OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, LIILA :00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen Hannu Martikainen Natalia Metsola Matti Paasi Heli Järnstedt Teppo Muut osallistujat Merivirta Jorma-Kalevi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Mattila Antti liikuntajohtaja Rantala Mikko liikuntapalvelupäällikkö Vainio Marjo Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Aura Mila nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Mika Arola Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 40 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) , klo Sihteeri Sanna Koskimies

2 40, LIILA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

3 41, LIILA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Tarkastusvuorossa ovat Seuraavana vuorossa ovat

4 42, LIILA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 43, LIILA :00 KH: 1008/2014 Liikuntalautakunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Liila Valmistelijat: Liikuntajohtaja Antti Mattila, puh Controller Maija Spännäri, puh. (05) Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan ( ) vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtia ja ohjeistusta. Kaupunginhallitus toteaa, että talouden tasapainotilanteen saavuttamiseksi on jatkettava palvelutoiminnan tehostamista. Kaupungin tehtävien ja palveluiden karsintaa tulee jatkaa. Mahdollisten uusien toimintojen aiheuttama taloudellinen paine on katettava muista toiminnoista saatavilla säästöillä. Toimielinkohtaiset talousarviokehykset on vahvistettu kaupunginhallituksen kokouksessa Kokonaisuutena kaupungin toimintakatteen muutostavoite on tilinpäätökseen 2013 verrattuna -1,8 %. Kehys on annettu ulkoiselle toimintakatteelle, kaupungin tulokseen vaikuttavat toimenpiteet on kohdistettava ulkoisiin menoeriin, kuten palkkoihin, avustuksiin, tarvikehankintoihin ja palveluiden ostoihin. Lisäämällä myös palveluiden käyttäjien omavastuisuutta palvelujen käytöstä perittäviä maksuja ja taksoja nostamalla parannetaan toimintakatekehyksen tulosta. Vuoden 2015 investointiohjelma on valmisteltava tasolle, jossa nettoinvestointien määrä jää 19 miljoonaan euroon. Suunnitelmavuosien investoinnit sopeutetaan kaupungin kokonaistarkastelussa vuosikatteen eli tulorahoituksen suuruiseksi. Näin tavoitellaan tilannetta, jossa velkamäärä ei kasva../. KH ote esityslistan liitteenä. Liikuntalautakunnan ulkoisen toimintakatteen kehys vuodelle 2015 on euroa. Kehys on euroa (-8,5 %) vuoden 2013 tilinpäätöstä alhaisempi. Vuoden 2014 talousarvioon nähden tuotto-odotusten nousu on noin viisi prosenttia, toimintakulujen muutos -2,6 %. Liikuntalautakunnalle valmisteltu talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate päätyy euroon, mikä ylittää annetun kehystavoitteen eurolla. Kaupunginhallitus on myös käsitellyt sisäisten vuokrien määräytymisperusteita ja päättänyt, että sisäinen vuokra muodostuu alkaen erillisistä pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Ylläpitovuokra lasketaan kullekin rakennukselle kohdistuvista vuosittaisista ylläpitokuluista, jolloin myös tilojen käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa tilakustannuksiin omassa toiminnassaan paranee ja selkeytyy. Liikuntalautakunnan osalta sisäisten vuokrien taso kuluvan vuoden arvioon nähden on noussut euroa. Pääomavuokran osuudeksi on arvioitu euroa ja ylläpitovuokran osuudeksi euroa. Talousarvion käsittelyn yhteydessä tulee valmistella myös henkilöstösuunnitelma yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Suunnitelma liitteessä.

6 43, LIILA :00 KH: 1008/2014 LIIKUNTALAUTAKUNTA TA 2015 LTK LTA 2014 TP Toimintatuotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot E s i t y k s e t l i i k u n t a l a u t a k u n n a n i n v e s t o i 30 Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut 400 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S98 Sisäiset tuotot S8 Sisäiset tuotot S99 Sisäiset kulut S9 Sisäiset kulut Toimintakate Vuosikate S Sisäinen korko SK9 Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset SK Sisäinen korko Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Tulos Esitykset liikuntalautakunnan investointeihin vuodelle 2015 ovat irtaimen omaisuuden hankinnan osalta , kuntosalilaitteiden kunnostus ja uusiminen sekä kilpailuvälineiden hankinta. Lähiliikuntarakenteiden uusimiseen/kunnostamiseen sekä kuntoratojen kunnostukseen euroa. Lähiliikuntarakentamisen määräraha kohdentuu Hovinsaaren lähiliikuntakentän rakentamisen loppuunsaattamiseen ( ), johon kohdistetaan euroa jo myönnettyä valtionavustusta, jolloin hankkeen nettokuluksi jää euroa vuonna 2015.

7 43, LIILA :00 KH: 1008/2014 Suunnitelmavuosien investointiesitykset liitteessä. Investointiesitykset kohdistuvat lähinnä Urheilukeskuksen ja Arto Tolsa Areenan peruskunnostamiseen, jossa on mm. esitys Arto Tolsa Areenan peruskunnostuksen aloittamisesta v sekä valtiontuen hakemisesta jossa edellytetään rakennepiirustuksien ja kustannusarvioiden lähettämistä mennessä. Tästä syystä suunnitelmat Arto Tolsa Areenan peruskunnostuksen toteuttamisesta tulee toteuttaa KRV-urakkakilpailun yhteydessä jo tämän vuoden 2014 puolella../. Liikuntalautakunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää hyväksyä ehdotetun liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Controller Maija Spännäri Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Talousarvio 2015 Liikuntalautakunta

9 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 LIIKUNTALAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Liikuntalautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää liikuntapalveluita Kotkassa. Lautakunta vastaa liikuntapalveluiden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Erityistehtävänä on kehittää liikuntapalveluiden toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä kaupungin muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tuloslaskelma LIIKUNTALAUTAKUNTA TA 2015 LTK LTA 2014 TP Toimintatuotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut 400 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S98 Sisäiset tuotot S8 Sisäiset tuotot S99 Sisäiset kulut S9 Sisäiset kulut Toimintakate Vuosikate S Sisäinen korko SK9 Sisäinen korko SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Tulos

10 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Liikuntalautakunnan ulkoisen toimintakatteen kehys vuodelle 2015 on euroa. Kehys on n euroa (-14,8 %) vuoden 2014 talousarviota pienempi. Taloudellinen tulostavoite edellyttää n. 5 % tulojen lisäystä ja kaikkiaan n. 15 % toiminnan tehostamista. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa /käynti nettokustannus 4,00 LIIKUNTAYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotkalaisten terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäville harrastuksille sekä toimille. Liikuntayksikkö edistää toiminnallaan myös kaupungin muuta virkistys- ja vapaa-aikatoimintaa suunnittelemalla ja rakennuttamalla laadukkaita ihmisten liikkumiseen/liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja ja alueita. Liikuntayksikkö luo edellytyksiä sekä omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittymiselle että järjestää terveyttä edistävää liikuntatoimintaa yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kanssa. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö Uimahallipalveluja 352 pv:nä. Jäähallipalveluja 330 pv:nä. Sisäliikuntatilojen käyttö käyntiä. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä. Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 1. Terveysliikuntapalveluiden ydinosaamisen kehittäminen terveyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä mm. terveyden- ja vanhustenhuollon kanssa. 2. Seudullisesti merkittävimpien liikuntakiinteistöjen ja -palveluiden (mm. Kotkan jäähallit ja Kotkan urheiluhalli Ruonala) kehittämiseen liittyvä selvitystyö toteutetaan valmistuvan liikuntapalveluita koskevan selvitystyön jatkeeksi. Tällä uudella selvitystyöllä haetaan taloudellisesti kestävää ja toiminnallisesti kehittämiseen tähtäävää ratkaisua, jossa pääpaino on liikuntakiinteistöihin kohdistuvien kustannusten hillitsemisessä ja käyttäjäportaan aiheuttamisperiaatteen korostamisessa. 3. Ulkoliikuntatilojen huolto- ja hoitotöiden osavastuuta valvontatehtävien osalta laajennetaan seurayhteistyötä kehittämällä.

11 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Talousarvio Tulokertymätavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään toimintavuoden 2013 kaltaista toiminta-aktiivisuutta ja edelleen kehittää palvelutehtävien kustannustehokkuutta lisääviä toimintatapoja/-malleja. Toimintavuonna 2015 tulee kiinnittää erityistä huomiota liikuntakiinteistöjen kustannustehokkuuteen ja toimintatilojen käytön tehostamiseen. Taloussuunnitelma Työtehtävien uudelleen organisoinnilla ja seurayhteistyösopimuksilla pyritään liikuntapalvelujen osalta alentamaan henkilöstökustannuksia ja parantamaan liikuntatilojen käyttäjävastuuta. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Suunnittelemattomat henkilöstöresurssisiirrot vastuualueelta toiselle ja liikuntakiinteistöjen hallinnointi nykyisen organisointimallin mukaan vaarantaa sujuvan liikuntapalveluiden tuottamisen jatkossa. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualuetasolla. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä) Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 108,11 118,11 110,00 Käyttökustannus /käynti 3,66 4,20 4,00 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 5,60 6,41 6,50 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 8,85 7,51 7,50 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 5,21 5,06 5,00 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,99 1,04 1,00 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19/6 19 /6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 16/5 16 /5 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9/32 9 /32 9 /32

12 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Henkilöstösuunnitelma liikuntapalvelut Hyvinvointipalvelut Virka*/ Tehtäv ä Virat/tehtäv ät 2014 HTV2, täytetyt virat/tehtäv ät 2014 Virat/tehtäv ät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtäv ät 2015 Virat/tehtäv ät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtäv ät 2016 Virat/tehtäv ät 2017 HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2017 Liikuntayksikkö Liikuntajohtaja v Liikuntapalvelusihteeri t Toimistosihteeri t Liikuntapalvelupäällikkö t Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri t Liikuntapaikkamestari* t 1 0, Liikuntapaikkojen hoitaja t Hallimestari t Uimavalvoja-lippukassanhoitaja / liikunnanohjaaja t Erityisryhmien liikunnanohjaaja t 1 0,6 1 0, Yhteensä: 33 31, , * Liikuntapaikkamestarin vakanssi lakkautetaan 2015 aikana. Liikuntapalvelun vastuualue yhteensä: 33 31, ,

13 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 Investointiesitys TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Valtionapu INVESTOINTISELITE 1. Talorakennuksen operoimat investoinnit Kamppailu-urheilukeskus Ilta- ja liikuntakäytön osalta ei uudistustarvetta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty. Karhulan liikuntahalli Ilta- ja liikuntakäytön osalta ei uudistustarvetta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty. Mussalon liikuntahalli Ilta- ja liikuntakäytön osalta ei uudistamistarvetta. Tarveselvitys hyväksytty Kotkan urheiluhalli (Ruonala) Urheilukeskuksen aurinkokatsomo Perusparannus-kunnostus esitetään siirrettäväksi investointikauden lopulle Tarveselvitys hyväksytty liila ja tela KH ei käsitellyt asiaa Aurinkokatsomon uudisrakennusinvestointi jossa käyttömäärien lisääntymisen vuoksi tarvittavien pukukoppien ja pesutilojen sekä varastotilojen rakentaminen katsomorakenteiden alle. Leasing-rahoitus? YHTEENSÄ Selvitetään mahdollisuutta rakentaa leasing-rahoituksella. Rahoitusvaihtoehto toteutuessaan poistaa 1.3 milj. Urheilukeskuksen Aurinkokatsomon investointihankkeen kaupungin investointiohjelmasta.

14 43, LIILA :00 / Pykälän liite: talousarvioehdotus 2015 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Valtionapu INVESTOINTISELITE 2. Kuntatekniikan operoimat investoinnit Urheilukeskus Kyllä v v Puistola Kyllä v YHTEENSÄ Pääpelikentän ja pohjoisen hiekkakentän päällystäminen tekonurmipintaiseksi Mahdollisuus saada sekä harkinnanvaraista valtion tukea että UEFAn myöntämää jalkapalloolosuhteiden parantamiseen tarkoitettua HatTrick-avustusta pääkentän itäpuoleisen hiekkakentän päällystäminen tekonurmipintaiseksi viralliset mitat täyttäväksi kentäksi. Esitetään aloitettavaksi Tarveselvitys aloitetaan Lähiliikuntarakentaminen + irtaimen investoinnit Lähiliikunta Kyllä Myönnetty vuodelle 2014 Esitetään Hovinsaaren lähiliikuntakentän rakennushankkeen saattamiseksi loppuun. Jo myönnetty valtiontuki kohteeseen haetaan rakennusprojektin 2. vaiheessa vuonna Irtain Kilpailuvälineiden hankintoja ja rikki menneiden kuntosalilaitteiden uusimista kuudella eri Kotkan kaupungin omistamalla kuntosalilla. YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ Haettavat ja arvioitavat valtiontuet lähiliikuntarakentamiseen. NETTO

15 43, LIILA :00 / Pykälän liite: kh KOTKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus KH: 1008 / Talousarvion 2015 kehys Kh / 228 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Kaupunginhallituksen käsittelemän ennusteen mukaan tilinpäätös 2014 on jäämässä lähes 26 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Arvio kaupungin taloudellisesta tilanteesta perustuu tällä hetkellä heinäkuun lopun kirjanpidon seurantatietoihin. Ennuste sisältää arvion lakisääteisesti yhtiöitettävien kiinteistöjen tytäryhtiöön siirtämisestä aiheutuvasta myyntivoitosta. Kertaluonteinen tapahtuma osaltaan pienentää kaupungin taseeseen kertynyttä kumulatiivista alijäämää. Talousarviokehyksen valmistelussa on lähdetty siitä, että kaupungin käyttötalous ilman kertaluonteisiksi katsottavia tapahtumia on saatava tasapainoon. Talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti kaupunginhallituksen käsiteltävänä on toimielinkohtainen talousarviokehys. Talous on edelleen hyvin epävarmassa tilanteessa ja paineet kuntataloudelle ovat suuret. Kaupungin on tasapainotettava taloutensa ylijäämäisillä tilinpäätöksillä suunnitelmakautena , sillä kaupungilla ei ole aikaisempien vuosien talouspuskureita käytettävänään. Talousarviokehyksen tulolinjaukset perustuvat kaupunginhallituksen / 163 linjauksiin. Talouden vastuualue on valmistelussaan korjannut tulo-odotusta kiinteistövero- ja tytäryhtiöiltä odotettavien osinkotulotuottojen osalta. Valmistelussa kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi oheisen taulukon mukaisella tavalla, jolla lasketaan olevan 766 tuhannen euron verotuloja kasvattava vaikutus: Nykyinen Esitys Yleinen 1,27 % 1,35 % Vakituinen asuinrakennus 0,53 % 0,55 % Muut asuinrakennus 1,00 % 1,15 % Voimalaitokset 2,85 % 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt 0,50 % 0,50 % Rakentamaton 1,27 % 1,27 % Osinkotuotto-odotusta ja rahoitustuottojen tavoitetta on nostettu 1,2 miljoonalla eurolla. Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

16 43, LIILA :00 / Pykälän liite: kh KOTKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus Edellä mainittujen tulolinjausten tarkennusten jälkeen kaupungin talousarvion 2015 toimintakatteen tasoksi esitetään -288,0 miljoonaa euroa, kun kaupunginhallitus kokouksessa päätti -285,6 miljoonan euron toimintakatteen tasosta. Valtion talousarviotyöskentelyn veroratkaisuvaikutukset sekä näihin liittyvät mahdolliset kompensaatiot ovat vielä avoimia ja valtionosuusennuste perustuu alustaviin kuntatason laskelmiin. Kokonaisuutena kaupungin toimintakatteen muutostavoite tämän vuoden ennusteesta on -0,8 %. Tilinpäätökseen 2013 verrattuna toimintakatteen lasku talousarviossa 2015 on -1,8 %. Taloussuunnittelujärjestelmään on sisällytetty 1,0 %:n palkkaratkaisujen vaikutus. Kehys on annettu ulkoiselle toimintakatteelle. Sisäisten erien muutoksilla ei ole toimielimen kehykseen ja talousarviovalmisteluun vaikutusta, vaan kaupungin tulokseen vaikuttavat toimenpiteet on kohdistettava ulkoisiin menoeriin, kuten palkkoihin, avustuksiin, energiakustannuksiin, vedenkäyttöön, kunnossapitoon, tarvikehankintoihin ja palvelujen ostoihin, joissa neuvottelut palvelutuottajan kanssa ovat ensiarvoisessa asemassa. Toimintakatekehyksen tavoitteet on myös mahdollista saavuttaa lisäämällä käyttäjien omavastuisuutta palvelujen käytöstä perittäviä maksuja ja taksoja nostamalla. Koko kaupungin toimintakatekehys vuonna 2015 on -288,0 miljoonaa euroa. Toimielinkohtainen ulkoisen toimintakatteen talousarviokehys käy ilmi laskelmasta. Laskentamallissa on otettu huomioon myös tiedossa olevat toiminnalliset muutokset, jotka osaltaan vaikuttavat muutosprosenttien vertailukelpoisuuteen. Tilapalveluihin liittyvää, valmisteilla olevaa organisaatiomuutosta ei ole huomioitu tässä tarkastelussa. Lautakuntien käsittelyyn talousarviota valmistelevan työskentelyn perusteella voidaan todeta, että esitettyyn raamiin pääseminen tulee kaikkien lautakuntien ja edelleen koko kaupungin tasolla olemaan erittäin haasteellista. Investointiohjelma 2015 on valmisteltava kokonaisuutena sille tasolle, että nettoinvestoinnit jäävät 19 miljoonaan euroon. Investointisuunnitelma sopeutetaan kaupungin kokonaistarkastelussa vuosikatteen eli tulorahoituksen suuruiseksi. Näin päästään tilanteeseen, jossa velkamäärää ei kasvateta. Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

17 43, LIILA :00 / Pykälän liite: kh KOTKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus TULOSLASKELMA, Ulkoinen toimintakate 1000 euroa Muutosprosentit TP2012 TP2013 Enn 2014* TA2015 Enn14/TA15 Tp2013/TA15 Konsernipalvelut ,8 % -8,0 % Keskusvaaliltk ,1 % -1466,7 % Tarkastusltk ,1 % -67,9 % Kaupunginhallitus ,9 % -0,2 % Ympäristöltk ,8 % -10,9 % Kulttuurilautakunta ,9 % -4,0 % Kaupunkisuunnittelultk ,7 % 5,2 % Tekninen ltk ,4 % -8,5 % Hyvinvointipalvelut ,6 % -0,6 % Sosiaali- ja terveysltk ,2 % -0,6 % Liikuntaltk ,9 % -8,5 % Lasten ja nuorten ltk ,6 % -0,8 % Liikelaitokset ,0 % -15,6 % Kymenlaakson pel.keskus ,1 % -24,2 % Kymijoen työterveys ,7 % 225,0 % ICT Kymi ,0 % -94,3 % TOIMINTAKATE ,8 % -1,8 % Verotulot ,8 % 2,7 % Kunnallisvero ,4 % 1,0 % Yhteisövero ,9 % 21,2 % Kiinteistövero ,5 % 14,7 % Valtionosuudet ,9 % 3,6 % Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ARVIO KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA INVESTOINTIMENOT, Brutto Investointeihin saatu rahoitus Omaisuuden myynnit INVESTOINTIMENOT, Netto Velkarahoituksen lisäys(-)/vähennys(+) * tilanne seurantaraportilla kh (1-7/2014), sisältää lakisääteisesti yhtiöitettävien kiinteistöjen myyntivoittovaikutuksen tuloslaskelman rivillä 'Satunnaiset erät'. Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

18 43, LIILA :00 / Pykälän liite: kh KOTKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus Toimielinten euromääräiset talousarvioehdotukset ja tuloskortit tavoitteista on oltava valmiina viimeistään Tavoiteasetannan pohjana on valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia. Talousarviovalmistelu etenee tämän jälkeen seuraavasti: Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus julkistetaan Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittely, veroprosenttiehdotukset Valtuuston ja kaupunginhallituksen talousarvioseminaari Kaupunginhallituksen 2. talousarviokäsittely Valtuusto käsittelee talousarvion 2014 ja päättää veroprosentit Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketuksi toimintakatetavoitteeksi -288,0 miljoonaa euroa sekä toimielinkohtaiset toimintakatteet talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi lautakunnissa ja johtokunnissa. Talousarvio 2015 valmistellaan koko kaupungin osalta tavoitteena +0,2 miljoonan euron suuruinen tulos. Asian käsittely: Kaupunginhallitus edellyttää, että myös tytäryhtiöt ottavat konsernin heikon taloudellisen tilanteen huomioon omia talousarvioita laatiessaan, jotta konsernitason kumulatiivista alijäämää päästään pienentämään. Jäsen Marika Kirjavainen ehdotti, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun lisätään seuraavaa:, kuitenkin niin, että kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Jäsen Pasi Hirvonen kannatti ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; jäsen Kirjavaisen lisäysehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Bohm Haakana Pitko Tujula EI Elomaa Posti Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Taavitsainen Tiusanen Kari Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

19 43, LIILA :00 / Pykälän liite: kh KOTKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE Sivu Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 4 ääntä ja jäsen Kirjavaisen lisäysehdotus 9 ääntä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketuksi toimintakatetavoitteeksi -288,0 miljoonaa euroa sekä toimielinkohtaiset toimintakatteet talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi lautakunnissa ja johtokunnissa, kuitenkin niin, että kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Talousarvio 2015 valmistellaan koko kaupungin osalta tavoitteena +0,2 miljoonan euron suuruinen tulos. Kaupunginhallitus päätti edellyttää, että myös tytäryhtiöt ottavat konsernin heikon taloudellisen tilanteen huomioon omia talousarvioita laatiessaan, jotta konsernitason kumulatiivista alijäämää päästään pienentämään. Toimeenpano: Ote: lautakunnat ja johtokunnat Intranet, Ontietoo-järjestelmä talous- ja rahoitusjohtaja Cursor Oy HaminaKotka Satama Oy Kotka Maretarium Oy Kotkan Asunnot Oy Kotkan Energia Oy Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy Kotkan Kaupunginteatteri Oy Kotkan Toriparkki Oy Kyamk-kiinteistöt Oy Kymen Vesi Oy Kymenlaakson Orkesteri Oy Kymenlaakson Vesi Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy Ei oikaisuvaatimusohjetta Otteen oikeaksi todistaa Kotkassa Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

20 44, LIILA :00 SOTE: 1554/2013 Lähiliikuntapaikan rakentamissuunnitelmien hyväksyminen Liila Valmistelijat: Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh Liikuntalautakunnan periaatteiden mukaan lähiliikuntapaikat pyritään sijoittamaan koulujen läheisyyteen, jotta ne toimisivat kotkalaista koulu- ja lähiliikuntaa palvelevina liikuntakohteina. Kotkan lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa vv (tarkistettu ) vuodelle 2014 oli suunnitelmissa rakentaa lähiliikuntapaikka Tiutisen koulun alueelle. Tiutisen koulun jatkon epävarmuudesta johtuen, lautakunta päätti käyttösuunnitelmassaan sijoittaa lähiliikuntapaikan Hovinsaaren Kotkansaaren alueelle. Esittelijä: Ehdotus: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää hyväksyä lähiliikuntapaikan suunnittelun aloittamisen Hovinsaarelle, koulun lähellä olevalle pienpalloilukentälle myönnetyn investointirahan puitteissa. Asian käsittely: Jäsen Mia Holmberg esitti, että hovinsaarelaisille järjestetään nimikilpailu uuden lähiliikuntapaikan nimestä. Jäsen Arto Hirvonen kannatti asiaa. Puheenjohtaja totesi, että esitys lisätään päätökseen. Päätös: Liikuntalautakunta päätti hyväksyä lähiliikuntapaikan suunnittelun aloittamisen Hovinsaarelle, koulun lähellä olevalle pienpalloilukentälle myönnetyn investointirahan puitteissa. Lisäksi lautakunta päätti, että lähiliikuntapaikan nimestä järjestetään nimikilpailu. Liila Valmistelijat: Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh Kokouksessaan liikuntalautakunta päätti aloittaa suunnittelun lähiliikuntapaikan rakentamisesta Hovinsaarelle. Suunnitelma on valmistunut ja kustannusarvio hankkeelle on (ALV 0 %). Hanke sisältää tekonurmikentän, 2-rataisen juoksusuoran, pituushyppypaikan, kuulantyöntöringin ja pienen petankki-kentän. Hanke sisältää myös alueen yleisvalaistuksen. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaksivuotisena, jolloin tekonurmipäällyste ja lopputyö tehdään keväällä Hankkeeseen on myönnetty AVI:n toimesta (päätös ESAVI/4862/ /2014) valtion harkinnanvaraista liikuntarakentamisen investointitukea. Nimikilpailu kentän nimestä käynnistetään keväällä Nimiehdotukset kerätään viestintäosaston toimesta ja lähiliikuntatyöryhmä tekee päätöksen nimestä../. Asemapiirustus liitteenä.

21 44, LIILA :00 SOTE: 1554/2013 Esittelijä: Ehdotus: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Hovinsaaren lähiliikuntapaikan rakentamisen suunnitelman mukaisena. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

22 44, LIILA :00 / Pykälän liite: asemapiirustus

23 45, LIILA :00 KH: 1218/2014 Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Liila Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh ja palvelupäällikkö Tiina Palviainen, puh Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on luettavissa osoitteessa Lastensuojelulain (417/2007) 12 :n mukaan kuntien on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Ensimmäinen suunnitelma laadittiin vuosille Väliarviointi suoritettiin vuonna Loppuarviointi koottiin kaupungin valtuuston kokouksessa Terveydenhoitolaki (1326/2010) tuli voimaan Sen myötä kunnat saivat velvoitteita, joiden työstäminen siirsi suunnitelman päivittämistä. Suunnitelma on nyt laadittu vuosille ja sen on laatinut poikkihallinnollinen ja moniammatillinen Kasva Kotkassa -työryhmä. Suunnitelman liitteenä on oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Myöhemmin tähän liitetään syksyllä päivitykseen tuleva Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintasuunnitelma. Jatkossa Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin sähköistä hyvinvointikertomusta. Seuranta ja arviointi tapahtuvat hyvinvointikertomuksen kautta. Lisäksi suunnitelmakauden päämäärien ja tekojen toteutumista seurataan Kasva Kotkassa -työryhmässä. Suunnitelma sisältää tietoja: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista 2) hyvinvointia edistävistä, tukevista ja turvaavista toimista ja palveluista 3) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Kotkan kaupunkistrategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman punaisena lankana on siirtää palveluiden painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluissa halutaan korostaa käyttäjälähtöisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuutta. Tärkeänä nähdään myös turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö sekä sen kehittäminen. Lasten ja nuorten palveluiden yhteiset tavoitteet ovat: Edistää Tukea Turvata lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia lasten ja nuorten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista lasten ja nuorten oikeus yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Esittelijä: Ehdotus: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

24 45, LIILA :00 KH: 1218/2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta

25 46, LIILA :00 KH: 375/2012 Hyvinvointikertomus Liila Valmistelija: Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio, puh Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus täsmentää kuntastrategian ja toiminnan ja talouden suunnitelman hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia. Laaja hyvinvointikertomus on tarkoitettu valtuustokauden aikaiseen kuntalaisten hyvinvoinnin raportointiin, arviointiin ja suunnitteluun. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on vuosittainen raportointi ja valtuustokausittaisen suunnitelman tarkentaminen. Kyseessä on lyhyt tietokatsaus väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja se toimii toiminta- ja taloussuunnittelun välineenä. Vuosittaisessa kertomuksessa tarkennetaan laajan kertomuksen tavoitteita, toimenpiteitä, resursointia ja arviointimittareita hyödyntäen erityisesti kunnan omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita. Hyvinvointityöryhmä, jonka hyvinvointipalvelujen johtoryhmä nimesi syyskuussa 2013, valmistelee hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointityöryhmässä on edustajat kaupungin eri vastuualueilta, Yksillä purjeilla -hankkeesta, järjestöjen sekä seurakunnan edustaja../. Hyvinvointikertomus liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Liikuntajohtaja Antti Mattila Liikuntalautakunta päättää merkitä hyvinvointikertomuksen tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

26 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2014

27 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus SISÄLLYS 1 JOHDANTO TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Lapset, lapsiperheet ja nuoret Työikäiset Ikäihmiset HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ VUONNA LIITTEET Liite 1: Hyvinvointijohtaminen kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikellossa Liite 2: Hyvinvointityöryhmä

28 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 1 1 JOHDANTO Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus täsmentää kuntastrategian ja toiminnan ja talouden suunnitelman hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia. Laaja hyvinvointikertomus on tarkoitettu valtuustokauden aikaiseen kuntalaisten hyvinvoinnin raportointiin, arviointiin ja suunnitteluun. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on vuosittainen raportointi ja valtuustokausittaisen suunnitelman tarkentaminen. Kyseessä on lyhyt tietokatsaus väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja se toimii toiminta- ja taloussuunnittelun välineenä. Vuosittaisessa kertomuksessa tarkennetaan laajan kertomuksen tavoitteita, toimenpiteitä, resursointia ja arviointimittareita hyödyntäen erityisesti kunnan omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita. Hyvinvointityöryhmä, jonka hyvinvointipalvelujen johtoryhmä nimesi syyskuussa 2013, valmistelee hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointityöryhmässä on edustajat kaupungin eri vastuualueilta, Yksillä purjeilla -hankkeesta, järjestöjen sekä seurakunnan edustaja. Tähän raporttiin koottiin hyvinvointitietoa ja arvioitiin toteutunutta toimintaa Se sisältää myös suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi vuodelle Suunnitelma valmisteltiin niin, että tavoitteet ovat kaupunkistrategian mukaisia. Tämä raportti perustuu Kotkan valtuustokaudeksi laadittuun ensimmäiseen laajaan hyvinvointikertomukseen. Laaja kertomus on lähinnä katsaus kotkalaisten hyvinvoinnin tilaan. Se ei sisällä tarkoin asetettuja tavoitteita eikä toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Näin ollen myös tässä raportissa toimintakauden arviointi on enemmänkin yleinen katsaus hyvinvointiin ja sen muutoksiin. Tämä vuosittainen hyvinvointikertomus koottiin nykyisin Kuntaliiton ylläpitämään sähköiseen hyvinvointikertomuspohjaan, joka jatkossa on hyvinvointikertomuksen suunnittelun ja arvioinnin työväline. Vuosien kotkalaisten hyvinvoinnin tilannekatsaus perustuu Kaste Ester -hankkeen tuottamiin keskeisimpiin indikaattoreihin, kunnan omaan hyvinvointitietoon sekä tuoreen kouluterveyskyselyn tuloksiin. Hyvinvoinnin tilaa havainnollistetaan indikaattorikuvaajien avulla. Vertailukunniksi valittiin Lappeenranta ja Vaasa ja lisäksi vertailukohteena käytettiin koko maata.

29 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 2 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kunnan demografinen huoltosuhde on heikentynyt koko maahan verrattuna nopeasti luvulla. Noin 20 %:a väestöstä on yli 65 -vuotiaita ja alueella vallitsee korkea työttömyys. Tämä heijastuu lisääntyvänä palveluiden ja tuen tarpeena. Vähenevät verotuotot ja kasvava palvelutarve edellyttävät toimintojen ja palvelukokonaisuuksien huolellista tarkastelua ja yhteensovittamista. Kuva 1. Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16-64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä.) (Kansaneläkelaitos 2012) Kotkan aktiivinen maahanmuuttajapolitiikka ja rajan läheisyys näkyvät siinä, että Kotkassa on vertailukuntia enemmän asukkaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Kotkaan muutetaan ulkomailta työn, opiskelun, perhesiteen, paluumuuton tai pakolaisuuden vuoksi. Työperäinen maahanmuutto lisääntyy edelleen voimakkaasti. Valtaosa muutoista tapahtuu omaehtoisesti joko suoraan ulkomailta tai muualta Suomesta.

30 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus Lapset, lapsiperheet ja nuoret Lasten pienituloisuusaste on korkea ja yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on vertailukuntia korkeampi. Nämä esimerkit osoittavat, että keinoja perheiden tukemiseen, on jatkuvasti kehitettävä. Kuva 2. Lasten pienituloisuusaste [Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.] (Tilastokeskus 2011) Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskus Vatupassin toiminta käynnistyi Vatupassityöllä tarkoitetaan työtä, jossa tuetaan lasta, perhettä tai nuorta yhdessä ja monitoimijaisesti perheen kokonaistilanne huomioiden. Vatupassissa työskentelevät palvelupäällikön johdolla puhe- ja toimintaterapeutit, perheneuvolan työntekijät, neuvolan perhetyöntekijä ja -ohjaajat, psykologi, lääkäri, koulupsyykkarit ja toimistosihteeri. Työ vastaa laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteeseen varhaisesta puuttumisesta ja palvelujen tehostamisesta sekä uudistamisesta. VATU- työn sisältö, kokonaisuus ja toimijat on määritelty ja tiedotettu sidosryhmille. VATU -työtä suunniteltiin ja käynnisteltiin loppuvuonna Varsinainen toiminta käynnistettiin vuoden 2014 alussa. Painopisteen siirtäminen varhaisen tuen palveluihin uskotaan vaikuttavan kodin ulkopuolisten sijoitusten määrään. Psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja seurantaan on panostettu sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Esiopetus tekee esimerkiksi yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa vahvuudet ja vaikeudet -lomaketta hyödyntäen. Viidesluokkalaisten laajaan terveystarkastukseen sisältyy oppilas- ja luokkakohtaisen hyvinvoinnin seuranta. Perusopetuksessa kehitetään edelleen käytäntöä hyvinvoinnin seurantaan perustuvien vanhempainiltojen toteuttamiseksi. Nuorisotakuun tarkoitus on auttaa nuoria eteenpäin, oli sitten kyse työpaikasta, koulutuksesta tai muusta elämässä tarvittavasta tuesta. Nuorisotakuuseen sisältyvän koulutustakuun mukaan kaikille peruskoulun päättäneille taataan jatko -opintopaikka lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Kotkalaiset nuoret ovat tähän asti saaneet hyvin koulutuspaikan ja yhteistyötä siirryttäessä eri kouluasteelta toiselle on kehitetty. Koulutuksen ulkopuolelle jäädään pääosin koulutuksen keskeytymisen vuoksi. Voimaan tulleen nuorisotakuun toteutumisen seurannan tietoja käytetään seuraavissa hyvinvointisuunnitelmissa. Toteutumista seuraa Kasva Kotkassa -työryhmä. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa luotu päihteisiin puuttumisen toimintamalli.

31 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 4 Kuva 3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Tilastokeskus 2011) 2.3 Työikäiset Kotkassa on heikko työllisyysaste ja runsas toimeentulotukea saavien määrä, josta seuraa eriarvoistumisen uhkaa. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä lisääntyi 3.2 % vuodesta Työikäisen väestön työttömyysaste oli joulukuussa vuoden 2013 lopussa 19.3 % (TP 2013). Kuva 4. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) HaKo -hanke - työllisyyden kuntakokeilu on tarjonnut pitkäaikaistyöttömien ryhmälle toimenpiteitä vuoden 2013 aikana yhteensä 856 henkilölle. Toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi TE -toimiston kanssa tehty kartoitus ja kutsu infotilaisuuksiin 358 henkilölle, erilaiset ryhmäpalvelut 149 henkilölle, yksilöllinen ohjaus 34 henkilölle. Työkokeilupaikka on löydetty 17 henkilölle, 10 henkilölle koulutuspaikka, kuudelle henkilölle työpaikka ja palkkatukipaikka yhdelle henkilölle.

32 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus Seudullisen mielenterveys- ja päihdestrategian toimeenpano on aloitettu vuoden 2013 loppupuolella. Yhteistyössä mielenterveyspalveluiden, avoterveydenhuollon ja A -klinikkasäätiön kanssa on kehitetty palveluja. Terveysasemilla on toteutettu matalan kynnyksen mielenterveysneuvontaa, -ohjausta ja lyhytkestoista tukea työikäiselle väestölle psykiatristen sairaanhoitajien työnä. 2.4 Ikäihmiset Vanhustenhuollon palvelurakenneuudistus eteni suunnitelmien mukaisesti. Pääpaino oli hoivapalvelujen riittävyyden turvaamisessa huomioiden korkea dementiaindeksi ja yli 85 -vuotiaiden vuosittainen n. 100 henkilön lisäys. Vanhustenhuollon palvelurakennemuutoksen ansiosta Kotkassa on luovuttu vanhusten pitkäaikaislaitoshoidosta; vanhukset eivät enää asu sairaalan vuodeosastoilla vaan hoivakodeissa. Kaikilla asukkailla on oma huone ja huoneissa inva -mitoitettu kylpyhuone/wc. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhteistyössä asukkaan, omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. 5 Kuva 5. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) Ikääntyneille tarjottavista palveluista on tehty palveluopas. Palveluista on tiedotettu aktiivisesti kuntalaisille. Kotona asumista on tuettu 80- ja 85 -vuotta täyttävien ei kotihoidon piirissä olevien henkilöiden hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä ja ryhmätapaamisilla, palveluohjauspäivillä, erilaisilla tapahtumilla sekä lisääntyneellä järjestöyhteistyöllä. Ennaltaehkäiseviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin sekä ylläpitäviin palveluihin on panostettu. Liikuntaan ja virike- ja virkistystoimintaan on resursoitu fysioterapeuttien, liikunnanohjaajan ja viriketyöntekijän työpanosta. Säännölliset ryhmätoiminnat ovat tukeneet iäkkäiden terveyttä ja hyvinvointia sekä mielekästä arkea. Vuosina 2012 ja 2013 uimahallien kokonaiskävijämäärästä oli eläkeläiskäyntejä reilu neljännes. Uimala Katariinaan avattiin seniorikuntosali, jossa harjoittelu on tehty helpoksi ja vaivattomaksi ikääntyville. Liikuntatarjontaan on lisätty mm. henkilökohtaista opastusta kuntosaliharjoitteluun sekä tasapainoryhmiä. Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena on saatu aikaan mm. 60+ liikuntapäivä sekä 70 -vuotiaiden terveystapaamiset ja tilaisuudet. Yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa järjestettiin 70 vuotta täyttäneille tietoisku palveluista, heille lähetettiin kattava tietopaketti itsehoidon tueksi ja kaikille halukkaille järjestettiin mahdollisuus terveystapaamiseen terveyskioskissa tai Länsi-Kotkan terveysasemalla. Infotilaisuuteen ja terveystapaamisiin osallistui noin kolmannes 70 vuotta täyttävistä. Tietopaketti sai hyvää palautetta. Molemmissa tapahtumissa on tiedotettu liikunnan, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin tärkeydestä toimintakyvyn ylläpidossa sekä annettu palveluohjausta.

33 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 6 3 HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET Kotkan pitkään jatkunut heikko työllisyystilanne vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin niin lasten, lapsiperheiden, nuorten kuin työikäistenkin osalta. Työ edustaa yksilöille ja perheille osallisuuden ja arvostuksen kokemusta, mutta myös perustaa taloudelliselle hyvinvoinnille. Vuoden 2014 osalta hyvinvointisuunnitelmaan ei ole sisällytetty työllisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä. Ikäkausittaisten hyvinvointia edistävien toimenpiteiden laajuus ja vaikuttavuus peilautuu heikon työllisyyden kontekstissa ja voi siksi vaikuttaa ohuelta. Työllisyyteen liittyviä haasteita ei haluta kieltää, mutta niiden ratkaiseminen ei onnistu pelkästään julkishallinnon toimenpitein. Vuoden 2014 hyvinvointisuunnitelmaan asetetut toimenpiteet ovat kaupunkistrategian mukaisia. Suunnitelmassa painottuvat yhteisesti kaikkien ikäryhmien kohdalla osallistumisen ja osallisuuden edistäminen, eriarvoisuuden väheneminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. 4 SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ VUONNA 2014 Kaupunkistrategian painotukset ja linjaukset on huomioitu ja ne vaikuttavat hyvinvointisuunnitelman taustalla. Seuraavassa on esitelty kaupunkistrategian strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät: 1 Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut (Palvelut ovat laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä, Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa) 2 Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri (Toimiva elinkeinopolitiikka lisää työpaikkoja, Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu) 3 Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö (Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää, Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu) 4 Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö (Henkilöstö on osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta, Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista) 5 Talous on tasapainossa 6 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Vuoden 2014 hyvinvointisuunnitelmassa on hyödynnetty myös muita Kotkan kaupungin voimassa olevia strategioita, jotka ovat nähtävissä osoitteessa Hyvinvointisuunnitelman lasten ja nuorten osuutta on työstänyt pääasiassa Kasva Kotkassa -työryhmä. Työikäisten osuutta on työstetty hyvinvointityöryhmässä kuin myös ikääntyneiden osuutta. Ikääntyneiden suunnitelmaan ovat ottaneet kantaa sekä Oppia ikä kaikki -yhteistyöryhmä että Vanhusneuvosto. Hyvinvointityöryhmä kokosi myös kaikkien ikäryhmien yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet.

34 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 7 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 1. Lapsilla, nuorilla ja perheillä ei ole käytössä palaute- ja huolikanavaa. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit Luodaan vuorovaikutteinen, sähköinen ja anonyymi palautekanava. Tietohallintoyksikkö aloittaa suunnittelutyön yhteistyössä Vatupassin kanssa. Suunnittelutyön aloittaminen toteutunut/ ei toteutunut Vastuutahona tietohallintoyksikkö. Vatupassi koordinoi valmista toimintaa. Yhteistyötahoina ne tahot, ketä palaute tai huoli koskee. 2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 2. Vanhemmuuden tukemiseen liittyvää ryhmä/vertaistoimintaa on liian vähän. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus vahvistavat vanhemmuutta. Vanhempainverkostojen muodostuminen vertaisryhmien ja vanhempainiltojen kautta Vanhemmuutta tukevien vertaisryhmien lisääminen Vuorovaikutteiset, moniammatillisesti toteutettavat vanhempainillat (esim. 5. luokka) ja tapaamiset Vertaisryhmien määrä, osallistuminen ja palaute Moniammatillisesti toteutettujen vanhempainiltojen määrä, osallistuminen, palaute Vastuutahot: opetustoimi ja varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi Yhteistyötaho: seurakunta

35 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 8 3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 3. Lapsilla ja nuorilla ei ole riittävän yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastus- ja vapaa -ajantoimintaan. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit 1. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua vapaa -ajan toimintaan. Tavoite 1. Koulunuorisotyötä kehitetään kouluissa (Opetustoimi, nuorisoyksikkö, seurakunta) Koulujen kerhotoiminnan monipuolistaminen (Opetustoimi ja kolmas sektori) Monipuolinen ja kattava harrastustoiminta (Lasten ja nuorten palvelut, järjestöt, seurakunta, liikuntayksikkö ja kulttuuritoimi) Kulttuuripolun aikaansaaminen (Nuoriso yksikkö, varhaiskasvatus ja kulttuuritoimi) Järjestöavustusten kehittäminen (Hypa) Tehty tuntimäärä Kerhotarjonnan monipuolisuus Harrastuspassi -päätös tehty/ ei tehty. Kulttuuripolun aikaansaaminen toteutunut/ei toteutunut Tavoite 2. Järjestöavustusten myöntämisperusteiden yhdenmukaistaminen 2. Kaupunkirakenne on tiivis ja turvallinen. Lähiliikunta- ja leikkipaikat ovat kaikkien saavutettavissa. Uusia virkistysalueita /-reittejä, lähiliikuntaja leikkipaikkoja rakennetaan ja olevien laadusta huolehditaan (Katariinan meripuiston ja Karhulan jokipuiston jatkokehitys). Kevyenliikenteenreittien rakentaminen mm. Pernoontie ja Räski sekä verkoston kehittäminen Karhulan alueella. Virkistysreittien kehittäminen: kansallinen kaupunkipuisto, Korkeakoskenhaara ja Aleksanterinraitti. Uusien asuinalueiden aktiviteettien varmistaminen (Räski ja Karhulanniemi). 2. tavoitteen toimenpiteet toteutunut/ ei toteutunut Vastuutahot: kaupunkisuunnittelu puistotoimi, kuntatekniikka sekä liikuntayksikkö

36 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 9 4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet TYÖIKÄISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 1. Mielenterveys- ja päihdeongelmat Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit Asiakas saa tarvitsemaansa apua matalalla kynnyksellä. Asiat otetaan puheeksi joka organisaatiossa/ kaikki vastuutahot Psykiatrinen sairaanhoitaja perusterveydenhuoltoon terveysasemille vähintään osa-aikaiseksi työntekijäksi/ mielenterveystyön palvelualue Terveysasemilla järjestetään mielenterveys- ja päihdetyön teemajakso helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla: audit ja mielenterveysresepti kaikille kävijöille + tarvittavan neuvonnan ja ohjauksen lisäämisen huomiointi mielenterveys- ja päihdetyön tuella. Vastuutahona terveysasemien osastonhoitajat. Laadullinen kysely henkilöstölle matalan kynnyksen toteutumisesta. Toteutunut/ ei toteutunut Tehtyjen audit -testien ja jaettujen mielenterveysreseptien määrä. 5) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet TYÖIKÄISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 2. Ylipaino ja lihavuus Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit 1. Tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää väestön ylipainoa ja lihavuutta. Tavoite 1. Järjestetään paínonhallintaryhmiä. Neuvokas perhe - ohjausmenetelmä käytössä hyvinvointineuvolassa perheiden liikunta- ja ravitsemusohjauksessa. Liikunta- ja ravitsemusasiat esillä terveyden edistämiseen liittyvillä teemaviikoilla. Ryhmien määrä, osallistujien määrä, palautteet, toteutuneet teemapäivät ja -viikot, indikaattoritieto ATH - tutkimuksesta: lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30kg/m2) (%) 2. Kaupunkirakennetta kehittämällä luodaan kestävää liikenneympäristöä joka kannustaa ihmisiä hyöty- ja vapaa-ajan liikuntaan sekä joukkoliikenteen käyttöön. Vastuutahot: terveyskioski, hyvinvointineuvola, terveydenedistämisyksikkö, liikuntayksikkö Tavoite 2. Kaupunkirakenteen muutosten myötä kohti tiiviistä, toimivaa ja viihtyisää ympäristöä sekä elävää keskustaa. Parannetaan kävely- ja pyöräilyreittien laatua ja kattavuutta (Kotkan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2030). Lisätään polkupyörien säilytys- ja parkkipaikkoja. Uusien alueiden suunnittelussa huomioidaan erityisesti kestävä liikenneympäristö (Räski, Toteutunut/ ei toteutunut

37 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 10 Karhulanniemi, Kantasatama). Vastuutahot: kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka, liikuntayksikkö sekä työnantajat

38 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 11 6) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 1. Nettiosallisuus on vähäistä iäkkäiden kohdalla. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit Tavoitteena edistää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja. Järjestetään internet-, e-aineisto ja laiteopastuksia. Vertaiskouluttajien kouluttaminen ja omaisten osallistuminen Muistelutyö, muistelutikku Riittävä määrä tietokoneita julkisesti käytettävissä Tilaisuuksien määrä, ohjauksiin/opetuksiin osallistuneiden määrä, vertaiskouluttajien määrä Vastuutahot: kirjasto, Kotkan opisto, eläkeläisjärjestöt, kaupungin hallinnon alat 7) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 2. Riskiryhmien tunnistamisen haaste (pienituloiset, yksinasuvat) Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit 1. Yksinasumisen tunnistaminen Tavoite 1. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Palveluohjaus Diakoniatyö Terveyskioskitoiminta 70 -vuotiaiden infopaketti Kotikäyntien määrä, palveluohjauskertojen määrä/osallistujat, pienituloisten ja yksinasuvien yli 75 -vuotiaiden määrä, seurakunnan taloudellista apua saaneiden määrä, liikuntasuunnitelmien määrä Vastuutahot: kunta, kolmas sektori, vanhusneuvosto, seurakunta 2. Sosiaalisten verkostojen vertaistuen kehittäminen Tavoite 2. Eläkeläisjärjestöjen toiminnasta tiedottaminen --> selvitystyö tiedottamisesta järjestöjen yhteistapaamisessa. Eläkeläisjärjestöjen ja niiden jäsenten määrät Vastuutahot: vanhustenhuolto, vanhusneuvosto ja kolmas sektori

39 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 12 8) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Ilmiö 3. Ikääntyneet elävät aktiivista arkea ja osallistuvat erilaiseen toimintaan kotona ja hoivaasumisen yksiköissä. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit 1. Tavoitteena edistää ja ylläpitää ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä kaikissa elämänvaiheissa (kattava tiedotustoiminta ja osallisuutta lisäävät rakenteet sekä toimintamallit). Tavoite 1. Ikinä -toimintamalli käytössä hoivapalveluissa ja kotihoidossa. Kymenlaakson museo tarjoaa ikäihmisille lainalaukkuja, elämyskahveja ja räätälöityjä opastuskierroksia. Kirjasto järjestää ikäihmisille suunnattuja tapahtumia, luentoja ja lukupiirejä Kirjastovipinät senioreille hankkeen puitteissa. Aktiivista arkea ikääntyvälle - esitteen sisällön markkinointi. Vertaistuki aktiiviseen toimintaan. Hoivapalveluissa Haiprojen määrä (kaatumiset), kotihoidossa turvahälytysten määrä (kaatumiset) Eri tapahtumiin osallistuneiden määrä, liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä, Korttelikotitoimintaan osallistuneiden määrä, interventioiden määrä Vastuutahot: vanhustenhuolto, kaupungin muut vastuualueet, Kymenlaakson museo, kirjasto, hankkeet, eläkeläisjärjestöt, korttelikodit, omaiset 2. Ikääntyvän ja tukea tarvitsevan väestön pitäminen aktiivisena asuinympäristön myötävaikutuksella. Tavoite 2. Esteettömän kaupunkiympäristön varmistaminen. Senioritalojen ja muiden erityisasumisyksiköiden sijoittaminen osaksi aktiivista kaupunkirakennetta. Toteutunut/ ei toteutunut Vastuutahot: kaupunkisuunnittelu sekä yksityiset ja julkiset asumispalveluiden tuottajat

40 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus 13 9) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet YHTEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Ilmiö 1. Kotkalaisten osallistamisessa on parantamisen varaa. Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit 1. Vertaistuen edelleen kehittäminen mielenterveys- ja päihdeasioissa. Tavoite 1. Selvitetään mielenterveys- ja päihdepalveluita käyttävän työikäisen väestön vertaistuen tarvetta kyselyllä ja haastattelulla/ mielenterveystyön palvelualue Toteutunut/ ei toteutunut 2. Palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta. Tavoite 2. Jokaisella vastuualueella mietitään, miten kokemusasiantuntijoita voidaan hyödyntää / kaikki vastuualueet Toteutunut/ ei toteutunut 3. Kaupunkiympäristö luo puitteet osallistumiseen. Tavoite 3. Vuorovaikutuksen kehittäminen mm. Avoin Kotka -hankkeella sekä erilaisissa työpajoissa. Virikkeellistä kaupunkiympäristöä tavoitellaan mm. keskusta-alueilla käynnissä olevilla asumisen ja kaupan hankkeilla. Vastuutahot: kaikki vastuualueet Avoin -Kotka järjestelmän kävijämäärät sekä hanke - esittelyjen ja mielipidetutkimusten määrä 10) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet YHTEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Ilmiö 2. Päihdehaitat Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointimittarit Pakka -toimintamallin jalkauttaminen Kotkaan Ohjausryhmän perustaminen Kysyntä- ja tarjontatyöryhmän perustaminen Ostokokeet Kuntakumppanuus Seutulupalausunto (paikallista vaikuttamista anniskeluoikeuksiin) Opinnäytetyö Toteutunut/ ei toteutunut Vastuutaho: terveydenedistämisyksikkö/ ehkäisevän päihdetyön koordinaattori

41 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus Liite 1/1

42 46, LIILA :00 / Pykälän liite: hyvinvointikertomus Liite 1/2

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot