OHJE 1/ Yhtenäiset käytännöt poissaoloista lähtien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1/8 17.12.2014. Yhtenäiset käytännöt poissaoloista 1.11.2010 lähtien"

Transkriptio

1 OHJE 1/ Yhtenäiset käytännöt poissaoloista lähtien Esimies vastaa yksikkönsä ja/tai tiiminsä yhtenäisistä käytännöistä. Tämä ohje on syytä käydä läpi yksikön ja/tai tiimin kokouksessa vuosittain, jotta jokainen työntekijä / viranhaltija tietää yhtenäiset käytännöt. Kirjeessä käytetään sanaa työntekijä myös viranhaltijasta tämän jälkeen. Kirkkonummen kunta on yksi työnantaja, jolla on yhteiset keskustasolla sovitut sopimukset: KVTES, OVTES, teknisen alan sopimus, lääkärisopimus ja tuntites -sopimus. Poissaolojen palkallisuus tulee virka- ja työehtosopimuksista ja niissä kaikki poissaolot eivät ole palkallisia. Näitä määräyksiä on jo sovellettu kaikissa muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Nyt Kirkkonummellakaan ei ole enää ylimääräistä rahaa, joten joudumme myös Kirkkonummella alkaen noudattamaan sopimusmääräyksiä. Esimiehen ei tarvitse pohtia asiaa yksin, jos hän ei tiedä, kuinka soveltaa sopimusehtoja. Koska yhteneväinen käytäntö tarkoittaa, että kaikilla on samanlaiset käytännöt / tulkinnat virka- ja työehtosopimuksien määräyksistä Kirkkonummen kunnassa, yksittäisen esimies ei saa päättää linjasta poikkeavasti. Joten jos on epäselvää, kuinka toimitaan, on soitettava tai lähetettävä sähköpostia seuraaville henkilöille: - henkilöstösuunnittelija puh tai - henkilöstöjohtaja puh Kirkkonummen kunnassa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka tarkoituksena on, että esimies pystyy aikaisessa vaiheessa havaitsemaan ja auttamaan työntekijää. Työterveyshuollostamme, josta vastaa työterveyshuolto, kerrotaan, että esimiehet usein liian myöhäisessä vaiheessa puuttuvat havaitsemiinsa työkyky- tai poissaolo-ongelmiin. Varhaisella puuttumisella / aktiivisella välittämisellä työkyky voidaan joskus jopa palauttaa ennalleen. Mikä ei ole työaikaa? 1. KVTES:n työaikaluvun mukaan päivittäiset lepoajat esim. ruokailutauko eivät ole työaikaa, jos viranhaltija/työntekijä saa näinä aikoina esteettömästi poistua työpaikalta (KVTES luku III, 4 2. mom.). Tästä on poikkeuksia Kirkkonummella, mutta nyt ei ole tarkoitus puuttua työaikajärjestelmiin muuta kuin kahvitaukoihin: kaikilla muilla on yksi 10 minuutin kahvitauko päivässä, paitsi tuntitessiläisillä, joilla on vaativa fyysinen työ. Heillä on tuntitessopimukseen perustuva kaksi 15 minuutin kahvitaukoa. 2. Matka-aika, joka ei ole samalla työtä, ei ole työaikaa. Siis työmatkat työpaikan ja kodin välillä eivät koskaan ole työaikaa. Lisäksi KVTES:n mukaan virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain itse työ- tai virkatehtävien hoito, ei matka-aika. Esimerkkinä mainitaan, että potilaansaattaminen on työaikaa, mutta takaisin tulo ilman potilasta, ei ole työaikaa. Työpäivän aikana työpisteestä toiseen kulkeminen on työaikaa ja näistä ajoista maksetaan kilometrikorvaukset, jos esimies on antanut auton käytön oikeuden. Mutta matka aina viimeistä pisteestä kotiin tai kodista ensimmäiseen pisteeseen ei ole työaikaa eikä kilometrikorvauksia makseta. Kilometrikustannuksia maksetaan, jos työntekijällä on oikeus

2 OHJE 2/ käyttää autoa ja työstä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Jos työmatka vakinaiseen toimipisteeseen on 10 km ja matka ensimmäiseen työpisteen on 8 km, niin silloin ei synny ylimääräisiä kustannuksia. Erilaisista virkistysmatkoista, joissa on mukana potilaita / asiakkaita, tulee aina laatia työvuoroluettelo. Virkistysmatkoillakin yleensä matka-aika ei työaikaa, paitsi sillä henkilöllä, joka tekee esim. hoitotoimenpiteitä matkan aikana. 3. Koulutus ei ole työaikaa. Koulutukseen oikeutetaan, ei määrätä. Työnantaja voi päättää silloin, kun koulutus on työnantajalle tarpeellista, maksaa erilaisia korvauksia KVTES:n mukaisesti. Koulutusajalta ei makseta oikeuttamistapauksissa päivärahaa tai ruokarahaa, vaan henkilö kustantaa ne itse (luonnollisesti palkka maksetaan myös oikeutetulta koulutusajalta). Matkat tehdään halvimmalla kulkuneuvolla ja pääkaupunkiseudulla se on juna, linja-auto tms., ei siis oma auto. Myöskään parkkimaksuja ei kustanneta työnantajan toimesta. Esim. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen järjestämästä koulutuksesta maksetaan koulutuskustannukset, edestakainen seututaksan mukaiset junaliput. Kahden päivän koulutukseen sisältyy aamupalat, lounaat, kahvit, illallinen. Esim. Niissä tehtävissä, joissa on mitoitus, kunta joutuu hankkimaan mahdollisesti sijaisen työpaikalle toimialan oman ohjeistuksen mukaan. Huom! Työnantajan järjestämä koulutus, joka on tehtävien kannalta välttämätön, on työaikaa. Silloin kaikki seuraavat 5 kohtaa on toteuduttava yhtäaikaisesti: 1. koulutus on työnantajan itsensä järjestämää 2. välittömästi työtehtäviin liittyvää 3. työn kannalta välttämätöntä 4. työhönopastukseen rinnastettavaa ja 5. työntekijä ei voi kieltäytyä virka-/työvelvollisuuksiaan laiminlyömättä osallistumasta siihen. 4. Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset ovat työaikaa työntekijälle, jolla palvelussuhde on voimassa, myös silloin kun ne tapahtuvat vapaaaikana (tämä on poikkeus). Jos henkilö ei ole vielä aloittanut palvelussuhdettaan, hänellä ko. tarkastus ei voi koskaan olla silloin tietenkään työaikaa. Kun työnantaja on määrännyt terveydenhoidollisiin tutkimuksiin tai tarkastuksiin, matka-aika ei ole työaikaa (mutta ei tarvitse tehdä sisään). Periaate sekä 4. ja 5. kohdassa on se, etteivät lääkärin tutkimukset tai tarkastukset eivät koskaan ole lisä- tai ylityötä. 5. Lääkärin määräämät tutkimukset eivät ole työaikaa, katso taulukko pääsäännöistä (viimeinen sivu). Näistä pääsäännöistä on lukuisia poikkeuksia ja epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä henkilöstösuunnittelijaan tai -johtajaan.

3 OHJE 3/ Poikkeuksena lääkärin määräämistä tutkimuksista ovat lääkärin lähetteellä määräämät tutkimukset erikoislääkäriin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen. Se tarkoittaa sitä, että kyseessä on todellinen tarve tai käydä HETI lääkärinkäynnin yhteydessä ko. tutkimuksessa. Tästä lääkärin määräämistä tutkimustarpeesta voi työntekijä pyytää lausunnon hoitajalta tai lääkäriltä. Tällöin kulunut aika ei ole työaikaa, mutta annetaan vapautus työstä. Tämä poikkeus ei koske oma-aloitteista lääkärissä tai hammaslääkärissä käyntiä, hoitoa eikä useampia päiviä kerrallaan kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka suoritettu omaaloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Henkilöllä on lupa käydä lääkärin lähetteellä lääketieteellisissä tutkimuksissa työaikana, jollei ko. tutkimusta voi järjestää muulle ajankohdalle. Ko. tutkimusaika ei ole työaikaa, mutta todellisen tarpeen niin vaatiessa järjestetään vapautus työstä. Siitä ettei tutkimusta ei voi järjestää työajan ulkopuolella, voi pyytää todistuksen tutkimuspaikasta lääkäriltä tai hoitajalta. Hoidoissa ei saa käydä työaikana. Fysikaaliset hoidot yms. hoidot käydään siis aina omalla ajalla. Synnytystä edeltävät tutkimukset eivät ole työaikaa, mutta näiden takia ei työaikaa myöskään pidennetä, sitä vastoin ne voidaan ottaa huomioon aina työvuorotaulukkoa tehtäessä. Työntekijän on aina ilmoitettava tiedossa olevat sellaiset tapahtumat esimiehelleen, jotka estävät hänen normaalin työtekonsa listan voimassaoloaikana. Yleensä lista tehdään yhtä viikkoa ennen sen voimaantuloa, joten 1,5 viikkoa ennen työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelleen tiedossa olevat työntekoa estävät tapahtumat. Näin mahdollistetaan se, että esimies voi tehdä työvuoroluettelon siten, että ko. ajankohta on vapaata. Oikeus sairauslomaan Kirkkonummella (KVTES V luku 1 2 ) Esimiehen oikeus ja velvollisuus on kysyä työntekijältään, mikä on sairausloman syy, kun hän ilmoittaa sairaudestaan. Jos työntekijä ei ilmoita sairauden syytä, kunnan ei tarvitse myöskään maksaa palkkaa ja esimiehen tulee harkita, onko kyseessä luvaton poissaolo. Luvattomasta poissaolosta annetaan kirjallinen varoitus. Esimiehellä ei ole oikeutta kertoa sairasloman syytä työyhteisölle, koska kyseessä on sairaus ja henkilön oikeus yksityisyyden suojaan. Työntekijän oma ilmoitus voi riittää sairauspoissaoloon 1 3 peräkkäistä kalenteripäivää. Lääkärin, työterveys-, terveyden- tai sairaanhoitajan antama todistus työkyvyttömyydestä voi riittää seuraaviin neljänteen tai viidenteen päivään sekä luonnollisesti 1-5 päivään. Kyseessä on aina peräkkäiset kalenteripäivät. Lääkärintodistus tarvitaan aina, jos sairaus jatkuu yli 5 päivää, siis kuudennesta päivästä alkaen. Mitä tarkoittaan edellisessä kappaleessa maininta voi riittää? Jos esimies kuulee, ettei työntekijä ole ollutkaan sairaana ilmoitettuna aikana, esimiehellä on oikeus perustellusta syystä pyytää työntekijältä lääkärintodistusta jo ensimmäisestä poissaolopäivästä. Jos esimies ei hyväksy työntekijän toimittamaa, muualta kuin kunnan työterveyshuollon kirjoittamaa lääkärintodistusta, tulee esimiehen ohjata työntekijä työterveyshuoltoon lääkärinvastaanotolle.

4 OHJE 4/ Jos esimies huomaa työntekijän työssä suoriutumisessa olennaista muutosta tai työntekijällä on paljon lyhyitä poissaoloja, tällöin esimies varhaisen välittämisen mallin mukaisesti voi sopia seurantakauden jälkeen (esim. 3 kk), että työntekijä toimittaa kaikista sairauspoissaoloistaan työterveydenhuollon lääkärintodistuksen. Työterveyshuoltoa tulee informoida ko. tilanteesta, mutta ensisijaisen tärkeää on se, että työntekijän kertoo asiasta itse työterveyshuollossa, koska vasta silloin hänen tietoihinsa voidaan liittää vaatimus lääkärintodistuksesta. Joissakin poikkeustilanteissa, jolloin työyksikössä on huomattavasti tavanomaista enemmän poissaoloja, on mahdollista perustellusta syystä poistaa tilapäisesti kyseisen yksikön työntekijöiltä oikeus omalla ilmoituksella tapahtuvaan esimiehen myöntämään sairauspoissaoloon. Menettelystä on kuitenkin sovittava aina toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että tavanomaista suurempi sairastavuus ajoittuu sellaiseen ajankohtaan, jolloin sijaisten saaminen on vaikeaa ja sen vuoksi yksikön toiminta vaarantuu. Ennen tähän menettelyyn päätymistä on kuitenkin työyksikössä ensin yhdessä mietittävä muita keinoja varhaisen välittämisen mallin pohjalta, joilla tämän kaltaiset tilanteet voitaisiin välttää. Edellä mainitussa poikkeuksellisessa tilanteessa henkilöstöjohtaja keskustelee ko. oikeuden poistamisesta toimialajohtajan kanssa. Mikäli toimialajohtajan kanssa käydyssä keskustelussa päädytään yhteisesti siihen, että oikeus omalla ilmoituksella tapahtuvaan esimiehen myöntämään sairauspoissaoloon on syytä tilapäisesti poistaa tietyssä työyksikössä, esimies antaa kyseisen työyksikön henkilöstölle ilmoitukset asiasta kirjallisesti (sähköpostilla). Henkilöstöjohtaja ilmoittaa asiasta työterveyshuollolle, pääluottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Esimies tuo seuraavaan toimialan yhteistoimintaryhmään seuraavat tiedot: - mitä työyksikköä menettely koski - perustelut menettelylle - maininta ajankohdasta, jolloin henkilöstöjohtaja ja toimialajohtaja ovat käyneet asiasta keskustelun ja todenneet puoltavansa menettelyä - maininta siitä, kuinka kauan menettely oli voimassa (ma 1 kk). Asia käsitellään jälkikäteen kyseisen toimialan yhteistoimintaryhmän kokouksessa ja pohditaan keinoja, joiden avulla vastaava tilanne ei toistuisi. Sairauslomakäytännöistä Todistukset on toimitettava viipymättä. Jos todistusta ei ole toimitettu työnantajalle yhdessä viikossa, niin ensimmäinen sairauslomapäivä menee palkattomaksi (KVTES V luku virka- ja työvapaat mom.). Soveltamisohjeen mukaan todistus työkyvyttömyydestä tulee esittää ilman aiheetonta viivytystä. Sopimusmääräykset eivät aiemmin sisältäneet minkäänlaista sanktiota tilanteessa, jossa työntekijä/ viranhaltija jätti toimittamatta lääkärintodistuksen ilman aiheetonta viivytystä. Toisaalta soveltamisohjeeseen on lisätty tarkennus, jonka mukaan sairausajan palkkaa ei menetetä, mikäli lääkärintodistuksen viipyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, että henkilö on sairaalassa tajuttomana.

5 OHJE 5/ Lääkärintodistukseen perustuvaa sairauslomaa ei voi jatkaa omalla ilmoituksella tai terveydenhoitajan todistuksella. Sairausloman myöntäminen välittömästi vuosiloman päättymisen jälkeen tulee perustua lääkärintodistukseen. Edelleen 3 mom. soveltamisohjeen viimeinen kappale: Työnantajan tulee yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 :n mukaisesti nimetä ne henkilöt, jotka työnantajan puolesta voivat käsitellä sairauslomaa koskevia diagnooseja. Tällaiseksi henkilöiksi on nimetty esimieslinja, esimiehen varamies, palkanlaskenta (Taitoa), henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, henkilöstösuunnittelija ja työterveyden nimetyt henkilöt. Uudelleensijoituskoordinaattoreilla (Gun-Lis Wollstén, Kirsi Laatikainen ja Nina Sandström- Laji) on oikeus käsitellä henkilöiden sairauslomia siltä kannalta, mitä he tarvitsevat tietää ko. henkilöiden uudelleensijoittamiseksi. Hyväksyttävä lääkärintodistus Hyväksyttävällä lääkärintodistuksella tarkoitetaan mm. luotettavaa. Työterveyshuollon todistukset ovat luotettavia, koska olemme keskustelleet pelisäännöt heidän kanssaan. Tämä ei tarkoita sitä, että emme hyväksy muualta saatuja lääkärintodistuksia, vaan että tarkastamme huolellisesti muualta saadut todistukset. Lääkärintodistus on KVTES:n mukaan vain asiantuntijan lausunto, josta esimies voi poiketa perustellusta syystä. Näitä perusteltuja syitä voivat olla esim. - jos diagnoosi puuttuu, - jos työnantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä, - lääketieteellinen arvio on virheellinen, - todistusta on haettu ristiriitatilanteessa jälkikäteen perusteeksi työstä kieltäytymiselle, - jos todistus perustuu yksinomaan työntekijän kertomukseen tai - jos henkilö on ollut samankaltaisessa työssä vastaavana aikana. Diagnoosi perustuu ICD-10 luokitukseen. Siis lausunnossa pitää olla ICD-10 numerolla ilmaistu diagnoosi tai suomeksi tai ruotsiksi tai latinaksi kirjoitettu sairaus. Ilman diagnoosia oleva sairausloma on palkaton. Taannehtivasti kirjoitettua tai monta päivää etukäteen kirjoitettua lääkärintodistusta ei pidä hyväksyä ilman henkilöstöyksikön konsultointia. Muiden maiden lääkärintodistukset eivät ole päteviä, koska ICD-10 luokitus ei ole kansainvälinen. Mikäli esimies ei hyväksy lääkärintodistusta, on työntekijä / viranhaltija työnantajan kustannuksella ohjattava työterveyshoitoon, jos se on vielä mahdollista. Lääkärintodistuksia on seurattava erityisesti tilanteissa, joissa sairauslomat ovat pitkittyneet ja/tai sairauslomat ovat usein toistuvia: voi syntyä tarve varhaisen välittämisen keskusteluun tai sen jälkeen työkyvyn arviointiin. Sairauslomaa myönnettäessä on huolellisesti tarkistettava lääkärintodistuksen sisältö. Hyväksyttävän lääkärintodistuksen tulee sisältää taudin diagnoosi (ICD-10 koodi) sekä työkyvyttömyysajan pituus. Koodit voi tarkistaa Googlen hakupalvelusta.

6 OHJE 6/ ICD-10 koodeissa Z koodit eivät ole sairauksia, vaan olosuhdetekijöitä, jonka takia ne voivat olla palkattomia sairauslomia. Silloin jos henkilö on työkyvytön, saa olla poissa, mutta palkkaa ei makseta ko. sairausloma-ajalta. Esimies voi tehdä sairauslomapäätöksen palkallisuudesta ehdollisena: jos Kela hyväksyy lääkärintodistuksen palkallisena, maksaa työnantajakin palkan. Osa F koodeista ovat palkattomia. Esim. äkillinen stressireaktio on yleensä palkallinen vain 2-3 päivää. Äkillisen stressireaktion saanut ohjataan omaan työterveyshuollon lääkäriin heti. Usein lääkärintodistuksessa voi olla useampi koodi esim. palkaton Z ja palkallinen F. Luonnollisesti tällöin sairausloma on palkallinen. Jos työntekijä haluaa palata töihin ennen sairausloman loppua, hänen tulee hankkia uusi todistus siitä, että hän on työkykyinen. Jos sijainen on otettu alkuperäisen sairausloman ajaksi, henkilöllä ei ole oikeutta palata työhön eli alkuperäinen lääkärintodistus on voimassa, jollei työnantaja toisen lääkärintodistuksen perusteella toisin päätä. Sairausloma-ajan palkka Palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä on, että henkilö on kykenemätön tekemään omaa työtään. Palkkaa ei makseta, jos työkyvyttömyys on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Virka- ja työehtosopimuksiin on kirjattu oikeus palkkaan, kun palvelussuhde on välittömästi ennen sairauslomaa jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää (KVTES luku V 2 1. mom.): - varsinainen palkka 60 kalenteripäivää / kalenterivuosi - sen jälkeen 2/3 varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivän ajalta / kalenterivuosi. - Harkinnanvaraista palkkaa sairauslomasta ei makseta Kirkkonummella. Sairausloman ajalta ei makseta palkkaa sen jälkeen, kun sairauslomaa on myönnetty jatkuvana yhdessä tai useammassa erässä yli 12 kuukaudeksi. Sairausloma katsotaan jatkuvaksi, ellei sitä ole keskeyttänyt vähintään 30 kalenteripäivän yhdenjaksoinen virantoimitus / työssäolo. Harkinnanvaraista sairauslomaa ei makseta yli 12 kk jälkeen (4. mom.). Vuosilomamääräykset Työntekijä esittää lomatoiveensa loman ajankohdasta, mutta esimies päättää sen ajankohdasta KVTES:n mukaisesti ottaen huomioon: - sijaistarpeen, - sen, että loma tuottaa mahdollisimman vähän harmia työyhteisölle sekä - huomioiden tasapuolisuus ja tuottavuus näkökulmat. Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä viranhaltijalle/työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. (KVTES IV luku 10) Silloin kun on vähän asiakkaita, kannattaa laskea, tuleeko halvemmaksi sulkea koko yksikkö ja määrätä kaikki lomalle vai pitää lomat vuorotellen. Hyviä sulkemisajankohtia ovat esim.

7 OHJE 7/ joulun ja uudenvuoden välillä tai heinäkuussa. Eräissä kunnissa sulkemalla koko yksikkö on saavutettu huomattavia säästöjä. Tilapäisen hoitovapaa Äkillisesti sairastuneen alle 10 vuoden ikäisen lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakinaisesti asuvan alle 10 vuoden lapsen taikka vammaisen lapsensa hoidon järjestämiseksi ja hoitamiseksi silloin, kun muuta hoitoa ei ole saatu järjestetyksi. Tilapäistä hoitovapaata voi pitää vain toinen vanhempi kerrallaan enintään neljä työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään 3 seuraavaa kalenteripäivää. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toinen vanhempi on työmatkalla tai muuten estynyt hoitamasta lasta tai ko. yksinhuoltaja. Jos hoito on jo järjestetty, esim. lapsi on sairaalassa tai toinen vanhempi kotona, henkilö on velvollinen tulemaan töihin tai hän hakee palkatonta virkavapautta halutulle ajalle. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys edellä lueteltuihin henkilöihin. Vanhemmat voivat jakaa tilapäisen hoitovapaan päivät siten, että niitten yhteismäärä on enintään edellä mainitut lapsen saman sairaustapauksen yhteydessä. Vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata samaan aikaan. Esimiehelle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, sen syystä ja arvioidusta kestoajasta ennen oman työvuoroluettelon mukaista työvuoron alkua. Esimiehen pyynnöstä hoitovapaan ajalta on esitettävä luotettava selvitys (esim. lääkärintodistus tai neuvolan todistus) tilapäisen hoitovapaan perusteista sekä siitä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Esimiehellä on oikeus kysyä puolison työpaikasta, hänellä on oikeus soittaa sinne ja kysellä työvuoroista. Lopuksi Työtä ovat myös työyhteisön palaverit ja yhteiset kehittämiskokoukset. Niistä voi olla poissa vain esimiehen luvalla. Terveydenhoidollinen syy / Pääsäännöt Työajalla Omalla ajalla Erikoislääkärissä käynti (muu) Erikoislääkärin käynti työterveyslääkärin lähetteellä todellinen tarve X Fysikaalinen hoito

8 OHJE 8/ Hammaslääkäri (akuuttitapaus) tarvitaan todistus akuuttiajasta ja sen tarpeesta esimiehelle Hammaslääkäri (muutoin) Hieronta Hoidossa käynnit Joukkoseulonnat Kelan ASLAK- ja TYK kuntoutukset omasta päätyöstään ma 4 vko, jos on sopinut siitä etukäteen kirjallisesti esimiehen kanssa Kelan muu kuntoutus esim. lääkinnällinen/ammatillinen kuntoutus Lääkärin määräämät tutkimukset esim. erikoislääkäri, laboratorio tai röntgen todellinen tarve X Lääkärin (muu) määräämät tutkimukset Neuvolassa käynti lapsen kanssa Neuvolassa käynti (raskaus) todellinen tarve X Pitkät monta päivää kestävät tutkimukset Psykologi (muu) Psykologi (työterveyshuolto) Säännölliset tutkimukset pitkäaikaissairauksista esim. laboratoriotutkimukset diabeetikoille Terveydenhoitajalla käynti (muu) Terveydenhoitajan/-lääkärin vastaanotolla käynti X Työnantajan määräämät tarkastukset, viran/työn edellyttämät lakimääräiset tarkastukset Työhöntulotarkastus (töissä olevalle) Työtapaturma ja siitä aiheutuva 1. tutkimus Työterveydenhoitajalla käynti Todellinen tarve = tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai ko. äkillinen tutkimustarve. Neuvolassa käynnit voidaan ottaa huomioon työvuorotaulukkoa tehtäessä eli pääsääntöisesti omaa aikaa. Hyvä käytäntö: todistus todellisesta tarpeesta hoitajalta tai lääkäriltä.

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE

HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE HENKILÖSTÖYKSIKÖN OHJE 1.4.2011 ROVANIEMIN KAUPUNGIN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNTÖ Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt Rovaniemen kaupungin virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteet 29.11.2010 365 :ssä.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta

Varhainen tuki Iin toimintamalli. Yhteistyötoimikunta Varhainen tuki Iin toimintamalli Yhteistyötoimikunta 11.5.2016 2 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli 4 3 Tunnistaminen 5 4 Sairausloma omalla ilmoituksella 6 5 Aloite keskusteluun

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Ehdotus voimaantuleviksi sairauspoissaolo-ohjeeksi:

Ehdotus voimaantuleviksi sairauspoissaolo-ohjeeksi: Yhteistoimintaelin 36 20.10.2015 Kaupunginhallitus 428 14.12.2015 Kaupunginhallitus 28 01.02.2016 Kaupunginhallitus 434 08.12.2016 Sairauspoissaolo esimiehen luvalla 1843/01.00.00/2015 Yhteistoimintaelin

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 n eräiden henkilöstö- ja talousasioiden delegointi osastopäälliköille ja yksikön päälliköille HEL 2016-002300 T 00 01 00 Päätös OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN TOIMIVALTA päätti,

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNNÖT YMS.

LAITILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNNÖT YMS. 1 LAITILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAKÄYTÄNNÖT YMS. Yhteistyötoimikunta 13.5.2014 17 Kaupunginhallitus 2.6.2014 142 Voimassa 1.7.2014 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 3 2. KÄSITEMÄÄRITTELYT

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot