OHJE 1/ Yhtenäiset käytännöt poissaoloista lähtien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1/8 17.12.2014. Yhtenäiset käytännöt poissaoloista 1.11.2010 lähtien"

Transkriptio

1 OHJE 1/ Yhtenäiset käytännöt poissaoloista lähtien Esimies vastaa yksikkönsä ja/tai tiiminsä yhtenäisistä käytännöistä. Tämä ohje on syytä käydä läpi yksikön ja/tai tiimin kokouksessa vuosittain, jotta jokainen työntekijä / viranhaltija tietää yhtenäiset käytännöt. Kirjeessä käytetään sanaa työntekijä myös viranhaltijasta tämän jälkeen. Kirkkonummen kunta on yksi työnantaja, jolla on yhteiset keskustasolla sovitut sopimukset: KVTES, OVTES, teknisen alan sopimus, lääkärisopimus ja tuntites -sopimus. Poissaolojen palkallisuus tulee virka- ja työehtosopimuksista ja niissä kaikki poissaolot eivät ole palkallisia. Näitä määräyksiä on jo sovellettu kaikissa muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Nyt Kirkkonummellakaan ei ole enää ylimääräistä rahaa, joten joudumme myös Kirkkonummella alkaen noudattamaan sopimusmääräyksiä. Esimiehen ei tarvitse pohtia asiaa yksin, jos hän ei tiedä, kuinka soveltaa sopimusehtoja. Koska yhteneväinen käytäntö tarkoittaa, että kaikilla on samanlaiset käytännöt / tulkinnat virka- ja työehtosopimuksien määräyksistä Kirkkonummen kunnassa, yksittäisen esimies ei saa päättää linjasta poikkeavasti. Joten jos on epäselvää, kuinka toimitaan, on soitettava tai lähetettävä sähköpostia seuraaville henkilöille: - henkilöstösuunnittelija puh tai - henkilöstöjohtaja puh Kirkkonummen kunnassa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka tarkoituksena on, että esimies pystyy aikaisessa vaiheessa havaitsemaan ja auttamaan työntekijää. Työterveyshuollostamme, josta vastaa työterveyshuolto, kerrotaan, että esimiehet usein liian myöhäisessä vaiheessa puuttuvat havaitsemiinsa työkyky- tai poissaolo-ongelmiin. Varhaisella puuttumisella / aktiivisella välittämisellä työkyky voidaan joskus jopa palauttaa ennalleen. Mikä ei ole työaikaa? 1. KVTES:n työaikaluvun mukaan päivittäiset lepoajat esim. ruokailutauko eivät ole työaikaa, jos viranhaltija/työntekijä saa näinä aikoina esteettömästi poistua työpaikalta (KVTES luku III, 4 2. mom.). Tästä on poikkeuksia Kirkkonummella, mutta nyt ei ole tarkoitus puuttua työaikajärjestelmiin muuta kuin kahvitaukoihin: kaikilla muilla on yksi 10 minuutin kahvitauko päivässä, paitsi tuntitessiläisillä, joilla on vaativa fyysinen työ. Heillä on tuntitessopimukseen perustuva kaksi 15 minuutin kahvitaukoa. 2. Matka-aika, joka ei ole samalla työtä, ei ole työaikaa. Siis työmatkat työpaikan ja kodin välillä eivät koskaan ole työaikaa. Lisäksi KVTES:n mukaan virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain itse työ- tai virkatehtävien hoito, ei matka-aika. Esimerkkinä mainitaan, että potilaansaattaminen on työaikaa, mutta takaisin tulo ilman potilasta, ei ole työaikaa. Työpäivän aikana työpisteestä toiseen kulkeminen on työaikaa ja näistä ajoista maksetaan kilometrikorvaukset, jos esimies on antanut auton käytön oikeuden. Mutta matka aina viimeistä pisteestä kotiin tai kodista ensimmäiseen pisteeseen ei ole työaikaa eikä kilometrikorvauksia makseta. Kilometrikustannuksia maksetaan, jos työntekijällä on oikeus

2 OHJE 2/ käyttää autoa ja työstä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Jos työmatka vakinaiseen toimipisteeseen on 10 km ja matka ensimmäiseen työpisteen on 8 km, niin silloin ei synny ylimääräisiä kustannuksia. Erilaisista virkistysmatkoista, joissa on mukana potilaita / asiakkaita, tulee aina laatia työvuoroluettelo. Virkistysmatkoillakin yleensä matka-aika ei työaikaa, paitsi sillä henkilöllä, joka tekee esim. hoitotoimenpiteitä matkan aikana. 3. Koulutus ei ole työaikaa. Koulutukseen oikeutetaan, ei määrätä. Työnantaja voi päättää silloin, kun koulutus on työnantajalle tarpeellista, maksaa erilaisia korvauksia KVTES:n mukaisesti. Koulutusajalta ei makseta oikeuttamistapauksissa päivärahaa tai ruokarahaa, vaan henkilö kustantaa ne itse (luonnollisesti palkka maksetaan myös oikeutetulta koulutusajalta). Matkat tehdään halvimmalla kulkuneuvolla ja pääkaupunkiseudulla se on juna, linja-auto tms., ei siis oma auto. Myöskään parkkimaksuja ei kustanneta työnantajan toimesta. Esim. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen järjestämästä koulutuksesta maksetaan koulutuskustannukset, edestakainen seututaksan mukaiset junaliput. Kahden päivän koulutukseen sisältyy aamupalat, lounaat, kahvit, illallinen. Esim. Niissä tehtävissä, joissa on mitoitus, kunta joutuu hankkimaan mahdollisesti sijaisen työpaikalle toimialan oman ohjeistuksen mukaan. Huom! Työnantajan järjestämä koulutus, joka on tehtävien kannalta välttämätön, on työaikaa. Silloin kaikki seuraavat 5 kohtaa on toteuduttava yhtäaikaisesti: 1. koulutus on työnantajan itsensä järjestämää 2. välittömästi työtehtäviin liittyvää 3. työn kannalta välttämätöntä 4. työhönopastukseen rinnastettavaa ja 5. työntekijä ei voi kieltäytyä virka-/työvelvollisuuksiaan laiminlyömättä osallistumasta siihen. 4. Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset ovat työaikaa työntekijälle, jolla palvelussuhde on voimassa, myös silloin kun ne tapahtuvat vapaaaikana (tämä on poikkeus). Jos henkilö ei ole vielä aloittanut palvelussuhdettaan, hänellä ko. tarkastus ei voi koskaan olla silloin tietenkään työaikaa. Kun työnantaja on määrännyt terveydenhoidollisiin tutkimuksiin tai tarkastuksiin, matka-aika ei ole työaikaa (mutta ei tarvitse tehdä sisään). Periaate sekä 4. ja 5. kohdassa on se, etteivät lääkärin tutkimukset tai tarkastukset eivät koskaan ole lisä- tai ylityötä. 5. Lääkärin määräämät tutkimukset eivät ole työaikaa, katso taulukko pääsäännöistä (viimeinen sivu). Näistä pääsäännöistä on lukuisia poikkeuksia ja epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä henkilöstösuunnittelijaan tai -johtajaan.

3 OHJE 3/ Poikkeuksena lääkärin määräämistä tutkimuksista ovat lääkärin lähetteellä määräämät tutkimukset erikoislääkäriin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen. Se tarkoittaa sitä, että kyseessä on todellinen tarve tai käydä HETI lääkärinkäynnin yhteydessä ko. tutkimuksessa. Tästä lääkärin määräämistä tutkimustarpeesta voi työntekijä pyytää lausunnon hoitajalta tai lääkäriltä. Tällöin kulunut aika ei ole työaikaa, mutta annetaan vapautus työstä. Tämä poikkeus ei koske oma-aloitteista lääkärissä tai hammaslääkärissä käyntiä, hoitoa eikä useampia päiviä kerrallaan kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka suoritettu omaaloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Henkilöllä on lupa käydä lääkärin lähetteellä lääketieteellisissä tutkimuksissa työaikana, jollei ko. tutkimusta voi järjestää muulle ajankohdalle. Ko. tutkimusaika ei ole työaikaa, mutta todellisen tarpeen niin vaatiessa järjestetään vapautus työstä. Siitä ettei tutkimusta ei voi järjestää työajan ulkopuolella, voi pyytää todistuksen tutkimuspaikasta lääkäriltä tai hoitajalta. Hoidoissa ei saa käydä työaikana. Fysikaaliset hoidot yms. hoidot käydään siis aina omalla ajalla. Synnytystä edeltävät tutkimukset eivät ole työaikaa, mutta näiden takia ei työaikaa myöskään pidennetä, sitä vastoin ne voidaan ottaa huomioon aina työvuorotaulukkoa tehtäessä. Työntekijän on aina ilmoitettava tiedossa olevat sellaiset tapahtumat esimiehelleen, jotka estävät hänen normaalin työtekonsa listan voimassaoloaikana. Yleensä lista tehdään yhtä viikkoa ennen sen voimaantuloa, joten 1,5 viikkoa ennen työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelleen tiedossa olevat työntekoa estävät tapahtumat. Näin mahdollistetaan se, että esimies voi tehdä työvuoroluettelon siten, että ko. ajankohta on vapaata. Oikeus sairauslomaan Kirkkonummella (KVTES V luku 1 2 ) Esimiehen oikeus ja velvollisuus on kysyä työntekijältään, mikä on sairausloman syy, kun hän ilmoittaa sairaudestaan. Jos työntekijä ei ilmoita sairauden syytä, kunnan ei tarvitse myöskään maksaa palkkaa ja esimiehen tulee harkita, onko kyseessä luvaton poissaolo. Luvattomasta poissaolosta annetaan kirjallinen varoitus. Esimiehellä ei ole oikeutta kertoa sairasloman syytä työyhteisölle, koska kyseessä on sairaus ja henkilön oikeus yksityisyyden suojaan. Työntekijän oma ilmoitus voi riittää sairauspoissaoloon 1 3 peräkkäistä kalenteripäivää. Lääkärin, työterveys-, terveyden- tai sairaanhoitajan antama todistus työkyvyttömyydestä voi riittää seuraaviin neljänteen tai viidenteen päivään sekä luonnollisesti 1-5 päivään. Kyseessä on aina peräkkäiset kalenteripäivät. Lääkärintodistus tarvitaan aina, jos sairaus jatkuu yli 5 päivää, siis kuudennesta päivästä alkaen. Mitä tarkoittaan edellisessä kappaleessa maininta voi riittää? Jos esimies kuulee, ettei työntekijä ole ollutkaan sairaana ilmoitettuna aikana, esimiehellä on oikeus perustellusta syystä pyytää työntekijältä lääkärintodistusta jo ensimmäisestä poissaolopäivästä. Jos esimies ei hyväksy työntekijän toimittamaa, muualta kuin kunnan työterveyshuollon kirjoittamaa lääkärintodistusta, tulee esimiehen ohjata työntekijä työterveyshuoltoon lääkärinvastaanotolle.

4 OHJE 4/ Jos esimies huomaa työntekijän työssä suoriutumisessa olennaista muutosta tai työntekijällä on paljon lyhyitä poissaoloja, tällöin esimies varhaisen välittämisen mallin mukaisesti voi sopia seurantakauden jälkeen (esim. 3 kk), että työntekijä toimittaa kaikista sairauspoissaoloistaan työterveydenhuollon lääkärintodistuksen. Työterveyshuoltoa tulee informoida ko. tilanteesta, mutta ensisijaisen tärkeää on se, että työntekijän kertoo asiasta itse työterveyshuollossa, koska vasta silloin hänen tietoihinsa voidaan liittää vaatimus lääkärintodistuksesta. Joissakin poikkeustilanteissa, jolloin työyksikössä on huomattavasti tavanomaista enemmän poissaoloja, on mahdollista perustellusta syystä poistaa tilapäisesti kyseisen yksikön työntekijöiltä oikeus omalla ilmoituksella tapahtuvaan esimiehen myöntämään sairauspoissaoloon. Menettelystä on kuitenkin sovittava aina toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että tavanomaista suurempi sairastavuus ajoittuu sellaiseen ajankohtaan, jolloin sijaisten saaminen on vaikeaa ja sen vuoksi yksikön toiminta vaarantuu. Ennen tähän menettelyyn päätymistä on kuitenkin työyksikössä ensin yhdessä mietittävä muita keinoja varhaisen välittämisen mallin pohjalta, joilla tämän kaltaiset tilanteet voitaisiin välttää. Edellä mainitussa poikkeuksellisessa tilanteessa henkilöstöjohtaja keskustelee ko. oikeuden poistamisesta toimialajohtajan kanssa. Mikäli toimialajohtajan kanssa käydyssä keskustelussa päädytään yhteisesti siihen, että oikeus omalla ilmoituksella tapahtuvaan esimiehen myöntämään sairauspoissaoloon on syytä tilapäisesti poistaa tietyssä työyksikössä, esimies antaa kyseisen työyksikön henkilöstölle ilmoitukset asiasta kirjallisesti (sähköpostilla). Henkilöstöjohtaja ilmoittaa asiasta työterveyshuollolle, pääluottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Esimies tuo seuraavaan toimialan yhteistoimintaryhmään seuraavat tiedot: - mitä työyksikköä menettely koski - perustelut menettelylle - maininta ajankohdasta, jolloin henkilöstöjohtaja ja toimialajohtaja ovat käyneet asiasta keskustelun ja todenneet puoltavansa menettelyä - maininta siitä, kuinka kauan menettely oli voimassa (ma 1 kk). Asia käsitellään jälkikäteen kyseisen toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa ja pohditaan keinoja, joiden avulla vastaava tilanne ei toistuisi. Sairauslomakäytännöistä Todistukset on toimitettava viipymättä. Jos todistusta ei ole toimitettu työnantajalle yhdessä viikossa, niin ensimmäinen sairauslomapäivä menee palkattomaksi (KVTES V luku virka- ja työvapaat mom.). Soveltamisohjeen mukaan todistus työkyvyttömyydestä tulee esittää ilman aiheetonta viivytystä. Sopimusmääräykset eivät aiemmin sisältäneet minkäänlaista sanktiota tilanteessa, jossa työntekijä/ viranhaltija jätti toimittamatta lääkärintodistuksen ilman aiheetonta viivytystä. Toisaalta soveltamisohjeeseen on lisätty tarkennus, jonka mukaan sairausajan palkkaa ei menetetä, mikäli lääkärintodistuksen viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, että henkilö on sairaalassa tajuttomana.

5 OHJE 5/ Lääkärintodistukseen perustuvaa sairauslomaa ei voi jatkaa omalla ilmoituksella tai terveydenhoitajan todistuksella. Sairausloman myöntäminen välittömästi vuosiloman päättymisen jälkeen tulee perustua lääkärintodistukseen. Edelleen 3 mom. soveltamisohjeen viimeinen kappale: Työnantajan tulee yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n mukaisesti nimetä ne henkilöt, jotka työnantajan puolesta voivat käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Tällaiseksi henkilöiksi on nimetty esimieslinja, esimiehen varamies, palkanlaskenta (Taitoa), henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, henkilöstösuunnittelija ja työterveyden nimetyt henkilöt. Uudelleensijoituskoordinaattoreilla (Gun-Lis Wollstén, Kirsi Laatikainen ja Nina Sandström- Laji) on oikeus käsitellä henkilöiden sairauslomia siltä kannalta, mitä he tarvitsevat tietää ko. henkilöiden uudelleensijoittamiseksi. Hyväksyttävä lääkärintodistus Hyväksyttävällä lääkärintodistuksella tarkoitetaan mm. luotettavaa. Työterveyshuollon todistukset ovat luotettavia, koska olemme keskustelleet pelisäännöt heidän kanssaan. Tämä ei tarkoita sitä, että emme hyväksy muualta saatuja lääkärintodistuksia, vaan että tarkastamme huolellisesti muualta saadut todistukset. Lääkärintodistus on KVTES:n mukaan vain asiantuntijan lausunto, josta esimies voi poiketa perustellusta syystä. Näitä perusteltuja syitä voivat olla esim. - jos diagnoosi puuttuu, - jos työnantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä, - lääketieteellinen arvio on virheellinen, - todistusta on haettu ristiriitatilanteessa jälkikäteen perusteeksi työstä kieltäytymiselle, - jos todistus perustuu yksinomaan työntekijän kertomukseen tai - jos henkilö on ollut samankaltaisessa työssä vastaavana aikana. Diagnoosi perustuu ICD-10 luokitukseen. Siis lausunnossa pitää olla ICD-10 numerolla ilmaistu diagnoosi tai suomeksi tai ruotsiksi tai latinaksi kirjoitettu sairaus. Ilman diagnoosia oleva sairausloma on palkaton. Taannehtivasti kirjoitettua tai monta päivää etukäteen kirjoitettua lääkärintodistusta ei pidä hyväksyä ilman henkilöstöyksikön konsultointia. Muiden maiden lääkärintodistukset eivät ole päteviä, koska ICD-10 luokitus ei ole kansainvälinen. Mikäli esimies ei hyväksy lääkärintodistusta, on työntekijä / viranhaltija työnantajan kustannuksella ohjattava työterveyshoitoon, jos se on vielä mahdollista. Lääkärintodistuksia on seurattava erityisesti tilanteissa, joissa sairauslomat ovat pitkittyneet ja/tai sairauslomat ovat usein toistuvia: voi syntyä tarve varhaisen välittämisen keskusteluun tai sen jälkeen työkyvyn arviointiin. Sairauslomaa myönnettäessä on huolellisesti tarkistettava lääkärintodistuksen sisältö. Hyväksyttävän lääkärintodistuksen tulee sisältää taudin diagnoosi (ICD-10 koodi) sekä työkyvyttömyysajan pituus. Koodit voi tarkistaa Googlen hakupalvelusta.

6 OHJE 6/ ICD-10 koodeissa Z koodit eivät ole sairauksia, vaan olosuhdetekijöitä, jonka takia ne voivat olla palkattomia sairauslomia. Silloin jos henkilö on työkyvytön, saa olla poissa, mutta palkkaa ei makseta ko. sairausloma-ajalta. Esimies voi tehdä sairauslomapäätöksen palkallisuudesta ehdollisena: jos Kela hyväksyy lääkärintodistuksen palkallisena, maksaa työnantajakin palkan. Osa F koodeista ovat palkattomia. Esim. äkillinen stressireaktio on yleensä palkallinen vain 2-3 päivää. Äkillisen stressireaktion saanut ohjataan omaan työterveyshuollon lääkäriin heti. Usein lääkärintodistuksessa voi olla useampi koodi esim. palkaton Z ja palkallinen F. Luonnollisesti tällöin sairausloma on palkallinen. Jos työntekijä haluaa palata töihin ennen sairausloman loppua, hänen tulee hankkia uusi todistus siitä, että hän on työkykyinen. Jos sijainen on otettu alkuperäisen sairausloman ajaksi, henkilöllä ei ole oikeutta palata työhön eli alkuperäinen lääkärintodistus on voimassa, jollei työnantaja toisen lääkärintodistuksen perusteella toisin päätä. Sairausloma-ajan palkka Palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä on, että henkilö on kykenemätön tekemään omaa työtään. Palkkaa ei makseta, jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Virka- ja työehtosopimuksiin on kirjattu oikeus palkkaan, kun palvelussuhde on välittömästi ennen sairauslomaa jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää (KVTES luku V 2 1. mom.): - varsinainen palkka 60 kalenteripäivää / kalenterivuosi - sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivän ajalta / kalenterivuosi. - Harkinnanvaraista palkkaa sairauslomasta ei makseta Kirkkonummella. Sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairauslomaa on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä yli 12 kuukaudeksi. Sairausloma katsotaan jatkuvaksi, ellei sitä ole keskeyttänyt vähintään 30 kalenteripäivän yhdenjaksoinen virantoimitus / työssäolo. Harkinnanvaraista sairauslomaa ei makseta yli 12 kk jälkeen (4. mom.). Vuosilomamääräykset Työntekijä esittää lomatoiveensa loman ajankohdasta, mutta esimies päättää sen ajankohdasta KVTES:n mukaisesti ottaen huomioon: - sijaistarpeen, - sen, että loma tuottaa mahdollisimman vähän harmia työyhteisölle sekä - huomioiden tasapuolisuus ja tuottavuus näkökulmat. Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä viranhaltijalle/työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. (KVTES IV luku 10) Silloin kun on vähän asiakkaita, kannattaa laskea, tuleeko halvemmaksi sulkea koko yksikkö ja määrätä kaikki lomalle vai pitää lomat vuorotellen. Hyviä sulkemisajankohtia ovat esim.

7 OHJE 7/ joulun ja uudenvuoden välillä tai heinäkuussa. Eräissä kunnissa sulkemalla koko yksikkö on saavutettu huomattavia säästöjä. Tilapäisen hoitovapaa Äkillisesti sairastuneen alle 10 vuoden ikäisen lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakinaisesti asuvan alle 10 vuoden lapsen taikka vammaisen lapsensa hoidon järjestämiseksi ja hoitamiseksi silloin, kun muuta hoitoa ei ole saatu järjestetyksi. Tilapäistä hoitovapaata voi pitää vain toinen vanhempi kerrallaan enintään neljä työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään 3 seuraavaa kalenteripäivää. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toinen vanhempi on työmatkalla tai muuten estynyt hoitamasta lasta tai ko. yksinhuoltaja. Jos hoito on jo järjestetty, esim. lapsi on sairaalassa tai toinen vanhempi kotona, henkilö on velvollinen tulemaan töihin tai hän hakee palkatonta virkavapautta halutulle ajalle. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys edellä lueteltuihin henkilöihin. Vanhemmat voivat jakaa tilapäisen hoitovapaan päivät siten, että niitten yhteismäärä on enintään edellä mainitut lapsen saman sairaustapauksen yhteydessä. Vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata samaan aikaan. Esimiehelle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, sen syystä ja arvioidusta kestoajasta ennen oman työvuoroluettelon mukaista työvuoron alkua. Esimiehen pyynnöstä hoitovapaan ajalta on esitettävä luotettava selvitys (esim. lääkärintodistus tai neuvolan todistus) tilapäisen hoitovapaan perusteista sekä siitä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Esimiehellä on oikeus kysyä puolison työpaikasta, hänellä on oikeus soittaa sinne ja kysellä työvuoroista. Lopuksi Työtä ovat myös työyhteisön palaverit ja yhteiset kehittämiskokoukset. Niistä voi olla poissa vain esimiehen luvalla. Terveydenhoidollinen syy / Pääsäännöt Työajalla Omalla ajalla Erikoislääkärissä käynti (muu) Erikoislääkärin käynti työterveyslääkärin lähetteellä todellinen tarve X Fysikaalinen hoito

8 OHJE 8/ Hammaslääkäri (akuuttitapaus) tarvitaan todistus akuuttiajasta ja sen tarpeesta esimiehelle Hammaslääkäri (muutoin) Hieronta Hoidossa käynnit Joukkoseulonnat Kelan ASLAK- ja TYK kuntoutukset omasta päätyöstään ma 4 vko, jos on sopinut siitä etukäteen kirjallisesti esimiehen kanssa Kelan muu kuntoutus esim. lääkinnällinen/ammatillinen kuntoutus Lääkärin määräämät tutkimukset esim. erikoislääkäri, laboratorio tai röntgen todellinen tarve X Lääkärin (muu) määräämät tutkimukset Neuvolassa käynti lapsen kanssa Neuvolassa käynti (raskaus) todellinen tarve X Pitkät monta päivää kestävät tutkimukset Psykologi (muu) Psykologi (työterveyshuolto) Säännölliset tutkimukset pitkäaikaissairauksista esim. laboratoriotutkimukset diabeetikoille Terveydenhoitajalla käynti (muu) Terveydenhoitajan/-lääkärin vastaanotolla käynti X Työnantajan määräämät tarkastukset, viran/työn edellyttämät lakimääräiset tarkastukset Työhöntulotarkastus (töissä olevalle) Työtapaturma ja siitä aiheutuva 1. tutkimus Työterveydenhoitajalla käynti Todellinen tarve = tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai ko. äkillinen tutkimustarve. Neuvolassa käynnit voidaan ottaa huomioon työvuorotaulukkoa tehtäessä eli pääsääntöisesti omaa aikaa. Hyvä käytäntö: todistus todellisesta tarpeesta hoitajalta tai lääkäriltä.

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 KVTES - Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen(ohm 132 b)

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen(ohm 132 b) Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Henkilöstön toimintaohje sairastumistilanteessa on liitteenä 4. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, 040 354 6661)

Henkilöstön toimintaohje sairastumistilanteessa on liitteenä 4. (Henkilöstöpäällikkö Paula Alatalo, 040 354 6661) OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 117 14.04.2014 Kemijärven kaupungin toimintaohje sairastumistilanteissa KH 117 Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.10.2011 258 työkyvyn varhaisen tukemisen

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE

HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE 1.4.2011 ROVANIEMIN KAUPUNGIN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNTÖ Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt Rovaniemen kaupungin virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteet 29.11.2010 365 :ssä.

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Mikä on työaikaa? Milloin matka-aika luetaan työaikaan?

Mikä on työaikaa? Milloin matka-aika luetaan työaikaan? Mikä on työaikaa? Työnantajien on hyvä pitää mielessään, mikä on työajaksi luettavaa aikaa. Tämä vaikuttaa mm. lisä- ja ylityön muodostumiseen ja sitä kautta kustannuksiin. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Kirsi Ahola Ihmisen toimintakyky vaihtelee, mutta työkyky säilyy, kun työ joustaa Toimintakyky kertoo, kuinka henkilö selviytyy päivittäisen elämänsä vaatimuksista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11. Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.2011 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 0 Etätyö 2014-2016 Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa 2.9.2014 Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTOSSA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTOSSA OHJE 1 (5) 8.6.2012 SAIRAUSPOISSAOLOJEN JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTOSSA 1 Poissaolot ja työstävapautukset Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa on säännökset yliopiston henkilöstön

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12)

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOVAPAAT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAIN SEKÄ ERILAISET LAPSEN HOITOT 30.10.2014 1 (12) ÄITIYS- Äitiysvapaa 105 arkipäivää, alkaa 30 ( 50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. KVTES V luku 6 TSL 4:1 3a SVL 9:3

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta Varhainen tuki Iin toimintamalli Yhteistyötoimikunta 11.5.2016 2 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli 4 3 Tunnistaminen 5 4 Sairausloma omalla ilmoituksella 6 5 Aloite keskusteluun

Lisätiedot

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Vuosilomalain (162/2005) 25 :n tulkinta

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Vuosilomalain (162/2005) 25 :n tulkinta TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1415-06 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 5-2 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 15.6.2006 3/2006 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut

Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut III luku 1) 1 :n määräystä työajan pituudesta suhteessa palkkaukseen a) työnantaja myöntänyt palkattomia päiviä ja teettänyt palkattoman päivän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosastasto 26.5.2014

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosastasto 26.5.2014 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille PERHEVAPAAT Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 28.1.2013 antaman ohjeen perhevapaiden myöntämisestä. Ohje tulee voimaan 26.5.2014 lukien ja on voimassa

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 2/1/15 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 2/1/15 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 2/1/15 0 Sairausloman määräämiseen liittyviä haasteita lääkärin työssä Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri, Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja 2/1/15 1 Taustaa Sairausloman

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1

Varhaisen tuen malli. Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Varhaisen tuen malli Hailuodon kunnan työntekijöille, esimiehille ja työterveyshuollolle 17.4.2015 1 Mitä varhainen tuki tarkoittaa? Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämistä Heikentyneen työkyvyn uhkan

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa. Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä

Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa. Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä Näy$elijöiden TES kiertueolosuhteissa Tekijä Lahdessa 24.10.2011 / Elina Mäntylä Näy$elijälii$o lyhyes@: n. 1800 ammadnäy$elijää itsenäinen ammad- ja kul$uurialan lii$o jäsenet työskentelevät tea$ereissa,

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot