kello 17:15 Luentosali A-301 "SOK", Kauppakorkeakoulun paarakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.3.2015 kello 17:15 Luentosali A-301 "SOK", Kauppakorkeakoulun paarakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki"

Transkriptio

1 POYTAKIRJA AAL TO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUST AJISTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika Kokouspaikka kello 17:15 Luentosali A-301 "SOK", Kauppakorkeakoulun paarakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki U:isna olivat edustajiston puheenjohtaja liro Lehtiniemi ja seuraavat edustajiston jasenet/varajasenet:, _ 1. Virtanen Eino 2. Hussi Pilvi 3. Kaivola Mikko 4. Rekola Roope 5. Vuorelma Laura 6. lsojarvi Niko 7. Orasmaa Ann ina 8. Hurri Julius 9. Pikkarainen Ville 10. Hyytiainen Riku 11. Heikkinen lsmo 12. Salminen llmi 13. Heliste Petteri 14. Saulny Nicolas 15. Riihimaki Ville 16. Lintila Tommi 17. Rauhala Jaakko 18. Sperling Ella 19. Lehtoruusu La uri 20. Laak Noora 21. Peltola Aleksi 22. Peltola La uri 23. Hagstrom Johanna 24. Rehn Jonathan 25. Saulny Michael 26. Honkanen Elina 27. Ropponen Artturi 28. Niemelainen Mikko 29. Viertio Tyko 30. Alen llari 31. Jokinen Emmi 32. Hutri Annamaija 33. Hyrkko Saara 34. Tervo Antti Saapui kello kohdassa 7 Saapui kello kohdassa 6 1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja lasna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frantradande och narvarande

2 Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa eileen lasna 32 edustajiston jasenta. 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 : n mukaan edustajisto on paatosvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja oli lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen.,- Lasna oli vahintaan 25 edustajiston jasenta. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiksi. Valittiin poytakirjantarkastajiksi Eino Virtanen (Varalla Nicolas Saulny) ja Lauri Peltola (Varalla Michael Saulny) seka aantenlaskijoiksi Nicolas Saulny (Varalla Eino Virtanen) ja Michael Saulny (Varalla Lauri Peltola). 5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Edustajisto paatti vahvistaa lahetetyn esityslistan kokouksen tyojarjestykseksi. 6. llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements 6.1 Edustajiston puheenjohtaja on tehnyt tulkinnan, etta ylioppilaskunnassa olevat siviilipalvelushenkilot eivat ole rinnasteisia ylioppilaskunnan tyontekijoihin 6.2 Ylioppilaskunta hakee koulutuspoliittista asiantuntijaa 6.3 Ylioppilaskunnan hallitus on paattanyt asettaa ikarajan ylioppilaskunnan ulkopuolisille tilavaraajille. lkaraja on 20 vuotta. 6.4 Keskusvaalilautakunta on valittu. Puheenjohtajana toimii Hamilkar Bergroth jarjestetaan workshop "Kylterimonumentista" Ossin linnassa kello Laak saapui kello 17.30

3 7. Hallitusinformaatio (Ferm, liite 7) Styrelsen informerar Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. lsojarvi saapui kello Stipendijakotoimikuntien edustajiston jasenten nimittaminen (Rossi) Utnamnande av medlemmar till stipendieutdelningskommitteerna (Rossi) Appointing members for the scholarship allocation committees (Rossi) Ylioppilaskunnalla on stipendiohjesaantonsa mukaan kolme stipendia, jotka ovat: _ Vaihtostipendi; 2. Yhteisostipendi; 3. Opintostipendi. Stipendiohjesaannon mukaan hallitus nimeaa kullekin stipendille jakotoimikunnan, joiden kokoonpanot on esitetty alia. Kussakin jakotoimikunnassa on stipendiohjesaannon maarittamien hallituksen jasenten seka asiantuntijoiden lisaksi yksi tai kaksi edustajiston jasenta. Ohjesaannon mukaan edustajiston jasenet valitaan edustajiston kokouksessa ennen stipendien jakoaikaa. 1. Vaihtostipendi Kansainvalisten asioiden asiantuntija Kansainvalisista asioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 2. Yhteisostipendi Kulttuurituottaja Jarjestotuottaja Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2,-..., 3. Opintostipendi Kulttuurituottaja Koulutuspoliittinen asiantuntija Yhteisoasioista vastaava hallituksen jasen Edustajiston jasen 1 Edustajiston jasen 2 Stipendiohjesaannon mukaan stipendien ensimmainen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuu ja jakopaatokset on tehtava toukokuun loppuun mennessa ja toinen hakuaika loka-marraskuu ja jakopaatokset on tehtava joulukuun loppuun mennessa. Hallitus paatti kokouksessaan 10/2015 esittaa edustajistolle, etta se nimittaisi edustajiston jasenet stipendiohjesaannon maarittamiin jakotoimikuntiin: Vaihtostipendin jakotoimikuntaan yksi edustajiston jasen; Yhteisostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jasenta; Opintostipendin jakotoimikuntaan kaksi edustajiston jasenta. Edustajisto paatti nimittaa edustajansa stipendiohjesaannon maaraamiin jakotoimikuntiin seuraavasti: Vaihtostipendin jakotoimikunta: Petteri Heliste "'\./L

4 Yhteisostipendin jakotoimikunta: Jari lsaksson ja Laura Vuorelma Opintostipendin jakotoimikunta: Esa Salomaa ja lsmo Heikkinen 9. Uihetekeskustelu nauhaohjesaannon muuttamisesta (Ferm, liite 9) Remissdebatt om andring av reglementet for karband (Ferm, bilaga 9) Ylioppilaskunnalla on edustajistossa hyvaksytty nauhaohjesaanto, jossa maaritellaan muun muassa sen kayttotavoista. Kayttotavoista saannossa sanotaan nain: 3 Ylioppilaskunnan nauhan kayttotapa Ylioppilaskunnan nauhaa kannetaan oikealta a/alta alas vasemmalle lantiolle. Nauhan kantotapa on sama naisilla ja miehilla. Ylioppilaskunnan nauhaa kannetaan ylimpana. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Ylioppilaskunnan nauhaa voi myos kantaa ruusukkeena. Ruusuketta kaytetaan puvun oikeassa miehustassa. Nauhan kaytto edellyttaa asianmukaista asua. Nauhan tulee olla kaytettaessa puhdas ja ehja.. Osassa ylioppilaskunnista ja AYY:n killoissa nauhaa voi kuitenkin kayttaa puvun tai jakkupuvun kanssa myos sen kauluksessa. AYY:n omat vuosijuhlat ovat paasaantoisesti olleet pukujuhlat, joten myos tata kayttotapaa voitaisiin miettia AYY:n nauhaohjesaannossa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi kaydyn lahetekeskustelun AYY: n nauhaohjesaannon muuttamisesta. 10. Virkamerkkiohjesaannon hyvaksyminen (Lehtiniemi, liite 10) Godkannande av reglementet for tjanstetecken (Lehtiniemi, bilaga 10) Ylioppilaskunnalla on kaytossa olevat virkamerkit edustajiston puheenjohtajistolle ja hallitukselle. Virkamerkeille on luotu ohjesaanto jo huomionosoitusohjesaannon tekemisen yhteydessa, mutta sita ei ole koskaan tuotu edustajiston hyvaksyttavaksi. Edustajisto paatti hyvaksya virkamerkkiohjesaannon. _., 11. Vasta us Peltolan ponteen (Pulkkinen, liite 11) Svar pa Peltolas klam (Pulkkinen, bilaga 11) AYY:n edustajisto hyvaksyi edellisessa kokouksessaan 1/2015 Peltolan esittaman ja Bergrothin kannattaman ponnen: Taman ponnen hyvaksyessaan edustajisto velvoittaa hallituksen selvittamaan, miten kertavuokrattavien tilojen vuokrankorotukset ovat vaikuttaneet tilojen vuokrausasteeseen viimeisten kolmen vuoden aikana. Selvitys pyydetaan vuoden 2015 ensimmaisen neljanneksen aikana. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen vastauksen. 12. Vastaus Lehtoruusun ponteen (Ferm, liite 12) Svar pa Lehtoruusus klam (Ferm, bilaga 12) AYY:n edustajisto hyvaksyi kokouksessaan 1/2015 Lehtoruusun esittaman ja Hutrin kan nattaman ponnen. Ponsi kuului seuraavasti:

5 Taman ponnen hyvaksyessaan edustajisto velvoittaa hallituksen syvasti tykonansa pohtimaan, miten tupsukansan jameralla toiminnalla voitaisiin innostavimmalla, ravakimmalla ja aaltohenkisimmalla tavalla toivottaa Otaniemeen muuttavat kylterit tervetulleiksi. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen vastauksen. 13. Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita. 14. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello , \ ~~~ ~...:._ -... ::_ lira Lehtiniemi Puheenjohtaja 0vvV Eino Virtanen Poytakirjantarkastaja Janne Koskenniemi Paasihteeri LUJNVv.. 1Zdt~ Lauri Peltola Poytakirjantarkastaja _... Liitteet Liite 2 Liite 3 Liite 5a Liite 5b Liite 7 Liite 9a Liite 9b Liite 10 Liite1 1a Liite 11 b Liite 11c Liite 11d Liite 11e Liite 12a Liite 12b Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Kokouskutsu Esityslista suomeksi Esityslista ruotsiksi Hallitusinformaatio Lahetekeskustelu nauhaohjesaannon muuttamisesta Lahetekeskustelu nauhaohjesaannon muuttamisesta- English presentation Virkamerkkiohjesaannon hyvaksyminen Vastaus Peltolan ponteen Svar pa klammen framford av Peltola Response to resolution presented by Peltola Vastaus Peltolan ponteen: esittelykalvot Response to resolution presented by Peltola: presentation Vastaus Lehtoruusun ponteen Svar pa klammen framford av Lehtoruusu _)~

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

1/7. sen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puh eenjohtaja avasi kokouksen kello 11.20

1/7. sen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puh eenjohtaja avasi kokouksen kello 11.20 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - HALLITUS AAL TO-UNIVERSITETETS STUDENTKAR - STYRELSE N AAL TO UNIVERSITY STUDENT UNION - BOARD L~ 1/7.eiJo 9.00 ampamiehenkuja 2, " Otteluhuone" Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Hallinnoivat Humaanit. Keskeiset. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 2 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 5.3.2014 klo 16.42 18.22 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-18 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5.

Edustajiston kokoukset keväällä 2014 (Turku-salissa klo 18.15-): 26.2. 26.3. 23.4. Toukokuussa tarvittaessa kokous joko 7.5. tai 14.5. EDUSTAJISTON TAMMIKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 29.1.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 18 Kokouksen avaus 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 5/2011 laadittu 11.5. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 19.5.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012. Talasniemi Jussi este, tilalla Jäppinen Saara Roiha, Taija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 2.3.2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstaina 1.3.2012 kello 17:08-19:54 Paikka: Lounasravintola Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU

EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU Edustajiston järjestäytymiskokous 27.11.2013 sivu 1 (14) EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA Järjestäytymiskokous KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.11.2013 noin klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Ilmarinen, Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 3 / 2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.45 20.13 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-23 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Tilvis Matti Vaappo

Lisätiedot

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja KYE 6/2013 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: torstai 26.9.2013 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja Olander Otso edustajiston jäsen Heiliö Lauri Helaniemi Katariina

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013

EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTO 5/2013 laadittu 2.5.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 25.4.2013 kello 17:06 19:37 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2011 laadittu 16.3. 2011 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 24.3.2011 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2014 laadittu 23.1.2014 KOKOUSTIEDOT Aika: keskiviikko 29.1.2014 kello 17:00 Paikka: Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 2/2013 laadittu 25.1.2013 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 31.1.2013 kello 17:00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15

Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 1/2011 Kirkonkylän seurakuntatalossa torstaina 27.1.2011 klo 18.30-20.15 Puheenjohtajana toimivat Ulla Kallio ja Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen

Lisätiedot

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012

EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ESITYSLISTA EDUSTAJISTO 3/2012 laadittu 22.2. 2012 KOKOUSTIEDOT Aika: torstai 1.3.2012 kello 17.00 Paikka: ylioppilastalo Ilokivessä, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Pistemaa ja HJ Särkelä OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 29.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaa, Telluksen ryhmätyötila 2. Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot