Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa , 6

2 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talousarvion laatimisen perusteet Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Käyttötalousosa Sivu 2 / 16

3 1 Savonian toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Ammattikorkeakoulun perustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu uudistaa työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamista ja edistää vaikutusalueensa kilpailukykyä ja hyvinvointia koulutuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Ammattikorkeakoulun visio Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja yhteistyökykyinen tulevaisuuden osaamisen kehittäjä. Kuva 1. Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen strategia Ammattikorkeakoulun arvot Asiakaskeskeisyys Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Asiantuntijuus Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Yhteisöllisyys Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Toimintapolitiikan toteutuminen on jäsennetty tuloskorttiin. Tuloskortin avulla on asemoitu strategian toteutuminen kriittisiksi menestystekijöiksi. Kriittisten menestystekijöiden strategiset mittarit ja tavoitteet on määritelty vuosille , joka on samalla opetusministeriön kanssa sovittu tavoitesopimuskausi. Sivu 3 / 16

4 Näkökulma Asiakas Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväisyys Strategiset mittarit Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Määrittely Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) Amk:n tavoite ,3 3,8 * Amk:n tavoite ,3 3,9 * (> 3) 3,5 ^ 3,7 ^ (> 3) Amk:n tavoite ,3 4,0 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) Tehokkaan opiskelun edistäminen Kv-tutkintoopiskelijoiden määrä (myös Taso-mittari) Opintojen eteneminen (myös Taso-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) 65 % 65 % 65 % Tutkimus- ja kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös Taso-mittari) T&K-työssä suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 4,2 4,4 4,4 Prosessit Kehitystyön vaikuttavuus Palvelutoiminnan laajuus (myös Taso-mittari) Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) 13 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti 16 % Yhteiset tavoitteet (6kpl) toteutuvat suunnitellusti Kumppanuudet ISAT-strateginen kumppanuus Savilahden kampushankkeen eteneminen ISAT-strategian toteutuminen Kampuksen suunnitelma valmistuu toteuttamisvaiheeseen Kampuksen I vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa I-vaihe valmistuu Kampuksen II vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kvosaamisen kehittyminen Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl.kielitutkinnon suorittaneet tasolla hyvä) 3,2 3,2 3, Kansainvälisen T&K-rahoituksen määrä eurot 0,3 Me 0,4 Me 0,5 Me Talous Rahoitus Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm / käyttökustannukset) x ,8 2,9 3,0 Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,3 Me 4,0 Me 4,4 Me Taulukko 1. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2013 alkavaksi (TASO-kaudelle ). Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle. Strategiakaudelle on sovittu opetusministeriön kanssa Savonian tehtäväksi, profiiliksi ja painoaloiksi seuraavaa: Savonia-ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän osaamisen uudistamista ja vaikutusalueensa (erityisesti Pohjois-Savon ja Itä-Suomen) kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä koulutuksella ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla Savonia-ammattikorkeakoulu profiloituu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjyydessä ja aluevaikuttavuudessa. TKI-työ integroituu osaksi opetusta jokaisessa koulutusohjelmassa. Savonian ammattikorkeakoulun vahvuuksia tuetaan panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemukseen perustuen. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Osaamiskeskittymät ovat: Energia ja ympäristö Hyvinvointituotteet ja -palvelut Teollinen muotoilu Sivu 4 / 16

5 Turvallinen elämä Yrittäjyys ja innovaatiot Syksyllä 2010 tehdyn osaamiskeskittymien profiilien arvioinnin perusteella osaamiskeskittymiä päätettiin terävöittää. Yrittäjyys ja innovaatiokyvykkyysosaaminen ovat läpileikkaava teema, joka vahvistaa kaikkia keskittymiä. Läpileikkaavana teemana se edistää Savonian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä Itä-Suomen alueen yrittäjyyttä ja innovaatiokyvykkyyttä. Turvallinen elämä osaamiskeskittymän sisältöjä kytketään energia- ja ympäristö sekä hyvinvointituotteet ja -palvelut osaamiskeskittymiin. Lisäksi teollisen muotoilun kokonaisuutta profiloidaan selkeämmin monialaiseksi keskittymäksi. Osaamiskeskittymien tavoitteena on vuonna 2011 Osaamiskeskittymien kärkien (mm. soveltavan tutkimustyön) terävöittäminen OIS-mallin kehittymisen vahvistaminen, erityisesti opiskelijoiden monialaisten opintojen kytkeminen osaamiskeskittymien toimintaan. Osaamiskeskittyminen kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin panostaminen ISAT toimenpideohjelman valitut painoalat ja toimenpidekokonaisuudet siirtävät painopistettä yhä enemmän yhteisen toiminnan suunnittelusta konkreettiseen toteutukseen sekä opetuksen että TKI:n osa-alueilla. Tämä edellyttää yhteneväisiä toimintamalleja ja rakenteita. Myös tukipalvelujen välistä yhteistyötä selvitetään tulevia vuosia ajatellen ja käynnistetään yhtenäisyyttä lisäävän infrastruktuurin rakentaminen. Keskeisenä ovat tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja yhteinen kehittämistyö tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurissa. Savonia panostaa myös sisäisessä rakenteellisessa kehittämistyössä koulutusohjelmien vetovoiman parantamiseen, opetuksen ja opiskelun sekä tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatioprosessien tehostamistyöhön. Yhteiskuntavastuu Savoniassa tarkoittaa perustehtävien laadukasta, tehokasta ja taloudellista toimintaa. Lisäksi tehtävien hoitamisessa korostuu eettisyys ja kestävä kehitys. Osana yhteiskuntavastuuta Savonia on proaktiivisesti mukana kansainvälisessä, kansallisessa sekä paikallisessa toiminnassa ja siten vaikuttaa toimintaedellytysten kehitykseen. 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Savonia-ammattikorkeakoulun hallintoa kuvaa seuraava kuva. Kuva 2. Savonia-ammattikorkeakoulun hallinto. Sivu 5 / 16

6 2.1 Hallinto Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjähallintoa hoitaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, jonka toimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon kuuluu 17 varsinaista jäsentä, joista 7 on Kuopiosta, 5 Varkaudesta, 3 Iisalmesta, 1 Kiuruvedeltä ja 1 Lapinlahdelta. Yhtymähallitukseen kuuluu 9 ylläpitäjän valitsemaa edustajaa. Yhtymävaltuuston toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten asettamaan tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 yhtymävaltuuston jäsentä. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa on rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustavat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. 2.2 Operatiivinen johtaminen Ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän muodostavat rehtorin apuna toimivat strategiaryhmä, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostavat strategiaryhmän, jonka jäsenet vastaavat oman alueensa tehtävien tehokkaasta hoitamisesta ja ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa ja ovat kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Strategiaryhmän jäsenet valmistelevat ja kokoavat hallituksille päätettäväksi menevät asiat. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään kuuluvat strategiaryhmän jäsenet, osaamisaluejohtajat, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja laatupäällikkö. Lisäksi johtoryhmään kuuluu Pelastusopiston rehtori. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmän keskeisinä tehtävinä on varmistaa opetus- sekä tutkimus- ja kehitystyöprosessien sujuvuus. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennetun johtoryhmän perustehtävänä on huolehtia ydin- ja tukipalveluprosessien saumattomasta yhteistyöstä. Ammattikorkeakoulun toimintaa toteutetaan kolmella osaamisalueella: hyvinvointiala, liiketoiminta- ja kulttuuriala sekä teknologia- ja ympäristöala. Osaamisaluejohtajat vastaavat oman osaamisalueensa tuloksista ja raportoivat niistä strategiaryhmän jäsenille. Osaamisaluejohtajien tukena johtamisessa ovat koulutus- ja kehittämispäälliköt 2.3 Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2011 Savonian strategisina kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Itä- Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kanssa yhteistyö tiivistyy Savilahden kampushankeen 1. vaiheen suunnitteluun, joka Savonian osalta koskettaa erityisesti suuhygienistikoulutusta. I. vaiheen suunnittelun konkretisoiduttua suunnittelu etenee Savonian muiden koulutusalojen sekä tukipalvelujen ja hallinnon tilojen suunnitteluun. Samalla tarkennetaan tilasuunnitelmia Savonian muiden tilojen osalta. ISAT-toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2011 luodaan yhteiset rakenteita ja toimintamalleja tiivistyvälle yhteistyölle valituilla painoaloilla (Venäjä-osaaminen, hajautetut energiaratkaisut sekä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut). ISAT-toimenpidekokonaisuuksissa korostuu kansainvälisyys. Kansainvälisten kumppanien kanssa tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä ja määritellään kumppanuuksia strategisiin kumppaneihin, avainkumppaneihin ja toiminnallisiin kumppaneihin. Kansainväliset strategiset kumppanuudet vaativat tiivistä eri tasojen välistä vuoropuhelua. Alkuvaiheessa kumppanuutta edistetään myös ylläpitäjätason vierailuilla. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä ja ministeriön linjaama Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus ja siihen liittyvien laatukriteereiden käyttöönottoon valmistaudutaan toimintavuoden aikana. Tavoitesopimuksessa on sovittu, että Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittävät yhteneväiset hallintomallit, jotka mahdollistavat syvenevän yhteenliittymän vuoden 2013 alkuun mennessä. Savonia tarjoaa laadukasta koulutusta ja TKI-toimintaa. Savonian tahtotilana on olla työelämäläheinen kansainvälinen kumppani. Toiminnassa korostuu uudistumiskyky, yhteiskuntavastuu ja yhteisöllisyys. Näitä elementtejä tuodaan esille osana savonialaisuutta. Hallinnon ja johtamisen painopistealueena ovat vuonna 2011 Sivu 6 / 16

7 Savilahden kampushankkeen 1. suunnitteluvaiheen loppuunsaattaminen ja 2. vaiheen suunnittelu huomioiden myös toiminnallinen suunnittelu Osakeyhtiöselvityksen perusteella päätös hallintomallista ja mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ISAT:n strategisen kumppanuuden syveneminen erityisesti painoaloilla ja valituilla toimenpidekokonaisuuksilla Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen Savonialaisuuden konkretisoituminen 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan vuonna 2011 vuosikellon aikataulutuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulun toiminta ja talous, opetus ja opiskelu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, osaamisalueet sekä tukipalvelut muodostavat omat kokonaisuutensa, joiden mukaisesti seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelmän toiminta toteutuu. Tiedontuotannon parantamiseksi voimavaroja suunnataan seuranta- ja raportointitietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tietojärjestelmien palvelevuutta parannetaan ja mittaritietojen analysointia jäntevöitetään muun muassa analyysiraporttimallien avulla. OKM:n suuntaviivat tiedontarpeista ja siihen liittyvä Rakettihanke on vahvasti mukana Savonian tiedontuotannon tulevien suuntaviivojen valinnoissa ja tehtävissä toimenpiteissä. Prosessien suorituskykyä parannetaan erityisesti opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osalta. Palvelu- ja tukitoimintojen prosessien toimintakykyä parannetaan puutteellisilta osilta. Prosessit analysoidaan ja korjataan ilmenevät puutekohdat. Tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareiden osalta nostaa tasoa: 1) Opintoprosessien laatu ja tehokkuus ja 2) T&K. ISAT-kumppanuusstrategian menestystekijöiden mukaisten tavoitteiden ja tulosten seuranta sovituin mittarein on keskeinen kumppanuusstrategian toteutumisen arvioimisessa. ISAT-yhteistyön edistymisestä raportoidaan ISAT-vuosikellon aikataulun mukaisesti. Benchmarking-yhteistyötä systematisoidaan. Sovitaan benchmarking-kumppanit ja käynnistetään jatkuvaan vertailu-kehittämiseen perustuva yhteistyö. ISAT-yhteistyössä toteutetaan sovitut benchmarkingit. Painopistealueet vuonna 2011 ovat: Tiedontuotannon parantaminen tiedon saatavuuden ja hyödynnettävyyden avulla Prosessien suorituskyvyn parantaminen Tuloksellisuusvertailussa Savonian aseman parantaminen opintoprosessien laadun ja tehokkuuden osalta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa Benchmarking-yhteistyön systematisointi valittujen benchmarking-kumppaneiden kanssa Yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle raportoidaan toiminnasta ja sen tuloksista sovittujen raportointipisteiden mukaisesti. Raportointipisteet on määritelty vuosikelloon. Sivu 7 / 16

8 Kuva 3. Yhtymävaltuuston ja -hallituksen raportoinnin vuosikello. 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savoniaammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus ja yhteenvedot, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja määritetään talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. 3.1 Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talouden hallinta Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Lisääntyvistä investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. 3.2 Talousarvion laatimisen perusteet Vuoden 2011 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OPM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella. Sivu 8 / 16

9 Vuoden 2011 tavoitesopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio opiskelijamääräarvio Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk Taulukko 3. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2011 on keskimäärin +1,5 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintatason korotus vain noin +1,6 % vuoden 2010 tasosta. Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2010 henkilömäärä (TSTA2010) arvio vuosi 2010 henkilötyövuodet (TSTA2010) arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) Opetushenkilöstö Toimihenkilöstö T&k-henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö yht Taulukko 4. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amk-kokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisistä toimitilavuokrista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. 3.3 Tuloslaskelmaosa Talouden osalta on laadittu tuloslaskelma ja käyttötalousosa vuosille , josta on liitteenä taulukot. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on edelleen euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0 % vuosittain). Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate vuodelle 2011 on +4,0 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä on mahdollista päästä hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tulos ennen varauksia on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,5 milj. euroa vuonna 2011 ja 2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja 1,8 milj. euroa vuonna Sivu 9 / 16

10 3.4 Rahoitusosa Vuoden 2011 investoinnit ovat 6,0 milj. euroa ja 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,7 milj. euroa. Vastaavasti rahoitusta vaativat investoinnit vuonna 2012 ovat 6,3 milj. euroa ja vuonna 2013 ne ovat 21,1 milj. euroa brutto ja odotettavien rahoitustulojen jälkeen 7,9 milj. euroa. Lainamäärä nousee vuonna 2012 odotettavien investointien myötä tasolle 7,2 milj. euroa ja 10,2 milj. euroa vuonna Kassavarojen määrä pidetään vakaana, tasolla +8,0 9,0 milj. euroa. 3.5 Investointiosa Vuoden 2011 investoinnit ovat 6,0 milj. euroa. Vuoden 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,7 milj. euroa. Vuodelle 2012 on suunniteltu 6,3 milj. euron investoinnit, josta kampukseen 3,8 milj. euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 18,9 milj. euroa (rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 5,7 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Savilahden kampussuunnittelun mukaisena, jossa olettamuksena on, että kampuksen 1. vaihe (V1) toteutetaan vuokrausvaihtoehtona ja mahdollinen 2. vaihe (V2) rahoitetaan itse. Suunnitteluvaiheessa lähtökohtana on ollut, että Savilahden kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta. Vaiheessa V1 toteutettavissa tiloissa on Savonian lisäksi yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toiminnot ja tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013. Vaiheen 2 toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä. 3.6 Käyttötalousosa Talousarvion mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2011 ovat 58,7 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on n. 4,4 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 54,3 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 47,9 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 10,8 milj. euroa. Vuosikate on 4,0 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,7 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,3 euroa. Kuntayhtymän tuloslaskelman vuosikate on +4,0 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä on mahdollista päästä hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tulos ennen varauksia on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,5 milj. euroa vuonna 2011, 2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja 1,8 milj. euroa vuonna Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) x ,9 3,0 3,0 Vuosikate Käyttötalousosan tulos 4,0 Me 4,4 Me 4,7 Me Sivu 10 / 16

11 TULOSLASKELMA TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Vuosikate Satunnaiset kulut Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Sivu 11 / 16

12 RAHOITUSLASKELMA TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit nettona Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset (+lisäys/-vähen.) Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten saamisten muutokset Korott. pitk. ja lyhytaik. velk. muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Rahoitustarve/jäämä Kassavarojen täsmäys Kassavarat Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos Lainakannan muutokset v Lainakanta Sivu 12 / 16

13 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tilakäyttäjäpalvelut Atk-ohjelmistot,tekniset valineet,koneet ja laitteet Toimitilojen lakuste-/varustehankinnat yhteensä menot Sairaalakatu Rakennus 1 vasikaton maalaus/korjaus Kosteusvauriokorjaukset rakennus Suurkeittiölaitteet Rakennus 5/keittiön lattian vesieristeet Rakennusten tilamuutokset,korjaus ja uusiminen Kuopio,Sairaalakatu yhteensä menot Opistotie Kaavoitus/ Kampus-kaavamuutos Suurkeittiölaitteet Keittiötilojen peruskorjaus A-osan (perus)korjaus C-osan (perus)korjaus Rakennusten tilamuutokset ja peruskorjaukset Kuopio,Opistotie yhteensä menot Yliopistoranta Reston keittiölaitteet ja kalusteet Kuopio, Resto yhteensä menot Haukisaarentie Rakenn. tilamuutokset, pihat ja suurkeittiölaitteet Iisalmi,Haukisaarentie yhteensä menot Osmajoentie Rak.tilamuutokset,maalaukset ja suurkeittiölaitteet Varkaus, Osmajoentie yhteensä menot Tilapalvelut yhteensä menot Kuopio-kampus Kuopio-kampus/rakentaminen 1.vaihe `- hammasklinikka/kalustus,varustus `- terveysalan tilat/kalustus,varustus `- vain amk:n osuus Kuopio-kampus/rakentaminen 2.vaihe kp 1400 Esi-ja luonnossuunnittelu Kaavoitus/Savilahti Arkkitehtikilpailu Rakennuttaminen Rakennussuunnittelu Kuopio-kampus/rakentaminen 2. vaihe sis. OIS-tilat Paikoitustalo/AMK Kuopio-kampus/kalustaminen Kuopio-kampus yhteensä menot Kampuksen tulot ja rahoitusosuudet Yht.realisointitulot,Eu-rahoitusosuudet ja avustukset Rahoitustulot yhteensä Kuopio -kampus yhteensä netto Sivu 13 / 16

14 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Atk-ohjelm.,päivitykset (Taha ja HR)ja tietokoneet Kuopio kampus,savilahti Tietokoneet ja oheislaitteet/ Iisalmen kampus Tietokoneet ja oheislaitteet/ Opistotien kampus Tietokoneet ja oheislaitteet/ Mikrokadun kampus Työasemat,palvelimet,lisenssit,verkkolaitteet Yhteiskäyttöiset ohjelmistolisenssit ISAT-yhteistyö (valopolku,luentojen nauhoitus) projektihallinta,virtuaaliymp.,tietojärj.integrointi) Tietokoneet ja oheislaitteet Kehittämis-ja palvelukeskus yhteensä menot Rahoitustulot /OKM: ISAT-hankkeisiin Rahoitustulot yhteensä Kehittämis-ja palvelukeskus yhteensä netto Rakennus-ja ympäristöalan laboratoriohankinnat Muut laboratorio-ym laitteet, koneet ja sähköauto Teknologia-ja ymp.alan osaamisalue menot Rahoitustulot Kartiokalorimetri/EAKR Rahoitustulot yhteensä Teknologia-ja ymp.alan osaamisalue netto Hoito-ja tutkimuslaitteet ja välineet,koneet, ohjelmat Hyvinvointialan osaamisalue menot Musiikki ja tanssiakatemia/ soitinhankinnat Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue Ammattikorkeakoulu menot yhteensä Rahoitusosuudet yhteensä Ammattikorkeakoulu yhteensä Sivu 14 / 16

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen pysyvästä strategisesta integraatiosta Pentti Rauhala 2013 1 SELVITYS TURUN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUJEN PYSYVÄSTÄ STRATEGISESTA INTEGRAATIOSTA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot