ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E"

Transkriptio

1 Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden kaaaan (8) Sisällsluettelo VASTUUNJAKOPERUSTEET... 4 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 4 Soeltamisala... 4 Vastuunjakoperusteiden osa I... 5 Vastuunjakoperusteiden osa II... 7 Vastuunjakoperusteiden osa III... 7 Vastuunjakoperusteiden osa IV... 8 Vastuunjakoperusteiden osa V... 8 EU-säännösten huomioonottaminen astuunjaossa... 8 MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen astuunjaossa... 9 VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA I... 0 VJ L Eläkelaitoksen lopullinen erä... 0 VJ.. Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu hits H ilman TEL 78 :ssä ja TEL 8-82 :ssä tarkoitettuja osia Osa a E Vanhuuseläke... a...2 Osaan E sisälltettää saataa Eläketurakeskukselta Osa b E Tökttömseläkkeen rahastoitu osa Töttömseläkkeen rahastoitu osa Kuntoutusrahan rahastoitu osa Osa d E Osa E m Eläkeakuutushtiö Kansan konkurssin loppuunselittel Luottoakuutustoiminta Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu maksu ilman TEL 78 :ssä ja TEL 80-8 :ssä tarkoitettuja osia Eläkelaitoksen tasausmaksun hteismäärä a B ilman siirtmämaksua T.4.2. Tasausastuu V Eläkelaitoksessa akuutettujen tönansioiden summa S p ja S psm Suure bl B Suure B d Suure B m... 25

2 Eläketurakeskus 2 (89) Suunnitteluosasto Eläkelaitoksen astuunjaon ennakko uodelle Vastuunjaon ennakon laskenta Vastuunjaon ennakko astuunsiirtotilanteissa Vastuunjaon ennakon maksaminen Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla Vastuunjaon ennakon määrääminen poikkeustapauksissa Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Vastuunjaon selittel VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA II Eläkelaitoksen lopullinen erä YEL-astuunjaossa L H 4.. TEL 83 :ssä tarkoitettu hits ilman TEL 78 :ssä tarkoitettuja osia TEL 83 :ssä tarkoitettu maksu M ilman TEL 78 :ssä ja TEL 80 :ssä tarkoitettuja osia Suure B a Suure P Valtion YEL 40 :ssä tarkoitettu osuus Eläkelaitoksen YEL-astuunjaon ennakko uodelle Ennakoiden laskennassa tarittaat suureet R, R ja R Ennakoiden laskenta Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille ja ajaksi ei-yel-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Vastuunjaon ennakon maksaminen Eläkelaitoksen YEL-astuunjaon tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Vastuunjaon selittel VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA III s 7 Eläkelaitoksen lopullinen erä L TEL 78 :ssä tarkoitetussa palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaossa s 7.. Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu hits E palkattomilta ajoilta karttuneista eläkeosista s 7.2. Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu maksu M palkattomilta ajoilta karttuneista eläkeosista s 8 Eläkelaitoksen ennakko K palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta Korko Tarkistuserän määrä

3 Eläketurakeskus 3 (89) Suunnitteluosasto Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannusten selittel VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA IV Eläkelaitoksen lopullinen TEL 82 :ssä tarkoitetun TVR-maksun hits Eläkelaitoksen TVR-maksun ennakko K TVR TVR L TVR-maksun ennakon laskenta TVR-maksun ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä TVR-maksusta Korko Tarkistuserän määrä TVR-maksun selittel VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA V Eläkelaitoksen lopullinen erä ETK-lain 5 :ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen kustannusosuudesta ETK:n kustannuksista (ETK-kustannusosuus) Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden ennakkomaksu uodelle ETK-kustannusosuuden ennakkomaksu ETK-kustannusosuuden ennakkomaksun maksaminen Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä ETK-kustannusosuuden selittel ETK:n osuus TVR-maksusta VOIMAANTULOSÄÄNNÖS LIITTEET Liite : Rahastoidun osan määrätminen ennen Liite 2: Kertasuoritusten jakaminen osiin astuunjakoa arten Liite 3: Euroopan hteisöihin maksettujen siirtomäärien käsittel astuunjaossa Liite 4: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2000 muutoksen siirtmäkaudella Liite 5(a): Lomake uoden astuunjaon ennakoiden määräämiseksi Liite 5(b): Lomake uoden astuunjaon ennakoiden tarkentamiseksi Liite 6: Lhenteitä Liite 7: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2006 muutoksen siirtmäkaudella Liite 8: Rahastoidut osat uoden 2007 muutoksen siirtmäkaudella

4 4 (89) VASTUUNJAKOPERUSTEET (TEL 73 80, TEL 82 85, YEL 42, MYEL 37, YEA 3, MEL 53 54, MEL 56 59, MEL 6, VaEL 3, KuEL 36, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 3, KiEL 6 b, Suomen Pankin eläkesäännön, OrtKL 22, LL 2007:54) PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti selitetään töntekijän eläkelain (395/2006) (TEL), merimieseläkelain (290/2006) (MEL), rittäjän eläkelain (272/2006) (YEL) ja maatalousrittäjän eläkelain (280/2006) (MYEL) mukaista toimintaa harjoittaien eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen uonna maksetuista, edellä mainittujen lakien sekä töntekijäin eläkelain (395/96) (TEL), lhtaikaisissa tösuhteissa oleien töntekijäin eläkelain (34/962) (LEL), taiteilijoiden ja eräiden eritisrhmiin kuuluien töntekijäin eläkelain (662/985) (TaEL), rittäjien eläkelain (468/969) ja maatalousrittäjien eläkelain (467/969) mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näissä perusteissa eläkelaitoksella tarkoitetaan edellä mainittuja eläkelaitoksia, jos ei toisin mainita. Näiden perusteiden mukaisesti hitetään edellä mainituille eläkelaitoksille niiden maksamat altion eläkelain (295/2006) (VaEL), kunnallisen eläkelain (549/2003) (KuEL), kansaneläkelaitoksesta annetun lain (kätetään perusteessa merkintää KelaL) (73/200) 3 :n ja eankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (26/2008) (KiEL) mukaiset eläkkeet sekä peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Valtiokonttorin (VK), Kea-nimisen kunnallisen eläkelaitoksen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, rittäjien eläkelain ja maatalousrittäjien eläkelain mukaiset eläkkeet. Näiden perusteiden mukaisesti hitetään VK:lle, Kealle, Kelalle ja KKR:lle niiden maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset toistensa puolesta maksamat eläkkeet ja peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta VK:n, Kean, Kelan ja KKR:n maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset eläkkeet.

5 5 (89) Näissä perusteissa VK:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirrett VK:lta Kealle VaEL 43 :n nojalla. Näitä perusteita soeltaen selitetään mös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen töeläkejärjestelmän ja Euroopan hteisöjen eläkejärjestelmän älillä annetussa laissa (65/999) (EosL) tarkoitetuista siirretistä pääoma-aroista ja koroista. Näissä perusteissa tökttömseläkkeellä tarkoitetaan mös ksilöllisiä arhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita. Näitä perusteita soeltaen selitetään mös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannuksista Näitä perusteita soeltaen jaetaan eläkelaitoksille Töttömsakuutusrahaston (TVR) maksun (TVR-maksu) hits. Nämä perusteet koskeat niiden Eläketurakeskuksen (ETK) kustannusten, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, koraamiseksi suoritettaaa maksua. Näissä perusteissa tarkoitetaan MYEL:n mukaisilla eläkkeillä mös maatalousrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, ja YEL:n mukaisilla eläkkeillä mös rittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. Vastuunjakoperusteiden osa I Perusteiden osaa I soeltaen selitetään kustannusten jakautuminen TEL- ja YEL-eläkelaitosten, Merimieseläkekassan (MEK), Maatalousrittäjien eläkelaitoksen (Mela), VK:n, Kean, KKR:n ja Kelan kesken uonna maksetuista TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n ja KiEL:n mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretistä TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n,

6 6 (89) MEL:n ja MYEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään mös astuu uonna maksetuista MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretistä, MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan Eläkeakuutusosakehtiö Kansan (Eläke-Kansa) eritisen selitspesän omaisuuden realisoinnista saataat arat TEL-eläkelaitoksille Eläke-Kansan akuutuskantaa astaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Perusteiden osassa I selitetään mös luottoakuutustoiminnan siirtmisestä ETK:lta Vakuutusosakehtiö Garantialle (Garantia) johtuien astuiden kuolettaminen TEL 3 b :n, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisesti. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä mös eläkkeensaajille TEL 62 :n ja 4 :n; TEL 4 b :n 4 momentin ja 9 b :n 5-7 momentin, LEL 3 a :n, TaEL :n, sellaisina kuin lainkohdat oat oimassa ; MEL 62 :n ja MEL :n, MYEL 64 :n momentin 4) kohdan ja MYEL 94 :n, VaEL 93 :n ja VaEL 7 :n, KuEL:n 96 :n ja 5 :n, KelaL 3 :n ja KiEL:n 6 :n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä mös EY-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettjä TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n sekä MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla.

7 7 (89) Vastuunjakoperusteiden osa II Perusteiden osaa II soeltaen selitetään astuun jakautuminen eläkelaitosten kesken niistä uonna maksetuista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista, joista YEL:n mukaista toimintaa harjoittaat eläkelaitokset oat hteisesti astuussa, sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretistä YEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Samoin perusteiden osaa II soeltaen hitetään eläkelaitoksille YEL 40 :ssä tarkoitettu altion osuus uodelta. Perusteiden osaa II soeltaen selitetään mös astuu uonna maksetuista YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretistä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään mös eläkkeensaajille YEL 59 :n, YEL 99 :n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Eläkkeinä pidetään mös EosL:ssa tarkoitettuja siirrettjä YEL:n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään hitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Vastuunjakoperusteiden osa III Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannus TEL- ja YEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Melalle, VK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa (OPEK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta

8 8 (89) annettuun lakiin perustuien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittaalle eläkelaitokselle ja Ahenanmaan maakunnan hallitukselle TEL 78 :n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pkäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä Landskapslag (LL) 2007:54 (ÅFS 54/2007) säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olean tö- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia. Vastuunjakoperusteiden osa IV Perusteiden osassa IV hitetään TEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle TEL 82 :ssä tarkoitettu TVR-maksu uodelta. Vastuunjakoperusteiden osa V TEL- ja YEL-eläkelaitosten, MEK:n, Melan, VK:n, Kean, KKR:n, Kelan, SP:n ja OPEK:n astuu Eläketurakeskuksesta annetun lain (397/2006) (ETK-laki) 5 :ssä tarkoitetuista ETK:n kustannuksista, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, selitetään soeltaen astuunjakoperusteiden osaa IV. EU-säännösten huomioonottaminen astuunjaossa Kohdissa..2. ja..2.2 mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen töeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen töeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten sosiaalituraa koskean asetuksen 408/7 ja sosiaaliturasopimusten säännökset.

9 9 (89) MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen astuunjaossa MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti MEL 53 :n 3 momentin mukaiseen TEL-eläketuraa astaaaan osaan ja sen littäään, MEL 53 :n momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan MEL-litteeksi. TEL-eläketuraa astaaa MEL:n mukainen eläkeosa, jota seuraaassa kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, on määritelt MEL:n 202 :ssä tarkoitetuissa perusteissa (MEK:n tasausperuste). Määrättäessä astuun jakautuminen TEL-eläkelaitosten ja MEK:n kesken MEL:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden astuunjako-osat. MEL:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Lisäksi astuunjaon htedessä selitetään muiden kuin MEK:n maksamat MEL-litteet. Hetkellä..99 jatkuien MEL:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan astuunjakoperusteiden kohtaa..2 soellettaessa huomioon seuraaat poikkeussäännökset: - Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio MEL:n mukaan, mutta ei TEL:n, LEL:n eikä TaEL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä huomioon ain MEL:n alaiset tösuhteet. - Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaan, mutta ei MEL:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei oteta huomioon MEL:n alaisia tösuhteita.

10 0 (89) VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA I TEL-MEL-astuunjakoon ja Vilma-eläkeselitteln osallistuat TEL- ja YEL-eläkelaitokset, MEK, Mela, VK, Kea, KKR ja Kela. Vilmaeläkeselittel tarkoittaa toisten ksittäisten eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkkeiden selittelä. Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L Eläkelaitoksen uoden lopullinen erä per.7.. määrät eläkelaitoksen hitksen ja maksun erotuksena L VJ () L = H M, VJ VJ VJ missä VJ H on eläkelaitoksen kohdan. mukainen hits ja on eläkelaitoksen kohdan.4 mukainen maksu. VJ M.. Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu hits ilman TEL 78 :ssä ja TEL 8-82 :ssä tarkoitettuja osia Hits eläkelaitoksen maksamista TEL-eläkelaitosten ja MEK:n hteisellä astuulla oleista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä muiden ksitisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten astuulla oleista eläkkeistä tai eläkeosista per.7. on (2), missä suureet,, ja on määritelt tarkemmin kohdissa Eteralle suure ja muille eläkelaitoksille. Suure on määritelt kohdassa.4.

11 (89)... Osa a E a VRM 0,5 T' Eläkelaitoksen hitksen osaan E = E E + (+ b ) V kuuluat eläkelaitoksen maksamat TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin tösuhteisiin perustuat anhuuseläkkeet ja eritinen saataa ETK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausastuu tai -rahasto on nolla. Näistä osista ähennetään eläkelaitoksen astuulla oleat anhuuseläkkeiden rahastoidut osat. Edellä mainitut osat on tarkemmin määritelt kohdissa Suureessa a E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti.... Vanhuuseläke Suureeseen E kuuluu eläkelaitoksen maksama, TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n ja TaEL:n mukainen anhuuseläke sekä MEL:n mukaisen anhuuseläkkeen astuunjako-osa kokonaisuudessaan. TEL-eläkelaitoksilla ja MEK:lla suure E VRM on eläkelaitoksen astuulla oleien uonna maksettujen anhuuseläkkeiden määrä. Suure E VRM sisältää jatkuat suoritukset anhuuseläkkeistä ja anhuuseläkkeiden kertasuorituksista rahastoitujen osien pääoma-arot sekä eläkelaitoksen astuulla oleat Euroopan hteisöihin maksettujen perusturan mukaisten siirtomäärien anhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arot (Liite 3). Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure VRM E = Osaan a E sisälltettää saataa Eläketurakeskukselta Osaan a E kuuluu seuraaan kaaan mukainen määrä

12 2 (89) 0,5 T - (+b ) V, missä suure V T' määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa.4.2 T määritelt suure V = 0. TEL-eläkelaitoksilla suure T' V on TEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelt saataa ETK:lta. MEK:lla suure VT' on MEK:n tasausperusteessa määritelt saataa ETK:lta. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0. T'..2. Osa b E Eläkelaitoksen hitksen osaan E b kuuluu eläkelaitoksen maksamia TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin tösuhteisiin perustuia eläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja. Osaan E b ei lueta TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisia anhuuseläkkeitä. Osa b E lasketaan seuraaasti. E b = E b(tk) + E b(tt) + E b(pe) + E b(oae) + E b(kr) + E b(tel-l) E b(rtel-l), missä b(tk) E = TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset tökttömseläkkeet siltä osin kuin eläke littää möhemmin kohdassa..2. määriteltään eläkkeen rahas-

13 3 (89) toidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(tt) E = TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset töttömseläkkeet siltä osin kuin eläke littää möhemmin kohdassa..2.2 määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(pe) E = TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(oae) E = TEL:n, TEL:n peruseläketuran ja LEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet. b(kr) E = TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusrahat siltä osin kuin kuntoutusraha littää möhemmin kohdassa..2.3 määritelln kuntoutusrahan rahastoidun osan. b(tel-l) E = Eläkelaitoksen maksamat TEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n lisäturan ja TEL:n mukaisen tönantajaakuutuksen mukaiset eläkkeet ja hautausaustukset. b(rtel-l) E = TEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäturan ja TEL:n mukaisen tönantajaakuutuksen eläkkeiden ja hautausaustusten osalta eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat uonna maksetut osat. Suureessa b E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suureessa b E.

14 4 (89)..2. Tökttömseläkkeen rahastoitu osa Tökttömseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai möhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai möhemmin TEL:n tai MEL:n mukaisen tökttömseläkkeen rahastoitu osa määrät seuraaasti: Tökttömseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulean ajan eläke ja astuunjaon tarkasteluaikana akuutettujen TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten töansioiden hteismäärä on ähintään 2 566,70 euroa uoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoitetaan eläketapahtumauotta edeltänttä kahta kalenteriuotta. Kun eläketapahtuma on uonna 2006, astuunjaon tarkasteluaika on uosi Tökttömseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta eikä palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa. Kunkin TEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin akuutettu kuului astuunjaon tarkasteluaikana, astuulle kuulua rahastoitu osa on se osuus eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, joka on kseisessä eläkelaitoksessa akuutettujen TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisten töansioiden osuus TEL:n 3 :ssä tarkoitettujen töeläkelakien, TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten akuutettujen töansioiden, palkattomien etuuksien 2 perusteena oleien tö- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien etuuksien 3 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osaaikaeläkkeen perusteena oleien tulean ajan ansioiden hteismäärästä astuunjaon tarkasteluaikana. Edellä töansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla taalla määrät osa-aikaeläkkeen jälkeisen TEL:n tai MEL:n mukaisen tökttömseläkkeen kunkin eläkelaitoksen astuulla olea rahastoitu osa tökttömseläkkeen alkaessa uonna ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin uoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella 2 TEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pkäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaiset etuudet 3 tarkoitetaan TEL 76 :n 4 6 momentin, MEL 82 :n 4 6 momentin, YEL 70 :n 5 7 momentin, VaEL 63 :n 4 6 momentin ja KuEL 53 4 ja 5 momentin (sekä näihin pkäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaisia etuuksia.

15 5 (89) 2007 tai möhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai möhemmin. Eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa ei kuitenkaan ole, jos tökttömseläkkeen eläketapahtuma on uonna 2007 tai möhemmin ja TEL:n mukaiset akuutetut töansiot tilapäisen tönantajan osalta tai muun tönantajan saman akuutuksen osalta alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa, tai TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset akuutetut töansiot alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa astuunjaon tarkasteluaikana. Tökttömseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, tai joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoitu osa määrät liitteen mukaisesti. Jos eläkettä on maksettu ain sairausakuutuslain mukaisen päiärahan littäältä osalta, sairausakuutuslain mukainen päiäraha ähentää ensisijaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. Jos tökttömseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, tökttömseläkkeen rahastoitu osa määrät kansallisen lain mukaisesti lasketun tökttömseläkkeen perusteella. Jos tökttömseläke on päättnt ja möhemmin tökttömseläke mönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määrät alkuperäisen eläkkeen perusteella. Jos tökttömseläkkeeseen tehdään uusi hteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos tökttömseläkkeen määrä pienenee töeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa.

16 6 (89) Jos tökttömseläke muuttuu osatökttömseläkkeestä tädeksi tökttömseläkkeeksi tai päinastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun sn johdosta. Jos tökttömseläke mönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, tökttömseläkkeen rahastoitu osa määrät kuntoutusrahan rahastoidun osan perusteella. Jos osatökttömseläke mönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, osatökttömseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuttamalla kuntoutusrahan alkuperäistä rahastoitua osaa samassa suhteessa kuin kuntoutusrahaa astaaan tökttömseläkkeen määrä muuttuu. Jos tökttömseläke mönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä uonna 2007 tai möhemmin alkaneen töttömseläkkeen jälkeen, tökttömseläkkeen rahastoitu osa määrät töttömseläkkeen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Jos tökttömseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjesteln oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, tökttömseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein mönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määrät liitteen 8 mukaisesti.

17 7 (89)..2.2 Töttömseläkkeen rahastoitu osa Vuonna 2007 tai sen jälkeen alkaneen TEL:n oimaanpanolain tai MEL:n oimaanpanolain mukaisen töttömseläkkeen rahastoitu osa määrät seuraaasti. Jos töntekijällä on oikeus tuleaan aikaan ja - töntekijällä on TEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa töskentelä jälkeen - ja TEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut töansiot oat hteensä ähintään uoden 2004 tasossa, töttömseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. - ja TEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut töansiot oat hteensä alle uoden 2004 tasossa, eläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa astaaa määrä. - töntekijällä ei ole TEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa töskentelä jälkeen, töttömseläkkeessä on rahastoitua osaa. Töttömseläkkeen rahastoitu osa määrät hetkellä oimassa oleien säädösten mukaisesti. Jos töntekijällä ei ole oikeutta tuleaan aikaan , eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. Samalla taalla määrät mös osa-aikaeläkkeen jälkeisen töttömseläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen tökttömseläkkeen, jonka eläketapahtuma on ollut uonna 2006 tai möhemmin, jälkeisen töttömseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluiin henkilöihin soelletaan kuitenkin uoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelt töntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) oimaantulosäännöksen 8 momentissa. Töttömseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, rahastoitu osa määrät liitteen mukaisesti.

18 8 (89) Jos töttömseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, töttömseläkkeen rahastoitu osa määrät kansallisen lain mukaisesti lasketun töttömseläkkeen perusteella. Jos töttömseläkkeeseen tehdään uusi hteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa. Jos töttömseläkkeen määrä pienenee töeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos töttömseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjesteln oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, töttömseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein mönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määrät liitteen 8 mukaisesti Kuntoutusrahan rahastoitu osa Kuntoutusrahan alkaessa uonna 2007 tai sen jälkeen ja kuntoutustapahtuman ollessa uonna 2006 tai möhemmin, TEL:n ja MEL:n mukaisen kuntoutusrahan rahastoitu osa on htä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olean TEL:n ja MEL:n mukaisen tökttömseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi mönnett tökttömseläke.

19 9 (89) Jos kuntoutusraha mönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä sellaisen kuntoutustuen jälkeen, joka on alkanut uonna 2007 tai sen jälkeen, ja jonka eläketapahtuma on uonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa määrät kuntoutustuen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen uotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoidun osan määrätminen on liitteessä. Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi hteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TEL 92 mom.), kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa kuntoutusraha on pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa. Jos kuntoutusrahan määrä pienenee töeläkeindeksitarkistuksen uoksi kuntoutusrahan rahastoitua osaa pienemmäksi, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa...3. Osa d E Osaan d E kuuluat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n tai KiEL:n mukaisesti oat jonkin toisen määrätn eläkelaitoksen astattaia eläkkeitä. Eläkelaitos perii nämä eläkkeet ETK:n älitksellä siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on astuussa. Osaan d E ei lueta TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien selittel tapahtuu suureen VRM E aulla. Osaan E d möskään lueta MEL-eläkkeiden astuunjako-osien littäiä osia. Lisäksi osaan d E ei lueta eläkelaitosten astuulla oleia TEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen tönantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Näiden eläke- ei

20 20 (89) osien selittel tapahtuu suureen E b(rtel-l) aulla. Jos TEL:n, MEL:n, YEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n tai KiEL:n mukaista toimintaa harjoittaa eläkelaitos on maksanut MYEL-eläkettä, osaan sisälltetään mös se osa mönnetstä eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYEL 97 :n perusteella on ollut oikeutettu eläkkeestä ähentämään. Suureessa ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. E d d E Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä htedessä lueta osaan kuuluiksi. d E..4. Osa Em Osaan Em kuuluat muiden kuin MEK:n maksamat MEL-litteet. Eläkelaitos perii nämä osat ETK:n älitksellä MEK:lta. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä htedessä lueta osaan kuuluiksi. Em.2. Eläkeakuutushtiö Kansan konkurssin loppuunselittel Vuodesta 2005 alkaen Eläke-Kansan selitspesästä realisoituat erät tilitetään ETK:lle ja hitetään TEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien psm S suhteessa. Tilitett realisointierät EK M otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltä kerrointa q b laskettaessa. Selitspesän realisointierien jakaminen ennakkoerinä on selitett kappaleessa 2.5.

21 2 (89).3. Luottoakuutustoiminta Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautua lite tilitetään ETK:lle ja hitetään TEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Palautuaa litettä astaaa määrä otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltä kerrointa! laskettaessa. Garantialta palautuan litteen jakaminen ennakkoerinä on selitett kappaleessa Eläkelaitoksen TEL 83 :ssä tarkoitettu maksu ilman TEL 78 :ssä ja TEL 80-8 :ssä tarkoitettuja osia Maksu TEL-eläkelaitosten ja MEK:n hteisellä astuulla oleista TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntoutusrahoista sekä kohtien.4.5 ja.4.6 mukaisista eläkkeistä per.7. on (3)! " #$% ' & ( )! ( ( ( * ' Suureet &, (,, (, ( ja ( on määritelt kohdissa Kerroin! määritellään! + ' + & + (,, missä = Keskinäinen Eläkeakuutushtiö Eteran (Etera) TEL:n mukaisen akuutuksen eritisperusteissa määritelt suure -. per 3.2., = luussa 3.3 mainittu ETK:lle -eläkkeiden astuunjaon selittelstä jäänt lite tai alite per = luussa 3. määritelt korko.

22 22 (89) Suure + on kohdassa.. määriteltjen suureiden summa ja suureet + ( ' ja + & summia. oat kohdissa määriteltjen suureiden ( ' ja & Kerroin! määritellään! + /, + ( $ + missä / = uoden kohdan.2 mukaiset Eläke-Kansan eritisestä selitspesästä realisoituneet erät per.7., = uoden kohdan.3 mukaiset Garantialta palautuneet litteet per.7. ja, = luussa 3.3 mainittu ETK:lle -eläkkeiden astuunjaon selittelstä jäänt lite tai alite per Suure + on kohdassa..2 määriteltjen suureiden summa, suure + ( on kohdassa.4.4 määriteltjen suureiden ( summa ja suure + on kohdassa.4.3 määriteltjen palkkasummien hteismäärä. ETK esittää kertoimet! ja! STM:n ahistettaiksi uoden + sskuun loppuun mennessä. Määrättäessä kertoimia! ja! hitksiin + ja + sisälltetään mös VK:n, Kean, Kelan, KKR:n ja Melan maksamat TEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden hteisesti kustannettaat osat..4.. Eläkelaitoksen tasausmaksun hteismäärä a B ilman siirtmämaksua Tasausmaksun hteismäärä B a määrätään ain TEL:n ja MEL:n mukaisen eläketuran osalta. Tasausmaksun hteismäärää a B laskettaessa otetaan mös kertamaksut huomioon.

23 23 (89) TEL-eläkelaitoksilla tasausmaksun hteismäärä a B on eläkelaitoksen TEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltjen tasausosien T P hteismäärä uodelta ähennettnä eläkelaitoksen uodelta maksamalla siirtmämaksulla. Edellä mainitulla siirtmämaksulla tarkoitetaan lain siirtmämaksusta (34/992) muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakehtiöiksi mukaista maksua. MEK:lla tasausosasuure B a on MEK:n tasausperusteessa määriteltjen uosimaksun tasausosien hteismäärä uodelta. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure a B = 0. T.4.2. Tasausastuu V T Tasausastuu V määrätään ain TEL:n ja MEL:n mukaisen eläketuran osalta. T TEL-eläkelaitoksen tasausastuu V on TEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelt tasausastuu. MEK:lla tasausastuu V T on MEK:n tasausperusteessa määritelt tasausosista muodostunut rahasto. T Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0.

24 24 (89).4.3. Eläkelaitoksessa akuutettujen tönansioiden summa p S ja psm S TEL-eläkelaitoksilla palkkasumma S p on TEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltjen palkkojen S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. Palkkasummaan psm S ei sisälltetä eläkelaitoksen uodelta maksaman siirtmämaksun perusteena oleaa palkkasummaa kerrottuna 80 prosentilla, ts. S psm =S p -80% S s, missä palkkasumma. s S on siirtmämaksun perusteena olea MEK:lla suure S p on MEK:n tasausperusteessa määriteltjen suureiden S summa. Palkkasummaa S p laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. MEK:lla S psm = S. p Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure kohdan.4 mukaista maksua. p S = 0 laskettaessa.4.4. Suure ( Suure ( määrätään ain TEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja tönantajan eläkeakuutuksen osalta ja suureella ( tarkoitetaan akuutusmaksujen ta- sausosien ja rahastoille laskettaan korkotuoton osan hteismäärää. Suuretta ( laskettaessa otetaan mös kertamaksut huomioon. TEL-eläkeakuutushtiöillä suure ( on STM:n eläkeakuutushtiöille ahistamissa TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja tönantajan eläkeakuutuksen eritisperusteissa määritelt suure (. TEL-eläkekassoilla suure ( on määritelt STM:n ahistamissa eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.

25 25 (89) Eläkesäätiöillä suure ( on määritelt STM:n antamissa Eläkesäätiön töntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa. MEK:lla, Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure ( = Suure Bd Suureeseen Bd kuuluu eläkelaitoksen itsensä astattaien niiden kohdassa..3 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen ksitisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..3 mainitulla taalla erikseen sopineet. Osaan ei kuitenkaan lueta TEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Osaan ei möskään lueta MEL-litteitä. Lisäksi osaan d B B d B d ei lueta eläkelaitoksen astuulla oleia TEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TELlisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen tönantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia Suure Bm Suureeseen Bm kuuluu MEK:n astattaien niiden kohdassa..4 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen ksitisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..4 mainitulla taalla erikseen sopineet.

26 26 (89) 2 Eläkelaitoksen astuunjaon ennakko uodelle 2.. Vastuunjaon ennakon laskenta Eläkelaitoksen astuunjaon ennakko VJ K on (5) VJ 9 VJ K (alku) = sk (), ajaksi VJ K = 2, VJ VJ VJ K (loppu) = s2k ( 2) K ( alku ), ajaksi missä kertoimet s ja s 2 määritellään jäljempänä kaaojen (9), (0), () ja (2) htedessä. Kaaassa (5) on (6) K VJ ( i) H VJ ( i) M VJ' ( i) =, missä i = tai 2. Kun i =, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liitteellä 5(a) ja kun i = 2, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liit- VJ teellä 5(b). Suure ( ) H i on kaaan (2) mukaan eläkelaitoksen arioimista VJ' lähtötiedoista laskettu hits uodelle ja suure ( ) M i on kaaan (7) mukaan eläkelaitoksen arioimista lähtötiedoista laskettu maksu uodelle VJ' a' T a b' psm bl d m M i = q + b V + B + qs + B + nb + nb, (7) () ( ) 0,5 missä i = tai 2, ja suureet V, T a B, psm S, bl B, d B ja m B oat kohtien mukaisia eläkelaitoksen arioimia suureita. Kertoimet on laskettu allaoleien kaaojen mukaisesti eläkelaitosten arioimista lähtötiedoista. Kerroin n määritellään a' q ja b' q (8) d m = E + E n, d B + B m

27 27 (89) missä suureet d E arioimia suureita. ja m E oat kohtien..3 ja..4 mukaisia eläkelaitosten Määrättäessä ennakoita uodelle kohdassa.4 määritelln kertoimen sijasta kätetään kerrointa q E ja a a' = /2 T a (+ b ) V + B kohdassa.4 kertoimen q b E b' = psm S B bl. b q sijasta kätetään kerrointa a q Lähtötiedot astuunjaon ennakoita arten annetaan kaksi kertaa uodessa astuunjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päiämäärät arioiden antamiselle määritellään uosittain siten, että eläkelaitoksilla on liitteen 5(a) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen 30..-, ja eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen Ennakko K VJ ( alku) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ () itseisaroltaan ähintään euroa. on Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on negatiiinen, on kerroin s =, jolloin eläkelaitoksen on 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (9) K ( alku) s K () K () =

28 28 (89) Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on positiiinen, on kerroin on s = s, jolloin eläkelaitoksen 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (0) K ( alku) s K () s K () = Kerroin s määrätään siten, että eläkelaitosten negatiiisten suureiden VJ ( ) hteenlasketun summan ja suureiden sk ( ) K VJ summan hteismäärä on nolla. hteenlasketun Ennakko K VJ ( loppu) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.0. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ (2) on itseisaroltaan ähintään euroa. Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on negatiiinen, on kerroin s 2 =, jolloin eläkelaitoksen on VJ VJ VJ () K ( loppu) = K ( 2) K ( alku) Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on positiiinen, on kerroin on s = 2 s 2, jolloin eläkelaitoksen VJ VJ VJ (2) K ( loppu) s K ( 2) K ( alku) =. 2 Kerroin s 2 määrätään astaaasti kuin kerroin s Vastuunjaon ennakko astuunsiirtotilanteissa Eläkelaitoksen astuun siirtessä toiseen eläkelaitokseen hdistetään soeltuin osin ko. eläkelaitoksia koskeat suureet määrättäessä ennakkoa ajaksi tai ajaksi Eläkelaitoksen koko astuun siir-

29 29 (89) tessä toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntät astuunjakoennakot astaanottaalle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen astuun siirtessä osittain toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana ei siirtohetken jälkeen erääntiä astuunjakoennakoita siirretä astaanottaalle eläkelaitokselle, ellei Finanssialonnan ahistamassa sopimuksessa akuutustoiminnan osan luouttamisesta toisin soita Vastuunjaon ennakon maksaminen Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen (9) ja (0) mukaisten ennakoiden suuruudesta mennessä. Kaaan (9) mukainen ennakko on maksettaa hdeksässä htä suuressa erässä ETK:lle uoden tammi-sskuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (0) mukaisen ennakon eläkelaitokselle hdeksässä htä suuressa erässä uoden tammi-sskuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästessä on iiästmisajalta maksettaa korkoa TEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästessä iiästskorko lasketaan erääntmiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Eritisestä sstä ETK oi luopua iiästskoron tai sen osan perimisestä Vastuunjaon ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen () ja (2) mukaisten ennakoiden suuruudesta 5.9. mennessä.

30 30 (89) VJ Kaaan () mukainen ennakko - K ( loppu) on maksettaa kolmessa htä suuressa erässä ETK:lle uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (2) mukaisen ennakon K VJ ( loppu) eläkelaitokselle kolmessa htä suuressa erässä uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästessä on iiästmisajalta maksettaa korkoa TEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästessä iiästskorko lasketaan erääntmiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Eritisestä sstä ETK oi luopua iiästskoron tai sen osan perimisestä Vastuunjaon ennakon määrääminen poikkeustapauksissa Vastuunjaon ennakot oidaan määrätä tämän kohdan mukaisesti seuraaissa tilanteissa: - jos hetkellä.. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan (9) tai (0) mukaista ennakkoa mennessä - jos hetkellä.0. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan () tai (2) mukaista ennakkoa 5.9. mennessä - jos eläkelaitos aloittaa toimintansa.. jälkeen ja eläkelaitoksen ennakolla on oleellinen aikutus astuunjakoon

31 3 (89) - jos tiliuoden aikana ilmenee, että eläkelaitokselle kohdan 2. mukaisesti määrätt ennakot poikkeaat merkittäästi arioidusta kaaan (2) mukaisen hitksen ja kaaan (3) mukaisen maksun erotuksesta. Määrättäessä astuunjaon ennakoita tämän kohdan mukaisesti menetellään seuraaasti: a) Jos määrättäällä ennakolla ei ole oleellista aikutusta astuunjakoon ETK:n kannalta, ETK arioi kseessä olealle eläkelaitokselle kaaan (9), (0), () tai (2) mukaisen ennakon. b) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus astuunjakoon ETK:n kannalta, eläkelaitoksen ja jonkin toisen eläkelaitoksen ennakoita oidaan muuttaa näiden eläkelaitosten suostumuksella siten, että eläkelaitoksille määrättjen ennakoiden hteismäärä ei muutu. c) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus astuunjakoon ETK:n tai eläkelaitosten kannalta ja ei oida toimia kohdan b) mukaisesti, niin ennakot oidaan määrätä kaikille eläkelaitoksille uudelleen. VJ Tällöin eläkelaitokset arioiat uudelleen lähtötiedot suureiden H ( i) M i, i = tai 2, laskemiseksi. VJ' ja ( ) Vastuunjaon ennakon maksamisessa noudatetaan tällöin soeltuin osin kohdassa 2 annettuja määräksiä. Ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät ja jäljelle jäää osa jaetaan tasan jäljellä oleille maksukuukausille Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Kohtien.2 ja.3 mukaiset Eläke-Kansan selitspesästä realisoituat erät ja Garantiasta palautua luottoakuutuksen lite jaetaan ennakkoerinä TEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Vuonna maksettaien ennakkoerien jakoon kätetään uoden astuun-

32 32 (89) jakoennakoita arten perusteiden liitteellä 5(a) tai 5(b) annettua iimeisintä arioitua uoden palkkasummaa psm S. Ennakkoerien maksupäiiä oat helmi-, touko-, elo- ja marraskuun kolmas pankkipäiä. Jos Garantian ETK:lle maksama ennakkoerä on ksin tai hdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian erien kanssa suurempi kuin euroa, jaetaan kaikki jakamattomat ennakkoerät iimeistään seuraaana mahdollisena maksupäiänä, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun tieto iimeisimmästä ennakkoerästä on saapunut ETK:een. Samoin menetellään Eläke-Kansan selitspesän erien kanssa. Rajamäärä euroa on erillinen selitspesän ja Garantian erille. Lisäksi edelltetään, että ennakkoerä on maksettu ETK:lle iimeistään kaksi pankkipäiää ennen ennakkoerän maksamista eläkelaitoksille. ETK antaa TEL-eläkelaitoksille tiedon ennakkoerän suuruudesta. Jos Garantian ennakkoerä hdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian ennakkoerien kanssa on alle euroa, ennakkoerä jätetään odottamaan seuraaaa mahdollista erää. Samoin menetellään Eläke- Kansan selitspesän erien kanssa. TEL-eläkelaitoksille lasketaan korkoa näille ennakkoerille lopullista astuunjakoa arten maksukuukauden ensimmäisestä päiästä asti. 3 Eläkelaitoksen tarkistuserä 3.. Korko Kohdassa 3 esitetille, perusteiden osan I mukaisille maksuille lasketaan jatkuaa korkoa. Korkokantana kätetään TEL:n 79 :n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa b Tarkistuserän määrä Tarkistuserä saadaan lopullisen astuunjakoerän ja maksettujen ennakoiden erotuksena

33 33 (89) (3) ( alku) (6 i) 29 VJ + VJ 2 VJ K 360 T = (+ b) L (+ b) i= 9 ( loppu) 2 30 (6 i) + 29 VJ K 360 (+ b ) i= 0 3 Kaaassa esiintä suure L VJ ( alku) ja K VJ ( loppu) K VJ on määritelt kohdassa ja suureet kohdassa 2. Lisäksi uoden tarkistuserän laskennassa lopullisesta erästä ähennetään kohdan 2.5 mukaiset uonna eläkelaitoksille maksetut ennakkoerät. Tarkistuserän kaaassa on laskettu lopulliselle erälle korkoa ajalle Kohdan 2. mukaisille ennakoille lasketaan korkoa erääntmiskuukauden ensimmäisestä päiästä asti ja kohdan 2.5 mukaisille ennakkoerille TEL-eläkelaitoksille maksukuukauden ensimmäisestä päiästä asti. Jos kohdassa 2. määritellt astuunjakoennakot muuttuat kesken ennakkojakson, tarkoitetaan kaaassa (3) kuukausikohtaisilla suureella K VJ ( alku) 9 todella maksettua/saatua astuunjakoennakkoa. tai K VJ ( loppu) Vastuunjaon selittel ETK saa eläkelaitoksilta tiedot astuun jakautumisen selittämistä arten ja määrää kunkin eläkelaitoksen osalta kaaan (2) mukaisen hitksen, kaaan (3) mukaisen maksun ja antaa tiedon kaaan () mukaisesta lopullisesta erästä eläkelaitoksille mennessä. Lopullisen erän ja maksettujen ennakoiden erotuksena kaaan (3) mukaisesti saadaan tarkistuserän määrä. Jos kaaan (3) mukainen tarkistuserä on negatiiinen, eläkelaitoksen on maksettaa erä ETK:lle uoden + marraskuun iimeisenä pankkipäiänä.

34 34 (89) Jos kaaan (3) mukainen tarkistuserä on positiiinen, ETK maksaa erän eläkelaitokselle uoden + joulukuun toisena pankkipäiänä. Viiästneelle maksulle lasketaan iiästmisen ajalta korkoa TEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästessä iiästskorko lasketaan marraskuun iimeisestä pankkipäiästä alkaen. Eritisestä sstä ETK oi luopua iiästskoron tai sen osan perimisestä. Viiästskorkoa ei peritä iiästmisestä, joka johtuu siitä, että ETK on hdistänt maksun muihin kustannustenjaon eriin. Vastuunjakoselittelstä ETK:lle jäänt lite tai alite hetkellä 3.2. otetaan perustekorolla korkoutettuna huomioon tehtäessä astuunjakoselittelä uodelta. Vuodelta suoritettaan astuunjakoselitteln htedessä tehdään TEL 83 :n 3 momentin tarkoittamissa tapauksissa korjaukset uoden - astuunjakoselitteln.

35 35 (89) VASTUUNJAKOPERUSTEIDEN OSA II YEL-astuunjakoon osallistuat YEL- ja TEL-eläkelaitokset, MEK, Mela, VK, Kea, KKR ja Kela. 4 Eläkelaitoksen lopullinen erä YEL-astuunjaossa L Eläkelaitoksen uoden lopullinen erä per.7. määrät eläkelaitoksen hitksen ja maksun erotuksena L (4) L = H M, missä H on eläkelaitoksen kohdan 4. mukainen hits ja on eläkelaitoksen kohdan 4.2 mukainen maksu. M 4.. TEL 83 :ssä tarkoitettu hits H ilman TEL 78 :ssä tarkoitettuja osia Eläkelaitoksen hits H määritellään (5) H = E + E (L) E (L2) + ( + ( r )) 0,5 V T', missä E = YEL:n mukaiset eläkkeet. Osaan E luetaan mös YEL 3 :ssä tarkoitettuun akuutukseen perustuat eläkkeet ja Kean, VK:n, KKR:n ja Kelan maksamat YEL:n mukaiset eläkkeet. Osaan E luetaan lisäksi se osa eläkkeestä, jonka eläkelaitos YEL 02 :n perusteella on ähentänt eläkkeestä. Osaan E kuuluat mös YEL:n mukaiset kuntoutusrahat, harkinnanaraiset kuntoutusaustukset ja muut kuntoutuskulut.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7)

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7) Eläkemenoryhmä 1.9.2017 1 (7) MAKSUNSIIRTOSUORITUS Maksu tai koko eläkkeenkäsittely joudutaan siirtämään eläkelaitoksesta toiseen, jos esim. myöntävä laitos muuttuu. Tässä muistiossa kuvataan kaksi vaihtoehtoista

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (6) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (5) MAATALOSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MKAISEN VAKTKSEN PERSTEET 1 PERSTEIDEN SOVELTAMINEN Näitä perusteita soelletaan 1.1. lähtien maatalousrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin akuutuksiin. 2 VAKTSMAKS

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012:

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: Yhtiöt MELA MEK Säätiöt Kassat Keva, KKR, Kela, VK SP, OPEK Ahvenanmaa ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: 27.1. Tiedot täydennyskerrointa ja osaketuottokerrointa

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA ALKUSANAT Vuonna 1992 ilmestyi lakisääteisen työeläkeakuutuksen akuutustekniikkaa käsitteleä moniste. Kesäkuussa 1998 moniste uusittiin, ja seuraana

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006. Eläketurkeku (83) Suunnittelu- j lkentoto 9..2006 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soili- j tereminiteriö on hitnut tuunjkoperuteet 27..2006. Siällluettelo VASTUUNJAKOPERUSTEET...4 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...4 Soeltmil...4

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 8/06 Lte MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan uoden 06 akuutusteknsen astuuelan laskennassa ja uodelta 06 tomtettaassa

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta

Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2010 Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Saara Hurmerinta Eeva Puuperä Mikko Sankala Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

05/2011. Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

05/2011. Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurvakeskus 8.10.2015 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset vuodelle 2015... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot