Omistajanvaihdos mittaristo - OVM Tarjouspyyntö. Kokkolassa Kynnysarvon alittava hankinta. 1. Taustatiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajanvaihdos mittaristo - OVM Tarjouspyyntö. Kokkolassa 21.6.2012. Kynnysarvon alittava hankinta. 1. Taustatiedot"

Transkriptio

1 Omistajanvaihdos mittaristo - OVM Tarjouspyyntö Kokkolassa Kynnysarvon alittava hankinta 1. Taustatiedot Kokkolanseudun Kehitys Oy on Kokkolan seudun kuntien omistama kehitysyhtiö. KOSEKin tehtävänä on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä alueella, edistää kuntien ja talouselämän keskinäistä yhteistoimintaa sekä valvoa seutukunnan etua ulkopuolisen rahoituksen ja resurssien hankinnassa sekä aluemarkkinoinnissa. Lisätietoja KOSEKista löytyy kotisivuiltamme KOSEK:issa toteutettiin vuonna Euroopan sosiaalirahaston art. 6 rahoittama projekti, jonka tavoitteena oli kehittää prosessikaavio jolla pystyttäisiin turvaamaan onnistunut omistajan- sekä sukupolvenvaihdos yrityksissä (Sten & Oikarinen; Reino project working paper no.3; Process flowchart for business transfers). KOSEK:issa on järjestetty omistajanvaihdospalvelu (NETIA) pohjautuen tähän prosessikaavioon. Omistajanvaihdospalvelun tukemiseksi on muodostettu omistajanvaihdosasiantuntijarengas koostuen mm. laki-, vero-, rahoitus-, mentorointi-, vakuutus- ja konsultointi alan asiantuntijoista. 2. KOSEKin omistajanvaihdospalvelun kuvaus 1. Tiedostaminen - palveluntarjoajan tavoitteena saada mahdollisimman moni nykyinen ja tuleva omistaja ajattelemaan tulevaisuutta - alustava ajatus siitä, mitä mahdolliset tulevat muutokset tuovat tullessaan - ihannetapauksessa luopuvat omistajat tiedostavat asian n. 10 vuotta ennen arvioitua eläkeikää 2. Oppiminen - kehitetään suunnitelmia, jotka ovat valmiita toteutettavaksi seuraavassa vaiheessa - aluksi mukana vanha ja tuleva omistaja - päätös sukupolvenvaihdoksesta / omistajavaihdoksesta / toiminnan lopettamisesta => luopumissuunnitelma / haltuunottosuunnitelma - yleinen organisaation strategia ja toimintasuunnitelma on hyvä päiväiittä samalla

2 3. Toiminta - edellisen vaiheen aikana luotujen suunnitelmien toteutus - luopumissuunnitelman / haltuunottosuunnitelman toimeenpano - paperit, sopimukset omistuksen ja johtajuuden siirtyminen - tiedotus muille sidosryhmille, tiedotussuunnitelma 4. Liiketoiminnan kehittäminen - muutoksen pitäisi olla toetutunut, uusi yrittäjä johdossa, vanha poistunut tai muussa roolissa - keskitytään liiketoiminnan kehittämiseen = > tarvitaan uusia asiantuntijoita, palveluntarjoajan rooli muuttuu - tärkeä vaihe, jossa uutta yrittäjää ei saisi jättää heti vaihdoksen tapahduttua omilleen vaan hänelle olisi syytä tarjota tukea toiminnan kehittämisessä - väistyvän yrittäjän tukeminen 1 Tiedostaminen 2 Oppiminen 3 Toiminta 4 Liiketoiminnan kehittäminen Palveluntarjoaja Asiantuntijat

3 3. Hankinnan kohde Tarkoituksena on luoda selkeä mittaristo, jonka avulla on mahdollista havainnollistaa asiantuntijoiden käytön vaikutukset omistajanvaihdosprosessiin. Mittariston on tarkoitus toimia analysointi- ja tiedonkeruu työkaluna. Mittaristo, siihen liittyvät kysymykset ja tutkimusongelmat asetetaan vastaamaan vaihdosprosessin palvelukaaviota. Mittariston tulisi osoittaa laadulliset vaikutukset omistajanvaihdoksissa, joissa on hyödynnetty eri alojen asiantuntijoiden apua ja palveluita. Mittariston yksi tärkeimmistä tehtävistä tulisikin olla tiedon kerääminen asiakkaiden, asiantuntijoiden ja palveluntarjoajien odotusten välisestä kuilusta: 1. Minkälaisia odotuksia yrittäjällä on KOSEKin palvelua kohtaan ja kuinka me siihen vastataan 2. Mitä odotuksia yrittäjällä yksittäistä asiantuntijaa kohtaan ja kuinka niihin vastataan 3. Asiantuntijan näkemys yrittäjälle tarjoamastaan palvelusta Mittariston avulla kerätty tieto tulee tukemaan KOSEKin asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä palveluprosessien kehittämistä. Näiden työkalujen avulla pyritään varmistamaan omistajanvaihdosprosessien etenemistä. Tavoitteena on, että kykenemme entistä paremmin varmistamaan, että yritys saa juuri oikeaa asiantuntija apua oikeaan aikaan. Analysoinnin avulla pystymme myös havaitsemaan omistajanvaihdosasiantuntijarenkaan pullonkaulat ja korjaamaan tilanteet mm. asiantuntijoille kohdistetuin koulutuksin ja kohdistamalla oikein suunnattuja tukitoimia omistajanvaihdosprosessin sitä eniten tarvitseviin vaiheisiin. Mittaristosta on tarkoitus rakentaa koko prosessin läpileikkaava arviointimalli joka jatkossa voisi toimia valtakunnallisena ohjeistuksena vaikuttavuuden arvioinnissa. Toteutuksen tulee sisältää: 1. Mittariston ja sen kysymysten koostaminen prosessimallin pohjalta 2. Pilottikysely rajatulle kohderyhmälle ja tulosten alustava analysointi 3. Mittariston toimivuuden ja monistettavuuden tarkistus 4. Valmiin mittariston toimitus 5. Kehitysehdotuksia palvelun kehittämiseksi

4 Tarjouksen tulee sisältää: kokonaishinta (alv. 0) aikataulutettu työsuunnitelma mittariston laatimiseksi sekä hinta-arvio työvaiheittain 1-5 arvio eri vaiheiden toteutukseen käytettävästä tuntimäärästä 4 tapaamista tilaajan kanssa Kokkolassa tarjouksen voimassaoloaika Osatarjouksia ei hyväksytä 4. Tärkeimmät sopimusehdot Toimitusehdot Valmis mittaristo toimitetaan tilaajalle viimeistään Maksuehto 50% 2.vaiheen valmistuttua, 50% (100%) kun hankinta toimitettu kokonaisuudessaan. 14 päivää netto Takuuehdot - Muut - 5. Tarjoukseen liitettävät liitteet ja selvitykset Kaupparekisteriote Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin Verovelkatodistus Selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Hankintayksikkö pyytää erikseen tarjousvertailussa menestyneitä tarjoajia toimittamaan yllämainitut selvitykset 6. Tarjouksen valintaperusteet ja niiden painoarvot Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien arviointiperusteiden mukaan. Arviointikriteerien suhteellinen painoarvo on annettu prosentein. hinta 30% aikaisempi kokemus vastaavista toimeksiannoista 20% toimitusvarmuus 20% tutkimuskohteena olevan talousalueen tuntemus 10% avainhenkilöiden asiantuntemus 20%

5 7. Tarjousten jättäminen Hankintatunnuksella (OVM-projekti) merkityt sitovat tarjoukset tulee toimittaa klo. 16:00 mennessä osoitteeseen: Kokkolanseudun kehitys Oy / OVM-projekti Ristirannankatu KOKKOLA Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä liitteellä ja tästä on tarjouksessa mainittava erikseen. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostitse klo. 16:00 mennessä osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin lähetetään kaikille tarjouskilpailuun osallistuville klo. 16:00 mennessä. Mikäli Teillä ei ole kysyttävää, mutta aiotte osallistua tarjouskilpailuun, ilmoittakaa yhteystietonne vastausten lähettämistä varten. Hankintapäätös tehdään mennessä. Ilmoitus tarjouskilpailun voittaneesta lähetetään kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. Toimeksiannosta laaditaan erillinen sopimus tarjouskilpailun perusteella valitun organisaation kanssa. Tarjouspyynnön laatija: Michal Bazia Projektipäällikkö Projektchef KOSEK Ristirannankatu 1 / Ristrandsgatan Kokkola / Karleby +358 (0)

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VETOVOIMAINEN HYVINVOINTIALA HÄMEENLINNASSA HANKKEEN INNOVAATIO- JA TEEMAKOULUTUKSIIN

TARJOUSPYYNTÖ VETOVOIMAINEN HYVINVOINTIALA HÄMEENLINNASSA HANKKEEN INNOVAATIO- JA TEEMAKOULUTUKSIIN TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 TARJOUSPYYNTÖ VETOVOIMAINEN HYVINVOINTIALA HÄMEENLINNASSA HANKKEEN INNOVAATIO- JA TEEMAKOULUTUKSIIN 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA TAUSTATIEDOT Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI

TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI TARJOUSPYYNTÖ KANSALLISEN MAL-VERKOSTON ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaationa ja pyytää tarjoustanne ohjausryhmän 27.3.2015

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä.

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä. TARJOUSPYYNTÖ 139/43/2007 TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN KUVATIETOKANTA 1. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0.

TARJOUSPYYNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Johtamiskoulutus. Viite: 10/2014/JKT Petri Ronkainen 16.9.2014 Versio 0. Viite: 10/2014/JKT Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ Johtamiskoulutus Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 JOHTAMISKOULUTUS... 4 1.1 Hankinnan kohde... 4 1.1.1

Lisätiedot

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 13.5.2011 TARJOUSPYYNTÖ TEKNISEN JA YMPÄRISTÖSEKTORIN TUOTTAVUUDEN JA VAIKUTTA- VUUDEN MITTARISTO Hankintayksikkö Yhteyshenkilöt Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Biokaasu -esiselvityshankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja tämän tarjouspyynnön kohteena olevan asiantuntijapalvelun kohderyhminä ovat:

Biokaasu -esiselvityshankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja tämän tarjouspyynnön kohteena olevan asiantuntijapalvelun kohderyhminä ovat: 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Kaustisen seutukunnan Biokaasu -esiselvityshanke -asiantuntijapalvelu selvitystyön laatimiseksi kunnallisista jätevedenpuhdistamolietteistä

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

Metallialan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Metallialan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Metallialan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Patentti ja rekisterihallitus. Tarjouspyyntö Dnro 202 /28 /05 22.6.2005

Patentti ja rekisterihallitus. Tarjouspyyntö Dnro 202 /28 /05 22.6.2005 Patentti ja rekisterihallitus Tarjouspyyntö Dnro 202 /28 /05 22.6.2005 KAUPPAREKISTERIJÄRJESTELMÄN, YRITYSKIINNITYSJÄRJESTELMÄN, YHDIS- TYSREKISTERIJÄRJESTELMÄN, EBR-JÄRJESTELMÄN JA ROOLITUNNISTEJÄRJES-

Lisätiedot