Lähiruokaa resurssiviisaas. julkisiin kei2öihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiruokaa resurssiviisaas. julkisiin kei2öihin"

Transkriptio

1 Lähiruokaa resurssiviisaas. julkisiin kei2öihin Opit Jyväskylän lähiruokakokeilusta 2014 Hilkka Heikkilä Leena Pölkki Anu Raulo

2 KAIKILLA ON VASTUU ONNISTUMISESTA! TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ, AVOINTA JA JATKUVAA VUOROPUHETTA! TARTU MAHDOLLISUUKSIIN JA KOKEILE! 1

3 MATKALLA KOHTI LÄHIRUOKAA Perehdy hankinta- menet- telyyn Tutustu, tapaa, kartoita Valmistaudu kilpailu- tukseen SuunniPele kokeilu Toteuta kokeilu ja opi siitä Tee tuote- kehitystä LÄHTÖKOHTA: Haluan lähiruokaa! SuunniPele ruokalista ja resep-.ikkaa Alue- taloudelliset vaikutukset Asiakas- kokemus, Laatu Ympäristö- vaikutukset Ruoka- turvallisuus Ruoka- kasvatus PÄÄMÄÄRÄ: Lähiruokaa julkisissa kei2öissä Ostajan tahto.la Polii2nen tahto.la BUDJE- TOINTI 2

4 HALUAN LÄHIRUOKAA! 1. Isoissa organisaa.oissa on mahdollista eriypää Tarvitaan: hankinnat ja käypää lähiruokaa pienissä määrin, Aikaa ja resursseja vain mielikuvitus ja halu rajana. Etsi Kiinteää yhteistyötä ja jatkuvaa mahdollisuudet! vuoropuhelua toimijoiden kesken 2. Puhu ääneen! Kuljetuksen ja varastoinnin 3. Verkostoidu, tutustu henkilökohtaises., käy lainalaisuuksien tuntemusta paikan päällä, tartu mahdollisuuksiin! Tutustu toimijoihin, tuopajin, jalostajiin, tuoteryhmiin, Arvoketjuymmärrystä hankintatoimeen (kaupungin ja/tai yripäjien hankinta Toimijoiden tuntemista asiamieheen), kei2öön Työtä ja itsensä likoon 4. Hanki ympärillesi saman henkisiä ihmisiä, laipamista halukkaita yhteistyötahoja! Intohimoa ruokaan ja laatuun Kauppa/tukku/osuuskunta/tuoPajaryhmä Innova.ivisuuPa, riskin opoa TuoPajat Jalostajat Omaa uskoa asiaan ja paksua Hankintatoimijat nahkaa PääPäjät Ruokapalvelut 5. Kokoontukaa yhteen mahdollisimman laajalla, porukalla! 3

5 Jyväskylän kokeilussa MaatalousyriPäjä Ari Seppälän.ede2in suunnipelevan särjen kalastusta ja särkijalosteiden valmistusta. Jyväskylän kaupungin valtuustossa oli tehty aloite lähiruoan käytön lisäämisestä julkisissa kei2öissä. Jyväskylän kaupungin liikelaitos Ruokapalvelu Kylän KaPaus oli kiinnostunut ja halukas saamaan lähiruokaa ruokalistoilleen. Jyväskylän kaupungin Hankintakeskus oli kiinnostunut ja halukas hankkimaan lähiruokaa julkisiin palveluihin. LÄHTÖKOHTA: Haluan lähiruokaa! 4

6 TUTUSTU, TAPAA, KARTOITA 1. Selvitä mitä on tarjolla kokeiluun lähde vaikka yhdellä tuoieella liikkeelle! 2. Selvitä mitkä ovat vaa.mukset tuopeelle? Esim. kypsä, valmis käypää, ruodoton, kuoripu, laatukriteerit, volyymit! 3. Ak.voi yripäjiä yhteistyöhön (kuorinta, viipaloin., pakkaus, kuljetus, jne.)! 4. Vies. hyvissä ajoin ja pyydä esipely tuopajilta/ tuopajaryhmipymiltä mitä on tarjolla nyt ja tulevaisuudessa! 5. Hyödynnä kehipäjäorganisaa.oiden asiantun.joita, ProAgriaa ja MTK:ta ym. sekä Aitojamakuja.fi - sivustoa! 6. Perusta (tai osallistu) esim. kunnallinen tai seudullinen lähiruokafoorumi edistämään yhteistyötä! 5 Tarvitaan: Varaa aikaa ja resursseja Tietoa tuopeista tuopajalta Tietoa tarpeista kei2öltä Yhdessä suunnipelua Tuotetestausta Mahdollises. tuotekehitystä Ota mukaan hankintatoimi jo tässä vaiheessa

7 Jyväskylän kokeilussa Toimijat sopivat yhdessä hankkeen käynnistämisestä, tavoipeista ja aikataulusta. Hankkeesta.edote2in ja teh.in lobbausta (maistatus, info) Jyväskylän kaupungin hallitukselle ja valtuustolle. Jyväskylän kaupungin Hankintakeskus on tehnyt selvityksen lähituopeista (2013). Peruste2in työryhmä, johon pyyde2in mukaan kokeilun onnistumisen kannalta oleellisiksi koetut toimijat: ProAgria Keski- Suomi, MTK Keski- Suomi, Keski- Suomen Kalatalouskeskus ry, MTT, LähiPro Oy, JAMK. Tutustu, tapaa, kartoita 6

8 SUUNNITTELE KOKEILU Tarvitaan Johdon tuki Anna itsellesi/hyväksy lupa kokeilla ja Henkilöstön vakuupelua epäonnistuakin! Tiedon jakamista Opi käytännössä! Hae posi.ivisia kokemuksia! Opi Muista neuvotella nykyisten sopimuskumppanien kanssa virheistä! kokeilun tekemisestä Pienennä ennakkoluuloja! 5. Kerää.etoa kilpailutuksia varten! 6. Kehitä tuotepa ja reseptejä sopiviksi! 7. Selvitä miten usein, minne, logis.ikka, toimitusaikataulut! 8. Aseta selkeät tavoipeet ja aikataulu kokeilulle! Aloita pienes.! Helppo aloipaa, voi laajentaa vähitellen kokeilun edetessäkin 7

9 Jyväskylän kokeilussa Paikallista särkijalostepa ja porkkanaa pilotoi.in raaka- aineina. Tes.ryhmänä toimivat Vesangan päiväko.- koulun lapset. Jyväskylän kokeilussa saa.in kilpailutetulta toimipajalta lupa särkijalosteen pilotoin.in Kylän KaPauksen yhdessä yksikössä (350 ruokailijaa). Tiedotus.laisuudet henkilöstölle (kei2ö, päiväko.- koulu),.edotus vanhemmille, opepajavetoiset keskustelut ja lähiruokakyl.t ruokailu.laan. Lähi- ja luomuruokaosuuskunta Mukulaari ja Vesangan päiväko.- koulun kei2ö sopivat kokeilun yksityiskohdista. SuunniPele kokeilu 8

10 SUUNNITTELE RUOKALISTA JA RESEPTIIKKA 1. SuunniPele ja kehitä resep.ikka, testaa ja kehitä edelleen! Tarvitaan Varaa resursseja resep.ikan ja ruokalistan suunnipeluun ja testaukseen Kouluta työntekijät resep.ikkaan => sitouta ja mo.voi Käytä kohderyhmää testaamisessa! Ole avoin! Ole innova.ivinen! Kannusta tuopajia ja jalostajia mukaan myös resep.ikan tuotekehitystyöhön! Esitä toiveet ja parannusehdotukset tuopajille/ jalostajille! 2. Toteuta ruokalistasuunnipelu huomioiden lähiruoka! Huomioi sesongit 3. Vakioi resep.t! 9

11 Jyväskylän kokeilussa SärkijalostePa ja lähiporkkanaa tarjo2in Vesangan päiväko.- koululla elokuusta marraskuuhun Särkiresep.t kehite2in JAMK ja Kylän KaPauksen yhteistyöllä. Kokeilukei2öllä oli keskeinen rooli resep.ikan muokkaamisessa lasten suuhun sopivaksi. Kuusi eri särkiresep.ä, joista neljästä saa.in lapsille mieluista ruokalajia. SuunniPele ruokalista ja resep-.ikkaa 10

12 TEE TUOTEKEHITYSTÄ 1. Ideoikaa yhdessä! 2. Anna palautepa raaka- aineesta tuopajalle/ jalostajalle (jalostusaste, pakkauskoko, pakkausmerkinnät, käytepävyys, laatu, )! 3. Esitä ideoita tuopajalle/ jalostajalle miten voisi parantaa tai kehipää tuotepa! 4. Kuuntele ja pyydä tuopajien/jalostajien/ henkilökunnan/asiakkaiden ideoita ja toiveita! 5. Laske ja määritä ajoissa hinta/hinnoipelu niin tuopajalle kuin ostajallekin kohtuulliseksi ja kilpailukykyiseksi! 11 Tarvitaan Varaa resursseja ja aikaa ideoin.in Varaudu byrokra.aan uusien tuopeiden osalta Ole ajoissa liikkeellä! Isojen kei2öiden ruokalista- ja budje2suunnipelu tehdään puoli vuopa etukäteen

13 Jyväskylän kokeilussa Särki ja porkkana olivat laadukkaita ja lähes suoraan käypökelpoisia raaka- aineita kei2ön tarpeisiin. Särjen pakkauskokoa ja pakkausmerkintöjä on kommentoitu ja kehitepy kokeilun aikana. LähiruokatuoPeiden hinnoipelu osoipautui haastavaksi (tavoite: win- win). Särki oli monelle täysin uusi ja ylläpävä raaka- aine. Vesangan päiväko.- koulun kei2ö ja Kylän KaPaus kävivät suoraa vuoropuhelua särkijalosteen toimipajan kanssa mm. pakkauksesta ja suolapitoisuudesta. Särjen ympärivuo.sta saatavuupa pystytään edesaupamaan pakastamalla kylmäveden aikaan pyydepävä kala ja jalostamalla se kei2ölle.lausten mukaisina toimituserinä. Särkiresep.ikasta tuotekehitel.in ja vakioi.in suurkei2öohjeita helpopamaan uuden raaka- aineen käypöä. Tee tuote- kehitystä 12

14 TOTEUTA KOKEILU JA OPI SIITÄ 1. Vies.tä organisaa.olle! - mie. miten paljon markkinoin.a on hyvä, joissain tapauksissa parempi mennä aluksi matalammalla profiililla (vrt. särjen maine roskakalana) 2. Sovi kokeilutuopeet,.laukset (käytepävä väline, tarvipavat.edot), toimitukset ja aikataulut kei2öiden ja tuopajien logis.ikkaan ja varastoin.in sopivaksi! 3. Sovi logis.ikka (kuka, millä, milloin, vaadipu lämpö.la) kei2öiden ja tuopajien logis.ikkaan ja varastoin.in sopivaksi! 4. Kerää palautepa ja kehipämisehdotuksia kaikilta osapuolilta (tuopaja, jalostaja, tukku, logis.ikkatoimija, kei2ö)! 5. Muista: Sähköinen.laus ja laskutus ovat nykyaikaa! 6. Keskustele, opi ja hyödynnä toimivat käytännöt! 13 Tarvitaan Selkeät vastuuhenkilöt Yhteistyö PalautePa Hankinta mukaan, jopa saadaan kilpailutuksia varten.etoa tuopeista ja käypötarpeista - > paremmin osuvat kilpailutusehdot Tiedota, kouluta ja sovi miten ja kuka lähiruuat.laa käytännössä Yhteen kokoava taho helpopaa kokeilun seurantaa ja seuraavan vaiheen mie2mistä

15 Jyväskylän kokeilussa Särkikokeiluja mainoste2in aluksi kovas. koululla ja palautepa ruuista kysel.in koululaisilta. Lapset tulivat kyselyistä jo epäluuloiseksi. Ruoka maistui paremmin, kun siitä ei tehty numeroa. Särkeä ei arvostepu raaka- aineena kokeilun alussa. Uudet maut vaa.vat topumista ennakkoluuloja oli, mupa myös särkikalan peukupajia. Resep.ikan tuotekehitys käytännössä vaa. paljon vaivaa ja paneutumista (maustaminen, ulkonäkö, ainesuhteet). Pakkausmateriaali- ja koko löyde2in vasta kokeilun kaupa. Kuljetusten logis.set järjestelyt eivät toteutuneet suunnitellus. kokeilun pienet erät oli yripäjän järkevämpi toimipaa suoraan koululle kuin verkkokauppa- tukkutoimijan kaupa. Käytännön.lauksien tekemisessä ja toimipamisessa on paljon sovipavia ja suunniteltavia osia. Hankintatoimi on ollut mukana ja saanut tärkeää.etoa kei2ön tarpeista ja saatavilla olevista tuopeista. 14 Toteuta kokeilu ja opi siitä Toteuta kokeilu ja opi siitä

16 VALMISTAUDU KILPAILUTUKSEEN 1. Ole ajoissa! Kokeilu on hyvä aloipaa ainakin vuosi ennen uupa kilpailutusta - hankinta ja tuopajat saavat.etoa ja voivat valmistautua. 2. Varaa aikaa kilpailutukseen valmistautumiseen! 3. Kokoa paikalliset tuopajat, yripäjät, hankintatoimi ja ruokapalvelut keskustelemaan hyvissä ajoin ennen kilpailutusta! 4. Järjestä koulutusta ja työpajoja (mahdollises. tuoteryhmipäin) mm. hankinnan lainalaisuuksiin ja rajoituksiin! Poimikaa ideoita tuotekehitykseen! 5. SuunniPele yhteistyössä mitä lähiruokatuopeita olisi mahdollista käypää niin kei2ön kuin tuopajien kannalta! 6. Jaa hankintakokonaisuuksia pienempiin osiin! 7. Aseta tavoipeet lähiruuan käytölle (vuosipainen) voi aloipaa pienes. ja kasvapaa suunnitellus.! 8. SuunniPele yhdessä toimijoiden kanssa kilpailutuskriteerit lähiruualle suosiolliseksi! 15 Tarvitaan Yhteistyötä ja keskustelua paljon Vies.ntää/ TiedoPamista Avoimia informaa.o.laisuuksia Kaikkien osapuolien hankintaosaamisen kehipämistä Yksi kontak.piste / koon.organisaa.o: tukku, kauppa, tuopajaryhmipymä keräämään.etoa tuopajista ja tuopeista Aikaa ja resursseja osapuolet ovat uusia hankinnassa ja kilpailutuksessa Toimivat sähköiset.laus-, laskutus- ja jakelujärjestelmät Lähiruokaa suosivat kriteerit

17 Jyväskylän kokeilussa On keskusteltu Kylän KaPauksen ja Hankintakeskuksen kanssa: mitä ja miten hankintoja kilpailutetaan, miten paljon niitä tarvitaan ja mitä tuopeita kaivataan. On löytynyt tahto.la kriteerien suunnipeluun lähiruualle suosiolliseksi. On käyty yhteisiä keskusteluja tuopajien, hankinnan ja kei2ön kanssa, mupa niitä tarvitaan vielä lisää. Valmistaudu kilpailu- tukseen 16

18 PEREHDY HANKINTAMENETTELYYN 1. Tee hankintailmoitus! 2. Tee tarjouspyyntö! Mahdollisimman informa.ivinen ja yksiselipeinen HelppotäyPöiset tarjouslomakkeet Ei liian.ukkoja vaa.muksia 3. Tee tarkas. tarjouspyynnön mukainen tarjous! 4. Tee päätös ja sopimus! Jyväskylässä Kokeilu teh.in noin vuosi ennen seuraavaa kilpailutusta, joten kokeiluun ei kuulunut kilpailutusta. Kokeilua varten keskustel.in nykyisten Kylän KaPauksen hankintasopimuskumppaneiden kanssa ja sovi2in epä kokeilu voidaan tehdä. Perehdy hankinta- menet- telyyn 17

19 PELASTETAAN MAAILMA ANNOS ANNOKSELTA Jyväskylän kokeilu Jyväskylän kokeilu Kalaosuuden rehevöiiävä vaikutus g PO4- ekv/kg Kalaosuuden ilmastovaikutus kg CO2- ekv/kg Särki Särki Sei Tonnikala Norjalainen lohi Sei Tonnikala Norjalainen lohi

20 Särkijalosteen ja tuonrkalan hintavertailu (kilpailutetut hinnat) Jyväskylän kokeilu Norjan lohisuikale Tonnikala - vakuumi Tonnikala - pel.purkki Sei Särkijaloste / kg Jyväskylän kokeilun tuloksia Makuilo ja terveellisyys toteutui: lapset söivät 20 % enemmän lähiporkkanaa Särkijalosteen hinta (7,70 /kg) pärjää listahinnoille Jätepäästökauppaa voidaan tehdä helpopamalla vesistön fosfori- ja typpikuormitusta kalastuksella Jos Kylän KaPauksen käypämä tuon.kala korvapaisiin kokonaisuudessaan särkijalosteella: Alueelle syntyisi neljä uupa työpaikkaa Päijänteestä poistuisi fosforia 15 päivän jätevesipuhdistamon kuormitusta vastaava määrä 19

21 muis.inpanoja: 20

22 Lähiruokaa resurssiviisaas. julkisiin kei2öihin hpp://ruokacentria.com/index.php/lahiruokaa- resurssiviisaas.- julkisiin- kei2oihin/ hpp://www.sitra.fi/hankkeet/lahiruokaa- resurssiviisaas.- julkisille- kei2oille Leena Pölkki, Projek.päällikkö , Jyväskylän amma2korkeakoulu

Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin?

Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin? Kylän Kattauksen kokemukset lähiruuan käytöstä ammattikeittiössä. Miten eteenpäin? Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin päätösseminaari 18.11.2014 21.11.2014 Taustaa Valtioneuvoston selonteko

Lisätiedot

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut

FCG Efeko Oy. Päättäjän opas. Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut FCG Efeko Oy Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Yhteistyössä mukana: Päättäjän opas Lähituottajat ja kunnalliset ruokapalvelut Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi

Lisätiedot

Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä?

Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä? Päättäjät, hankinta- ja ruokapalveluasiantuntijat Joko olette tehneet päätöksen lähiruoan käytöstä? Ohjeita lähiruoan hankintaan Tämän vihkosen tavoitteena on auttaa lähiruoan hankintaprosessi alkuun ja

Lisätiedot

Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle. Sara Syyrakki

Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle. Sara Syyrakki Lähiruokaoppaat tukea elintarvikeyrittäjälle Sara Syyrakki Lähiruokaoppaat Ohjausryhmä: Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja, Maa ja metsätalousministeriö Liisa Eloranta, johtava konsultti, FCG Efeko

Lisätiedot

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta

Ostajan opas. Paikallisruokaa omalta talousalueelta Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Yhteistyössä mukana: Ostajan opas Paikallisruokaa omalta talousalueelta Sara Syyrakki FCG Efeko Oy 2009 Ohjausryhmä: Kirsi Viljanen, maaseutuylitarkastaja,

Lisätiedot

lähiruoka Mahdollisuuksien

lähiruoka Mahdollisuuksien Mahdollisuuksien lähiruoka Mikkelissä viidennes ruokamenoista paikalliseen ruokaan Kiuruveden lähiruokaresepti: yhteistyössä yrittäjien kanssa Eura ja Naantali etsivät paikallisia kumppaneita Helsingin

Lisätiedot

Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus

Ryhmä 1 Katina / Kilpailutus Ryhmä 1 Katina RYHMÄ 1 tiimin vetäjä Kati Myllyniemi Keskinen Pirjo Kyröskosken koulun keittiö Ojala Matti Myllyn Leipä Oy Vilenius Mika Aallon Leipomo Oy Kankaansivu Harri Vihannespalvelu Oy Yrjölä Veikko

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 2/2012 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen TIETOISKU Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen Forssa 17.12.2014 Tarja Krakau Asiantuntija, varatuomari PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Mikroyritykset menestyvät

Mikroyritykset menestyvät Mikroyritykset menestyvät kaupan yhteistyökumppaneina Sisällys Pienten yritysten kumppanuus ja kilpailukyky ovat kaupalle tärkeitä...3 Hyvä tuote sopii kaupan valikoimiin...4 Tehokas toimintamalli tuo

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit FCG FINNISH CONSULTIG GROUP OY 2010 ISBN: 978-952-5704-09-9 FCG Finnish Consultig Group Oy ja Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Määrätietoisella asenteella hyviin tuloksiin. www.proresto.fi. Kestävää kehitystä kahvintuotantoon

Määrätietoisella asenteella hyviin tuloksiin. www.proresto.fi. Kestävää kehitystä kahvintuotantoon Kestävää kehitystä kahvintuotantoon Kouluruokailukokemus sujuvammaksi, miellyttävämmäksi ja tehokkaammaksi www.proresto.fi HINTA 14,50 EUR Scandicin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Inger Mattsson:

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Keski-Suomi Ry Eeva-Liisa Kivimäki ja Mirja Pummila Maaliskuu 2011 Pro Ruokakulttuuri kehittämishanke

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa Local Food for Local Development Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruoka-hankkeessa

Lisätiedot

Vastuulliset elintarvikehankinnat edistävät kestävää kehitystä. www.proresto.fi. Onnistuneet kehityskeskustelut ovat osa henkilöstön motivointia

Vastuulliset elintarvikehankinnat edistävät kestävää kehitystä. www.proresto.fi. Onnistuneet kehityskeskustelut ovat osa henkilöstön motivointia Onnistuneet kehityskeskustelut ovat osa henkilöstön motivointia Lisämyyntiä lounaalla Riistaa ei riitä suurkeittiöön www.proresto.fi HINTA 14,50 EUR EkoCentrian Hanne Husso: Vastuulliset elintarvikehankinnat

Lisätiedot

LounaFood Maaliskuu 2015

LounaFood Maaliskuu 2015 Kasviproteiinista voimaa ammattikeittiöihin s. 7 Ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön kaupunkiviljelyssä s. 10 1 uutiset LounaFood Maaliskuu 2015 Ympäristö teemanumero 2 3 Terveiset LounaFoodista T ämä

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Kuinka perustan ruokapiirin?

Kuinka perustan ruokapiirin? Kuinka perustan ruokapiirin? Kaytannon ohjeita ja vinkkeja toimintaan KUSTANTAJA: Pro Ruokapiirit ry Pro Matringar rf PAINO: Horizon-Partners Oy 2 Sisällys Esipuhe 4 Ruokapiirit Suomessa toiminnan luonne

Lisätiedot

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja

Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja Pienen kalan pakastuslaitosverkosto Suomen sisävesille? Pakastamoyrityksiä perustettaessa huomioitavia seikkoja ONKO HALUA PAKASTAMOTOIMINTAAN? Onko riittävästi pakastamotoimintaan halukkaita kalastajia?

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot