KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTAA. kuokkanen OSTAMME. Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Virpin Kulta. Joulukuu 2011. hyvään hintaan käteisellä -- joka päivä --"

Transkriptio

1 uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Onnsunu odnvho Koäynnsä. Kusu medä yään, pmsess romme sumsrpees j eemme ovess sopvn odnvhosuunnemn. Knesömm Pusou PR-Neö Oy LKV Pusou 2, Komum Jyväsyä puh Johnn Kumpunen An Kumpunen LKV Ej Pennen KAT Trj Ruusnen LKV Heev Aho LKV Per Reo Ej KorsevRuohomä Ju-Pe Frmn Rm, LKV Väyspoesmer: Vrm 1200 eur + 4,0 % veoms upphnns, mnmpo 2500 eur, srjuu 190 eur (hnn ss. v 23 %). Kos uunees vuodes j ruhs jouun odous! OSTAMME KULTAA hyvään hnn äeseä -- jo pävä -- Vrpn Ku OSTAMME MYÖS HOPEAA KELJON PRISMA KYLMÄLAHDENTIE 8, JYVÄSKYLÄ FORUM ASEMAKATU 7, JYVÄSKYLÄ PRISMA PALOKKA PALOKANORSI 1, JYVÄSKYLÄ Jouuuu 2011 Kämme smme uunees vuodes j ovomme ruhs jouun!

2 2 Kuonen Jouuuu 2011 Päärjous JYVÄSKYLÄ - SUOMEN ATEENA Kymmenä vuos sen mnedon unn sunsee ouupoje esen Jyväsyän upun oson pn. Vs ny, ymmenä vuos upungss suneen, uo opp on vuunu. Täää eeään un peoss. Pen j upunge s äyvä e sneee mhn yhese vr upoen. Vn rppeä suunnn rpeesn ohesn. Hyvän hnee vpyvä j usnnuse rv ässä. Ihmsee väämäön ves on Jyväsyässä s. Sä ryöppyää mon mnn ouun muun osen errosn, mu vesposn e. Busss pdeään myös oren, jo upungn prohn ssn äyöse ysysuos. Mu äyömyysä vme on ov oee cmpng -ueen sro Ljvuoreen, Invesonn urheupyhäöhn, Vonoseou, Luon unne j Kropuson pysäönbuner. V jyväsyääsen veroev uo on seväs penemp, un muss essuurss upungess (eneeö ven veropnnren nso), prmes musos hven, uen upungn budjen vuoseen prnemses. J ve sv s euro jo seun. Ouo on myös sunonnn ore hnso, v perheden oo on pen, uo hse, energn hn ore j sunnoss veeävä ensä yhyemp. Hyvän hne senään on: Kuon ehäväyä näyää opun oeuuvn. Tovon, ee sä ue vvyöryns. Terveyspveu hmmshoo uuunom ov ohuusen hyvää o. Snän on uh, eä vr menevä uevn vuosn sn senn. Hemn uenn huv, eä musn umään srey uo enemmän, un oeneen j vn ääärn yöpnos. Kuuureämä on meesän monpuos osn oresos (pereen perheesen äyyy yrää). Kunhn veä huomsn, eä upungn monuhpänen henösö on oemss upuns vren eä pänvson. On vn uoev, eä 75 vss e vo o väärässä. Kes huom ruhs jouu j ohuusen hyvää juhvuo Arre Mäeä pääomj Kuon Asu ry Yhdsysen Hus vuonn 2011 Arre Mäeä pj Kuo Järvnen sheer Prjo Jämsen-Ahonen vpj. L Kovunen Gor Lpn Jouo Svonen Prjo Svonen En Tuupnen Yheys sähöposse: Jäsenmsu euro T Ly es msm msu 10 yhdsysen e veropnss vsen pnsron. Imo uenn yheyseos (nm, osoe, puhen, e-m) srron vesenässä. Sm v vo ms vuousen msus. Imousnesovmuse * * * Vär: prosess CMYK-muodoss (e rgb). * Kuv 300 dp resouuo, jpg- ff-muodoss. * Snomehseusn ehy pnovms PDF-edoso. Fon mun (e True Type rjsm onveroun). Koovs, orjvs vss nesomeres veoen erseen rvess 29 / un + v 23 %. Mnmveous 0,5 un. Anesopävän jäeen spuneen neson jusu e vod. * Medor: Kuonen-eh Kuonen on Kuon Asu ry:n j Mno Os:n yhesyössä usnm j jusem uuur- j edouseh, jo jen uuusn oousn j yrysn Kuoss. Lehden ev on p. Pnop: Kspno Oy, Kuruves. Tomus Vsv omj: Ps Ionen Puh Mnosmyyn: Kso uude yheysedo Vm juu j muu mer omusee vmesään uuuden 20. pävä. To j omus: mno * Läheä juu, mepde, pue vouv Kuoseen sähöposse: so Seurv Kuonen mesyy hemuun uss. Versrj Tervesä vuoroeuvp! Oen vuodes 1980 ou yhäjsoses yöeämässä norm om päen j srude srsen. Vää on ununu, eä on ehny h omen vuoro perään ns. ruuhvuosn, un so vden psen j yhden orn perhe o veä oon j yön säs on ou uomusehävä j mun hrrsus. Tououun opuss jän ome j Juhnnuses oen ou vuodenvheeseen esävää vuoroeuvp, jo juu ens vuoden oppupuoe. Vuoroeuvp on msmssn 359 vuorou. SUOSITTELEN! : )) Vähän y vuoden ssää on phunu suur muuos eämänprssän. On jouunu huommn, eä se, mhn on vuosen vrre ounu, onn donnu. Oen ou vme jouuuun jäeen vsssä hujsss, joss ähsuu j ysävä on seu hudn epoon. Isän uo hemuuss j noppn esäuuss. Meneysen odesuus resouu, un e von enää so mennä äymään nn un ennen. Ensmmänen Isänpävä mn om Isää, vn ynän hude veden, säs ävää j puu. Mu yä muso rsuv sän enemmän j huom, ee ne hävä v rs ähenen on poss. Muuosen on vommmn, un onn esämöä ysn, vää pen Mnuormme o seurn sress esäsen uonnon eseä. Muu ov össä evä enää oe eäven jouoss. Vuodes 1964 oen veäny esä möämme j n on ou poru ympärä j ny e enää oun. Se o hersävä he en hunn j ouhun jäeen. Ven pjon esämöä j seähän yä meeäsä puuh rää j ehä se uo äymään äp syvä unemus, jo en ou ennen jouunu oemn. Suruyö on ehävä, Mepde Sääsö j un se synyy Kupungn johdon esysessä sääseään opem Kuon rjso. Krjso on muumn pävänä u j yösää hmpun verrn yhä rjsohmsä j svooj, Ny hun sääsää opem se seurvn perusen: Kuon penrjso (vu ) Nyysen n vuosvuor svous/v 4 260, yheensä vuodess. Kupungn om ose. Krjso KOKOUSUUTISIA Syysoousessn Kuon Asu ry. vs y-nsnöör Arre Mäeän jmn yhdsysen puheenjohjn v Yhdsysen huseen vn seurv henö: Prjo Jämsen-Ahonen, Kuo Järvnen, L Kovunen, Rj Bromn, Jouo Svonen, Prjo Svonen, En jo pääsee eeenpän. Kesää 2010 po sressmme puucee j uorennus, joss o er, vrso j muuoj. Msopo po son määrän vm hoj j puoen sren ussvsuuden j vuro sojn pu, jo o dev. Vme ven n rennen uus rennus j bonwc. Tupon jäen rvmnen on ode rn puuh, sen huomsn. Myösn posnuuneden jäeen jää pjon ehävää, un mään he evä s mun, vn medän persen on hodev s unoon. Vuosymmenen n eryy pjon e j ve äydä ne äp j öyää oe ohde ee vre ms. Mu yä os j unnous edesmenneä ohn s eemään s ns. vmesen pääe. Se on unn-s, vn se ve j energ. Ionhen vuoeen yy. On mnjohjn eväää 25 hengen ryhmäe, un nejännen errn ävn n nn ehovss Isress. Louuss pääsn ensmmäsä er rpon se. On New Yorss vnhmmn pon nss. Ys omes pojsn on yöhrjoeuss YK:ss Suomen pysyvässä edususoss j pääsmme ursmn ussen se j sn jop pää puheen YK:n yesooussn puhujpönösä. Kävmme myös USA:n pääupungss Wshngon D.C:ssä. Täyyy sno, eä so poj on so syseem. New Yorn meropouee on y 20 mjoon sus! J MAN- HATTAN pvenpräjneen, W Sree meenosousneen, Vpudenpss, Tmes Squre jne! Syysom on vmon j nuoremmn yären j hänen verns nss Mdrdss, joss vnhn pon nyyään on yössä. Tuo meropouee suu y 6 mjoon sus j vonn 3 pv/vo, yheensä 15 un/vo. Pdeään sujeun shen s, unnes uus penrjso Kuon yhenäsouu vms 2013/2014. Avn ouun yheydessä, joon oppen j opejen on mhdos äyää rjso sen oess sujeun muu ssunn. Esysesä näyy, eä on om, ss summ on sennnen rvo. Imeses Tuupnen j Krs Mäeä. Yhdsysen rousen on nnos ueen su ommn hyvän, urvsen j vhysän sumsen, monpuosen pveujen seä unn j erveesen ympärsön puoes. Lsäs yhdsys usn upungnoseheä Kuonen. Yhdsysen msun suuruus on 10 euro vuodess. yä upun yä myöneseä v. Ps, eä omps hävs ressusn, eä un mesä nejäsä huomnnu yhään mään! Tsuvr seä ov yä ure j pääsmme vmesenä ompävänä uusumn Espnjn posn j seä psmme suoms ohoovere! On meonen härde, un pnor, jo-, e-, mero- j OAJ-or, äenen rh yms. Vrsen! Kuenn mu vr j sn vää su yhden eämän rnmms jnjsos. Eouun 5.pävä sn ss esämömme rnns hrmuhvenen g j 48 cm. Munosen järv Tovn Huoss e oe ovn so, mu o svnu Suomen 10.suurmmn hvenen neeojen mun. Oen ou ää vdenneä vuusouden vuuson säs Tpveun johounnss, upunrenneuunnss seä Kes-Suomen on munvuusoss. Tänä sysynä sn säpesnä vuusoryhmän puheenjohjuuden, un Asmo Mnseä muu Hesnn KD:n puouesheers. Louuss pern sen KD:n munvuuson puheenjohjuuden Tom Knnnemeä, un hän en medän järyyses eros KD:s, jon yhenä ärempänä seun hän on ou vuosymmenä! ; ( Oemme sunee vuodes 1985 sunomessujen jäeen rvoss messuuee j eouun puoväsä o wc-, sun- j pesuhuoneremon, jo es y s uuu, un yääen joudunn uvmn renesn vunu veä, mu oppuuos on mhv j uun sn äydä sunssn meen jo. Su o Isänpävä j meä o Jyväsyän Suom- Isre yhdsys ry:n 25-vuosjuh Kuon ouu. Menn o 9.30 vmseemn juh, un huomsn vvn vesvuoodon errss. Komess unnss u meen r veä ymävespuen roonumsen vuos. Smn n järyävä Jyvään po ps smmuusveä! Aonn susyhdsysessä jomme vomses ouun renms j ny sn o pesmss ämän mnunn vden psen erän äreän opnhjon veä suuremm vhngo. Täää vo ue sää vhers vuodesn: hp://www.esne.f/ juhn.srczews/ Tovon e ehden ujoe j uose Ruhs Jouu seä Sunus j Vrjeus seä Menesysä Uudee Vuodee 2012! Juhn Srczews se on mä Tpveu su sä j se unuu yä suure semmose. Se on se hyöy, jon jou onen s. Esmers sen s Tpveu oessn äyöönsä nnun phu edese oe, jo o vru rjsoe. Svoussääsö, oseu upungn om frm, nn sääsönä vo o ys yöön sää nn j onen vo u rjsonhojs. Työömsähän Jyväsyä ms meeään sen 5 mjoon euro vuodess voe j muu uu pääe. Sspä ämä sääsö yä äänyy npuon uujen puoee. Kyse on vn seneeses ss. Svsys Kuoss on josn syysä ph s upungmme johdoe. Toudeses svsysen jmnen e oe merysenen menoerä. Leo Turunen Eäeensjyhdsys Kuon Inuore ry. pää syysoousessn v nyyse johounnn e myös uevn vuoden 2012 husen s. Husen ooonpno on seurv: puheenjohj Arre Mäeä, e Sso Krppnen, Rmo Jouh, Prjo Svonen j Jouo Svonen. Vrs nmen Irs V j Rj Bromn. Koousess pääen myös yhdsysen säänöjen muumses. Yhdsysen merävmmä vee järjesää Inuoren uuurerhon, joss veäjänä on ou Anj Sn- Ros. Yhdsysen msu on 10 euro vuodess.

3 uonen Kuon Asu ry:n uuur- j edouseh, 25 vuoser Jouuuu 2011 Yhdesos he su voon Imss väreee odous. Kuon ros hehuu vo, johon ssäänuj hvhuu syysn pmeydesä uessn. An jännää v on ress, seurunmesr Tuu Terhoso myönää syyeessään rn ynöä. On mss hää, pävämäärän mun nmey Yhdesos he mennä nmsn. Aueppnen Pe Musonen on os vuo mun vhmässä prej vooon. Auss meessä u monens jus: mä jos phumss on vomenn, johon pr ossuv Reno j Ano jss? Musosen huo on onnes ou urh. Jo vme vuos oso, eä vhmsä pden rvon phumn j se s osseen posvs pue. Musonen oros, ee hänä nnos hääphum mssmönä. Tärenä on ron pveujen uomnen hmsen uo. Uuden ron renmnen on änä n rsbsnes, Musonen snoo j v Kuon ron nuoreen ään. Krenen uu Prej vhään omsenymmenä seä hu, jo spuv ron ovs ssään eseeömyysodsus munn. Musonen sh eoon j reh ose. Tvoeen on vhä pr yöheenos mennessä ennen un prnss muuuv s smmos. Kross unnem henee. Ver, suur osn pren ähperheä, on nu vrr ssään. Aerrss pdeään jo pren j pppen väsä omusesuseuj. Sen eo yö puo sesemän j uuden ensmmäsen prn vhmnen vo. Vhpren meeä Srp Ojnen j Jrmo Turunen mevä jo vme vuonn ossumsn hään. Jrmon yöeseden vhmnen phu uenn vs änä vuonn. Onhn ässä jo omeymmenä vuo ou yhdessä, uev rouv Turunen hymyee. Jyväsyääse Nn Homsed 25v. j Ton Räsänen 27v. ov ennee von verrn uevn n nmsnmenos, mu pvä sen ssuuen vn vme hee s. Vnhemme soen muum un sen, he sevävä. In edeessä unnem on muuunu rennon oses. Ihmse rupeev j onneev osn. Ens vuos 2012 uee oemn vmenen he smnseen hääpävämäärään. Seurv mhdosuus onn sen 100 vuoden pääsä, seurunmesr Terhoso hymähää. Tes: Annn Suu Kuv: Eev-Ln Kyösä Ryhmävhmnen houue runss hmsä pe. Pr vhn hden ppn vomn. Luono j ympärsö Hevosmesen Kuo Kuo on n ou j on edeeenn hevosmesen yäun. Kun Jyväsyän upun perusen hyvn pensen upunn, o ähesen Jyväsyän msunn uuuneen Kuon j Kejon hevosmesen ehävänä om upungss hevosmehnä. Homss nn vossusn ehävä, ujemss vr, ujemss uej shoe j vnerehe seä hmss nä perusus- j rennusvä, jo vmehe ouhv j hsv Kuon Musven ouhmos upungn Kuppdun rojen, erennusen j ouujen perususn. Son nmän rennuse osn ehdä esämään soj vuos, nyyse rehd j nsnöör un suunneev rennuse nn, eä ne jo 30 vuoden pääsä on purev. On musnpnuj rjous sä, men hevosmehe hsv järeä perususvä Jyväsjärven jään y monen reen pääe pnun j monen hevosen veämnä. Penssän orpss Kuoss j Kejoss o hevosmehä nää uro homss. Merävä omesnj ujeusss ov upunseudun mone eh. Lemes John Prvnen perus v Säynäsoon ovushn j Tnnn Luhern vnerehn m renneun vnerehn. Tehds on edeeen Suomen vnhn omnnss oev vnerehds Sor Enson omsusess. Tuon uuden ehn ehn ovupuun hnnns j vnern ujeuses u suure ur hevosmehe. Vnerovun o järjesen uohon n nn, eä järeä ovu den juseer rsn eouun uss j jäen prs uuudes eheen uvumn. Kun puu ov osneen j ehneen msoss, ehen u rungos hhu puoe vedesä pos j rungo evenvä. Loppusysysä yömehe sen rsv j ov nuo rungo j esv ne uspue. Sen umen uu hevosmehe uv jmn ovurungo vesen vrse. Kun rungo ov uvunee, ne von u vnerehe j shvs. Imn uvus pöy osv uoss huunee. Kun Prvsen eh ov Säynäson sress, o vmden uoeden ujeus om ujeusehävänsä. Vs hyvn myöhään Säynäso sn u pääs mneveroson prn. Rue sn vs nnn myöhään un v Seurunmesr Tuu Terhoso syyämässä ynöä juur ennen suuden u. j ämän r sen puren v joen rueujeuse jävä ovn yhyss. Auvheess vner j shvr ujeen suen vesen n proomu Jyväsyän rueseme. Mu un u v, vesujeus e omnu. O voj, eä vner e ujeeu oenn. Kun jääe sen ov nv, ov hevosmehe rpeen. J nnpä rvn suur jouo hevos reneen ujemn uoee jäää pn Säynäsos Kejonhden u upunn rueseme. Suomen Kuvehden numeross 12/1928 jususs, E.Joen omss vouvss näyy, men jms uo hevosmesen josouv o. Kejoss uves oeuss uvss on perä os s hevosuorm fneer menoss Säynäsos Jyväsyän rueseme. Krjoj on onsu j mesänhoj Imr Kosonen Kuv: E. Joe Anon semvmuuos eenee Jyväsyän upunrenneuun hyväsy äänn 8-4 (ys o poss) Anon semvn muuosehdousen rseuss muodoss. Sm hyväsyn ehdouseen yvä sov onjo. Muuosehdous j onjo pääen esää edeeen upungnhusen j -vuuson hyväsyäväs. Suunnemen mun ueee uee s sunrennus, jos onen ehdään eryssums vren. Lsäs ueee nousee 200 errosneön hv- j erennus seä rnn sun. Kupunrenneuunnn mun semvehdousess ueen ehämsen ähöohds on oeu mnen ue äydenävä sunrenmnen seä penmuoonen eomn. Kvmuuos muu Anon yesen rennusen oreuees sun-, e- j omso- seä yesen rennusen uees. Kesäuuss pungnhus hyväsy puesopmusen, jon mun Anon mue vuorn ähes oonn Jyväsyän Nuorso- j Pveusunno ry:e ( JNP) j Tuomojärven Avno ry:e, j upungn omsm rennuse myydään JNP:e euro. Sm JNP souu perusorjmn nssvn, huvn, esäeern, rnsunn j punmyynoju. Lsäeo hees j muun muss hvnneuv ueen uevs meesä nähävssä veross osoeess: hp://www3.j.f/vous/ v.php/d/712. IIRO RANTALA KUOKKALAN KIRKOSSA Los heroes pnoonser uun sunnunn o 18 Kuon ross. Iro Rnn soooonserss uun mm. Pe Pohjon, Jen Sbeusen j Esbjörn Svenssonn säveysä. Lpu 20 e (un ennen ove). Järj. Jyväsyän esäyopso j Kuon ueseurun.

4 4 Kuonen Jouuuu 2011 Whemnn ondor Kuon eesuseen Jouuuun 8. pävä Kuon eesuseen, mpmo Dvnn ensee pe vn Whemnn ondor. Kysenen e uuuu smn srjn un Jyväsyän esusss, bussermnn upeess, sjsev hv-ondor. Whemnn ondoroden us on Ipo j Mnn Läheenmäen yräjäprsun. Uueen hv-ondorn uee 24 ssp. Khvn päväsä omn uev pyörämään s vus j s os-s yönejää. Leen onsep on smnnen un upungn esusssn: pnous on se evouss ondoruoess, jo myydään nn ysyshenöe un yrysen. Suurn os uoes evon Muurmess. Whemnn nv de onn pnos ondoruoeden herusuueen j uoreueen. Tuoee uev hvn s er pävässä. Meä on rjon on ds n, ruseväsä äyeuhn, Ipo Läheenmä j Kuon ondorn hvvsv Trj Tuunen. Ipo Läheenmä eroo. Kondoromn ähes ymmenen vuoden jn Kuon j Jyväsyän esusn säs Läheenmäen ondoro on Muurmess j Ääneose. Prsunnn ondoromn o Muurmes vuonn Aunpern den o, eä vmo Mnn epoo pu j nä myydään eeenpän hvoe, Ipo Läheenmä museee. Nyysn yräjen uoo uee pääosn omen ondoroden myynnsä. Bussermnn upeeseen ondor vn vuoden 2008 uss. Pr vuo sen Läheenmäe ov meä uuden een perusms. Non vuos sen ps renu Kuon ue. Remononyö hvss oen he, un Dvn o muunu uueen osoeeseen j rennusup-s o su äseyä. Tänne on heppo u, j eesusess on monpuoses mu pveuj, Läheenmä peruseee p. Vmesen vojen vmesey Lehjuun eoheeä, non s vo ennen hvn vuumspävää, sen ssäoss äy ov uhn. Tn remonon on veä esen j ehävää rää. Ipo Läheenmäen säs p on myös uuden ondorn hvvsv Trj Tuunen. Veä ässä vheess, un pjon eemsä on veä jäjeä, ondorn pyöräjä jouuv eämään jännysessä sen suheen, sdno järjesymään joss. Läheenmä eroo, eä vess uu eä n uee re: Vmesen pävä ennnen jouuuun hdes sdn vrms ps hers homm, hän oe. Tes j uv: Ps Ionen Tn Mj j hhohsor Louun numeross Imr Kosonen rjo js j meennoses Kuon hhoreesä. Hän ero myös yhyes Tn Mjs, ss sen hnnns Schumnn vnerehn yöejöden hhomjs vuonn Hän oe: Jo sen on ou Tn Mjn. Sehän e oe ou peäsään hhomjn. Seä on ou vuosen uuess monens omn, jos on emmnn errou ämän ehden pso. Mj on ou mm. nsouuäyössä. Kävn seä 1950-uvun opu s ensmmäsä uo ennen Tn ouun vmsums. Opejn o Syv Knnen. Myös Tn, nyynen Jyväsyän Vo äy Mj jo 1950-uvu ersn omnohns. O näyemäerhoj, sh, nss j vrmn myös pn. Mjn osess päädyssä o pään os. Kosonen ää Kuon vhvohn hhopernesn Uusuvn susehn, jo sjs Smrnnss. Lähempään Tn Mj öyyy merävää hhohsor. Hsenmu on snu nmensä Eem Hses ( ), jo o seä mesrhhäjä eä susvodeehj. Suomen j mmnn prh hhäjä äyvä hänen eemään susvoe. Muun muss Veo Husen erron äyäneen Hsen susvoe uvun uss. Hsen uon sus 1940-uvun opu vää pdempän oj Juss Kur ( ), jo o nenernen mmnmesr hhdon er mo. Kur voe mnunn sus muumn errn j ops hhoenss. Hhdon säs Kur o ov juosj. Hän u Lonoon mron 13. sje vuonn Kur o oosn Kjoe j seä hänen psns on upungnon edessä. Kur o ov hrjoeemn. Hän o nnos sj j hyeenpyyäjä. Kur o väräs persoon, jon uomnmos on pjon husoj osrno. Kjoe hänä pdeään suväveyn sänä Suomess. Häneä o nmän pn juos j äveä suvojens nss esäsn pn Kjoen hesärä jo 70 vuo sen. Ov Lehnen Espoon Kro j Kuon Aure Konserrvo Pnomus Rhmnnovn mms Aexndr Bgdsrov, pno Serge Osdchu, pno Tohorn uemn yvä pnoonser Hnns-s Mrrsunen Hnnssss s ämpmän pääösen Serge Rhmnnovn pnomusn prss un pns Aexndr Bgdsrov j Serge Osdchu heevä uujon ome hdee pnoe säveeyä eose. Bgdsrovn ohorn uemn yvän onsern ensmmäsen puoson Srj hdee pnoe nro 1 op. 5 j Srj nro 2 op. 17 rjov monpuosen usen hrmono j dynms soj unohm vhv ensä osms. Eryses ensmmänen srj uje uujo sävymms oseen uonevs j msuses osevs. Moemm Serge Osdchu j Aexndr Bgdsrov srj vv pns ps joj fore -ordej, myös vrv juosuus, jos moemm muuso suoruuv dos. Täydesä yhdensuu vo usn osn svu, mu penä rymsä särmää j yhenäsyyä jä jon pmn. Tosen puoson Snfons nssej op. 45/ on monuoenen esmer romnn j 1900-uvun musn ohmses, joss oho hrmon, onrs j brjnss vuoroeen hersvä uunejn nuumn muse. Bgdsrov j Osdchu onnsuv uomn meennos onrsej, rymsä eosuu j säyämään nenseen ämän vvn eosen nss oppuun s. Bgdsrovn voeen on usemmn vuoden onsersrjssn so äp Rhmnnovn oo pnouono osn ohorn uemns, jo u vonfrn vuus pnsn ommseen. Tämä srjn ousonser oso souunesuu j nohmo, mä e vonu jäää eään sss ymäs. Kun musn eemsen o väyy, jäävä pene uneusvrhee meryseöms. Ou Kesnen Kuv: Ps Ionen Krjesey Kr Rähä: Tse Kusnj: Medpn Kuonen Kr Rähä on jussu uuden surjn nmeään Tse. Krj eroo ss, pensä Tourujoen vrre, opeeun ehn oss susvs hhmos, jo seev upungn du j uonnoss. Seussn se uv nn uuj un unemomn j ohv mon hmsen j eänen rpävään yvä phum. Krj on yynsä puoes suunnu enssjses pse, mu se heräänee jus myös vruneemmss ujoss. Tshhmojen u Rähä äseee rjssn use eemoj, uen usms, ysävyyä, vänpämäömyyä j hmsen suhuums uonoon. Tären se rjss on uenn sen Kr Rähä vpön oss väämnen. Ne ov hhmoj, joden ovos ujeseevn esuudessmme j uvn hädässä oev. Ihmse un evä n os o os huomoon nn hyvn un os rve. Ps Ionen RYHMÄ EKAN VAUVAN PERHEILLE Evuvryhmä Kuon ro hemuuss. Evuvryhmä on versryhmä ensmmäsen psen snee perhee. Tää er ryhmään usun 2 4 uuuden äsä vuvoj. Ryhmä ooonuu mnnsn o non omen uuuden jn en 6.2. Mun mhuu mouumsjärjesysessä 8 perheä. Ryhmänohjjn omv Kuon ueseurunnn senohjj j Kuon senneuvon erveydenhoj. Imouumse nessä jyvsynseurun.f > Imoudu. Kysy sää psyönohjj Tn Korhose p , Lämpmäs erveuo ryhmään! TERVETULOA JOULUPOLULLE! Jouupou veen Kuon ross mnnn o 18.30, 19.00, seä esvon o 12.45, 17.00, 17.30, 19.00, Kerros eopun uo j esää n. 40 mn. Kenäse erveuo! Järj. J:n rssen opson senohjjopsej j Kuon ueseurunnn ps- j nuorsoyö.

5 Kuonen Jouuuu poh syväsemmn. Oen nähny mon vej, mu nämä ov yä s meennosmm. Onhn ysymysessä mnsän ädn vn. Gup ov josus erehynee phsn. Men äynee ny? Se ehä sevää, ennen un seurv Kuonen mesyy. Hrvnsen rs uu j seurssn ou yhä rs Venus, ov meeen psuudess oemn ähden räjähdysen. On ysn posnhum j näy o uns, mu peov. K puhun mmnopus j uson sen oevn mer sä. Nyysn nun äysuus, v se heräää mnu josus, esen yöunen, seään hemn. On non-sop hässä ensmmäsä er, veäpä uovern. Krose suude ov e vom. V vhävä o y 30 pr, e vhmysvuoross non oee prsunn, ou rosss odsj, joen eheryesösä mnun epuuen rjses odsjs. KIDE- äseoryhmä so oo jn hn häämus, jo json uunne y nejä un j jään odomn hedän onserejn j uuden evyn jusems. Adven. Tovon o, vo j ruh jouun odoeuun. Jouus, muss j mosvos osev Anon mummo. Anon mummo Oen ou uo. Luun yäsyäneen uj pä juun, mu nä on uuemm vu, joen jn. Tosses. Ahe yä rää. Hrvnsen ämmn esä ju j ju un. Ihmeesä, eväää errn rouvn sum orvo, jov oyhömme ovenpeessä umsn veä mrrsuuss. Knerv veresessä ruuuss yrvä yän usue sysyn ueen. Vme sysynä jävä puden ehde yäysven e. Sn umpojen ehverhou umvesosee. Sä on odseen vouv phe eemäsämme umuos, jo on premmnn eh. Tämän sysynen hmeesyys ov npurn mrrsuuss pomm nre, jo sn perun vsno, jos ose pomjoe. Oen se, m suessn, öyäny ouun opu son nreueen, mu mrrsuuss vses on ou un, nn ps. Kmos on nu j sen mun ehrjoeu vsus phos j prvees. Oen vojen nn j syyän meeän uuj j ynöä prveeeen pmeään n. Kynöä poeen, men mun, ympär vuoden. Mä o, un verue mennessä pornpeessä pv uu, son eää oevns erveuu. Hrjun soo esäsn j mosvo ve unuv hrmvn ujo. Ks vähen nsä on hrm. Enemmän hv ohuen umerrosen ojuv yhjä up- ym. puse, jo ov vrs, un vnhus nhn usuu. Oen sunu äää nejä vuo j snu oe pjon os yäysä. Mä määrä Kes-Suomess on un uoupoj. Ys senen on Runebergn -res rsy veusohde Srjärveä. Se on vs vemp mso. Sn odseu nuoremmen, eä yä mummon js nuo vrss uoeu rnnepou nous j seuu. Lpsenpsen nss nämme ren vrre pjon nn meennos so, eä seä os vhyny uemmnn. Meuvuse s onuj, ejuj j mennnäsä sueu smmouneden ven j nojen oohn. Oen onen, eä Anoss j Kymänoross on veä osses - renmon uono jäjeä, joss vo nu penen pensä hmesä. Yhden sysysen on sn oe yääen. Kesäeer unnosen. Lsoouse ov jo pn. Vo, vo, un ssmme uude por rnr Anon j uvn ympärvuoseen äyöön. Jos veä ssmme Anon enäe esäse yhesuusuude j pävänss ve. Veä jos ss ovo vhysän hvn, jos ss myös jon ämmnä ruo, v on veäväs Tun vus vuoden 2011 uojs j oen hmessän mä nso. Ehen uo vouhomnen vnhn Anon puoes. Pääö n u muu, näemään jonn rennusen rvon. Enseen oupunn vsv rehdn, jo ymmärs vnhojen rennusen rvon. Myöhemmn u yräjä Svessä s. Hän es ooren vnhn puuomjööseen, esee upun. Ny v jyväsyääse sd smnsuunsen ueen Hnnsen j Cygnusenujen umn. Kävn uuneemss väösen perhevävs j hmeen, men me sevsmme. V oemmeo sevnnee? Oen suupove, jo sven upöyä j psmse. Oen onne, un sn oe urus, een vs vmpn j poporuoss ueneen, esyny uvome ee. Luoovern ov po j eys oen upnpoo j ussren eo. Onnes vnhemm ov vpp j npur pusvj, ee meny n päe oeuss. On uhrohe, enä hunnu jäädä po huonomms, enempää hyppyrmäessä, un poupyörää joss, nnunpese peämsessä. Kouumo eväsn ov esn j meo oeuse j ve pohee jäässä. E ou pä housuj eä hhohre, mu es sevn mn rspu. Men väösä uunneess, msä se erp u, ennen un oo s esn. Ehä se grryhesun j so perhee nov urvsuu. An o jou, joe s mennä eromn murhen. Smss, usen psen sängyssä, peon yhdessä en, jos shen o he. Opn sossuu j muden huomoon oms. Työhön vomens mun ossumnen, o sen jn erp. E jääny, eä energ pensä puues suremseen. Sopmoms äyösesä s une Kovunemen herrn verun heum rveevää pu nussn jo oen ops. Lun esussrn unnosmses j snä yheydessä roboen hnnns nveden ym. äseyyn. Mä on se mh, jo nnos päääjä eemään hnnn, ohm hmsyövomn. Mm on romu äynnä j so os hmsunns eää yöömänä, jop nääsenä. Ys syy on eosumnen. Lpsuudessn een neeses puuees, mu uenn hyvää. Pden huo npures. Opn eämään vmoms, mu erveeses. Osn ehdä vnhs uu, jo ny snon henos uunmses. Ruo e heey hun. Se syön osen, ohn sen eeen nähy vv j eden mä reä se u pöyään. Tedo j do sryvä sää poje j ädä yäree, vnhemm mmmeheä nuoremme. Tehn hs j un esävää, jo nyysn unuu oevn unemon s. Tehdään nopes j hv, eräyösä. Käveydu p meen von mnsereä. Sm s upn hv, eeä, gögä ppreden nss, mä pysähyy uuneemn j seemn. Krssdemoren ojue pysähy nssn smn n, vnhemp herr. Hän yse, mssä ov demr? Jo puoe o Isren ppuj j mnosen Jeesus. Huojuvss mnosess jusen Kooomusen ensn vjususen snon KOTI. US- KONTO, ISÄNMAA. Tuo vnh herr o sä meä, eä nuo uuss oev s ov mennesyyä. Jossn meessä hän o oess, un Lämpmä ose j hyvän jouun ovouse e seen esää AUTOKORJAAMO I Mäenpää Kuon Muer Pohjhdene 19, puh ELÄINLÄÄKÄRIASEMA POLTTOLINJA JYVÄSKYLÄ PUH MINNA OKSALAHTI eänääeeeen s. HANNA OKSALAHTI peneänsrusen er. e. PIIA HENTUNEN eänääeeeen s. UUSI PALVELU: ELISA EKHOLM ongemäyösouuj, ornom Humme ää ehden eoss mun oe, seä ovo e Hyvää Jouu j Onnes Uu Vuo Ompemo Irn Teegey ovo Hyvää Jouu j Onnes Uu Vuo 2012! Poonj 19 E Puh LASKENTA JÄRVILEHTO on muunu uueen osoeeseen Kuoss. Terveuo nyyse j uude s Poonj 27:ään. Ruhs j Hyvää Jouu ovoen R Järveho puh

6 6 Kuonen Jouuuu 2011 Hoppr Vnh äjä see s Kupungn ousrvo on hme juu. Jou oevnn oushmnen ero, eä no mhdosuus on äyömenojen supsmnen. Se ro sos-, erveys- j ouumenojen supsms. Eä oe, mhdosuus on mon. Onohn herr äveee vme on Jyväsyässä. Snne se un reneee psej, äyää Hrjun vo, eee soj sojen pääe. Nn j sm. Ks un e ää herr huomnnee. V pääö ny s ymmärää, eä nopee syövä h j r öyhä. Eäeää ähesyvää vrmesjohdo e oe ouuäsä ps, evä he äyä jus er- Vo Jyväsyän Von pujouuss Tn mj pu Pesäpo Nse Uopej Hed Vnen Ssäpej Jenn Monen Kuden pej Sj Kos Mehe Uopej V Lponen Ssäpej Jr Monen Kuden pej Mo W Kuopo Puousj Ton Lv Hyöääjä Anss Monen Kuden pej Mo Läheeä Lenopo Vuodenveern enopoj Vjo Mnnnen Pengue Pengue snge 1. Ar Homh 2. Anero Rnen 3. Pe Läheeä Pengue dubbe 1. Er Mesä - Jro Määr 2. Mr Pennen - Kr Pennen 3. K Pnnen - Pe Läheeä Vuoden junorvmenj No Leh Vuoden oonen O Krppnen Vuoden Vonen Pen Kyönen Koous Kuon Asu ry:n husen oous pdeään orsn o 18 Anon hvoss. Koousess äseään yhdsysen säänöjen 6 :ssä roeu järjesäyymss. Lsäs oousess esusen Kuonen -ehden omussos. Puheenjohj MLL KUOKKALAN YHDISTYS RY:N JOULUTERVEISET Vuos ähenee oppun j onn usu ose uunees vuodes e Mnnerhemn Lsensuojeuon Kuon yhdsys ry:n omnnss mun oee. Yhdsysemme hu ovo Sydämesä Jouu j Onnes Uu Vuo eryses seurve hoe: pos Jouo Meränen, Lenneurvn Tom Ross j Leen Ppp, Kes-Suomen ens- j urvo ry, Kuon neuvo, Nenännemen-, Pohjnmmen- j Tn ouu, Jyväsyän upun j Nuorsopveu, Yrsuon perhepuson vä, JAMK:n opsej, Jyväsyän Työväen Teer, S- mre Kuo, K-supermre Koenä, Kuon ueen Sw, Enn Kr j Lhj, Kmper, Rero, Trnu puo j ompemo, vuuusyhö If, Tpo, Tryg j Turv seä psehemme Kuonen. Erysose nssev myös yhdsysemme unnose perhehvoden veäjä j verj seä muu omnnssmme mun oee vpehose. Jenhn yhesä v myös uevn vuonn! NÄPSÄKÄT NÄPERTÄJÄT Tmmuuss 2012 o omnns uus versryhmämme Näpsää näperäjä. Ryhmä on roeu Kuon ueen ädee j sen rousen on ooonu yh- veyspveu, s sosomen pveu. Evä he j buss öhn ouuun. Muenn upungnjohj men o pos busse. He ov oppuänsä urvuss yöpss j urvu eäeeä, jv uden, jou jop verorho. R hmsä. Hee ov äreä gofenä, venesm, rvno j muu eäeää ähesyve omnno. Nä pää ren upunn, v sen opeesn erveysesuse, ouu ränssysvä j sosom srreäsn esusn. Nn un uo Kuon rjson. V se on peuonpään oonen, se on rjso. Svsysen mer. Mu ehän sä äyä nämä eäeässä oev vrmehe. Ss se on opeev. Sä esää upunmme johj seurvss ousrvoss. Jou vä, eä se sryy ouun yheyeen. Sä upunmme johj e uvnnu ousrvo esysessään. Kun ouun jennus vmsuu, nn nämä vrmehe ov eäeeä vrmnn jossn eeän ämmössä numss pss sms j pvjonges. Vmsuuo ouun jennus osn, un vo ve rhns ouujen orjus pos? Suunnem Kuon mpuses on heno. Kouusen nn ernomnen. Kouun uee vos u muun un ouun äyäjä. Mu ueeo rjso snne, on er juu. Ny rjso j rj ov hyyssä. Kun rjso opeen 2012, rj häveään, nn un ne on ereen jo hävey son 80- uvu. Krjson oudenen merys on pen. Oesn no meno on vuor jon Jyväsyä ms Tpveue, ss Jyväsyäe. Syä rjson opemseen vo o vn s, joo Tpveu hu nämä esmers uouvs seeen. Nn äv edesen ojen, jo rjsoe vuorn. T onen, Kuon e hu svsysä. Ks nuors hun ehdä ou ryysävä örejä. Tovovs se syy on se ensmmänen. Tosn snne Tpveuun e d unnnen demor yä. Jos rjso opeen, on se un psss pse housuuns. Pn jääyy. Krjson uudeeen omnen mss pjon. Nn j usn nämä eäeässä oev vrmehe shen suosusv. He un rvsev venesm, Hrjun voj, rvnoo j ehäpä perä uuden jäähn. dessä neuomn, vrmn, sreemn, nromn, ompeemn j näperämään mä ny monn meeen juoh. Ryhmä ooonuu ensmmäsen errn joon sovmme remmn evään ohjems. Ryhmään mhuu mun 15 ää j mouums o vsn E Mnnerhemn Lsensuojeuon Kuon yhdsys ry:n omnn nn äydä uusumss nesvumme hp://uo.m.f. Löydä medä myös Fceboos! NENULAN PERHEKAHVILA Nenun perhehv v ovens vmesen errn Pujouujen meressä orsn o Tämän jäeen perhehvomn jää Nenännemen uee usnnussysä uoe. Yhdsysemme j perhehvn äyöön sopven ojen esmsä, joen vnejä oen vsn! Nenun vä ää ävjöään uunes vuoss j ovo edä erveues esvosn Messn perhehvn. MESSIN PERHEKAHVILA Messn perhehv on vonn esvosn o Pernenen Krppu j Korppu -phum Nenännemo Nenännemo järjesen pernenen Krppu j Korppu -phum. Tphumn järjesäjänä om Nenännemen päväodn j ouun vnhempnomun yhesyössä monen ujoden nss. Tphumn uoo uen ouusen j päväodn sen reä seä vänehnnoj. Runss ps j vnhemp pe eränneessä phumss o monens rjon: hv, evonns, rpjse, sreu, rppuorpöyä j svojen mus. Kouun unsss nssouu Armusn nuore esvä henoj nssej. Ton ph pden ruu vnu ämärs j rjo o grmr. Monen os myös pos spu pe eseemään prouon. Auo ven suuren jouon nnosune smäprej uoseen. Tphumn unnem o hyvn yhesönen: seä pse eä use näyvä vhyvän oen muvs. Krppu j Korppu -phum on järjesey jo vuos oovomn jo 90-uvun puovän eno s. Vnhempnomunnn ven säs phums on syyä ää sen uus ps ujyrysä, jo hjousn ov mhdosnee phumn järjesämsen. Vnhempnomun hun ää seurv yrysä nden suures vus: Jyes / Sun from Fnnd, Tpo, Fenn, Kes-Suomen Yräjä, Arresr-päväod, HB-Beon, Sw Nenännem, Pnd, S Oy, Jysän vrsomre, Megsore Inerspor, Kes-Suomen ELY, Dressmn, Huso, Hesburger, Mrmeo, Zzz, Fenno-op, Me, Pneo-hv, Cffe, Apee /Kejonesus, VAPO, Suur/Kejonesus, S-mre/Kuo, K-oenä, Ecoc Oy, Trnu, Sudo 71, Sudo A Korpnen/ Kuo, Kebb&Pzzer Rosef, Fysnen hooos Medc, Enn r j hj, Kopzz/Kuo, Kuon pee, Kopprn u, Ruhn epomo, Hoppr NuorenMessn oss (Poonj 9). Perhehvss on mhdosuus hve hyvässä seurss j rjommen mupn yhdsysemme e hnn 1 /perhe, e-e 1,50 /perhe. Lsäeo perhehvs s U (u. Emmä Messn perhehv on jouuuuss vonn veä s er: Jouusreu j jouus uuj Pujouu j nyyes Messn eväus uuun pn e Kevään ohjem mesyy myöhemmn nesvuemme! RAUHALLISTA JOULUA j ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2012! Peuu, Armus, Cffe, Pneo-hv, Penmr. Tes j uv: Ps Ionen Kuon Inuore ry:n husen j uuurerhon yhesoous pdeään orsn o 16 Anon hvoss. Koousess äseään yhdsysen järjesäyymsso j vuden omn. Puheenjohj Nenännemo nähn nssesysä, ämärs, svomus, posuo j pjon muu.

7 Lääärps Lääehodon uuums Mone vmesen v n ehey ääee ov uonee merävää hyöyä srusen hodoss j suorsn pdenänee enäämme. Sydänsrusen hooon ov uee: - sepevmovn j verenpneeseen roeu beespj - vjomnn j verenpneeseen ce-esäjä - oesero env sn Näden ääeden eho, hyöy j usnnusehouus ore evävnä j en-ää pdenävnä vmsen ov suunnomn suure. Veren hyyymseen vuv opdogree, prsugee j uusmpn gerod ov mhdosnee urvsen pojennushodon j suoneen sennevn meveron on. Hsee uusen ääeden äyöön ooss Lääeden ehämseen seä ehon j urvsuuden umuseen uuu vv määrä rh. Ss umus uvheess rhoneden j ääeä ehäneden ääeyrysen on sv uude ääee nopes mrnoe j js myydys. Mrnon on ehos. Monen, vs vähän mrno oeden ääeden yeensä vn yheen, ääeen ehäneen yrysen omn umuseen perusuvn eoon vo yä puue. Smon vs jemp nnen oemus ääeesä s myöhemmn uod uu eo ääeen omnsuuss, jo vov osouu myös hss. Muumn vuoden mrno ou eesvärnää ehäsevää dronedron (Muq) ehoen yhä uudempen eojen voss vromn sen heumen hojen vuos. Lääeen äyöön vo yä suurenunu uoesuu, mä sydämen on epäv eesvärnä muuuu pysyväs. Lsäs äyöön yy vven msvuroden rs. Ors, jo peeess myydään nmeä A Xenc, on jouunu urvrsuseen, os shen epäään yvän msvuro. Lhduusääe Acomp veden mrno pr vuo sen hvuusen vuos. Uusmpn vmseen ää heeä mrnodn eesvärnässä verupp esävä, Mrevnn orvv ääeä. Tämäns vmse ov dbgrn (Prdx), rvrosbn j psbm. Läääron j snunjryhmä on sysyä nnu suosusens näden ääeden äyösä. Tämä noud sm nj mersen jusemn suosusen nss: Näsä ääesä odoen Mrevnn orvj. Mu: Kuon ron onen jouu Terveuo umn unemp jouuuuj j jouuroon. Jo y hmsä on uusunu roon j odennu sen hämmäsyävän uns. Mone ov öyänee ron uomuodon monumensen uneuden. Kro on ssää vos j ods. Seä on heppo u yhesuuj. Kro on pu ome merävää huomonosouse j esey y 80 rehuurjususs ähes mnere. Kesää YLEN omj Mru Henen p rdo-ohjemssn Kuon ro Temppeuon ron verosen oheen. Smme o vähän ypeän rosmme järjeseyssä häden ss osmme yhdessä 33 prn nss hedän rusrnosn. Kro on ods perhejuhen, synymäpäven, seden, vhmsen, hun sunmsen j musosuusen pop. Kun roneuvoso ohuus ron vuor, myös vse seurunse pysyvä edeeen vuormn ro ysysen juhens pops. Imn ro omme un öyhä mes, jo men nääsenä nuumn. Hän nä un useses museo, mu e ou us. Seurvn n hän men nuumn us ädessä, mu e ou museo. Ny meä on moemm. On o ehdä yöä Kuon ro j Kuon seurunsen prss. Me ueen yönejä, ueneuvoson e j vseurunse jmme on ros yhdessä. Kuenn Kuon sunyhesö, hmsen yhesun, on rsnuson vrsnnen oeuumsen pr. Messuss puhun Jums, Krsuses j Pyhäsä Hengesä j oen Krsusen odenen äsnäoo evässä j vnssä. Ne ov ydnä, mu uenn vn ydnä. Täreämpää un uo ydn, on se mä sä seur. Sä uee seur vs ähmmäsenru. Krsyä on edeeen ehävä äää. Rusvje on menen Kuossn. Yhesösyyden puue srsu ysön. Messä ss suu pohjon yheyden j don nssäymsen nää. M ähmpään npurn on usen yhä pä un vp jvejemme uo Brsn sdemesssä. Ihmsen sjs me Kuonen Jouuuu Tää heeä on äyössä usn vn ysäsä ääeen ehäneen ääeyhön rhom ääeumus. - Lääesn yy epävrmuusejöä, uen vsääeen puuumnen. - Hodon eho äyöä e vod m, os bororoes puuuv. - Munusen msn omnhärösä vo muodosu vvn verenvuodon rs. Munusomnnn r rvon j seurn on rpeen vuoorsn penenämses. - Hääneess, jos jouuu onneomuueen j meneää ver, ääehodon äyön j ehon mmnen j verenvuodon yrehdyämnen vo o ongem. - Usess er puo mm uess vesessä vroen dbgrnn ( Prdx ) yvsä verenvuoorsesä. Rey-umusess, joss vuooj o Mrevn-hooryhmässä enemmän un Prdx-ryhmässä, mon äy yhä spernvmse, jo sää vuoorsä Mrevn-äyäjä. - Lsäs hoousnnuse ov ore. Tässä vheess suosusen on sryä pos Mrevns, jos shen hooon yy ypääsemäömä ongem. Rmo Hynen Lääe.s Ssäuen j rdoogn erosääär seuruseemme meuummn vroen un osemme nss. Kuenn eämän o j eämän rous yvä hmsn. Onn e oe vross j rhss, vn vp ysäven hvheessä j yhdessä nuuss musprss. Jo ny ysävä pv oro. Kuon ro sesoo ny pn seurv vuossd. Kehon uos, jo veä hov smsu vpehoses roons omn oudesen j omnnsen vsuun uudes ros j - ossn. Eävän rssyyden esmnen juhuuu veä ny monnerseen pääeäseen hnoon. Kron j von ero uee nn oeuumn, mä on roe myös suur mhdosuus. Psseurunns vo u son oo rosen eämän perusysöjä j ro jouuu ueuumn suorn nsä. Jäsenen ehävä on son uuds eämänsä j sm rons vsusen mmn ongemn. Son rsnuso uuuu nse. Jouun 2011 Pe Musonen Kuon ueppnen KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA Kuon ro, Syöäjänu 4, puh Kro vonn TI TO o seä suusen yheydessä. TOIMINTAA JOULU- TAMMIKUUSSA: Amuruous o o Opeus o o 18.30, Kr Vonen (hv o 18). Messu su o 11, Mnn Korhonen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Mrjo Ronnen, Hymnäuoro, pyhäouu. Snjumnpveus j prosen upusenno o 11, Ru Buch, N Ionen, Tnj Sr. Aueseurunnn j vpehosen jouujuh o o 18, äseo-oreser Kde, rumpuryhmä De Mone, Jube Deo, Tovon sve, Hymnäuoro, Knuoro j Lum-gospeuoro. Jouupuuro! Jouuonser pe o 19, AO:n oreser joh. Ke Kngs, Kehyvä uj, Tovon sve oreser. Vp pääsy, hvrj., oeh Kron mus.juhe. Ssnenen jumnpveus j jouujuh o 17. Messu su o 11, Kehyven ujen ropyhä, Pe Musonen, Johnn Nes-Hunen, Srp Lmpnen, Päv Heä, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Kunemm jouuuu su o 16 JA o 19, mun Kehyvä uj j Tovon sve oreser. Läheys- j jouumyyjäse su o 15-19: evonns, äsöä, sreuj, orej, rnssej, jouuorse ym. Trjo gögä. Cros-jouuonser m o 18 Tuumäen ross, Kehyvä uj, Ano Mesm-Mnsen neeyhye, Keoed, Sej Nyänen, Pe Prnen. Ohj. 5 e. Lsen unemm jouuuu o 18, mun Jube Deo. SURURYHMÄ Sururyhmä omsens meneänee ooonuu Kuon ro mm-hemuun 2012 n von väen 7 er (en 12.1.) ors-sn o Ryhmään oen 8 henöä mouumsjärjesysessä. Veäjnä ueppnen Pe Musonen j don Päv Heä. Ted. j mouumnen mennessä p JOULUPOLKU ross m o 18.30, 19.00, j e o 12.45, 17.00, 17.30, 19.00, Kerros eopun uo j esää n. 40 mn. Messu su o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, N Ionen, Tn Korhonen, Kuon pemnn. Kunemm jouuuu su o 16, mun pemnn j Knuoro, JA o 19, mun neeryhmä j Lum-gospeuoro. Jouuon snjumnpveus o 15, Pe Musonen, N Ionen, Knuoro. Jouuyön messu o 22, Johnn Nes- Hunen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Tnj Sr, Kehyvä uj. Jouupävän messu o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, N Ionen, Tnj Sr. Snjumnpveus o 11, Ru Buch, Srp Lmpnen, Vrsmehe. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Messu su 1.1. o 11, Johnn Nes-Hunen, Ru Buch, Srp Lmpnen. Snjumnpveus 6.1. o 11, Mru Ko, Johnn Nes-Hunen, Srp Lmpnen, hv j päväsuus. Messu su 8.1. o 11, Pe Musonen, Mnn Korhonen, srn Kr Vonen, N Ionen, Päv Heä, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Amuruous o o Messu su o 11, Mnn Korhonen, Ru Buch, Srp Lmpnen, Mrjo Ronnen, pyhäouu. Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Snn j ruousen o o Messu su o 11, Ru Buch, Johnn Nes-Hunen, N Ionen, U- Mj Grönhom, pyhäouu. Keoouns 4/2 e. Los heroes pnoonser, Iro Rn su o 18. Lpu 20 e (un ennen ove). Hjsuuden e Arrer o 18, ruoushe o Amuruous o o Opeus o o 18.30, Kr Vonen (hv o 18). Messu su o 11, Johnn Nes-Hunen, Pe Musonen, Srp Lmpnen, Päv Heä, pyhäouu. 7 LAPSET JA PERHEET: Kerhoomn on jouuuo vo KOULUIKÄISET: Jouuer (7-12 v) Vjosen Kovunemessä pe-su Hn 30 e. Imouumse mennessä www. jyvsynseurun.f > Imoudu. Lsäedo Tnj Sr Kouuäsen syysuden erho pääyvä vo 50. Kerho juv s ens vuonn vo 3. NUORET: KE o Isosouuus j o 19 Nuoren, Poonj 37. Jouupuuro j jouupou e o 17 Pose j Kuon ro. RYHMÄTOIMINTAA: Avon rmupr MA o 19. Kuomehe TI o 18 (prom vo), ed. Tmo Kovnen p Läheysen oohuone KE o (prom vo). Eämässä eeenpän ryhmä KE o (prse vo). Torspmnen (eäeäsen erho) TO o (prse vo). Kro-ryhmä KE o 18, ed. j m. Tmo Sr p (.) MUSIIKKIRYHMÄT: Gospeuoro Lum hrj Kn-uoro hrj j ed. N Ionen p Kehyvä Luj MA o 18 ro. Tovon sve oreser TI o ro. Kneeryhmä KE o ro. Jube Deo TI o Kesussr-on jumppsss. Vrsmehe: ed. Srp Lmpnen p Luurengs: hrj. KE o mus.eeen ose, ed. Merj Y-Teps p De Mone rumpuryhmä hrj. Kejon ro o 18 j esnyy o 18 Kuon ross. Lsäedo: > Kuo > Mus. DIAKONIATYÖNTEKI- JÖIDEN vsnoo: MA-TI o 9-11 ro, muun n ersen sopmusen mun. Puh Päv Heä Kj Tmm. TYÖTTÖMIEN RETKI Kuon ueseurunnn yöömen jouure Vesn mnnn Lähö o 9.30 ron edesä, puu n. o 13. Ohjemss hrushe Rhross j jouuouns. Hn 5 e. Imouumse pe mennessä p Päv Heä Kj Tmm.

8 8 Kuonen Jouuuu 2011 uun! p u on! Oss e m s s e s prn o v u o p V / f. w w w. r n u Po o nj 1, Ku o Pu h. 04 A vo nn : m -pe L ö y dä medä myös Fceboos! Lpsennäösä ve punonn suorn vmsj! hp://jny.nfo Jyväsyän phum yhdessä osoeess n u u e! P r he npue se s s. hnn n e d h y Tuu Nehv jen myös Kuon! Whemnn Kondor v hvn Kuon eesuseen! Avjs veeään orsn o en! Tue hve j ossu sm nurvonn! Terveuo! Kuon Leesus Syöäjänu 2, JYVÄSKYLÄ r su sujeu

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä:

Tässä on tie. Gospelriderit matkoilla! Gospel Riders ESPANJASSA sivu 6 sivu 7. Gospel Riders 30 vuotta. Tässä lehdessä: JULKAISU 2010 1 Tää on e ISSN 1235-3477 Gope Rder -ehden eronumero 1/2010 Goperder mo! Tää ehdeä: vu 4 Kuv: Jro Mnen Gope Rder 30 vuo vu 4 Gope Rder ESPANJASSA vu 6 vu 7 Vere ovumme j y jäene erhoomme

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT & kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert www.kuokkl.org Mrrskuu 20 Uudstunut Slence - tehoks kuorsukseen! 8,- (20,98) Must sää 3.. Clnderm Men - lhjpkkuksell Trjoukset vomss mrrskuun

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä.

Trendit. Sytyke toivottaa yhdistykseen liittyvän JavaSig:in jäsenet tervetulleiksi. JavaSig toimii jatkossa kerhona Sytykkeessä. Tnd Vuouhnnn nmmn vuodn py on yy mhn ymyö on mno. Lyhy v un ny muuuu oo n. Tödn ognon muun dn, v hun n n. Uu, muv yömnm u vnho h n yh muv mn. Sm yövndn n. Oopohnn ymyö on muuum omponnpoh v ono vn nm muuunu.

Lisätiedot

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA VTT-ESUSTELULOITTEIT VTT DISCUSSION PPERS 434 YRITYSVEROTUSEN OORDINOINTI J VEROILPILU EUROOPN UNIONISS nss ohonen Valon aloudellnen ukmuskeskus Governmen Insue for Economc Research Helsnk 2007 ISN 978-951-561-749-1

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN...

Lisätiedot

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN 6.4.2010 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: 0400 387 188 Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA www.omegkeiio.fi Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Jn Srnen An Prnen 13.-14.3.2013 Jn Srnen An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA Pellervon aloudellsen ukmuslaoksen yöpaperea Pellervo Economc Research Insue Workng Papers N:o 19 (oukokuu 1999) MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA An Moso* Helsnk, oukokuu 1999 ISBN 951-8950-97-0 ISSN-1455-4623

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot