Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset"

Transkriptio

1 Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

2 Laatija: Tampereen kaupunki Mika Heikkilä LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio 5.0/2016

3 Sisältö Projektin yleiset tiedot Yleiset vaatimukset Valaistuksen toimivuusvaatimukset Tekniset vaatimukset Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Rakenteiden poistaminen Siirrettävät rakenteet Suojattavat rakenteet Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Maakaapelirakenteet Maakaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelinsuojaputket Maakaapelin asentaminen Maakaapelien merkitseminen Kaapelien jatkaminen Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sijaintikartoitus Valaistusrakenteet Valmis valaistusrakenne Luovutusasiakirjat Laatuasiakirjat Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sähkötekniset tarkastukset Valaisinpylväät Valaisinpylväiden materiaalit Jalustan materiaalit ja valinta Pylvään materiaalit ja valinta Pylvään ja jalustan perustaminen Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus Valaisinvarret Valaisimet Valonheittimet Valonlähteet Sähkönjakolaitteet Maadoitukset Materiaalit Keskukset Katuvalaistuksen ohjaus LIITTEET 3 (29)

4 Projektin yleiset tiedot Projektin yhteistyötahot Katuvalaistusverkon käytönjohtaja: Tampereen kaupunki Mika Heikkilä puh Katuvalaistusverkon kunnossapitourakoitsija: Tampereen Vera Oy Tomi Keskinen puh Katuvalaistuksen ohjaus: Lassila & Tikanoja Oyj Sami Salo puh Katuvalaistusverkon kytkentäkartat: Tampereen Vera Oy Päivi Paukkonen puh Katuvalaistusverkon sijaintikartat: Tampereen Vera Oy Karttaotepalvelut puh ma-to klo 7-9 ja 14-15, pe klo 7-9 Kaapelinäyttö: Tampereen Vera Oy Tarmo Niemi puh Hanna Plym puh Katuluvat: Tampereen kaupunki Katutilavalvonta Frenckellin aukio 2 L katuluvat puh johtokartat puh Maakaasu ja kaukolämpö: Tampereen Kaukolämpö Oy Marko Pajunen puh Liikennevalot: Tampereen kaupunki Mika Kulmala puh Sähkölaitos: Tampereen Sähköverkko Oy Voimakatu Tampere (29)

5 1. Yleiset vaatimukset Hankkeessa tulee noudattaa sähkölainsäädäntöä ja -normistoa. Työn tulee niiltä osin kuin tässä asiakirjassa ei ole erikseen mainittu täyttää hankintavuonna voimassa olevien InfraRYL:n (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset), SFS sarjan standardien ja muiden yleisten ohjeiden vaatimukset. Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka tarvitaan hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon. Määrälaskenta on suoritettu pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut laitteiston käyttökuntoon saattamisen vaatimat työt ja tarvikkeet sisältyvät näihin pääsuoritteisiin. Ennen työn aloittamista sähköurakoitsijan tulee: olla yhteydessä katuvalaistusverkon käytönjohtajaan ja hyväksyttää muut toimijat ja osoittaa heidän vaadittavat pätevyydet. Käytönjohtajan kanssa käydään myös läpi Tampereen kaupungin katuvalaistusverkon erityispiirteet. täyttää ja toimittaa katuvaloverkon kunnossapitourakoitsijalle Ilmoitus työstä katu-valoverkossa -lomakkeen. ilmoittaa yhteystiedot, aikataulu ja työalue katuvalaistuksen ohjauksesta vastaavalle operaattorille. hankkia kohteeseen kaikkien johtoyhtiöiden kaapeleiden sekä vesi- ja viemäriputkien sijaintikartat. Kaivuutöitä ei saa aloittaa ilman sijaintikarttoja. tehdä kohteen sähkölaitteiston purkamisen ja uuden rakentamisen työsuunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan valvojalle. saattaa työalue jännitteettömäksi ja tehdä muut tarvittavat sähköturvallisuustoimenpiteet. perehdyttää kaivuutöiden tekijät ja kaapelisuojaputkien asentajat ennen töiden aloittamista. Huom! Sähkökaapelien asentamista suorittavan tulee olla KTMp/516 mukainen sähköalan ammattilainen tai työhön perehdytetty. Perehdytyksen suorittaa kohteen sähköurakoitsija ja se tulee osoittaa kirjallisesti esim. perehdytyslomakkeella. Perehdytys on suoritettava ennen kaivuutöiden aloittamista. Työ vaatii sähkötöiden johtajan joka on nimettävä kohteelle viimeistään aloitusko-kouksessa. KTMp/516 mukainen sähköalan ammattilainen tarkastaa ja hyväksyy kaapelien ja kaapelinsuojaputkien asennuksen ennen niiden peittämistä. Tarkastus kirjataan työ-maapöytäkirjaan ja siitä tehdään erillinen muistio. 5 (29)

6 2. Valaistuksen toimivuusvaatimukset Valaistuksen tulee täyttää valaistusluokkien kaikki valaistusteknilliset vaatimukset. Kaikki valaistusteknilliset laskennat on tehtävä Tampereen kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen mukaan. Valaistusteknilliset vaatimukset tulee täyttää mahdollisimman taloudellisimmalla ratkaisulla huomioiden koko elinkaaren kustannukset. Hankkeen valmiiksi saattamisessa urakoitsija valitsemat ratkaisut tulee täyttää Tampereen valaistuksen laatuvaatimukset ja noudattaa valaistuksen elinkaarimallia. 3. Tekniset vaatimukset Tässä asiakirjassa on noudatettu InfraRYL:n nimikkeistöjä sekä numerointia Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Purkualue on esitetty suunnitelmassa ja purku käsittää kaikki esitellyn sähkölaitteiston osat, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu Rakenteiden poistaminen Uusi valaistus tulee rakentaa ennen vanhan poistamista niiltä osin, kun se on mahdollista tehdä. Nykyisiä valaistuslaitteita voidaan hyödyntää urakan aikana väliaikaiseen valaistukseen. Väliaikainen valaistus voidaan toteuttaa yhtä valaistusluokkaa pienemmäksi kuin lopullinen valaistus. Alueelta puretaan nykyiset valaistusrakenteet niiltä osin, kun valaistus uusitaan. Nykyiset maakaapelit puretaan vain uuden kaivannon osuudelta. Purkutyöt tulee suorittaa InfraRYL III-luokan mukaisesti. Purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, pois lukien ne tarvikkeet, jotka tilaaja hankkeen aikana määrittelee. Purkumateriaali hävitetään ympäristövaatimusten mukaisesti. 6 (29)

7 Urakoitsija on velvollinen ennen tarjouksen jättämistä katselmoimaan purettavan materiaalin. Urakoitsijan tulee esittää purkusuunnitelma ja purkutöiden turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista. Varalle maahan jäävät kaapelit päätetään kutistemuovipäätteellä niin, ettei niihin pääse kosteutta Siirrettävät rakenteet Nykyisissä valaisinpylväissä olevat opasteet, liikennemerkit ja liikennevalo-opasteet asennetaan entisille paikoilleen. Jos edellä mainittuja laitteita siirretään, uusi sijainti tarkistetaan ja hyväksytetään tilaajalla. Nykyisissä pylväissä olevat mainoslaitteet asennetaan uusiin pylväisiin ja niiden sijainti tarkistetaan ja hyväksytetään tilaajalla. Siirrettävät valaistusrakenteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa Suojattavat rakenteet Ennen kaivuutöiden aloittamista urakoitsijan tulee selvittää eri laitoksien ja yhtiöiden toimintaohjeet kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä ko. tahoon ja sopia toimintatavat sekä tarvittavat suojaukset. Työalueella sijaitsevat kaapelit ja putket tulee suojata turvallisesti. Työalueella oleva puusto, rakennukset ja rakenteet tulee suojata, jos työmenetelmä sitä edellyttää Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritelty työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin, urakoitsija valitsee ne itse alan yleisten ohjeiden mukaisesti. Valinnassa tulee ottaa huomioon hankkeen vaatimukset. Suunnitelmassa on esitetty tarvikkeilta vaadittavat ominaisuudet mm. esimerkeillä. Näillä ominaisuuksilla suunnitelmat täyttävät vaadittavat tekniset ja laadulliset vaatimukset. 7 (29)

8 Suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen tarviketyyppien osalta voidaan käyttää muiden valmistajien tuotteita, jos niiden tekniset ja laadulliset ominaisuudet ovat suunnitelmissa määriteltyjä tarviketyyppejä vastaavat ja ne täyttävät kaikki hankkeen laatuvaatimukset. Vastuu vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta jää urakoitsijalle. Tarviketyyppien vaihdot tulee hyväksyttää tilaajalla ennen niiden hankintaa. Tarviketyyppejä ovat muun muassa putket, kaapelit, liittimet, jalustat, pylväät, valaisimet ja lamput. Tarvikkeiden vaihdossa edellytetään kestävän kehityksen mukaista ratkaisua ja tuotteita. Tarkasteltavia ominaisuuksia ovat: Tekniset ja valaistusteknilliset ominaisuudet Toiminnallisuus Toimintavarmuus Rakenne ja muotoilu Väri Asennettavuus Kunnossapitoystävällisyys Materiaali Pintakäsittely Jatkokäsittely/kierrätettävyys Maakaapelirakenteet Maakaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelinsuojaputket Kohteessa käytetään standardin SFS 5608 mukaisia, keltaisia kaapelinsuojaputkia ja putkitustarvikkeita seuraavasti: ajoratojen alituksissa asennussyvyys on 0,7 m, kevyen liikenteen väylillä 0,5 m ja muilla alueilla 0,7 m. Jos asennussyvyys jää alle määrittellyn, käytetään rengasjäykkyydeltään suurempaa putkea (taulukko 2) tai suojataan kaapelinsuojaputki mekaanisesti betonilaatalla tai muulla vastaavalla tilaajan hyväksymällä tavalla. Kaapelinsuojaputken rengasjäykkyys ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kn/m2), jonka tunnuksena käytetään lyhennettä SN. 8 (29)

9 Ajorata Kevyen liikenteen väylä Muut alueet Asennussyvyys (mm) Kaapelin suojaputken SN-luokka Asennussyvyys (mm) Kaapelin suojaputken SN-luokka Asennussyvyys (mm) Kaapelin suojaputken SN-luokka (PE-putki) (PE-putki) (PE-putki) (A-luokka) (B-luokka) (B-luokka) Taulukko 1; Kaapelinsuojaputken SN-luokan valintataulukko. Ajoradalla tarkoitetaan tässä yhteydessä reittiä, jolla on raskasta liikennettä. TEL75 suojaputket liitetään luotettavalla supisteliitoksella TEL110A alitusputkiin. Louherakenteessa tai vastaavassa vaativassa rakenteessa kaapelikaivannon asennusalustan ja suojatäytön hiekan pysyvyys paikallaan varmistetaan käyttämällä suodatinkangasta. Asennussyvyydet on toteutettava koko suojaputkituksen matkalla, myös esim. avo-ojien kohdalla. Kaapelinsuojaputkitukset tehdään yhtenäisinä ja tiiviinä. Putkitusreitti liitetään suoraan pylväsjalustoihin siten, että kaapeli on uusittavissa ilman kaivuutöitä. Jäykkää putkea ei saa liittää suoraan jalustaan, vaan n. 0,5 m - 1 m matkalla jalustasta käytetään taipuisaa kaapelinsuojaputkipäätettä loivalla kaarella toteutettuna (min. r = 0,5 m). Putken haaroitus jalustalta toteutetaan jäykän ja taipuisan putken liitoskohdassa jäykällä kaapeliputkituksen haaroittimella. Taipuisaa kaapelinsuojaputkea saa käyttää ainoastaan jalustan liittämisessä kaapelinsuojaputkitukseen. Muuten putkituksessa tulee käyttää jäykkää putkea ja jäykkiä putkitusosia (esim. kaaret). S-mutkia ei sallita. Kaapelikaivannoissa kaapelien suojaputket asennetaan hiekkaan ja suojatäyttö tehdään hiekalla. Putket asennetaan rinnakkain ja putkien välin on oltava vähintään 5 cm. 9 (29)

10 Kuva 1a. Kaapelinsuojaputken liittäminen 8m pylvään jalustaan. Kuva 1b. Kaapelinsuojaputken liittäminen 5-6m pylvään jalustaan. Kuva 1c. Nykyisen kaapelinsuojaputken haaroittamisen periaatekuva. 10 (29)

11 Nykyisen putken haaroittaminen tehdään kuvan 1c mukaisesti. Nykyiseen putkeen tehdään kaapeliläpivientiä varten aukko, jonka päälle haaroitusosa asennetaan. Haaroitusosa kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan nykyiseen putkeen. Haaroitusosa on valmistajan kaapelin haaroittamiseen tarkoittama tuote. Kaapelikaivanto täytetään siten, että kadun alkuperäiset rakennekerrokset säilyvät. Kerrokset voidaan toteuttaa, suojatäyttöä ja kantavaa kerrosta lukuun ottamatta, kadun nykyisillä rakennemateriaaleilla, jos kaivuuvaiheessa kerrokset on lajiteltu. Sekoitetun maa-aineksen käyttö on kielletty. Kantava kerros tehdään kalliomurskeella 0/32. Varoitusnauhan minimileveys on 125 mm, sen väri on keltainen ja teksti musta. Nauhan asennussyvyys on esitetty kuvissa 2, 3a ja 3b. Kuva 2. Kaapelikaivannon periaatepiirustus. 11 (29)

12 Kuva 3a. Kaapelinsuojaputken lisäsuojauksen periaatepiirustus betonilaatalla. Betonilaattasuojauksessa laatan paksuuden tulee olla vähintään 0,5 x putken halkaisija ja leveyden sekä pituuden vähintään 6 x putken halkaisija. Kuva 3b. Kaapelinsuojaputken lisäsuojauksen periaatepiirustus PE-putkella. Varalle maahan jäävät putket tulpataan vesitiiviisti ja luotettavasti sekä varustetaan vetonarulla. Katualueella kaikki kaapelit suojataan mekaanisesti 2 metrin korkeudelle ajoradan/kevyen liikenteen väylän pinnasta. 12 (29)

13 Maakaapelin asentaminen Maakaapelien asentamisessa on otettava huomioon valmistajien ohjeet ja rajoitukset mm.: kaapelin minimitaivutussäde vetovaiheessa sekä kaapelin ollessa paikallaan, lämpötilan aiheuttamat rajoitukset asennukselle ja asennusvetovoimat. Kaapelit on asennettava siten, että ne ovat vaihdettavissa ilman kaivuutöitä. Kaapelin asennusvaiheessa on varmistettava, ettei se ole puristuksissa jalustassa tai putkenliitoksessa. Kaapelointi tulee toteuttaa niin, että pylväälle jää riittävä kytkentävara. Kaapelit päätetään pylväällä käyttämällä kaapelipäätettä, esim. Ensto SBO 4.1. Päätettäessä kaapeli maahan käytetään päätetuppiloa, esim. Ensto SEC Maakaapelien merkitseminen Kaapelin merkitseminen pylväällä: Kaikki pääjohdot ja ryhmäjohdot merkitään molemmista päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tehdään koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä seuraavat asiat: kaduilla: kadunnimi ja tulosuunta, pääilmansuunta, puistoissa ja muilla alueilla: tulosuunta, pääilmansuunta sekä kaapelityyppi poikkipintoineen. Merkitseminen tehdään kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää merkintänä teippiä, joka tulee lopullisessa asennuksessa poistaa. Pylväältä sähköistettävälle laitteelle asennettava ryhmäjohto merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä. Pylväissä käytettävissä liittimissä tulee olla vaihemerkinnät. 13 (29)

14 Kaapelin merkitseminen katuvalaistuskeskuksella: Liittymiskaapeli ja ryhmäjohdot merkitään keskuksessa ja sen ulkopuolella jokaisella pylväällä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tehdään koneellisesti. Merkinnästä ilmenee seuraavat asiat: kaduilla: kadunnimi ja lähtösuunta, pääilmansuunta, puistoissa ja muilla alueilla: nimi ja lähtösuunta, pääilmansuunta sekä kaapelityyppi poikkipintoineen. Merkitseminen tehdään kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää merkintänä teippiä, joka tulee lopullisessa asennuksessa poistaa. Keskukselta sähköistettävälle muille laitteille asennettava ryhmäjohto merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä Kaapelien jatkaminen Kaapelit asennetaan ilman jatkoksia niiltä osin, kun se on mahdollista. Niiden jatkojen käytöstä, joita ei ole merkitty suunnitelmaan, tulee sopia tilaajan kanssa. Käytettävä kaapelijatkon tyyppi valitaan seuraavan taulukon mukaan: Jatkettavat kaapelit Jatkotyyppi Esim. tuote AXMK-AXMK geeli/kutistemuovi Ensto SJKx.47 (A)MCMK-AXMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM (A)MCMK-(A)MCMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM Taulukko 3; Kaapelijatkojen valintataulukko. Kaapelijatkoskaivannossa on otettava huomioon kaapelin minimitaivutussäteet. Kaivannon maakerrokset tehdään kuvan 2 mukaan. 14 (29)

15 Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sijaintikartoitus Urakoitsija suorittaa maanalaisten tarvikkeiden sijaintikartoitukset ohjeen mukaisesti digitaalisessa muodossa niin, että tulokset soveltuvat kaupungin käytössä olevaan katuvalaistuksen verkkotietojärjestelmään. Tiedot toimitetaan ja hyväksytetään Tampereen Vera Oy:llä, joka ylläpitää järjestelmää. Ohje on liitteessä Valaistusrakenteet Valmis valaistusrakenne Valmiista kohteesta tehdään valaistukselle oma vastaanottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa yhden paperikopiosarjan laatukansiosta viimeistään valaistuksen vastaanottotarkastuksessa. Kansio sisältää kaksi osaa, luovutusasiakirjat sekä laatuasiakirjat Luovutusasiakirjat Urakoitsija täydentää suunnitelma-asiakirjat luovutusasiakirjoiksi. Luovutusasiakirjat tulee olla varustettu urakoitsijan yhteystiedoilla, päiväyksellä ja allekirjotuksella Laatuasiakirjat Laatuasiakirjat pitävät sisällään: hankkeeseen liittyvien keskuslähtöjen mitatut kuormitusvirrat, hankkeeseen liittyvien keskuslähtöjen loppupäistä mitatut oikosulkuvirrat, käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja, kolmannen osapuolen tekemän tarkastuksen pöytäkirja, ks. kohta , maadoitusten mittauspöytäkirjat ja valaistusmittausraportti valmiista kohteesta. 15 (29)

16 Lisäksi jos asennus poikkeaa suunnitelma-asiakirjoista: valaistusteknilliset laskennat, kalusteiden toimittajan laatima kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmistaja, tyyppi, nimellisarvot ja lukumäärä sekä selvitys vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta kohdan mukaan. Katuvalaistusverkon päivityksestä verkkotietojärjestelmään vastaa Tampereen Vera Oy, yhteyshenkilönä Päivi Paukkonen Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Urakoitsija ylläpitää koko urakan ajan dokumentointia työaikaisista kytkennöistä. Kohteen valaistuksen toimivuus varmistetaan valaistusmittauksella, jonka mittausraportti tulee olla valaistuksen vastaanottotarkastuksessa mukana. Mittaukset suoritetaan Liikenneviraston ohjeen Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset mukaisesti Sähkötekniset tarkastukset Urakoitsija suorittaa nykyisille käyttöön jääville kaapeleille kuntotarkastuksen ennen muita ko. osiin kohdistuvia töitä. Tarkastukseen sisältyy aistinvarainen tarkastelu sekä eristysresistanssin ja silmukkaimpedanssin mittaus. Mittauspöytäkirja toimitetaan tilaajalle. Sähköurakoitsija seuraa ja tarkastaa työn edetessä valaistuksen sähkölaitteiston osien rakentamista ja varmista näin laadukkaan kokonaisratkaisun toteutumisen. Kohteelle suoritetaan käyttöönottotarkastuksen lisäksi kolmannen osapuolen tekemä tarkastus, joka tulee olla Tukesin ohjeen S3 mukaisen valtuutetun tarkastajan tai tarkastuslaitoksen tekemä. Tarkastuksen tulee olla standardin SFS 5825 mukainen. Sähköurakoitsija tarkastaa jalustan suoruuden ja korkeuden sekä sähkökaapelit ennen asennusta. Tarkastusmerkintä kirjataan pylväsja jalustaluetteloon tarkastussarakkeeseen. 16 (29)

17 33610 Valaisinpylväät Valaisinpylväs- ja jalustatyypit sekä niiden määrät on esitetty pylväsja jalustaluettelossa sekä tarvikeluettelossa. Pylväät varustetaan aina kahdella kytkentäluukulla ellei suunnitelmissa tai työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ole toisin mainittu. Valaisinpylvään tarkka sijainti määritetään kadun leveyssuunnassa poikkileikkauksesta ja pituussuunnassa asemapiirustuksesta. Valaisin-pylväille voidaan esittää suuntaa-antavat koordinaattitiedot pylväs- ja jalustaluettelossa. Lopullinen sijainti tarkistetaan maaston mukaan. Urakoitsija merkitsee pylväsjalustan paikat urakka-alueella ennen kaivuutöiden aloittamista ja hyväksyttää ne valvojalla. Pylväs- ja jalustaluettelossa on esitetty valaisimien asennuskorkeus Valaisinpylväiden materiaalit Jalustan materiaalit ja valinta Jalustoina käytetään betonijalustoja, jotka soveltuvat suunnitelman mukaisille pylväille sekä kohteeseen. Jalustojen tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Jalustan kaapelireiteistä on poistettava terävät betonivalusta jääneet särmät. Säätöruuvien on oltava ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Kohteessa voidaan käyttää tapauskohtaisesti yksittäisiä erikoisjalustoja tilaongelmista johtuen, esim. kallion tai jo olemassa olevan putkituksen takia. Urakoitsijan tulee tällöin esittää ja hyväksyttää toteutussuunnitelma ratkaisusta ennen toteutusta Pylvään materiaalit ja valinta Pylväiden tulee Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Asennettavissa pylväissä käytetään vakiokorkeuksia, korkeudet on ilmoitettu tarvikeluettelossa. 8 m ja sitä korkeammissa pylväissä käytetään jäykkyysluokkaa B2. 17 (29)

18 Yli 6m pylväiden tulee koostua runko-osasta ja varsiosasta. Pylvään tyvessä tulee olla pyöristetty/supistettu tyvikartio ja kytkentäluukun kiinnitys tulee olla kuusiokoloruuvilla. Kaikki ruuvit tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Suunnitelmien pylväspositionumeroita ei merkitä pylvääseen. Maalatun pylvään pintakäsittelyn laatuvaatimukset ovat: rakenne: kuumasinkitys, fosfatointi ja pulverimaalaus/muovipinnoite, pintäkäsittelyn tulee kestää mekaaniset rasitukset pylvään normaalissa käytössä sekä käsittellyn elinkaaren kattava kestävyys on osoitettava standardein, laatujärjestelmällä tai soveltuvin referenssein Pylvään ja jalustan perustaminen Valaisinpylväät asennetaan suunnitelman mukaisesti. Pylväsjalustat asennetaan pystysuoraan ja valmiissa asennuksessa on jäätävä pylväälle säätövaraa vähintään 20mm joka suuntaan. Jalustojen ympärystäyttö tehdään taulukon 4 ja kuvien 4a, 4b ja 4c mukaan: Ympärystäyttö Nykyinen maa-aines Ei erillistä ympärystäyttöä, eli täyttö voidaan tehdä nykyisellä tiivistyvällä kiviaineksella (kuva 4a) Tiivistyvää kiviainesta (esim. murske), kantava rakenne Kapea tiivistetty mursketäyttö (kuva 4b) Sora, tiivistyvä hiekka, kuivakuorisavi leveä tiivistetty mursketäyttö, lisäksi tulee käyttää suodatinkangasta (kuva 4c) Tasarakeinen hiekka, märkä savi, siltti, turve, pehmeä savi Taulukko 4; Jalustojen ympärystäytön valintataulukko 18 (29)

19 Kuva 4a. Jalustan asennus, ei erillistä ympärystäyttöä. Kuva 4b. Jalustan asennus, kapea erillinen ympärystäyttö. 19 (29)

20 Kuva 4c. Jalustan asennus, leveä erillinen ympärystäyttö. Asennettaessa jalustaa avo-ojan reunaan tai luiskaan tulee aina käyttää leveätä ympärystäyttöä. Kapea täytön halkaisija on 2 x jalustan tyvin halkaisija ja leveän täytön vastaavasti 3 x tyvin halkaisija. Kaikki ympärystäytöt tiivistetään 0,3 m kerroksin. Ympärystäyttö tiivistetään aina täryttämällä. Jalustalle menevän kaapelinsuojaputken ympärille asennetaan asennusalusta ja suojatäyttö. Pollarijalusta: Pollarijalustan asennuksessa on otettava huomioon, että jalusta sekä mahdollinen sovitinlevy jäävät valmiin pinnan alapuolelle, pintarakenteen (esim. kiveyksen) alapintaan. Sovitinlevyn/laipan tulee olla kuumasinkitty ja maalattu. Kierretankojen tulee olla materiaaliltaan rosteria. Pollarin asennuksen periaatteet on esitetty kuvissa 5a ja 5b. Pollarin asennuksessa on otettava huomioon valmistajan asennusohjeet Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus Ks Tarkemittaukset. 20 (29)

21 Kuva 5a. Pollarin asennus pollarijalustaan. Kuva 5b. Pollarin asennus pylväsjalustaan. 21 (29)

22 33620 Valaisinvarret Valaisinvarsityypit ja määrät on esitetty Tarvikeluettelossa. 8 m ja sitä korkeampien pylväiden varsissa käytetään jäykkyysluokkaa B2. Varren halkaisija on 76 mm. Valaisinvarsissa tulee olla kiinteä valaisinsovite, jonka halkaisija on 60 mm ja pituus 100 mm, ellei suunnitelma-asiakirjoissa toisin mainita. Valaisinvarren kallistuskulma on 5 astetta, ellei suunnitelmaasiakirjoissa toisin mainita Valaisimet Valaisintyypit ja määrät ovat esitetty Valaisinluettelossa. Jos suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä poiketaan, on urakoitsijan hyväksytettävä muutokset tilaajalla tai tilaajan edustajalla, ennen tarvikkeiden hankintaa ja töiden aloittamista. Hyväksynnän yhteydessä on esitettävä valaistusteknilliset laskennat, elinkaarivertailu (elinkaarikustannusten nykyarvo) sekä lisäksi kohdan mukainen selvitys vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta. Valaisimien tulee täyttää liitteen 1 mukaiset laatuvaatimukset. Valaisimien valonjaot on määritelty valaisinluettelossa. Purkauslamppu- ja LED-valaistuksien ohjausajat ja ohjaustavat on esitetty tämän ohjeen liitteessä 3. Pylvään kytkentätilan ja valaisimen välinen kaapeli on tyyppiä MMJ 5x1,5S. LED-valaisimissa kaapelin kaksi johdinta kytketään liitäntälaitteen DALI-väylään ja pylväällä ne päätetään liittimiin. Ripustusvalaistukset edellyttävät aina rakennesuunnitelman. Hankkeessa noudatetaan Tampereen kaupungin ohjetta Valaisinvaijerien kiinnitys julkisivuihin, ohje rakennesuunnittelijalle. Katuvalaistusverkkoon liitettävät eri tahojen omistamat sähkölaitteet mm. pysäkkikatokset, opastaulut, liikennemerkit ja valonheittimet on suojattava enintään 30mA vikavirtasuojalla. Vikavirtasuoja tai yhdistelmäsuoja sijoitetaan valaisinpylvään ylempään kytkentätilaan ja se koteloidaan vähintään luokkaan IP65. Valaisimen asennuskulma suoraan pylvään päähän asennetaessa on 2, jos työkohtaisissa laatuvaatimuksissa tai suunnitelmissa ei ole toisin mainittu. 22 (29)

23 33633 Valonheittimet Kaikki valaisimet suojataan omalla sulakkeella. Maisemavalaistukset: Kaikki maisemavalaistukset sammutetaan yöajaksi. Sammutusaika sekä ohjaustapa on määritetty suunnitelmassa. Urheilupaikkavalaistukset: Urheilupaikkojen valaistuksien ohjausajat ja -tavat on esitetty tämän ohjeen liitteessä 3. Maahan upotettavat valonheittimet: Maahan upotettavan valonheittimen asennusperiaatteet on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Maahan upotettavan valonheittimen asennus. Maahan upotettavien valonheittimien asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita. 23 (29)

24 33640 Valonlähteet Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet on esitetty valaisinluettelossa ja taulukossa 5. Valonlähdetyyppi Ryhmävaihtoväli Värintoistoindeksi Ra Kuolleisuus Valovirran alenema Suurpainenatriumlamppu, W Suurpainenatriumlamppu, W Monimetallilamppu 6 v h 20 5 % 10 % 6 v h % 15 % 3 v h % 20 % LED h 70 C 10 L 80 B 10 Taulukko 5. Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet. LEDien kuolleisuus- ja alenemaarvot ovat standardin IEC mukaiset, lämpötilassa t a = 25 C Sähkönjakolaitteet Kaapelityypit ja -reitit on esitetty suunnitelmakartoilla ja luetteloissa. Kaikki kaapelointi tulee toteuttaa maakaapelointina. Maakaapelityyppi on AXMK-PLUS 4x25S ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu. Kaapelityypin AXMK-PLUS 4x25S ominaisuudet ovat: pienin taivutussäde vedossa 0,26 m, pienin taivutussäde paikalla 0,19 m, suurin asennusvetovoima vetosukalla 1,5 kn, suurin asennusvetovoima vetopäällä 5,0 kn ja kuormitettavuus maassa 100 A. Mainoksien ja pysäkkikatoksien kaapelityyppinä on MCMK 2x2,5+2,5S. Kaapelinsuojaputkeen TEL-75 saa asentaa enintään kaksi ja TEL-110 putkeen enintään kolme AXMK-PLUS 4x25S kaapelia. Normaalisti 24 (29)

25 kaapelinsuojaputkeen asennetaan yksi kaapeli. Putkituksessa on otettava huomioon kaapelin ominaisuudet. Pylvään kytkentätilan jäsentely on esitetty kuvassa 7. Kuva 7. Periaatekuva pylvään kytkentätilan käytöstä. Pylväissä käytettävien liittimien, kalusteiden ja laitteiden suojausluokka on oltava vähintään IPX3. Tarvittaessa kaluste tai laite tulee koteloida että suojausluokka toteutuu. Suunnitelmassa IRTI-merkityn maakaapelin PEN-johtimet yhdistetään pylvään PEN-kytkentäkalusteeseen ja vaihejohtimet päätetään eristettyihin liittimiin. Suunnitelmissa on käytetty kartoitustietoihin perustuvia laskennallisia oikosulkuvirta-arvoja.urakoitsija mittaa hankkeeseen liittyvien keskuslähtöjen pienimmät oikosulkuvirrat välittömästi uuden valaistusrakenteen valmistuttua. Ellei oikosulkuvirran (SFS 6000/2012, taulukko 801.1) vähimmäisvaatimus täyty, on urakoitsijan raportoitava tilaajalle ja esitettävä suunnitelma vähimmäisvaatimuksen täyttämi- 25 (29)

26 seksi. Oikosulkuvirran vähimmäisvaatimuksen saavuttamiseksi käytettäviä keinoja ovat ensisijaisesti katuvaloverkon ryhmitysmuutos ja ryhmäsulakkeen pienentäminen. Välisulakkeiden käyttöä ei sallita. Muutoksessa on otettava huomioon katuvaloverkon ohjausryhmien rajat. Ensisijaisesti ryhmäsulakkeena käytetään 25A sulaketta Maadoitukset Katuvalaistuksen maadoitukset tulee tehdä alle 200m välein ja syötettävän ryhmän päässä. Maadoitukset on esitetty suunnitelmakartoilla. Maadoituksessa käytetään kupariköyttä (Cu25), joka kytketään aina kahden pylvään väliin. Maadoituskaapelia ei asenneta kaapelinsuojaputkeen ja sen tulee olla riittävän etäällä putkituksista (kuva 8). Asennuksessa on otettava huomioon maa-aineksen laatu, maadoitusresistanssin minimoimiseksi. Savi, savensekainen hiekka, lieju, turve, multa sekä kosteat maaainekset ovat tyypillisiä matalan ominaisresistanssin omaavia maaaineita. Hiekan ja moreenisoran sähkönjohtavuus varmistetaan tarvittaessa mittaamalla. Kuva 8. Maadoituskaapeli asennettuna kaivuuojaan. Pylväiden metallirunko maadoitetaan pylvään kytkentätilassa (KEVI 16). 26 (29)

27 Materiaalit Kohteessa tulee käyttää vähintään Cu25 maadoitusjohdinta ja maadoituksen minimipituus on 20m maassa. Katuvalaistusverkkoon liitettävät eri tahojen omistamat valaistut laitteet mm. pysäkkikatokset, opastaulut, liikennemerkit jne. varustetaan omalla maadoituksella esim. 25m Cu16 kuparijohdin. Maadoitus asennetaan laitteen perustuksen ympärille Keskukset Keskuksen sijainti ja rakenne on esitetty suunnitelmassa. Keskuksen tarkka sijoituspaikka määritellään maaston mukaan ja se on hyväksytettävä tilaajalla ennen asennusta. Jakokaapin asennukseen käytetään betonijalustaa ja sen tulee olla mitoiltaan yhteensopiva jakokaapin kanssa. Jalustan ympärystäyttö tehdään kuvien 9a ja 9b mukaan. Mursketäyttö tiivistetään täryttämällä. Kaapin materiaalin tulee olla kohteeseen soveltuvaa metallia. Ruostuva materiaali, esim. teräs, kuumasinkitään ja fosfatoidaan ennen pinnoitusta, alan ohjeiden mukaisesti. Jakokaapin väri on RAL Maalausmenetelmänä käytetään jauhemaalausta. Keskukselta asennetaan suunnitelmien mukainen liittymiskaapeli liittymispisteelle. Liittymispiste on esitetty suunnitelmassa. Urakoitsija tilaa sähköverkon haltijalta liittymiskaapelin kytkennän liittymispisteelle ja mittaroinnin katuvalaistuskeskukseen. Liittymän pääsulakekoko muutetaan tarvittaessa suunnitelman mukaiseksi, josta urakoitsijan on ilmoitettava sähköverkon haltijalle. Keskuksien uusimisen yhteydessä urakoitsijan tulee olla yhteydessä Tampereen sähköverkko Oy:hin ja sopia muutoksista sekä antaa tiedot uuden liittymissopimuksen päivittämiseksi. Liittymissopimus lähetetään tilaajalle allekirjoitettavaksi. Kuvissa 9a ja 9b on esitetty periaatekuvat katuvalaistuskeskuksen asennuksesta. 27 (29)

28 Kuva 9a. Katuvalaistuskeskuksen asennus sivulta. Kuva 9b. Katuvalaistuskeskuksen asennus edestä. 28 (29)

29 Keskukselle asennetaan maadoitus, vähintään 20m, Cu25 maadoitusjohdin kaapeliojaan. Keskuslähdöt tulee merkitä liittimien ja varokkeiden merkintätilaan. Kaikki keskuslaitteet (mm. kontaktorit, kytkimet, varokkeet, liittimet, merkkilamput, jne.) tulee merkitä Katuvalaistuksen ohjaus Tilaaja purkaa nykyisessä keskuksessa sijaitsevan katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän ja hankkii sekä asentaa uuteen keskukseen ohjausjärjestelmän, virtamittausanturit, ovikytkimen ja etäohjauksesta varoittavan tarran. Hankkeen pääurakoitsija yhteensovittaa ohjausjärjestelmän muutostyöt Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. LIITTEET Liite 1 KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Tampereen kaupunki Liite 2 TAMPEREEN KAUPUNGIN ULKOVALAISTUSVERKON SIJAINTIKARTOITUSOHJE Tampereen Vera Oy Liite 3 ULKOVALAISTUKSEN HIMMENNYSTAULUKKO Tampereen kaupunki 29 (29)

30 KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Liite 1 KATUVALAISIMET Valaisimen tekniset vaatimukset: Valaisimen tulee olla pienjännitedirektiivin 2006/95/EY mukainen ja täyttää direktiivin määrittelemät valaisimen turvallisuusvaatimukset. Valaisimen tulee olla sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY mukainen ja alkaen direktiivin 2014/30/EU mukainen ja täyttää direktiivin määrittelemät valaisimen emc-vaatimukset. Valaisimen tulee olla direktiivin 2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mukainen. Valaisimen ja sen kaikkien osien tulee olla kestävän kehityksen mukainen ja sen käyttöiän tulee olla vähintään tuntia. Valaisimen rungon tulee olla kokonaan metallia. Valaisimen kaikkien osien tulee olla korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä. Valaisin tulee olla varustettu tasolasilla. Tasolasilla tarkoitetaan tasaista kaksiulotteista pintaa. Tasolasin tulee olla lasia. Myös muovimateriaali hyväksytään, kun kirkkauden ja valon läpäisykyvyn säilyvyys koko käyttöiän aikana on todistettu standardin ASTM 1925 E313 mukaisesti tai referenssien avulla. Lisäksi muovimateriaalin mekaaninen lujuus on osoitettava testaustuloksilla tai referenssien avulla. Valaisimen tulee olla rakenteeltaan jääpuikkojen muodostumista estävä lumen sulaessa valaisimen päältä. Valaisimen tulee olla muodoltaan sellainen, että tuulikuorma on mahdollisimman pieni (muotokerroin < 1,2). Valaisimen vakiovärin tulee olla vaaleanharmaa, esim. alumiininharmaa (erikoiskohteessa on määritelty tästä poikkeava värikoodi). Katuvalaisimen sekä sillanalusvalaisimen kotelointiluokan tulee olla vähintään IP65. Tunnelivalaisimen kotelointiluokan tulee olla vähintään IP66. Valaisimen kotelointiluokan tulee säilyä kaikissa käyttöoloissa vähintään h. Valaisimen tiivisteenä tulee käyttää elastista materiaalia, joka säilyttää ominaisuutensa koko valaisimen käyttöiän ajan. Jos tiivisteen kiinnittämiseen käytetään liimaa, se ei saa haurastua ja aiheuttaa valaisimen kotelointiluokan heikkenemistä käytön aikana. Valaisimessa tulee olla standardin SFS-EN mukainen vedonpoistin. Valaisimen johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja vapaita terävistä reunoista. Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen suunnittelukäyttöiän ajan. Valaisimen suorituskykyvaatimukset: Valaisimesta tulee olla saatavissa erilaisia optiikoita. Valaisimesta tulee olla saatavilla mitatut valonjako-ominaisuudet standardien SFS-EN ja SFS-EN osien 1, 2 ja 4 mukaisesti kaikilla eri optiikoilla. Ledivalaisimen tekniset tiedot, suorituskyky ja elinikä tulee esittää standardin IEC mukaisesti ja ledimoduulin vastaavasti standardin IEC mukaisesti, ottaen huomioon tämän asiakirjan täsmennykset. Katuvalaistuksessa ledivalaisimen värilämpötilan tulee olla 4000K (3985K ± 275K), ellei suunnitelmassa toisin mainita. Jos vaatimuksena on 3000K värilämpötilan toleranssi on 3045K ± 175K. Ledivalaisimen värintoiston tulee olla Ra 70. Saman asennuksen ledivalaisimien tuottaman valon värikoordinaattien tulee pysyä koko elinkaaren aikana 7-portaisen MacAdamin ellipsin sisällä. Ledivalaisimen elinikä tulee ilmoittaa arvoille LxB10 ja Cy, lämpötilassa ta = 25 C, x:n ollessa 80 ja y:n ollessa 10. Esimerkiksi arvot L80B10 tarkoittavat, että määritellyn eliniän lopussa enintään 10 %:lla ledimoduuleista/ledivalaisimista valovirran alenema saa olla yli 20 %. Täysin pimeitä (ns. kuolleita) ledimoduuleja/ledivalaisimia ei oteta huomioon. Vastaavasti C10 arvo tarkoittaa, että määritellyn eliniän lopussa enintään 10 % ledimoduuleista/ ledivalaisimista saavat olla kuolleita. Cy-arvon tulee sisältää liitäntälaitteiden ja muun valaisimen elektroniikan vikaantumiset. LxB10 arvon tulee sisältää optiikan häviöt standardin IEC taulukon 4 mukaisesti. Näitä ovat mm. linssien, heijastinmateriaalien ja fosforin ominaisuuksien muutoksista aiheutuvat häviöt sekä valonjako-ominaisuuksien muutokset valaisimen määritellyn eliniän aikana. Valaistusteknillisissä laskennoissa ledivalaisimen valovirran alenema määritellään eliniän yhteydessä annetun LxB10 arvon perusteella. Ympäristön lämpötilakerrointa ei saa käyttää, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu.

31 Ohjausvaatimukset: Ledivalaisimen valovirta tulee ilmoittaa valaisimesta ulos tulevana valovirtana, ei valonlähteiden valovirtana. Ledivalaisimen liitäntälaitteen tulee täyttää standardin SFS-EN suorituskykyvaatimukset. Valonlähteiltä vaadittavat muut ominaisuudet on esitetty suunnitelmassa. Ledi-valaisin on varustettava ohjelmoitavalla virtalähteellä (liitäntälaite), jossa on DALI-ohjaus. Valaisimeen tulee voida asettaa himmennystoimintoja. Muut purkauslamppuvalaisimet on varustettava kaksitehokuristimella ja ohjelmoitavalla tehonpudotusreleellä tai ohjelmoitavalla liitäntälaitteella. Valaisimessa on oltava tilavaraus valaisinkohtaiselle ohjauslaitteelle sekä antennille langatonta ohjausta varten. Valaisimen tulee olla himmennettävissä vähintään Tampereen kaupungin ulkovalaistuksen himmennystaulukon mukaisesti. Ledivalaisin tulee olla varustettu toiminnolla, joka minimoi käynnistyksen virtapiikin. Ledivalaisin tulee olla varustettu vakiovalovirtaohjauksella. (CLO) Asennus-, kunnossapito- ja suojausvaatimukset: Valaisin tulee olla helposti ja nopeasti asennettavissa pylvään päähän tai valaisinvarteen. Ledivalaisimen ledimoduulit ja liitäntälaite tulee olla helposti ja nopeasti vaihdettavissa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla, ilman koko valaisimen uusimista. Purkauslamppuvalaisimen rakenteen tulee olla sellainen, että valaisin voidaan avata ja lamppu vaihtaa ilman työkaluja. Purkauslamppuvalaisimen liitäntälaiteyksikön tulee olla vaihdettavissa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla. Purkauslamppuvalaisimessa tulee olla huoltokytkin tai jokin muu vastaava laite esim. lukkiutuva pikaliitin, jolla valaisin saadaan jännitteettömäksi kunnossapidon ajaksi. Kytkin tai liitin ei saa vaurioitua toistuvassa käytössä ympäristölämpötiloissa -15 C. Valaisimen tulee olla asennettavissa halkaisijaltaan 60mm ja 76mm olevan pylvään päähän. Kallistuskulman tulee olla säädettävissä 0-5 astetta. Valaisimen tulee olla asennettavissa valaisinvarteen, jossa on kiinteä sovite (halk. 60, pituus 100mm). Kallistuskulman tulee olla 5 astetta (0 astetta valaisinvarteen nähden). Suojausluokan I valaisimen kaiken elektroniikan tulee olla suojattu kolmitasoisesti väliltä L-PE, N-L ja N-PE. Ylijännitesuojauksen tulee olla vähintään 10kV/5kA, kaikilla kolmella välillä. Suojausluokan II valaisimen elektroniikan tulee olla suojattu väliltä N-L. Ylijännitesuojauksen tulee olla vähintään 10kV/5kA. Purkauslamppuvalaisin tulee varustaa vikatilanteessa toimivalla automaattisammutustoiminnolla, jolloin lamppu ei jää vilkkumaan. Valaisin on kompensoitava cos φ-arvoon 0,90-0,99 ja se ei saa olla ylikompensoitu. Himmennetyn valaisimen cos φ-arvon tulee olla 0,70. Valaisin ei saa aiheuttaa häiriöitä syöttävään sähköverkkoon.

32 PUISTOVALAISIMET Valaisimen tekniset vaatimukset: Valaisimen tulee olla pienjännitedirektiivin 2006/95/EY mukainen ja täyttää direktiivin määrittelemät valaisimen turvallisuusvaatimukset. Valaisimen tulee olla sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY mukainen ja alkaen direktiivin 2014/30/EU mukainen ja täyttää direktiivin määrittelemät valaisimen emc-vaatimukset. Valaisimen tulee olla direktiivin 2011/65/EU Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mukainen. Valaisimen ja sen kaikkien osien tulee olla kestävän kehityksen mukainen ja sen käyttöiän tulee olla vähintään tuntia. Valaisimen rungon tulee olla kokonaan metallia. Valaisimen kaikkien osien tulee olla korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä. Valaisin tulee olla varustettu tasolasilla, taitetulla lasilla tai polykarbonaattikuvulla. Polykarbonaatin kirkkauden ja valon läpäisykyvyn säilyvyys koko elinkaaren aikana on osoitettava standardin ASTM 1925 E313 mukaisesti tai referenssien avulla. Lisäksi polykarbonaatin mekaaninen lujuus on osoitettava testaustuloksilla tai referenssien avulla. Valaisimen tulee olla rakenteeltaan jääpuikkojen muodostumista estävä lumen sulaessa valaisimen päältä. Valaisimen tulee olla muodoltaan sellainen, että tuulikuorma on mahdollisimman pieni (muotokerroin < 1,2). Valaisimen vakiovärin tulee olla vaaleanharmaa, esim. alumiininharmaa (erikoiskohteessa on määritelty tästä poikkeava värikoodi). Puistovalaisimen kotelointiluokan tulee olla vähintään IP65. Valaisimen kotelointiluokan tulee säilyä kaikissa käyttöoloissa vähintään h. Valaisimen tiivisteenä tulee käyttää elastista materiaalia, joka säilyttää ominaisuutensa koko valaisimen käyttöiän ajan. Jos tiivisteen kiinnittämiseen käytetään liimaa, se ei saa haurastua ja aiheuttaa valaisimen kotelointiluokan heikkenemistä käytön aikana. Valaisimen johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja vapaita terävistä reunoista. Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen suunnittelukäyttöiän ajan. Valaisimen suorituskykyvaatimukset: Valaisimesta tulee olla saatavissa erilaisia optiikoita. Valaisimesta tulee olla saatavilla mitatut valonjako-ominaisuudet standardien SFS-EN ja SFS-EN osien 1, 2 ja 4 mukaisesti kaikilla eri optiikoilla. Ledivalaisimen tekniset tiedot, suorituskyky ja elinikä tulee esittää standardin IEC mukaisesti ja ledimoduulin vastaavasti standardin IEC mukaisesti, ottaen huomioon tämän asiakirjan täsmennykset. Katuvalaistuksessa ledivalaisimen värilämpötilan tulee olla 4000K (3985K ± 275K), ellei suunnitelmassa toisin mainita. Jos vaatimuksena on 3000K värilämpötilan toleranssi on 3045K ± 175K. Ledivalaisimen värintoiston tulee olla Ra 70. Saman asennuksen ledivalaisimien tuottaman valon värikoordinaattien tulee pysyä koko elinkaaren aikana 7-portaisen MacAdamin ellipsin sisällä. Ledivalaisimen elinikä tulee ilmoittaa arvoille LxB10 ja Cy, lämpötilassa ta = 25 C, x:n ollessa 80 ja y:n ollessa 10. Esimerkiksi arvot L80B10 tarkoittavat, että määritellyn eliniän lopussa enintään 10 %:lla ledimoduuleista/ledivalaisimista valovirran alenema saa olla yli 20 %. Täysin pimeitä (ns. kuolleita) ledimoduuleja/ledivalaisimia ei oteta huomioon. Vastaavasti C10 arvo tarkoittaa, että määritellyn eliniän lopussa enintään 10 % ledimoduuleista/ ledivalaisimista saavat olla kuolleita. Cy-arvon tulee sisältää liitäntälaitteiden ja muun valaisimen elektroniikan vikaantumiset. LxB10 arvon tulee sisältää optiikan häviöt standardin IEC taulukon 4 mukaisesti. Näitä ovat mm. linssien, heijastinmateriaalien ja fosforin ominaisuuksien muutoksista aiheutuvat häviöt sekä valonjako-ominaisuuksien muutokset valaisimen määritellyn eliniän aikana. Valaistusteknillisissä laskennoissa ledivalaisimen valovirran alenema määritellään eliniän yhteydessä annetun LxB10 arvon perusteella. Ympäristön lämpötilakerrointa ei saa käyttää, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Ledivalaisimen valovirta tulee ilmoittaa valaisimesta ulos tulevana valovirtana, ei valonlähteiden valovirtana. Ledivalaisimen liitäntälaitteen tulee täyttää standardin SFS-EN suorituskykyvaatimukset. Valonlähteiltä vaadittavat muut ominaisuudet on esitetty suunnitelmassa.

33 Ohjausvaatimukset: Ledi-valaisin on varustettava ohjelmoitavalla virtalähteellä (liitäntälaite), jossa on DALI-ohjaus. Valaisimeen tulee voida asettaa himmennystoimintoja. Valaisimessa on oltava tilavaraus valaisinkohtaiselle ohjauslaitteelle sekä antennille langatonta ohjausta varten. Valaisimen tulee olla himmennettävissä vähintään Tampereen kaupungin ulkovalaistuksen himmennystaulukon mukaisesti. Ledivalaisin tulee olla varustettu toiminnolla, joka minimoi käynnistyksen virtapiikin. Asennus-, kunnossapito- ja suojausvaatimukset: Valaisin tulee olla helposti ja nopeasti asennettavissa. Valaisimen ledimoduulit ja liitäntälaite tulee olla helposti ja nopeasti vaihdettavissa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla, ilman koko valaisimen uusimista. Valaisimen tulee olla asennettavissa halkaisijaltaan 60mm ja 76mm olevan pylvään päähän (esim. sovitteella). Suojausluokan I valaisimen kaiken elektroniikan tulee olla suojattu kolmitasoisesti väliltä L-PE, N-L ja N-PE. Ylijännitesuojauksen tulee olla vähintään 10kV/5kA, kaikilla kolmella välillä. Suojausluokan II valaisimen elektroniikan tulee olla suojattu väliltä N-L. Ylijännitesuojauksen tulee olla vähintään 10kV/5kA. Valaisin on kompensoitava cos φ-arvoon 0,90-0,99 ja se ei saa olla ylikompensoitu. Himmennetyn valaisimen cos φ-arvon tulee olla 0,70. Valaisin ei saa aiheuttaa häiriöitä syöttävään sähköverkkoon. Mika Heikkilä Rakennuttajainsinööri

34 Tampereen kaupungin ulkovalaistusverkon LIITE 2 sijaintikartoitusohje (2) Yleistä Omistajan on pidettävä yllä sijaintikarttaa yleisille alueille maan alle sijoitetuista rakenteista. Tampereen kaupungin ulkovalaistusverkkoa ylläpidetään verkkotietojärjestelmän tietokannassa. Verkkotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Tampereen Vera Oy. Kartoitustyö Kohteen pääurakoitsija vastaa kartoitustietojen mittauksesta, tietojen oikeellisuudesta ja tietojen toimittamisesta verkkotietojärjestelmän ylläpitäjälle. Kartoitettavat tiedot,kartoitettaviin tietoihin tulee sisältyä kaikki ulkovalaistusverkon osat, mukaan lukien: - maakaapelit - pylväsjalustat ja pylväät - putket ja putkikokomuutokset (esim. kadunalitukset 75 mm 110 mm) - maadoitukset - keskusjalustat ja keskukset - pysäkkikatokset ja mainokset - maavalaisimet, alikulku- ja muurivalaisimet Kartoituksen tulee sisältää myös olemassa olevan verkon komponentit (pylväät, pysäkkikatokset ja mainokset) niiltä osin kuin uusi kaapelointi liittyy näihin. Kartoitukseen tulee sisältyä myös varaputket ja maakaapelikieppivaraukset sekä tiedot maakaapeleista, jotka on asennettu olemassa oleviin suojaputkiin. Kartoitetun mittaustiedon ohessa on toimitettava lisäksi työpiirustukset, joista ilmenevät kytkentätiedot, jalustan/pylvään sijaintitiedot ja pylvään asennuksen poikkileikkauskuva. Samoin on toimitettava tiedot käytöstä poistetuista ulkovalaistusverkon osista, mukaan lukien: - maakaapelit (jännitteettömät ja puretut) - pylväsjalustat ja pylväät - putket - maadoitukset - keskusjalustat ja keskukset - pysäkkikatokset ja mainokset - maavalaisimet, alikulku- ja muurivalaisimet Kartoituksen tarkkuus Kartoitustiedoilta edellytetty tarkkuus on 10 cm. Kaapeli- ja suojaputkireitit digitoidaan reittipisteiden ja -viivojen mukaan järjestelmään niin, että vaadittu tarkkuus toteutuu. Reittipisteiden tulee seurata tarkasti putkien ja kaapeleiden sijaintia pisteiden väliin piirretyllä reittiviivalla. Pistemäiset kohteet mitataan kohteen keskeltä.

35 2(2) Käytettävät koodit Kartoitettavat verkon osat nimetään koodikenttään alla olevilla koodeilla, jotta kartoitustieto saadaan vietyä dokumentointijärjestelmään oikeille karttasymboleille. ZPK = kaapeli- tai putkireitti ZPKNP = kaapelinippu ZPKPA = kaapelin pää ZJK = katuvalokeskus ZSU1P = yhden putkenpää ZSU2P = kaksi putkenpäätä jne. ZSUM = putkikokomuutos supistejatkolla (esim. kadun alitukset 75 mm 110 mm) ZPP = puupylväs ZPMP = metallipylväs ZPN = olemassa oleva pylväs (nykyinen pylväs, jolle tuodaan uusi kaapeli) ZJKPK = mainos tai pysäkkikatos ZMP = maadoitussauva (keskukset, pysäkkikatokset ja mainokset) ZMK = maadoituskaapeli (pylväiden välillä) ZKVO = kaapelikaivo ZRP = rakenteen sisällä oleva kaapeli tai putkireitti ZRV = silta/muurirakenteessa oleva valaisin ZMV = maahan asennettu valaisin Kartoitustietojen toimitus Ulkovalaistusverkon kartoitustiedot tulee tuottaa ETRS GK24/N2000 -koordinaattijärjestelmässä GT-muotoiseen tiedostoon, joka toimitetaan sähköpostitse. Sekaannuksen välttämiseksi tiedostossa ei saa olla muita kuin ulkovalaistusverkkoon liittyviä tietoja. Kartoitustiedot - ETRS GK24/N2000 -koordinaattijärjestelmässä - GT-tiedostona - sähköpostilla yhtenä tiedostona Muut tiedot - PDF-tiedostoina Kartoitustiedot toimitetaan Tampereen Vera Oy Päivi Paukkonen puh Väkipyöränkatu Tampere Kartoituksen tilaaminen Urakointikohteen sijaintikartoituksen voi tilata myös Tampereen Vera Oy:ltä. Tilauksen liitteeksi tarvitaan työkohteen suunnitelmat. Yhteyshenkilö Railo Jarkko p ,

36 Tampereen kaupunki Liite 3. Ulkovalaistuksen himmennystaulukko Versio: Ledivalaisimet Ledivalaisimien himmennys toteutetaan 2-portaisesti alla olevien kellonaikojen ja valaistusluokkien mukaan. C-luokissa (AE-luokat) käytetään luminanssi- ja valaistusvoimakkuusluokkien vastaavuustaulukkoa. Himmennys toteutetaan M-luokkien mukaisesti. Valaistusluokka Muuttuvan valaistuksen valaistusluokat Kellonaika, alkava tunti M1 (AL1), C0 ja C1 M1 M2 M3 M2 M M2 (AL2), C2 M2 M3 M4 M3 M M3a (AL3), C3 M3 M4 M5 M4 M M3b (AL4a) M3 M4 M5 M4 M M4 (AL4b), C4 M4 M5 M6 M5 M M5 (AL5), C5 M5 M6 P5 M6 M M6 M6 P5 P6 P5 M Jäljelle jäävä keskimääräinen valaistusvoimakkuus % P1 (K1) P1 P2 P3 P2 P P2 (K2) P2 P3 P4 P3 P P3 (K3) P3 P4 P5 P4 P P4 (K4) P4 P5 P6 P5 P Valaistustyyppi Urheilukenttävalaistus, ei ulkoista ohjausta Urheilukenttävalaistus, ulkoisella ohjauksella, ei aktivoituna *) Urheilukenttävalaistus, ulkoisella ohjauksella, aktivoituna *) Kellonaika, alkava tunti Jäljelle jäävä keskimääräinen valaistusvoimakkuus % *) Sallittuina kellonaikoina painonappiohjauksella valaistusvoimakkuudet nousevat 100%:iin kahdeksi tunniksi, jonka jälkeen valaistus himmenee takaisin 10%:iin. Sallittuina kellonaikoina liiketunnistinohjauksella valaistusvoimakkuudet nousevat 100%:iin 15 minuutiksi, jonka jälkeen valaistus himmenee takaisin 10%:iin. Purkauslamppuvalaisimet Purkauslamppuvalaisimien himmennys toteutetaan 1-portaisesti kaikissa valaistusluokissa alla olevan taulukon mukaisesti. Valaistustyyppi Katuvalaistus, elektroninen liitäntälaite **) Katuvalaistus, perinteinen liitäntälaite ***) Urheilukenttävalaistus, yösammutus Jäljelle jäävä keskimääräinen luminanssi % Kellonaika, alkava tunti Jäljelle jäävä keskimääräinen luminanssi tai valaistusvoimakkuus % Tehonpudotusjakso **) Monimetallivalaisimet himmennetään 80% 15 minuutin ajaksi valaistuksen himmennysarvon muuttuessa. ***) Valaistuksen himmennys toteutetaan kaksitehokuristimella ja automaattiohjausreleellä. Himmennys alkaa 2h ennen ja loppuu 5h jälkeen pimeän ajan keskipisteen.

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016 OHJE 13.4.2016 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Korvaa MaantieL 109 InfraRYL kohta 33630 Tien valaisimien laatuvaatimukset 17.10.2012 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE

VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE x Laatija: YRITYS Oy Suunnittelijan nimi Versio 4.0/2015 Sisällysluettelo Projektin tiedot... 2 Valaistuksen toimivuusvaatimukset... 4 TEKNISET

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012 OHJE 17.10.2012 3087/070/2010 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Muuttaa ja täydentää MaantieL 109 InfraRYL luku 33630 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet Liikennevirasto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset V6.0/2017 Laatijat: Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Mika Heikkilä Jani Keskinen Jussi Kulomäki LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

33114 Televerkon maakaapelit

33114 Televerkon maakaapelit InfraRYL / TK330, päivitys 1 33114 Televerkon maakaapelit Tässä luvussa esitetään televerkon maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Rata-alueilla

Lisätiedot

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI. Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

279 l Kaapelinsuojaus

279 l Kaapelinsuojaus Kaapelinsuojajärjestelmä on tarkoitettu maahan asennettavien sähkö ja telekaapelien mekaaniseksi suojaksi liikennettä ja routaa vastaan. kaapelinsuojaputket, niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK -minipylväs, LED-valaisin KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-VALAISIN Ecovalo BALK minipylväs on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana yksi-

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen

LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen Lighting LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen LumiStreet Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksiin

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Uponor-kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

Esipuhe. 2 Liikenneviraston opas Hyväksytyt tievalaisimet, Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Helsingissä heinäkuussa 2017

Esipuhe. 2 Liikenneviraston opas Hyväksytyt tievalaisimet, Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Helsingissä heinäkuussa 2017 2 2 Liikenneviraston opas Esipuhe Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Kari Lehtonen Pekka Uutela Aleksanteri Ekrias Pentti Hautala Antti Tiensuu Martti Paakkinen Liikennevirasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot