Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi"

Transkriptio

1 Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica RM2235 3

4 Sisällys 1. Tärkeitä ohjeita Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitusohjeet Asennetut turvallisuusjärjestelmät Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Yleiskuvaus - laitteen osat Laitespesifikaatiot Tekniset tiedot Käyttöönotto Toimituslaajuus Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Säätöpyörän asennus Yleiskasettipuristimen asennus Teränkannattimen asennus Käyttö Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Karkeakäyttöpyörä Mekaaninen trimmaustoiminto Näytteen sisäänveto Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Vapaakulman säätö Voimien tasapainotuksen hienosäätö Näytteen kiristys Terän/kertakäyttöterän kiristys Leikkaus Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Päivittäisen työskentelyn päättäminen Lisävarusteet Näytteen kiinnitystelineen asennus Kiinteä näytteen kiinnitysteline Suunnattava näytteen kiinnitysteline Hienosuunnattava näytteen kiinnitysteline Pikakiinnitysjärjestelmää Näytepitimet ja panokset Käyttöohje V /2008

5 Sisällys Vakionäytepidin Prismakappale Kalvon kiristin tyyppi Kalvon kiristin tyyppi Yleiskasettipuristin Super Mega kasettipuristin Pyöreän näytteen pidin Teränkannattimen alusta ja teränkannatin Teränkannattimen alusta kiinteä Teränkannatin E/E-TC Teränkannatin N/NZ Leikejätteen keräysallas Uppovalaistus Kaukalo Jäähdytysakku Yleismikroskoopin pidike Suurnnuslasi Tilaustiedot Ongelmien ratkaisu Mahdolliset virheet Toimintohäiriöt Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistus Huoltoa koskevia ohjeita Laitteen öljyäminen Takuu ja huolto EC Declaration of Conformity...55 Leica RM2235 5

6 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Vaaroja koskevat ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja on merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja niissä on merkintä. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Leica RM2235 on käsikäyttöinen rotaatiomikrotomi, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista näytteistä ja jota voidaan käyttää tavallisissa ja tutkimuslaboratorioissa biologian, lääketieteen ja teollisuuden alueilla. Se sopii pehmeiden parafiininäytteiden sekä kovien näytteiden leikkaamiseen, mikäli ne sopivat käsin suoritettavaan leikkaukseen Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty! (5) Numerot suluissa koskevat kuvissa olevia asemanumeroita. Käyttäjäryhmä Leica RM2235:n käyttö on sallittu vain koulutetuille ammattihenkilöille. Työskentely laitteella saadaan aloittaa vasta sitten, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Laitetyyppi Kaikki tiedot näissä käyttöohjeissa koskevat vain sitä laitetyyppiä, joka on ilmoitettu kannessa. Laitteen vasemmalle puolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero. Kuva 1 6 Käyttöohje V /2008

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tämän luvun turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita. Lue ne, vaikka jo oletkin tutustunut Leica-laitteen käsittelyyn ja käyttöön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on olennainen osa laitetta ja on ennen käyttöönottoa ja käyttöä luettava huolellisesti. Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Laite on valmistettu ja tarkastettu konedirektiivin 98/37/EY sekä laboratoriolaitteita koskevien turvamääräysten edellyttämällä tavalla. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: www. histo-solutions.com Käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko. 2.2 Varoitusohjeet Varolaitteet, jotka valmistaja on asentanut tähän laitteeseen, ovat vain tapaturmantorjunnan perustana. Tapaturmavapaan työnkulun päävastuu on ennen kaikkea yrittäjällä, jonka käytössä laite on, sekä hänen nimittämillään henkilöillä, jotka käyttävät, huoltavat tai puhdistavat laitetta. Laitteen virheettömän toiminnan takaamiseksi on huomioitava seuraavat huomautukset ja varoitukset. Leica RM2235 7

8 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - turvallisuusohjeet itse laitteessa Varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet itse laitteessa tarkoittavat sitä, että käytön tai vastaavien laiteosien vaihdon yhteydessä on suoritettava oikeat käyttövaiheet oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Huomiottajättämisen seurauksena voi olla tapaturma, loukkaantumisia ja/tai vahinkoja laitteella/tarvikkeissa. Varoitusohjeet - kuljetus ja asennus Kun laite on otettu pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyssä. Älä tartu kiinni säätöpyörän kahvoista, karkeakäyttöpyörästä tai leikepaksuuden säätönupista, kun haluat kantaa laitetta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Varoitusohjeet - työskentely laitteella Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. 8 Käyttöohje V /2008

9 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - työskentely laitteella Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Käännä säätöpyörää AINA myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Käytä hauraita näytteitä leikattaessa aina suojalaseja! Sirpaleiden vaara! Näytteen suuntaamista ei saa suorittaa sisäänvetovaiheessa. Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Varoitusohjeet - huolto ja puhdistus Aktivoi säätöpyörän lukitus aina ennen puhdistusta! Älä käytä puhdistukseen asetoni- ja ksyleenipitoisia liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Noudata valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja laboratorion määräyksiä käsitellessäsi puhdistusaineita! Leica RM2235 9

10 2.Turvallisuus 2.3 Asennetut turvallisuusjärjestelmät 5 12 Säätöpyörän lukitus Säätöpyörän (12) lukitsemiseen on kaksi mahdollisuutta: Säätöpyörä voidaan pysäyttää lähes kaikkiin asentoihin vivulla (3) mikrotomin alustan oikealla puolella. Käännä vipua vastapäivään asentoon sen pysäyttämiseksi. Huomio! Jarruvivun (3) täytyy olla täsmälleen asennossa, muuten säätöpyörä ei pysähdy kunnolla. Jos vipua käännetään tämän kohdan yli, saattaa käydä niin, että säätöpyörä ei enää pysähdy. Säätöpyörän jarrun vapauttamiseksi käännä vipu (3) takaisin lähtöasemaan. Kohta. 3 Säätöpyörän lukitsemiseksi paina vipua (5) ulospäin ja käännä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes se lukkiutuu tarkalleen kello 12 kohdalle. Jos molempia jarrujärjestelmiä käytetään yhtäaikaa, laita aina ensin vipu (3) asentoon jarrujen vapauttamiseksi. Muuten vipu (5) saattaa jäädä kiinni. Kuva 2 10 Käyttöohje V /2008

11 2. Turvallisuus 7 Teränkannatin N 8 7 Sormisuojus teränkannattimessa Jokaisessa teränkannattimessa on kiinteästi asennettu sormisuojus (8, 9). Siten terä voidaan peittää täydellisesti jokaisessa terän asennossa. Teränkannatin N/NZ Teränkannattimen N/NZ sormisuojuksessa (8) on kahvat (7) sen siirtämiseksi (kuva 3). Terän peittämiseksi työnnä sormisuojuksen molempia puolia keskelle. Kuva 3 11 Teränkannatin E 9 10 Teränkannatin E/E-TC Teränkannattimen E/E-TC sormisuojus koostuu käännettävästä sangasta (9). Käännä sormisuojuksen sanka (9) ylöspäin kuvan 4 mukaan terän peittämiseksi. Teränkannatin E-TC Teränkannattimen E kiristysvipuja ei voida vaihtaa. Molempien kiristysvipujen (10, 11) täytyy aina jäädä kuvassa näkyvään asemaan, muuten teränkannattimessa voi yksittäisissä tapauksissa esiintyä toimintahäiriöitä. Terän (10) kiristysvipu oikealla, sivuttaissiirron (11) kiristysvipu vasemmalla. 9 Kuva 4 Leica RM

12 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuvaus - laitteen osat Kaukalo Karkeakäyttöpyörä Yleiskasettipuristin Säätöpyörän Lukitus Teränkannattimen alusta, kiinteä Irrotettava leikejätteen keräysallas Kevyt säätöpyöräkevyt säätöpyörä Säätöpyörän jarrun aktivoinnin vipu Teränkannattimen alustan kiinnityspipu Suunnattava näytteen kiinnitysteline Ikkuna, jossa näkyy leikepaksuus Leikepaksuuden säädön kääntönuppi Säätöpyörän jarrun trimmaustoiminnon aktivoinnin vipu Teränkannatin E Sivuttaissiirron kiristysvipu Kuva 5 12 Käyttöohje V /2008

13 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.2 Laitespesifikaatiot Mekaanisella trimmaustoiminnolla varustettu peruslaite, sivuttainen karkeasäätö Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 on varustettu lähes huoltovapaalla, välyksettömällä mikrometrikoneistolla, pystyliikkeellä ja vaakasuoralla näytteensyötöllä, jossa on huoltovapaat ristirengasohjaimet. Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi laite on varustettu kahdella toisistaan riippumattomasti toimivalla säätöpyörän lukitusjärjestelmällä. Leican patentoima ja käyttäjän säädettävissä oleva voimien tasapainotusjärjestelmä kompensoi leikkuussa syntyvät keskipakovoimat esikiristetyn jousen kautta ja tekee näin säätöpyörän liikkeestä erittäin kevyen. Etu: säätöpyörässä ei enää tarvitse käyttää painavaa tasauspainoa ja jousijännitys voidaan säätää yksilöllisesti kulloinkin käytetystä näytekiinnittimestä tai näytteestä riippuen. Käyttäjä voi kytkeä näytteenpalautusjärjestelmän päälle ja pois päältä. Laite tarjoaa näin kaikki näytteenpalautuksen edut ja sallii samanaikaisesti työskentelyn ns. "keinukäytössä" ts. ilman säätöpyörän täyttä kääntöä. Suosittelemme kytkemään näytteenpalautuksen pois päältä "keinukäytön" yhteydessä. Karkeakäyttöpyörä on sijoitettu käyttäjän kannalta ergonomisesti. (Pyörimissuuntaa koskevat tiedot löytyvät luvusta 5.1.2) Leica RM

14 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.3 Tekniset tiedot Yleiset tiedot laitteesta Rekisteröinti: Laitekohtaiset rekisteröintimerkit ovat laitteen takana tyyppikilven vieressä. Käyttölämpötila-alue: +10 C C Varastoinnin lämpötila-alue: +5 C C Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80 % ei-kondensoiva Varastoinnin ilmankosteus: < 80 % Leikepaksuusalue: 1,0-60,0 μm Leikepaksuuden säädöt: Näytteensyöttö: Pystyliike: Maks. leikkuualue ilman sisäänvetoa: Maks. leikkuualue sisäänvedolla: Näytteen sisäänveto, voidaan kytkeä pois manuaalisesti: 1,0-10,0 μm 1,0 μm-askelin 10,0-20,0 μm 2,0 μm-askelin 20,0-60,0 μm 5,0 μm-askelin n. 24 mm, ± 2 mm 70 mm 69 mm (ilman näytteen suuntausta 1 μm:ssa) 62 mm 200 μm Mitat ja paino Leveys (säätöpyörän kanssa): 413 mm Syvyys (keräysaltaan kanssa): 618 mm Korkeus (kokonais): 305 mm (kaukalo kuvun päällä) Työskentelykorkeus (veitsisärmä): 168 mm (mitattu pöydästä) Paino (ilman tarvikkeita): n. 37 kg Valinnaiset varusteet ja valinnaiset lisävarusteet Näytteen suuntaus (valinn.) vaakasuorassa: 8 pystysuorassa: 8 Kääntyvyys: ± 90 Trimmausportaat: Teränkannattimen alustan siirrettävyys Pohjoinen-etelä siirrettävyys: 10 μm, 50 μm ± 25 mm 14 Käyttöohje V /2008

15 4. Käyttöönotto 4.1 Toimituslaajuus Leica RM2235:n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat: 1 Leica RM2235 peruslaite. 1 säätöpyörä, täydellinen leikejätteen keräysallas huoltosarja, johon kuuluu: kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW ruuvimeisseli 3x50, 186 pitkä pullo (50 ml) käyttöosaöljyä, tyyppi sivellin magneetilla pölynsuojakupu käyttöohje D/E/F/S Tilatut tarvikkeet ovat mukana erillisessä pakkauksessa. Vertaa toimitusta tarkasti pakkauslistaan ja kuormakirjaan. MIkäli löydät jotakin poikkeavaa, ota välittömästi yhteys Leican edustajaan. 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Vakaa, tärisemätön laboratoriopöytä, jonka pöytälevy on vaakasuora ja tasainen sekä mahdollisimman tärinätön lattia. Lähellä ei muita laitteita, jotka aiheuttavat tärinää. Huoneen lämpötila jatkuvasti + 10 C ja + 35 C:n välillä. Säätöpyörä vapaasti käytettävissä. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Leica RM

16 4. Käyttöönotto Laitteen pystytys Älä tartu kuljetusta varten laitteen 5 säätöpyörän akseliin, näytepäähän tai kupuun! 6 Tartu laitteeseen (5) edestä alustaan ja takana upotettuun kahvaan (kuva 6) laitteen nostamiseksi 9 pakkauseristeestä (6) ja laita se vakaan laboratoriopöydän päälle. Kaksi liukuelementtiä (9) aluslevyn takana Kuva 6 helpottavat laitteen siirtämistä pöydällä. Tartu laitteen siirtämiseksi kiinni aluslevyn etureunasta, nosta vähän ja siirrä sitä liukupintojen avulla. 4.3 Säätöpyörän asennus Säätöpyörä täytyy olla asennettu laitteeseen ennen käyttöönottoa. Siihen tarvittavat osat ja työkalut ovat laitteen mukana toimitetussa työkalusarjassa. Sovituskiila (4) on irrallaan säätöpyörän akselissa (1) ja se on varmistettu kaapelinsitojalla kuljetuksen ajaksi a Ota kaapelinsitoja (3) pois. Huomio! Sovituskiila ei saa pudota pois! Laita säätöpyörä (2) näytetyssä asennossa säätöpyörän akselin (1) päälle. Kiristä ruuvi (2a) säätöpyörän keskireikään kuusiokolotappiavaimella SW 4 (5). Irrota suojakalvo itseliimautuvasta peitelevystä ja laita peitelevy säätöpyörän päälle. Kuva Käyttöohje V /2008

17 4. Käyttöönotto 4.4 Yleiskasettipuristimen asennus 60 Näytteen kiinnitystelinettä on kahta mallia näytteen suuntauksella tai ilman ne voidaan vaihtaa toinen toiseensa. Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. 12 Pikakiinnitysjärjestelmään (64) voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeina saatavat näytepitimet (katso tämän lisäksi Luku 6 "Lisävarusteet"). Toimi näin: Vie näytepää (60) säätöpyörästä (12) kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle Käännä ruuvia (61) pikakiinnitysjärjestelmässä (64) kuusiokolotappiavaimella SW 4 (71) vastapäivään kiinnityksen avaamiseksi Työnnä yleiskasettipuristimen (62) ohjain (63) vasemmalta pikakiinnitysjärjestelmään (64) rajoittimeen asti. Kasettipuristimen kiinnittämiseksi kierrä ruuvia (61) myötäpäivään rajoittimeen asti. Kuva 8 Koska kaikissa lisätarvikkeina saatavissa näytepitimissä on takapuolella sama ohjain, asennus tapahtuu samalla tavalla kuin tässä esimerkkinä kuvatun yleiskasettipuristimen asennus. Leica RM

18 4. Käyttöönotto 4.5 Teränkannattimen asennus Yksityiskohta: Asteikko teränkannattimen parempaan uudelleenasemointiin 51 eri näytteen korkeuksien yhteydessä Teränkannattimen alustan asettaminen Käännä kiristysvipua (50) vastapäivään sen irrottamiseksi. Työnnä teränkannattimen alusta (51) ura (52) alaspäin T-kappaleeseen (55) mikrotomin alustassa (53). Käännä kiristysvipua (50) myötäpäivään teränkannattimen alustan kiristämiseksi. Teränkannattimen alustaa (51) voidaan työntää eteen- ja taaksepäin mikrotomin alustalla. Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä parhaaseen mahdolliseen leikkuuasemaan suhteessa näytteeseen. Mikrotomin alustan oikealla puolella on asteikko (54). Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä nopeasti ja paremmin oikeaan asentoon suhteessa näytteeseen, kun käytetään vakionäytteiden ja näytteiden kiinnittimien erilaisia yhdistelmiä. Asteikon vertailuna toimii teränkannattimen alustan (51) takareuna. Kuva Teränkannattimen asennus Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Laita teränkannatin (57) ura alaspäin T-kappaleeseen (56) teränkannattimen alustassa (51). Kiristä ruuvi (58) uudelleen kiinnittämiseksi. 58 Kuva Käyttöohje V /2008

19 5. Käyttö 5.1 Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Leikepaksuus asetetaan kiertämällä mikrotomin etuosassa oikealla olevaa säätönuppia (33). Kiertonupissa on lukitusasento jokaista asetettavaa arvoa varten. Asetusalue: 1-60 μm 1-10 μm 1 μm-askelin μm 2 μm-askelin μm 5 μm-askelin. Kulloinkin asetettu leikepaksuus on luettavissa ikkunasta (34). Valitun leikepaksuuden (asteikossa) on vastattava punaista osoitinta (38) Karkeakäyttöpyörä Kuva 11 Laite voi pyöriä joko oikealle (myötäpäivään) tai vasemmalle (vastapäivään). Haluttu pyörimissuunta on annettu tilauksessa. Ilmoitettu pyörimissuunta tarkoittaa "eteenpäin" ja koskee näytteen syöttöliikettä veitseen. Karkeasäädöllä näytettä saadaan siirrettyä vaakatasossa nopeasti eteenpäin - veistä kohti - ja taaksepäin - veitsestä pois. Etu- tai takapääteaseman tullessa vastaan karkeakäyttöpyörä alkaa pyöriä jäykästi. Etupääteasemassa näyte ei enää siirry. Karkeakäyttöpyörä pyörii leikkuun yhteydessä. Se ei saa jumittua säätöpyörän pyörittämisen aikana, sillä näyte ei tällöin siirry eikä leikkuu ole mahdollista. Kuva 12 Leica RM

20 5. Käyttö Magneetti, joka pitää tappiavaimen paikoillaan (SW4) Kun haluat kytkeä sisäänvedon pois päältä, aseta rako vaakasuoraan (off). Kun haluat kytkeä sisäänvedon päälle, aseta rako pystysuoraan (on). Kuva Näytteen sisäänveto Näytteen sisäänvetotoiminto suojaa veistä ja näytettä. Kun sisäänveto on kytketty päälle, näyte vedetään paluuliikkeen aikana leikkuun jälkeen 200 μm ylempään lähtöasemaan. Ennen uuden leikepaksuuden syöttöä syöttö tapahtuu sisäänvetoarvon verran. Näytteen sisäänvetotoiminto voidaan kytkeä manuaalisesti pois toiminnasta laitteen takaa (kuva 13) laitteen mukana toimitetulla uraruuvimeisselillä. Vie näytepää ennen näytteen sisäänvetotoiminnon pois- tai päällekytkemistä säätöpyörää kiertämällä yleimpään pääteasemaan Mekaaninen trimmaustoiminto RM2235 on varustettu mekaanisella trimmaustoiminnolla. Trimmausvivussa on 3 lukitusasentoa (0, 10 μm, 30 μm). Pisteet (36) merkitsevät kummankin trimmausportaan: = 10 μm = 30 μm 36 Kuva 14 Aktivoi trimmaustoiminto painamalla vipu alas yhteen lukitusasennoista ja pidä paikoillaan. Käsipyörän jokainen kiertäminen lisää asetusta joko 10 μm tai 30 μm. Vipu palaa automaattisesti takaisin alkuasentoon (nolla-asentoon), kun päästät siitä irti. Trimmaustoiminto on näin deaktivoitu. Asetettua leikepaksuutta ei lisätä valittuun trimmausarvoon. Jos asetettu leikepaksuus on valittua trimmausarvoa suurempi, leikepaksuus lisätään. 20 Käyttöohje V /2008

21 5. Käyttö Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Hienosuuntauksella varustetun näytteen kiinnitystelineen pikakiinnityslaitteessa voidaan käyttää (asentaa) kaikkia lisätarvikkeina saatavia näytepitimiä Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. Näytteen suuntaaminen Näytteen suuntaamista ei tarvitse suorittaa sisäänvetovaiheessa! Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Kuva 15 Nolla-asennon näyttö Nolla-asennon paremmaksi näkymiseksi suuntauksessa on kaksi punaista indikaattoria (32). Kun molemmat indikaattorit ovat näkyvissä, molemmat asetusruuvit ovat yhtäaikaa nollaasennossa (pidätyskohta, valkoinen merkki kohdassa " ") näyte on nolla-asennossa. Käytettäessä suurta vakionäytepidintä (50 x 55 mm) 8 :een näytteen suuntausta pohjois-eteläsuunnassa ei voida käyttää täysin hyväksi. Käytössä oleva kulma on tässä vain n. 4. Vie näytepää ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Kiinnityksen irrottamiseksi käännä epäkeskovipua (29) eteenpäin. Suuntaa näytettä asetusruuvilla (30) pohjoiseteläsuunnassa ja asetusruuvilla (31) itälänsisuunnassa. Jokainen ruuvin kierros kallistaa näytettä 2. Yhteensä joka suuntaan voidaan kiertää 4 kierrosta = 8. Tarkkuus on silloin noin ± 0,5. Arvioinnin helpottamiseksi kahvassa on valkoinen merkki ja käännettäessä huomattavissa oleva pidätyskohta. Suuntauksen kiinnittämiseksi käännä epäkeskovipu (29) takaisin. Leica RM

22 5. Käyttö 5.2 Vapaakulman säätö Indeksiviivat (0, 5 ja 10 ) vapaakulmän säätöä varten (59.1) ovat teränkannattimen (57) oikealla puolella Teränkannattimen alustan (51) oikealla puolella on indeksiviiva (59.2) vapaakulman säädön kiinnepisteenä. Yksityiskohta: Asteikon jako vapaakulman säätämistä varten. 58 Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Siirrä teränkannatinta indeksiviivan kanssa, kunnes haluamasi säädön indeksiviiva on teränkannattimen alustan indeksiviivan kohdalla. Esimerkki: Yksityiskohtainen kuva 5 :een vapaakulmasta Vapaakulman suositeltava säätö teränkannatinta E varten on noin 5 alueella. Pidä teränkannatinta tässä asennossa ja kiinnitä kiristämällä ruuvi (58). Kuva Käyttöohje V /2008

23 5. Käyttö 33 Kuva Voimien tasapainotuksen hienosäätö Tapauksessa, jossa näytepäähän (33) asennetaan toinen tarvike, jonka paino on poikkeava, on välttämätöntä tarkistaa, täytyykö voimien tasapainotus säätää uudelleen. Oikean säädön tarkastus: Asenna uusi tarvike ja kiristä näyte paikalleen Aseta näytepää kääntämällä säätöpyörää vaakasuoran syöttövälin puoleenväliin (kuva 17). Jos näytepää jää tarkalleen tähän asentoon, säätö on oikea. Jos näytepää liikkuu (nousee tai laskee), hienosäätö on tarpeellista. Tärkeää! Älä koskaan kierrä ruuvia yli 1 / 2 kierrosta kerrallaan. Jos voimien tasapainotusta ei säädetä, se voi johtaa loukkaantumisiin työskenneltäessä. Säätö tapahtuu ruuvilla (34), johon päästään käsiksi leikejätteen keräysaltaan poistamisen jälkeen mikrotomin alustan alapuolella. Käytä säätöön mukanatoimitettua kuusiokoloavainta SW 5 (kahvalla!). Jos näytepää liikkuu alaspäin, kierrä ruuvia n. 1 / 2 kierrosta myötäpäivään. Jos näytepää liikkuu ylöspäin, kierrä ruuvia (34) n. 1 / 2 kierrosta vastapäivään. Jatka tätä, kunnes näytepää ei enää liiku sen jälkeen, kun siitä päästetään irti. 34 Kuva 18 Leica RM

24 5. Käyttö 5.4 Näytteen kiristys Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä/terää tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Aseta näytepidin säätöpyörää kääntämällä korkeimpaan asemaan. Lukitse säätöpyörä (anna vivun (5), kuva 2, lukittua) ja aktivoi jarru. Laita näyte näytepitimeen. Näytteen laittaminen eri näytekiinnittimiin ja näytteen pitimiin on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 5.5 Terän/kertakäyttöterän kiristys Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Laita terä tai kertakäyttöterä varovasti teränkannattimeen ja kiristä se. Ota huomioon, että terä ehdottomasti kiristetään samansuuntaisesti painelevyn yläreunan kanssa. (katso tämän lisäksi Luku 6.3.2, kuva 33) Terän laittaminen yksittäiseen teränkannattimeen on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 24 Käyttöohje V /2008

25 5. Käyttö 5.6 Leikkaus Käännä säätöpyörää aina tasaisesti myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Säätöpyörän kierrosluvun täytyy sopia näytteen kovuuteen. Työskentele kovien näytteiden kanssa hitaammalla nopeudella. Näytteen leikkaaminen (trimmaus) Ota leikkeet pois Siirrä näyte karkeakäyttöpyörää kiertämällä taempaan pääteasemaan. Työnnä teränkannatinta teränkannattimen alustassa lähes näytteeseen asti. Suuntaa näytepinnan sijainti (vain suunnattavassa näytteenpitimessä). Avaa säätöpyörän lukitus / säätöpyörän jarru. Valitse trimmausvivulla haluttu trimmausporras. Aloita leikkuu säätöpyörää kiertämällä. Lopeta leikkuu saavutettuasi haluamasi näytepinnan. Päästä irti trimmausvivusta. Säädä haluamasi leikepaksuus tai tarkista säädetty arvo ikkunassa. Leikkuuseen tulisi aina käyttää terän toista osaa kuin trimmaukseen. Siirrä sitä varten terää teränkannattimessa. Käytettäessä teränkannatinta E, jossa on sivuttaissiirto, on riittävää siirtää teränkannatinta sivuttain. Leikkaa kiertämällä säätöpyörää tasaisesti myötäpäivään. Älä estä karkeakäyttöpyörän toimintaa säätöpyörän kiertämisen yhteydessä! Leikepaksuuden syöttö ja leikkuu ei muuten tapahdu. Ota leike pois ja preparoi se. Leica RM

26 5. Käyttö 5.7 Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veitseä tai näytepäätä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Vie näyte ylempään pääteasentoon ja laita mekaaninen säätöpyörän pysäytys päälle. Peitä leike sormisuojuksella. Ota näyte pois näytepitimestä ja laita tarvittaessa uusi näyte paikalleen. Siirrä näytepidintä karkeakäyttöpyörällä takaisin sen verran, että voit aloittaat uuden näytteen leikkuun. 5.8 Päivittäisen työskentelyn päättäminen Vie näyte säätöpyörää kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Ota terä pois teränkannattimesta ja työnnä se jakelulaitteen pohjassa olevaan kiinnityslokeroon tai ota terä pois teränkannattimesta ja laita se teräkoteloon. Ota näyte näytepitimestä pois. Siirrä ympärilläoleva leikejäte leikejätteen keräysaltaaseen ja tyhjennä se. Puhdista laite (katso tämän lisäksi Luku 8.1). 26 Käyttöohje V /2008

27 6. Lisävarusteet 6.1 Näytteen kiinnitystelineen asennus Peruslaitteen mukana toimitetaan aina tilauksesta riippuen suunnattava tai kiinteä näytteen kiinnitysteline, joka on ensin asennettava. Molempiin näytteen kiinnitystelineisiin voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeena saatavat näytepitimet. Ennen näytteen kiinnitystelineen asennusta mekaaninen säätöpyörän pysäytys on aktivoitava! Kiinteä näytteen kiinnitysteline Ruuvaa kiinteä näytteen kiinnitysteline (4) näytepäähän (3): Poista ruuvi (1), pistä sen jälkeen näytteen kiinnitysteline (4) edestäpäin näytepäähän (3) ja kiristä ruuvit (2) sisäkuusiokoloavaimella SW 3. Pistä sen jälkeen sivuruuvi (1) paikalleen ja kiristä lyhyesti kuusiokoloavaimella SW 4. Poista kumirengas aikaisintaan näytepäähän asettamisen jälkeen! 1 Kuva Kuva 20 Leica RM a 5b b 9b 10 Laita lopuksi lohenpyrstökiinnitin (2) paikalleen, kiinnitä kiertämällä 4 ruuvia (1) kuusiokoloavaimella SW 3 sisään. 9a 9a Suunnattava näytteen kiinnitysteline Kierrä epäkeskopulttia (6) vastapäivään sen irrottamiseksi. Kierrä painekappale (5) kokonaan ulos rakoruuvimeisselillä ja vedä se ulos jousen (5a) ja tapin (5b) kanssa. Kierrä asetusruuvit (3) ja (4) kokonaan ulos. Laita suunnattava näytteen kiinnitysteline kuvan mukaan paikalleen. Pistä ruuvit (7+8) reikään (2 ruuviin (8) päästään käsiksi reiän (9a) kautta) ja kierrä ne kuusiokolotappiavaimella SW3 tasaisesti sisään. Laita jousen (5a) ja tapin (5b) litteä puoli painekappaleeseen (5). Kierrä painekappale uraruuvimeisselillä kokonaan sisään. Kierrä asetusruuvit (3+4) taas kokonaan sisään. 27

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi Leica RM2125 RTS Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2125 RTS V2.0 RevA, suomi - 10/2011 Tilausnro 14 0457 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Leica RM2245. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2245. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.5 suomi - 11/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Leica RM2245. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2245. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.7 Rev A, Suomi - 09/2011 Tilausnro 14 0501 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot,

Lisätiedot

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.5, RevB Suomi 10/2009 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Leica RM2125 Leica RM2125RT

Leica RM2125 Leica RM2125RT RT Pyörivä mikrotomi Käyttöohje Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Suomi 02/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina yhdessä laitteen kanssa. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa

Lisätiedot

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.6 Rev A suomi 10/2011 Tilausnro 14 0502 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2255 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2255 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0502 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

RM2265. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2265. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2265 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2265 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0503 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 KÄYTTÖOHJE TR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi

Asennusohjeet. Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi Asennusohjeet Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi C Copyright Nimex AB 2008 Verona-ikkunamarkiisi Verona light -ikkunamarkiisi Vakiopakkaus Markiisi Osat pussissa Käsivarret, 1 pari Verona

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

Maastopyörän Asennusohjeet

Maastopyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 9 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana

KOMEROT: - Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana RUNKOJEN KASAUSOHJE Alakaapit...2 Komerot...3 Yläkaapit...4 Laatikoston runko...5 Rullakiskolaatikoston runkokiskot...6 Rullakiskolaatikon kasaus...8 Rullakiskolaatikon etulevyn asenus...9 Vaimennetun

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m.

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Lasikatot Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Takuun voimassaolo edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

Asennusohje. Kääntölevy C780 C880. www.contura.eu

Asennusohje. Kääntölevy C780 C880. www.contura.eu Asennusohje Kääntölevy C780 C880 www.contura.eu 75 Yleistä Tässä ohjeessa selostetaan takan asennus kääntölevylle. Lue asennusohje huolella ennen asennuksen aloittamista. Kääntölevyn avulla on mahdollista

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot