Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot"

Transkriptio

1 Eläketurvakeskus (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje Yleistä Muutokset vuodelle Aikataulut Vakuutuskantatiedoston nimeäminen Allekirjoitus Osoitteita Lähetettyjen tietojen korjaaminen Työnantajasiirrot Taulukkokohtaiset täyttöohjeet... 4 Taulukko A... 4 Taulukko B... 6 Taulukko C... 7 Taulukko D... 7 Taulukko E... 7 Taulukko F... 7 Taulukko G... 7 Kohta H... 7 Kohta J... 9 Kohta K Liite 1: Vakuutustoiminnan luovuttamiset kustannustenjaossa Liite 2: Selvitys valtion eläkerahastoon suoritettavasta siirtymämaksusta Tietuekuvaus Yleistä Muutokset tiedostoon TyEL-MEL-vakuutuskantatiedoston tietuekuvaus Tiedoston tunnistetiedot ja niiden tietosisältö Kustannustenjakoa koskevien tietojen tietosisältö... 11

2 Eläketurvakeskus (11) 1 Täyttöohje 1.1 Yleistä TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot ovat eläkelaitosten vuosittain tekemiä ilmoituksia Eläketurvakeskukseen (ETK) kustannustenjakoja varten. Tiedot koskevat yksinomaan TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa. Tiedostosta, jolla nämä tiedot lähetetään ETK:lle, käytetään nimeä TyEL-MEL-vakuutuskantatiedosto (tässä ohjeessa vakuutuskantatiedosto). 1.2 Muutokset vuodelle Aikataulut Uudet tiedot: - oistuneet tiedot: 2 Työttömyyseläkkeet a) Tunnetut eläkkeet b) Tuntemattomat eläkkeet 3 c) Tasoitusvastuu Työttömyyseläkeliikkeen osalta TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläkesäätiöt ja -kassat lähettävät allekirjoitettuna vakuutuskantatiedot ETK:lle peräkkäistiedostona (ohjeet tietuekuvauksessa) viimeistään Vakuutusyhtiöt ja Merimieseläkekassa lähettävät allekirjoitettuna vakuutuskantatiedot ETK:lle peräkkäistiedostona (ohjeet tietuekuvauksessa) viimeistään Liitteet Liite 1 (vakuutustoiminnan luovuttamiset kustannustenjaossa) lähetetään ETK:lle, jos eläkelaitoksessa on tapahtunut vakuutustoiminnan luovuttamisia vuonna Liite 1 lähetetään myös vakuutuskannan vastaanottavalle eläkelaitokselle. Liite 1 lähetetään Excel-tiedostona tai lomakemuotoisena vastaanottavalle eläkelaitokselle viimeistään , jos vastaanottava eläkelaitos on kassa tai säätiö, ja viimeistään , jos vastaanottava eläkelaitos on yhtiö ETK:lle viimeistään , jos vastaanottava eläkelaitos on kassa tai säätiö, ja viimeistään , jos vastaanottava eläkelaitos on yhtiö. Liite 2 (siirtymämaksu) lähetetään allekirjoitettuna ETK:lle, jos eläkelaitos on suorittanut Valtion Eläkerahastoon valtion liiketoimintojen yhtiöittämiseen liittyvän siirtymämaksun vuonna Liite 2 lähetetään allekirjoituslomakkeen mukaan viimeistään , jos siirtymämaksun suorittanut eläkelaitos on säätiö tai kassa , jos siirtymämaksun suorittanut eläkelaitos on vakuutusyhtiö. Korjaukset viimeistään Mahdolliset korjaukset toimitetaan ETK:lle viimeistään (ks. kohta 1.7).

3 Eläketurvakeskus (11) 1.4 Vakuutuskantatiedoston nimeäminen 1.5 Allekirjoitus ETK:lle lähetettävä peräkkäistiedosto nimetään muodossa vk_eläkelaitosnumero.txt. Kustannustenjakoa varten vakuutuskantatiedostolla toimitetut tiedot allekirjoitetaan erillisellä allekirjoituslomakkeella. Allekirjoituslomakkeella ilmoitetaan lähetetyn tiedoston nimi, päiväys ja tiedoston versionumero. Lisäksi allekirjoituslomakkeella ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä laskelmaan liittyen. Mahdollinen liite 2 (siirtymämaksu) allekirjoitetaan samalla allekirjoituslomakkeella siten, että siitä lisätään maininta allekirjoituslomakkeen kohtaan Huomautuksia. Allekirjoituslomakkeen allekirjoittaa eläkelaitoksen vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Allekirjoituslomake sekä mahdollinen liite 2 lähetetään ETK:n postiosoitteeseen tai sähköpostilla pdf-muodossa suojatun yhteyden välityksellä ETK:n sähköpostiosoitteeseen. Allekirjoituslomakkeen tulee olla perillä ETK:ssa kohdassa 1.3. Aikataulut esitetyn aikataulun mukaisesti. Jos vakuutuskantatiedoston tietoja korjataan TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeella, korjaukset allekirjoitetaan lomakkeen kohdassa K Allekirjoitus. 1.6 Osoitteita aperiset lomakkeet lähetetään osoitteeseen: Eläketurvakeskus Kustannustenjako ELÄKETURVAKESKUS Tiedostot lähetetään sähköpostiosoitteeseen: 1.7 Lähetettyjen tietojen korjaaminen Mahdolliset korjaukset toimitetaan ETK:lle viimeistään Yksittäiset korjaukset voidaan tehdä lähettämällä koko vakuutuskantatiedosto uudestaan, jolloin jokainen uusi uudella versionumerolla varustettu lähetys allekirjoitetaan uudelleen allekirjoituslomakkeella. Lisäksi allekirjoituslomakkeen huomautuksia kohtaan ilmoitetaan korjatut tiedot ja niiden L-kentät. Jos koko vakuutuskantatiedosto lähetetään uudelleen, korjauslähetyksestä on sovittava erikseen ETK:n kanssa. Yhteyshenkilöinä toimii Jarno Varis puh Vaihtoehtoisesti yksittäiset korjaukset voidaan tehdä täyttämällä TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeelle vain korjatut tiedot. Tällöin korjatut tiedot allekirjoitetaan lomakkeen kohdassa K. Allekirjoitettu lomake voidaan lähettää ETK:n postiosoitteeseen tai pdfmuodossa sähköpostilla suojatun yhteyden välityksellä ETK:n sähköpostiosoitteeseen.

4 Eläketurvakeskus (11) Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin kohdistuvat korjaukset ilmoitetaan kustannustenjaon korjauslomakkeella. Korkouttamattoman korjauksen rajamäärä korjauksen tekemiseksi kustannustenjaon korjauslomakkeella on vähintään euroa muiden tietojen kuin palkkasumman osalta. alkkasumman osalta korkouttamattoman korjauksen rajamäärä on euroa. Rajamäärää pienemmät korjaukset voidaan tehdä suoraan seuraavaksi lähetettäviin TyEL-MEL-vakuutuskantatietoihin. Tarkemmat ohjeet tietojen korjaamisesta löytyvät muistiosta Aikaisempien vuosien kustannustenjakoihin ilmoitettujen tietojen korjaaminen, joka löytyy ETK:n verkkosivuilta: Työeläkepalvelut Vakuutusmatemaattiset palvelut Kustannustenjako käytännössä Tiedostot ja ohjeet 1.8 Työnantajasiirrot Vastuunsiirto- ja muissa erikoistilanteissa eläkelaitos antaa liitteellä 1 tiedot, jotka tarvitaan vakuutuskantatiedostossa ilmoitettavien suureiden tarkistamiseen ETK:ssa. Ohjeet tämän liitteen tietojen ilmoittamisesta ovat erillisessä ohjeessa ETK:n Työeläkelakipalvelussa: Rahoitus ja kustannustenjako Eläkelaitosten välinen vakuutustoiminnan luovuttaminen Työntekijän eläkelain mukainen vakuutustoiminta TyEL-MEL-vakuutuskantatiedoston liitteellä 1 ilmoitettavat tiedot. Liitteen 1 Excel-taulukkopohja löytyy ETK:n verkkosivuilta: Työeläkepalvelut Vakuutusmatemaattiset palvelut Kustannustenjako käytännössä Tiedostot ja ohjeet. 1.9 Taulukkokohtaiset täyttöohjeet Kaikki lomakkeen tiedot annetaan kokonaislukuina. oikkeuksina ovat laskelmissa käytetyt q-kertoimet (kohta G), jotka ilmoitetaan kuuden desimaalin tarkkuudella (erotinmerkkinä piste), ja eläkesäätiön kirjanpitotapa (kohta I. 13 ), joka annetaan kirjaimella Y, T tai O. Taulukko A I II III Tasausmaksutulo / vuosimaksun tasausosa (L4) (TyEL-MEL-eläketurva) määritellään - yhtiöille STM:n vahvistamissa TyEL:n mukaisissa eläkevakuutuksen erityisperusteissa - eläkesäätiöille STM:n antamissa laskuperusteissa ja - eläkekassoille sekä Merimieseläkekassalle STM:n näille eläkelaitoksille antamissa tasausperusteissa. Tasausmaksutulo / vuosimaksun tasausosa sisältää aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korjauserät. Vakuutuskohtainen tasausvastuu osa TQ Vv 1 T(vak) v 1 V (L87) ja eläkelaitoskohtaisen tasausvastuun (L88) määritellään eläkelaitoksille samoissa perusteissa kuin tasausmaksutulo/vuosimaksun tasausosa. Em. perusteissa määritellään myös suureen arvo (L7). Tasausvastuun laskenta on kirjoitettu korkojen osalta auki Työeläkelakipalvelun soveltamisohjeessa Vakuutusteknisten suureiden laskenta ja korkoutus. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu. Tässä ilmoitetaan kohdassa I mainituissa perusteissa määritellyn kaavan mukainen eläkelaitoksen vuoden v-1 osaketuottosidonnainen Q lisävakuutusvastuu Vv 1. (L89) T' v 1 V

5 Eläketurvakeskus (11) IV V Kustannustenjaon perusteena oleva rekisteröidyn lisäeläketurvan ja työnantajavakuutuksen maksu tasaukseen määritellään TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen ja työnantajan bl B v eläkevakuutuksen erityisperusteissa ja kohdassa II mainitussa soveltamisohjeessa. sisältyy työnantajavakuutuksen osuus. (L8) Eläkelaitoksen vastuulla olevat maksetut eläkkeet ja hautausavustukset. Alle euron suuruiset aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korjaukset voi sisällyttää tähän korkouttamattomina. V 1 Suure VRM (L9) on eläkelaitoksen vastuulla olevien vuonna v maksettujen vanhuuseläkkeiden määrä. Suure VRM sisältää myös muiden eläkelaitosten maksamat eläkelaitoksen vastuulla olevat osat ja se muodostuu jatkuvista eläkkeistä, kertasuorituksista ja Euroopan yhteisöihin maksettujen perusturvan mukaisten siirtomäärien vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arvoista siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivinä. Näihin EYsiirtomääriin sisällytetään myös mahdollisesti vastuunsiirrolla muuhun eläkelaitokseen siirtyneiden työnantajien osalta maksetut siirtomäärät. EY-siirtomäärät ilmoitetaan lomakkeella myös erikseen kohdassa V 2. Säätiöiden ja kassojen tilinpäätöstä varten tehtävässä lausunnossa VRM voidaan arvioida. V 2 V 3 V 3 a V 3 b V 3 c VRM sisältyvät EY-siirtomäärien rahastoitujen osien pääoma-arvot siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivinä (L16). Suure muodostuu rekisteröidyn lisäeläketurvan ja työnantajavakuutuksen eläkkeiden ja hautausavustusten osalta eläkelaitoksen itsensä vastuulla olevista vuonna v maksetuista osista. Suure sisältää myös muiden eläkelaitosten maksamat eläkelai- toksen vastuulla olevat osat. sisältyvät vanhuuseläkkeet (L92). Ei sisällä EY-siirtomäärien rahastoitujen osien pääoma-arvoja. rahastoitujen osien pääoma-arvoja. sisältyvät perhe-eläkkeet (L94). Ei sisällä EY-siirtomäärien rahastoitujen osien pääoma-arvoja. sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeet (L93). Ei sisällä EY-siirtomäärien V 3 d sisältyvät hautausavustukset (L95). V 3 e VI sisältyvät EY-siirtomäärien rahastoitujen osien pääoma-arvot siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivinä (L96). p alkkasumma S v ilmoitetaan jaoteltuna sopimustyönantajien (L73) ja tilapäisten työnantajien (L74) palkkasummiin. alkkasummasta ei vähennetä siirtymämaksun perusteena olevaa palkkasummaa.

6 Eläketurvakeskus (11) Kaikki eläkelaitokset laskevat 53 vuotta täyttäneiden palkkasumman osuuden palkkasummasta (L75) arviokaavalla seuraavasti: korkeampaa maksua maksavien osuuteen otetaan mukaan kaikkien 54 vuotta ja sitä vanhempien palkkasumma ja 5.5/12 osaa vuonna vuotta täyttävien palkkasummasta. Osuus ilmoitetaan euroina. Kohdassa VI. 4. ilmoitetaan palkkasumma ilman aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia (L76). Tätä palkkasummaa käytetään tilastotarkoituksiin. p S v - Taulukko B I II III IV V V 1 V 2 a V 2 b TyEL-/MEL-eläketurvan vakuutusmaksuvastuu/vastaisten eläkkeiden eläkevastuu vanhuuseläkkeen osalta (L17) ja työkyvyttömyyseläkkeen osalta (L68). Vanhuuseläkkeet sisältäen vuoden 2015 vanhuuseläkerahastojen lisätäydennykset (ns. -korotukset). Rekisteröidyn lisäeläketurvan ja työnantajavakuutuksen vakuutusmaksuvastuu / vastaisten eläkkeiden eläkevastuu (L18). Lisävakuutusvastuun määrän ilmoittavat vakuutusyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt. Vakuutusyhtiöt erittelevät lisävakuutusvastuun ositettuun (L19) ja osittamattomaan (L20) osaan. Eläkesäätiöt ja -kassat ilmoittavat lisävakuutusvastuun kohdassa osittamaton lisävakuutusvastuu (L20). Ilman tasaamista laskettu osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu. Taulukon A kohdassa I mainituissa perusteissa ja kohdassa II mainitussa soveltamisohjeessa määritellyn kaavan mukainen arvio eläkelaitoksen vuoden v ilman tasaamista lasketusta osaketuottosidonnaisesta lisävakuutusvastuusta V ' Q v (L80). Korvausvastuu / alkaneiden eläkkeiden eläkevastuu Vanhuuseläkkeet (L21) sisältäen vuoden 2015 vanhuuseläkerahastojen lisätäydennykset (ns. -korotukset). i v Tunnetut työkyvyttömyyseläkkeet, taulukon A kohdassa I mainittujen perusteiden mukaisesti lasketun korvausvastuun/alkaneen eläkkeen eläkevastuun määrä ennen 1.1.v+1 myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden osalta, joita joko maksetaan 1.1.v+1 tai joita aletaan maksaa myöhemmin sairausvakuutuslaissa tarkoitetun päivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä. (L22) Tuntemattomat työkyvyttömyyseläkkeet, taulukon A kohdassa I mainittujen perusteiden mukaisesti lasketun korvausvastuun/alkaneen eläkkeen eläkevastuun määrä niiden työkyvyttömyyseläkkeiden osalta, joiden eläketapahtuma on sattunut ennen 1.1.v+1, mutta jotka myönnetään vasta 1.1.v+1 tai sen jälkeen. (L23) i v V 3 V 4 Vakuutusyhtiöt ja eläkekassat ilmoittavat tasoitusmäärän. Sekä vakuutusyhtiöt että eläkekassat erittelevät sen liikkeittäin. (L26-L29) Arvio vuoden v tasausvastuun määrästä. (L30) Taulukon A kohdassa I mainittujen perusteiden mukainen yhtiökohtainen tasausvastuu ilman osaketuottosidonnaisen lisävakuutus-

7 Eläketurvakeskus (11) vastuun tasaavaa osaa V v TQ. (Merimieseläkekassan laskuperusteissa osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasaavaa osaa merkitään V v T2. ) Laskennassa käytetty siirtymämaksuun liittyvä arviokerroin u ilmoitetaan kohdassa J. VI 3 VII Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasoitusmäärän ilmoittavat vain vakuutusyhtiöt ja eläkekassat. (L31-L33) Vain Merimieseläkekassa ilmoittaa tilinpäätöksen taseen mukaisen vastuuvelan määrän. (L34) Taulukko C Rekisteröidyn lisäeläketurvan vakuutusmaksutulo (L3) ja tasausmaksutulo (L5) TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen ja työnantajan eläkevakuutuksen erityisperusteiden mukaisina. Taulukko D Jatkuvien TyEL/MEL-vakuutusten/eläkejärjestelyjen lukumäärä vuosilaskentahetkellä v (L77). Vakuutusten lukumäärä sisältää myös v päättyvät vakuutukset. Taulukko E Eläkelaitokset, joilla on valtion eläkerahastoon maksettavaa siirtymämaksua, ilmoittavat maksun suuruuden vuonna v (L39) sekä maksun perusteena olevan koko palkkasumman (L40). Taulukko F I Täydennyskerrointa vastaava korkotuotto R v vuonna v. (L42) II 1 II 2 III VA V v (i v) on alkaneiden vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien täydennystä v vastaava vastuuvelan / eläkevastuun määrä v. (L43) V V v (i v) on vastaisten vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien täydennystä v vastaava vastuuvelan / eläkevastuun määrä v. (L44) 55 vuotta täyttäneiden vastainen vanhuuseläkkeiden vakuutusmaksuvastuu/eläkevastuu euroina sisältäen vuoden 2015 vanhuuseläkerahastojen lisätäydennykset (ns. i - korotukset) (L72). Tietoa ei tarvitse ilmoittaa lausunnossa tilinpäätöstä varten. v Taulukko G Arviolaskelmissa käytetyt vuoden 2015 q-kertoimet (L64, L65, L71 ja L78) Kohta H ME(VA) Etera ilmoittaa TyEL voimaanpanolain 5 :n mukaisen Eteran erityisen kuolevuusperusteen yli- tai alijäämän per v. (L91)

8 Eläketurvakeskus (11) Taulukko I Tämän taulukon täyttävät ainoastaan eläkekassat ja eläkesäätiöt. 1 Eläkelaitoksen vuonna v maksamien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat, mutta ei VEKL:n perusteella karttuneita eläkeosia). (L51) Niillä eläkekassoilla, joilla on YEL-osasto, tähän kohtaan ei sisällytetä maksettuja YEL:n mukaisia eläkkeitä. 2 Vuonna v maksettujen, eläkelaitoksen omalla vastuulla olevien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää myös muiden eläkelaitosten maksamat osat). (L52) 3 Arvioitu negatiivisen tasausvastuun määrä vuoden v lopussa. (L53) 4 Saatava vastuunjaosta / velka vastuunjakoon Mikäli suure saadut, vuoteen v kohdistuvat ennakot + maksetut vuoteen v ((1 b ) (E E M 0,5 M 1 v v v kohdistuvat ennakot ) 1 T' v 1 T' v (1 b )V V ) on positiivinen, se merkitään tähän eläkesäätiön tai -kassan TyEL-osaston saatavaksi vastuunjaosta (L55), tai mikäli suure on negatiivinen, sen itseisarvo merkitään eläkesäätiön tai eläkekassan TyEL-osaston velaksi (L54) vastuunjakoon. Tässä M v on eläkelaitoksen vuodelle v arvioitu, kustannustenjakoperusteiden kohdan I 1.4 mukainen maksu per 1.7.v. Ennakot sisältävät TyEL-, YEL-, TVR- ja palkattomien kustannustenjaon ennakot eläkesäätiöille ja niille eläkekassoille, joilla on vain TyEL-osasto, ja TyEL-, TVR- ja palkattomien kustannustenjaon ennakot niille eläkekassoille, joilla on myös YEL-osasto. 5-6 Eläkekassojen/-säätiöiden tilinpäätöksiin liittyvät suureet ilmoitetaan eläkekassojen laskuperusteiden kohdan ja eläkesäätiöiden laskuperusteiden kohtien ja mukaisina kaavat (L79, L82-L85). 7 Vastuuvelan/eläkevastuun tuottovaatimus lasketaan TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen ja TyELVpL 32 5 momentissa tarkoitetun lisäeläkevakuutuksen osalta. Eläkekassoille määrä lasketaan kassojen laskuperusteiden kaavan 4 mukaisesti ja eläkesäätiöille säätiöiden laskuperusteiden kaavan 27 mukaisesti (L61). 8 Arvioitu TyEL-MEL -vastuunjakoerä vuodelle v. (L62). 9 Arvioitu YEL-vastuunjakoerä vuodelle v (L63). 10 Arvioitu TVR-maksun ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien vastuunjakoerä vuodelle v (L86). 11 Arvioitu VEKL-siirtoerä vuodelle v (L81). 12 Kassan tasoitusmäärän minimi (L66) ja maksimi (L67)

9 Eläketurvakeskus (11) 13 Eläkesäätiön kirjanpitotapa (L90). Kirjanpitotapa annetaan kirjaimella Y (= yhden työnantajan säätiö), T (= tasaava yhteiseläkesäätiö) tai O (= omavastuu-yhteiseläkesäätiö). Kohta J Vakuutuskantatiedoston tapauksessa kohdan J tiedot annetaan allekirjoituslomakkeella. Jos vakuutuskantatiedoston tietoja korjataan TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeella, lomakkeen kohtaan J ilmoitetaan korjattu tieto ja sen L-kenttä. Jos tasausvastuun laskennassa on huomioitu siirtymämaksu, lomakkeen kohtaan J ilmoitetaan laskennassa käytetty arviokerroin u. Tähän kohtaan lisätään myös tarvittaessa matemaatikon käsitys eläkelaitoksen rekisteristä ja muista vastuuvelan arviointiin vaikuttavista seikoista. Tähän voidaan esimerkiksi lisätä tieto tilivuonna tapahtuneista vastuunsiirroista ja vastuunsiirtojen ajankohdista sekä siirtyvien työnantajien eläkejärjestelynumeroista. Kohta K TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeella korjatut tiedot allekirjoitetaan kohdassa K. Lisää ohjeita on kohdassa 1.5 Allekirjoitus Liite 1: Vakuutustoiminnan luovuttamiset kustannustenjaossa Ohjeet tämän liitteen tietojen ilmoittamisesta ovat erillisessä ohjeessa ETK:n Työeläkelakipalvelussa: Rahoitus ja kustannustenjako Eläkelaitosten välinen vakuutustoiminnan luovuttaminen Työntekijän eläkelain mukainen vakuutustoiminta TyEL-MELvakuutuskantatiedoston liitteellä 1 ilmoitettavat tiedot. Excel-taulukkopohja löytyy ETK:n verkkosivuilta: Työeläkepalvelut Vakuutusmatemaattiset palvelut Kustannustenjako käytännössä Tiedostot ja ohjeet Liite 2: Selvitys valtion eläkerahastoon suoritettavasta siirtymämaksusta Eläkelaitos täyttää liitteen 2, mikäli se on suorittanut Valtion Eläkerahastoon valtion liiketoimintojen yhtiöittämiseen liittyvän siirtymämaksun vuonna Liite 2 toimitetaan lomakemuodossa vakuutuskantatiedoston allekirjoituslomakkeen mukaan. Liite 2 allekirjoitetaan kyseisellä allekirjoituslomakkeella siten, että se lisätään allekirjoituslomakkeen kohtaan Huomautuksia.

10 Eläketurvakeskus (11) 2 Tietuekuvaus 2.1 Yleistä TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot siirretään eläke-/ palvelulaitoksen ja Eläketurvakeskuksen välillä koneellisessa muodossa peräkkäistiedostona, jota kutsutaan TyEL-MEL-vakuutuskantatiedostoksi. Vakuutuskantatiedosto sisältää yhden tietueen. Tietueen alussa esiintyy tunnistetietoja, joiden avulla tietosisältö voidaan tunnistaa. Tunnistetietojen jälkeen seuraavat TyEL-MELvakuutuskantatiedot -lomakkeen mukaiset luku-/kirjainarvot L1 L96. Tunnistetiedot ja L- kentät on esitetty tarkemmin kohdan 2.3 tietuekuvauksessa. eräkkäistiedosto nimetään muotoon vk_eläkelaitosnumero.txt. Vakuutuskantatiedoston (sekä mahdollisesti sen liitteen 2) allekirjoittaa vakuutusmatemaatikko allekirjoituslomakkeella, jossa annetaan tiedoston nimi (muodossa, jossa se on lähetetty ETK:lle) sekä tiedostossa oleva tiedoston päivämäärä (tietuekuvauksella positiot 18 23) ja tiedoston versionumero (tietuekuvauksella positiot 24 25). Yhteyshenkilöinä Eläketurvakeskuksessa koneellista tiedonsiirtoa koskevissa asioissa toimiijarno Varis puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 2.2 Muutokset tiedostoon Kun tiedostoon tulee muutoksia, uudet tiedot lisätään tiedoston loppuun. Lisättäville tiedoille annetaan seuraavat uudet vapaat L-alkuiset kentät numerojärjestyksessä. Vanhojen L- kenttien paikat eivät muutu tiedostossa ja käytöstä poistettuihin kenttiin arvoiksi annetaan 0. Muutokset vuodelle 2015: Uudet kentät: - Käytöstä poistettavat kentät: L24, L25, L TyEL-MEL-vakuutuskantatiedoston tietuekuvaus Tietueen kaikki tiedot ovat merkkimuodossa. Tietojen tallentaminen aloitetaan kentän vasemmasta reunasta ja kentän loppuosa täytetään tarvittaessa tyhjällä. Negatiiviset luvut esitetään miinusmerkkisenä. Tiedon puuttuessa kentän arvona annetaan 0. Tietueen alussa on tunnistetietoja, joiden avulla tietosisältö voidaan tunnistaa. Tunnistetietojen jälkeen seuraavat TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeen mukaiset luku- /kirjainarvot L1 L96. Koko tietueen pituus on 1657 merkkiä

11 Eläketurvakeskus (11) Tiedoston tunnistetiedot ja niiden tietosisältö ositio ituus Tietokenttä ja tiedon muoto akollisuus (=pakollinen tieto) Eläkelaitoksen tunnusnumero Kaksi muotoa: nn, jos aloittava numero ei ole 7 eikä 8 nnnnn, jos aloittava numero on 7 tai Tiedostotunnus vk Ohjaustieto, jolla määritetään tiedostotunnus. Annettava pienillä kirjaimilla Laitostyyppi saatio kassa yhtio mek Ohjaustieto, jolla määritetään laitostyyppi. Annettava pienillä kirjaimilla Tilivuosi muodossa vvvv Tiedoston päivämäärä muodossa ppkkvv Tiedoston versionumero muodossa nn Kustannustenjakoa koskevien tietojen tietosisältö Tunnistetietojen jälkeen seuraavat kentät L1 L96 ovat numerojärjestyksessä, kukin 17 merkin mittaisena.. Tieto annetaan kentissä L3 63, L66 L68, L72 L77, L79 L89 ja L91 L96 kokonaislukuna, kentissä L64 L65, L71 ja L78 desimaalilukuna kuuden desimaalin tarkkuudella ja kentässä L90 kirjaimella. Desimaalierottimena käytetään pistettä. Kentän L90 (kirjanpitotapa) tietosisältö on Y, T tai O, ja kentän loppuosa täytetään tyhjällä. Y = yhden työnantajan säätiö, T = tasaava yhteiseläkesäätiö ja O = omavastuu-yhteiseläkesäätiö. L-kentät on merkitty TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot -lomakkeeseen. Tarkemmat ohjeet tiedoston tietosisällöstä löytyvät luvussa 1 olevasta lomakkeen täyttöohjeesta.

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (6) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2018

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2018 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2018 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012:

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: Yhtiöt MELA MEK Säätiöt Kassat Keva, KKR, Kela, VK SP, OPEK Ahvenanmaa ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: 27.1. Tiedot täydennyskerrointa ja osaketuottokerrointa

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 1 (19)

Eläketurvakeskus 1 (19) Eläketurvakeskus 1 (19) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Sisällysluettelo 1 Muutokset... 2 2 Eläkemeno- ja perintätiedostojen lähetysten uusiminen... 2 3 ETK:een toimitettujen eläkemeno-

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2017

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2017 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2017 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2014

1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2014 1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2014 viim. 23.1. Tiedot osaketuottokerrointa varten per 31.12.2013 X X X X 27.1. Tiedot täydennyskerrointa varten

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2013

1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2013 1. Eläkelaitokset ilmoittavat vakuutusmatemaattiselle yksikölle seuraavat tiedot vuonna 2013 viim. 24.1. Tiedot osaketuottokerrointa varten per 31.12.2012 X X X X 29.1. Tiedot täydennyskerrointa varten

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 1 (22) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN

Eläketurvakeskus 1 (22) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Eläketurvakeskus 1 (22) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Sisällysluettelo 1 Muutokset... 2 2 Eläkemeno- ja perintätiedostojen lähetysten uusiminen... 2 3 ETK:een toimitettujen eläkemeno-

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN

ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Eläketurvakeskus 1 (23) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Sisällysluettelo 1 Muutokset... 2 2 Eläkemeno- ja perintätiedostojen lähetysten uusiminen... 2 3 ETK:een toimitettujen eläkemeno-

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7)

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7) Eläkemenoryhmä 1.9.2017 1 (7) MAKSUNSIIRTOSUORITUS Maksu tai koko eläkkeenkäsittely joudutaan siirtämään eläkelaitoksesta toiseen, jos esim. myöntävä laitos muuttuu. Tässä muistiossa kuvataan kaksi vaihtoehtoista

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja

Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista ja Palautelomake 1 (5) Lausuntoyhteenveto ja palaute eläkelaitosten määräyksiin ja ohjeisiin esitetyistä muutoksista 31.12.2016 ja 1.1.2017 Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2015 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 13.6.2013 Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2017 VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (4) MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 Perusteiden soveltaminen Näitä perusteita sovelletaan 1.1.2016 lähtien maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin vakuutuksiin.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot