Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi"

Transkriptio

1 Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica RM2235 3

4 Sisällys 1. Tärkeitä ohjeita Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitusohjeet Asennetut turvallisuusjärjestelmät Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Yleiskuvaus - laitteen osat Laitespesifikaatiot Tekniset tiedot Käyttöönotto Toimituslaajuus Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Säätöpyörän asennus Yleiskasettipuristimen asennus Teränkannattimen asennus Käyttö Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Karkeakäyttöpyörä Mekaaninen trimmaustoiminto Näytteen sisäänveto Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Vapaakulman säätö Voimien tasapainotuksen hienosäätö Näytteen kiristys Terän/kertakäyttöterän kiristys Leikkaus Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Päivittäisen työskentelyn päättäminen Lisävarusteet Näytteen kiinnitystelineen asennus Kiinteä näytteen kiinnitysteline Suunnattava näytteen kiinnitysteline Hienosuunnattava näytteen kiinnitysteline Pikakiinnitysjärjestelmää Näytepitimet ja panokset Käyttöohje V /2008

5 Sisällys Vakionäytepidin Prismakappale Kalvon kiristin tyyppi Kalvon kiristin tyyppi Yleiskasettipuristin Super Mega kasettipuristin Pyöreän näytteen pidin Teränkannattimen alusta ja teränkannatin Teränkannattimen alusta kiinteä Teränkannatin E/E-TC Teränkannatin N/NZ Leikejätteen keräysallas Uppovalaistus Kaukalo Jäähdytysakku Yleismikroskoopin pidike Suurnnuslasi Tilaustiedot Ongelmien ratkaisu Mahdolliset virheet Toimintohäiriöt Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistus Huoltoa koskevia ohjeita Laitteen öljyäminen Takuu ja huolto EC Declaration of Conformity...55 Leica RM2235 5

6 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Vaaroja koskevat ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja on merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja niissä on merkintä. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Leica RM2235 on käsikäyttöinen rotaatiomikrotomi, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista näytteistä ja jota voidaan käyttää tavallisissa ja tutkimuslaboratorioissa biologian, lääketieteen ja teollisuuden alueilla. Se sopii pehmeiden parafiininäytteiden sekä kovien näytteiden leikkaamiseen, mikäli ne sopivat käsin suoritettavaan leikkaukseen Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty! (5) Numerot suluissa koskevat kuvissa olevia asemanumeroita. Käyttäjäryhmä Leica RM2235:n käyttö on sallittu vain koulutetuille ammattihenkilöille. Työskentely laitteella saadaan aloittaa vasta sitten, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Laitetyyppi Kaikki tiedot näissä käyttöohjeissa koskevat vain sitä laitetyyppiä, joka on ilmoitettu kannessa. Laitteen vasemmalle puolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero. Kuva 1 6 Käyttöohje V /2008

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tämän luvun turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita. Lue ne, vaikka jo oletkin tutustunut Leica-laitteen käsittelyyn ja käyttöön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on olennainen osa laitetta ja on ennen käyttöönottoa ja käyttöä luettava huolellisesti. Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Laite on valmistettu ja tarkastettu konedirektiivin 98/37/EY sekä laboratoriolaitteita koskevien turvamääräysten edellyttämällä tavalla. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: www. histo-solutions.com Käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko. 2.2 Varoitusohjeet Varolaitteet, jotka valmistaja on asentanut tähän laitteeseen, ovat vain tapaturmantorjunnan perustana. Tapaturmavapaan työnkulun päävastuu on ennen kaikkea yrittäjällä, jonka käytössä laite on, sekä hänen nimittämillään henkilöillä, jotka käyttävät, huoltavat tai puhdistavat laitetta. Laitteen virheettömän toiminnan takaamiseksi on huomioitava seuraavat huomautukset ja varoitukset. Leica RM2235 7

8 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - turvallisuusohjeet itse laitteessa Varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet itse laitteessa tarkoittavat sitä, että käytön tai vastaavien laiteosien vaihdon yhteydessä on suoritettava oikeat käyttövaiheet oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Huomiottajättämisen seurauksena voi olla tapaturma, loukkaantumisia ja/tai vahinkoja laitteella/tarvikkeissa. Varoitusohjeet - kuljetus ja asennus Kun laite on otettu pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyssä. Älä tartu kiinni säätöpyörän kahvoista, karkeakäyttöpyörästä tai leikepaksuuden säätönupista, kun haluat kantaa laitetta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Varoitusohjeet - työskentely laitteella Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. 8 Käyttöohje V /2008

9 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - työskentely laitteella Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Käännä säätöpyörää AINA myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Käytä hauraita näytteitä leikattaessa aina suojalaseja! Sirpaleiden vaara! Näytteen suuntaamista ei saa suorittaa sisäänvetovaiheessa. Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Varoitusohjeet - huolto ja puhdistus Aktivoi säätöpyörän lukitus aina ennen puhdistusta! Älä käytä puhdistukseen asetoni- ja ksyleenipitoisia liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Noudata valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja laboratorion määräyksiä käsitellessäsi puhdistusaineita! Leica RM2235 9

10 2.Turvallisuus 2.3 Asennetut turvallisuusjärjestelmät 5 12 Säätöpyörän lukitus Säätöpyörän (12) lukitsemiseen on kaksi mahdollisuutta: Säätöpyörä voidaan pysäyttää lähes kaikkiin asentoihin vivulla (3) mikrotomin alustan oikealla puolella. Käännä vipua vastapäivään asentoon sen pysäyttämiseksi. Huomio! Jarruvivun (3) täytyy olla täsmälleen asennossa, muuten säätöpyörä ei pysähdy kunnolla. Jos vipua käännetään tämän kohdan yli, saattaa käydä niin, että säätöpyörä ei enää pysähdy. Säätöpyörän jarrun vapauttamiseksi käännä vipu (3) takaisin lähtöasemaan. Kohta. 3 Säätöpyörän lukitsemiseksi paina vipua (5) ulospäin ja käännä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes se lukkiutuu tarkalleen kello 12 kohdalle. Jos molempia jarrujärjestelmiä käytetään yhtäaikaa, laita aina ensin vipu (3) asentoon jarrujen vapauttamiseksi. Muuten vipu (5) saattaa jäädä kiinni. Kuva 2 10 Käyttöohje V /2008

11 2. Turvallisuus 7 Teränkannatin N 8 7 Sormisuojus teränkannattimessa Jokaisessa teränkannattimessa on kiinteästi asennettu sormisuojus (8, 9). Siten terä voidaan peittää täydellisesti jokaisessa terän asennossa. Teränkannatin N/NZ Teränkannattimen N/NZ sormisuojuksessa (8) on kahvat (7) sen siirtämiseksi (kuva 3). Terän peittämiseksi työnnä sormisuojuksen molempia puolia keskelle. Kuva 3 11 Teränkannatin E 9 10 Teränkannatin E/E-TC Teränkannattimen E/E-TC sormisuojus koostuu käännettävästä sangasta (9). Käännä sormisuojuksen sanka (9) ylöspäin kuvan 4 mukaan terän peittämiseksi. Teränkannatin E-TC Teränkannattimen E kiristysvipuja ei voida vaihtaa. Molempien kiristysvipujen (10, 11) täytyy aina jäädä kuvassa näkyvään asemaan, muuten teränkannattimessa voi yksittäisissä tapauksissa esiintyä toimintahäiriöitä. Terän (10) kiristysvipu oikealla, sivuttaissiirron (11) kiristysvipu vasemmalla. 9 Kuva 4 Leica RM

12 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuvaus - laitteen osat Kaukalo Karkeakäyttöpyörä Yleiskasettipuristin Säätöpyörän Lukitus Teränkannattimen alusta, kiinteä Irrotettava leikejätteen keräysallas Kevyt säätöpyöräkevyt säätöpyörä Säätöpyörän jarrun aktivoinnin vipu Teränkannattimen alustan kiinnityspipu Suunnattava näytteen kiinnitysteline Ikkuna, jossa näkyy leikepaksuus Leikepaksuuden säädön kääntönuppi Säätöpyörän jarrun trimmaustoiminnon aktivoinnin vipu Teränkannatin E Sivuttaissiirron kiristysvipu Kuva 5 12 Käyttöohje V /2008

13 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.2 Laitespesifikaatiot Mekaanisella trimmaustoiminnolla varustettu peruslaite, sivuttainen karkeasäätö Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 on varustettu lähes huoltovapaalla, välyksettömällä mikrometrikoneistolla, pystyliikkeellä ja vaakasuoralla näytteensyötöllä, jossa on huoltovapaat ristirengasohjaimet. Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi laite on varustettu kahdella toisistaan riippumattomasti toimivalla säätöpyörän lukitusjärjestelmällä. Leican patentoima ja käyttäjän säädettävissä oleva voimien tasapainotusjärjestelmä kompensoi leikkuussa syntyvät keskipakovoimat esikiristetyn jousen kautta ja tekee näin säätöpyörän liikkeestä erittäin kevyen. Etu: säätöpyörässä ei enää tarvitse käyttää painavaa tasauspainoa ja jousijännitys voidaan säätää yksilöllisesti kulloinkin käytetystä näytekiinnittimestä tai näytteestä riippuen. Käyttäjä voi kytkeä näytteenpalautusjärjestelmän päälle ja pois päältä. Laite tarjoaa näin kaikki näytteenpalautuksen edut ja sallii samanaikaisesti työskentelyn ns. "keinukäytössä" ts. ilman säätöpyörän täyttä kääntöä. Suosittelemme kytkemään näytteenpalautuksen pois päältä "keinukäytön" yhteydessä. Karkeakäyttöpyörä on sijoitettu käyttäjän kannalta ergonomisesti. (Pyörimissuuntaa koskevat tiedot löytyvät luvusta 5.1.2) Leica RM

14 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.3 Tekniset tiedot Yleiset tiedot laitteesta Rekisteröinti: Laitekohtaiset rekisteröintimerkit ovat laitteen takana tyyppikilven vieressä. Käyttölämpötila-alue: +10 C C Varastoinnin lämpötila-alue: +5 C C Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80 % ei-kondensoiva Varastoinnin ilmankosteus: < 80 % Leikepaksuusalue: 1,0-60,0 μm Leikepaksuuden säädöt: Näytteensyöttö: Pystyliike: Maks. leikkuualue ilman sisäänvetoa: Maks. leikkuualue sisäänvedolla: Näytteen sisäänveto, voidaan kytkeä pois manuaalisesti: 1,0-10,0 μm 1,0 μm-askelin 10,0-20,0 μm 2,0 μm-askelin 20,0-60,0 μm 5,0 μm-askelin n. 24 mm, ± 2 mm 70 mm 69 mm (ilman näytteen suuntausta 1 μm:ssa) 62 mm 200 μm Mitat ja paino Leveys (säätöpyörän kanssa): 413 mm Syvyys (keräysaltaan kanssa): 618 mm Korkeus (kokonais): 305 mm (kaukalo kuvun päällä) Työskentelykorkeus (veitsisärmä): 168 mm (mitattu pöydästä) Paino (ilman tarvikkeita): n. 37 kg Valinnaiset varusteet ja valinnaiset lisävarusteet Näytteen suuntaus (valinn.) vaakasuorassa: 8 pystysuorassa: 8 Kääntyvyys: ± 90 Trimmausportaat: Teränkannattimen alustan siirrettävyys Pohjoinen-etelä siirrettävyys: 10 μm, 50 μm ± 25 mm 14 Käyttöohje V /2008

15 4. Käyttöönotto 4.1 Toimituslaajuus Leica RM2235:n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat: 1 Leica RM2235 peruslaite. 1 säätöpyörä, täydellinen leikejätteen keräysallas huoltosarja, johon kuuluu: kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW ruuvimeisseli 3x50, 186 pitkä pullo (50 ml) käyttöosaöljyä, tyyppi sivellin magneetilla pölynsuojakupu käyttöohje D/E/F/S Tilatut tarvikkeet ovat mukana erillisessä pakkauksessa. Vertaa toimitusta tarkasti pakkauslistaan ja kuormakirjaan. MIkäli löydät jotakin poikkeavaa, ota välittömästi yhteys Leican edustajaan. 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Vakaa, tärisemätön laboratoriopöytä, jonka pöytälevy on vaakasuora ja tasainen sekä mahdollisimman tärinätön lattia. Lähellä ei muita laitteita, jotka aiheuttavat tärinää. Huoneen lämpötila jatkuvasti + 10 C ja + 35 C:n välillä. Säätöpyörä vapaasti käytettävissä. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Leica RM

16 4. Käyttöönotto Laitteen pystytys Älä tartu kuljetusta varten laitteen 5 säätöpyörän akseliin, näytepäähän tai kupuun! 6 Tartu laitteeseen (5) edestä alustaan ja takana upotettuun kahvaan (kuva 6) laitteen nostamiseksi 9 pakkauseristeestä (6) ja laita se vakaan laboratoriopöydän päälle. Kaksi liukuelementtiä (9) aluslevyn takana Kuva 6 helpottavat laitteen siirtämistä pöydällä. Tartu laitteen siirtämiseksi kiinni aluslevyn etureunasta, nosta vähän ja siirrä sitä liukupintojen avulla. 4.3 Säätöpyörän asennus Säätöpyörä täytyy olla asennettu laitteeseen ennen käyttöönottoa. Siihen tarvittavat osat ja työkalut ovat laitteen mukana toimitetussa työkalusarjassa. Sovituskiila (4) on irrallaan säätöpyörän akselissa (1) ja se on varmistettu kaapelinsitojalla kuljetuksen ajaksi a Ota kaapelinsitoja (3) pois. Huomio! Sovituskiila ei saa pudota pois! Laita säätöpyörä (2) näytetyssä asennossa säätöpyörän akselin (1) päälle. Kiristä ruuvi (2a) säätöpyörän keskireikään kuusiokolotappiavaimella SW 4 (5). Irrota suojakalvo itseliimautuvasta peitelevystä ja laita peitelevy säätöpyörän päälle. Kuva Käyttöohje V /2008

17 4. Käyttöönotto 4.4 Yleiskasettipuristimen asennus 60 Näytteen kiinnitystelinettä on kahta mallia näytteen suuntauksella tai ilman ne voidaan vaihtaa toinen toiseensa. Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. 12 Pikakiinnitysjärjestelmään (64) voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeina saatavat näytepitimet (katso tämän lisäksi Luku 6 "Lisävarusteet"). Toimi näin: Vie näytepää (60) säätöpyörästä (12) kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle Käännä ruuvia (61) pikakiinnitysjärjestelmässä (64) kuusiokolotappiavaimella SW 4 (71) vastapäivään kiinnityksen avaamiseksi Työnnä yleiskasettipuristimen (62) ohjain (63) vasemmalta pikakiinnitysjärjestelmään (64) rajoittimeen asti. Kasettipuristimen kiinnittämiseksi kierrä ruuvia (61) myötäpäivään rajoittimeen asti. Kuva 8 Koska kaikissa lisätarvikkeina saatavissa näytepitimissä on takapuolella sama ohjain, asennus tapahtuu samalla tavalla kuin tässä esimerkkinä kuvatun yleiskasettipuristimen asennus. Leica RM

18 4. Käyttöönotto 4.5 Teränkannattimen asennus Yksityiskohta: Asteikko teränkannattimen parempaan uudelleenasemointiin 51 eri näytteen korkeuksien yhteydessä Teränkannattimen alustan asettaminen Käännä kiristysvipua (50) vastapäivään sen irrottamiseksi. Työnnä teränkannattimen alusta (51) ura (52) alaspäin T-kappaleeseen (55) mikrotomin alustassa (53). Käännä kiristysvipua (50) myötäpäivään teränkannattimen alustan kiristämiseksi. Teränkannattimen alustaa (51) voidaan työntää eteen- ja taaksepäin mikrotomin alustalla. Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä parhaaseen mahdolliseen leikkuuasemaan suhteessa näytteeseen. Mikrotomin alustan oikealla puolella on asteikko (54). Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä nopeasti ja paremmin oikeaan asentoon suhteessa näytteeseen, kun käytetään vakionäytteiden ja näytteiden kiinnittimien erilaisia yhdistelmiä. Asteikon vertailuna toimii teränkannattimen alustan (51) takareuna. Kuva Teränkannattimen asennus Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Laita teränkannatin (57) ura alaspäin T-kappaleeseen (56) teränkannattimen alustassa (51). Kiristä ruuvi (58) uudelleen kiinnittämiseksi. 58 Kuva Käyttöohje V /2008

19 5. Käyttö 5.1 Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Leikepaksuus asetetaan kiertämällä mikrotomin etuosassa oikealla olevaa säätönuppia (33). Kiertonupissa on lukitusasento jokaista asetettavaa arvoa varten. Asetusalue: 1-60 μm 1-10 μm 1 μm-askelin μm 2 μm-askelin μm 5 μm-askelin. Kulloinkin asetettu leikepaksuus on luettavissa ikkunasta (34). Valitun leikepaksuuden (asteikossa) on vastattava punaista osoitinta (38) Karkeakäyttöpyörä Kuva 11 Laite voi pyöriä joko oikealle (myötäpäivään) tai vasemmalle (vastapäivään). Haluttu pyörimissuunta on annettu tilauksessa. Ilmoitettu pyörimissuunta tarkoittaa "eteenpäin" ja koskee näytteen syöttöliikettä veitseen. Karkeasäädöllä näytettä saadaan siirrettyä vaakatasossa nopeasti eteenpäin - veistä kohti - ja taaksepäin - veitsestä pois. Etu- tai takapääteaseman tullessa vastaan karkeakäyttöpyörä alkaa pyöriä jäykästi. Etupääteasemassa näyte ei enää siirry. Karkeakäyttöpyörä pyörii leikkuun yhteydessä. Se ei saa jumittua säätöpyörän pyörittämisen aikana, sillä näyte ei tällöin siirry eikä leikkuu ole mahdollista. Kuva 12 Leica RM

20 5. Käyttö Magneetti, joka pitää tappiavaimen paikoillaan (SW4) Kun haluat kytkeä sisäänvedon pois päältä, aseta rako vaakasuoraan (off). Kun haluat kytkeä sisäänvedon päälle, aseta rako pystysuoraan (on). Kuva Näytteen sisäänveto Näytteen sisäänvetotoiminto suojaa veistä ja näytettä. Kun sisäänveto on kytketty päälle, näyte vedetään paluuliikkeen aikana leikkuun jälkeen 200 μm ylempään lähtöasemaan. Ennen uuden leikepaksuuden syöttöä syöttö tapahtuu sisäänvetoarvon verran. Näytteen sisäänvetotoiminto voidaan kytkeä manuaalisesti pois toiminnasta laitteen takaa (kuva 13) laitteen mukana toimitetulla uraruuvimeisselillä. Vie näytepää ennen näytteen sisäänvetotoiminnon pois- tai päällekytkemistä säätöpyörää kiertämällä yleimpään pääteasemaan Mekaaninen trimmaustoiminto RM2235 on varustettu mekaanisella trimmaustoiminnolla. Trimmausvivussa on 3 lukitusasentoa (0, 10 μm, 30 μm). Pisteet (36) merkitsevät kummankin trimmausportaan: = 10 μm = 30 μm 36 Kuva 14 Aktivoi trimmaustoiminto painamalla vipu alas yhteen lukitusasennoista ja pidä paikoillaan. Käsipyörän jokainen kiertäminen lisää asetusta joko 10 μm tai 30 μm. Vipu palaa automaattisesti takaisin alkuasentoon (nolla-asentoon), kun päästät siitä irti. Trimmaustoiminto on näin deaktivoitu. Asetettua leikepaksuutta ei lisätä valittuun trimmausarvoon. Jos asetettu leikepaksuus on valittua trimmausarvoa suurempi, leikepaksuus lisätään. 20 Käyttöohje V /2008

21 5. Käyttö Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Hienosuuntauksella varustetun näytteen kiinnitystelineen pikakiinnityslaitteessa voidaan käyttää (asentaa) kaikkia lisätarvikkeina saatavia näytepitimiä Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. Näytteen suuntaaminen Näytteen suuntaamista ei tarvitse suorittaa sisäänvetovaiheessa! Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Kuva 15 Nolla-asennon näyttö Nolla-asennon paremmaksi näkymiseksi suuntauksessa on kaksi punaista indikaattoria (32). Kun molemmat indikaattorit ovat näkyvissä, molemmat asetusruuvit ovat yhtäaikaa nollaasennossa (pidätyskohta, valkoinen merkki kohdassa " ") näyte on nolla-asennossa. Käytettäessä suurta vakionäytepidintä (50 x 55 mm) 8 :een näytteen suuntausta pohjois-eteläsuunnassa ei voida käyttää täysin hyväksi. Käytössä oleva kulma on tässä vain n. 4. Vie näytepää ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Kiinnityksen irrottamiseksi käännä epäkeskovipua (29) eteenpäin. Suuntaa näytettä asetusruuvilla (30) pohjoiseteläsuunnassa ja asetusruuvilla (31) itälänsisuunnassa. Jokainen ruuvin kierros kallistaa näytettä 2. Yhteensä joka suuntaan voidaan kiertää 4 kierrosta = 8. Tarkkuus on silloin noin ± 0,5. Arvioinnin helpottamiseksi kahvassa on valkoinen merkki ja käännettäessä huomattavissa oleva pidätyskohta. Suuntauksen kiinnittämiseksi käännä epäkeskovipu (29) takaisin. Leica RM

22 5. Käyttö 5.2 Vapaakulman säätö Indeksiviivat (0, 5 ja 10 ) vapaakulmän säätöä varten (59.1) ovat teränkannattimen (57) oikealla puolella Teränkannattimen alustan (51) oikealla puolella on indeksiviiva (59.2) vapaakulman säädön kiinnepisteenä. Yksityiskohta: Asteikon jako vapaakulman säätämistä varten. 58 Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Siirrä teränkannatinta indeksiviivan kanssa, kunnes haluamasi säädön indeksiviiva on teränkannattimen alustan indeksiviivan kohdalla. Esimerkki: Yksityiskohtainen kuva 5 :een vapaakulmasta Vapaakulman suositeltava säätö teränkannatinta E varten on noin 5 alueella. Pidä teränkannatinta tässä asennossa ja kiinnitä kiristämällä ruuvi (58). Kuva Käyttöohje V /2008

23 5. Käyttö 33 Kuva Voimien tasapainotuksen hienosäätö Tapauksessa, jossa näytepäähän (33) asennetaan toinen tarvike, jonka paino on poikkeava, on välttämätöntä tarkistaa, täytyykö voimien tasapainotus säätää uudelleen. Oikean säädön tarkastus: Asenna uusi tarvike ja kiristä näyte paikalleen Aseta näytepää kääntämällä säätöpyörää vaakasuoran syöttövälin puoleenväliin (kuva 17). Jos näytepää jää tarkalleen tähän asentoon, säätö on oikea. Jos näytepää liikkuu (nousee tai laskee), hienosäätö on tarpeellista. Tärkeää! Älä koskaan kierrä ruuvia yli 1 / 2 kierrosta kerrallaan. Jos voimien tasapainotusta ei säädetä, se voi johtaa loukkaantumisiin työskenneltäessä. Säätö tapahtuu ruuvilla (34), johon päästään käsiksi leikejätteen keräysaltaan poistamisen jälkeen mikrotomin alustan alapuolella. Käytä säätöön mukanatoimitettua kuusiokoloavainta SW 5 (kahvalla!). Jos näytepää liikkuu alaspäin, kierrä ruuvia n. 1 / 2 kierrosta myötäpäivään. Jos näytepää liikkuu ylöspäin, kierrä ruuvia (34) n. 1 / 2 kierrosta vastapäivään. Jatka tätä, kunnes näytepää ei enää liiku sen jälkeen, kun siitä päästetään irti. 34 Kuva 18 Leica RM

24 5. Käyttö 5.4 Näytteen kiristys Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä/terää tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Aseta näytepidin säätöpyörää kääntämällä korkeimpaan asemaan. Lukitse säätöpyörä (anna vivun (5), kuva 2, lukittua) ja aktivoi jarru. Laita näyte näytepitimeen. Näytteen laittaminen eri näytekiinnittimiin ja näytteen pitimiin on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 5.5 Terän/kertakäyttöterän kiristys Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Laita terä tai kertakäyttöterä varovasti teränkannattimeen ja kiristä se. Ota huomioon, että terä ehdottomasti kiristetään samansuuntaisesti painelevyn yläreunan kanssa. (katso tämän lisäksi Luku 6.3.2, kuva 33) Terän laittaminen yksittäiseen teränkannattimeen on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 24 Käyttöohje V /2008

25 5. Käyttö 5.6 Leikkaus Käännä säätöpyörää aina tasaisesti myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Säätöpyörän kierrosluvun täytyy sopia näytteen kovuuteen. Työskentele kovien näytteiden kanssa hitaammalla nopeudella. Näytteen leikkaaminen (trimmaus) Ota leikkeet pois Siirrä näyte karkeakäyttöpyörää kiertämällä taempaan pääteasemaan. Työnnä teränkannatinta teränkannattimen alustassa lähes näytteeseen asti. Suuntaa näytepinnan sijainti (vain suunnattavassa näytteenpitimessä). Avaa säätöpyörän lukitus / säätöpyörän jarru. Valitse trimmausvivulla haluttu trimmausporras. Aloita leikkuu säätöpyörää kiertämällä. Lopeta leikkuu saavutettuasi haluamasi näytepinnan. Päästä irti trimmausvivusta. Säädä haluamasi leikepaksuus tai tarkista säädetty arvo ikkunassa. Leikkuuseen tulisi aina käyttää terän toista osaa kuin trimmaukseen. Siirrä sitä varten terää teränkannattimessa. Käytettäessä teränkannatinta E, jossa on sivuttaissiirto, on riittävää siirtää teränkannatinta sivuttain. Leikkaa kiertämällä säätöpyörää tasaisesti myötäpäivään. Älä estä karkeakäyttöpyörän toimintaa säätöpyörän kiertämisen yhteydessä! Leikepaksuuden syöttö ja leikkuu ei muuten tapahdu. Ota leike pois ja preparoi se. Leica RM

26 5. Käyttö 5.7 Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veitseä tai näytepäätä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Vie näyte ylempään pääteasentoon ja laita mekaaninen säätöpyörän pysäytys päälle. Peitä leike sormisuojuksella. Ota näyte pois näytepitimestä ja laita tarvittaessa uusi näyte paikalleen. Siirrä näytepidintä karkeakäyttöpyörällä takaisin sen verran, että voit aloittaat uuden näytteen leikkuun. 5.8 Päivittäisen työskentelyn päättäminen Vie näyte säätöpyörää kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Ota terä pois teränkannattimesta ja työnnä se jakelulaitteen pohjassa olevaan kiinnityslokeroon tai ota terä pois teränkannattimesta ja laita se teräkoteloon. Ota näyte näytepitimestä pois. Siirrä ympärilläoleva leikejäte leikejätteen keräysaltaaseen ja tyhjennä se. Puhdista laite (katso tämän lisäksi Luku 8.1). 26 Käyttöohje V /2008

27 6. Lisävarusteet 6.1 Näytteen kiinnitystelineen asennus Peruslaitteen mukana toimitetaan aina tilauksesta riippuen suunnattava tai kiinteä näytteen kiinnitysteline, joka on ensin asennettava. Molempiin näytteen kiinnitystelineisiin voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeena saatavat näytepitimet. Ennen näytteen kiinnitystelineen asennusta mekaaninen säätöpyörän pysäytys on aktivoitava! Kiinteä näytteen kiinnitysteline Ruuvaa kiinteä näytteen kiinnitysteline (4) näytepäähän (3): Poista ruuvi (1), pistä sen jälkeen näytteen kiinnitysteline (4) edestäpäin näytepäähän (3) ja kiristä ruuvit (2) sisäkuusiokoloavaimella SW 3. Pistä sen jälkeen sivuruuvi (1) paikalleen ja kiristä lyhyesti kuusiokoloavaimella SW 4. Poista kumirengas aikaisintaan näytepäähän asettamisen jälkeen! 1 Kuva Kuva 20 Leica RM a 5b b 9b 10 Laita lopuksi lohenpyrstökiinnitin (2) paikalleen, kiinnitä kiertämällä 4 ruuvia (1) kuusiokoloavaimella SW 3 sisään. 9a 9a Suunnattava näytteen kiinnitysteline Kierrä epäkeskopulttia (6) vastapäivään sen irrottamiseksi. Kierrä painekappale (5) kokonaan ulos rakoruuvimeisselillä ja vedä se ulos jousen (5a) ja tapin (5b) kanssa. Kierrä asetusruuvit (3) ja (4) kokonaan ulos. Laita suunnattava näytteen kiinnitysteline kuvan mukaan paikalleen. Pistä ruuvit (7+8) reikään (2 ruuviin (8) päästään käsiksi reiän (9a) kautta) ja kierrä ne kuusiokolotappiavaimella SW3 tasaisesti sisään. Laita jousen (5a) ja tapin (5b) litteä puoli painekappaleeseen (5). Kierrä painekappale uraruuvimeisselillä kokonaan sisään. Kierrä asetusruuvit (3+4) taas kokonaan sisään. 27

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN

SISÄLLYSLUETTELO VAROITUSTARRAN ASETTAMINEN Käyttäjän ohjekirja SISÄLLYSLUETTELO Varoitustarran asettaminen... 2 Tärkeitä varotoimenpiteitä... 2 Ennen kuin aloitat... 5 Kokoaminen... 6 Sykemittarivyön käyttö... 15 Toiminta ja säädöt... 16 Juoksumaton

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot