2.2 Uutiskriteerit ja uutiskynnys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2 Uutiskriteerit ja uutiskynnys"

Transkriptio

1 2.2 Uutiskriteerit ja uutiskynnys STT on valtakunnallinen uutistoimisto, joka kirjoittaa valtakunnallisesti merkittävistä tai kiinnostavista uutisaiheista. Pienikin paikallinen tapaus voi olla valtakunnallisesti kiinnostava esimerkiksi poikkeuksellisuutensa vuoksi. STT:n arvot antavat tukea uutisvalintaan. Luotettavuus merkitsee, että lukija tai kuulija saa tarvitsemansa tiedot ja monipuolisen kuvan maailmasta. Nopeus merkitsee, että asiat uutisoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kattavuus on alueellista, aihepiirikohtaista ja ajallista kattavuutta. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa, että STT valitsee aiheensa asiakkaitaan ja viime kädessä suurta yleisöä varten. Uutiskriteerit Merkitys Kiinnostavuus Yllättävyys Ajankohtaisuus Läheisyys Uutiskynnys Uutistilanne Mediajulkisuus Eri uutisvälineiden ja asiakkaiden tarpeet Seuranta Uutiskriteerit Merkitys STT arvioi aiheiden uutisarvoa niiden merkityksen, yllättävyyden, kiinnostavuuden, ajankohtaisuuden ja läheisyyden perusteella. PUNNITSE AINA UUTISARVOA LUKIJAN TAI KUULIJAN, ÄLÄ UUTISLÄHTEEN TAI UUTISEN KOHTEEN NÄKÖKULMASTA. MUISTA, ETTÄ LUKIJOITA JA KUULIJOITA ON MONENLAISIA: ERI-IKÄISIÄ, ERI SUKUPUOLTA, ERI PUOLELLA MAATA, ERI SOSIAALIRYHMISTÄ JA ERI ETNISISTÄ TAUSTOISTA. UUTINEN EI OLE AINA SE, MITÄ MEDIALLE TARJOTAAN UUTISENA, VAAN SE VOI OLLA MYÖS JOKIN MUU SAMASSA YHTEYDESSÄ ESIIN TULEVA TIETO. Aiheen merkittävyys syntyy ennen kaikkea sen inhimillisistä, taloudellisista tai poliittisista vaikutuksista. Mitä useampien ihmisten elämään asia vaikuttaa tai mitä dramaattisempia vaikutukset ovat, sitä merkittävämpi se on uutisena. Paljon ihmishenkiä vaativa onnettomuus on aina uutinen, samoin lapsilisien tai eläketurvan leikkaus, huomattava häiriö liikenteessä tai poikkeuksellinen sää. Vallankäyttäjien yksityisasioilla tai vilppiepäilyillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, joiden vuoksi yleisöllä on oikeus saada niistä tietoa. Tällöin pienikin vilppi voi olla suuri uutinen. Julkisuuden henkilöiden

2 Kiinnostavuus yksityiselämällä on uutisarvoa myös silloin, jos se on ristiriidassa heidän luomansa julkisen kuvan tai heidän ajamiensa arvojen kanssa. OTA HUOMIOON MYÖS MAHDOLLISET VAIKUTUKSET. VOIMAKAS MAANJÄRISTYS ON UUTINEN, VAIKKEI UHREISTA VIELÄ OLE TIETOA, JA PAHAT VAARATILANTEET SILLOINKIN, KUN VAARA VÄLTETÄÄN. Uutisen merkitys voi perustua myös yhteiskunnan arvoihin tai yleiseen oikeustajuun. Siksi lapsiin kohdistuvat rikokset saavat enemmän huomiota kuin muut väkivaltarikokset ja päättäjien menettely herättää usein kovaa keskustelua, vaikkei siihen liittyisi mitään rikollista. Joillain tapahtumilla voi esimerkiksi henkilön aseman vuoksi olla merkitystä, vaikkei niihin sisälly suurta uutista. Esimerkiksi presidentin uudenvuodenpuheet tai valtiovierailut uutisoidaan, koska yleisöllä on oikeus saada tietoja valtion päämiehen toiminnasta. Yhä harvemmat uutiset ovat kuitenkin uutisia vain siksi, että ne tapahtuvat. Kuittaa tällaiset aiheet lyhyesti, jollei itse asiasisältö anna syytä enempään. Uutiseksi ei riitä esimerkiksi se, että viranomainen aloittaa hankkeen, yritys tekee kauppoja, oppilaitos aloittaa uuden koulutusohjelman tai jossain järjestetään seminaari. Kyse on tällöin tavanmukaisesta toiminnasta, jolla ei sellaisenaan ole uutismielessä merkitystä. Uutisarvon täytyy syntyä juuri kyseisen hankkeen, kaupan, koulutuksen tai seminaarin sisällöstä tai annista. Journalismilla on merkitystä vain, kun se tavoittaa lukijansa ja kuulijansa. Lukijoiden pitää voida iästään, asuinpaikastaan ja taustastaan riippumatta löytää STT:n tarjonnasta itseään kiinnostavia uutisia. OTA HUOMIOON KIINNOSTUVUUS JA KOSKETTAVUUS, KUN PRIORISOIT AIHEITA JA PÄÄTÄT, PALJONKO NIIHIN PANOSTAT TAI MITÄ PUOLIA ASIASTA KÄSITTELET. Esimerkiksi päiväkotilapsen joutuminen kadoksiin tai useiden nuorten kuolema onnettomuudessa koskettavat ihmisiä enemmän kuin monet muut yksittäiset turmat ja pikkuvauvan juopuneen äidin pidättäminen rockfestivaaleilla kiinnostaa enemmän kuin muut järjestyshäiriöt. Monenlaiset aiheet voivat nostattaa laajan julkisen keskustelun nimenomaan kiinnostavuutensa takia. Keskustelu voi syntyä pääministerin naisystävän kirjasta ja sen saamasta julkisuudesta tai Korkeasaaren paviaanilauman kohtalosta. Kiistely lisää usein aiheen kiinnostavuutta, joten politiikkojen sanaharkka on useimmiten uutinen. TARTU PUHEENAIHEISIIN MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA AIHEESSA, JOLLOIN STT:N ON HELPOMPI VIEDÄ KESKUSTELUA

3 Yllättävyys Ajankohtaisuus ETEENPÄIN OMILLA VALINNOILLAAN. Kiinnostavat aiheet ovat yleensä myös merkittäviä, yllättäviä, ajankohtaisia tai läheisiä, mutta joskus asia voi ylittää uutiskynnyksen pelkän kiinnostavuutensa takia. Tällaisia ovat esimerkiksi monet eläinuutiset, viihdeuutiset tai uusia ilmiöitä käsittelevät jutut. STT voi tarttua aiheisiin myös pelkän kiinnostavuuden vuoksi mutta harkitusti. Julkisuuden henkilöillä pitää STT:n uutiskynnyksen ylittääkseen olla muitakin syitä julkisuuteen kuin oma halu, edustava ulkonäkö tai railakas elämä. STT pyrkii myös löytämään kiinnostaviin aiheisiin lähestymistapoja, jotka antavat jutulle myös laajempaa merkitystä. Hyvää ja kunnianhimoista journalismia voi tehdä monenlaisista aiheista. ÄLÄ ANNA KIINNOSTAVUUDEN OHITTAA EETTISTÄ HARKINTAA TAI HYVÄÄ MAKUA. KERRO ESIMERKIKSI RIKOKSISTA YKSITYISKOHTIA VAIN SEN VERRAN KUIN ON TARPEEN TAPAUKSEN YMMÄRTÄMISEKSI TAI TUOMION ARVIOIMISEKSI. Tapauksen odottamattomuus tai poikkeuksellisuus lisää sen uutisarvoa. Esimerkiksi helikopteri- tai pienkoneturma on harvinaisuutensa vuoksi isompi uutinen kuin auto-onnettomuus, vaikka uhreja olisi molemmissa yhtä vähän. Luonnononnettomuudet saavat enemmän huomiota, jos ne sattuvat tavallisesti turvallisena pidetyissä paikoissa, ja politiikan tapaukset uutisoidaan suuremmin, jos niihin liittyy yllättäviä käänteitä ja draamaa. ARVIOI YLLÄTTÄVYYTTÄ SUUREN YLEISÖN, ÄLÄ SISÄPIIRILÄISTEN, SILMIN. Asioiden uutisarvo on suurimmillaan silloin, kun ne tulevat julki ensi kertaa. Myös tiedossa olevat tapahtumat ovat ajankohtaisimpia etukäteen. Lukijoilla ja kuulijoilla on oikeus saada ennakkotietoa, joka auttaa heitä ymmärtämään uutistapahtumia ja ottamaan kantaa asioiden valmisteluun ennen kuin päätökset on tehty. TAUSTOITA MERKITTÄVIMPIÄ JA KIINNOSTAVIMPIA UUTISIA JO ENNAKKOON. ÄLÄ LYKKÄÄ KIINNOSTAVIEN HANKKEIDEN UUTISOINTIA PÄÄTÖKSENTEKOON TAI MUUHUN SELLAISEEN ASTI VAAN KIRJOITA MIELUUMMIN VALMISTELUVAIHEESTA JA KUITTAA PÄÄTÖS LYHYEMMIN. Tuoreet uutistapahtumat, vireillä oleva keskustelu, vuodenkulku tai sääolot vaikuttavat uutisarvoon. Tunnetun henkilön surma synnyttää kiinnostusta samanlaiseen rikollisuuteen ilmiönä. Keskeneräiseen lakihankkeeseen liittyvät kannanotot ovat uutisia, kun aihe muutenkin on tapetilla. Veneilyturvallisuus kiinnostaa eniten juhannuksen alla, lelujen tai

4 kynttilälyhtyjen turvallisuus joulun alla. Kotimaan näkökulma ajankohtaiseen keskusteluun esimerkiksi Pohjoismaissa tuottaa usein uutisia. NOSTA ESIIN AIHEITA, JOILLA ON LIITTYMÄKOHTIA AJANKOHTAISIIN TAPAHTUMIIN JA KESKUSTELUIHIN. HAE OMIA NÄKÖKULMIA JA TIETOJA, JOTKA SYNNYTTÄVÄT UUSIA UUTISIA. Läheisyys Maantieteellinen läheisyys nostaa perinteisesti tapahtuman uutisarvoa. Ruotsissa tapahtuva viisi ihmishenkeä vaativa bussiturma on uutinen myös Suomessa, kun taas Bangladeshissa tapahtuva vastaava turma tavallisesti ei ole. Toisaalta kaukainenkin tapahtuma on uutinen, jos mukana on suomalaisia vaikka Bangladeshissa. Myös suomalaisten mahdollinen mukanaolo lisää aiheen läheisyyttä. Jos turkkilaisessa turistikeskuksessa räjähtää pommi, attentaatti uutisoidaan. Jos pommi räjähtää Turkin rajaseudulla, uutisarvo punnitaan vaikutusten laajuudella. Lisääntynyt matkustaminen ja ulkomailla asuminen sekä parantunut tiedonkulku ovat lyhentäneet etäisyyksiä ja muuttaneet suomalaisten suhtautumista ulkomaiden tapahtumiin. Etenkin Viron tai Ruotsin tapahtumat voivat parhaimmillaan nousta yhtä tärkeiksi kuin kotimaiset, ja toisaalta kaukaisetkin uutistapahtumat voivat herättää yhtä paljon huomiota kuin lähialueiden tai Euroopan tapahtumat aiemmin. Läheisyys voi syntyä myös muista tekijöistä kuin lyhyestä matkasta. Turistikohteet ovat tuttuja monille, suomalaisugrilaiset kansat ovat läheisiä kielisukulaisuutensa vuoksi ja Suomessa rakennetun laivan tai sukellusveneen liikkeet kiinnostavat Suomessa vähän enemmän kuin vastaava uutinen muuten. AJATTELE UUTISVALINNOISSASI JA UUTISTEN PAINOTUKSISSA SUOMALAISTA YLEISÖÄ. KIINNITÄ HUOMIOTA MYÖS ALUEISIIN, JOILTA ON MUUTTANUT SUOMEEN PALJON IHMISIÄ. Esimerkiksi Suomessa asuvien somalialaisten, venäläisten, inkeriläisten tai vietnamilaisten on tärkeä saada myös suomalaisista tiedotusvälineistä tietoa synnyinseutunsa asioista.

5 2.2.2 Uutiskynnys Uutiskriteerien lisäksi uutisvalintaan vaikuttavat muun muassa uutistilanne ja asian synnyttämä mediajulkisuus. Ota huomioon myös eri uutisvälineiden ja yleisön odotukset sekä uutisseurannan tarve. Uutistilanne Mediajulkisuus Kiireisenä päivänä kiinnostaviakin uutisaiheita joudutaan karsimaan tai niistä joudutaan kirjoittamaan vain lyhyesti, jotta tärkeimpiin aiheisiin pystytään paneutumaan riittävän hyvin. Karsittavaan aiheeseen voidaan palata myöhemmin. JOS TARJOLLA ON KAKSI SAMANARVOISTA UUTISAIHETTA, JOISTA TOISESTA ON KIRJOITETTU VIIME AIKOINA RUNSAASTI JA TOISESTA EI, VALITSE UUSI AIHE. Hiljaisena aikana kynnyksen ylittää pienempikin uutinen, mutta pelkkä riman laskeminen ei auta täyttämään uutislähetyksiä. Esimerkiksi pienimmät poliisiuutiset kelpaavat lähinnä taittopaloiksi. ETSI HILJAISIIN PÄIVIIN JUTUNAIHEITA TULEVAN TAI KULUNEEN VIIKON UUTISTAPAHTUMISTA JA TALTEEN OTETUISTA TIEDOTTEISTA TAI JATKA MUIDEN MEDIOIDEN ESIIN NOSTAMIA AIHEITA. Aiheen kiinnostavuutta voi nostaa myös muiden tiedotusvälineiden sille antama huomio. STT osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun. Aktiivisuus tuottaa yleensä parempaa journalismia kuin muiden seurailu ja antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa keskustelun suuntaan omilla valinnoilla. JOS PÄÄTÄT JÄTTÄÄ SUURTA HUOMIOTA SAANEEN AIHEEN UUTISOIMATTA, SELVITÄ ASIAN TAUSTAT ENSIN NIIN HYVIN, ETTEI RATKAISUSTA SEURAA UUTISTAPPIOITA. Eri uutisvälineiden ja asiakkaiden tarpeet Yleisön ja asiakkaiden odotukset vaikuttavat siihen, mistä STT kirjoittaa. Tapahtumat ja aiheet, joista monet asiakkaat odottavat STT:n uutista, myös uutisoidaan, mutta STT valitsee itse käsittelytapansa ja näkökulmansa. Esimerkiksi onnettomuudet ja tulipalot poikivat usein varsin rutiininomaisia uutisia, mutta niiden seuraaminen kuuluu osaltaan STT:n perustehtävään. Tällaiset rutiinit eivät kuitenkaan saa estää muihin uutisaiheisiin tarttumista, joten rima on syytä pitää riittävän korkealla. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksista uutisoidaan kuolonkolarit, samoin onnettomuudet, joissa loukkaantuu useita ihmisiä tai jotka aiheuttavat

6 huomattavaa haittaa liikenteelle (esimerkiksi ruuhka-ajat isoilla teillä, katkaistu valtatie). Pienempiä onnettomuuksia uutisoidaan, jos niihin liittyy jotain poikkeuksellista. Henkirikokset uutisoidaan aina, jos niitä tutkitaan murhina, ne ovat tapahtuneet julkisella paikalla tai niihin liittyy jotain muuta huomiota herättävää. Muita voidaan karsia tilanteen mukaan. Eri uutisvälineiden tarpeet vaikuttavat myös uutisten ajoittamiseen ja käsittelytapaan. Sähköiset välineet tarvitsevat juttuja myös hiljaisina aikoina. Tämä laskee siteerauskynnystä ja muutakin uutiskynnystä. Samoin viikonlopuksi ajoitetaan omia uutisaiheita ja reportaaseja, koska lehdillä on niille enemmän tarvetta. Gsm-uutisia varten kirjoitetaan lyhyitä viivaversioita esimerkiksi jääkiekon MM-loppuottelun jokaisesta erästä tai formulakisojen käänteistä. Seuranta STT:n uutisseuranta perustuu ensisijaisesti omaan järjestelmälliseen tiedonhankintaan. Viranomaisten tai muiden asiasta vastaavien tahojen tiedotusaikataulu ei siis yksin määrittele, milloin STT aiheesta kirjoittaa. Näin turvataan se, että merkittäviä asioita seurataan myös silloin, kun ne eivät etene, aiheuttavat kiistoja tai epäonnistuvat. Kaikkia merkittäviä uutisprosesseja STT seuraa aktiivisesti loppuun asti. UUTISOI AINA AIEMMIN KERROTTUJEN RIKOSTAPAUSTEN TUOMIOT. TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ SEKÄ YLEISÖN TIEDONSAANNIN ETTÄ TAPAHTUMAAN LIITTYVIEN HENKILÖIDEN OIKEUSTURVAN VUOKSI. SEURAA MYÖS MERKITTÄVIEN POLIITTISTEN HANKKEIDEN TAI MUIDEN UUDISTUSTEN ETENEMISTÄ, KUNNES VOIT ARVIOIDA NIIDEN ONNISTUMISTA JA VAIKUTUKSIA. Kukin toimitus seuraa säännöllisesti omien alojensa tärkeimpiä ja kiinnostavimpia tapahtumia (esimerkiksi politiikassa valtioneuvosto ja eduskunta, urheilussa päälajien ottelut, taloudessa tulosjulkistukset ja ytprosessit). HARKITSE NÄIDENKIN TAPAUSTEN UUTISOINTIA TILANTEEN MUKAAN. JOS KERROTTAVAA EI JUURI OLE, TYYDY LYHYEMPÄÄN JUTTUUN TAI JÄTÄ JUTTU TEKEMÄTTÄ. OTA KUITENKIN HUOMIOON MUU UUTISTILANNE JA ASIAKKAILLE ANNETTU ENNAKKOTIETO. ILMOITA SUUNNITELMIEN MUUTTUMISESTA AINA UUTISPÄÄLLIKÖLLE, JOKA TIEDOTTAA SIITÄ ASIAKKAILLE. MUISTA MYÖS, ETTÄ MYÖS NEUVOTTELUJEN KARIUTUMINEN TAI PÄÄTÖKSEN JÄÄMINEN PÖYDÄLLE ON UUTINEN. Takaisin tämän asiakirjan alkuun

2.3 Siteeraukset ja muun median uutisten jatkaminen

2.3 Siteeraukset ja muun median uutisten jatkaminen 2.3 Siteeraukset ja muun median uutisten jatkaminen Muiden viestinten seuraaminen on tärkeä osa kaikkien uutistoimitusten ja etenkin uutistoimiston työtä. Asiakkaat odottavat STT:n tarjonnan kattavan päivän

Lisätiedot

3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet

3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet 3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet Tässä asiakirjassa: Reaaliaikaiset uutiset Viivauutinen Sähke Nettiversio Pikakooste Lehtijutut Lyhyesti Pääaihepaketit Keskipitkät jutut Lyhyet jutut Tiivistelmä Tausta

Lisätiedot

112-seurannan lisäksi STT soittaa säännölliset puhelinkierrokset hätäkeskuksiin, pelastusviranomaisille ja poliisille useita kertoja vuorokaudessa.

112-seurannan lisäksi STT soittaa säännölliset puhelinkierrokset hätäkeskuksiin, pelastusviranomaisille ja poliisille useita kertoja vuorokaudessa. 2.7 Tiedonhankinta STT:n uutistyö perustuu toisaalta lähteiden tarjoaman tiedon jatkuvaan ja kattavaan seurantaan, toisaalta oma-aloitteiseen ja aktiiviseen tiedonhankintaan. STT suhtautuu kaikkiin tietolähteisiin

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet

3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet 3.1 Juttutyypit ja juttujen pituudet Pikaversiot Viivauutinen Tekstiviestiuutinen Pika Pika+ Pikakooste Loppuversiot Pääaihepaketit Keskipitkät jutut Lyhyet jutut Tiivistelmä Tausta Henkilökuva Viikon

Lisätiedot

2.5 Nettiuutiset, screen-uutiset, tekstiviestiuutiset ja radiouutiset

2.5 Nettiuutiset, screen-uutiset, tekstiviestiuutiset ja radiouutiset 2.5 Nettiuutiset, screen-uutiset, tekstiviestiuutiset ja radiouutiset STT tuottaa perusuutispalvelunsa lisäksi myös täysin valmiiksi toimitettuja uutisia verkkoon, radioon, teksti-tv:hen ja matkapuhelimiin.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset

2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset 2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset STT-Lehtikuva tuottaa valmiiksi toimitettuja uutisia matkapuhelimiin, radioon ja verkkoon. Uutisdeski valikoi niitä varten tärkeimmät ja kiinnostavimmat aiheet

Lisätiedot

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Esa Koivuranta LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän,

Lisätiedot

Kannattaako printtiin pantata?

Kannattaako printtiin pantata? Kannattaako printtiin pantata? Kalevan ja Keskisuomalaisen verkko- ja printtilehden yhteiselo ja ongelmat Sami Rahkonen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

MEDIAJULKISUUS LENTOYHTIÖN KRIISISSÄ. Finnairin matkalaukkukriisin kartoitusta

MEDIAJULKISUUS LENTOYHTIÖN KRIISISSÄ. Finnairin matkalaukkukriisin kartoitusta MEDIAJULKISUUSLENTOYHTIÖNKRIISISSÄ Finnairinmatkalaukkukriisinkartoitusta Yhteisöviestinnänprogradu työ Jyväskylänyliopisto KatriinaSaari syksy2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa 6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa STT käyttää uutisissa ihmisten ja yritysten nimiä journalistisen harkinnan mukaan. Ensisijaisesti punnitaan aina asian uutisarvoa sekä lukijan, katsojan tai kuulijan

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa Petra Thurén Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

2.4 Juttujen käsittely perusuutispalveluun

2.4 Juttujen käsittely perusuutispalveluun 2.4 Juttujen käsittely perusuutispalveluun STT:n juttua ei tee yksi ihminen, vaan kyse on prosessista, johon osallistuu tyypillisesti kirjoittaja ja vaihteleva joukko muita ihmisiä. Kirjoittaja tekee yhteistyötä

Lisätiedot

SEURAVIESTINNÄN OPAS

SEURAVIESTINNÄN OPAS SEURAVIESTINNÄN OPAs SISÄLTÖ Esipuhe 3 Työnjako seuran sisällä 4 Viestinnän välineet 7 Tiedotustilaisuuden järjestäminen ja tiedotteen laatiminen 10 Keitä tiedotustilaisuuteen kutsutaan? 11 Millainen kutsu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot