg Säätöpöytä Leveys: 121 mm Syvyys: 166 mm Korkeus: 50 mm Korkeus (viistossa asennossa): 81 mm Paino (netto): n. 0,660 kg 14 Käyttöohje V /2007

15 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Mikrotomi Leikepaksuuden säätö: Säätöalue leikepaksuus: Asetusarvot: 0, μm 0,25 μm 0,50 μm - 5,0 μm 0,5 μm-askelin 5,0-20,0 μm 1,0 μm-askelin 20,0-60,0 μm 5,0 μm-askelin 60,0-100,0 μm 10,0 μm-askelin Säätöalue siistimisen leikepaksuus: μm Säätöarvo: 1,0-10,0 μm 1,0 μm-askelin 10,0-20,0 μm 2,0 μm-askelin 20,0-50,0 μm 5,0 μm-askelin 50,0-100,0 μm 10,0 μm-askelin, 100,0-600,0 μm 50,0 μm-askelin Objektin syöttö: 28 mm ±1 mm, syöttö askelmoottorin kautta Pystyliike: 70 mm Maks. leikkuualue ilman sisäänvetoa: 65 mm ilman näytteen suuntausta Maks. leikkuualue sisäänvedolla: 60 mm Näytteen sisäänveto: käsikäyttöisessä leikkuussa: μm 5 μm-askelin, sammutettavissa motorisoidussa leikkuussa: nopeudesta riippuva, sammutettavissa Sähköinen karkeakäyttö: 300 μm/s ja 900 μm/s Leikkuunopeus: 0; 0,5-420 mm/s ±10% Paluuliikkeen nopeus: n mm/s ±10% Teränkannattimen alustan siirrettävyys Pohjoinen-etelä siirrettävyys: ±24 mm Maksimi näytteen koko (L x K x S): 50 x 60 x 40 mm Näytteen suuntaus vaakasuorassa: 8 pystysuorassa: 8 15

16 4. Käyttöönotto 4.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Vakaa, tärisemätön laboratoriopöytä, jonka pöytälevy on vaakasuora ja tasainen sekä mahdollisimman tärinätön lattia. Lähellä ei muita laitteita, jotka aiheuttavat tärinää. Huoneen lämpötila jatkuvasti + 10 C ja + 35 C:n välillä. Säätöpyörä vapaasti käytettävissä. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. 4.2 Toimituslaajuus :n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat: 1 peruslaite, ilman suuntausta säätöpyörä, täydellinen ulkopuolinen säätöpöytä leikejätteen keräysallas jalkakytkin, Dummy sarja verkkojohtoa, johon kuuluu: 1 verkkojohto D verkkojohto USA-C-J verkkojohto UK ST/BU F-5A huoltosarja, johon kuuluu: kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain SW ruuvimeisseli 3x50, 186 pitkä pullo (50 ml) käyttöosaöljyä, tyyppi hienosulaketta 3,2 AT sivellin Leica magneetilla pölynsuojakupu käyttöohje: RM Lisätarvikkeet löytyvät ohesta pahvilaatikkoon pakkattuna (as. 2, kuva 9). Vertaa toimitusta tarkasti pakkauslistaan, kuormakirjaan ja tilaukseen. MIkäli löydät jotakin poikkeavaa, ota välittömästi yhteys Leican edustajaan. 16 Käyttöohje V /2007

17 4. Käyttöönotto 4.3 Pakkauksesta purkaminen ja pystytys Pakkauksesta purkaminen Avaa neljä yläruuvia (7) ja irrota ne. Ota kansi (1) pois. Ota lisävarustelaatikko (2) ja käyttöohje pois. Ota kiinnityskappale (3) pois. Ota kahdeksan alaruuvia (8) pois. Vedä puukotelo (4) varosvasti pois yläkautta. Älä tartu kuljetusta varten laitteen säätöpyörän akseliin, näytepäähän tai kupuun! Nosta laite (5) tarttumalla kiinni aluslevyn etuosasta ja takana olevasta syvennyksestä (kuva 10) ja ota se pois pakkauseristeestä (6) Kuva 10 6 Laitteen pystytys Aseta laite tukevan laboratoriopöydän päälle. Kaksi liukuelementtiä (9) aluslevyn takana helpottavat laitteen siirtämistä pöydällä. Tartu laitteen siirtämiseksi kiinni aluslevyn etureunasta, nosta vähän ja siirrä sitä liukupintojen avulla. Kuva 9 17

18 4. Käyttöönotto 4.4 Säätöpyörän asennus Säätöpyörä täytyy olla asennettu laitteeseen ennen käyttöönottoa. Siihen tarvittavat osat ja työkalut ovat työkalusarjassa a 5 Kuva 11 Sovituskiila (4) on irrallaan säätöpyörän akselissa (1) ja se on varmistettu kaapelinsitojalla kuljetuksen ajaksi. Ota kaapelinsitoja (3) pois. Huomio! Sovituskiila ei saa pudota pois! Laita säätöpyörä (2) näytetyssä asennossa säätöpyörän akselin (1) päälle. Kiristä ruuvi (2a) säätöpyörän keskireikään kuusiokolotappiavaimella SW 4 (5). Irrota suojakalvo itseliimautuvasta peitelevystä ja laita peitelevy säätöpyörän päälle. 4.5 Sähköliitännät Laite TÄYTYY liittää maadoitettuun verkkopistorasiaan. Käytä ainoastaan mukanatoimitettua johtoa, joka on tarkoitettu paikallista virtalähdettä (pistorasia) varten. Älä käytä jatkojohtoa, jossa ei ole suojamaadoitusjohdinta! Säädetyn jännitearvon tarkastus voidaan liittää erilaisiin sähköverkkoihin (riippuen jännitteestä ja taajuudesta) ja siksi sen mukana toimitetaan aina sarja erilaisia verkkojohtoja. Uudet laitteet on tehtaalla säädetty 230 V:n jännitteelle. Se todistetaan keltaisella tarralla (230 VOLT) laitteen takapuolella, jossa se peittää pääkatkaisimen ja verkkopistokkeen. Ennen laitteen liittämistä verkkojännitteeseen on ehdottomasti tarkastettava, vastaako jännitteenvalitsimen säätö paikallista jännitettä! Jännitteenvalitsimen väärä säätö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja laitteessa! Jännitteenvalitsinta säädettäessä laite ei saa olla verkossa kiinni. 18 Käyttöohje V /2007

19 4. Käyttöönotto Säädetyn jännitearvon tarkastus (jatkuu) Jännitteenvalitsin on verkkokytkimen yläpuolella, vasemmalla laitteen takapuolella (kuva 12). Säädetty jännitearvo näkyy ikkunassa (22). Laita pieni ruuvimeisseli rakoon (25) ja nosta osa varovasti irti Ota jännitteenvalitsimen kuori (21) ja sulakkeet (23) yhdessä pois. Vedä jännitteenvalitsimen pala (24) (valkoinen) ulos ja laita se taas paikalleen siten, että paikallista verkkojännitettä vastaava arvo näkyy ikkunassa (22). Laita jännitteenvalitsimen kuori ja pala ja sulakkeet taas paikalleen ja paina sisäänpäin kunnes kuulet sen loksahtavan paikalleen Kuva 12 Verkkoliitännän laatiminen Tarkasta ennen verkkojohdon liittämistä, onko verkkokytkin (27) laitteen takapuolella kohdassa O = PÄÄLTÄ. Laite toimitetaan erilaisilla, maakohtaisilla verkkojohdoilla. Varmista, että käytetyssä verkkojohdossa on pistorasiaa vastaava pistoke. Pistä verkkojohto liitosrasiaan (26) ja verkkopistoke pistorasiaan. Jos lämpötilaerot ovat suuria ja ilmankosteus on samalla korkea, kondenssivettä saattaa muodostua. Siinä tapauksessa on noudatettava vähintään 2 tunnin odotusaikaa ennen laitteen päällekytkemistä, jotta laite voi tottua ilmastoon! Laite voi vioittua, jos ei odoteta tarpeeksi kauan. 19

20 4. Käyttöönotto Sokean pistokkeen asennus Laita laitteen mukana toimitettu sokea pistoke (18) laitteen takana olevan jälkakytkimen liitosrasiaan (19) ja kiinnitä ruuveja (20) kiertämällä. Liitä jalkakytkin (lisävaruste). Jos haluat käyttää jalkakytkintä, liitä se samalla tavalla kuin sokea pistoke. Huomio! Laitetta ei voi käyttää, jos siihen ei ole liitetty sokeaa pistoketta tai jalkakytkintä. Tässä tapauksessa laitteessa oleva LED E-STOP palaa Säätöpöydän liitäntä 16 Säätöpöydän liitäntäjohto (15) on liitetty kiinteästi mikrotomiin. Tätä liitosta ei saa irrottaa. Pistä liitäntäjohdon (15) pistoke (14) liitosrasiaan (16) säätöpöydän takapuolella. Kiristä molemmat ruuvit (17) pistokkeen kiinnittämiseksi. Kuva Käyttöohje V /2007

21 4. Käyttöönotto 4.6 Laitteen kytkeminen päälle Kun laite kytketään päälle verkkokytkimellä, ei säätöpöydässä olevaa painiketta tai jalkakytkintä (lisävaruste) saa aktivoida samanaikaisesti! Kytke laite päälle verkkokytkimestä oikealla takana. Päällekytkentä kuitataan akustisella äänimerkillä. Laite alustaa nopeasti. Sitä seuraa ohjelmistoversion näyttö neljäpaikkaisessa valodiodinäytössä. Tämä näyttö sammuu n. 2 sekunnin kuluttua ja siinä näkyy Päällekytkennän jälkeen säätöpöydällä ja mikrotomin näyttökentässä palaa kaikkien aktivoitujen toimintojen näyttökentät ja valodiodit. Kolmipaikkaisessa valodiodinäytössä näkyy leikkauspaksuuden (tai siistimispaksuuden) viimeksi säädetty arvo aina sen mukaan, mikä säätö oli viimeksi aktiivinen. Tämä tapahtuu yhtäaikaa säätöpöydällä ja mikrotomissa. Aktiivin moodin valodiodi (tässä leikepaksuus) palaa vihreänä. 2 4 Jos laitteen säätöpöydän E-STOP (2) -kentässä oleva punainen LED syttyy, hätä-seis-toiminto on aktivoitu (HÄTÄ-SEIS-painiketta on painettu tai jalkakytkin on painettu pohjaan saakka) tai sokeaa pistoketta (jalkakytkimen sijasta) ei ole liitetty tai se on liitetty väärin rasiaan. Kun säätötaulun M-STOP (4) -kentässä oleva keltainen LED syttyy, mekaaninen säätöpyörän pysäytys tai säätöpyörän jarru (kohta 3 kuvassa 3) on aktivoitu. Laitetta ei voida käynnistää niin kauan kuin valodiodi on päällä. 21

22 5. Käyttö 5.1 Käyttöelementit ja niiden toiminto Mikrotomin käyttötoiminnot on jaettu säätöpöydälle ja näyttöyksikölle mikrotomissa. Laitteessa on ohjauspöytä, jossa näkyy ajankohtainen käyttötila ja eri säädöt. Kaikki käyttötoiminnot on kerätty erilliseen säätöpöytään. Painikkeet ja näytöt on järjestetty havainnollisesti toimintoryhmiin Ohjauspöytä laitteessa LED - E-STOP Palaa HÄTÄ-SEIS-toiminnon ollessa aktivoitu. LED - RETRACT Palaa näytteen sisäänvedon aikana. Kolmipaikkainen näyttöruutu näyttää leikepaksuuden / siistymispaksuuden. Leikelaskimen nelipaikkainen näyttöruutu. Painike MENU MODE Vaihtaa leikepaksuuden summan ja leikelaskurin välillä. MENU MODE + CLEAR painettaessa yhtäaikaa vaihtaa sisäänvetoarvojen säätöön. Kuva 14 LED - M-STOP Palaa säätöpyörän pysäytyksen ollessa päällä. LED vihreä Palaa, kun siistimismoodi on päällä. LED vihreä Palaa, kun leikkausmoodi on päällä. LED vihreä Leikepaksuuden summa, Näyttöruutu näyttää kaikkien leikkeiden määrän μm:ssa. LED vihreä Leikelaskin näyttää kaikkien leikkeiden määrän. LED vihreä Näyttöruudussa näkyy näytepään pystysuoran seis-asema (Up tai Lo). Painike CLEAR Nollaa näytön (leikelaskin tai leikkuupaksuuden summa = 0). 22 Käyttöohje V /2007

23 5. Käyttö Säätöpöytä Painikkeet leikepaksuuden/ siistimisen leikepaksuuden säätöön. Kiertonuppi leikkuunopeuden asettamiseen. Painike Leikkuuikkunan asettaminen LED keltainen - Vilkkuu karkeakäytössä taaksepäin; palaa kun taaimmainen pääteasento on saavutettu. LED keltainen - Vilkkuu karkeakäytössä eteenpäin; palaa kun etummainen pääteasento on saavutettu. Karkeakäyttöpainikkeet Siistimismoodissa: Leikemoodissa: Karkeakäyttö taaksepäin Nopeasti Moninkertainen askel taaksepäin Karkeakäyttö eteenpäin Nopeasti Moninkertainen askel eteenpäin Karkeakäyttö eteenpäin Hitaasti Yksinkertainen askel eteenpäin Karkeakäyttö taaksepäin Hitaasti Yksinkertainen askel taaksepäin Kolmipaikkainen näyttöruutu leikepaksuuden/siistimisen leikepaksuuden näyttämiseen. LED vihreä palaa, kun siistimismoodi on päällä. LED vihreä palaa, kun leikkausmoodi on päällä CUT MODE -painike - Käyttötavan valinta LED vihreä aktivoidun käyttötavan näyttöön LED vihreä vilkkuu, kunnes 2. leikkuuikkunan reuna asetetaan Painike TRIM/SECT Leike- ja siistimismoodin väliseen vaihtokytkentään LED keltainen palaa, kun moottori on kytketty päälle. LED vihreä palaa, kun moottori on kytketty pois päältä tai pysähtyy seuraavaan pysähdyspisteeseen. Painikkeet RUN STOP ja ENABLE Motorisoidun leikkuun käynnistys/pysäytys. Kuva 15 23

24 5. Käyttö Näyttö- ja kytkentäelementit Kolmipaikkainen näyttöruutu Kuva 16 Tämä näyttöruutu on laitteessa ja säätöpöydällä. Kun valodiodi SECT palaa, näyttöruudussa näkyy säädetty leikepaksuus μm:ssa. Jos valodiodi TRIM palaa, näyttöruudussa näkyy siistimisen leikepaksuus μm:ssa. Leike- ja siistimismoodin valinta Paina painiketta TRIM SECT vaihtaaksesi leikemoodin ja siistimismoodin välillä. Näyttö vaihtuu joka painikkeen painamisesta SECT ja TRIM välillä. Näytössä SECT näkyy aina leikepaksuus alueella 0,25-100,0 μm ja näytössä TRIM siistimisen leikepaksuus 1,0 ja 600 μm:n välillä. Leikepaksuuden/siistimisen leikepaksuuden säätö Säätö tapahtuu - painikkeilla säätöpöydässä. Karkeakäyttötoiminnot Säätöalue leikepaksuus: 0, μm Asetusarvot: 0,25 μm 0,5-5,0 μm 0,5 μm-askelin, 5,0-20,0 μm 1,0 μm-askelin 20,0-60,0 μm 5,0 μm-askelin 60,0-100,0 μm 10,0 μm-askelin Säätöalue siistimisen leikepaksuus: μm Säätöarvo: 1,0-10,0 μm 1,0 μm-askelin, 10,0-20,0 μm 2,0 μm-askelin, 20,0-50,0 μm 5,0 μm-askelin, 50,0-100,0 μm 10,0 μm-askelin, 100,0-600,0 μm 50,0 μm-askelin. Sähköinen karkeakäyttö kahdella nopeudella toimii näytteen siirtämiseksi nopeasti terälle ja terältä pois. Kaksoisnuolipainikkeilla nopeus on 900 μm/s; yksinuolipainikkeilla nopeus on 300 μm/s. Leikkausmoodissa karkeakäyttötoiminnassa voidaan valita määritellyn lähestymisen (STEP-toiminto) ja näytteen jatkuvan liikkeen välillä. Laite tomitetaan jatkuvalla syötöllä varustettuna. 24 Käyttöohje V /2007

25 5. Käyttö Leikemoodi Painikkeiden toiminto STEP-käytössä Moninkertainen askel taaksepäin Moninkertainen askel eteenpäin Siistimismoodi 40 Yksinkertainen askel taaksepäin Yksinkertainen askel eteenpäin Karkeakäyttö taaksepäin Leikemoodissa voidaan valita jatkuvan tai vaiheittaisen syötön (STEP-toiminto) välillä. Jatkuvassa syötössä karkeakäyttö-painikkeiden toiminto on sama kuin siistimismoodissa. STEP-toiminto toimii näytteen määriteltyä lähestymistä varten terälle. STEP-toiminnon aktivointi: Kytke laite päälle ja pidä samalla säätöpöydässä olevaa -painiketta painettuna. Toiminnon päältäkytkemiseksi toimi samoin, mutta pidä -painiketta painettuna. Pidä -painiketta painettuna laitteen alustuksen aikana, kunnes Software-versionumero katoaa näytöstä (varmista, että näytössä näkyi versionumero 2.1). Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan leikkausmoodissa versiosta 2.1 alkaen. Kun käytössä on versiota 2.1 alhaisempi versio, käänny Leican teknisen huollon puoleen. Paina TRIM/SECT -painiketta ja valitse leikkausmoodi (LED SECT valo palaa). Painettaessa painikkeita (nuolella) hidasta karkeakäyttöä varten tapahtuu aina näyttöruudussa näkyvän arvon määritelty, vaiheittainen syöttö (STEP) kyseiseen suuntaan (yksinkertainen askel). Kun painikkeet (kahdella nuolella), aktivoidaan hetkellisesti nopeaa karkeakäyttöä varten, tapahtuu samoin yksinkertainen askel kyseiseen suuntaan. Kun painikkeet aktivoidaan pidemmäksi aikaa nopeaa karkeakäyttöä varten, tapahtuu moninkertainen syöttö niin kauan kuin painiketta painetaan. Siistimismoodissa karkeakäyttöpainikkeilla käynnistetään jatkuva liike, niin kauan kuin painiketta painetaan. Nopean paluuliikkeen painikkeella on pidätystoiminto. Paina nopean paluuliikkeen (terästä poispäin) käynnistämiseksi painiketta. Kun painike on aktivoitu, näytepää liikkuu takimmaiseen pääteasentoon asti. Karkeakäyttö eteenpäin 41 Liikkeen pysäyttämiseksi paina yhtä neljästä karkeakäyttöpainikkeesta. Keltainen valodiodi (40) painikkeessa vilkkuu niin kauan kuin näytepää liikkuu ja se palaa, kun näytepää on saavuttanut takimmaisen pääteasennon. Paina painiketta hitaan paluuliikkeen käynnistämiseksi. Näytepää liikkuu vain niin kauan, kun painiketta painetaan. Nopean tai hitaan liikkeen käynnistämiseksi paina vastaaa painiketta. Näytepää liikkuu niin kauan, kun painiketta painetaan. Liikkeen aikana keltainen valodiodi (41) vilkkuu painikkeessa. Kun etummainen pääteasento on saavutettu, kuulet akustisen äänimerkin ja valodiodi palaa. 25

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T Osanumero 15338-14, painos D Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille Hyväksytty 1575 West 124th Avenue Denver, Colorado

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

OPEL MERIVA. Ohjekirja

OPEL MERIVA. Ohjekirja OPEL MERIVA Ohjekirja Sisältö Johdanto... 2 Käyttö lyhyesti... 6 Avaimet, ovet ja ikkunat... 19 Istuimet, turvajärjestelmät... 34 Säilytys... 57 Mittarit ja käyttölaitteet... 78 Valaistus... 110 Ilmastointi...

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot