Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi"

Transkriptio

1 Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2

3 HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista, teknisistä kuvista jne. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muita tietoja ei tulee pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kun sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Internet: Leica RM2235 3

4 Sisällys 1. Tärkeitä ohjeita Turvallisuus Turvallisuusohjeet Varoitusohjeet Asennetut turvallisuusjärjestelmät Laitteen komponentit ja spesifikaatiot Yleiskuvaus - laitteen osat Laitespesifikaatiot Tekniset tiedot Käyttöönotto Toimituslaajuus Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Säätöpyörän asennus Yleiskasettipuristimen asennus Teränkannattimen asennus Käyttö Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Karkeakäyttöpyörä Mekaaninen trimmaustoiminto Näytteen sisäänveto Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Vapaakulman säätö Voimien tasapainotuksen hienosäätö Näytteen kiristys Terän/kertakäyttöterän kiristys Leikkaus Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Päivittäisen työskentelyn päättäminen Lisävarusteet Näytteen kiinnitystelineen asennus Kiinteä näytteen kiinnitysteline Suunnattava näytteen kiinnitysteline Hienosuunnattava näytteen kiinnitysteline Pikakiinnitysjärjestelmää Näytepitimet ja panokset Käyttöohje V /2008

5 Sisällys Vakionäytepidin Prismakappale Kalvon kiristin tyyppi Kalvon kiristin tyyppi Yleiskasettipuristin Super Mega kasettipuristin Pyöreän näytteen pidin Teränkannattimen alusta ja teränkannatin Teränkannattimen alusta kiinteä Teränkannatin E/E-TC Teränkannatin N/NZ Leikejätteen keräysallas Uppovalaistus Kaukalo Jäähdytysakku Yleismikroskoopin pidike Suurnnuslasi Tilaustiedot Ongelmien ratkaisu Mahdolliset virheet Toimintohäiriöt Puhdistus ja huolto Laitteen puhdistus Huoltoa koskevia ohjeita Laitteen öljyäminen Takuu ja huolto EC Declaration of Conformity...55 Leica RM2235 5

6 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Vaaroja koskevat ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja on merkitty varoituskolmiolla. Huomautukset, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut ohjeet ovat harmaalla pohjalla ja niissä on merkintä. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Leica RM2235 on käsikäyttöinen rotaatiomikrotomi, jolla voidaan valmistaa ohuita leikkeitä eri kovuuksisista näytteistä ja jota voidaan käyttää tavallisissa ja tutkimuslaboratorioissa biologian, lääketieteen ja teollisuuden alueilla. Se sopii pehmeiden parafiininäytteiden sekä kovien näytteiden leikkaamiseen, mikäli ne sopivat käsin suoritettavaan leikkaukseen Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty! (5) Numerot suluissa koskevat kuvissa olevia asemanumeroita. Käyttäjäryhmä Leica RM2235:n käyttö on sallittu vain koulutetuille ammattihenkilöille. Työskentely laitteella saadaan aloittaa vasta sitten, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Laitetyyppi Kaikki tiedot näissä käyttöohjeissa koskevat vain sitä laitetyyppiä, joka on ilmoitettu kannessa. Laitteen vasemmalle puolelle on kiinnitetty tyyppikilpi, johon on merkitty laitteen sarjanumero. Kuva 1 6 Käyttöohje V /2008

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tämän luvun turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita. Lue ne, vaikka jo oletkin tutustunut Leica-laitteen käsittelyyn ja käyttöön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on olennainen osa laitetta ja on ennen käyttöönottoa ja käyttöä luettava huolellisesti. Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Laite on valmistettu ja tarkastettu konedirektiivin 98/37/EY sekä laboratoriolaitteita koskevien turvamääräysten edellyttämällä tavalla. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: www. histo-solutions.com Käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko. 2.2 Varoitusohjeet Varolaitteet, jotka valmistaja on asentanut tähän laitteeseen, ovat vain tapaturmantorjunnan perustana. Tapaturmavapaan työnkulun päävastuu on ennen kaikkea yrittäjällä, jonka käytössä laite on, sekä hänen nimittämillään henkilöillä, jotka käyttävät, huoltavat tai puhdistavat laitetta. Laitteen virheettömän toiminnan takaamiseksi on huomioitava seuraavat huomautukset ja varoitukset. Leica RM2235 7

8 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - turvallisuusohjeet itse laitteessa Varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet itse laitteessa tarkoittavat sitä, että käytön tai vastaavien laiteosien vaihdon yhteydessä on suoritettava oikeat käyttövaiheet oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Huomiottajättämisen seurauksena voi olla tapaturma, loukkaantumisia ja/tai vahinkoja laitteella/tarvikkeissa. Varoitusohjeet - kuljetus ja asennus Kun laite on otettu pakkauksesta, sitä saa kuljettaa ainoastaan pystyssä. Älä tartu kiinni säätöpyörän kahvoista, karkeakäyttöpyörästä tai leikepaksuuden säätönupista, kun haluat kantaa laitetta. Laitteen ja tarvikkeiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Varoitusohjeet - työskentely laitteella Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. 8 Käyttöohje V /2008

9 2. Turvallisuus Varoitusohjeet - työskentely laitteella Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Käännä säätöpyörää AINA myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Käytä hauraita näytteitä leikattaessa aina suojalaseja! Sirpaleiden vaara! Näytteen suuntaamista ei saa suorittaa sisäänvetovaiheessa. Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Varoitusohjeet - huolto ja puhdistus Aktivoi säätöpyörän lukitus aina ennen puhdistusta! Älä käytä puhdistukseen asetoni- ja ksyleenipitoisia liuottimia! Puhdistuksen yhteydessä laitteen sisäosiin ei saa päästä nestettä! Noudata valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja laboratorion määräyksiä käsitellessäsi puhdistusaineita! Leica RM2235 9

10 2.Turvallisuus 2.3 Asennetut turvallisuusjärjestelmät 5 12 Säätöpyörän lukitus Säätöpyörän (12) lukitsemiseen on kaksi mahdollisuutta: Säätöpyörä voidaan pysäyttää lähes kaikkiin asentoihin vivulla (3) mikrotomin alustan oikealla puolella. Käännä vipua vastapäivään asentoon sen pysäyttämiseksi. Huomio! Jarruvivun (3) täytyy olla täsmälleen asennossa, muuten säätöpyörä ei pysähdy kunnolla. Jos vipua käännetään tämän kohdan yli, saattaa käydä niin, että säätöpyörä ei enää pysähdy. Säätöpyörän jarrun vapauttamiseksi käännä vipu (3) takaisin lähtöasemaan. Kohta. 3 Säätöpyörän lukitsemiseksi paina vipua (5) ulospäin ja käännä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes se lukkiutuu tarkalleen kello 12 kohdalle. Jos molempia jarrujärjestelmiä käytetään yhtäaikaa, laita aina ensin vipu (3) asentoon jarrujen vapauttamiseksi. Muuten vipu (5) saattaa jäädä kiinni. Kuva 2 10 Käyttöohje V /2008

11 2. Turvallisuus 7 Teränkannatin N 8 7 Sormisuojus teränkannattimessa Jokaisessa teränkannattimessa on kiinteästi asennettu sormisuojus (8, 9). Siten terä voidaan peittää täydellisesti jokaisessa terän asennossa. Teränkannatin N/NZ Teränkannattimen N/NZ sormisuojuksessa (8) on kahvat (7) sen siirtämiseksi (kuva 3). Terän peittämiseksi työnnä sormisuojuksen molempia puolia keskelle. Kuva 3 11 Teränkannatin E 9 10 Teränkannatin E/E-TC Teränkannattimen E/E-TC sormisuojus koostuu käännettävästä sangasta (9). Käännä sormisuojuksen sanka (9) ylöspäin kuvan 4 mukaan terän peittämiseksi. Teränkannatin E-TC Teränkannattimen E kiristysvipuja ei voida vaihtaa. Molempien kiristysvipujen (10, 11) täytyy aina jäädä kuvassa näkyvään asemaan, muuten teränkannattimessa voi yksittäisissä tapauksissa esiintyä toimintahäiriöitä. Terän (10) kiristysvipu oikealla, sivuttaissiirron (11) kiristysvipu vasemmalla. 9 Kuva 4 Leica RM

12 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuvaus - laitteen osat Kaukalo Karkeakäyttöpyörä Yleiskasettipuristin Säätöpyörän Lukitus Teränkannattimen alusta, kiinteä Irrotettava leikejätteen keräysallas Kevyt säätöpyöräkevyt säätöpyörä Säätöpyörän jarrun aktivoinnin vipu Teränkannattimen alustan kiinnityspipu Suunnattava näytteen kiinnitysteline Ikkuna, jossa näkyy leikepaksuus Leikepaksuuden säädön kääntönuppi Säätöpyörän jarrun trimmaustoiminnon aktivoinnin vipu Teränkannatin E Sivuttaissiirron kiristysvipu Kuva 5 12 Käyttöohje V /2008

13 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.2 Laitespesifikaatiot Mekaanisella trimmaustoiminnolla varustettu peruslaite, sivuttainen karkeasäätö Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 on varustettu lähes huoltovapaalla, välyksettömällä mikrometrikoneistolla, pystyliikkeellä ja vaakasuoralla näytteensyötöllä, jossa on huoltovapaat ristirengasohjaimet. Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi laite on varustettu kahdella toisistaan riippumattomasti toimivalla säätöpyörän lukitusjärjestelmällä. Leican patentoima ja käyttäjän säädettävissä oleva voimien tasapainotusjärjestelmä kompensoi leikkuussa syntyvät keskipakovoimat esikiristetyn jousen kautta ja tekee näin säätöpyörän liikkeestä erittäin kevyen. Etu: säätöpyörässä ei enää tarvitse käyttää painavaa tasauspainoa ja jousijännitys voidaan säätää yksilöllisesti kulloinkin käytetystä näytekiinnittimestä tai näytteestä riippuen. Käyttäjä voi kytkeä näytteenpalautusjärjestelmän päälle ja pois päältä. Laite tarjoaa näin kaikki näytteenpalautuksen edut ja sallii samanaikaisesti työskentelyn ns. "keinukäytössä" ts. ilman säätöpyörän täyttä kääntöä. Suosittelemme kytkemään näytteenpalautuksen pois päältä "keinukäytön" yhteydessä. Karkeakäyttöpyörä on sijoitettu käyttäjän kannalta ergonomisesti. (Pyörimissuuntaa koskevat tiedot löytyvät luvusta 5.1.2) Leica RM

14 3. Laitteen komponentit ja spesifikaatiot 3.3 Tekniset tiedot Yleiset tiedot laitteesta Rekisteröinti: Laitekohtaiset rekisteröintimerkit ovat laitteen takana tyyppikilven vieressä. Käyttölämpötila-alue: +10 C C Varastoinnin lämpötila-alue: +5 C C Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80 % ei-kondensoiva Varastoinnin ilmankosteus: < 80 % Leikepaksuusalue: 1,0-60,0 μm Leikepaksuuden säädöt: Näytteensyöttö: Pystyliike: Maks. leikkuualue ilman sisäänvetoa: Maks. leikkuualue sisäänvedolla: Näytteen sisäänveto, voidaan kytkeä pois manuaalisesti: 1,0-10,0 μm 1,0 μm-askelin 10,0-20,0 μm 2,0 μm-askelin 20,0-60,0 μm 5,0 μm-askelin n. 24 mm, ± 2 mm 70 mm 69 mm (ilman näytteen suuntausta 1 μm:ssa) 62 mm 200 μm Mitat ja paino Leveys (säätöpyörän kanssa): 413 mm Syvyys (keräysaltaan kanssa): 618 mm Korkeus (kokonais): 305 mm (kaukalo kuvun päällä) Työskentelykorkeus (veitsisärmä): 168 mm (mitattu pöydästä) Paino (ilman tarvikkeita): n. 37 kg Valinnaiset varusteet ja valinnaiset lisävarusteet Näytteen suuntaus (valinn.) vaakasuorassa: 8 pystysuorassa: 8 Kääntyvyys: ± 90 Trimmausportaat: Teränkannattimen alustan siirrettävyys Pohjoinen-etelä siirrettävyys: 10 μm, 50 μm ± 25 mm 14 Käyttöohje V /2008

15 4. Käyttöönotto 4.1 Toimituslaajuus Leica RM2235:n perusvarustukseen kuuluvat seuraavat osat: 1 Leica RM2235 peruslaite. 1 säätöpyörä, täydellinen leikejätteen keräysallas huoltosarja, johon kuuluu: kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW kuusiokolotappiavain kahvalla SW ruuvimeisseli 3x50, 186 pitkä pullo (50 ml) käyttöosaöljyä, tyyppi sivellin magneetilla pölynsuojakupu käyttöohje D/E/F/S Tilatut tarvikkeet ovat mukana erillisessä pakkauksessa. Vertaa toimitusta tarkasti pakkauslistaan ja kuormakirjaan. MIkäli löydät jotakin poikkeavaa, ota välittömästi yhteys Leican edustajaan. 4.2 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Vakaa, tärisemätön laboratoriopöytä, jonka pöytälevy on vaakasuora ja tasainen sekä mahdollisimman tärinätön lattia. Lähellä ei muita laitteita, jotka aiheuttavat tärinää. Huoneen lämpötila jatkuvasti + 10 C ja + 35 C:n välillä. Säätöpyörä vapaasti käytettävissä. Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty. Leica RM

16 4. Käyttöönotto Laitteen pystytys Älä tartu kuljetusta varten laitteen 5 säätöpyörän akseliin, näytepäähän tai kupuun! 6 Tartu laitteeseen (5) edestä alustaan ja takana upotettuun kahvaan (kuva 6) laitteen nostamiseksi 9 pakkauseristeestä (6) ja laita se vakaan laboratoriopöydän päälle. Kaksi liukuelementtiä (9) aluslevyn takana Kuva 6 helpottavat laitteen siirtämistä pöydällä. Tartu laitteen siirtämiseksi kiinni aluslevyn etureunasta, nosta vähän ja siirrä sitä liukupintojen avulla. 4.3 Säätöpyörän asennus Säätöpyörä täytyy olla asennettu laitteeseen ennen käyttöönottoa. Siihen tarvittavat osat ja työkalut ovat laitteen mukana toimitetussa työkalusarjassa. Sovituskiila (4) on irrallaan säätöpyörän akselissa (1) ja se on varmistettu kaapelinsitojalla kuljetuksen ajaksi a Ota kaapelinsitoja (3) pois. Huomio! Sovituskiila ei saa pudota pois! Laita säätöpyörä (2) näytetyssä asennossa säätöpyörän akselin (1) päälle. Kiristä ruuvi (2a) säätöpyörän keskireikään kuusiokolotappiavaimella SW 4 (5). Irrota suojakalvo itseliimautuvasta peitelevystä ja laita peitelevy säätöpyörän päälle. Kuva Käyttöohje V /2008

17 4. Käyttöönotto 4.4 Yleiskasettipuristimen asennus 60 Näytteen kiinnitystelinettä on kahta mallia näytteen suuntauksella tai ilman ne voidaan vaihtaa toinen toiseensa. Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. 12 Pikakiinnitysjärjestelmään (64) voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeina saatavat näytepitimet (katso tämän lisäksi Luku 6 "Lisävarusteet"). Toimi näin: Vie näytepää (60) säätöpyörästä (12) kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle Käännä ruuvia (61) pikakiinnitysjärjestelmässä (64) kuusiokolotappiavaimella SW 4 (71) vastapäivään kiinnityksen avaamiseksi Työnnä yleiskasettipuristimen (62) ohjain (63) vasemmalta pikakiinnitysjärjestelmään (64) rajoittimeen asti. Kasettipuristimen kiinnittämiseksi kierrä ruuvia (61) myötäpäivään rajoittimeen asti. Kuva 8 Koska kaikissa lisätarvikkeina saatavissa näytepitimissä on takapuolella sama ohjain, asennus tapahtuu samalla tavalla kuin tässä esimerkkinä kuvatun yleiskasettipuristimen asennus. Leica RM

18 4. Käyttöönotto 4.5 Teränkannattimen asennus Yksityiskohta: Asteikko teränkannattimen parempaan uudelleenasemointiin 51 eri näytteen korkeuksien yhteydessä Teränkannattimen alustan asettaminen Käännä kiristysvipua (50) vastapäivään sen irrottamiseksi. Työnnä teränkannattimen alusta (51) ura (52) alaspäin T-kappaleeseen (55) mikrotomin alustassa (53). Käännä kiristysvipua (50) myötäpäivään teränkannattimen alustan kiristämiseksi. Teränkannattimen alustaa (51) voidaan työntää eteen- ja taaksepäin mikrotomin alustalla. Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä parhaaseen mahdolliseen leikkuuasemaan suhteessa näytteeseen. Mikrotomin alustan oikealla puolella on asteikko (54). Sen ansiosta teränkannatin voidaan viedä nopeasti ja paremmin oikeaan asentoon suhteessa näytteeseen, kun käytetään vakionäytteiden ja näytteiden kiinnittimien erilaisia yhdistelmiä. Asteikon vertailuna toimii teränkannattimen alustan (51) takareuna. Kuva Teränkannattimen asennus Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Laita teränkannatin (57) ura alaspäin T-kappaleeseen (56) teränkannattimen alustassa (51). Kiristä ruuvi (58) uudelleen kiinnittämiseksi. 58 Kuva Käyttöohje V /2008

19 5. Käyttö 5.1 Käyttöelementit ja niiden toiminto Leikepaksuuden asetus Leikepaksuus asetetaan kiertämällä mikrotomin etuosassa oikealla olevaa säätönuppia (33). Kiertonupissa on lukitusasento jokaista asetettavaa arvoa varten. Asetusalue: 1-60 μm 1-10 μm 1 μm-askelin μm 2 μm-askelin μm 5 μm-askelin. Kulloinkin asetettu leikepaksuus on luettavissa ikkunasta (34). Valitun leikepaksuuden (asteikossa) on vastattava punaista osoitinta (38) Karkeakäyttöpyörä Kuva 11 Laite voi pyöriä joko oikealle (myötäpäivään) tai vasemmalle (vastapäivään). Haluttu pyörimissuunta on annettu tilauksessa. Ilmoitettu pyörimissuunta tarkoittaa "eteenpäin" ja koskee näytteen syöttöliikettä veitseen. Karkeasäädöllä näytettä saadaan siirrettyä vaakatasossa nopeasti eteenpäin - veistä kohti - ja taaksepäin - veitsestä pois. Etu- tai takapääteaseman tullessa vastaan karkeakäyttöpyörä alkaa pyöriä jäykästi. Etupääteasemassa näyte ei enää siirry. Karkeakäyttöpyörä pyörii leikkuun yhteydessä. Se ei saa jumittua säätöpyörän pyörittämisen aikana, sillä näyte ei tällöin siirry eikä leikkuu ole mahdollista. Kuva 12 Leica RM

20 5. Käyttö Magneetti, joka pitää tappiavaimen paikoillaan (SW4) Kun haluat kytkeä sisäänvedon pois päältä, aseta rako vaakasuoraan (off). Kun haluat kytkeä sisäänvedon päälle, aseta rako pystysuoraan (on). Kuva Näytteen sisäänveto Näytteen sisäänvetotoiminto suojaa veistä ja näytettä. Kun sisäänveto on kytketty päälle, näyte vedetään paluuliikkeen aikana leikkuun jälkeen 200 μm ylempään lähtöasemaan. Ennen uuden leikepaksuuden syöttöä syöttö tapahtuu sisäänvetoarvon verran. Näytteen sisäänvetotoiminto voidaan kytkeä manuaalisesti pois toiminnasta laitteen takaa (kuva 13) laitteen mukana toimitetulla uraruuvimeisselillä. Vie näytepää ennen näytteen sisäänvetotoiminnon pois- tai päällekytkemistä säätöpyörää kiertämällä yleimpään pääteasemaan Mekaaninen trimmaustoiminto RM2235 on varustettu mekaanisella trimmaustoiminnolla. Trimmausvivussa on 3 lukitusasentoa (0, 10 μm, 30 μm). Pisteet (36) merkitsevät kummankin trimmausportaan: = 10 μm = 30 μm 36 Kuva 14 Aktivoi trimmaustoiminto painamalla vipu alas yhteen lukitusasennoista ja pidä paikoillaan. Käsipyörän jokainen kiertäminen lisää asetusta joko 10 μm tai 30 μm. Vipu palaa automaattisesti takaisin alkuasentoon (nolla-asentoon), kun päästät siitä irti. Trimmaustoiminto on näin deaktivoitu. Asetettua leikepaksuutta ei lisätä valittuun trimmausarvoon. Jos asetettu leikepaksuus on valittua trimmausarvoa suurempi, leikepaksuus lisätään. 20 Käyttöohje V /2008

21 5. Käyttö Hienosuuntauksella varustettu näytteen kiinnitysteline Hienosuuntauksella varustetun näytteen kiinnitystelineen pikakiinnityslaitteessa voidaan käyttää (asentaa) kaikkia lisätarvikkeina saatavia näytepitimiä Näytteen suuntaaminen tekee mahdolliseksi korjata helposti kiinnitetyn näytteen pinnan paikkaa. Näytteen suuntaaminen Näytteen suuntaamista ei tarvitse suorittaa sisäänvetovaiheessa! Muuten näytettä siirretään ennen seuraavaa leikkausta sisäänvetoarvon PLUS asetetun leikepaksuuden verran. Siitä syntyy vaara, että näyte ja terä vaurioituvat! Kuva 15 Nolla-asennon näyttö Nolla-asennon paremmaksi näkymiseksi suuntauksessa on kaksi punaista indikaattoria (32). Kun molemmat indikaattorit ovat näkyvissä, molemmat asetusruuvit ovat yhtäaikaa nollaasennossa (pidätyskohta, valkoinen merkki kohdassa " ") näyte on nolla-asennossa. Käytettäessä suurta vakionäytepidintä (50 x 55 mm) 8 :een näytteen suuntausta pohjois-eteläsuunnassa ei voida käyttää täysin hyväksi. Käytössä oleva kulma on tässä vain n. 4. Vie näytepää ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Kiinnityksen irrottamiseksi käännä epäkeskovipua (29) eteenpäin. Suuntaa näytettä asetusruuvilla (30) pohjoiseteläsuunnassa ja asetusruuvilla (31) itälänsisuunnassa. Jokainen ruuvin kierros kallistaa näytettä 2. Yhteensä joka suuntaan voidaan kiertää 4 kierrosta = 8. Tarkkuus on silloin noin ± 0,5. Arvioinnin helpottamiseksi kahvassa on valkoinen merkki ja käännettäessä huomattavissa oleva pidätyskohta. Suuntauksen kiinnittämiseksi käännä epäkeskovipu (29) takaisin. Leica RM

22 5. Käyttö 5.2 Vapaakulman säätö Indeksiviivat (0, 5 ja 10 ) vapaakulmän säätöä varten (59.1) ovat teränkannattimen (57) oikealla puolella Teränkannattimen alustan (51) oikealla puolella on indeksiviiva (59.2) vapaakulman säädön kiinnepisteenä. Yksityiskohta: Asteikon jako vapaakulman säätämistä varten. 58 Irrota ruuvia (58) kuusiokoloavaimella SW 4 (71) niin paljon, että teränkannatin (57) pääsee liikkumaan. Siirrä teränkannatinta indeksiviivan kanssa, kunnes haluamasi säädön indeksiviiva on teränkannattimen alustan indeksiviivan kohdalla. Esimerkki: Yksityiskohtainen kuva 5 :een vapaakulmasta Vapaakulman suositeltava säätö teränkannatinta E varten on noin 5 alueella. Pidä teränkannatinta tässä asennossa ja kiinnitä kiristämällä ruuvi (58). Kuva Käyttöohje V /2008

23 5. Käyttö 33 Kuva Voimien tasapainotuksen hienosäätö Tapauksessa, jossa näytepäähän (33) asennetaan toinen tarvike, jonka paino on poikkeava, on välttämätöntä tarkistaa, täytyykö voimien tasapainotus säätää uudelleen. Oikean säädön tarkastus: Asenna uusi tarvike ja kiristä näyte paikalleen Aseta näytepää kääntämällä säätöpyörää vaakasuoran syöttövälin puoleenväliin (kuva 17). Jos näytepää jää tarkalleen tähän asentoon, säätö on oikea. Jos näytepää liikkuu (nousee tai laskee), hienosäätö on tarpeellista. Tärkeää! Älä koskaan kierrä ruuvia yli 1 / 2 kierrosta kerrallaan. Jos voimien tasapainotusta ei säädetä, se voi johtaa loukkaantumisiin työskenneltäessä. Säätö tapahtuu ruuvilla (34), johon päästään käsiksi leikejätteen keräysaltaan poistamisen jälkeen mikrotomin alustan alapuolella. Käytä säätöön mukanatoimitettua kuusiokoloavainta SW 5 (kahvalla!). Jos näytepää liikkuu alaspäin, kierrä ruuvia n. 1 / 2 kierrosta myötäpäivään. Jos näytepää liikkuu ylöspäin, kierrä ruuvia (34) n. 1 / 2 kierrosta vastapäivään. Jatka tätä, kunnes näytepää ei enää liiku sen jälkeen, kun siitä päästetään irti. 34 Kuva 18 Leica RM

24 5. Käyttö 5.4 Näytteen kiristys Kiristä aina ensin näyte ja SEN JÄLKEEN veitsi tai terä paikalleen. Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä/terää tai näytettä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Aseta näytepidin säätöpyörää kääntämällä korkeimpaan asemaan. Lukitse säätöpyörä (anna vivun (5), kuva 2, lukittua) ja aktivoi jarru. Laita näyte näytepitimeen. Näytteen laittaminen eri näytekiinnittimiin ja näytteen pitimiin on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 5.5 Terän/kertakäyttöterän kiristys Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiteriä ja kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on äärimmäisen terävä ja voi johtaa pahoihin loukkaantumisiin! Laita terä tai kertakäyttöterä varovasti teränkannattimeen ja kiristä se. Ota huomioon, että terä ehdottomasti kiristetään samansuuntaisesti painelevyn yläreunan kanssa. (katso tämän lisäksi Luku 6.3.2, kuva 33) Terän laittaminen yksittäiseen teränkannattimeen on kuvattu yksityiskohtaisesti Luvussa 6 "Lisätarvikkeet". 24 Käyttöohje V /2008

25 5. Käyttö 5.6 Leikkaus Käännä säätöpyörää aina tasaisesti myötäpäivään, muuten jarru ei toimi asianmukaisesti. Säätöpyörän kierrosluvun täytyy sopia näytteen kovuuteen. Työskentele kovien näytteiden kanssa hitaammalla nopeudella. Näytteen leikkaaminen (trimmaus) Ota leikkeet pois Siirrä näyte karkeakäyttöpyörää kiertämällä taempaan pääteasemaan. Työnnä teränkannatinta teränkannattimen alustassa lähes näytteeseen asti. Suuntaa näytepinnan sijainti (vain suunnattavassa näytteenpitimessä). Avaa säätöpyörän lukitus / säätöpyörän jarru. Valitse trimmausvivulla haluttu trimmausporras. Aloita leikkuu säätöpyörää kiertämällä. Lopeta leikkuu saavutettuasi haluamasi näytepinnan. Päästä irti trimmausvivusta. Säädä haluamasi leikepaksuus tai tarkista säädetty arvo ikkunassa. Leikkuuseen tulisi aina käyttää terän toista osaa kuin trimmaukseen. Siirrä sitä varten terää teränkannattimessa. Käytettäessä teränkannatinta E, jossa on sivuttaissiirto, on riittävää siirtää teränkannatinta sivuttain. Leikkaa kiertämällä säätöpyörää tasaisesti myötäpäivään. Älä estä karkeakäyttöpyörän toimintaa säätöpyörän kiertämisen yhteydessä! Leikepaksuuden syöttö ja leikkuu ei muuten tapahdu. Ota leike pois ja preparoi se. Leica RM

26 5. Käyttö 5.7 Näytteen vaihto tai työn keskeyttäminen Säätöpyörä on lukittava ja veitsiterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veitseä tai näytepäätä koskevaa käsittelyä, ennen näytteen vaihtoa ja työskentelyyn tulevia taukoja! Vie näyte ylempään pääteasentoon ja laita mekaaninen säätöpyörän pysäytys päälle. Peitä leike sormisuojuksella. Ota näyte pois näytepitimestä ja laita tarvittaessa uusi näyte paikalleen. Siirrä näytepidintä karkeakäyttöpyörällä takaisin sen verran, että voit aloittaat uuden näytteen leikkuun. 5.8 Päivittäisen työskentelyn päättäminen Vie näyte säätöpyörää kääntämällä ylempään pääteasentoon ja laita säätöpyörän pysäytys päälle. Poista veitsi/terä aina ennen teränkannattimen irrottamista. Säilytä käytöstä poissaolevaa terää aina teräkotelossa! Älä laske terää kädestäsi leikkuuterä ylöspäin äläkä koskaan yritä ottaa putoavaa terää kiinni! Ota terä pois teränkannattimesta ja työnnä se jakelulaitteen pohjassa olevaan kiinnityslokeroon tai ota terä pois teränkannattimesta ja laita se teräkoteloon. Ota näyte näytepitimestä pois. Siirrä ympärilläoleva leikejäte leikejätteen keräysaltaaseen ja tyhjennä se. Puhdista laite (katso tämän lisäksi Luku 8.1). 26 Käyttöohje V /2008

27 6. Lisävarusteet 6.1 Näytteen kiinnitystelineen asennus Peruslaitteen mukana toimitetaan aina tilauksesta riippuen suunnattava tai kiinteä näytteen kiinnitysteline, joka on ensin asennettava. Molempiin näytteen kiinnitystelineisiin voidaan asentaa kaikki lisätarvikkeena saatavat näytepitimet. Ennen näytteen kiinnitystelineen asennusta mekaaninen säätöpyörän pysäytys on aktivoitava! Kiinteä näytteen kiinnitysteline Ruuvaa kiinteä näytteen kiinnitysteline (4) näytepäähän (3): Poista ruuvi (1), pistä sen jälkeen näytteen kiinnitysteline (4) edestäpäin näytepäähän (3) ja kiristä ruuvit (2) sisäkuusiokoloavaimella SW 3. Pistä sen jälkeen sivuruuvi (1) paikalleen ja kiristä lyhyesti kuusiokoloavaimella SW 4. Poista kumirengas aikaisintaan näytepäähän asettamisen jälkeen! 1 Kuva Kuva 20 Leica RM a 5b b 9b 10 Laita lopuksi lohenpyrstökiinnitin (2) paikalleen, kiinnitä kiertämällä 4 ruuvia (1) kuusiokoloavaimella SW 3 sisään. 9a 9a Suunnattava näytteen kiinnitysteline Kierrä epäkeskopulttia (6) vastapäivään sen irrottamiseksi. Kierrä painekappale (5) kokonaan ulos rakoruuvimeisselillä ja vedä se ulos jousen (5a) ja tapin (5b) kanssa. Kierrä asetusruuvit (3) ja (4) kokonaan ulos. Laita suunnattava näytteen kiinnitysteline kuvan mukaan paikalleen. Pistä ruuvit (7+8) reikään (2 ruuviin (8) päästään käsiksi reiän (9a) kautta) ja kierrä ne kuusiokolotappiavaimella SW3 tasaisesti sisään. Laita jousen (5a) ja tapin (5b) litteä puoli painekappaleeseen (5). Kierrä painekappale uraruuvimeisselillä kokonaan sisään. Kierrä asetusruuvit (3+4) taas kokonaan sisään. 27

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi Leica RM2125 RTS Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2125 RTS V2.0 RevA, suomi - 10/2011 Tilausnro 14 0457 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2125 RTS Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2125 RTS V 2.2 RevC, suomi - 11/2013 Tilausnumero 14 0457 80104 RevC Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi:

Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL Pietarsaari Puh: Faksi: KÄYTTÖOPAS Maahantuoja: Oy ARNE STARA Ab PL 61 68601 Pietarsaari Puh: 06-7818750 Faksi: 06-7818777 www.stara.com 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 ASENNUS 4 KONTIN LUKITSEMINEN 9 LUKKOJEN AVAAMINEN 11 LUKKOJEN SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje

Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Takaovellisen lasikuitukuomun asennusohje Versio 1.2 28.02.2011 S i v u 2 Sisältö Kuomun asennus perävaunuun... 3 1. Reikien poraaminen laitaan... 5 2. Vivuston kiinnitys kuomuun... 6 3. Koukkusalpojen,

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri

Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskars ShapeCutter Plusmuotoleikkuri Fiskarsin ShapeCutter Plus-muotoleikkurilla leikkaat helposti erilaisia muotoja joko muotosabluunoiden avulla tai vapaalla kädellä. Muotoleikkuri sopii erilaisille

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin

Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin Installation instructions, accessories Ohje nro 30756897 Versio 1.3 Osa nro 30790208, 31324389 Polttoainetoimisen lämmittimen kaukokäynnistin IMG-320785 Volvo Car Corporation Polttoainetoimisen lämmittimen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot