KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --"

Transkriptio

1 uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Onnsunu odnvho Koäynnsä. Kusu medä yään, pmsess romme sumsrpees j eemme ovess sopvn odnvhosuunnemn. Knesömm Pusou PR-Neö Oy LKV Pusou 2, Komum Jyväsyä puh Johnn Kumpunen An Kumpunen LKV Ej Pennen KAT Trj Ruusnen LKV Heev Aho LKV Per Reo Ej KorsevRuohomä Ju-Pe Frmn Rm, LKV Väyspoesmer: Vrm 1200 eur + 4,0 % veoms upphnns, mnmpo 2500 eur, srjuu 190 eur (hnn ss. v 23 %). Kos uunees vuodes j ruhs jouun odous! OSTAMME KULTAA hyvään hnn äeseä -- jo pävä -- Vrpn Ku OSTAMME MYÖS HOPEAA KELJON PRISMA KYLMÄLAHDENTIE 8, JYVÄSKYLÄ FORUM ASEMAKATU 7, JYVÄSKYLÄ PRISMA PALOKKA PALOKANORSI 1, JYVÄSKYLÄ Jouuuu 2011 Kämme smme uunees vuodes j ovomme ruhs jouun!

2 2 Kuonen Jouuuu 2011 Päärjous JYVÄSKYLÄ - SUOMEN ATEENA Kymmenä vuos sen mnedon unn sunsee ouupoje esen Jyväsyän upun oson pn. Vs ny, ymmenä vuos upungss suneen, uo opp on vuunu. Täää eeään un peoss. Pen j upunge s äyvä e sneee mhn yhese vr upoen. Vn rppeä suunnn rpeesn ohesn. Hyvän hnee vpyvä j usnnuse rv ässä. Ihmsee väämäön ves on Jyväsyässä s. Sä ryöppyää mon mnn ouun muun osen errosn, mu vesposn e. Busss pdeään myös oren, jo upungn prohn ssn äyöse ysysuos. Mu äyömyysä vme on ov oee cmpng -ueen sro Ljvuoreen, Invesonn urheupyhäöhn, Vonoseou, Luon unne j Kropuson pysäönbuner. V jyväsyääsen veroev uo on seväs penemp, un muss essuurss upungess (eneeö ven veropnnren nso), prmes musos hven, uen upungn budjen vuoseen prnemses. J ve sv s euro jo seun. Ouo on myös sunonnn ore hnso, v perheden oo on pen, uo hse, energn hn ore j sunnoss veeävä ensä yhyemp. Hyvän hne senään on: Kuon ehäväyä näyää opun oeuuvn. Tovon, ee sä ue vvyöryns. Terveyspveu hmmshoo uuunom ov ohuusen hyvää o. Snän on uh, eä vr menevä uevn vuosn sn senn. Hemn uenn huv, eä musn umään srey uo enemmän, un oeneen j vn ääärn yöpnos. Kuuureämä on meesän monpuos osn oresos (pereen perheesen äyyy yrää). Kunhn veä huomsn, eä upungn monuhpänen henösö on oemss upuns vren eä pänvson. On vn uoev, eä 75 vss e vo o väärässä. Kes huom ruhs jouu j ohuusen hyvää juhvuo Arre Mäeä pääomj Kuon Asu ry Yhdsysen Hus vuonn 2011 Arre Mäeä pj Kuo Järvnen sheer Prjo Jämsen-Ahonen vpj. L Kovunen Gor Lpn Jouo Svonen Prjo Svonen En Tuupnen Yheys sähöposse: Jäsenmsu euro T Ly es msm msu 10 yhdsysen e veropnss vsen pnsron. Imo uenn yheyseos (nm, osoe, puhen, e-m) srron vesenässä. Sm v vo ms vuousen msus. Imousnesovmuse * * * Vär: prosess CMYK-muodoss (e rgb). * Kuv 300 dp resouuo, jpg- ff-muodoss. * Snomehseusn ehy pnovms PDF-edoso. Fon mun (e True Type rjsm onveroun). Koovs, orjvs vss nesomeres veoen erseen rvess 29 / un + v 23 %. Mnmveous 0,5 un. Anesopävän jäeen spuneen neson jusu e vod. * Medor: Kuonen-eh Kuonen on Kuon Asu ry:n j Mno Os:n yhesyössä usnm j jusem uuur- j edouseh, jo jen uuusn oousn j yrysn Kuoss. Lehden ev on p. Pnop: Kspno Oy, Kuruves. Tomus Vsv omj: Ps Ionen Puh Mnosmyyn: Kso uude yheysedo Vm juu j muu mer omusee vmesään uuuden 20. pävä. To j omus: mno * Läheä juu, mepde, pue vouv Kuoseen sähöposse: so Seurv Kuonen mesyy hemuun uss. Versrj Tervesä vuoroeuvp! Oen vuodes 1980 ou yhäjsoses yöeämässä norm om päen j srude srsen. Vää on ununu, eä on ehny h omen vuoro perään ns. ruuhvuosn, un so vden psen j yhden orn perhe o veä oon j yön säs on ou uomusehävä j mun hrrsus. Tououun opuss jän ome j Juhnnuses oen ou vuodenvheeseen esävää vuoroeuvp, jo juu ens vuoden oppupuoe. Vuoroeuvp on msmssn 359 vuorou. SUOSITTELEN! : )) Vähän y vuoden ssää on phunu suur muuos eämänprssän. On jouunu huommn, eä se, mhn on vuosen vrre ounu, onn donnu. Oen ou vme jouuuun jäeen vsssä hujsss, joss ähsuu j ysävä on seu hudn epoon. Isän uo hemuuss j noppn esäuuss. Meneysen odesuus resouu, un e von enää so mennä äymään nn un ennen. Ensmmänen Isänpävä mn om Isää, vn ynän hude veden, säs ävää j puu. Mu yä muso rsuv sän enemmän j huom, ee ne hävä v rs ähenen on poss. Muuosen on vommmn, un onn esämöä ysn, vää pen Mnuormme o seurn sress esäsen uonnon eseä. Muu ov össä evä enää oe eäven jouoss. Vuodes 1964 oen veäny esä möämme j n on ou poru ympärä j ny e enää oun. Se o hersävä he en hunn j ouhun jäeen. Ven pjon esämöä j seähän yä meeäsä puuh rää j ehä se uo äymään äp syvä unemus, jo en ou ennen jouunu oemn. Suruyö on ehävä, Mepde Sääsö j un se synyy Kupungn johdon esysessä sääseään opem Kuon rjso. Krjso on muumn pävänä u j yösää hmpun verrn yhä rjsohmsä j svooj, Ny hun sääsää opem se seurvn perusen: Kuon penrjso (vu ) Nyysen n vuosvuor svous/v 4 260, yheensä vuodess. Kupungn om ose. Krjso KOKOUSUUTISIA Syysoousessn Kuon Asu ry. vs y-nsnöör Arre Mäeän jmn yhdsysen puheenjohjn v Yhdsysen huseen vn seurv henö: Prjo Jämsen-Ahonen, Kuo Järvnen, L Kovunen, Rj Bromn, Jouo Svonen, Prjo Svonen, En jo pääsee eeenpän. Kesää 2010 po sressmme puucee j uorennus, joss o er, vrso j muuoj. Msopo po son määrän vm hoj j puoen sren ussvsuuden j vuro sojn pu, jo o dev. Vme ven n rennen uus rennus j bonwc. Tupon jäen rvmnen on ode rn puuh, sen huomsn. Myösn posnuuneden jäeen jää pjon ehävää, un mään he evä s mun, vn medän persen on hodev s unoon. Vuosymmenen n eryy pjon e j ve äydä ne äp j öyää oe ohde ee vre ms. Mu yä os j unnous edesmenneä ohn s eemään s ns. vmesen pääe. Se on unn-s, vn se ve j energ. Ionhen vuoeen yy. On mnjohjn eväää 25 hengen ryhmäe, un nejännen errn ävn n nn ehovss Isress. Louuss pääsn ensmmäsä er rpon se. On New Yorss vnhmmn pon nss. Ys omes pojsn on yöhrjoeuss YK:ss Suomen pysyvässä edususoss j pääsmme ursmn ussen se j sn jop pää puheen YK:n yesooussn puhujpönösä. Kävmme myös USA:n pääupungss Wshngon D.C:ssä. Täyyy sno, eä so poj on so syseem. New Yorn meropouee on y 20 mjoon sus! J MAN- HATTAN pvenpräjneen, W Sree meenosousneen, Vpudenpss, Tmes Squre jne! Syysom on vmon j nuoremmn yären j hänen verns nss Mdrdss, joss vnhn pon nyyään on yössä. Tuo meropouee suu y 6 mjoon sus j vonn 3 pv/vo, yheensä 15 un/vo. Pdeään sujeun shen s, unnes uus penrjso Kuon yhenäsouu vms 2013/2014. Avn ouun yheydessä, joon oppen j opejen on mhdos äyää rjso sen oess sujeun muu ssunn. Esysesä näyy, eä on om, ss summ on sennnen rvo. Imeses Tuupnen j Krs Mäeä. Yhdsysen rousen on nnos ueen su ommn hyvän, urvsen j vhysän sumsen, monpuosen pveujen seä unn j erveesen ympärsön puoes. Lsäs yhdsys usn upungnoseheä Kuonen. Yhdsysen msun suuruus on 10 euro vuodess. yä upun yä myöneseä v. Ps, eä omps hävs ressusn, eä un mesä nejäsä huomnnu yhään mään! Tsuvr seä ov yä ure j pääsmme vmesenä ompävänä uusumn Espnjn posn j seä psmme suoms ohoovere! On meonen härde, un pnor, jo-, e-, mero- j OAJ-or, äenen rh yms. Vrsen! Kuenn mu vr j sn vää su yhden eämän rnmms jnjsos. Eouun 5.pävä sn ss esämömme rnns hrmuhvenen g j 48 cm. Munosen järv Tovn Huoss e oe ovn so, mu o svnu Suomen 10.suurmmn hvenen neeojen mun. Oen ou ää vdenneä vuusouden vuuson säs Tpveun johounnss, upunrenneuunnss seä Kes-Suomen on munvuusoss. Tänä sysynä sn säpesnä vuusoryhmän puheenjohjuuden, un Asmo Mnseä muu Hesnn KD:n puouesheers. Louuss pern sen KD:n munvuuson puheenjohjuuden Tom Knnnemeä, un hän en medän järyyses eros KD:s, jon yhenä ärempänä seun hän on ou vuosymmenä! ; ( Oemme sunee vuodes 1985 sunomessujen jäeen rvoss messuuee j eouun puoväsä o wc-, sun- j pesuhuoneremon, jo es y s uuu, un yääen joudunn uvmn renesn vunu veä, mu oppuuos on mhv j uun sn äydä sunssn meen jo. Su o Isänpävä j meä o Jyväsyän Suom- Isre yhdsys ry:n 25-vuosjuh Kuon ouu. Menn o 9.30 vmseemn juh, un huomsn vvn vesvuoodon errss. Komess unnss u meen r veä ymävespuen roonumsen vuos. Smn n järyävä Jyvään po ps smmuusveä! Aonn susyhdsysessä jomme vomses ouun renms j ny sn o pesmss ämän mnunn vden psen erän äreän opnhjon veä suuremm vhngo. Täää vo ue sää vhers vuodesn: hp://www.esne.f/ juhn.srczews/ Tovon e ehden ujoe j uose Ruhs Jouu seä Sunus j Vrjeus seä Menesysä Uudee Vuodee 2012! Juhn Srczews se on mä Tpveu su sä j se unuu yä suure semmose. Se on se hyöy, jon jou onen s. Esmers sen s Tpveu oessn äyöönsä nnun phu edese oe, jo o vru rjsoe. Svoussääsö, oseu upungn om frm, nn sääsönä vo o ys yöön sää nn j onen vo u rjsonhojs. Työömsähän Jyväsyä ms meeään sen 5 mjoon euro vuodess voe j muu uu pääe. Sspä ämä sääsö yä äänyy npuon uujen puoee. Kyse on vn seneeses ss. Svsys Kuoss on josn syysä ph s upungmme johdoe. Toudeses svsysen jmnen e oe merysenen menoerä. Leo Turunen Eäeensjyhdsys Kuon Inuore ry. pää syysoousessn v nyyse johounnn e myös uevn vuoden 2012 husen s. Husen ooonpno on seurv: puheenjohj Arre Mäeä, e Sso Krppnen, Rmo Jouh, Prjo Svonen j Jouo Svonen. Vrs nmen Irs V j Rj Bromn. Koousess pääen myös yhdsysen säänöjen muumses. Yhdsysen merävmmä vee järjesää Inuoren uuurerhon, joss veäjänä on ou Anj Sn- Ros. Yhdsysen msu on 10 euro vuodess.

3 uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Jouuuu 2011 Yhdesos he su voon Imss väreee odous. Kuon ros hehuu vo, johon ssäänuj hvhuu syysn pmeydesä uessn. An jännää v on ress, seurunmesr Tuu Terhoso myönää syyeessään rn ynöä. On mss hää, pävämäärän mun nmey Yhdesos he mennä nmsn. Aueppnen Pe Musonen on os vuo mun vhmässä prej vooon. Auss meessä u monens jus: mä jos phumss on vomenn, johon pr ossuv Reno j Ano jss? Musosen huo on onnes ou urh. Jo vme vuos oso, eä vhmsä pden rvon phumn j se s osseen posvs pue. Musonen oros, ee hänä nnos hääphum mssmönä. Tärenä on ron pveujen uomnen hmsen uo. Uuden ron renmnen on änä n rsbsnes, Musonen snoo j v Kuon ron nuoreen ään. Krenen uu Prej vhään omsenymmenä seä hu, jo spuv ron ovs ssään eseeömyysodsus munn. Musonen sh eoon j reh ose. Tvoeen on vhä pr yöheenos mennessä ennen un prnss muuuv s smmos. Kross unnem henee. Ver, suur osn pren ähperheä, on nu vrr ssään. Aerrss pdeään jo pren j pppen väsä omusesuseuj. Sen eo yö puo sesemän j uuden ensmmäsen prn vhmnen vo. Vhpren meeä Srp Ojnen j Jrmo Turunen mevä jo vme vuonn ossumsn hään. Jrmon yöeseden vhmnen phu uenn vs änä vuonn. Onhn ässä jo omeymmenä vuo ou yhdessä, uev rouv Turunen hymyee. Jyväsyääse Nn Homsed 25v. j Ton Räsänen 27v. ov ennee von verrn uevn n nmsnmenos, mu pvä sen ssuuen vn vme hee s. Vnhemme soen muum un sen, he sevävä. In edeessä unnem on muuunu rennon oses. Ihmse rupeev j onneev osn. Ens vuos 2012 uee oemn vmenen he smnseen hääpävämäärään. Seurv mhdosuus onn sen 100 vuoden pääsä, seurunmesr Terhoso hymähää. Tes: Annn Suu Kuv: Eev-Ln Kyösä Ryhmävhmnen houue runss hmsä pe. Pr vhn hden ppn vomn. Luono j ympärsö Hevosmesen Kuo Kuo on n ou j on edeeenn hevosmesen yäun. Kun Jyväsyän upun perusen hyvn pensen upunn, o ähesen Jyväsyän msunn uuuneen Kuon j Kejon hevosmesen ehävänä om upungss hevosmehnä. Homss nn vossusn ehävä, ujemss vr, ujemss uej shoe j vnerehe seä hmss nä perusus- j rennusvä, jo vmehe ouhv j hsv Kuon Musven ouhmos upungn Kuppdun rojen, erennusen j ouujen perususn. Son nmän rennuse osn ehdä esämään soj vuos, nyyse rehd j nsnöör un suunneev rennuse nn, eä ne jo 30 vuoden pääsä on purev. On musnpnuj rjous sä, men hevosmehe hsv järeä perususvä Jyväsjärven jään y monen reen pääe pnun j monen hevosen veämnä. Penssän orpss Kuoss j Kejoss o hevosmehä nää uro homss. Merävä omesnj ujeusss ov upunseudun mone eh. Lemes John Prvnen perus v Säynäsoon ovushn j Tnnn Luhern vnerehn m renneun vnerehn. Tehds on edeeen Suomen vnhn omnnss oev vnerehds Sor Enson omsusess. Tuon uuden ehn ehn ovupuun hnnns j vnern ujeuses u suure ur hevosmehe. Vnerovun o järjesen uohon n nn, eä järeä ovu den juseer rsn eouun uss j jäen prs uuudes eheen uvumn. Kun puu ov osneen j ehneen msoss, ehen u rungos hhu puoe vedesä pos j rungo evenvä. Loppusysysä yömehe sen rsv j ov nuo rungo j esv ne uspue. Sen umen uu hevosmehe uv jmn ovurungo vesen vrse. Kun rungo ov uvunee, ne von u vnerehe j shvs. Imn uvus pöy osv uoss huunee. Kun Prvsen eh ov Säynäson sress, o vmden uoeden ujeus om ujeusehävänsä. Vs hyvn myöhään Säynäso sn u pääs mneveroson prn. Rue sn vs nnn myöhään un v Seurunmesr Tuu Terhoso syyämässä ynöä juur ennen suuden u. j ämän r sen puren v joen rueujeuse jävä ovn yhyss. Auvheess vner j shvr ujeen suen vesen n proomu Jyväsyän rueseme. Mu un u v, vesujeus e omnu. O voj, eä vner e ujeeu oenn. Kun jääe sen ov nv, ov hevosmehe rpeen. J nnpä rvn suur jouo hevos reneen ujemn uoee jäää pn Säynäsos Kejonhden u upunn rueseme. Suomen Kuvehden numeross 12/1928 jususs, E.Joen omss vouvss näyy, men jms uo hevosmesen josouv o. Kejoss uves oeuss uvss on perä os s hevosuorm fneer menoss Säynäsos Jyväsyän rueseme. Krjoj on onsu j mesänhoj Imr Kosonen Kuv: E. Joe Anon semvmuuos eenee Jyväsyän upunrenneuun hyväsy äänn 8-4 (ys o poss) Anon semvn muuosehdousen rseuss muodoss. Sm hyväsyn ehdouseen yvä sov onjo. Muuosehdous j onjo pääen esää edeeen upungnhusen j -vuuson hyväsyäväs. Suunnemen mun ueee uee s sunrennus, jos onen ehdään eryssums vren. Lsäs ueee nousee 200 errosneön hv- j erennus seä rnn sun. Kupunrenneuunnn mun semvehdousess ueen ehämsen ähöohds on oeu mnen ue äydenävä sunrenmnen seä penmuoonen eomn. Kvmuuos muu Anon yesen rennusen oreuees sun-, e- j omso- seä yesen rennusen uees. Kesäuuss pungnhus hyväsy puesopmusen, jon mun Anon mue vuorn ähes oonn Jyväsyän Nuorso- j Pveusunno ry:e ( JNP) j Tuomojärven Avno ry:e, j upungn omsm rennuse myydään JNP:e euro. Sm JNP souu perusorjmn nssvn, huvn, esäeern, rnsunn j punmyynoju. Lsäeo hees j muun muss hvnneuv ueen uevs meesä nähävssä veross osoeess: hp://www3.j.f/vous/ v.php/d/712. IIRO RANTALA KUOKKALAN KIRKOSSA Los heroes pnoonser uun sunnunn o 18 Kuon ross. Iro Rnn soooonserss uun mm. Pe Pohjon, Jen Sbeusen j Esbjörn Svenssonn säveysä. Lpu 20 e (un ennen ove). Järj. Jyväsyän esäyopso j Kuon ueseurun.

4 4 Kuonen Jouuuu 2011 Whemnn ondor Kuon eesuseen Jouuuun 8. pävä Kuon eesuseen, mpmo Dvnn ensee pe vn Whemnn ondor. Kysenen e uuuu smn srjn un Jyväsyän esusss, bussermnn upeess, sjsev hv-ondor. Whemnn ondoroden us on Ipo j Mnn Läheenmäen yräjäprsun. Uueen hv-ondorn uee 24 ssp. Khvn päväsä omn uev pyörämään s vus j s os-s yönejää. Leen onsep on smnnen un upungn esusssn: pnous on se evouss ondoruoess, jo myydään nn ysyshenöe un yrysen. Suurn os uoes evon Muurmess. Whemnn nv de onn pnos ondoruoeden herusuueen j uoreueen. Tuoee uev hvn s er pävässä. Meä on rjon on ds n, ruseväsä äyeuhn, Ipo Läheenmä j Kuon ondorn hvvsv Trj Tuunen. Ipo Läheenmä eroo. Kondoromn ähes ymmenen vuoden jn Kuon j Jyväsyän esusn säs Läheenmäen ondoro on Muurmess j Ääneose. Prsunnn ondoromn o Muurmes vuonn Aunpern den o, eä vmo Mnn epoo pu j nä myydään eeenpän hvoe, Ipo Läheenmä museee. Nyysn yräjen uoo uee pääosn omen ondoroden myynnsä. Bussermnn upeeseen ondor vn vuoden 2008 uss. Pr vuo sen Läheenmäe ov meä uuden een perusms. Non vuos sen ps renu Kuon ue. Remononyö hvss oen he, un Dvn o muunu uueen osoeeseen j rennusup-s o su äseyä. Tänne on heppo u, j eesusess on monpuoses mu pveuj, Läheenmä peruseee p. Vmesen vojen vmesey Lehjuun eoheeä, non s vo ennen hvn vuumspävää, sen ssäoss äy ov uhn. Tn remonon on veä esen j ehävää rää. Ipo Läheenmäen säs p on myös uuden ondorn hvvsv Trj Tuunen. Veä ässä vheess, un pjon eemsä on veä jäjeä, ondorn pyöräjä jouuv eämään jännysessä sen suheen, sdno järjesymään joss. Läheenmä eroo, eä vess uu eä n uee re: Vmesen pävä ennnen jouuuun hdes sdn vrms ps hers homm, hän oe. Tes j uv: Ps Ionen Tn Mj j hhohsor Louun numeross Imr Kosonen rjo js j meennoses Kuon hhoreesä. Hän ero myös yhyes Tn Mjs, ss sen hnnns Schumnn vnerehn yöejöden hhomjs vuonn Hän oe: Jo sen on ou Tn Mjn. Sehän e oe ou peäsään hhomjn. Seä on ou vuosen uuess monens omn, jos on emmnn errou ämän ehden pso. Mj on ou mm. nsouuäyössä. Kävn seä 1950-uvun opu s ensmmäsä uo ennen Tn ouun vmsums. Opejn o Syv Knnen. Myös Tn, nyynen Jyväsyän Vo äy Mj jo 1950-uvu ersn omnohns. O näyemäerhoj, sh, nss j vrmn myös pn. Mjn osess päädyssä o pään os. Kosonen ää Kuon vhvohn hhopernesn Uusuvn susehn, jo sjs Smrnnss. Lähempään Tn Mj öyyy merävää hhohsor. Hsenmu on snu nmensä Eem Hses ( ), jo o seä mesrhhäjä eä susvodeehj. Suomen j mmnn prh hhäjä äyvä hänen eemään susvoe. Muun muss Veo Husen erron äyäneen Hsen susvoe uvun uss. Hsen uon sus 1940-uvun opu vää pdempän oj Juss Kur ( ), jo o nenernen mmnmesr hhdon er mo. Kur voe mnunn sus muumn errn j ops hhoenss. Hhdon säs Kur o ov juosj. Hän u Lonoon mron 13. sje vuonn Kur o oosn Kjoe j seä hänen psns on upungnon edessä. Kur o ov hrjoeemn. Hän o nnos sj j hyeenpyyäjä. Kur o väräs persoon, jon uomnmos on pjon husoj osrno. Kjoe hänä pdeään suväveyn sänä Suomess. Häneä o nmän pn juos j äveä suvojens nss esäsn pn Kjoen hesärä jo 70 vuo sen. Ov Lehnen Espoon Kro j Kuon Aure Konserrvo Pnomus Rhmnnovn mms Aexndr Bgdsrov, pno Serge Osdchu, pno Tohorn uemn yvä pnoonser Hnns-s Mrrsunen Hnnssss s ämpmän pääösen Serge Rhmnnovn pnomusn prss un pns Aexndr Bgdsrov j Serge Osdchu heevä uujon ome hdee pnoe säveeyä eose. Bgdsrovn ohorn uemn yvän onsern ensmmäsen puoson Srj hdee pnoe nro 1 op. 5 j Srj nro 2 op. 17 rjov monpuosen usen hrmono j dynms soj unohm vhv ensä osms. Eryses ensmmänen srj uje uujo sävymms oseen uonevs j msuses osevs. Moemm Serge Osdchu j Aexndr Bgdsrov srj vv pns ps joj fore -ordej, myös vrv juosuus, jos moemm muuso suoruuv dos. Täydesä yhdensuu vo usn osn svu, mu penä rymsä särmää j yhenäsyyä jä jon pmn. Tosen puoson Snfons nssej op. 45/ on monuoenen esmer romnn j 1900-uvun musn ohmses, joss oho hrmon, onrs j brjnss vuoroeen hersvä uunejn nuumn muse. Bgdsrov j Osdchu onnsuv uomn meennos onrsej, rymsä eosuu j säyämään nenseen ämän vvn eosen nss oppuun s. Bgdsrovn voeen on usemmn vuoden onsersrjssn so äp Rhmnnovn oo pnouono osn ohorn uemns, jo u vonfrn vuus pnsn ommseen. Tämä srjn ousonser oso souunesuu j nohmo, mä e vonu jäää eään sss ymäs. Kun musn eemsen o väyy, jäävä pene uneusvrhee meryseöms. Ou Kesnen Kuv: Ps Ionen Krjesey Kr Rähä: Tse Kusnj: Medpn Kuonen Kr Rähä on jussu uuden surjn nmeään Tse. Krj eroo ss, pensä Tourujoen vrre, opeeun ehn oss susvs hhmos, jo seev upungn du j uonnoss. Seussn se uv nn uuj un unemomn j ohv mon hmsen j eänen rpävään yvä phum. Krj on yynsä puoes suunnu enssjses pse, mu se heräänee jus myös vruneemmss ujoss. Tshhmojen u Rähä äseee rjssn use eemoj, uen usms, ysävyyä, vänpämäömyyä j hmsen suhuums uonoon. Tären se rjss on uenn sen Kr Rähä vpön oss väämnen. Ne ov hhmoj, joden ovos ujeseevn esuudessmme j uvn hädässä oev. Ihmse un evä n os o os huomoon nn hyvn un os rve. Ps Ionen RYHMÄ EKAN VAUVAN PERHEILLE Evuvryhmä Kuon ro hemuuss. Evuvryhmä on versryhmä ensmmäsen psen snee perhee. Tää er ryhmään usun 2 4 uuuden äsä vuvoj. Ryhmä ooonuu mnnsn o non omen uuuden jn en 6.2. Mun mhuu mouumsjärjesysessä 8 perheä. Ryhmänohjjn omv Kuon ueseurunnn senohjj j Kuon senneuvon erveydenhoj. Imouumse nessä jyvsynseurun.f > Imoudu. Kysy sää psyönohjj Tn Korhose p , Lämpmäs erveuo ryhmään! TERVETULOA JOULUPOLULLE! Jouupou veen Kuon ross mnnn o 18.30, 19.00, seä esvon o 12.45, 17.00, 17.30, 19.00, Kerros eopun uo j esää n. 40 mn. Kenäse erveuo! Järj. J:n rssen opson senohjjopsej j Kuon ueseurunnn ps- j nuorsoyö.

5 Kuonen Jouuuu poh syväsemmn. Oen nähny mon vej, mu nämä ov yä s meennosmm. Onhn ysymysessä mnsän ädn vn. Gup ov josus erehynee phsn. Men äynee ny? Se ehä sevää, ennen un seurv Kuonen mesyy. Hrvnsen rs uu j seurssn ou yhä rs Venus, ov meeen psuudess oemn ähden räjähdysen. On ysn posnhum j näy o uns, mu peov. K puhun mmnopus j uson sen oevn mer sä. Nyysn nun äysuus, v se heräää mnu josus, esen yöunen, seään hemn. On non-sop hässä ensmmäsä er, veäpä uovern. Krose suude ov e vom. V vhävä o y 30 pr, e vhmysvuoross non oee prsunn, ou rosss odsj, joen eheryesösä mnun epuuen rjses odsjs. KIDE- äseoryhmä so oo jn hn häämus, jo json uunne y nejä un j jään odomn hedän onserejn j uuden evyn jusems. Adven. Tovon o, vo j ruh jouun odoeuun. Jouus, muss j mosvos osev Anon mummo. Anon mummo Oen ou uo. Luun yäsyäneen uj pä juun, mu nä on uuemm vu, joen jn. Tosses. Ahe yä rää. Hrvnsen ämmn esä ju j ju un. Ihmeesä, eväää errn rouvn sum orvo, jov oyhömme ovenpeessä umsn veä mrrsuuss. Knerv veresessä ruuuss yrvä yän usue sysyn ueen. Vme sysynä jävä puden ehde yäysven e. Sn umpojen ehverhou umvesosee. Sä on odseen vouv phe eemäsämme umuos, jo on premmnn eh. Tämän sysynen hmeesyys ov npurn mrrsuuss pomm nre, jo sn perun vsno, jos ose pomjoe. Oen se, m suessn, öyäny ouun opu son nreueen, mu mrrsuuss vses on ou un, nn ps. Kmos on nu j sen mun ehrjoeu vsus phos j prvees. Oen vojen nn j syyän meeän uuj j ynöä prveeeen pmeään n. Kynöä poeen, men mun, ympär vuoden. Mä o, un verue mennessä pornpeessä pv uu, son eää oevns erveuu. Hrjun soo esäsn j mosvo ve unuv hrmvn ujo. Ks vähen nsä on hrm. Enemmän hv ohuen umerrosen ojuv yhjä up- ym. puse, jo ov vrs, un vnhus nhn usuu. Oen sunu äää nejä vuo j snu oe pjon os yäysä. Mä määrä Kes-Suomess on un uoupoj. Ys senen on Runebergn -res rsy veusohde Srjärveä. Se on vs vemp mso. Sn odseu nuoremmen, eä yä mummon js nuo vrss uoeu rnnepou nous j seuu. Lpsenpsen nss nämme ren vrre pjon nn meennos so, eä seä os vhyny uemmnn. Meuvuse s onuj, ejuj j mennnäsä sueu smmouneden ven j nojen oohn. Oen onen, eä Anoss j Kymänoross on veä osses - renmon uono jäjeä, joss vo nu penen pensä hmesä. Yhden sysysen on sn oe yääen. Kesäeer unnosen. Lsoouse ov jo pn. Vo, vo, un ssmme uude por rnr Anon j uvn ympärvuoseen äyöön. Jos veä ssmme Anon enäe esäse yhesuusuude j pävänss ve. Veä jos ss ovo vhysän hvn, jos ss myös jon ämmnä ruo, v on veäväs Tun vus vuoden 2011 uojs j oen hmessän mä nso. Ehen uo vouhomnen vnhn Anon puoes. Pääö n u muu, näemään jonn rennusen rvon. Enseen oupunn vsv rehdn, jo ymmärs vnhojen rennusen rvon. Myöhemmn u yräjä Svessä s. Hän es ooren vnhn puuomjööseen, esee upun. Ny v jyväsyääse sd smnsuunsen ueen Hnnsen j Cygnusenujen umn. Kävn uuneemss väösen perhevävs j hmeen, men me sevsmme. V oemmeo sevnnee? Oen suupove, jo sven upöyä j psmse. Oen onne, un sn oe urus, een vs vmpn j poporuoss ueneen, esyny uvome ee. Luoovern ov po j eys oen upnpoo j ussren eo. Onnes vnhemm ov vpp j npur pusvj, ee meny n päe oeuss. On uhrohe, enä hunnu jäädä po huonomms, enempää hyppyrmäessä, un poupyörää joss, nnunpese peämsessä. Kouumo eväsn ov esn j meo oeuse j ve pohee jäässä. E ou pä housuj eä hhohre, mu es sevn mn rspu. Men väösä uunneess, msä se erp u, ennen un oo s esn. Ehä se grryhesun j so perhee nov urvsuu. An o jou, joe s mennä eromn murhen. Smss, usen psen sängyssä, peon yhdessä en, jos shen o he. Opn sossuu j muden huomoon oms. Työhön vomens mun ossumnen, o sen jn erp. E jääny, eä energ pensä puues suremseen. Sopmoms äyösesä s une Kovunemen herrn verun heum rveevää pu nussn jo oen ops. Lun esussrn unnosmses j snä yheydessä roboen hnnns nveden ym. äseyyn. Mä on se mh, jo nnos päääjä eemään hnnn, ohm hmsyövomn. Mm on romu äynnä j so os hmsunns eää yöömänä, jop nääsenä. Ys syy on eosumnen. Lpsuudessn een neeses puuees, mu uenn hyvää. Pden huo npures. Opn eämään vmoms, mu erveeses. Osn ehdä vnhs uu, jo ny snon henos uunmses. Ruo e heey hun. Se syön osen, ohn sen eeen nähy vv j eden mä reä se u pöyään. Tedo j do sryvä sää poje j ädä yäree, vnhemm mmmeheä nuoremme. Tehn hs j un esävää, jo nyysn unuu oevn unemon s. Tehdään nopes j hv, eräyösä. Käveydu p meen von mnsereä. Sm s upn hv, eeä, gögä ppreden nss, mä pysähyy uuneemn j seemn. Krssdemoren ojue pysähy nssn smn n, vnhemp herr. Hän yse, mssä ov demr? Jo puoe o Isren ppuj j mnosen Jeesus. Huojuvss mnosess jusen Kooomusen ensn vjususen snon KOTI. US- KONTO, ISÄNMAA. Tuo vnh herr o sä meä, eä nuo uuss oev s ov mennesyyä. Jossn meessä hän o oess, un Lämpmä ose j hyvän jouun ovouse e seen esää AUTOKORJAAMO I Mäenpää Kuon Muer Pohjhdene 19, puh ELÄINLÄÄKÄRIASEMA POLTTOLINJA JYVÄSKYLÄ PUH MINNA OKSALAHTI eänääeeeen s. HANNA OKSALAHTI peneänsrusen er. e. PIIA HENTUNEN eänääeeeen s. UUSI PALVELU: ELISA EKHOLM ongemäyösouuj, ornom Humme ää ehden eoss mun oe, seä ovo e Hyvää Jouu j Onnes Uu Vuo Ompemo Irn Teegey ovo Hyvää Jouu j Onnes Uu Vuo 2012! Poonj 19 E Puh LASKENTA JÄRVILEHTO on muunu uueen osoeeseen Kuoss. Terveuo nyyse j uude s Poonj 27:ään. Ruhs j Hyvää Jouu ovoen R Järveho puh

6 6 Kuonen Jouuuu 2011 Hoppr Vnh äjä see s Kupungn ousrvo on hme juu. Jou oevnn oushmnen ero, eä no mhdosuus on äyömenojen supsmnen. Se ro sos-, erveys- j ouumenojen supsms. Eä oe, mhdosuus on mon. Onohn herr äveee vme on Jyväsyässä. Snne se un reneee psej, äyää Hrjun vo, eee soj sojen pääe. Nn j sm. Ks un e ää herr huomnnee. V pääö ny s ymmärää, eä nopee syövä h j r öyhä. Eäeää ähesyvää vrmesjohdo e oe ouuäsä ps, evä he äyä jus er- Vo Jyväsyän Von pujouuss Tn mj pu Pesäpo Nse Uopej Hed Vnen Ssäpej Jenn Monen Kuden pej Sj Kos Mehe Uopej V Lponen Ssäpej Jr Monen Kuden pej Mo W Kuopo Puousj Ton Lv Hyöääjä Anss Monen Kuden pej Mo Läheeä Lenopo Vuodenveern enopoj Vjo Mnnnen Pengue Pengue snge 1. Ar Homh 2. Anero Rnen 3. Pe Läheeä Pengue dubbe 1. Er Mesä - Jro Määr 2. Mr Pennen - Kr Pennen 3. K Pnnen - Pe Läheeä Vuoden junorvmenj No Leh Vuoden oonen O Krppnen Vuoden Vonen Pen Kyönen Koous Kuon Asu ry:n husen oous pdeään orsn o 18 Anon hvoss. Koousess äseään yhdsysen säänöjen 6 :ssä roeu järjesäyymss. Lsäs oousess esusen Kuonen -ehden omussos. Puheenjohj MLL KUOKKALAN YHDISTYS RY:N JOULUTERVEISET Vuos ähenee oppun j onn usu ose uunees vuodes e Mnnerhemn Lsensuojeuon Kuon yhdsys ry:n omnnss mun oee. Yhdsysemme hu ovo Sydämesä Jouu j Onnes Uu Vuo eryses seurve hoe: pos Jouo Meränen, Lenneurvn Tom Ross j Leen Ppp, Kes-Suomen ens- j urvo ry, Kuon neuvo, Nenännemen-, Pohjnmmen- j Tn ouu, Jyväsyän upun j Nuorsopveu, Yrsuon perhepuson vä, JAMK:n opsej, Jyväsyän Työväen Teer, S- mre Kuo, K-supermre Koenä, Kuon ueen Sw, Enn Kr j Lhj, Kmper, Rero, Trnu puo j ompemo, vuuusyhö If, Tpo, Tryg j Turv seä psehemme Kuonen. Erysose nssev myös yhdsysemme unnose perhehvoden veäjä j verj seä muu omnnssmme mun oee vpehose. Jenhn yhesä v myös uevn vuonn! NÄPSÄKÄT NÄPERTÄJÄT Tmmuuss 2012 o omnns uus versryhmämme Näpsää näperäjä. Ryhmä on roeu Kuon ueen ädee j sen rousen on ooonu yh- veyspveu, s sosomen pveu. Evä he j buss öhn ouuun. Muenn upungnjohj men o pos busse. He ov oppuänsä urvuss yöpss j urvu eäeeä, jv uden, jou jop verorho. R hmsä. Hee ov äreä gofenä, venesm, rvno j muu eäeää ähesyve omnno. Nä pää ren upunn, v sen opeesn erveysesuse, ouu ränssysvä j sosom srreäsn esusn. Nn un uo Kuon rjson. V se on peuonpään oonen, se on rjso. Svsysen mer. Mu ehän sä äyä nämä eäeässä oev vrmehe. Ss se on opeev. Sä esää upunmme johj seurvss ousrvoss. Jou vä, eä se sryy ouun yheyeen. Sä upunmme johj e uvnnu ousrvo esysessään. Kun ouun jennus vmsuu, nn nämä vrmehe ov eäeeä vrmnn jossn eeän ämmössä numss pss sms j pvjonges. Vmsuuo ouun jennus osn, un vo ve rhns ouujen orjus pos? Suunnem Kuon mpuses on heno. Kouusen nn ernomnen. Kouun uee vos u muun un ouun äyäjä. Mu ueeo rjso snne, on er juu. Ny rjso j rj ov hyyssä. Kun rjso opeen 2012, rj häveään, nn un ne on ereen jo hävey son 80- uvu. Krjson oudenen merys on pen. Oesn no meno on vuor jon Jyväsyä ms Tpveue, ss Jyväsyäe. Syä rjson opemseen vo o vn s, joo Tpveu hu nämä esmers uouvs seeen. Nn äv edesen ojen, jo rjsoe vuorn. T onen, Kuon e hu svsysä. Ks nuors hun ehdä ou ryysävä örejä. Tovovs se syy on se ensmmänen. Tosn snne Tpveuun e d unnnen demor yä. Jos rjso opeen, on se un psss pse housuuns. Pn jääyy. Krjson uudeeen omnen mss pjon. Nn j usn nämä eäeässä oev vrmehe shen suosusv. He un rvsev venesm, Hrjun voj, rvnoo j ehäpä perä uuden jäähn. dessä neuomn, vrmn, sreemn, nromn, ompeemn j näperämään mä ny monn meeen juoh. Ryhmä ooonuu ensmmäsen errn joon sovmme remmn evään ohjems. Ryhmään mhuu mun 15 ää j mouums o vsn E Mnnerhemn Lsensuojeuon Kuon yhdsys ry:n omnn nn äydä uusumss nesvumme hp://uo.m.f. Löydä medä myös Fceboos! NENULAN PERHEKAHVILA Nenun perhehv v ovens vmesen errn Pujouujen meressä orsn o Tämän jäeen perhehvomn jää Nenännemen uee usnnussysä uoe. Yhdsysemme j perhehvn äyöön sopven ojen esmsä, joen vnejä oen vsn! Nenun vä ää ävjöään uunes vuoss j ovo edä erveues esvosn Messn perhehvn. MESSIN PERHEKAHVILA Messn perhehv on vonn esvosn o Pernenen Krppu j Korppu -phum Nenännemo Nenännemo järjesen pernenen Krppu j Korppu -phum. Tphumn järjesäjänä om Nenännemen päväodn j ouun vnhempnomun yhesyössä monen ujoden nss. Tphumn uoo uen ouusen j päväodn sen reä seä vänehnnoj. Runss ps j vnhemp pe eränneessä phumss o monens rjon: hv, evonns, rpjse, sreu, rppuorpöyä j svojen mus. Kouun unsss nssouu Armusn nuore esvä henoj nssej. Ton ph pden ruu vnu ämärs j rjo o grmr. Monen os myös pos spu pe eseemään prouon. Auo ven suuren jouon nnosune smäprej uoseen. Tphumn unnem o hyvn yhesönen: seä pse eä use näyvä vhyvän oen muvs. Krppu j Korppu -phum on järjesey jo vuos oovomn jo 90-uvun puovän eno s. Vnhempnomunnn ven säs phums on syyä ää sen uus ps ujyrysä, jo hjousn ov mhdosnee phumn järjesämsen. Vnhempnomun hun ää seurv yrysä nden suures vus: Jyes / Sun from Fnnd, Tpo, Fenn, Kes-Suomen Yräjä, Arresr-päväod, HB-Beon, Sw Nenännem, Pnd, S Oy, Jysän vrsomre, Megsore Inerspor, Kes-Suomen ELY, Dressmn, Huso, Hesburger, Mrmeo, Zzz, Fenno-op, Me, Pneo-hv, Cffe, Apee /Kejonesus, VAPO, Suur/Kejonesus, S-mre/Kuo, K-oenä, Ecoc Oy, Trnu, Sudo 71, Sudo A Korpnen/ Kuo, Kebb&Pzzer Rosef, Fysnen hooos Medc, Enn r j hj, Kopzz/Kuo, Kuon pee, Kopprn u, Ruhn epomo, Hoppr NuorenMessn oss (Poonj 9). Perhehvss on mhdosuus hve hyvässä seurss j rjommen mupn yhdsysemme e hnn 1 /perhe, e-e 1,50 /perhe. Lsäeo perhehvs s U (u. Emmä Messn perhehv on jouuuuss vonn veä s er: Jouusreu j jouus uuj Pujouu j nyyes Messn eväus uuun pn e Kevään ohjem mesyy myöhemmn nesvuemme! RAUHALLISTA JOULUA j ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2012! Peuu, Armus, Cffe, Pneo-hv, Penmr. Tes j uv: Ps Ionen Kuon Inuore ry:n husen j uuurerhon yhesoous pdeään orsn o 16 Anon hvoss. Koousess äseään yhdsysen järjesäyymsso j vuden omn. Puheenjohj Nenännemo nähn nssesysä, ämärs, svomus, posuo j pjon muu.

7 Lääärps Lääehodon uuums Mone vmesen v n ehey ääee ov uonee merävää hyöyä srusen hodoss j suorsn pdenänee enäämme. Sydänsrusen hooon ov uee: - sepevmovn j verenpneeseen roeu beespj - vjomnn j verenpneeseen ce-esäjä - oesero env sn Näden ääeden eho, hyöy j usnnusehouus ore evävnä j en-ää pdenävnä vmsen ov suunnomn suure. Veren hyyymseen vuv opdogree, prsugee j uusmpn gerod ov mhdosnee urvsen pojennushodon j suoneen sennevn meveron on. Hsee uusen ääeden äyöön ooss Lääeden ehämseen seä ehon j urvsuuden umuseen uuu vv määrä rh. Ss umus uvheess rhoneden j ääeä ehäneden ääeyrysen on sv uude ääee nopes mrnoe j js myydys. Mrnon on ehos. Monen, vs vähän mrno oeden ääeden yeensä vn yheen, ääeen ehäneen yrysen omn umuseen perusuvn eoon vo yä puue. Smon vs jemp nnen oemus ääeesä s myöhemmn uod uu eo ääeen omnsuuss, jo vov osouu myös hss. Muumn vuoden mrno ou eesvärnää ehäsevää dronedron (Muq) ehoen yhä uudempen eojen voss vromn sen heumen hojen vuos. Lääeen äyöön vo yä suurenunu uoesuu, mä sydämen on epäv eesvärnä muuuu pysyväs. Lsäs äyöön yy vven msvuroden rs. Ors, jo peeess myydään nmeä A Xenc, on jouunu urvrsuseen, os shen epäään yvän msvuro. Lhduusääe Acomp veden mrno pr vuo sen hvuusen vuos. Uusmpn vmseen ää heeä mrnodn eesvärnässä verupp esävä, Mrevnn orvv ääeä. Tämäns vmse ov dbgrn (Prdx), rvrosbn j psbm. Läääron j snunjryhmä on sysyä nnu suosusens näden ääeden äyösä. Tämä noud sm nj mersen jusemn suosusen nss: Näsä ääesä odoen Mrevnn orvj. Mu: Kuon ron onen jouu Terveuo umn unemp jouuuuj j jouuroon. Jo y hmsä on uusunu roon j odennu sen hämmäsyävän uns. Mone ov öyänee ron uomuodon monumensen uneuden. Kro on ssää vos j ods. Seä on heppo u yhesuuj. Kro on pu ome merävää huomonosouse j esey y 80 rehuurjususs ähes mnere. Kesää YLEN omj Mru Henen p rdo-ohjemssn Kuon ro Temppeuon ron verosen oheen. Smme o vähän ypeän rosmme järjeseyssä häden ss osmme yhdessä 33 prn nss hedän rusrnosn. Kro on ods perhejuhen, synymäpäven, seden, vhmsen, hun sunmsen j musosuusen pop. Kun roneuvoso ohuus ron vuor, myös vse seurunse pysyvä edeeen vuormn ro ysysen juhens pops. Imn ro omme un öyhä mes, jo men nääsenä nuumn. Hän nä un useses museo, mu e ou us. Seurvn n hän men nuumn us ädessä, mu e ou museo. Ny meä on moemm. On o ehdä yöä Kuon ro j Kuon seurunsen prss. Me ueen yönejä, ueneuvoson e j vseurunse jmme on ros yhdessä. Kuenn Kuon sunyhesö, hmsen yhesun, on rsnuson vrsnnen oeuumsen pr. Messuss puhun Jums, Krsuses j Pyhäsä Hengesä j oen Krsusen odenen äsnäoo evässä j vnssä. Ne ov ydnä, mu uenn vn ydnä. Täreämpää un uo ydn, on se mä sä seur. Sä uee seur vs ähmmäsenru. Krsyä on edeeen ehävä äää. Rusvje on menen Kuossn. Yhesösyyden puue srsu ysön. Messä ss suu pohjon yheyden j don nssäymsen nää. M ähmpään npurn on usen yhä pä un vp jvejemme uo Brsn sdemesssä. Ihmsen sjs me Kuonen Jouuuu Tää heeä on äyössä usn vn ysäsä ääeen ehäneen ääeyhön rhom ääeumus. - Lääesn yy epävrmuusejöä, uen vsääeen puuumnen. - Hodon eho äyöä e vod m, os bororoes puuuv. - Munusen msn omnhärösä vo muodosu vvn verenvuodon rs. Munusomnnn r rvon j seurn on rpeen vuoorsn penenämses. - Hääneess, jos jouuu onneomuueen j meneää ver, ääehodon äyön j ehon mmnen j verenvuodon yrehdyämnen vo o ongem. - Usess er puo mm uess vesessä vroen dbgrnn ( Prdx ) yvsä verenvuoorsesä. Rey-umusess, joss vuooj o Mrevn-hooryhmässä enemmän un Prdx-ryhmässä, mon äy yhä spernvmse, jo sää vuoorsä Mrevn-äyäjä. - Lsäs hoousnnuse ov ore. Tässä vheess suosusen on sryä pos Mrevns, jos shen hooon yy ypääsemäömä ongem. Rmo Hynen Lääe.s Ssäuen j rdoogn erosääär seuruseemme meuummn vroen un osemme nss. Kuenn eämän o j eämän rous yvä hmsn. Onn e oe vross j rhss, vn vp ysäven hvheessä j yhdessä nuuss musprss. Jo ny ysävä pv oro. Kuon ro sesoo ny pn seurv vuossd. Kehon uos, jo veä hov smsu vpehoses roons omn oudesen j omnnsen vsuun uudes ros j - ossn. Eävän rssyyden esmnen juhuuu veä ny monnerseen pääeäseen hnoon. Kron j von ero uee nn oeuumn, mä on roe myös suur mhdosuus. Psseurunns vo u son oo rosen eämän perusysöjä j ro jouuu ueuumn suorn nsä. Jäsenen ehävä on son uuds eämänsä j sm rons vsusen mmn ongemn. Son rsnuso uuuu nse. Jouun 2011 Pe Musonen Kuon ueppnen KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA Kuon ro, Syöäjänu 4, puh Kro vonn TI TO o seä suusen yheydessä. TOIMINTAA JOULU- TAMMIKUUSSA: Amuruous o o Opeus o o 18.30, Kr Vonen (hv o 18). Messu su o 11, Mnn Korhonen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Mrjo Ronnen, Hymnäuoro, pyhäouu. Snjumnpveus j prosen upusenno o 11, Ru Buch, N Ionen, Tnj Sr. Aueseurunnn j vpehosen jouujuh o o 18, äseo-oreser Kde, rumpuryhmä De Mone, Jube Deo, Tovon sve, Hymnäuoro, Knuoro j Lum-gospeuoro. Jouupuuro! Jouuonser pe o 19, AO:n oreser joh. Ke Kngs, Kehyvä uj, Tovon sve oreser. Vp pääsy, hvrj., oeh Kron mus.juhe. Ssnenen jumnpveus j jouujuh o 17. Messu su o 11, Kehyven ujen ropyhä, Pe Musonen, Johnn Nes-Hunen, Srp Lmpnen, Päv Heä, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Kunemm jouuuu su o 16 JA o 19, mun Kehyvä uj j Tovon sve oreser. Läheys- j jouumyyjäse su o 15-19: evonns, äsöä, sreuj, orej, rnssej, jouuorse ym. Trjo gögä. Cros-jouuonser m o 18 Tuumäen ross, Kehyvä uj, Ano Mesm-Mnsen neeyhye, Keoed, Sej Nyänen, Pe Prnen. Ohj. 5 e. Lsen unemm jouuuu o 18, mun Jube Deo. SURURYHMÄ Sururyhmä omsens meneänee ooonuu Kuon ro mm-hemuun 2012 n von väen 7 er (en 12.1.) ors-sn o Ryhmään oen 8 henöä mouumsjärjesysessä. Veäjnä ueppnen Pe Musonen j don Päv Heä. Ted. j mouumnen mennessä p JOULUPOLKU ross m o 18.30, 19.00, j e o 12.45, 17.00, 17.30, 19.00, Kerros eopun uo j esää n. 40 mn. Messu su o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, N Ionen, Tn Korhonen, Kuon pemnn. Kunemm jouuuu su o 16, mun pemnn j Knuoro, JA o 19, mun neeryhmä j Lum-gospeuoro. Jouuon snjumnpveus o 15, Pe Musonen, N Ionen, Knuoro. Jouuyön messu o 22, Johnn Nes- Hunen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Tnj Sr, Kehyvä uj. Jouupävän messu o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, N Ionen, Tnj Sr. Snjumnpveus o 11, Ru Buch, Srp Lmpnen, Vrsmehe. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Messu su 1.1. o 11, Johnn Nes-Hunen, Ru Buch, Srp Lmpnen. Snjumnpveus 6.1. o 11, Mru Ko, Johnn Nes-Hunen, Srp Lmpnen, hv j päväsuus. Messu su 8.1. o 11, Pe Musonen, Mnn Korhonen, srn Kr Vonen, N Ionen, Päv Heä, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Amuruous o o Messu su o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, Srp Lmpnen, Mrjo Ronnen, pyhäouu. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Snn j ruousen o o Messu su o 11, Ru Buch, Johnn Nes-Hunen, N Ionen, U- Mj Grönhom, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Los heroes pnoonser, Iro Rn su o 18. Lpu 20 e (un ennen ove). Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Amuruous o o Opeus o o 18.30, Kr Vonen (hv o 18). Messu su o 11, Johnn Nes-Hunen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Päv Heä, pyhäouu. 7 LAPSET JA PERHEET: Kerhoomn on jouuuo vo KOULUIKÄISET: Jouuer (7-12 v) Vjosen Kovunemessä pe-su Hn 30 e. Imouumse mennessä www. jyvsynseurun.f > Imoudu. Lsäedo Tnj Sr Kouuäsen syysuden erho pääyvä vo 50. Kerho juv s ens vuonn vo 3. NUORET: KE o Isosouuus j o 19 Nuoren, Poonj 37. Jouupuuro j jouupou e o 17 Pose j Kuon ro. RYHMÄTOIMINTAA: Avon rmupr MA o 19. Kuomehe TI o 18 (prom vo), ed. Tmo Kovnen p Läheysen oohuone KE o (prom vo). Eämässä eeenpän ryhmä KE o (prse vo). Torspmnen (eäeäsen erho) TO o (prse vo). Kro-ryhmä KE o 18, ed. j m. Tmo Sr p (.) MUSIIKKIRYHMÄT: Gospeuoro Lum hrj Kn-uoro hrj j ed. N Ionen p Kehyvä Luj MA o 18 ro. Tovon sve oreser TI o ro. Kneeryhmä KE o ro. Jube Deo TI o Kesussr-on jumppsss. Vrsmehe: ed. Srp Lmpnen p Luurengs: hrj. KE o mus.eeen ose, ed. Merj Y-Teps p De Mone rumpuryhmä hrj. Kejon ro o 18 j esnyy o 18 Kuon ross. Lsäedo: > Kuo > Mus. DIAKONIATYÖNTEKI- JÖIDEN vsnoo: MA-TI o 9-11 ro, muun n ersen sopmusen mun. Puh Päv Heä Kj Tmm. TYÖTTÖMIEN RETKI Kuon ueseurunnn yöömen jouure Vesn mnnn Lähö o 9.30 ron edesä, puu n. o 13. Ohjemss hrushe Rhross j jouuouns. Hn 5 e. Imouumse pe mennessä p Päv Heä Kj Tmm.

8 8 Kuonen Jouuuu 2011 uun! p u on! Oss e m s s e s prn o v u o p V / f. w w w. r n u Po o nj 1, Ku o Pu h. 04 A vo nn : m -pe L ö y dä medä myös Fceboos! Lpsennäösä ve punonn suorn vmsj! hp://jny.nfo Jyväsyän phum yhdessä osoeess n u u e! P r he npue se s s. hnn n e d h y Tuu Nehv jen myös Kuon! Whemnn Kondor v hvn Kuon eesuseen! Avjs veeään orsn o en! Tue hve j ossu sm nurvonn! Terveuo! Kuon Leesus Syöäjänu 2, JYVÄSKYLÄ r su sujeu

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä: JULKAISU 2010 1 Tää on e ISSN 1235-3477 Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi Hpjärven IV IV Urkujuhl 8.-14.11.2010 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI OULUN HIIPPAKUNTA www.hpjrvenseurkun.f Pspn ervehdys Hyvä juhlver Hpjärven Urkujuhlen suojeljn ehävä on mnulle melus kunnnosous. Kun kselen ämän

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Hanko, Utö tai Salla Oak LATTIALAMINAATTI. /m2. Harvia-teräspiippuun liitettävän tilisijan savukaasujen

Hanko, Utö tai Salla Oak LATTIALAMINAATTI. /m2. Harvia-teräspiippuun liitettävän tilisijan savukaasujen Teveu 5-v syäeemme! Kev uupp wwwdef 4 5 2 L u 8 1 0 1 pu hv 089 VIHREÄ Kuvs h vmss 3042015 s, ee s m Pöy VIISTETTY TERASSILAUTA 25 X 95 mm Peyäsey j ympähöyäy seä, vsey essu esävää uuusee jm 099 RUSKEA

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia.

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia. 113 5 VAON ETENEMINEN Opsell lueell (nfrpun, näkyvä, ulrvole) sähkömgneenen kenä värähelee hyvn suurell juudell (luokk 1 15 Hz). Vsvs llonpuus on hyvn lyhy (luokk 1-5 m). On ss odoevss, eä hyvä pproksmo

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

As Oy Vantaan Hopeaniitty Martinpolku 2C, VANTAA PIDÄTETÄÄN OIKEUS VÄHÄISIIN RAKENNUSAIKAISIIN MUUTOKSIIN

As Oy Vantaan Hopeaniitty Martinpolku 2C, VANTAA PIDÄTETÄÄN OIKEUS VÄHÄISIIN RAKENNUSAIKAISIIN MUUTOKSIIN Mtinpolu 2C, 162 VANTAA 27.1.216 IDÄTÄÄN OIEU VÄHÄIN RAENNUAIAIN MUUTON N TO RA Y ton suu As Oy Vantaan Hopeaniitty Mtinpolu 2C, 162 VANTAA ra sis H istu IHARRO istu nu vilj 45 9 istu RA be 121 be.99 OY

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta!

SATE1050 Piirianalyysi II syksy / 8 Laskuharjoitus 2 / Transientti-ilmiö (ratkaisut muodostaen diff. yhtälöt, EI saa käyttä Laplace-muunnosta! SAT5 Piirinlyysi II syksy 6 / 8 skuhrjoius / Trnsini-ilmiö (rkisu muodosn diff. yhälö, I s käyä plc-muunnos!) Thävä. All olvss kuvss siyssä piirissä kykin siiryy hkllä = snnos snoon viivä (= induknssin

Lisätiedot

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ

ILMANÄKYMÄ LANNESTÄ TIIKERINSILMÄ MAM A ERM 6. 9 aivannonlahti 6.6 AUEE HEE AUA/ UMARAA (/2) 6 AU 6.6 HERA HEA AU AUA +99. HU 2A EEU E 3A A EEU 93. 3. 94.7 (/2) 2 RE UÖR +99. HEA +. AU.4 (/2) 26 E- JA +99.2 HEA /3k UAEA AAUEA AUA 66 A

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino.

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino. P a n n m u k a ^ s o I t u I l e 3 W h k o. -------------»e?*-,------------ To n e n panos, HELSINGISSÄ, 1 8 1 1. G.W.Edlundn kustantama. Th. Sedeholm 'n lcw /ano. Jn ta, Laulu. Htasest. - 1. Rannalla

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi

ANNOSTELUUN KORISTELUUN JÄÄTELÖT, VOHVELIT, KASTIKKEET & KORISTEET. Vohvelikuppi Trjoiukuppi Frosy 150 m Tuoenumero: T100251 Muovi, vkoinen Ø 90 mm, korkeus 45 mm Myynierä 10x100 kp/k Trjoiukuppi Frosy 90 m Tuoenumero: T100250 Muovi, vkoinen Ø 76 mm, korkeus 40 mm Myynierä 10x100 kp/k

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA 201 TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA Mrnont no@-sotuu. www.-sotuu. pu. 0207 81 260 VAIN BALSILTA Bls Fnln /o KK-Säötuu Oy 1V 4 4 4 230V 6 9 9 400V 9 6 6 00V 7 7 7 0-300Hz > 0V 301-00Hz > 0V 2 2 2 Sslnen Bls

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

leikki oleskelu PÄÄRAKENNUS 5 KRS +135,20 Mänty Mänty oleva männikkö säilytetään koivu Mänty koivu Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso/

leikki oleskelu PÄÄRAKENNUS 5 KRS +135,20 Mänty Mänty oleva männikkö säilytetään koivu Mänty koivu Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso/ 5 ap Jäte kivikoriaita h500mm 1 2 3 4 oleskelu leikki lumet T lumet lumet 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 35 ap 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 AUTOATOS +135,20 AUTOATOS +135,20 10 11 12 13 14 kivikoriaita

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

I I. kt kt 3 I I I I I I. 7 3 M ma. ar k I I I I I I ASEMAPIIRROS (N2000) 1:500. VALTIKKA / Arkkitehtitoimisto HKP I I

I I. kt kt 3 I I I I I I. 7 3 M ma. ar k I I I I I I ASEMAPIIRROS (N2000) 1:500. VALTIKKA / Arkkitehtitoimisto HKP I I 24 22 3 9 ma-aukio 4 0 8 7 7 2 26 2 4 1 3 9 4 0 6 5 4 3 1 6 mr 2 7 0 7 2 7 5 7 3 M ma ilm k 7 7 8 2 6 9 M ma 6 8 5 7 2 ASEMAPRROS (N2000) 1:500 Mannerheimintie L353S3 9 7 1 2099 13 Liiker k 1 Ras 18 6

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot