VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Vantaan kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Projektin tiedot... 4 Käyttötarkoitus ja pätevyysjärjestys... 4 Lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet... 5 Toimivuusvaatimukset TYÖMAAN HALLINTO Katselmukset Toiminnan järjestely... 6 Tekniset vaatimukset POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET POISTETTAVAT RAKENTEET Poistettavien rakenteiden materiaalit Edellinen työvaihe Rakenteiden poistaminen SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET Edellinen työvaihe Rakenteiden siirtäminen SUOJATTAVAT RAKENTEET Suojattavien rakenteiden materiaali Edellinen työvaihe SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT VALAISTUSRAKENTEET Valaistusrakenteiden rakentaminen ja asentaminen Kartoitus ja digitointi Valmis valaistusrakenne Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen VALAISINPYLVÄÄT Valaisinpylväiden materiaalit Pylvään ja jalustan perustaminen Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus HARUKSET VALAISINVARRET VALAISIMET TIE- JA KATUVALAISIMET

3 Valaisimien kiinnitysmekanismi Valaisimien asentaminen Valmis valaisinasennus PUISTOVALAISIMET VALONHEITTIMET SILLANALUS- JA TUNNELIVALAISIMET LAMPUT Lampputarvikkeet SÄHKÖNJAKOLAITTEET VALAISTUKSEN MAAKAAPELIT Valaistuksen maakaapelien materiaalit Valaistuksen maakaapelien asennusalusta Valaistuksen maakaapelien asennus PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTYÖT VALAISTUSRAKENTEIDEN ILMAJOHTOASENNUKSET MAADOITUKSET KALUSTEET JA LIITÄNTÄLAITTEET VALAISTUKSEN KESKUKSET Materiaalit Asennusalusta Asennus TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS Liitteet Ohjeen muutosmerkinnät

4 Projektin tiedot Projekti: Tilaaja: Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen rakentaminen Vantaan kaupunki Suunnittelija: Annetaan valaistussuunnitelmassa. Sähkölaitos: Sähkönjakeluverkon haltija on Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Katuvalaistuksen ylläpitosopimus: Ulkovalaistuksen kunnossapidosta vastaa Eltel Networks Oy. Katuvalaistuksen ohjauksen palvelusopimus: Käyttötarkoitus ja pätevyysjärjestys Ulkovalaistuksen ohjauspalvelun tuottamisesta vastaa ISS Palvelut Oy, puh , Tässä asiakirjassa olevia ulkovalaistusta koskevia yleisiä laatuvaatimuksia noudatetaan kaikissa Vantaan kaupungin julkisissa ulkovalaistuksen uudisrakentamista ja saneerausta koskevissa urakoissa. Hankkeen piirustuksista ja työkohtaisista laatuvaatimuksista käytetään tässä asiakirjassa nimeä valaistussuunnitelma. Rakennuskohteen lopputulosta kuvataan toimivuusvaatimuksilla ja teknisillä laatuvaatimuksilla, jolloin vastuu laadusta kuuluu urakoitsijalle sekä materiaalien, tarvikkeiden ja laitteiden valmistajille. Näissä yleisissä laatuvaatimuksissa esitetään työohjeita vain silloin, kun toimivuusvaatimusten ja teknisten vaatimusten esittäminen ei ole mahdollista. Ulkovalaistustöissä on noudatettava asiakirjojen toimivuusvaatimuksia, teknisiä laatuvaatimuksia ja ohjeita seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: - valaistussuunnitelma, työkohtaiset laatuvaatimukset ja muut suunnitelma-asiakirjat, - Vantaan kaupungin ulkovalaistustöiden yleiset laatuvaatimukset (tämä asiakirja), - Ulkovalaistustyöt, määrämitausperusteet, - ohjeet ja julkaisut, joihin on tässä asiakirjassa viitattu, - InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1: Väylät ja alueet, - InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2: Järjestelmät ja täydentävät osat ja sen kohtaan Maakaapelirakenteet liittyvä päivitys , - alalla yleisesti käytettäviä ohjeet sekä - valmistajan tuotekohtaiset ohjeet ja vaatimukset. 4

5 Lait, asetukset, määräykset, standardit ja ohjeet Vantaan kaupungin julkisissa ulkovalaistuksen uudisrakentamista ja saneerausta koskevissa urakoissa tulee noudattaa Suomen voimassa olevia sähköturvallisuuslakeja, - asetuksia ja -määräyksiä. Sähköturvallisuuslainsäädäntö uudistui loppuvuonna Uusi sähköturvallisuuslaki ja sähköturvallisuuteen liittyvät asetukset astuivat voimaan vuoden 2017 alusta. Sähköturvallisuusmääräyksien noudattamista valvoo sähköturvallisuusviranomainen eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Ulkovalaistuksen uudisrakentamista ja saneerausta koskevissa sähkötöissä tulee noudattaa Tukes-ohjetta S Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit ja ohjeessa esitettyjä standardeja. Vantaalla ulkovalaistustyöt tehdään ensisijaisesti yksikköhintaurakkana. Yksikköhintojen sisältö ja vaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin asiakirjassa Ulkovalaistustyöt, määrämitausperusteet. Tämän asiakirjan yksiköiden määrittely on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut laitteiston käyttökuntoon saattamisen vaatimat työt ja tarvikkeet sisältyvät näihin pääsuoritteisiin edellä mainittujen määrämittausperusteiden mukaisesti. Tämän asiakirjan mukaisen rakentamisen tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka tarvitaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon, ellei valaistussuunnitelmassa ole toisin todettu tai tilaajan kanssa muuta sovittu. Ulkovalaistustöiden työturvallisuuteen vaikuttavat asiat on esitetty liitteen 1 Ulkovalaistustöiden yleisessä turvallisuusasiakirjassa sekä liitteen 2 Riskikartassa. Mikäli jokin tässä ohjeessa mainittu laki, asetus, määräys, standardi tai ohje ei ole enää voimassa, noudatetaan aina kyseisen julkaisun korvannutta asiakirjaa. Toimivuusvaatimukset Valaistus tulee rakentaa valaistussuunnitelman mukaisesti. Valaistuksen tulee täyttää valaistussuunnitelmassa määritellyn valaistusluokan valaistusteknilliset vaatimukset. Valaistusluokkien valaistusteknilliset vaatimukset on esitetty raportissa Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvitys. Valaistusteknilliset vaatimukset tulee täyttää kokonaistaloudellisella ratkaisulla ottaen huomioon valaistusasennuksen elinkaarikustannukset. Valaistusteknilliset laskennat tulee tehdä ohjeen Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje mukaan. 100 TYÖMAAN HALLINTO Katselmukset Hankkeen aikana tulee suorittaa tilaajan edustajan kanssa seuraavat katselmukset: - aloituskatselmus sekä Ulkovalaistustöiden yleisen turvallisuusasiakirjan ja Riskikartan täydentäminen, - tarvittavat työmaakatselmukset sekä - vastaanottotarkastus. 5

6 Ennen aloituskatselmusta urakoitsijan tulee tutustua toimenpidealueeseen ulkovalaistuksen verkkokartan (KeyLight) sekä kanta-, vesi-, lämpö-, sähkö- ja tietoliikennekartan avulla. Kaivutöiden suorittajan tulee hakea kaivulupa Vantaan kaupungin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti Urakoitsija on velvollinen rekisteröitymään lupapalveluun Toiminnan järjestely Tilapäisten liikennejärjestelyjen lupien hakeminen, yleisen liikenteen järjestely ja hoito sekä vastuu liikennemerkkien asettelusta kuuluvat urakoitsijalle. Valaistusurakoiden työnaikaiset järjestelyt tehdään julkaisun Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt, Pääkaupunkiseudun (PKS) määräykset ja ohjeet mukaisesti. Lisäksi ulkovalaistustöissä tulee ottaa huomioon Työturvallisuuskeskuksen TTK:n ohje Liikennejärjestelyt verkostotöissä sekä Liikenneviraston ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Ennen töiden aloitusta on tilaajalla hyväksytettävä liikenteenohjaussuunnitelma. Suunnitelma lähetetään tilaajalle sähköpostitse vähintään kolme työpäivää ennen töiden aloitusta. Tekniset vaatimukset Valaistussuunnitelmassa ja tässä asiakirjassa on esitetty tarvikkeilta vaadittavat ominaisuudet mm. tyyppiesimerkeillä. Näillä ominaisuuksilla valaistussuunnitelma täyttää tilaajan edellyttämät toimivuusvaatimukset ja tekniset laatuvaatimukset. Hankkeessa voidaan käyttää myös muiden valmistajien tuotteita, jos niiden tekniset ja laadulliset ominaisuudet ovat valaistussuunnitelmassa määriteltyjä tarviketyyppejä vastaavat ja ne täyttävät kaikki tilaajan vaatimukset. Vastuu vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta jää urakoitsijalle. Tarviketyyppien vaihdot tulee hyväksyttää tilaajalla ennen niiden hankintaa. Tarviketyyppejä ovat mm. suojaputket, kaapelit, liittimet, jalustat, pylväät ja valaisimet. Tarvikkeen vaihdossa edellytetään kestävän kehityksen mukaista ratkaisua ja tuotetta. Tarkasteltavia ominaisuuksia ovat: - tekniset ominaisuudet, - valaistusteknilliset ominaisuudet, - sähköturvallisuus, - toiminnallisuus, - toimintavarmuus ja elinkaari, - rakenne, kiinnitysosien laatu ja pitävyys, - muotoilu, - pintakäsittely ja väri, - asennettavuus, - kunnossapitoystävällisyys, - materiaali ja pintakäsittely sekä - jatkokäsittely ja kierrätettävyys. 6

7 Vastaavuus sekä toimivuusvaatimusten ja teknisten laatuvaatimusten täyttyminen tulee osoittaa mm. vaatimustenmukaisuusasiakirjoilla, asetuksen 2008/765/EY mukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen testaustuloksilla, valaistusteknillisillä laskennoilla, rakennesuunnitelmilla, esitteillä, asennusohjeilla jne. Tarvittaessa on järjestettävä koeasennus ennen tarviketyypin vaihtoa. Valaistuslaitteiden yhteensopivuus (mm. pylväät ja jalustat, valaisinvarret ja valaisimet) on varmistettava ennen töiden aloittamista. Työssä voidaan käyttää myös työkohteesta purettavaa tai Vantaan kaupungin varastosta saatavaa käytettyä uusiokäyttömateriaalia. Puretun materiaalin käytöstä annetaan ohjeet valaistussuunnitelmassa POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET POISTETTAVAT RAKENTEET Poistettavien rakenteiden materiaalit Valaistussuunnitelmassa (yleensä purkusuunnitelma) on annettu poistettavien rakenteiden sijainnit ja tarvikkeiden määrät. Purku käsittää kaikki valaistuslaitteiden osat, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu Edellinen työvaihe Kun valaistussuunnitelman mukainen uusi valaistus on käytössä tai alueelle on rakennettu tilapäinen valaistus, voidaan purettava valaistus purkaa Rakenteiden poistaminen Urakoitsijan tulee esittää purkamisen työvaihe- ja turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista. Purku tulee suorittaa julkaisun InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2: Järjestelmät ja täydentävät osat III-luokan mukaisesti. Omistusoikeus urakka-alueilta purettaviin, urakassa tarpeettomiin materiaaleihin kuuluu urakoitsijalle, ellei valaistussuunnitelmassa tai muissa urakkaan liittyvissä asiakirjoissa ole toisin mainittu. Urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan hävittämään purettavan materiaalin ympäristövaatimusten mukaisesti. Alueella mahdollisesti olevien elohopealamppuvalaisimien lamput luokitellaan ongelmajätteeksi ja ne tulee hävittää ympäristövaatimusten mukaisesti. Ulkovalaistuksessa käytettävät kyllästetyt puupylväät ovat ongelmajätettä ja ne tulee hävittää ympäristövaatimusten mukaisesti. Hankkeissa, joissa saneerataan vain nykyistä ulkovalaistusta, alueen väliaikaisen valaistuksen tarve tarkastellaan aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. Katuhankkeissa, joissa parannetaan nykyistä infraa, nykyistä valaistusta ei saa poistaa käytöstä, jos katuosuus on edelleen ajoneuvoliikenteen käytössä. Jos valaistus poistetaan käytöstä, tulee urakoitsijan järjestää alueelle valoisan ajan kuluessa väliaikainen 7

8 valaistus tai korvata valaistus uudella suunnitelmien mukaisella valaistuksella ennen vanhan poistamista. Poikkeuksena on kesäaika välillä toukokuu heinäkuu, jolloin valaistus voidaan poistaa käytöstä pidemmäksi aikaa. Tästä on aina sovittava tilaajan kanssa etukäteen. Nykyisiä valaistuslaitteita voidaan hyödyntää urakan aikana väliaikaiseen valaistukseen. Purkuajankohta sovitaan aina hankekohtaisesti aloituskatselmuksessa tilaajan kanssa SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET Edellinen työvaihe Siirrot tulee tehdä valaistussuunnitelman mukaisesti Rakenteiden siirtäminen Valaistussuunnitelmassa on annettu siirrettävien rakenteiden määrät sekä uudet paikat ja niiden mahdolliset koordinaatit SUOJATTAVAT RAKENTEET Suojattavien rakenteiden materiaali Työalueella olevat valaisin- ja yhteiskäyttöpylväät tulee suojata mekaanisesti pehmusteilla ja laudoituksella 2 m korkeudelle maan pinnasta. Työalueella olevat puut ja pensaat suojataan julkaisun Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt, Pääkaupunkiseudun (PKS) määräykset ja ohjeet mukaisesti. Työn aikana esiin kaivetut kaapelit ja putket tulee työn ajaksi suojata mekaanisesti. Operaattoreilla ja johtoyhtiöillä on olemassa omat toimintaohjeet kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä. Näitä ohjeita tulee noudattaa Edellinen työvaihe Suojattavat rakenteet katselmoidaan aloituskokouksessa ja niiden suojauksesta urakoitsija laatii suunnitelman. Suojaussuunnitelma voi olla esitetty myös kadun rakennussuunnitelmassa. Suojattavia rakenteita ovat nykyiset puut, pensaat, kaapelit, putket, valaisinpylväät jne SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT VALAISTUSRAKENTEET Valaistusrakenteiden rakentaminen ja asentaminen Rakentamisen aikana on seurattava, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset sijainnit eivät ole ristiriidassa SFS-EN ja SFS-EN sarjan standardien etäisyysarvojen tai muiden määräysten kanssa eikä pylvästä pystytetä rummun, liittymän tai muun vastaavan esteen kohdalle. 8

9 Kartoitus ja digitointi Kaapelinsuojaputkireittien tarkat sijainnit merkitään loppupiirustuksiin. Urakkaan kuuluvia kaapeleita ei saa peittää ennen kuin ne on kartoitettu maaurakoitsijan toimesta. Urakkaan kuuluvia kaapeleita ei saa peittää ennen kuin ne on maaurakoitsijan toimesta kartoitettu. Kartoitusohjeet on esitetty julkaisussa Ohje maanalaisten johtojen sijaintitietojen toimittamisesta Vantaan kaupungille. antaawwwstructure/130526_johtokartoitusohjeet_etrs-gk25_n2000.pdf Kartoitustieto lähetetään oheisen verkkolatausportaalin kautta Vantaan kaupungin mittausosastolle. Urakkaan kuuluu ulkovalaistusverkon digitointi julkaisun Vantaan kaupungin digitointiohje mukaisesti Valmis valaistusrakenne Loppupiirustukset Laatukansio Urakoitsija toimittaa työn loppupiirustukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa tilaajalle. Loppupiirustukset sisältävät seuraavat asiakirjat: - loppupiirustukset valaistussuunnitelmasta, - täytetty ja allekirjoitettu käyttöönottotarkastuspöytäkirja (TP023), - työmaapöytäkirja sekä - varmennustarkastuspöytäkirja, tarvittaessa. Edellä mainituista asiakirjoista muodostetaan yksi pdf-tiedosto ja se toimitetaan tilaajalle. Tiedosto nimetään seuraavasti; piirustusnumero, loppupiirustukset (esim , loppupiirustukset). Lisäksi loppupiirustukset valaistussuunnitelmasta toimitetaan alkuperäisinä muokattavissa olevina tiedostoina (dgn, (dwg), word, excel jne). Loppupiirustuksissa valaistussuunnitelma (kaikki suunnitelma-asiakirjat) päivitetään vastaamaan urakan lopputulosta. Lisäksi loppupiirustuksista tulee selvitä kaikki urakkaan liittyvät takuutiedot. Suunnitelma-asiakirjat merkitään tekstillä Loppupiirustus sekä varustetaan päiväyksellä ja urakoitsijan allekirjoituksella. Valaistuskeskuksiin asennetaan laminoidut keskuskaaviot ja 1:2000 valaistusverkkokartat. Laatukansio sisältää seuraavat asiakirjat: - loppupiirustukset kohdan mukaisesti, - vastaanottotarkastuspöytäkirja ja - hankkeen poikkeamaraportit (turvallisuus ja laatu). Laatupoikkeamista urakoitsija on velvollinen tekemään poikkeamaraportin. Poikkeamaraportti tehdään tarvikemuutoksista, aikatauluongelmista ja muista asioista, jotka poikkeavat valaistussuunnitelmasta. 9

10 Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sähkötekniset tarkastukset Urakoitsija suorittaa nykyisille, käyttöön jääville kaapeleille kuntotarkastuksen ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastukseen sisältyy silmämääräinen tarkastelu sekä eristysresistanssin ja silmukkaimpedanssin mittaus. Mittauspöytäkirjat toimitetaan tilaajalle ja nykyisten kaapeleiden käytöstä sovitaan tilaajan kanssa. Valaistusasennuksesta on tehtävä KTM:n päätöksen 517/1996 mukainen käyttöönottotarkastus, josta laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja (TP023). Kun pääsulakkeen koko on yli 35 A urakoitsija on velvollinen teettämään kohteesta varmennustarkastuksen kolmannella osapuolella. Tarkastuksen tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin ohjeen Valtuutetut tarkastajat mukaisen tarkastajan tai tarkastuslaitoksen tekemä. Tarkastuksen tulee olla standardin SFS 5825 mukainen. Tarkastuksesta tulee luovuttaa pöytäkirja tilaajalle VALAISINPYLVÄÄT Valaisinpylväs- ja niiden vaatimat jalustatyypit sekä määrät ovat esitetty valaistussuunnitelmassa. Lisäksi valaistussuunnitelmassa on esitetty pylväiden mahdolliset värit Valaisinpylväiden materiaalit Jalustan materiaalit Jalustojen tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Jalustojen tulee olla säätöruuvikiinnitteisiä, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu. Jalustan säästöruuvien tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Kiiloja ei saa käyttää, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Jalustoissa tulee olla 2 tai 4 muovista kaapeliaukkoa, halkaisijaltaan 110 mm, kaapelin suojaputken liitosta varten. Vaaistussuunnitelmassa on määritelty jalustojen kaapeliaukkojen määrä. Jalustan yläosan tulee olla suojattu säänkestävällä muovilla tai teräksellä, joka suojaa betonijalustan yläosaa. Suoja tulee olla asennettu paikoilleen jalustan valun yhteydessä. Juurikumin on oltava sään ja ultraviolettisäteilyn kestävä (EPDM-kumia tai vastaavaa) ja sen tulee estää veden, hiekan ja irtokivien pääsyn jalustan sisään. Juurikumin pysyvyys jalustan pinnassa tulee olla varmistettu esim. juurikumin helman ja säätöruuvien avulla. Juurikumin tulee säilyttää alkuperäisen muotonsa koko jalustan elinkaaren ajan. Jalustan yhteensopivuus käytettävän valaisinpylvään kanssa on varmistettava etukäteen Pylvään materiaalit Metallipylväiden osalta käytetään ensisijaisesti vakiokorkeuksia. Valaisinpylväiden kytkentäaukkojen määrä on esitetty valaistussuunnitelmassa. 10

11 Metallipylväiden tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Ohjeesta poiketen valaistussuunnitelman pylväsnumeroita ei merkitä metallipylvääseen. Valaisinpylvästyyppinä käytetään jäykkää pylvästä, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Pylvään pintakäsittelyssä noudatetaan seuraavia vaatimuksia: - kuumasinkitys standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti ja - jauhemaalaus standardin SFS-EN mukaisesti. Kuumasinkityksestä on annettu myös yleiset ohjeet julkaisussa Kuumasinkityksen toimintaketju, yleisohje. Kaikki kierteet ja kierrereiät on avattava kuumasinkityksen jälkeen. Oikaisusta tai muusta käsittelystä aiheutuneet pinnoituksen korjaukset eivät saa häiritsevästi erottua kuumasinkitystä pinnasta. Maalattavaksi tarkoitetun valaisinpylvään terästyön laatuasteen tulee olla 04 ennen sinkitystä standardin SFS 8145 mukaisesti. Mikäli pylvästä ei maalata, riittää sinkityksen kannalta laatuasteeksi 03. Jauhemaalaukselle tulee antaa 10 vuoden takuu alkaen koko toimituksen hyväksytystä vastaanotosta. Hyväksyttäviä jauhemaalaustyyppejä ovat mm. Combi Coat ja Plascoat. Maalatun pylvään tulee soveltua standardin SFS-EN ISO mukaiseen rasitusluokkaan C4/H. Käytetyn pintakäsittelyjärjestelmän soveltuvuus kyseiseen rasitusluokkaan tulee olla testattu ulkopuolisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimesta. Maalauksen suorittavan yrityksen pintakäsittelytoiminnot tulee olla sertifioitu standardin SFS-EN mukaisesti. Märkämaalausta ei käytetä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole toisin mainittu. Märkämaalaus tulee aina hyväksyttää hankekohtaisesti tilaajalla. Pinnoitetut pylväät tulee aina yksittäispakata siten, että niiden kuljetus ja asennus onnistuvat pinnoitetta vaurioittamatta. Puupylväiden osalta käytetään ensisijaisesti vakiokorkeuksia. Puupylväiden tulee olla standardin SFS 2662 mukaisia. Puupylvään tulee kuulua Suomen rakentamismääräyskokoelman B10 Puurakenteet (RakMkB10) mukaisesti lujuusluokkaan T30. Puupylväitä on säilytettävä vähintään vuosi ennen pystytystä, ellei kosteus muuten ole enintään 30 %. Valmistaja kiinnittää puupylvääseen metallisen merkkikilven standardin SFS-EN 2662 mukaisesti. Merkkikilpi sijoitetaan 3,0 m etäisyydelle pylvään alapäästä ja siitä ilmenee mm. kyllästysluokka, -vuosi ja -aine. 11

12 Maahan asennettavien puupylväiden upotussyvyys tarkistetaan pylväässä olevan metallisen merkkikilven avulla, joka sijaitsee 3,0 m etäisyydellä pylvään alapäästä. Puupylvästä ei saa lyhentää tyvestä. Puupylväiden tulee olla kyllästettyjä voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Arseeni- tai kreosoottikyllästeiden käyttö puupylväissä on kielletty. Puupylväiden maalaus tehdään valmistajan ohjeiden mukaan. Rakennuttajalla on oikeus hylätä rakenteet pelkästään ulkonäkösyistä Pylvään ja jalustan perustaminen Valaistussuunnitelmassa on esitetty valaisimien asennuskorkeus. Jalustojen käyttämättömät aukot tulee tulpata, jotta perustan sisään ei pääse soraa tai muuta maa-ainesta. Urakoitsijan tulee valokuvata jokainen valaisinjalusta putkituksineen, kun asennus on valmis. Valokuvista tulee näkyä jalustan kaikki liitynnät putkituksiin sekä mahdollinen maadoituskupari. Aloituskatselmuksen yhteydessä tilaajan kanssa sovitaan mallikatselmus, jossa katselmoidaan jalustan asennus ja valokuvauksen toteutus. Puupylväät asennetaan suoraan maahan, ellei valaistussuunnitelmassa ole muuta todettu ja tilaaja muuta edellyttänyt Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus Reunasijoitukssa pylväiden kytkentäaukkojen tulee olla tien suuntaisesti, ajosuunnasta katsottuna pylvään takana. Keskialueella sijaitsevien valaisinpylväiden luukut asennetaan kaikki samaan suuntaan, ajosuunnan mukaisesti. Jalusta tulee asentaa siten, että sen yläpinta on 15 cm valmiin maanpinnan tason yläpuolella HARUKSET Harustettavat pylväät ja tukipylväät on esitetty valaistussuunnitelmassa VALAISINVARRET Valaisinvarsityypit ja määrät on esitetty valaistussuunnitelmassa. Valaisinvarren valinnassa on huomioitava valaisimen paino ja varren kestävyys. Puupylväiden valaisinvarsien tulee olla standardin SFS 5559 mukaisia. Valaisinvarsien kallistuskulma on 5 astetta. Varret kiinnitetään pylväisiin kahdella sidesangalla ja lukitaan paikoilleen täkkipultilla. Puupylväiden valaisinvarsien on oltava kuumasinkittyjä standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti. Metallipylväiden valaisinvarsien pintakäsittelyssä noudatetaan samoja vaatimuksia kuin valaisinpylvään pintakäsittelyssä, ks. kohta

13 33630 VALAISIMET Valaisintyypit, niiden värit sekä valaisimien määrät on esitetty valaistussuunnitelmassa. Valaisimet asennetaan valaistussuunnitelman mukaisesti valmistajan asennusohjeita noudattaen TIE- JA KATUVALAISIMET Valaisimen tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen Tien valaisimien laatuvaatimukset vaatimukset. Liikenneviraston ohjeesta poiketen valaisimen kotelointiluokan tulee olla IP66 ja sen tulee olla varustettu tasolasilla. Tasolasiksi ei hyväksytä linssimoduulia, joka sijoitetaan tasolasin paikalle ja jossa on useita linssejä moduulin pinnassa. Liikenneviraston ohjeesta poiketen valaisin tulee varustaa valaisinkohtaisella ylijännitesuojalla, jonka tason tulee olla vähintään 10 kv / 5 ka. Suojaus tulee olla toteutettuna kolmitasoisena suojauksena (L-PE, L-N ja N-PE). Suojausluokan II valaisimien erottaminen tulee tehdä vastaavasti suojauksena L-N, L-runko ja N-runko tai varmistaa, ettei valaisimen kuoresta pääse ylijännite virtapiirin eri osiin. Kaikki ledivalaisimet tulee varustaa ohjelmoitavalla liitäntälaitteella. Toimituksen yhteydessä liitäntälaitteeseen tulee ohjelmoida valaistussuunnitelman työkohtaisten laatuvaatimusten mukainen himmennysprofiili ja tarvittaessa vakiovalovirtaohjaus. Liikenneviraston ohjeesta poiketen valaisimien, joiden asennusokorkeus on H A < 5 m, iskunkestävyyden tulee olla vähintään IK09. Valaisimien maalaukset tehdään valmistajan käyttämän pintakäsittelyn mukaisesti. Rautatiealueilla sekä rautatien yli- ja alikulkusilloilla sijaitsevien valaisimien tulee olla suojausluokkaa II Valaisimien kiinnitysmekanismi Valaisin tulee voida asentaa ilman sovitekappaletta 60 mm pylvään päähän sekä mm valaisinvarteen. Kallistuskulman tulee olla 0-5 astetta, jos ei valaistussuunnitelmassa toisin todeta Valaisimien asentaminen Valaisimet tulee asentaa valaistussuunnitelman mukaisesti Valmis valaisinasennus Tarvittavat laadunvalvontamittaukset tehdään Liikenneviraston ohjeen Tievalaistuksen laadunvalvontamittaukset mukaisesti PUISTOVALAISIMET Puistovalaisimiin sovelletaan kohdan vaatimuksia. 13

14 33633 VALONHEITTIMET Valonheittimien suuntaukset esitetään valaistussuunnitelmassa. Suuntauksessa tulee tarvittaessa käyttää apuna valmistajan suuntauskiikaria ja kallistusmittaa. Valonheittimiin sovelletaan kohdan vaatimuksia SILLANALUS- JA TUNNELIVALAISIMET LAMPUT Sillanalus- ja tunnelivalaisimiin sovelletaan kohdan vaatimuksia. Kohdasta poiketen sillanalusvalaisimien iskunkestävyyden tulee olla vähintään IK10. Lamppujen tyypit on esitetty valaistussuunnitelmassa Lampputarvikkeet Suurpainenatriumvalaisimissa (50 250W) käytetään Super 6Y -lamppuja tai vastaavia. Monimetallivalaisimissa (50 250W) käytetään Super 4Y -lamppuja tai vastaavia SÄHKÖNJAKOLAITTEET Kaapelityypit ja -reitit on esitetty valaistussuunnitelmassa VALAISTUKSEN MAAKAAPELIT Ulkovalaistuksen kaapelit asennetaan valaistussuunnitelman mukaisesti. Kaikki maakaapelit asennetaan kaivamalla Valaistuksen maakaapelien materiaalit Kaapelityypit on esitetty valaistussuunnitelmassa. Jos kaapelin tyyppiä ei ole määritelty se on: ulkovalaistuksen maakaapelin tapauksessa AXMK 4x25S, pysäkkikatosten maakaapelin tapauksessa MCMK 2x2,5+2,5S ja ilmajohdon tapauksessa riippukierrekaapeli AMKA 3x25+35, jossa on metallinen kannatusvaijeri Valaistuksen maakaapelien asennusalusta Kaapelinsuojaputkien tyypit on esitetty valaistussuunnitelmassa. Ulkovalaistuksen kaapelinsuojaputkina käytetään standardin SFS 5608 mukaisia, oransseja, jäykkiä, vähintään A-luokan suojaputkia MP110, ellei valaistussuunnitelmassa ole muuta mainittu. 14

15 Kaivutyön yhteydessä poistettavat päällysteet (asfaltit, betoniset reunatuet, nurmikot, kiveykset) poistetaan vain tarpeelliselta leveydeltä julkaisun Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt, Pääkaupunkiseudun (PKS) määräykset ja ohjeet mukaisesti. Täyttöön soveltumattomien maa-ainesten, kivien, betonin, louhoksen, puuaineksen ja poistetun asfaltin kuljetus kuuluu urakkaan. Kaapelikaivantojen suojaus tehdään julkaisun Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt, Pääkaupunkiseudun (PKS) määräykset ja ohjeet mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikista seuraamuksista, jotka aiheutuvat kaivantojen suojaamisesta annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Kaapelinsuojaputken haaroituksessa tulee käyttää A-luokan haaratyyppejä. Mikäli jälkiasennuksessa ei ole mahdollista käyttää haaraa, voidaan käyttää jälkiliittymäsatulaa. Mikäli suojaputkityyppinä käytetään muita putki-, kaari- tai haaratuotteita, ne tulee hyväksyttää tilaajan ulkovalaistusvastaavalla. Urakoitsijan tulee varmistaa, että maakaapelin suojaputkitus on tukevasti kiinnitetty valaisinpylvään jalustan kaapeliaukon sisäpuolelle. Varalle jäävät suojaputket on varustettava vetolangoilla ja suojatulpilla Valaistuksen maakaapelien asennus Kaikki kaapelit asennetaan kohdan mukaisiin kaapelinsuojaputkiin. Syöttökaapeleiden liityntä Vantaan kaupungin valaistusverkkoon tulee tarkastuttaa ja hyväksyttää Vantaan kaupungin ulkovalaistustyön valvojalta viimeistään viikkoa ennen kytkentäajakohtaa. Kaapelin asennusvaiheessa on varmistettava, ettei kaapeli ole puristuksissa jalustassa. Odotettavissa olevien painumien vuoksi kaapeliin tulee jättää liikkumavaraa. Kaapelointi tulee toteuttaa niin, että pylväälle jää vähintään 2 m kytkentävara jalustan yläpinnasta mitattuna, jos pylvästyyppi tai kytkentäaukon korkeus ei ole tiedossa. Muuten kaapeli katkaistaan siten, että kaapelin päät ulottuvat 0,5 m aina kyseessä olevan kytkentäaukon alareunan yläpuolelle (ottaen huomioon pylvääseen tulevien kytkentäaukkojen määrä ja tarkoitus). Kaikki kaapelit pylvään sekä keskuksen tai kotelon sisällä tulee päättää kutistemuovipäätteellä esim. SLO XVK 1435, jolla estetään kosteuden pääsy kaapelin sisään. Maahan jäävä kaapelikieppi tulee suojata mekaanisella suojalla esim. peittolevyllä tyyppiä TEL suojalevy 600 x 900 mm HDPE. Kaapelin pää on tulpattava, jottei kosteutta pääse kaapelin sisälle. Antennipallo kiinnitetään kiepin keskelle nippusiteillä. Jakorajapylväällä maakaapelin PEN-johtimet yhdistetään pylvään PEN-kytkentäkalusteeseen. Jakorajat merkitään JAKORAJA -tarroilla, jotka kiinnitetään 10 cm kytkentäluukun yläpuolelle. Aina kun jakorajoihin tehdään muutoksia, uudet jakorajat merkitään tarralla ja vanhat merkinnät poistetaan. Tämä koskee kaikkia jakorajamuutoksia, niiden kestosta riippumatta. Jakorajan irtonainen kaapeli pylväässä tulee varustaa SV15-sarjan tai vastaavilla liittimillä. 15

16 Maakaapeliasennuksissa tulee kaapeleiden vaihejohtimet aina merkitä kirjain - numerotunnuksilla jokaisessa pylväässä (L1-L2-L3-PEN). Asennuksissa tulee merkitä liittymäkohdan vaihejärjestys, sekä merkitä syöttösuunta siten, että tuleva kaapeli merkitään 19 mm leveällä keltaisella teipillä. Kun pylvääseen kytketään yli kaksi kaapelia, niin kaikkien kaapeleiden suunnat ja osoitteet tulee merkitä erikseen. Vaiheistus ja ryhmäsulakkeiden koot tulee tarkastaa nykyisten asennusten osalta. Mahdolliset kaapelijatkokset tulee valita taulukon 1 mukaan. Taulukko 1. Kaapelijatkoksen valintataulukko. Jatkettavat kaapelit Kaapelijatkostyyppi Tyyppiesimerkit AXMK-AXMK kutistemuovi Ensto SJK X.47 (A)MCMK-AXMK valumuovi Nanten PU-VM (A)MCMK-(A)MCMK valumuovi Nanten PU-VM Maakaapeliasennuksen muuttuessa puupylväs-ilmajohtoasennukseksi on maakaapeli vietävä pylvään latvaan käyttäen kaapelipäätettä sekä kytkettävä ilmajohtoon eristetyllä haaroitusliittimellä. Puupylväs-maakaapeliasennuksissa tulee käyttää kuumasinkittyä valaisinpylväskaappia esim. SK Kaikki ulkovalaistuksen kaapelit suojataan mekaanisesti kuumasinkityllä teräsprofiililla 2,0 m korkeudelle maan pinnasta sekä 0,3 m syvyydelle maan pinnasta. Kaivutyössä mahdollisesti rikkoutuneet avo- ja salaojat on korjattava kaapeliojan täytön yhteydessä. Koko kaivualue on saatettava alkuperäiseen kuntoon julkaisun Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt, Pääkaupunkiseudun (PKS) määräykset ja ohjeet mukaisesti PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTYÖT Maakaapeliasennuksissa valaisinpylvään kytkentätilan ja ledivalaisimen välisenä valaisinjohtona käytetään kaapelityyppiä MMJ 5x1,5S. Purkauslamppuvalaisimen valaisinjohtona käytetään kaapelityyppiä MMJ 3x2,5S. Ledivalaisimissa valaisinjohdon ohjaukseen tarkoitetut johtimet kytketään valaisimen liitäntälaitteen DALI-liittimiin, jolloin valaisinta voi ohjelmoida myöhemmin pylvään kytkentätilasta. Ohjausjohtimia ei saa yhdistää toisiinsa. Pylväällä valaisinjohdon ohjausjohtimet päätetään erilliseen koteloon. Ohjausjohtimien päät kytketään avattaviin jousiliittimiin. Niissä pylväissä, joissa on useita valaisimia, jokaiselle viedään oma, eri vaiheeseen liitetty valaisinjohto. Kunnossapidon helpottamiseksi valaisinjohtojen on oltava 1 m pitempiä, kuin lyhyin asennusta varten tarvittava pituus. Valaisinjohdon vapaan riippuman ylittäessä 12 m, johto tulee varustaa kannatusvaijerilla. 16

17 33655 VALAISTUSRAKENTEIDEN ILMAJOHTOASENNUKSET Puupylväsasennuksissa ja metallipylväs-ilmajohtoasennuksissa ledivalaisimien valaisinjohtona riippukierrejohdoilta valaisimille käytetään kaapelityyppiä MPK 4x2,5S ja purkauslamppuvalaisimien kaapelityyppiä MPK 3x2,5S. MPK-kaapelin johtimet sidotaan säänkestävillä nippusiteillä AMKA-johdon johtimiin. Ledivalaisimissa valaisinjohdon ohjaukseen tarkoitetut johtimet kytketään valaisimen liitäntälaitteen DALI-liittimiin. Ohjausjohtimia ei saa yhdistää toisiinsa MAADOITUKSET Maadoitukset ovat esitetty valaistussuunnitelmassa. Maadoitukset tulee mitata ja mittauspöytäkirja tulee liittää laatukansioon. Ryhmäjohdon PEN-johdin on maadoitettava jokaisen maakaapeli- tai ilmajohtohaaran loppupäässä. Lisäksi PEN-johtimen maadoitus tulee toteuttaa siten, että jokaiselta valaisimelta tarkasteltuna maadoitus saa olla enintään 200 m:n etäisyydellä. Maadoituselektrodien maadoitusimpedanssin tulee olla pienempi kuin 100 Ω. Maadoitus tehdään myös kohdissa, joissa ilmajohtoasennus muuttuu maakaapeliasennukseksi ja toisinpäin. Kun maadoitus tuodaan ilmajohdon päättyessä metallipylvään sisällä maahan, tehdään ilmajohdon ja pylvään kytkentätilan välinen osuus korroosiovaaran vuoksi eristetyllä 16 mm 2 kuparijohtimella (kevi). Kytkentäaukon kohdalla eristetty kuparijohdin vaihdetaan paljaaseen 16 mm 2 kuparijohtimeen. Maadoituselektrodina käytetään 16 mm 2 kirkasta kuparijohdinta tai puupylväsasennuksissa kuparisauvoja. Cu16-johtimen pituus on 25 m. Puupylväs-ilmajohtoasennuksissa maadoituselektrodi varustetaan pylvääseen asennettavalla maadoitusmittausliittimellä (esim. Entsto Oy:n SE15 tai vastaava). Puupylväillä maadoitusjohdinta suojaavan muoviputken päälle asennetaan mekaaniseksi suojaksi sinkitty suojarauta 2,0 m korkeudelle maan pinnasta. Kupari ja suojarauta eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa korroosiovaaran vuoksi. Maadoitusjohdinta ei saa asentaa kaapelinsuojaputkeen ja sen tulee olla riittävän etäällä putkituksista. Ulkovalaistuskeskuksen ja valaistun pysäkin maadoituselektrodina käytetään Cu16- johdinta, joka asennetaan silmukan muotoisesti maan alle perustan ympärille. Cu16- johtimen tulee olla 25 m pitkä. Jokainen masto (H A 20 m) maadoitetaan Cu25-köydellä silmukan muotoisesti maan alle maston perustan ympärille. Cu25-köyden tulee olla 20m pitkä. Maadoituselektrodien maadoitusimpedanssin tulee olla, mikäli maadoitusolosuhteet sen sallivat, pienempi kuin 50 Ω. Maston sisälle tulee asentaa maadoituskisko, johon maadoituselektrodi kiinnitetään molemmista päistä. Näin ollen maadoitus säilyy, vaikka köysi menisikin yhdestä kohtaa poikki. Rautatiealueilla, niiden läheisyydessä sekä rautateiden yli- ja alikulkusilloilla maadoitukset on tehtävä Liikenneviraston ohjeiden Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu ja Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen sekä muiden B-julkaisusarjan voimassa olevien julkaisujen vaatimusten mukaan. 17

18 Rautateiden ylikulkusiltojen valaisinpylväät ja muut metalliset rakenteet maadoitetaan sillan maadoituspotentiaaliin. Kaapelin PEN-johdinta ei saa kytkeä pylvääseen KALUSTEET JA LIITÄNTÄLAITTEET Maakaapeliasennuksissa metallipylväissä käytetään Ensto Oy:n SV15-sarjan putkipylväskalusteita (yhden valaisimen pylväissä Ensto SV15.11 ja kahden valaisimen pylväissä Ensto SV15.11 ja SVV1.10). Pysäkkikatoksen kaapeli suojataan Ensto SVV1.06 kalusteella. Katoksen syötön suojaan tulee lisätä vikavirtasuoja 30 ma. Johtimet liitetään pylväskalusteisiin alhaalta päin, jotta vesi ei pääse valumaan johdinta pitkin kalusteeseen. Kalusteen varalle jäävät liittimet tulee ruuvata kiinni. Kalusteet tulee asentaa siten, että vaihemerkinnät ovat nähtävillä heti, kun kytkentäluukun avaa. Pylvään rungon maadoitus kytketään ulkovalaistusverkon PEN-johtimeen. Maakaapelin PEN-johtimen on oltava muita johtimia mm pidempi VALAISTUKSEN KESKUKSET Materiaalit Uusi keskus asennetaan jakokaappiin. Jakokaapin tulee olla standardien SFS 2533 ja SFS-EN mukainen ruostesuojattu teräksinen jakokaappi. Keskus rakennetaan valaistussuunnitelman mukaisesti. Jakokaappiin asennettavan keskuksen kotelointiluokan on oltava vähintään IP34 ja keskus on varustettava riittävällä tuuletuksella. Ulkovalaistuskeskuksen ulkopuolelle asennetaan ohjeen Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje liitteen 3 mukainen tunnuskilpi, jonka tulee olla kadulta luettavissa. Ulkovalaistuksen ohjausta varten ulkovalaistuskeskukseen varataan riittävä tila ohjauslaitteelle. Keskuksen ohjauslaitteen asennuksesta vastaa ISS Palvelut Oy. Kaikista verkkoon tehtävistä muutoksista on tiedotettava ISS Palvelut Oy:lle. Jakokaappeihin asennetaan varasulakekotelo ja varasulakkeita 5 kpl kutakin kokoa sekä käyttöpiirustuksille kotelo (ei oveen). Keskuksen jalusta täytetään esim. Leca-soralla kosteuden poistamiseksi. Ovissa tulee olla tuulihaat ja ovien tulee olla varustettu kahdella malli Tukholma - lukolla (CDC-LSE) Asennusalusta Jakokaapin asennukseen tulee käyttää standardin SFS 2534 mukaista betonijalustaa ja sen tulee olla mitoiltaan yhteensopiva jakokaapin kanssa. Jalustan etulevyn tulee olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 18

19 Asennus Ulkovalaistuskeskuksen lopullinen sijoituspaikka määritellään maaston mukaan valaistussuunnitelman pohjalta ja se on hyväksytettävä tilaajalla ennen keskuksen asennusta. Keskuksen asennuspaikan valinnassa on otettava huomioon sen kunnossapidettävyys (auraus, ojien virtaukset, työskentelyyn tarvittava tila ovet auki jne.). Keskusta ei saa asentaa 1 m lähemmäs ajoradan reunasta TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS Vantaan kaupungin ulkovalaistusverkkoa ohjataan keskitetysti etäohjauksella, joten olemassa olevaan valaistusverkkoon on aina suhtauduttava kuten se olisi jännitteinen. Valaistusverkkoon kohdistuvat työt tehdään aina erotustyönä. Aina kun ulkovalaistusverkkoon tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat jonkin ulkovalaistuskeskuksen kuormitukseen, mm. puretaan valaistusta, lisätään valaistusta tai muutetaan jakorajoja, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä ennakkoon ohjausjärjestelmän palveluntarjoajalle. Sama koskee tilanteita, joissa ohjataan ulkovalaistusta keskuksen luona päälle tai pois tai tehdään jännitekatko. Ulkovalaistusverkon ohjausta koskevat ilmoitukset tehdään soittamalla ISS:n palvelukeskukseen puh tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Liitteet Liite 1 Liite 2 Ulkovalaistustöiden yleinen turvallisuusasiakirja Riskikartta 19

20 Ohjeen muutosmerkinnät Tehdyt muutokset Muutoskirjain Päivämäärä Muutoksen tekijä Muutoksen hyväksyjä D C B A Muutoskirjain tulee merkitä myös ohjeen kanteen tekstin Vantaan kaupunki xx.yy.2017 alle seuraavasti: Muutos X xx.yy.zzzz 20

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE, VALAISTUKSEN UUSINTA

VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE, VALAISTUKSEN UUSINTA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Kunnallistekniikka palvelut SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE,

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS

KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2016-2018 VALAISTUSSANEERAUKSEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 8.1.2017 Työselitys 8.1.2017 2 (11) VALAISTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma LOPEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Lopen kunta Kirkonkylän urheilukenttä TYÖSELITYS 001.Sähkötyöselitys - / 31.10.2017 / MHa SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 TOIMIVUUSVAATIMUKSET... 3 Työturvallisuus...

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HAUSJÄRVEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hausjärven kunta Pihonkaarre ym. TYÖSELITYS Piir.no 001.Sähkötyöselitys - / 01.08.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HAUSJÄRVEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hausjärven kunta Valaistus 2016 TYÖSELITYS Piir.no 001.Sähkötyöselitys - / 20.06.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset V6.0/2017 Laatijat: Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Mika Heikkilä Jani Keskinen Jussi Kulomäki LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta LUJA-PYLVÄSJALUSTAT PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalustassa mm Jalustan pohjan Yläpään

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b//

Lisätiedot

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Laatija: Tampereen kaupunki Mika Heikkilä LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio 5.0/2016 Sisältö Projektin yleiset tiedot...4 1. Yleiset vaatimukset...5

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012 OHJE 17.10.2012 3087/070/2010 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Muuttaa ja täydentää MaantieL 109 InfraRYL luku 33630 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet Liikennevirasto

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Esipuhe. 2 Liikenneviraston opas Hyväksytyt tievalaisimet, Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Helsingissä heinäkuussa 2017

Esipuhe. 2 Liikenneviraston opas Hyväksytyt tievalaisimet, Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Helsingissä heinäkuussa 2017 2 2 Liikenneviraston opas Esipuhe Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Kari Lehtonen Pekka Uutela Aleksanteri Ekrias Pentti Hautala Antti Tiensuu Martti Paakkinen Liikennevirasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset

www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset www.jumax.ee JXVK Jakokeskukset JXVLK Mittauskeskukset maakaapeliliitäntään JXVL Mittauskeskukset pylväsliitäntään MAK Pylväsaseman sähkökeskukset JXVK-sarjan jakokeskukset on tarkoitettu: pienjännitejohtojen

Lisätiedot

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5.

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5. Luja-PYLVÄSJALUSTAt 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 2 3 SÄÄTÖ- PULTIT M16 kpl DT 3 DL 3 PAINO RBJ - 2B 4607215 100-143 1-4 700 430 40 50 310 260 155

Lisätiedot

Hyväksytyt tievalaisimet

Hyväksytyt tievalaisimet 2 2 Liikenneviraston opas Hyväksytyt tievalaisimet 6.7.2016 Esipuhe Tämän julkaisun on laatinut työryhmä: Kari Lehtonen Pekka Uutela Aleksanteri Ekrias Pentti Hautala Antti Tiensuu Martti Paakkinen Liikennevirasto

Lisätiedot

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

1 Pylvästuotteen tunnistaminen

1 Pylvästuotteen tunnistaminen 2 2 Liikenneviraston ohje 1 Pylvästuotteen tunnistaminen Puisia törmäysturvallisia valaisinpylvästuotteita ovat: Sivulta ontoksi koverrettu (Maansiirto Junttila Oy:n): Tunnistetaan puisesta peitelaudasta,

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje

Vantaan kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje suunnitteluohje Vantaan kaupunki 26.6.2017 Muutos A 28.11.2017 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa ulkovalaistuksen suunnittelua ja varmistaa Vantaan kaupungille tuotettujen valaistussuunnitelmien

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016 OHJE 13.4.2016 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Korvaa MaantieL 109 InfraRYL kohta 33630 Tien valaisimien laatuvaatimukset 17.10.2012 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

SÄHKÖSELITYS TYÖ N:O S02362.P MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS MUSTASAARI

SÄHKÖSELITYS TYÖ N:O S02362.P MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS MUSTASAARI TYÖ N:O S02362.P012 11.10.2017 SÄHKÖSELITYS MUSTASAAREN KUNTA BÖLE 2:SEN TIEVALAISTUS 65610 MUSTASAARI INSINÖÖRITOIMISTO GRANLUND POHJANMAA OY SEINÄJOKI 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄHKÖSELITYS 1 0 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lisätiedot

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20W/m asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 20 W/m, 230 V AC Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 1.12.2014 alkaen sitouuksetta korvaa innaston 1.12.2014 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 1 2 3 SÄÄTÖ-

Lisätiedot

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen.

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. MITO LED Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. Ledien sijoittelu valaisimen reunoille, suoraan lämpönieluna toimivaan runkoon, takaa

Lisätiedot