Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009"

Transkriptio

1 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tämän käsikirjan informaatio, numeeriset tiedot, huomautukset ja arvottamiset vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan ajankohtaista tieteellistä tietoa ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin väliajoin vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai lähettämään asiakkaillemme käsikirjan lisäkappaleita tai uudistettuja versioita tms. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Käsikirjan sisältö ja tekniset yksityiskohdat, tiedot, piirrokset, kuvat ja muu informaatio, eivät ole takaamiamme tuotteittemme ominaisuuksia. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritetetty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien tai niiden osien jäljentäminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, Web-Camilla tai muilla menetelmillä elektroniset järjestelmät mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puh: Faksi: S-posti: Internet: Leica EG F 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tämän käsikirjan symbolit ja niiden merkitys Käyttötarkoitus Turvallisuus Turvallisuustietoja Turvallisuusohjeita Asennus Toimituksen laajuus Ensikäyttöönotto Sähköliitännät Laitteen ominaisuudet Yleiskuva komponentit / toiminnot Laitteen osat/toiminnot Tekniset tiedot Takuu ja asiakaspalvelu EC Declaration of Conformity Käyttöohje V1.1 03/2009

5 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tämän käsikirjan symbolit ja niiden merkitys Vaara-ilmoitukset, varoitukset ja kehotukset on merkitty harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. 1.2 Käyttötarkoitus Leica EG F ovat sähköisesti kuumennettavat pinsetit, joita käytetään siirtämään tai suuntaamaan histologisia kudosnäytteitä. Laitteen kaikenlainen muu käyttö on käyttötarkoituksen vastaista käyttöä. (5) (Kuva 5) Käyttövihjeet, eli laitteen käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty. Suluissa olevat numerot viittaavat kuvien kohtiin tai itse kuviin. Jos laitteen käyttömaassa on muita tapaturmien ehkäisyä ja ympäristönsuojelua koskevia säädöksiä, käyttöohjetta on täydennettävä sopivilla ohjeilla, jotka takaavat tällaisten vaatimusten noudattamisen. Laitepinnat, jotka kuumenevat käytön aikana, on merkitty tällä symbolilla. Laitetyyppi: Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Tiedustelujen yhteydessä annettavat tiedot Ilmoita aina tiedusteluja tehdessäsi seuraavat tiedot: Laitetyyppi Sarjanumero Laitteen sarjanumero on merkitty laitteen pohjassa olevaan nimikilpeen. Leica EG F 5

6 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa esitettyjä turvallisuusohjeita ja varoituksia. Lue nämä ohjeet, vaikka hallitsisit jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuustietoja Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja ylläpitoa koskevia ohjeita ja tietoja. Käyttöohje on tärkeä osa tuotetta ja se on luettava huolellisesti ennen kokoamista ja käyttöä. Käyttöohjetta on aina säilytettävä laitteen lähellä. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Kaikkia sovellettuja standardeja koskevat ajankohtaiset tiedot löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Internetistä. Osoite: www. histo-solutions.com Laitteen käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tässä käyttöohjeessa esitettyjä ohjeita ja varoituksia laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi. 6 Käyttöohje V1.1 03/2009

7 2.2 Turvallisuusohjeita 2. Turvallisuus Seuraavia turvaohjeita ja varoituksia on noudatettava, jotta laite toimisi hyvin: Laitteen saa liittää ainoastaan sen mukana olevalla virtajohdolla ja ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Suojatoimintoa ei saa poistaa käyttämällä jatkojohtoa, jossa ei ole suojamaadoitusliitintä. Säilytyspaikan ja käyttöpaikan väliset äärimmäiset lämpötilan vaihtelut sekä suuri kosteus saattavat johtaa kondensaation syntymiseen. Odota tässä tapauksessa vähintään kaksi tuntia, ennen kuin kytket laitteeseen virran. Laite voi vaurioitua, jos laitteeseen kytketään virta ennen kuin kaksi tuntia on kulunut. Ainoastaan koulutuksen saanut laboratoriohenkilökunta saa käyttää laitetta. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksen ja tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan valtuutetut huoltoteknikot saavat avata laitteen huoltoa ja korjaustöitä varten. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Älä käytä puhdistuksessa asetonia tai ksyleeniä sisältävää liuotinta. Noudata puhdistusaineiden käsittelyssä valmistajan antamia turvallisuutta koskevia määräyksiä ja laboratorion antamia säädöksiä. Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on räjähdysvaara. Kytke laitteen virta pois päältä ja vedä verkkojohto pois pistorasiasta aina, ennen kuin vaihdat sulakkeet. Älä käytä muita kuin tehtaan asentamia sulakkeita. Sulakkeita koskevat tiedot on mainittu luvussa 4.3 Tekniset tiedot. Leica EG F 7

8 3. Asennus 3.1 Toimituksen laajuus Leica EG F laitteessa on seuraavat osat: ohjauslaite kuumennettavat pinsetit, kärjen leveys 1 mm pinsettiteline ja parafiininkeräysallas 1 verkkojohtosarja (katso s. 9) sulakesarja käyttöohje Vertaa toimitettuja osia huolellisesti pakkauslistaan, toimitusasiakirjaan ja tilaukseesi. Jos löydät eroavaisuuksia, ota yhteys tilauksesi käsitelleeseen Leican myyntiyksikköön tai Leica-kauppiaaseen. 3.2 Ensikäyttöönotto Ota ohjauslaite varovasti pois pakkauksesta. Ota pinsetit pois pakkauksesta. Valitse mukana olevista verkkojohdoista sopiva johto. Ota pinsettiteline ja parafiininkeräysastia pois pakkauksesta Kokoaminen Saata laite käyttövalmiiksi seuraavassa kuvatulla tavalla: Pinsettiteline (1) ja parafiininkeräysastia (2) on asennettu tehtaalla laitteen oikealle reunalle. Jos se on asennettava vasemmalle reunalle, menettele seuraavassa kuvatulla tavalla: - Avaa laitteen pohjassa olevat neljä ristikantaruuvia (3). - Ota pinsettiteline / keräysastia pois, käännä se ja kiinnitä se vastapäiselle reunalle (laita ruuvit niitä varten oleviin reikiin) Kuva 3 8 Käyttöohje V1.1 03/2009

9 3. Asennus 3.3 Sähköliitännät Leica EG F voidaan liittää eri sähkönsyöttöjärjestelmiin (jännite- ja taajuus, katso luku Tekniset tiedot ). Tästä syystä laitteen mukana on eri virtajohtoja, joista löytyy sopiva seuraaviin maihin: Käyttöpaikka: Australia Italia Sveitsi Iso-Britannia Eurooppa USA, Kanada, Japani Noudata seuraavia ohjeita, jotta estäisit laitteen vaurioitumisen: Laite ON liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Ainoastaan paikalliselle virransyötölle (pistoke) sopivan verkkojohdon käyttö on sallittua. Jatkojohtoa ei saa käyttää! Laite voidaan liittää seuraaviin jännitteisiin: V, 50/60 Hz tai V, 50/60 Hz. Laite on asetettu tehtaalla V, 50/60 Hz jännitteelle (kuva 4). Jos joudut muuttamaan jännitettä, työnnä ruuvimeisseli rakoon (3) ja muuta asetusta tarvittavan arvon kohtaan. 3 Kuva 4 Leica EG F 9

10 3. Asennus Liittäminen verkkovirtaan Varmista, että jännitteen valitsin on asetettu oikein, ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan! Jännitteen valitsimen väärä asetus voi vaurioittaa laitetta! Ennen jännitteen muuttamista laite on kytkettävä irti verkkovirrasta. Verkkojohdon liittäminen Sulakkeiden vaihtaminen 6 Kuva 5 Varmista, että verkkokytkin (1) on asetettu pois päältä = 0, ennen kuin liität verkkojohdon. Valitse verkkojohto, jossa on käyttöpaikan pistorasiaan sopiva liitin. Laitteen saa liittää ainoastaan sen mukana olevalla verkkojohdolla ja ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Kytke laitteesta virta ja ota johto pois pistorasiasta. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja varasulakkeita. Liitä verkkojohdon pistoke laitteen takana olevaan vastakeliittimeen (6). Pistä verkkojohto verkkopistorasiaan. Pistä loveen (5) pieni ruuvimeisseli ja nosta holkki varovasti pois. Ota sulakekotelo (8) ja sulakkeet (7) yhdessä pois. Vaihda vialliset sulakkeet, pistä sulakekotelo takaisin laitteeseen ja paina sitä alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen (napsahdus kuuluu selvästi). 10 Käyttöohje V1.1 03/2009

11 4. Laitteen ominaisuudet 4.1 Yleiskuva komponentit / toiminnot Ohjauslaite (kuva edestä) Ohjaustaulu Pinsettiteline Parafiininkeräysastia Kuumennettavat pinsetit (kärjen leveys 1 mm), johto Kuva 6 Jännitteen valitsin Ohjauslaite (kuva takaa) Virtakytkin Virtajohdon vastakeliitin Kuva 7 Leica EG F 11

12 4. Laitteen ominaisuudet 4.2 Laitteen osat/toiminnot Ohjauslaitteen etuosassa olevassa ohjaustaulussa on kalvonäppäimistö ja painikkeet (2), yksirivinen näyttö (1) ja LED (3), joka vilkkuu keltaisena lämmitysvaiheen aikana. Kun esivalittu käyttölämpötila on saavutettu, valo palaa jatkuvasti ilmoittaen käyttövalmiuden. Lämpötilanäyttö Lämpötila voidaan ilmoittaa kahdessa eri yksikössä: Lämpötila C Lämpötila F Lämpötilayksikön muuttaminen Kytke ohjauslaitteen virta pois virtakytkimellä. Kytke ohjauslaitteeseen jälleen virta pitämällä samalla painikkeita painettuina. Lämpötilan muuttaminen Muuta lämpötila-arvoa painamalla tai painiketta. Tärkeä huomautus! Pinsettiteline kuumenee. Palamisvaara! 12 Käyttöohje V1.1 03/2009

13 4. Laitteen ominaisuudet 4.3 Tekniset tiedot Yleistä Hyväksyntä: Laitetta koskevat hyväksyntämerkinnät ovat laitteen reunalla tyyppikilven vieressä. Nimellissyöttövirta: V, 50/ 60 Hz V, 50/ 60 Hz Ottovirta: 8 VA Suojausluokka 1 : I Saasteaste 1 : 2 Ylijänniteluokka: II Käyttölämpötila: +18 C C Työskentelylämpötila-alue: 55 C C Suhteellinen ilmankosteus: enintään 60 %, tiivistymätön. 1) normien IEC-1010, UL 3101 ja EN mukaan Sulakkeet Ohutlankasulakkeet 5 x 20 mm: Sulaketyyppi: Mitat ja painot Mitat: Korkeus: Leveys: Syvyys: Paino: T 1.25 A Wickmann: tyyppi 195, Schurter: tyyppi FST 110 mm 130 mm 180 mm n. 1,5 kg Ohjelmoitavat parametrit Lämpötila-alueet näytössä C tai F Leica EG F 13

14 5. Takuu ja asiakaspalvelu Takuu Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että toimitettu tuote kävi läpi laajan laatutarkastuksen, jonka perustana ovat yhtiön sisäiset, tiukat testauskriteerit, eikä siinä ole vikoja. Yhtiö takaa myös, että tuote on kaikkien teknisten tietojen ja/tai laatutakuun mukainen. Takuun laajuus riippuu kulloinkin solmitun sopimuksen sisällöstä; sitovia ovat ainoastaan paikallisen Leica-myyntiyksikön tai tuotteen ostoliikkeen takuuehdot. Tietoja teknisestä asiakaspalvelusta Kun tarvitset teknistä asiakaspalvelua tai varaosia, ota yhteys Leican myyntiedustajaan tai kauppiaaseen, jolta ostit laitteen. Ilmoita seuraavat tiedot: laitteen mallin nimi ja laitteen sarjanumero laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi asiakaspalveluyhteydenoton syy toimituspäivämäärä. Laitteen käytöstäpoisto ja hävittäminen Laitteen tai sen osia saa hävittää vain kulloinkin voimassa olevia lakeja noudattaen. 14 Käyttöohje V1.1 03/2009

15 6. EC Declaration of Conformity EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument Leica EGF Heatable Forceps was developed, designed and manufactured to conform with the Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council (Low Voltage) Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council (electromagnetic compatibility) The following harmonized standards were applied: EN : 2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements EN 61326: 2006 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Quality management systems - Requirements Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch May 14, 2008 Leica EG F Anne De Greef-Safft President Biosystems Devision 15

16 Muistiinpanoja 16 Käyttöohje V1.1 03/2009

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

Käyttöohje ENA Micro 1

Käyttöohje ENA Micro 1 de en fr sv no da Käyttöohje ENA Micro 1 fi ru Sisällysluettelo ENA micro 1 Ohjauslaitteet 70 Tärkeitä ohjeita 72 Määräysten mukainen käyttö...72 Turvallisuutesi takia...72 1 Valmistelut ja käyttöönotto

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike 1.4. painos FI Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla

Lisätiedot

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla

Käyttöohje KL1904. TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Käyttöohje KL1904 TwinSAFE-tuloterminaali neljällä virhesuojatulla tulolla Versio: 1.2.3 Päiväys: 04.12.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Käsikirjasta 3 1.1.1 Vastuuedellytykset

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot